Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 12. april 2016 - Strasbourg
 Blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP ***I
 Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Dansko in Grenlandijo: ribolovne možnosti in finančni prispevek ***
 Sporazum med EU in Macaom o nekaterih vidikih zračnega prevoza ***
 Najnižja splošna stopnja DDV *
 Sporazum o strateškem sodelovanju med Brazilijo in Europolom *
 Zahteva za odvzem imunitete Hermannu Winklerju
 Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova
 Plemenske živali in njihov zarodni material ***I
 Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji
 Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013
 Program ustreznosti in uspešnosti predpisov
 Boljšim predpisom enotnega trga naproti
 Učenje o EU v šolah
 Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov
 Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova
 Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu
Besedila (426 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov