Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0226(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0298/2016

Indgivne tekster :

A8-0298/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0399

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 47k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***II
P8_TA(2016)0399A8-0298/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

—  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0484),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0298/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik