Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - Strasburg
 Produkty pochodzące z niektórych państw AKP ***I
 Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa ***
 Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych ***
 Minimalna stawka podstawowa VAT *
 Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem *
 Wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera
 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem
 Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu ***I
 Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji
 Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
 Program sprawności i wydajności regulacyjnej
 Poprawa regulacji jednolitego rynku
 Zdobywanie wiedzy o UE w szkole
 Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych
 Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa
 Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów
Teksty (487 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności