Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg
 Goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten ***I
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Denemarken en Groenland: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie ***
 Overeenkomst EU/Macau inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ***
 Minimumhoogte van het normale btw-tarief *
 Overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen Brazilië en Europol *
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler
 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten
 Fokdieren en levende producten ervan ***I
 De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie
 Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid
 Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving
 Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt
 Leren over de EU op school
 Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren
 De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen
 Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij
 Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten
Teksten (476 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid