Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
 Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet ***I
 Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***
 Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä *
 Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus *
 Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat
 Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot ***I
 Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen
 Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista
 Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma
 Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä
 EU-asioiden oppiminen koulussa
 Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi
 EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä
 Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla
 YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien
Tekstit (470 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö