Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2087(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0297/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0297/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0396

Hyväksytyt tekstit
PDF 161kWORD 45k
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Euroopan parlamentin päätös 25. lokakuuta 2016 Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2087(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jane Collinsin esittämän, 3. toukokuuta 2016 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen erioikeuksiensa ja vapauksiensa puolustamista High Court of Justicen Queen’s Bench Divisionissa Lontoossa vireillä olevassa siviilioikeudenkäynnissä (kanne n:o HQ14DO4882) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 11. toukokuuta 2016,

–  on kuullut Jane Collinsia edustanutta James Carveria työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 7, 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan sekä 7 ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0297/2016),

A.  toteaa, että Jane Collins on pyytänyt parlamentaaristen erioikeuksiensa ja vapauksiensa puolustamista High Court of Justicen Queen’s Bench Divisionissa Lontoossa häntä vastaan vireillä olevassa siviilioikeudenkäynnissä;

B.  toteaa, että ensinnäkin pyyntö koskee sen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun Euroopan parlamentin jäsenten oikeuden puolustamista, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä;

C.  toteaa, että tämä osa pyynnöstä liittyy siihen, että Jane Collinsia väitetään estetyn matkustamasta parlamentin kokouksiin häntä vastaan vireille pannun oikeudenkäyntimenettelyn aikataulujärjestelyllä;

D.  katsoo kuitenkin, että pöytäkirjan 7 artiklaa ei sovelleta rajoituksiin, jotka aiheutuvat oikeudenkäyntimenettelystä, koska niihin sovelletaan pöytäkirjan 8 ja 9 artiklaan sisältyviä erityisiä sääntöjä(2), ja näin ollen parlamentaarisen erioikeuden puolustamista koskevaa pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi siltä osin kuin se liittyy pöytäkirjan 7 artiklaan;

E.  toteaa, että toiseksi pyyntö koskee sen pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaisen vapauden puolustamista, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

F.  toteaa, että tämä osa pyynnöstä liittyy siihen, että Jane Collinsia vastaan on Yhdistyneessä kuningaskunnassa nostettu kanne vahingonteoista, myös törkeistä vahingonteoista, jotka aiheutuvat väitetystä kunnianloukkauksesta, ja esitetty vaatimus, että hänet määrätään lopettamaan kiistanalaisten lausuntojen uudelleen esittäminen;

G.  toteaa, että kunnianloukkaussyyte koskee Jane Collinsin puoluekokouksessa esittämiä syytöksiä;

H.  toteaa, että pöytäkirjan 8 artiklassa myönnettyä parlamentaarista koskemattomuutta sovelletaan vain Euroopan parlamentin jäsenten tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiin mielipiteisiin;

I.  toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenten Euroopan parlamentin tilojen ulkopuolella esittämien lausuntojen katsotaan olevan heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaistuja ainoastaan, jos ne ovat subjektiivisia arvioita, jotka liittyvät suoraan ja ilmiselvästi kyseisten tehtävien hoitoon(3);

J.  katsoo kuitenkin, ettei suoraa, ilmiselvää yhteyttä kiistanalaisten lausuntojen ja Jane Collinsin Euroopan parlamentin jäsenenä hoitamien tehtävien välillä ole, koska kyseiset lausunnot eivät liity hänen toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä eivätkä Euroopan unionin politiikkaan ja koska ne annettiin kansallisen poliittisen keskustelun yhteydessä;

K.  toteaa, etteivät kiistanalaiset lausunnot näin ollen kuulu pöytäkirjan 8 artiklan soveltamisalaan;

1.  päättää olla puolustamatta Jane Collinsin erioikeuksia ja vapauksia;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille, tuomari Warby mukaan luettuna.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, 49 ja 51 kohta.
(3)Unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö