Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. apríla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Výrobky s pôvodom v určitých štátoch skupiny štátov AKT ***I
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Dánskom a Grónskom: rybolovné možnosti a finančný príspevok ***
 Dohoda medzi EÚ a Macaom o určitých aspektoch leteckých služieb ***
 Minimálna štandardná sadzba DPH *
 Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom *
 Žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera
 Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu
 Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty ***I
 Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii
 Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite
 Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti
 Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu
 Získavanie vedomostí o EÚ v škole
 Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov
 Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu
 Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd
Texty
Finálna verzia (472 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia