Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 12. dubna 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT ***I
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem ***
 Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb ***
 Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty *
 Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem *
 Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity
 Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti
 Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty ***I
 Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci
 Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013
 Program pro účelnost a účinnost právních předpisů
 Cesta k lepší regulaci jednotného trhu
 Vyučování o EU ve škole
 Erasmus + a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí
 Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé
 Společná pravidla s ohledem na uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu
Texty
Konečné znění (477 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí