Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2016 m. balandžio 12 d. - Strasbūras
 Tam tikrų AKR valstybių kilmės produktai ***I
 Žvejybos partnerystės susitarimas su Danija ir Grenlandija: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
 Europos Sąjungos ir Makao susitarimas. Oro susisiekimo paslaugos ***
 PVM minimalus standartinis tarifas *
 Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimas *
 Prašymas atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą
 Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje
 Veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai ***I
 Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją
 Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos
 Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa
 Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas
 Mokymasis apie ES mokyklose
 Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje
 ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir įstaigose
 Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse
 BŽP išorės aspektas, įskaitant žvejybos susitarimus
Tekstai (455 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika