Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. aprill 2016 - Strasbourg
 Teatavatest AKV riikidest pärit tooted ***I
 Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
 Minimaalne harilik käibemaksumäär *
 Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe *
 Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus
 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid
 Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I
 Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus
 Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded
 Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm
 Ühtse turu tulevane parem reguleerimine
 ELi käsitlev õpe koolides
 Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses
 ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus
 Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades
 Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped
Tekstid (437 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika