Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0226(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0298/2016

Esitatud tekstid :

A8-0298/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0399

Vastuvõetud tekstid
PDF 248kWORD 47k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg
Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II
P8_TA(2016)0399A8-0298/2016

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

—  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

—  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0484) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

—  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0298/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika