Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis - Strasbūra
 Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi ***I
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums ***
 ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***
 PVN minimālā pamatlikme *
 Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu *
 Pieprasījums atcelt Hermann Winkler deputāta imunitāti
 ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti
 Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti ***I
 Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā
 2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti
 Normatīvās atbilstības un izpildes programma
 Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu
 Mācīšanās par ES skolā
 "Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā
 ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā
 Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos
 KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē
Teksti (464 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika