Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 12. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 Ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande ***I
 Fiskeripartnerskabsaftale med Danmark og Grønland: fiskerimuligheder og den finansielle modydelse ***
 Aftale mellem EU og Macao om visse aspekter af lufttrafik ***
 Minimumsnormalsatsen for moms *
 Aftale om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol *
 Anmodning om ophævelse af Hermann Winklers immunitet
 De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter
 Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra ***I
 Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration
 Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
 Programmet for målrettet og effektiv regulering
 Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked
 EU-undervisning i skolen
 Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse
 EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer
 Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder
 Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler
Tekster
Endelig udgave (454 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik