Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 12 ta' April 2016 - StrasburguVerżjoni finali
Prodotti li joriġinaw f'ċerti stati AKP ***I
 Ftehim ta' Sħubija mad-Danimarka u l-Greenland: opportunitajiet tas-sajd u kontribuzzjoni finanzjarja ***
 Ftehim UE-Makaw dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru ***
 Rata standard minima ta' VAT *
 Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol *
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hermann Winkler
 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar: l-aspetti relatati mas-sajd
 Annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom ***I
 Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni
 Ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
 Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni
 Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku
 It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel
 Erasmus+ u għodod oħra biex titħeġġeġ il-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali
 Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji
 Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd
 Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd

Prodotti li joriġinaw f'ċerti stati AKP ***I
PDF 341kWORD 89k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati AKP previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (riformulazzjoni) (COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
P8_TA(2016)0094A8-0010/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0282),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0154/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-8 ta’ Ottubru 2015(1)

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' ristrutturazzjoni tal-atti legali(2),

–  wara li kkunsidra l-ittra tas-16 ta' Settembru 2015 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali f'konformità mal-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0010/2016),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda din il-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' April 2016 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, ftehim ta' sħubija ekonomika (Riformulazzjoni)

P8_TC1-COD(2015)0128


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/1076.)

(1) ĠU C 32, 28.1.2016, p. 23.
(2) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


Ftehim ta' Sħubija mad-Danimarka u l-Greenland: opportunitajiet tas-sajd u kontribuzzjoni finanzjarja ***
PDF 253kWORD 62k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta' Greenland, min-naħa l-oħra (11634/2015– C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))
P8_TA(2016)0095A8-0067/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (11634/2015),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta' Greenland, min-naħa l-oħra (11633/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill b'konformità mal-Artikolu 43, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(7), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0377/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2), u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits (A8-0067/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u ta' Greenland.


Ftehim UE-Makaw dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru ***
PDF 245kWORD 63k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))
P8_TA(2016)0096A8-0072/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05255/2014),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (08179/2012),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(8), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta l-Unjoni Ewropea (C8-0040/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0072/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina.


Rata standard minima ta' VAT *
PDF 252kWORD 64k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud f'dak li għandu x'jaqsam mal-perjodu ta' obbligu li tiġi rispettata r-rata standard minima (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2015)0646),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0009/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0063/2016),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ppubblikat l-proposta tagħha daqshekk tard li jfisser li l-applikazzjoni ta' rata standard minima ta' VAT tkun retroattiva;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 97
Mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2017, ir-rata standard ma tistax tkun inqas minn 15 %.
Mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2018, ir-rata standard ma tistax tkun inqas minn 15 %.

Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol *
PDF 251kWORD 66k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))
P8_TA(2016)0098A8-0070/2016

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (13980/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0010/2016),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta' April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(2) tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/934/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 li tadotta r-regoli implimentattivi li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-imsieħba, inkluż l-iskambju ta' data personali u informazzjoni kklassifikata(2), u b'mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/935/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 li tiddetermina l-lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0070/2016),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta, wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid dwar il-Europol (2013/0091(COD)), id-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-ftehim ta' kooperazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-eżitu ta' din il-valutazzjoni u, jekk xieraq, tressaq rakkomandazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jingħata bidu għal negozjar mill-ġdid internazzjonali tal-ftehim;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Europol.

(1) ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.
(2) ĠU L 325, 11.12.2009, p. 6.
(3) ĠU L 325, 11.12.2009, p. 12


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hermann Winkler
PDF 332kWORD 68k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hermann Winkler (2016/2000(IMM))
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hermann Winkler, imressqa fil-25 ta' Settembru 2015 mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ta' Leipzig, b'rabta mal-investigazzjoni preliminari rigward inċident tat-traffiku (bir-referenza 600 AR 3037/15), u mħabbra fis-seduta plenarja fl-14 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-fatt li Hermann Winkler irrinunzja għad-dritt tiegħu li jinstema' skont l-Artikolu 9(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, tal-20 ta' Settembru 1976,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 46 tal-Liġi Bażika Ġermaniża (Grundgesetz),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2) u 6(1) u l-Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0062/2016),

A.  billi l-Uffiċju tal-Prosekutur Pubbliku f'Leipzig (il-Ġermanja) talab it-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Hermann Winkler, Membru tal-Parlament Ewropew, b'rabta mal-ftuħ ta' proċedimenti investigattivi li jikkonċernaw allegazzjoni ta' reat;

B.  billi, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri jgawdu, fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, mill-immunitajiet mogħtija lid-deputati tal-parlament tagħhom;

C.  billi, skont l-Artikolu 46(2) il-Liġi Bażika Ġermaniża (Grundgesetz), Membru ma jistax jitqies responsabbli għal reat punibbli mingħajr il-permess tal-Parlament sakemm ma jkunx arrestat waqt li jkun qed jikkommetti r-reat jew matul il-ġurnata ta' wara;

D.  billi t-talba hija relatata ma' investigazzjonijiet preliminari dwar inċident tat-traffiku serju li seħħ fit-23 ta' Settembru 2015 u li fih Hermann Winkler kien involut;

E.  billi l-proċedimenti kriminali ma ttrattaw ebda opinjoni espressa jew vot mitfugħ fil-qadi tad-dmirijiet ta' Membru tal-Parlament Ewropew skont il-finijiet tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

F.  billi, fid-dawl tal-informazzjoni miksuba mill-Kumitat, m'hemm l-ebda raġuni għaliex wieħed għandu jassumi li l-intenzjoni sottostanti tal-proċedimenti kriminali hija li ssir ħsara lil attività politika ta' Membru (fumus persecutionis);

G.  billi huwa ċar li l-allegazzjoni ta' reat, għalhekk, ma għandha l-ebda konnessjoni mal-pożizzjoni ta' Hermann Winkler bħala Membru tal-Parlament Ewropew;

H.  billi, għaldaqstant, huwa xieraq li l-immunità parlamentari titneħħa fil-każ inkwistjoni;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Hermann Winkler;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtoritajiet Germaniżi u lil Hermann Winkler.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure u oħrajn, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament Ewropew, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament Ewropew, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament Ewropew, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar: l-aspetti relatati mas-sajd
PDF 299kWORD 110k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar l-aspetti relatati mas-sajd fl-ambitu tal-ftehim internazzjonali dwar il-bijodiversità tal-baħar fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (2015/2109(INI))
P8_TA(2016)0100A8-0042/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) u ż-żewġ ftehimiet ta' implimentazzjoni tagħha: it-Taqsima XI Ftehim ta' Implimentazzjoni u l-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istokkijiet tal-Ħut (UNFSA),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-iżvilupp ta' strument internazzjonali legalment vinkolanti skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar ta' żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali (ABNJ),

–  wara li kkunsidra d-dokument finali tal-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, li saret f'Rio de Janeiro fl-2012, intitolata "Il-Futur li Rridu",

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc Informali u Miftuħ,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB) u l-Miri tal-Bijodiversità Aichi adottati mill-partijiet fil-KDB, u b'mod partikolari l-Miri 6, 10 u 11,

–  wara li kkunsidra l-Kriterji u l-Gwida Xjentifika tal-Azores tal-2009 għall-identifikazzjoni ta' żoni tal-baħar ekoloġikament jew bijoloġikament sinifikanti (EBSA) u t-tfassil ta' netwerks rappreżentattivi ta' żoni protetti tal-baħar fl-ibħra miftuħa tal-oċeani u ħabitats tal-baħar fond tal-KDB,

–  wara li kkunsidra l-proċess tal-KDB għad-deskrizzjoni tal-EBSAs, li diġà wassal għad-deskrizzjoni ta' 204 żoni li jissodisfaw il-kriterji, li ħafna minnhom jinsabu f'ABNJ,

–  wara li kkunsidra li filwaqt li EBSAs ġew deskritti fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan, fil-Paċifiku tal-Lvant Tropikali u Moderat, fit-Tramuntana tal-Paċifiku, fix-Xlokk tal-Atlantiku, fl-Artiku, fil-Majjistral tal-Atlantiku, fil-Mediterran, fil-Punent tan-Nofsinhar tal-Paċifiku, fiż-żona estiża tal-Karibew u fil-Punent tal-Atlantiku Ċentrali, reġjuni oħra għadhom mhumiex koperti,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Rio dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp, l-Aġenda 21, il-Programm għal Aktar Implimentazzjoni tal-Aġenda 21, il-Pjan ta' Implimentazzjoni tas-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (id-Dikjarazzjoni ta' Johannesburg dwar Żvilupp Sostenibbli u l-Pjan ta' Implimentazzjoni),

–  wara li kkunsidra il-Kodiċi ta' Kondotta għal Sajd Responsabbli tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) adottat f'Ottubru 1995 mill-Konferenza tal-FAO u l-istrumenti assoċjati tiegħu, b'mod partikolari l-Ftehim tal-1995 li jippromwovi l-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali ta' Konservazzjoni u Ġestjoni mill-Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp Sostenibbli (UNGA A/RES/70/1 adottata fl-2015), u l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 14 għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għal żvilupp sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Għan 14 tal-programm ta' żvilupp sostenibbli tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0042/2016),

A.  billi l-baħar ikopri 71 % ta' wiċċ id-Dinja u fih 97 % tal-ilma tal-pjaneta; billi l-baħar jospita parti sinifikanti tal-bijodiversità tad-dinja li parti kbira minnha għadha mhijiex esplorata;

B.  billi huwa stmat li 64 % tal-baħar, b'mod partikolari l-ibħra miftuħa u qiegħ il-baħar fond, huma żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali tal-istati u huma regolati mid-dritt internazzjonali;

C.  billi l-oċean għandu rwol integrali f'ħafna mis-sistemi tad-Dinja inklużi l-klima u t-temp u billi huwa l-post fejn isiru firxa wiesgħa ta' attivitajiet tal-bniedem bħas-sajd, l-enerġija, it-trasport u l-kummerċ;

D.  billi inqas minn 1 % taż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali huma protetti bħala riżultat tat-twaqqif ta' żoni protetti tal-baħar, u billi fil-biċċa l-kbira tar-reġjuni tal-oċeani m'hemm stabbilit l-ebda qafas ta' ġestjoni b'mandat legali biex jiġu stabbiliti żoni protetti tal-baħar;

E.  billi l-preservazzjoni u l-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika tal-baħar huma preokkupazzjoni komuni għall-umanità kollha u għandhom jiġu trattati bħala tali;

F.  billi ż-żamma ta' ħabitats tal-baħar b'saħħithom u ta' stokkijiet tal-ħut sostenibbli hija essenzjali għas-sostenibilità fit-tul tas-sajd;

G.  billi fl-2014 l-ekosistemi protetti koprew 15,2 % tal-art u 8,4 % biss taż-żoni tal-baħar madwar id-dinja;

H.  billi t-tibdil fil-klima u l-aċidifikazzjoni qed jaggravaw l-impatt negattiv tal-isfruttament eċċessiv, it-tniġġis, l-iskart tal-baħar u l-qerda tal-ħabitats u l-ekosistemi tal-baħar;

I.  billi d-dokument finali tal-Konferenza tan-NU dwar Żvilupp Sostenibbli (Rio de Janeiro, 2012) bit-titolu "Il-Futur li Rridu" ssottolinja li l-protezzjoni u l-ġestjoni tal-bażi ta' riżorsi naturali tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali huma l-objettivi sovrastanti tal-iżvilupp sostenibbli u huma r-rekwiżiti essenzjali għal tali żvilupp;

J.  billi l-ibħra u l-oċeani għandhom potenzjal għal tkabbir blu li għadu fil-biċċa l-kbira mhux sfruttat, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli u ta' prodotti farmaċewtiċi, li jista' wkoll jitqies bħala alternattiva valida għall-iżvilupp għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw illum il-ġurnata; billi prerekwiżit għall-iżvilupp marittimu u l-potenzjal tiegħu għal tkabbir blu huwa l-iżvilupp tal-għarfien tal-ispeċijiet tal-baħar u l-ambjent tal-baħar, il-batimetrija u l-immappjar tal-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar;

K.  billi l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-baħar u l-użu sostenibbli tagħha huma direttament konnessi ma' żvilupp sostenibbli fit-tul u għalhekk għandhom rilevanza soċjali, ekonomika u ambjentali għall-pajjiżi u t-territorji kollha;

L.  billi l-qafas legali rilevanti eżistenti għal żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, żviluppat iktar minn 30 sena ilu, ibbażat fuq il-prinċipju tal-libertà tal-ibħra miftuħa, jeħtieġ aktar elaborazzjoni sabiex ikun possibbli li jippromwovi b'suċċess il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar f'żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni;

M.  billi l-għadd ta' attivitajiet żviluppati fl-ambjent tal-baħar żdied f'dawn l-aħħar għexieren ta’ snin; billi aħna nagħrfu d-dinamika bejn id-diversi attivitajiet li jseħħu fl-ibħra miftuħa u kif dawn jaffettwaw il-bijodiversità tal-baħar;

N.  billi nagħrfu l-interazzjonijiet u l-effetti kumulattivi ta' attivitajiet differenti li jseħħu fl-ibħra miftuħa, u billi dawn għandhom impatt fuq il-bijodiversità tal-baħar;

O.  billi fl-2004 l-Assemblea Ġenerali tan-NU stabbiliet Grupp ta' Ħidma Ad Hoc Informali u Miftuħ bl-iskop li jistudja u janalizza l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar lil hinn minn żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali;

P.  billi fl-2011 il-Grupp ta' Ħidma rrakkomanda li jinbeda proċess li jidentifika nuqqasijiet u l-mezzi ta' progress, inkluż l-iżvilupp possibbli ta' ftehim multilaterali fil-qafas tal-UNCLOS, u li l-proċess għandu jindirizza, meħuda flimkien, ir-riżorsi ġenetiċi tal-baħar (li jinkludu kwistjonijiet dwar il-kondiviżjoni ta' benefiċċji), miżuri bħal għodod ta' ġestjoni bbażati fuq iż-żona (inklużi żoni tal-baħar protetti), proċessi ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali, il-bini ta' kapaċitajiet u t-trasferiment tat-teknoloġija tal-baħar;

Q.  billi s-sommarju mill-Kopresidenti tal-Grupp ta' Ħidma tal-2011 għaraf id-differenza bejn il-proċess xjentifiku għad-deskrizzjoni ta' żoni ekoloġikament u bijoloġikament sinifikanti u l-identifikazzjoni/id-deżinjazzjoni effettiva ta' żoni bħal dawn peress li l-ebda forum globali ma kellu mandat formali f'dak iż-żmien, u l-fora reġjonali u settorjali eżistenti kienu qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' kwistjonijiet ta' leġittimità biex jagħmlu dan;

R.  billi s-sommarju mill-Kopresidenti tal-Grupp ta' Ħidma tal-2011 innota li kien hemm rikonoxximent ġenerali tal-limitazzjonijiet u n-nuqqasijiet tal-istatus quo;

S.  billi, fid-dokument finali ta' Rio+20, f'Ġunju 2012, il-kapijiet ta' stat u ta' gvern impenjaw ruħhom li jindirizzaw, b'mod urġenti, is-segwitu għax-xogħol li wettaq il-Grupp ta' Ħidma, u qabel tmiem id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, il-kwistjoni tal-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar lil hinn minn żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali, inkluż permezz tat-teħid ta' deċiżjoni dwar l-iżvilupp ta' strument internazzjonali skont il-Konvenzjoni dwar id-Dritt tal-Baħar;

T.  billi s-sajd kemm bħala attività indipendenti u kemm b'rabta mat-tibdil fil-klima, it-tniġġis tal-baħar jew attivitajiet umani oħra tal-baħar, għandu impatt sinifikanti fuq il-bijomassa u l-bijodiversità tal-baħar, u b'hekk l-impatt tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar f'ABNJ għandu jiġi indirizzat b'mod komprensiv permezz tal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni marittimi kollha, sabiex jiġu evitati jew minimizzati dawn l-effetti; billi, barra minn hekk, is-sajd mhuwiex l-uniku fattur tal-mortalità kkawżata mill-bniedem fuq ir-riżorsi tal-oċeani u m'għandux ikun l-unika imposta ta' azzjoni internazzjonali;

U.  billi, fost affarijiet oħra, l-estrazzjoni tal-minerali, it-tħaffir għall-enerġija u l-użu tal-ispazju tal-art minn pjattaformi urbani huma fatturi ta' mortalità oħra għar-riżorsi tas-sajd illum, u l-iżvilupp marittimu futur jista' jirriżulta f'fatturi ta' mortalità mhux mistennija li fuqhom għandu jkun hemm viġilanza;

V.  billi l-bijodiversità tal-baħar diġà ġarrbet tnaqqis sinifikanti; billi hemm rabta mill-qrib bejn il-preservazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd għall-ġenerazzjonijiet futuri u l-protezzjoni tal-bijodiversità tal-baħar u l-konservazzjoni tal-ekosistemi tal-baħar;

W.  billi tekniki tas-sajd sostenibbli u selettivi huma għodda essenzjali għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u biex jiġu minimizzati l-qabdiet inċidentali, u b'hekk jgħinu biex tiġi kkonservata l-bijodiversità tal-baħar;

X.  billi l-koordinazzjoni u l-konsultazzjoni bejn l-atturi kollha kkonċernati fl-attività marittima huma essenzjali biex jiġu żgurati l-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika tal-baħar u l-użu sostenibbli tar-riżorsi;

Y.  billi r-reġjuni l-iktar imbiegħda tal-UE għandhom, min-natura proprja tagħhom, ċirkostanzi ġeografiċi u xi kultant ġeopolitiċi speċjali u huma inklużi f'mekkaniżmi ta' kooperazzjoni reġjonali speċifiċi;

Z.  billi s-sajd huwa attività importanti ħafna li sseħħ kemm f'żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali u kemm f'dawk lil hinn minn din il-ġurisdizzjoni;

AA.  billi l-UE taqdi rwol ewlieni fil-governanza dinjija tal-ibħra u l-oċeani u teżerċita influwenza kbira ħafna fuq livell internazzjonali fir-rigward tas-sajd, anke minħabba l-parteċipazzjoni tagħha fi 17-il organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs); billi din il-pożizzjoni fuq quddiem tfisser li l-UE hija responsabbli għall-adozzjoni ta' politika proattiva dwar il-ħarsien tal-bijodiversità tal-baħar madwar id-dinja;

AB.  billi l-UNFSA, li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi ta' stati partijiet fir-rigward tal-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet ta' ħut transżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna, huwa dokument komprensiv li jħares 'il quddiem u li ma għandux jinbidel, jiġi mminat jew imdgħajjef u li l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu għandha tiġi żgurata permezz ta' proċessi ta' kooperazzjoni msaħħa li għandhom jiġu adottati fl-istrument internazzjonali l-ġdid;

AC.  billi għandhom jinsiltu tagħlimiet għan-nuqqas ta' qbil reċenti tal-UE mal-Gżejjer Faeroe u l-Iżlanda, sabiex l-istokkijiet ikunu jistgħu jiġu ġestiti b'mod sostenibbli mad-dinja kollha;

AD.  billi kull pajjiż għandu d-dritt li jibbenefika mill-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tiegħu, kif jipprevedi l-UNCLOS;

AE.  billi nirrikonoxxu l-obbligu tal-istati li jipproteġu u jippreservaw l-ambjent tal-baħar, inkluż il-ħarsien ta' ekosistemi rari u fraġli u l-ħabitats ta' speċijiet vulnerabbli, imnaqqsa, mhedda jew fil-periklu u forom oħra ta' ħajja tal-baħar;

AF.  billi l-UNFSA tipprovdi qafas għall-applikazzjoni tal-approċċ ta' prekawzjoni u approċċi bbażati fuq l-ekosistemi għall-ġestjoni tas-sajd, għal miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għall-istokkijiet ta' ħut transżonali u għall-istokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna, għall-kooperazzjoni internazzjonali, permezz tal-ħidma reġjonali u subreġjonali tal-organizzazzjonijiet u l-arranġamenti reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs); billi l-implimentazzjoni effettiva tiegħu għandha tittejjeb;

AG.  billi r-riżoluzzjonijiet 61/105 u 64/72 tal-AĠNU jistiednu lill-istati u lill-RMFOs jadottaw firxa ta' miżuri biex jiżguraw il-konservazzjoni effettiva tar-riżorsi tal-baħar fond u biex jiġi evitat li s-sajd tal-qiegħ ikollu impatt negattiv sinifikanti fuq ekosistemi vulnerabbli tal-baħar (VMEs) fl-ABNJ;

AH.  billi nirrikonoxxu u nappoġġjaw id-drittijiet u r-rekwiżiti speċjali ta' stati li qed jiżviluppaw fil-kuntest tal-bini ta' kapaċitajiet sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tagħhom u ta' stokkijiet tal-ħut transżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna;

AI.  billi l-azzjonijiet tal-hekk imsejjaħ "Proċess ta' Kobe" jirrikonoxxu l-isforzi li diġà saru minn dawk l-RFMOs li jimmaniġġjaw l-istokkijiet tat-tonn u li wettqu evalwazzjonijiet indipendenti tal-prestazzjoni, u jistieden lil dawk l-RFMOs iwettqu b'mod regolari evalwazzjonijiet bħal dawn u jagħmlu r-riżultati disponibbli pubblikament u jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet magħmula minnhom; billi l-awtoritajiet tal-AĠNU u COFI stiednu wkoll lil RFMOs oħra biex jagħmlu l-istess u billi dawn l-evalwazzjonijiet twettqu;

AJ.  billi l-RFMOs huma stabbiliti f'posthom u xi wħud qed jaħdmu lejn l-istabbiliment ta' żoni tal-baħar protetti sabiex jikkonservaw u jerġgħu jsaħħu l-istokkijiet tal-ħut għal livell sostenibbli;

AK.  billi l-KDB iffaċilitat serje ta' workshops biex tiddeskrivi l-EBSAs, inkluż fl-ABNJ, u r-riżultati ta' dawn il-workshops issa huma disponibbli fuq firxa wiesgħa għal skopijiet ta' konsultazzjoni dwar il-ġestjoni fuq il-website tal-KDB;

AL.  billi l-ħtieġa għall-ġbir u l-qsim ta' dejta xjentifika u l-għarfien hija tal-ogħla importanza sabiex jittieħdu deċiżjonijiet b'rieda tajba u abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

AM.  billi l-problema ambjentali tal-iskart tal-plastik fil-baħar toħloq theddida diretta għad-diversità marittima, u billi d-daqs u mezz biex tiġi miġġielda l-problema jibqgħu riċerkati b'mod inadegwat, u billi l-kapaċità li din tingħeleb tista' tirriżulta bħala opportunità ekonomika;

AN.  billi l-Grupp ta' Ħidma, fid-dokument tiegħu tat-23 ta'  Jannar 2015 enfasizza l-ħtieġa li s-sistema globali komprensiva tindirizza aħjar il-konservazzjoni u l-ġestjoni tad-diversità bijoloġika tal-baħar f'żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali;

AO.  billi l-UE b'mod attiv qed tiżviluppa u tħeġġeġ l-aħjar prattiki sabiex tikseb użu sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut, u permezz ta' programmi bħal Orizzont 2020 tħeġġeġ u tiffinanzja l-ġbir ta' dejta, ir-riċerka u l-iżvilupp sostenibbli;

AP.  billi fit-23 ta' Jannar 2015 il-Grupp ta' Ħidma esprima appoġġ għal rakkomandazzjoni biex jiġi żviluppat strument internazzjonali legalment vinkolanti fil-qafas tal-Konvenzjoni;

AQ.  billi fid-19 ta' Ġunju 2015 l-AĠNU adottat riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp ta' strument internazzjonali legalment vinkolanti fil-qafas tal-UNCLOS dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diveristà bijoloġika tal-baħar ta' żoni lil hinn minn ġurisdizzjoni nazzjonali;

1.  Jilqa' d-deċiżjoni meħuda mill-AĠNU li jiġi żviluppat strument internazzjonali legalment vinkolanti fil-qafas tal-UNCLOS dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar f'ABNJ sabiex, fost l-oħrajn, jiġu indirizzati n-nuqqasijiet attwali; jenfasizza li dan il-proċess ma jimminax strumenti u oqfsa rilevanti eżistenti u lanqas korpi settorjali, reġjonali u globali rilevanti (eż. RFMOs); jenfasizza l-importanza li jsir progress rapidu iżda b'attenzjoni fl-iżvilupp ta' dan l-istrument il-ġdid u biex jinkiseb l-għan li jiġi finalizzat l-abbozz tat-test sa tmiem l-2017;

2.  Jenfasizza l-viżjoni, l-opportunità u l-konsegwenzi għal relazzjonijiet tajba bejn l-istati u għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi fil-qafas tal-UNCLOS, filwaqt li jiġi rrikonoxxut li l-pressjonijiet u l-opportunitajiet ġodda jirrikjedu li jsiru aġġustamenti;

3.  Jenfasizza l-importanza tal-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani u l-ibħra u tar-riżorsi tagħhom; jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jippromwovu l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-baħar billi jimplimentaw, fost miżuri oħra, kunċetti moderni u sostenibbli tal-ġestjoni tal-ekosistemi tal-baħar, il-prinċipji ta' governanza tal-oċeani, il-ġestjoni tal-isfruttament tar-riżorsi tal-baħar (kemm jekk ikun l-isfruttament ta' minerali jew it-tħaffir għall-enerġija, eċċ.) u s-sajd, billi jinkorporaw governanza tal-baħar b'bażi xjentifika, l-irkupru u ż-żamma tal-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli, ġestjoni bbażata fuq l-ekosistemi u l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-baħar, l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u l-approċċ ta' prekawzjoni;

4.  Jinnota li sabiex jindirizzaw il-pressjoni fuq il-bijodiversità tal-baħar sal-2020, l-Istati Membri se jkollhom jieħdu passi biex jimplimentaw pjanijiet ta' ġestjoni, jimmonitorjaw l-applikazzjoni tar-regoli, japprofondixxu l-bażi ta' għarfien tagħhom u jsaħħu n-netwerks ta' riċerka u l-koordinazzjoni ta' informazzjoni dwar il-bijodiversità tal-baħar;

5.  Jirrikonoxxi u jappoġġa r-rwol pożittiv u ewlieni li kellhom l-UE u l-Kummissjoni, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-pożizzjoni tal-UE bħala l-ikbar attur tal-industrija u s-suq tas-sajd u l-fatt li l-politika Ewropea tas-sajd hija mmirata lejn is-sostenibilità;

6.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti li l-UE qed taqdi f'li tiżgura l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar, partikolarment fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux regolat (IUU); jenfasizza li s-sajd IUU, min-natura tiegħu stess, huwa ta' theddida għall-bijodiversità tal-baħar u jimmina serjament il-preservazzjoni tal-ekosistemi tal-baħar; jirrimarka li l-UE għamlet il-ġlieda kontra s-sajd IUU prijorità u li l-kooperazzjoni internazzjonali hija essenzjali sabiex il-ġlieda jkollha suċċess; iħeġġeġ lill-FAO u l-RFMOs isaħħu l-isforzi tagħhom biex itejbu l-kooperazzjoni multilaterali;

7.  Jenfasizza r-rwol pożittiv tat-tikkettar ambjentali fis-settur tal-prodotti tal-frott tal-baħar, li jippermetti lill-konsumaturi jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tar-riżorsi u l-preservazzjoni tal-bijodiversità tal-baħar, filwaqt li jagħmlu għażla infurmata;

8.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tkompli tippromwovi, tikkoordina u tiżgura li l-impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, inkluż is-sajd u l-forom kollha ta' sfruttament ta' qiegħ il-baħar u l-oċeani, fuq il-bijodiversità f'ABNJ jiġi indirizzat b'mod effettiv fil-kuntest ta' dan il-ftehim internazzjonali l-ġdid; jinnota, għalhekk, il-bżonn li wieħed jippromwovi aktar l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti u biex jiġu żviluppati għodod ta' ġestjoni meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza;

9.  Iħeġġeġ lill-RFMOs jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom, biex ikomplu jwettqu evalwazzjoni indipendenti regolari u biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa ta' dawn l-evalwazzjonijiet;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja u tippromwovi approċċ olistiku u komprensiv fir-rigward taż- żoni protetti tal-baħar (MPAs) minħabba l-fatt li l-ebda koordinazzjoni u kooperazzjoni ġenwini tal-isforzi ta' konservazzjoni ma huma possibbli mingħajr il-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli ta' partijiet interessati involuti f'varjetà komprensiva ta' attivitajiet tal-baħar fl-oċeani u l-ibħra;

11.  Jinkoraġġixxi u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-għażla u l-implimentazzjoni ta' EBSA fl-ABNJ;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taħdem mal-partijiet interessati rilevanti kollha biex tkompli tappoġġja u tippromwovi, fil-kuntest tal-ftehim internazzjonali l-ġdid fil-qafas tal-UNCLOS, l-iżvilupp ta' mekkaniżmu istituzzjonali għall-għażla, il-ġestjoni u l-istabbiliment ta' dispożizzjonijiet neċessarji għall-monitoraġġ u l-infurzar ta' netwerks konnessi, koerenti, fattibbli u rappreżentattivi ta' MPAs bħala għodda essenzjali biex tkun żgurata l-konnettività ekoloġika u bijoloġika;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproċessa sett ta' dejta komprensiva dwar il-bijodiversità tal-baħar fl-ibħra reġjonali tal-Ewropa; huwa tal-fehma li hija sfida meħtieġa li tinġabar din id-dejta, minħabba l-fatt li 80 % tal-ispeċijiet u l-ħabitats koperti mid-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina huma kklassifikati bħala mhux magħrufa;

14.  Jistieden lill-UE tassumi rwol fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-iskart tal-plastik fil-baħar u biex riċerka rilevanti tiġi ffinanzjata taħt l-ekonomija blu;

15.  Jenfasizza li dan il-ftehim internazzjonali ġdid għandu jiżgura kundizzjonijiet ugwali fost il-partijiet interessati kollha; iqis li l-ftehim internazzjonali l-ġdid għandu, barra minn hekk, jindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari l-istati gżejjer żgħar, f'termini ta' bini ta' kapaċitajiet bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-komunità internazzjonali rigward l-MPAs, fost affarijiet oħra;

16.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi aktar kooperazzjoni, koordinazzjoni, trasparenza u responsabilità bejn il-partijiet interessati kollha kkonċernati, inkluż bejn l-istrumenti l-ġodda nnegozjati, l-istrumenti eżistenti UNFSA u FAO, l-RFMOs u korpi settorjali oħra bħal, fost l-oħrajn, l-Awtorità Internazzjonali ta' Qiegħ il-Baħar u l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali;

17.  Jistieden lin-NU taħdem mal-istati biex jiġu implimentati b'mod aktar effettiv ir-regoli eżistenti, u fejn meħtieġ biex jinħolqu regoli addizzjonali li jistgħu indirettament jgħinu fil-protezzjoni tal-bijodiversità fl-ibħra miftuħa u jitjiebu l-kundizzjonijiet soċjali, ta' sikurezza u ta' monitoraġġ, bħal, pereżempju, l-istabbiliment ta' għodod għall-ġestjoni globali, jiġifieri strument ċentralizzat għar-reġistrazzjoni ta' bastimenti bħal Reġistru Globali tal-Bastimenti tas-Sajd li qed jiġi żviluppat taħt l-awtorità tal-FAO, iżda fl-istess ħin tiġi evitata żieda fil-piż burokratiku għas-sajjieda;

18.  Jenfasizza li l-impatti tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar f'ABNJ ikollhom jiffurmaw parti mill-mandat tal-RFMOs;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jippromwovu, fi ħdan il-mandat tal-ftehim internazzjonali l-ġdid fil-qafas tal-UNCLOS, l-iżvilupp ta' mekkaniżmu istituzzjonali għall-implimentazzjoni ta' Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali minn qabel għal attivitajiet b'impatt sinifikanti potenzjali fuq l-ambjent tal-baħar, kif meħtieġ skont l-Artikolu 206 tal-UNCLOS, inkluż għall-isfruttament tar-riżorsi tal-baħar, b'bażi xjentifika solida sa fejn hu prattikabbli u li dawn l-attivitajiet ikunu akkumpanjati minn monitoraġġ ambjentali u soċjoekonomiku dettaljat;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest ta' ftehim internazzjonali ġdid, sabiex tinsisti għar-rikonoxximent tal-ħsara ambjentali fuq il-baħar u l-identifikazzjoni tal-katina tar-responsabilità għal ħsara bħal din;

21.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistieden lill-istati li għadhom ma rratifikawx jew ma aderewx għall-UNCLOS biex dan jagħmluh;

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU) u lill-kumitat preparatorju responsabbli biex jabbozza t-test tal-ftehim internazzjonali futur.


Annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom ***I
PDF 405kWORD 98k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0005 - 2014/0032(COD)),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha lill-Parlament (C7-0032/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' Marzu 2014(1),

–  wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Diċembru 2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0288/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Iqis li, minħabba l-inkorporazzjoni tal-kontenut tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2014)0004 f'dik il-pożizzjoni, il-proċedura leġiżlattiva 2014/0033(COD) skadiet;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' April 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u ▌tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali ("ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali")

P8_TC1-COD(2014)0032


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/1012.)

(1) ĠU C 226, 16.7.2014, p. 70.


Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni
PDF 530kWORD 268k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2015/2095(INI))
P8_TA(2016)0102A8-0066/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u l-protokoll addizzjonali tagħha, u b'mod partikolari d-dritt ta' non-refoulement,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989 u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 Anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal(1),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar tal-1974 u l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi tal-1979, kif emendata,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom tal-1990,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Pjan ta' Azzjoni dwar Minorenni mhux Akkumpanjati (2010-2014)’ (COM(2010)0213) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2013 dwar is-sitwazzjoni ta' minorenni mhux akkumpanjati fl-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa(4),

–  wara li kkunsidra d-dibattiti li saru fi ħdan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern fl-2015: fl-14 ta' April fil-preżenza tal-Kummissarju Avramopoulos; fis-6 ta' Mejju dwar is-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabilità, inklużi l-obbligi ta' tiftix u salvataġġ; fis-26 ta' Mejju dwar l-istrateġija dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi; fl-4 ta' Ġunju dwar l-iżvilupp ta' rotot sikuri u legali għal dawk li jfittxu l-asil u r-rifuġjati fl-UE u dwar l-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil; fil-25 ta' Ġunju dwar il-ġlieda kontra l-kuntrabandu kriminali, it-traffikar u l-isfruttament tax-xogħol ta' migranti irregolari, l-iżvilupp ta' possibilitajiet ta' migrazzjoni ekonomika legali adegwati, u l-ġestjoni tal-fruntieri u l-politika dwar il-viżi; fit-2 ta' Lulju dwar kif jintefqu l-fondi tal-Affarijiet Interni fil-kuntest tal-migrazzjoni u l-iżvilupp; fis-6 ta' Lulju, dwar l-ewwel pakkett ta' proposti tal-Kummissjoni b'segwitu għall-Aġenda dwar il-Migrazzjoni u dwar is-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabilità, inklużi l-obbligi ta' tiftix u salvataġġ u l-iżvilupp ta' rotot sikuri u legali għal dawk li jfittxu l-asil u r-rifuġjati lejn l-UE; fis-16 ta' Lulju fil-preżenza ta' esperti dwar il-fondi tal-UE għall-politiki dwar il-migrazzjoni, dwar politiki, prattiki u data dwar minorenni mhux akkumpanjati fl-Istati Membri tal-UE u n-Norveġja, dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni, u dwar l-esplorazzjoni ta' possibilitajiet ġodda għal-leġiżlazzjoni għall-migrazzjoni ekonomika; fit-22 ta' Settembru dwar it-tieni pakkett ta' proposti tal-Kummissjoni skont l-Aġenda dwar il-Migrazzjoni; fit-23 ta' Settembru mal-parlamenti nazzjonali dwar l-approċċ ta' hotspots u dwar l-indirizzar tal-migrazzjoni fil-livell nazzjonali u lokali; fid-19 ta' Ottubru dwar l-indirizzar tal-kuntrabandu, it-traffikar u l-isfruttament tax-xogħol ta' migranti irregolari; fl-10 ta' Novembru dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati: Sitwazzjoni Attwali tal-Implimentazzjoni tal-Azzjonijiet ta' Prijorità taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0510); fid-19 ta' Novembru dwar il-finanzjament intern u estern tal-UE għall-politika tal-migrazzjoni u tal-asil tagħha; fl-10 ta' Diċembru dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni; fil-21 ta' Diċembru dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u l-politika tal-viżi, dwar l-implimentazzjoni effikaċi tas-SEKA u dwar l-iżvilupp ta' possibilitajiet ta' migrazzjoni ekonomika legali adegwati,

–  wara li kkunsidra d-dibattiti li saru fil-laqgħa konġunta tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għall-Iżvilupp tieghu fl-1 ta' April 2015 dwar ir-rabta bejn l-iżvilupp u l-migrazzjoni, u fil-laqgħa konġunta tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u s-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-15 ta' Settembru 2015 dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-flussi migratorji fil-Mediterran,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu dwar il-missjonijiet mid-delegazzjonijiet tiegħu f'Lampedusa dwar operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ f'Settembru 2015 u fit-Tuneżija dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni, l-asil u l-kontroll tal-fruntieri f'Ottubru 2015, u wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu dwar il-missjoni tad-delegazzjoni konġunta tagħhom fi Sqallija dwar kif għandhom jiġu indirizzati l-pressjonijiet migratorji fir-reġjun, inkluż b'mod partikolari minn perspettiva baġitarja f'Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni ta' Għaxar Punti tal-Kummissjoni dwar il-Migrazzjoni, ippreżentat fil-Kunsill Konġunt Affarijiet Barranin/Affarijiet Interni li ltaqa' fil-Lussemburgu fl-20 ta' April 2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0240),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/778 tat-18 ta' Mejju 2015 dwar operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran Ċentrali tan-Nofsinhar,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni sabiex tibda t-tieni fażi tal-Operazzjoni EUNAVFOR MED, li ngħatat l-isem ġdid "Operation Sophia", meħuda mill-Ambaxxaturi tal-UE fi ħdan il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà(5), u wara li kkunsidra l-operazzjonijiet immexxija min-NATO fil-Baħar Eġew,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2240 (2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tad-9 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tar-Regolament Eurodac rigward l-obbligu li jittieħdu marki tas-swaba' (SWD(2015)0150),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Iskema Ewropea ta' Risistemazzjoni (C(2015)3560) u l-Konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill dwar risistemazzjoni permezz ta' skemi multilaterali u nazzjonali ta' 20 000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali, ippreżentata fil-laqgħa tal-Kunsill Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-20 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra nota ta' spjega tal-Kummissjoni dwar l-approċċ "Hotspot", u r-rapporti dwar is-sitwazzjoni attwali fil-Greċja u l-Italja tal-10 ta' Frar 2016, kif ukoll ir-rapport ta' Progress dwar il-Greċja tal-4 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 tal-14 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi mekkaniżmu ta' rilokazzjoni f'każ ta' kriżi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (COM(2015)0450),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lista komuni tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu għall-finijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar ir-Ritorn' (COM(2015)0453),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi "Manwal dwar ir-Ritorn" li għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri waqt li jwettqu kompiti relatati mar-ritorn (C(2015)6250) u l-Anness tagħha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-regoli dwar l-Akkwist Pubbliku b'rabta mal-kriżi attwali tal-asil (COM(2015)0454),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli intitolata "L-indirizzar tal-Kriżi tar-Rifuġjati fl-Ewropa: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE" (JOIN(2015)0040),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-istabilità u li jindirizza l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni irregolari u l-persuni spostati fl-Afrika (C(2015)7293),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Ġestjoni tal-Kriżi tar-Rifuġjati: miżuri operazzjonali, baġitarji u legali skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0490) u l-Annessi tagħha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Ġestjoni tal-Kriżi tar-Rifuġjati: Sitwazzjoni Attwali tal-Implimentazzjoni tal-Azzjonijiet ta' Prijorità taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0510) u l-Annessi tagħha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni tal-Ewropa" (COM(2015)0673) u l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (COM(2015)0671), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq dokument tal-ivvjaġġar Ewropew għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (COM(2015)0668), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar it-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti (COM(2015)0670), il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Iżvezja f'konformità mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 li jistabbilixxu miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja (COM(2015)0677), u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal skema volontarja ta' ammissjoni umanitarja mat-Turkija (C(2015)9490),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-Sitwazzjoni Attwali rigward l-Implimentazzjoni tal-Azzjonijiet Prijoritarji fl-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (COM(2016)0085),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni indirizzata lir-Repubblika Ellenika dwar il-miżuri urġenti li jridu jittieħdu mill-Greċja fil-perspettiva tat-tkomplija tat-trasferimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 (C(2016)0871),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar sospensjoni temporanja tar-rilokazzjoni ta' 30 % tal-applikanti allokati lill-Awstrija skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2016)0080),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "Lura lejn Schengen - Pjan ta' Direzzjoni" (COM(2016)0120),

–  wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li hu t-tieni rapport dwar il-progress min-naħa tat-Turkija fit-twettiq tar-rekwiżiti tal-pjan ta' direzzjoni tagħha għal-liberalizzazzjoni tal-viżi (COM(2016)0140) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0097) ,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-għoti ta' appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (COM(2016)0115) u l-baġit emendatorju Nru 1/2016 li joħloq il-linja baġitarja għal dan l-istrument,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet adottati mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa speċjali tiegħu tat-23 ta' April 2015, fil-laqgħa tiegħu tal-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, fil-laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern dwar il-migrazzjoni tat-23 ta' Settembru 2015, fil-laqgħa tiegħu tal-15 ta' Ottubru 2015, u fil-laqgħa tiegħu tas-17 u t-18 ta' Diċembru 2015 u fil-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet adottati mill-Kunsill dwar pajjiżi ta' oriġini bla periklu fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Lulju 2015, dwar il-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Lulju 2015, dwar il-futur tal-politika tar-ritorn fil-laqgħa tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015, dwar il-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2015, dwar miżuri biex tiġi indirizzata l-kriżi tar-rifuġjati u l-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu fid-9 ta' Novembru 2015, u dwar l-apolidija fil-laqgħa tiegħu tal-4 ta' Diċembru 2015, u dwar il-kuntrabandu tal-migranti fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza adottati fl-14 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri imlaqqa' fi ħdan il-Kunsill dwar ir-risistemazzjoni permezz ta' skemi multilaterali u nazzjonali ta' 20 000 persuna fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali fil-laqgħa tagħhom tal-20 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt bejn l-UE u t-Turkija tal-15 ta' Ottubru 2015, u r-rapporti ta' implimentazzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar u l-4 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern tas-7 ta' Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Konferenza ta' Livell Għoli dwar ir-Rotta tal-Mediterran tal-Lvant/Balkani tal-Punent, adottata fit-8 ta' Ottubru 2015, u l-istqarrija tal-mexxejja dwar il-flussi ta' rifuġjati tul ir-rotta tal-Balkani tal-Punent adottata fil-laqgħa tal-25 ta' Ottubru 2015 u r-rapport ta' progress tagħha tal-10 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni u d-Dikjarazzjoni Politika adottati matul is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika dwar il-Migrazzjoni, li sar fil-Belt Valletta fil-11 u t-12 ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), b'mod partikolari r-Rapport Annwali tiegħu dwar is-Sitwazzjoni tal-Asil fl-Unjoni Ewropea 2014 u x-Xejriet tal-Asil ta' kull xahar,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u rapporti tal-Frontex, u b'mod partikolari l-Analiżi Annwali tar-Riskji 2015 tagħha u r-Rapporti ta' kull tliet xhur tan-Netwerk tal-Analiżi tar-Riskji tagħha,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Europol, u b'mod partikolari t-Tim Operattiv Konġunt MARE, u l-istabbiliment reċenti taċ-Ċentru Ewropew kontra l-Faċilitazzjoni ta' Dħul Klandestin ta' Migranti (European Migrant Smuggling Centre - EMSC) mill-Europol,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Eurojust, u b'mod partikolari r-rapporti tagħha dwar it-traffikar tal-bnedmin,

–  wara li kkunsidra x-xogħol, ir-rapporti annwali u l-istudji tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), u b'mod partikolari l-istudji tagħha dwar forom severi ta' sfruttament tal-ħaddiema u dwar il-kriminalizzazzjoni ta' migranti f'sitwazzjoni irregolari u ta' persuni li jinvolvu rwieħhom magħhom,

–  wara li kkunsidra l-istudji tad-Dipartiment Tematiku C dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80 tat-TFUE, dwar approċċi ġodda, toroq alternattivi u mezzi ta' aċċess għal proċeduri tal-asil għal persuni li jfittxu l-protezzjoni internazzjonali, dwar l-esplorazzjoni ta' possibilitajiet ġodda għal leġiżlazzjoni dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema lejn l-UE, dwar it-titjib tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u Alternattivi għal Dublin, dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni u dwar l-Akkoljenza ta' Rifuġjati Nisa u Nisa li Jfittxu Asil fl-UE, u wara li kkunsidra l-istudju tad-Dipartiment Tematiku D dwar il-fondi tal-UE għall-Politiki tal-Migrazzjoni: Analiżi tal-Effiċjenza u l-aħjar prattika għall-futur, u l-istudju tad-Dipartiment Tematiku EXPO dwar il-Migranti fil-Mediterran: protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-istudji min-Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (EMN), u b'mod partikolari l-istudju tiegħu dwar il-politiki, il-prattiki u d-data dwar il-minorenni mhux akkumpanjati,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Kummissarju Għoli għar-Rifuġjati tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Migranti,

–  wara li kkunsidra l-ħidma, r-rapporti u r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Uffiċċju tan-NU kontra d-Droga u l-Kriminalità,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, adottata fil-115-il sessjoni plenarja tiegħu tat-3 u l-4 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni u dwar il-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra l-kuntrabandu tal-migranti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni(6),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar l-Artikolu 80 –Solidarjetà u tqassim ġust tar-responsabilità, inkluż l-obbligi ta' tiftix u salvataġġ,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar il-ġlieda kontra l-kuntrabandu kriminali, it-traffikar u l-isfruttament tax-xogħol ta' migranti irregolari,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u l-politika tal-viżi, inklużi r-rwoli tal-Frontex u ta' aġenziji relevanti oħra,

–  wara li kkunsidra l-iżvilupp ta' rotot sikuri u legali lejn l-UE għall-persuni li jfittxu asil u għar-rifuġjati, inkluża l-politika ta' risistemazzjoni tal-Unjoni u l-politiki ta' integrazzjoni korrispondenti,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar l-iżvilupp ta' possibilitajiet ta' migrazzjoni ekonomika legali adegwati,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar il-finanzjament intern u estern tal-UE għall-politika tal-migrazzjoni u tal-asil tagħha,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar l-implimentazzjoni effettiva tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA), inkluż ir-rwol tal-EASO,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0066/2016),

A.  billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014, il-Parlament ta istruzzjonijiet lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern biex jivvaluta d-diversi politiki involuti, jiżviluppa ġabra ta' rakkomandazzjonijiet u jirrapporta lill-Plenarja fil-forma ta' rapport ta' inizjattiva strateġika;

B.  billi skont data tal-Frontex(7), fl-2015 1,83 miljun persuna ġew skoperti waqt li kienu qed jippruvaw jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE b'mod irregolari, u b'hekk stabbilixxew rekord mingħajr preċedent meta mqabbel mal-282 500 migrant li waslu fl-Unjoni matul is-sena 2014; u billi, skont data tal-IOM/UNICEF, madwar 20 % tal-migranti kollha li jaslu bil-baħar huma tfal(8);

C.  billi skont data tal-EASO(9), fl-2015, saru aktar minn 1,4 miljun applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali fl-UE(10), u l-għadd ta' applikazzjonijiet żdied b'mod kostanti minn April, filwaqt li l-ammont ta' applikazzjonijiet ripetuti fl-istess ħin kien qed jonqos; u billi madwar 6 % tal-applikanti jiddikjaraw li huma minorenni mhux akkumpanjati; billi fi Frar 2016, 22 % ta' dawk li waslu bil-baħar fil-Greċja kienu nisa, waqt li 40 % kienu tfal(11);

D.  billi għall-finijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, tifel/tifla tfisser kull persuna taħt l-età ta' tmintax-il sena;

E.  billi fl-2015, 'il fuq minn 3 771 persuna ġew irrapportati mejta jew nieqsa fil-Baħar Mediterran, skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni(12); u billi fit-8 ta' Marzu 2016, 444 persuna ġew irrappurtati li għerqu fil-Mediterran; billi fl-ewwel disa' ġimgħat tal-2016 mietu 77 tifel u tifla, jiġifieri medja ta' aktar minn wieħed jew waħda kuljum; billi skont data reċenti tal-Europol mill-anqas 10 000 tifel u tifla mhux akkumpanjati għebu wara li waslu fl-Ewropa;

F.  billi t-3 ta' Ottubru għandu jiġi rikonoxxut bħala Jum ta' Tifkira għal dawk l-irġiel, nisa u tfal kollha li jitilfu ħajjithom f'tentattiv biex jaħarbu minn pajjiżhom bħala riżultat ta' persekuzzjoni, kunflitt u gwerra, kif ukoll dawk in-nisa u l-irġiel kollha li jissograw ħajjithom kuljum biex isalvawhom;

G.  billi xi partijiet tad-dinja huma milquta mill-gwerra u mill-vjolenza u jġarrbu t-taħlita tal-effetti ta' faqar estrem, degradazzjoni ambjentali u nuqqas ta' opportunitajiet għaż-żgħażagħ, li tista' tkebbes aktar vjolenza u nuqqas ta' sigurtà u twassal għal aktar ċaqliq tal-popolazzjoni;

L-Artikolu 80 tat-TFUE – Is-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabilità, inklużi l-obbligi ta' tiftix u salvataġġ

H.  billi l-Artikolu 80 tat-TFUE jistabbilixxi l-prinċipju tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabilità fil-qalba tas-sistema tal-Unjoni kollha kemm hi, għaldaqstant jipprovdi bażi ġuridika għall-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji fil-politiki tal-Unjoni dwar l-asil, il-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri;

I.  billi s-solidarjetà tista' tieħu l-forom ta' solidarjetà interna u esterna; u billi r-rilokazzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet dwar l-asil, il-miżuri ta' appoġġ operattiv, interpretazzjoni proattiva tar-Regolament ta' Dublin attwali u d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja huma kollha għodod ta' solidarjetà interna, filwaqt li r-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u t-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar jippromwovu s-solidarjetà esterna, u l-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili jista' jolqot it-tnejn li huma;

J.  billi, fit-3 ta' Marzu 2016, 338 biss mid-39 600 persuna jfittxu asil li qed jistennew riassenjazzjoni minn faċilitajiet ta' akkoljenza Taljani għal Stati Membri oħra ġew rilokati, filwaqt li fil-każ tal-Greċja saru biss 322 mis-66 400 rilokazzjoni proġettata;

L-indirizzar tal-kuntrabandu kriminali, it-traffikar u l-isfruttament tax-xogħol tal-migranti irregolari

K.  billi l-kuntrabandu u t-traffikar tal-migranti u l-isfruttament tal-ħaddiema migranti huma fenomeni ġuridiċi distinti u jiġu indirizzati b'oqfsa ġuridiċi distinti fil-livell tal-Unjoni u dak internazzjonali, jeħtieġu reazzjonijiet immirati kif jixraq, waqt li fil-prattika sikwit huma sovraposti; u billi n-netwerks ta' kuntrabandu kriminali u t-traffikar jistgħu jibdlu l-modus operandi tagħhom malajr ħafna, u għaldaqstant jeħtieġu reazzjonijiet adatti rapidament abbażi tal-aktar data reċenti u preċiża; billi l-isforzi kontra l-kuntrabandu kriminali tal-migranti m'għandhomx jolqtu lill-persuni li jipprovdu għajnuna umanitarja lill-migranti irregolari;

L.  billi l-ġlieda kontra l-kuntrabandu, it-traffikar u l-isfruttament tax-xogħol tal-migranti teħtieġ kemm reazzjonijiet fil-perjodu qasir, medju u fit-tul, fosthom miżuri biex jiġu sfrattati n-netwerks kriminali u biex il-kriminali jiġu mressqa quddiem il-ġustizzja, il-ġbir u l-analiżi tad-data, miżuri ta' protezzjoni għall-vittmi u miżuri ta' ritorn għall-migranti residenti b'mod irregolari, kif ukoll kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u strateġiji aktar fit-tul sabiex tkun indirizzata d-domanda għal persuni traffikati u kuntrabandati u l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni li jġiegħlu l-persuni jispiċċaw taħt idejn il-kuntrabandisti kriminali;

Il-ġestjoni tal-fruntieri u l-politika tal-viżi, inkluż ir-rwol tal-Aġenzija tal-Fruntieri u ta' Aġenziji rilevanti oħra

M.  billi attwalment għaddejja l-proċedura leġiżlattiva ordinarja fuq diversi proposti tal-Kummissjoni fil-qasam tal-politika tal-fruntieri u tal-viżi, b'mod partikolari dwar il-proposta għal Regolament dwar il-Kodiċi tal-Unjoni dwar il-Viżi (riformulazzjoni) (2014/0094(COD), il-proposta għal regolament li jistabbilixxi viża itineranti (2014/0095(COD) u l-proposta għal regolament dwar format uniformi għall-viża: sigurtà (2015/0134(COD); u billi reċentament saru proposti ġodda f'dan il-qasam mill-Kummissjoni u se jiġu trattati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

N.  billi t-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni trid timxi id f'id mal-ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni, bi standards komuni ta' livell għoli, skambju effettiv ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, u r-rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali ta' kulħadd;

O.  billi l-Parlament Ewropew talab lill-Aġenzija tal-Fruntieri tal-Unjoni ssaħħaħ il-kapaċità tagħha biex tittratta ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali, fosthom fi ħdan il-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma konklużi mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi, u billi l-proposta tal-Kummissjoni għal Aġenzija tal-Fruntieri tal-Unjoni ġdida tinkludi mekkaniżmu għall-ilmenti;

P.  billi l-Kodiċi dwar il-Viżi attwali jippermetti li l-Istati Membri jiddevjaw mill-kriterji normali ta' ammissibilità fil-każ ta' applikazzjoni għal viża "għal raġunijiet umanitarji" (l-Artikoli 19 u 25);

L-iżvilupp ta' rotot sikuri u legali lejn l-UE għall-persuni li jfittxu asil u għar-rifuġjati, inkluża l-politika ta' risistemazzjoni tal-Unjoni u l-politiki ta' integrazzjoni korrispondenti

Q.  billi 86 % tal-popolazzjoni dinjija ta' rifuġjati huma ospitati minn pajjiżi mhux industrijalizzati; u billi n-netwerks kriminali u l-kuntrabandisti jisfruttaw id-disprament tan-nies li jkunu qed jippruvaw jidħlu fl-UE waqt li jkunu qed jaħarbu l-persekuzzjoni jew il-gwerra;

R.  billi r-rotot sikuri u legali biex ir-rifuġjati jaċċedu l-Unjoni huma limitati, u ħafna għadhom jissograw li jużaw rotot perikolużi; u billi l-ħolqien ta' rotot sikuri u legali biex dawk li qed ifittxu l-asil u r-rifuġjati jidħlu fl-Unjoni, żvilupp fuq leġiżlazzjoni u prattiki eżistenti, jippermetti lill-Unjoni u l-Istati Membri jkollhom stampa ġenerali aħjar tal-ħtiġijiet ta' protezzjoni u tal-influss lejn l-UE u jimmina l-mudell kummerċjali tal-kuntrabandisti;

L-istrateġija dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari dwar il-programmi ta' protezzjoni reġjonali, ir-risistemazzjoni, ir-ritorn u l-indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni

S.  billi l-kooperazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi tiġi żviluppata permezz ta' strumenti politiċi bħalma huma d-djalogi reġjonali, id-djalogi bilaterali, l-aġendi komuni għall-migrazzjoni u l-mobilità u s-sħubijiet tal-mobilità, permezz ta' strumenti legali bħal klawżoli tal-migrazzjoni fil-"ftehimiet globali", ftehimiet ta' riammissjoni, ftehimiet ta' faċilitazzjoni tal-viżi u ftehimiet ta' eżenzjoni mill-viża, u permezz ta' strumenti operattivi bħall-Programmi ta' Protezzjoni Reġjonali (RPP), Programmi Reġjonali għall-Iżvilupp u l-Protezzjoni (RDPP), l-arranġamenti ta' ħidma tal-Frontex u l-kooperazzjoni tal-EASO ma' pajjiżi terzi;

T.  billi l-Istati Membri individwali għadhom qed jiżviluppaw azzjoni esterna qawwija dwar il-migrazzjoni fuq livell bilaterali;

U.  billi l-Unjoni intensifikat il-kooperazzjoni esterna tagħha ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni u l-asil biex tirreaġixxi b'mod adegwat għall-kriżi tar-rifuġjati attwali, u nediet inizjattivi ġodda ta' kooperazzjoni bħalma huma l-Pjan ta' Azzjoni bejn l-UE u t-Turkija, l-impenji meħuda dwar ir-Rotot tal-Balkani tal-Punent u l-Pjan ta' Azzjoni adottat waqt is-Summit tal-Belt Valletta;

L-iżvilupp ta' possibilitajiet legali adegwati għall-migrazzjoni ekonomika

V.  billi huwa mistenni li l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol tal-Unjoni se tonqos b'7,5 miljuni sal-2020; billi t-tbassir dwar l-iżvilupp tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fl-Unjoni jindika nuqqasijiet emerġenti u futuri f'oqsma speċifiċi; u billi ċittadini ta' pajjiżi terzi jħabbtu wiċċhom ma' ħafna diffikultajiet biex jiksbu rikonoxximent tal-kwalifiki barranin tagħhom, u għaldaqstant għandhom it-tendenza li jkunu kwalifikati żżejjed għal xogħolhom;

W.  billi l-approċċ attwali tal-Unjoni lejn il-migrazzjoni tal-ħaddiema huwa frammentat, b'għadd kbir ta' direttivi li jiffokaw fuq kategoriji speċifiċi ta' ħaddiema u ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitħallew jaħdmu; u billi dan l-approċċ jista' jservi biss biex jaqdi ħtiġijiet speċifiċi u għal żmien qasir;

Analiżi ta' kif il-fondi tal-Affarijiet Interni qed jintefqu fil-kuntest tal-migrazzjoni u tal-iżvilupp, inklużi l-fondi ta' emerġenza

X.  billi jeżistu diversi strumenti finanzjarji tal-UE għall-finanzjament tal-azzjonijiet tal-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni, l-asil u l-ġestjoni tal-fruntieri; billi b'mod partikolari l-fondi għall-Istati Membri huma allokati prinċipalment permezz tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF), iżda billi diversi programmi u fondi oħra jistgħu jintużaw għal attivitajiet relatati mal-migrazzjoni; u billi l-finanzjament lil pajjiżi terzi, filwaqt li jiġi allokat prinċipalment permezz tal-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, huwa amministrat minn diversi Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

Y.  billi l-frammentazzjoni eżistenti tal-linji baġitarji u tar-responsabilitajiet taf tagħmilha diffiċli li tingħata ħarsa ġenerali komprensiva ta' kif jintużaw il-fondi, u anki biex jiġi kkwantifikat b'mod preċiż l-ammont ta' infiq tal-Unjoni fuq il-migrazzjoni;

Implimentazzjoni effettiva tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, inkluż ir-rwol tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil

Z.  billi s-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) tinkludi ġabra ta' regoli komuni għall-politika komuni tal-asil, status tal-asil uniformi u proċeduri tal-asil komuni validi fl-Unjoni kollha; billi, madankollu, ħafna twissijiet, inklużi d-deċiżjonijiet ta' ksur adottati mill-Kummissjoni, juru li f'bosta Stati Membri s-SEKA ma ġietx applikata għalkollox; billi l-implimentazzjoni hija essenzjali sabiex jiġu armonizzati l-liġijiet nazzjonali u tkun promossa s-solidarjetà fost l-Istati Membri, u billi l-Istati Membri jistgħu jfittxu assistenza ta' appoġġ mill-EASO sabiex jissodisfaw l-istandards meħtieġa mis-SEKA; billi l-armonizazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u tal-proċeduri ta' asil tista' tevita l-istress fuq pajjiżi li joffru kundizzjonijiet aħjar u huma kruċjali għat-tqassim tar-responsabilità;

AA.  billi l-mekkaniżmi attwali tas-sistema ta' Dublin naqsu milli jkunu oġġettivi, milli jistabbilixxu kriterji ġusti għall-allokazzjoni tar-responsabilità għall-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali u milli jagħtu aċċess rapidu għall-protezzjoni; billi s-sistema mhux qiegħda tiġi applikata fil-prattika, u ġew adottati derogi espliċiti permezz ta' żewġ deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rilokazzjoni temporanja; u billi l-Kummissjoni ħabbret proposta għal reviżjoni xierqa tar-Regolament Dublin III sa Marzu 2016;

AB.  billi l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 jipprevedi li l-Istati Membri ma għandhomx jiddiskriminaw kontra r-rifuġjati abbażi tar-razza, tar-reliġjon jew tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom;

Dwar is-solidarjetà

1.  Jirrimarka li s-solidarjetà għandha tkun il-prinċipju li fuqu tkun ibbażata l-azzjoni tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni; jinnota li l-prinċipju ta' solidarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 80 tat-TFUE, ikopri l-asil, l-immigrazzjoni u l-politiki tal-kontroll tal-fruntieri; huwa tal-fehma li l-Artikolu 80 jipprovdi bażi ġuridika "b'mod konġunt" mal-Artikoli 77-79 tat-TFUE għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà f'dawk l-oqsma;

Dwar it-tiftix u s-salvataġġ

2.  Jibda mill-premessa li s-salvataġġ tal-ħajjiet jeħtieġ ikun l-ewwel prijorità u li finanzjament xieraq, fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri, għal operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ huwa essenzjali; jinnota li kien hemm żieda fl-għadd ta' wasliet irregolari bil-baħar u żieda allarmanti fl-għadd ta' mwiet fuq il-baħar, u li għad hemm il-ħtieġa ta' reazzjoni aħjar min-naħa tal-Ewropa;

3.  Ifakkar li s-salvataġġ tal-ħajjiet huwa att ta' solidarjetà ma' dawk f'riskju, iżda li huwa wkoll obbligu legali taħt id-dritt internazzjonali, peress li l-Artikolu 98 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, irratifikata mill-Istati Membri kollha u mill-Unjoni nnifisha, jitlob li tingħata għajnuna lil kwalunkwe persuna li tkun tinsab f'diffikultà fil-baħar;

4.  Huwa tal-fehma li min-naħa tal-Unjoni, rispons permanenti, robust u effettiv fl-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fuq il-baħar huwa kruċjali għall-prevenzjoni ta' aktar imwiet ta' migranti li jkunu qed jippruvaw jaqsmu l-baħar Mediterran;

5.  Jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-kapaċitajiet ta' tiftix u salvataġġ għandhom jissaħħu, u li l-gvernijiet tal-Istati Membri jridu jużaw aktar riżorsi, f'termini ta' assistenza u mezzi finanzjarji, fil-kuntest ta' operazzjoni umanitarja fl-Unjoni kollha, dedikata għas-sejbien, is-salvataġġ u l-assistenza tal-migranti fil-periklu u li dawn jinġiebu lejn l-eqreb post ta' sikurezza;

6.  Jirrimarka li l-kaptani ta' bastimenti privati jew ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) li ġenwinament jgħinu lil persuni f'diffikultà fuq il-baħar ma għandhomx jissograw li jiġu kkastigati talli jipprovdu tali assistenza; jemmen li bastimenti merkantili m'għandhomx jipprovdu alternattiva minflok mal-Istati Membri u l-Unjoni jissodisfaw l-obbligi tagħhom f'termini ta' tiftix u salvataġġ;

Dwar l-indirizzar tat-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu kriminali

7.  Jitlob li ssir distinzjoni ċara bejn dawk il-persuni li jiddaħħlu fl-Unjoni bil-kuntrabandu u dawk li huma ttraffikati lejn l-Unjoni minħabba li, filwaqt li reazzjoni ta' politika trid tiġi integrata sew, jeħtieġ li tkun ukoll immirata tajjeb; jiddikjara li, f'termini ġenerali, il-kuntrabandu kriminali ta' migranti jinvolvi l-faċilitazzjoni tad-dħul irregolari ta' persuna fi Stat Membru, filwaqt li t-traffikar tal-bnedmin jinvolvi r-reklutaġġ, it-trasport jew l-ilqugħ ta' persuna bl-użu ta' mezzi vjolenti, qarrieqa jew abbużivi, għall-fini ta' sfruttament;

8.  Jemmen li kwalunkwe approċċ olistiku lejn il-migrazzjoni jeħtieġ neċessarjament jinkludi miżuri mmirati biex jisfrattaw l-attivitajiet tan-netwerks kriminali involuti fit-traffikar u l-kuntrabandu tal-persuni;

9.  Jilqa' r-rwol pożittiv tal-bastimenti militari fis-salvataġġ tal-ħajjiet fuq il-baħar u biex jisfrattaw in-netwerks kriminali sal-lum; jappoġġja l-għanijiet ta' operazzjonijiet tal-forzi navali bħall-Operazzjoni Sophia, u jisħaq fuq il-ħtieġa li tkun imħarsa l-ħajja, filwaqt li jenfasizza li l-aspetti kollha tal-operazzjoni għandhom jiżguraw li jiġu protetti l-ħajjiet tal-migranti;

10.  Jissottolinja li l-operazzjonijiet militari m'għandhomx ikunu l-aspett predominanti ta' kwalunkwe approċċ olistiku għall-migrazzjoni u jtenni li l-Operazzjoni Sophia ma għandhiex tieħu mit-tagħmir ġa impjegat fil-Mediterran fis-salvataġġ tal-ħajjiet fuq il-baħar;

Dwar ir-rwol tal-aġenziji tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-kuntrabandu kriminali

11.  Jirrimarka li, peress li l-kriminali jistgħu jibdlu l-modus operandi tagħhom malajr ħafna, u fil-fatt hekk jagħmlu, ir-reazzjonijiet tal-politika jridu jadattaw ruħhom għall-aktar data reċenti u preċiża; jinnota, bħala pass pożittiv 'il quddiem, li l-Kummissjoni adottat Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni kontra t-Traffikar tal-Migranti fis-27 ta' Mejju 2015 ("il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Kuntrabandu"), li skontu l-Kummissjoni tipprevedi t-twaqqif ta' Grupp ta' Kuntatt tal-Aġenziji tal-Unjoni dwar il-kuntrabandu tal-migranti, sabiex jiġu msaħħa l-kooperazzjoni operattiva tagħhom u l-iskambju ta' informazzjoni bejniethom;

12.  Jenfasizza li għandu jsir użu sħiħ mill-istrumenti eżistenti, bħall-analiżijiet tar-riskji tal-aġenziji; josserva li l-aġenziji tal-Unjoni għandhom jikkooperaw bis-sħiħ, iżda jeħtieġ ukoll li dawn iżidu l-kooperazzjoni mal-Istati Membri; jinnota li koordinazzjoni aħjar tal-isforzi għandha tippermetti l-ġbir ta' data fil-livell nazzjonali u l-komunikazzjoni ta' din id-data lill-Aġenziji;

Dwar ir-rilokazzjoni

13.  Ifakkar li l-proċess ta' rilokazzjoni - jiġifieri t-trasferiment ta' applikant għal protezzjoni internazzjonali jew benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali minn Stat Membru għal ieħor - huwa eżempju prattiku ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni; ifakkar ukoll li l-Parlament ilu mill-2009 'l hawn jitlob li jkun hemm mekkaniżmu vinkolanti għad-distribuzzjoni ta' dawk li jfittxu l-asil fost l-Istati Membri kollha;

14.  Jinnota li, matul l-aħħar sena, il-Kunsill adotta żewġ deċiżjonijiet dwar miżuri ta' rilokazzjoni temporanja fl-Unjoni ("Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni")(13), u li dawn jinvolvu t-trasferiment ta' applikanti għal protezzjoni internazzjonali mill-Greċja u mill-Italja lejn Stati Membri oħra; josserva li, minkejja li d-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni ma jtemmux ir-regoli attwali ta' Dublin dwar l-allokazzjoni ta' responsabilità, dawn jikkostitwixxu "deroga temporanja" mir-regoli ta' Dublin;

15.  Huwa tal-fehma li t-twaqqif ta' miżuri ta' rilokazzjoni urġenti huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, u jistieden lill-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward ta' dawn il-miżuri mill-aktar fis possibbli;

16.  Ifakkar li, għall-finijiet tad-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni, ir-rilokazzjoni se tkopri biss dawk in-nazzjonalitajiet li għalihom il-proporzjon ta' deċiżjonijiet pożittivi rigward l-għoti ta' protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni kienet ta' 75 % jew aktar għat-tliet xhur preċedenti, abbażi tad-data tal-Eurostat; jinnota li d-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni se jolqtu għadd relattivament żgħir ta' nies, u se jħallu barra l-għadd kbir ta' applikanti li joriġinaw minn pajjiżi terzi oħra li ma jistgħux jiġu rilokati skont dawk id-deċiżjonijiet;

17.  Jinsab imħasseb li, skont id-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni attwali, l-Istati Membri tal-ewwel wasla xorta għad iridu jittrattaw it-talbiet aktar kumplikati għal protezzjoni internazzjonali (u l-appelli), iridu jorganizzaw perjodi itwal ta' akkoljenza u se jkollhom jikkoordinaw ir-ritorn ta' dawk li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux intitolati għal protezzjoni internazzjonali; itenni li kwalunkwe sistema ġdida għall-ġestjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil għandha tkun ibbażata fuq solidarjetà u tqassim ġust tar-responsabilità;

18.  Huwa tal-fehma li, minbarra l-kriterji li jinsabu fid-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni, jiġifieri l-PDG tal-Istat Membru, il-popolazzjoni tal-Istat Membru, ir-rata tal-qgħad fl-Istat Membru, u l-għadd imgħoddi ta' persuni li fittxew asil fl-Istat Membru, għandhom jiġu kkunsidrati żewġ kriterji oħra, jiġifieri d-daqs tat-territorju tal-Istat Membru u d-densità tal-popolazzjoni tal-Istat Membru;

19.  Jemmen li l-preferenzi tal-applikant, sa fejn jista' jkun possibbli fil-prattika, għandhom jitqiesu fit-twettiq tar-rilokazzjoni; jirrikonoxxi li dan huwa mod wieħed kif jiġu skoraġġuti movimenti sekondarji u kif l-applikanti nfushom jiġu mħeġġa jaċċettaw id-deċiżjonijiet ta' rilokazzjoni, iżda li dan m'għandux iwaqqaf il-proċess ta' rilokazzjoni;

Dwar ir-risistemazzjoni

20.  Huwa tal-fehma li r-risistemazzjoni hija waħda mill-alternattivi ppreferuti għall-għoti ta' aċċess sikur u legali għall-Unjoni lir-rifuġjati u lil dawk li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, meta r-rifuġjati la jkunu jistgħu jirritornaw fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom u lanqas jirċievu protezzjoni effettiva jew jiġu integrati fil-pajjiż ospitanti;

21.  Josserva, barra minn hekk, li r-risistemazzjoni taħt l-awspiċji tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR) hija programm umanitarju stabbilit sewwa, u hija għodda utli għall-ġestjoni ta' wasliet ordnati ta' persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali fit-territorji tal-Istati Membri;

22.  Jirrimarka li, minħabba l-flussi bla preċedent ta' migranti li waslu u li qed ikomplu jaslu fil-fruntieri esterni tal-Unjoni, u ż-żieda kostanti fl-għadd ta' persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali, l-Unjoni teħtieġ approċċ leġiżlattiv vinkolanti u obbligatorju għar-risistemazzjoni, kif stabbilit fl-aġenda tal-Kummissjoni dwar il-migrazzjoni; jirrakkomanda li, sabiex ikollu impatt, approċċ tali jeħtieġ jipprevedi r-risistemazzjoni ta' għadd sinifikanti ta' rifuġjati, fir-rigward tal-għadd totali ta' rifuġjati li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni, u li jqis il-ħtiġijiet globali ta' risistemazzjoni ppubblikati kull sena mill-UNHCR;

23.  Jissottolinja li hu meħtieġ programm ta' risistemazzjoni permanenti madwar l-Unjoni kollha, bil-parteċipazzjoni obbligatorja tal-Istati Membri, li jipprovdi risistemazzjoni għal għadd sinifikanti ta' rifuġjati, meta jitqies l-għadd totali tar-rifuġjati li jfittxu protezzjoni fl-Unjoni;

Dwar l-ammissjoni umanitarja

24.  Jirrimarka li l-ammissjoni umanitarja tista' tintuża biex tikkumplimenta r-risistemazzjoni sabiex tagħti protezzjoni urġenti, ħafna drabi fuq bażi temporanja, lill-aktar vulnerabbli, fejn meħtieġ, pereżempju lil minorenni mhux akkumpanjati jew rifuġjati b'xi diżabilità jew dawk li jeħtieġu evakwazzjoni medika urġenti;

25.  Jenfasizza li, sa fejn ir-risistemazzjoni tibqa' mhux disponibbli għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-Istati Membri kollha għandhom jiġu mħeġġa jistabbilixxu u jimplimentaw programmi ta' ammissjoni umanitarja;

Dwar il-viżi umanitarji

26.  Jirrimarka li l-viżi umanitarji jipprovdu lil persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali bil-mezzi biex jaċċedu għal pajjiż terz sabiex japplikaw għall-asil; jistieden lill-Istati Membri biex jużaw kwalunkwe possibilità eżistenti li jipprovdu viżi umanitarji, b'mod partikolari lil persuni vulnerabbli, fl-ambaxxati u l-uffiċċji konsulari tal-Unjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu;

27.  Iqis li persuni li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali għandhom ikunu jistgħu japplikaw għal viża umanitarja Ewropea direttament fi kwalunkwe konsulat jew ambaxxata tal-Istati Membri, ġaladarba ssir valutazzjoni u tingħata, tali viża umanitarja tippermetti lid-detentur tagħha li jidħol fit-territorju tal-Istat Membru li joħroġ il-viża għall-iskop uniku li jressaq fiha applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali; jemmen, għalhekk, li huwa neċessarju li l-Kodiċi tal-Unjoni dwar il-Viżi jiġi emendat billi jiddaħħlu fih dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar viżi umanitarji;

Dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA)

28.  Jirrimarka li huma meħtieġa passi ulterjuri biex jiġi żgurat li s-SEKA ssir verament sistema uniformi;

29.  Ifakkar li valutazzjoni komprensiva (fil-forma ta' rapporti ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni) tal-implimentazzjoni ta' dan il-pakkett, flimkien ma' segwitu rapidu fil-każ ta' implimentazzjoni mhux sodisfaċenti f'ċerti Stati Membri, hi assolutament meħtieġa sabiex titjieb l-armonizzazzjoni;

30.  Jinnota, pereżempju, li applikazzjonijiet inammissibbli, applikazzjonijiet sussegwenti, proċeduri aċċelerati u proċeduri fil-fruntieri huma kollha każijiet speċifiċi fejn ir-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil ipprovat issib bilanċ delikat bejn l-effiċjenza tas-sistema u d-drittijiet tal-applikanti, b'mod partikolari dawk ta' persuni vulnerabbli, jenfasizza li dan il-bilanċ jista' jintlaħaq biss jekk il-leġiżlazzjoni tiġi implimentata bis-sħiħ u kif jixraq;

31.  Jenfasizza l-importanza ta' kontroll ġudizzjarju ta' kull forma ta' detenzjoni skont il-liġijiet dwar l-immigrazzjoni u l-asil; ifakkar li kemm id-dritt internazzjonali kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jeżiġu li l-Istati Membri jeżaminaw alternattivi għad-detenzjoni; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod korrett il-Proċeduri tal-Asil u d-Direttivi dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza f'rabta mal-aċċess għaċ-ċentri ta' detenzjoni;

32.  Ifakkar fl-importanza li jitnaqqas l-għadd ta' persuni apolidi, u jinkoraġġixxi l-Istati Membri jintroduċu proċeduri għad-determinazzjoni tal-apolidija u jaqsmu bejniethom il-prattiki tajbin dwar il-ġbir ta' data affidabbli dwar persuni apolidi kif ukoll dwar il-proċeduri għad-determinazzjoni tal-apolidija;

Dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Dublin III

33.  Josserva li l-operazzjoni tar-Regolament Dublin III(14) qajmet ħafna mistoqsijiet marbuta mal-ġustizzja u s-solidarjetà fl-allokazzjoni tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali; jinnota li s-sistema attwali ma tqisx biżżejjed il-pressjoni migratorja partikolari li jiffaċċjaw l-Istati Membri li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-Unjoni; jemmen li l-Istati Membri jeħtieġ li jaċċettaw id-diffikultajiet attwali bil-loġika ta' Dublin u li l-Unjoni għandha tiżviluppa alternattivi għas-solidarjetà kemm fost l-Istati Membri kif ukoll mal-migranti kkonċernati;

34.  Jenfasizza li l-pressjoni fuq is-sistema, kif stabbilita mir-Regolament ta' Dublin, minħabba n-numru dejjem jikber ta' migranti li jaslu fl-Unjoni wriet li, kif qed tkun implimentata, is-sistema fil-biċċa l-kbira ma rnexxilhiex tilħaq iż-żewġ għanijiet primarji tagħha li tistabbilixxi kriterji oġġettivi u ġusti għall-allokazzjoni ta' responsabilità u li toffri aċċess rapidu għal protezzjoni internazzjonali; itenni r-riservi tiegħu dwar il-kriterju fejn attwalment huwa l-Istat Membru tal-ewwel dħul li huwa determinat li jkun responsabbli għall-eżami ta' talba għal protezzjoni internazzjonali, u jqis li dan il-kriterju għandu jiġi rivedut;

35.  Jirrimarka wkoll li, fl-istess ħin, l-inċidenza ta' movimenti sekondarji madwar l-Unjoni għadha għolja; iqis li huwa ovvju li, sa mill-ħolqien tagħha, is-sistema ta' Dublin ma kinitx imfassla biex tqassam ir-responsabilità fost l-Istati Membri, iżda li l-iskop prinċipali tagħha kien li tassenja rapidament responsabilità għall-ipproċessar ta' applikazzjoni għall-asil lil Stat Membru wieħed;

36.  Jirrakkomanda li l-kriterji li fuqhom huma bbażati d-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni għandhom jinbnew direttament fir-regoli standard tal-Unjoni għall-allokazzjoni tar-responsabilità għall-ipproċessar ta' talbiet għal protezzjoni internazzjonali; jenfasizza li, fir-rieżami tar-Regolament ta' Dublin, il-kunċett ta' "applikanti li jkunu fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali" jeħtieġ li jiġi rieżaminat, billi dawk il-migranti u r-rifuġjati li ma jaqgħux f'dik il-kategorija xorta jridu jiġu trattati mill-Istat Membru tal-ewwel wasla;

37.  Hu tal-fehma li l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja l-Istati Membri li jirċievu l-aktar talbiet għall-asil b'appoġġ finanzjarju u tekniku proporzjonat u xieraq; iqis li r-raġuni fundamentali għall-użu ta' miżuri ta' solidarjetà u tat-tqassim tar-responsabilità hija li tittejjeb il-kwalità u t-tħaddim tas-SEKA;

38.  Jirrimarka li alternattiva għal tiġdid maġġuri tas-sistema ta' Dublin tista' tkun li jiġi stabbilit ġbir ċentrali ta' applikazzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, hekk li kull min ifittex l-asil ikun meqjus bħala xi ħadd li qed ifittex l-asil fl-Unjoni bħala entità waħda u mhux fi Stat Membru individwali, u li tiġi stabbilita sistema ċentrali għall-allokazzjoni ta' responsabilità għal kwalunkwe persuna li tfittex l-asil fl-Unjoni; jissuġġerixxi li sistema bħal din tista' tipprovdi ċerti limiti għal kull Stat Membru skont in-numru ta' wasliet, u dan jista' jgħin biex jiġu skoraġġiti l-movimenti sekondarji, hekk kif l-Istati Membri kollha jkunu involuti bis-sħiħ fis-sistema ċentralizzata u ma jibqax ikollhom responsabilità individwali għall-allokazzjoni ta' applikanti lejn Stati Membri oħra; jemmen li tali sistema tkun tista' tiffunzjona abbażi ta' għadd ta' "hotspots" tal-Unjoni minn fejn għandha ssir id-distribuzzjoni tal-Unjoni; jissottolinja li kwalunkwe sistema ġdida għall-allokazzjoni ta' responsabilità għandha tinkorpora l-kunċetti ewlenin tal-unità tal-familja u tal-aħjar interessi tat-tfal;

Dwar ir-rikonoxximent reċiproku

39.  Jinnota li fil-preżent, l-Istati Membri ma jirrikonoxxux deċiżjonijiet ta' Stati Membri oħra dwar l-asil għajr meta dawn ikunu negattivi; itenni li r-rikonoxximent reċiproku min-naħa tal-Istati Membri ta' deċiżjonijiet pożittivi dwar l-asil ikunu pass loġiku favur l-implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 78(2)(a) tat-TFUE, li jitlob "status uniformi ta' asil validu fl-Unjoni kollha";

Dwar id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja

40.  Jirrimarka li, fil-każ ta' influss bil-massa, il-Kummissjoni, waqt li taġixxi fuq inizjattiva proprja jew wara li tagħmel eżami ta' talba minn Stat Membru, tista' tipproponi li tattiva d-Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE dwar il-Protezzjoni Temporanja (id-"Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja")(15); josserva li l-attivazzjoni nfisha tirrikjedi deċiżjoni tal-Kunsill adottata b'maġġoranza kwalifikata; jinnota li d-Direttiva għandha tiġi attivata meta jkun hemm riskju li s-sistema ta' asil tal-Unjoni ma tkunx tista' tkampa mal-influss bil-massa jew l-influss bil-massa imminenti ta' persuni spostati; jenfasizza, madankollu, li, mill-adozzjoni tagħha fl-2001, id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja qatt ma ġiet attivata;

41.  Jinnota li d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja tipprevedi wkoll il-possibilità ta' evakwazzjoni ta' persuni spostati minn pajjiżi terzi, u li tali evakwazzjoni tagħti lok għall-użu ta' kurituri umanitarji, f'kooperazzjoni mal-UNHCR, b'obbligu fuq l-Istati Membri, fejn meħtieġ, biex jipprovdu kull faċilità għall-ksib ta' viżi;

42.  Jemmen li s-sistemi tal-asil ta' uħud mill-Istati Membri l-aktar esposti diġà huma mgħobbija żżejjed u li d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja, skont il-loġika tagħha stess, missha ġiet attivata; jitlob, f'kull każ, li tiġi stabbilita definizzjoni ċara ta' "influss bil-massa" meta din id-direttiva tiġi riveduta; jifhem li tali reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja tista' tifforma parti mir-rieżami tas-sistema ta' Dublin;

Dwar l-integrazzjoni

43.   Jinnota li l-parteċipazzjoni tal-atturi kollha involuti fis-soċjetà huwa kruċjali, u għalhekk jissuġġerixxi li, filwaqt li jiġu rispettati l-kompetenzi tal-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri ta' integrazzjoni, l-iskambju tal-aħjar prattika f'dan il-qasam għandha tiġi msaħħa; jissottolinja li l-miżuri ta' integrazzjoni għaċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi residenti legalment għandhom jippromwovu l-inklużjoni, minflok l-iżolament; jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, inklużi l-bliet, għandhom rwol ewlieni fil-proċessi ta' integrazzjoni;

44.  Jenfasizza li l-Istati Membri ospitanti jeħtieġ li joffru appoġġ u opportunitajiet lir-rifuġjati biex jintegraw u jibnu ħajja fis-soċjetà l-ġdida tagħhom; jinnota li dan għandu neċessarjament jinkludi l-akkomodazzjoni, korsijiet tal-litteriżmu u tal-lingwa, djalogu interkulturali, edukazzjoni u taħriġ professjonali, kif ukoll aċċess effettiv għall-istrutturi demokratiċi fis-soċjetà – kif previst fid-Direttiva dwar il-Kwalifiki(16); jinnota li, bħaċ-ċittadini tal-Unjoni, ir-rifuġjati għandhom kemm drittijiet kif ukoll obbligi fl-Istati Membri ospitanti; jenfasizza li l-integrazzjoni hija proċess f'żewġ direzzjonijiet u li r-rispett lejn il-valuri li fuqhom hija mibnija l-UE għandu jkun parti integrali mill-proċess ta' integrazzjoni, bħar-rispett tad-drittijiet fundamentali tar-rifuġjati;

45.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet tal-Akkoljenza, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' aċċess lill-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali għas-swieq tax-xogħol tagħhom, sakemm tali aċċess ikun effettiv u konformi mal-iskeda ta' żmien stabbilita fil-Paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu; jifhem li skont l-Artikolu 15(2), għal raġunijiet ta' politika tas-suq tax-xogħol l-Istati Membri jistgħu jagħtu prijorità liċ-ċittadini tal-Unjoni u liċ-ċittadini tal-Istati partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi residenti legalment;

46.  Huwa tal-fehma li, meta dawk il-persuni li jingħataw protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni jkollhom offerta ta' impjieg fi Stat Membru ieħor li ma jkunx dak li fih ingħataw protezzjoni internazzjonali, huma għandu jkollhom il-possibilità li jaċċettaw din l-offerta;

47.  Jafferma mill-ġdid li rikonoxximent aħjar tal-kwalifiki barranin hu mezz prattiku biex jiġi żgurat li ċittadini ta' pajjiżi terzi li diġà jinsabu fl-Unjoni jkunu jistgħu jintegraw aħjar, u jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti adatti f'dan ir-rigward;

48.  Iħeġġeġ programmi ta' integrazzjoni privati u komunitarji għal dawk il-persuni li ġew aċċettati għal risistemazzjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, u permezz ta' żviluppi fuq l-aħjar prattiki tal-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali;

Dwar l-unità tal-familja

49.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu li jżommu l-familji flimkien, u dan se jgħin il-prospetti ta' integrazzjoni fit-tul peress li l-attenzjoni tkun iffukata fuq l-istabbiliment ta' ħajja ġdida u mhux fuq it-tħassib dwar membri tal-familja li jkunu għadhom f'sitwazzjonijiet mhux sikuri;

50.  Jissottolinja li l-Istati Membri għandhom jegħlbu l-ostakli legali u prattiċi biex jaslu għal deċiżjonijiet aktar rapidi dwar ir-riunifikazzjoni tal-familji;

51.  Jirrakkomanda li, sakemm ir-Regolament ta' Dublin jiġi mibdul b'mod radikali, huwa importanti li l-Istati Membri jagħmlu użu aħjar mill-klawsoli diskrezzjonarji biex jirrispettaw il-prinċipju tal-unità tal-familja;

Dwar it-tfal

52.  Jenfasizza l-pożizzjoni vulnerabbli tat-tfal li jaslu fl-Unjoni u jtenni d-dritt ta' kull tifel u tifla li jiġu trattati l-ewwel u qabel kollox bħala tfal; jistieden lill-Istati Membri biex japplikaw b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet speċifiċi tas-SEKA dwar minorenni mhux akkumpanjati, inkluż l-aċċess għal assistenza legali, tutela, aċċess għall-kura tas-saħħa, l-akkomodazzjoni u l-edukazzjoni, id-dritt li dak li jkun jitkellem b'lingwa li jifhem u li jkun intervistat minn uffiċjali mħarrġa kif jixraq; itenni li l-Istati Membri ma għandhomx jiddettjenu t-tfal għar-raġuni li jkunu migranti;

53.  Ifakkar li l-appoġġ, l-informazzjoni u l-protezzjoni għandhom jiġu estiżi għal tfal mhux akkumpanjati jew separati, f'konformità mal-aħjar interessi tagħhom, u li l-applikazzjonijiet għal riunifikazzjoni tal-familji ppreżentati minn tfal mhux akkumpanjati jew separati għandhom ikunu mħaffa;

54.  Jinnota li tutela effettiva u sistema ta' protezzjoni sensittiva għat-tfal huma essenzjali għall-prevenzjoni tal-abbuż, in-negliġenza u l-isfruttament ta' tfal imċaħħda mill-indukrar tal-ġenituri; jenfasizza l-importanza li jiġu definiti linji gwida tal-UE għal sistema ta' tutela bl-għan li jipprovdu appoġġ u protezzjoni xierqa u li jiżguraw li t-tfal barranin u nazzjonali jiġu trattati bl-istess mod;

55.  Jemmen li d-determinazzjoni tal-età għandha ssir bl-inqas mod invażiv possibbli, għandha tkun multidixxiplinarja u sikura u għandha tirrispetta l-integrità fiżika u d-dinjità umana tat-tfal, b'attenzjoni partikolari għall-bniet, u għandha ssir minn prattikanti u esperti indipendenti u kwalifikati;

56.  Jistieden lill-Istati Membri jiġbru data diżaggregata dwar is-sitwazzjoni tat-tfal rifuġjati u migranti sabiex titjieb il-kapaċità tas-sistemi li jintegraw lit-tfal ta' rifuġjati u migranti;

Dwar ir-ritorni

57.  Jifhem li r-ritorn sikur ta' dawk in-nies li, wara valutazzjoni individwali tal-applikazzjoni tagħhom għall-asil, jitqies li ma jkunux eleġibbli għall-protezzjoni fl-Unjoni, jeħtieġ li jsir bħala parti mill-implementazzjoni xierqa tas-SEKA;

58.  Jirrikonoxxi li, fid-dawl tal-fatt li fl-2014, 36 % taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu ordnati jitilqu mill-Unjoni fil-fatt ġew ritornati, jeħtieġ li tittejjeb l-effikaċja tas-sistema ta' ritorn tal-Unjoni;

59.  Iqis li sabiex tiżdied l-effiċjenza tar-riammissjonijiet, u sabiex tiġi żgurata l-koerenza tar-ritorni fil-livell Ewropew, se jkun meħtieġ li jiġu adottati ftehimiet ta' riammissjoni Ewropej ġodda li jieħdu preferenza fuq ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi;

60.  Jemmen li r-ritorn tal-migranti għandu jitwettaq biss b'mod sikur, b'konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali u proċedurali tal-migranti konċernati, u meta l-pajjiż fejn ikunu qed jiġu ritornati jkun sikur għalihom; itenni, f'dan ir-rigward, li għandha tingħata prijorità lir-ritorn volontarju minflok ir-ritorn furzat;

61.  Jissuġġerixxi li kull tentattiv mill-Istati Membri biex jagħmlu "push back" tal-migranti li ma jkunux ġew mogħtija l-opportunità li jippreżentaw talbiet għall-asil imur kontra d-dritt tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali, u li l-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni xierqa kontra kwalunkwe Stat Membru li jipprova jwettaq tali "push backs";

Dwar lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri

62.  Jirrikonoxxi l-proposta reċenti tal-Kummissjoni għal lista tal-Unjoni ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu, li temenda d-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil(17); josserva li jekk tali lista tal-Unjoni ssir obbligatorja għall-Istati Membri din tista', fil-prinċipju, tkun għodda importanti għall-iffaċilitar tal-proċess tal-asil, inkluż ir-ritorn;

63.  Jiddispjaċih dwar is-sitwazzjoni attwali fejn l-Istati Membri japplikaw listi differenti, li fihom pajjiżi sikuri differenti, u dan ixekkel l-applikazzjoni uniformi u jinċentiva l-movimenti sekondarji;

64.  Jissottolinja, fi kwalunkwe każ, li l-ebda lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri m'għandha tippreġudika l-prinċipju li kull persuna għandu jsirilha eżami individwali xieraq tal-applikazzjoni tiegħu jew tagħha għall-protezzjoni internazzjonali;

Dwar il-proċeduri ta' ksur

65.  Jinnota li f'Settembru 2015, il-Kummissjoni kienet obbligata tadotta 40 deċiżjoni ta' ksur relatati mal-implimentazzjoni tas-SEKA kontra 19-il Stat Membru, u dan apparti 34 każ ieħor li diġà kienu pendenti; itenni li l-Parlament għandu jinżamm għalkollox infurmat dwar il-proċedimenti mibdija mill-Kummissjoni kontra l-Istati Membri li ma implimentawx, jew ma implimentawx kif suppost, il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam;

66.  Jenfasizza mill-ġdid kemm hu essenzjali li, ladarba l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tkun ġiet miftiehma u adottata, l-Istati Membri jżommu kelmthom u jimplimentaw dik il-leġiżlazzjoni;

67.  Jinnota wkoll li huwa impossibbli li jiġu evalwati kif jixraq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' ċerti elementi tas-SEKA minħabba l-fatt li ħafna Stati Membri għadhom ma implimentawx il-leġiżlazzjoni għalkollox;

Dwar l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)

68.  Jirrakkomanda li l-EASO jiġi żviluppat, fuq medda ta' żmien twila, f'koordinatur prinċipali tas-SEKA bil-ħsieb li tkun iggarantita l-applikazzjoni komuni tar-regoli ta' dik is-sistema; itenni li, hekk kif is-SEKA ssir ġenwinament Ewropea, l-EASO jeħtieġ jiżviluppa minn ġabra ta' esperti mill-Istati Membri għal aġenzija stabbilita tal-Unjoni li tipprovdi appoġġ operazzjonali lill-Istati Membri u fil-fruntieri esterni; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li din jeħtieġ li tingħata l-finanzjament u r-riżorsi umani meħtieġa fuq medda qasira, medja u twila ta' żmien;

69.  Josserva li l-baġit tal-EASO għall-2015 għar-rilokazzjoni, ir-risistemazzjoni u d-dimensjoni esterna kien ta' EUR 30 000 biss; itenni li dan il-baġit tant żgħir ma jistax jittieħed bis-serjetà fid-dawl tal-avvenimenti attwali fil-Mediterran u fid-dawl tad-diversi referenzi magħmula lill-EASO fid-Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni; ifakkar li żidiet sinifikanti fil-baġit tal-EASO, fir-riżorsi umani tiegħu u fl-ammonti li dan jalloka fir-rigward tar-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni, se jkunu meħtieġa fuq medda qasira, medja u twila ta' żmien;

Dwar il-Frontex u l-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ġdida proposta

70.  Jinnota r-rwol reċenti tal-Frontex fl-għoti ta' assistenza lil kwalunkwe bastiment jew persuna f'diffikultà fil-baħar, u jirrikonoxxi l-kontribut tagħha, permezz tal-operazzjonijiet konġunti Triton u Poseidon, għas-salvataġġ ta' ħafna ħajjiet fil-Mediterran;

71.  Jifhem li din il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta li ġiet proposta reċentement hija maħsuba biex tissostitwixxi l-Frontex u tiżgura sistema integrata Ewropea għall-ġestjoni tal-fruntieri fil-fruntieri esterni bl-għan li l-migrazzjoni tiġi ġestita b'mod effettiv u tiżgura livell għoli ta' sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni, filwaqt li jkun issalvagwardjat il-moviment ħieles tal-persuni fi ħdanha; f'konformità mat-Trattati u l-Protokolli tagħhom, jinnota li l-Istati Membri li huma parti mill-Ftehimiet ta' Schengen iżda għadhom mhumiex parti miż-Żona Schengen mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni jistgħu jipparteċipaw fi u/jew jibbenefikaw mill-azzjonijiet kollha skont il-proposta l-ġdida;

72.  Jistenna bil-ħerqa n-negozjati dwar il-proposta fi ħdan u bejn il-koleġiżlaturi fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, skont l-Artikolu 294 tat-TFUE;

Dwar Schengen u l-ġestjoni u s-sigurtà tal-fruntieri esterni

73.  Ifakkar li minn meta ġiet stabbilita ż-Żona Schengen, l-Unjoni hija żona mingħajr fruntieri interni, li l-Istati Membri ta' Schengen żviluppaw politika komuni pass wara pass lejn il-fruntieri esterni ta' Schengen, u li l-loġika inerenti ta' sistema bħal din minn dejjem kienet li l-abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni għandha timxi id f'id ma' miżuri kompensatorji għat-tisħiħ tal-fruntieri esterni taż-Żona Schengen u l-qsim tal-informazzjoni permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen ("SIS");

74.  Jirrikonoxxi li l-integrità taż-Żona Schengen u t-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni jiddependu fuq ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni, bi standards komuni għoljin applikati mill-Istati Membri kollha fil-fruntieri esterni u skambju effettiv ta' informazzjoni bejniethom;

75.  Jaċċetta li l-Unjoni jeħtieġ li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tagħha u tkompli tiżviluppa s-SEKA, u li jinħtieġu miżuri biex tissaħħaħ il-kapaċità taż-Żona Schengen li tindirizza l-isfidi l-ġodda li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa u tħares il-prinċipji fundamentali tas-sigurtà u l-moviment liberu tal-persuni;

76.  Jindika li l-aċċess għat-territorju taż-Żona Schengen b'mod ġenerali huwa kkontrollat fil-fruntiera esterna skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u li, barra minn hekk, iċ-ċittadini ta' bosta pajjiżi terzi jeħtieġu viża biex jidħlu fiż-Żona Schengen;

77.  Itenni t-talba tal-UNHCR li r-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-obbligi internazzjonali jistgħu jiġu żgurati biss jekk il-proċeduri u l-pjanijiet operattivi jirriflettu dawk l-obbligi fi gwida prattika u ċara lill-persunal tal-fruntiera, inklużi dawk tal-fruntieri tal-art, tal-baħar u tal-ajru; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li jkompli jiġi msaħħaħ il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili biex jirreaġixxi għal okkażjonijiet li jkollhom impatti b'firxa wiesgħa li jolqtu għadd sinifikanti ta' Stati Membri;

78.  Jenfasizza għal darb'oħra li rigward leġiżlazzjoni speċifika fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni, biex il-leġiżlazzjoni dwar il-fruntieri interni u esterni tkun effettiva, huwa essenzjali li l-miżuri miftiehma fil-livell tal-Unjoni jiġu implimentati kif jixraq mill-Istati Membri; jissottolinja li implimentazzjoni aħjar ta' miżuri mill-Istati Membri fil-fruntieri esterni, wara żieda fil-pressjoni, hija essenzjali u għandha tgħin xi ftit biex ittaffi l-biża' taċ-ċittadini rigward is-sigurtà;

79.  Jieħu nota li fil-15 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni ressqet proposta għal reviżjoni mmirata tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, u pproponiet li jiġu introdotti kontrolli sistematiċi taċ-ċittadini tal-Unjoni kollha (mhux biss fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi) mal-bażijiet ta' data rilevanti fil-fruntieri esterni taż-Żona Schengen;

80.  Iqis li ż-Żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea; jinnota li l-kunflitt fis-Sirja u kunflitti oħra f'partijiet oħra tar-reġjun qanqlu l-wasla ta' għadd rekord ta' rifuġjati u migranti fl-Unjoni, li min-naħa tagħha wriet nuqqasijiet f'partijiet tal-fruntieri esterni tal-Unjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li, bħala reazzjoni, xi Stati Membri ħassew il-ħtieġa li jagħlqu l-fruntieri interni tagħhom jew jintroduċu kontrolli temporanji fil-fruntieri, u għaldaqstant qed jheddu l-funzjonament tajjeb taż-Żona Schengen;

Dwar il-hotspots

81.  Ifakkar li skont l-"approċċ ta' hotspots" stabbilit mill-Kummissjoni fl-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tagħha, l-Aġenzija tal-Fruntieri, l-EASO, l-Europol u l-Eurojust għandhom jagħtu assistenza operazzjonali lill-Istati Membri skont il-mandati rispettivi tagħhom;

82.  Jirrimarka, f'dan ir-rigward, li l-aġenziji tal-Unjoni jeħtieġu r-riżorsi meħtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti assenjati lilhom; jinsisti li l-aġenziji tal-Unjoni u l-Istati Membri jżommu lill-Parlament infurmat għalkollox dwar il-ħidma mwettqa fil-hotspots;

83.  Jinnota li ż-żewġ Deċiżjonijiet ta' Rilokazzjoni jipprevedu appoġġ operazzjonali fil-hotspots li għandu jingħata lill-Italja u lill-Greċja għall-iskrinjar tal-migranti malli jaslu, ir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom għall-protezzjoni internazzjonali, l-għoti ta' informazzjoni lill-applikanti dwar ir-rilokazzjoni, l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn għal dawk li ma jkunux applikaw għall-protezzjoni internazzjonali u li ma jkunux intitolati b'xi mod ieħor li jibqgħu jew dawk li jkunu applikaw mingħajr suċċess, u l-faċilitazzjoni tal-passi kollha involuti fil-proċedura ta' rilokazzjoni nfisha;

84.  Jitlob li l-hotspots jiġu stabbiliti malajr kemm jista' jkun sabiex jagħtu għajnuna operazzjonali konkreta lil dawk l-Istati Membri; jitlob li jiġu allokati riżorsi tekniċi u finanzjarji u appoġġ lill-Istati Membri tal-ewwel wasla, bħall-Italja u l-Greċja, li jippermettu reġistrazzjoni rapida u effettiva u tressiq quddiem l-awtoritajiet kompetenti tal-migranti kollha li jaslu fl-Unjoni b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tagħhom; iqis li appoġġ rapidu u effettiv mill-Unjoni lill-Istati Membri u l-aċċettazzjoni ta' tali appoġġ huwa importanti għall-fiduċja reċiproka;

85.  Jirrikonoxxi li wieħed mill-iskopijiet prinċipali tal-hotspots hu li jippermetti lill-Unjoni tagħti protezzjoni u assistenza umanitarja b'mod rapidu lil dawk li jkunu jeħtiġuhom; jenfasizza li jeħtieġ li tingħata attenzjoni kbira biex ikun żgurat li l-kategorizzazzjoni tal-migranti fil-hotspots titwettaq b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-migranti kollha; jirrikonoxxi, madankollu, li l-identifikazzjoni xierqa tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali fil-punt tal-ewwel wasla fl-Unjoni għandha tgħin biex ikun faċilitat il-funzjonament ġenerali ta' SEKA riformata;

Dwar il-liġi kriminali relatata mal-migrazzjoni

86.  Jinnota li fil-Pjan ta' Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Migranti tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li qed tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE dwar il-permess ta' residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin jew li kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti;

87.  Jemmen li din ir-reviżjoni hija meħtieġa u għandha tqis l-introduzzjoni ta' sistema li tippermetti lill-vittmi tat-traffikar u l-kuntrabandu kriminali li jersqu minn jeddhom u jkunu ta' għajnuna fil-prosekuzzjoni effettiva ta' traffikant jew kuntrabandist kriminali mingħajr il-biża' li jitressqu proċedimenti kontrihom;

88.  Jinnota li l-Kummissjoni qed tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta' dħul, tranżitu u residenza mhux awtorizzati; hu tal-fehma li kwalunkwe persuna li tipprovdi forom differenti ta' assistenza umanitarja lil dawk fil-bżonn m'għandhiex tkun kriminalizzata, u li l-liġi tal-Unjoni għandha tirrifletti dan il-prinċipju;

89.  Jenfasizza li pass ieħor kruċjali biex jiġu meqruda n-netwerks tal-kuntrabandu kriminali u tat-traffikar huwa li tingħata prijorità lill-investigazzjonijiet finanzjarji, peress li t-traċċar u l-konfiska tal-profitti ta' dawk in-netwerks kriminali hija essenzjali biex dawn jiddgħajfu u eventwalment jiġu meqruda; jitlob, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri biex jittrasponu malajr u b'mod effettiv ir-raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus;

90.  Ifakkar li, biex ikun żgurat li l-investigazzjonijiet kriminali jitwettqu b'mod effikaċi, it-taħriġ tal-prattikanti professjonali hu essenzjali, ħalli dawk li jkunu involuti jifhmu għalkollox il-fenomenu li qed jippruvaw jittrattaw u jkunu jafu kif jgħarfuh fi stadju bikri;

Dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

91.  Jirrimarka li l-pilastru tal-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità (GAMM) dwar l-asil u l-protezzjoni internazzjonali għandu jiġi żviluppat aktar, b'involviment akbar tal-pajjiżi terzi; jinnota li l-azzjonijiet attwali f'dan il-qasam, taħt il-Programmi ta' Protezzjoni Reġjonali (RPP) jew il-Programmi Reġjonali għall-Iżvilupp u l-Protezzjoni (RDPP), jiffokaw fuq il-bini tal-kapaċità għall-ġlieda kontra n-netwerks tal-kuntrabandu kriminali u tat-traffikar tal-bnedmin fi ħdan pajjiżi terzi ta' oriġini u ta' tranżitu; jinnota, fl-istess ħin, li l-komponent ta' risistemazzjoni ta' dawn il-programmi għadu dgħajjef; jemmen li l-isforzi għall-bini tal-kapaċità u l-attivitajiet ta' risistemazzjoni għandhom jiġu intensifikati u mwettqa flimkien ma' pajjiżi terzi li jospitaw popolazzjonijiet kbar ta' rifuġjati;

92.  Jirrikonoxxi li l-istrument bażiku li jistipula l-objettivi tal-politiki esterni tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni, l-asil u l-fruntieri huwa l-GAMM; jinnota li jeżistu diversi strumenti taħt dik il-kategorija, inklużi djalogi reġjonali, djalogi bilaterali, sħubijiet tal-mobilità, aġendi komuni għall-migrazzjoni u l-mobilità, ftehimiet ta' riammissjoni, ftehimiet ta' faċilitazzjoni tal-viżi, ftehimiet ta' eżenzjoni mill-viżi, Programmi ta' Protezzjoni Reġjonali u Programmi Reġjonali għall-Iżvilupp u l-Protezzjoni;

93.  Jifhem li d-dimensjoni esterna għandha tiffoka fuq kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi sabiex jiġu trattati u indirizzati l-kawżi fundamentali tal-flussi irregolari lejn l-Ewropa; jifhem li s-sħubijiet u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi ewlenin ta' oriġini, ta' tranżitu u ta' destinazzjoni għandhom ikomplu jkunu ta' prijorità, pereżempju permezz tal-proċessi ta' Khartoum u ta' Rabat, id-djalogu Afrika-UE dwar il-migrazzjoni u l-mobilità, il-Proċess ta' Budapest u l-Proċess ta' Praga;

94.  Jindika li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom ikunu selettivi fl-appoġġ li jagħtu lill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi ta' pajjiżi terzi billi jqisu l-imġiba ta' dawk l-aġenziji fir-rigward tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-migranti;

95.  Jirrakkomanda li l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi tinvolvi l-valutazzjoni tas-sistemi tal-asil ta' dawk il-pajjiżi, l-appoġġ tagħhom lir-rifuġjati, u l-ħila u r-rieda tagħhom li jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu kriminali lejn u f'dawk il-pajjiżi;

96.  Jistieden lill-Unjoni tgħin lill-pajjiżi terzi jibnu s-sistemi tal-asil u l-istrateġiji tal-integrazzjoni tagħhom sabiex jippermettu lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jfittxu protezzjoni hemmhekk; jemmen li l-Unjoni jeħtieġ tadotta approċċ favorevoli għal kulħadd għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, jiġifieri, approċċ li huwa ta' benefiċċju għall-Unjoni, għall-pajjiż terz konċernat u għar-rifuġjati u l-migranti f'dak il-pajjiż terz;

97.  Ifakkar li l-Unjoni intensifikat il-kooperazzjoni esterna tagħha ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni u l-asil biex ikun hemm reazzjoni adegwata għall-kriżi tar-rifuġjati attwali, u nediet inizjattivi ġodda ta' kooperazzjoni, bħall-Pjan ta' Azzjoni UE-Turkija; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-partijiet kollha jwettqu l-impenji derivati mill-Pjan ta' Azzjoni Konġunt, inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali li qed iwasslu għall-influss massiv ta' Sirjani, l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni għall-appoġġ ta' Sirjani taħt protezzjoni temporanja u l-komunitajiet ospitanti tagħhom fit-Turkija, u għat-Turkija biex twettaq l-impenji tagħha li tipprevjeni l-flussi migratorji irregolari mit-territorju tagħha lejn l-Unjoni;

Dwar kampanji ta' sensibilizzazzjoni

98.  Jindika li ħafna persuni kuntrabandati jkollhom xi livell ta' għarfien dwar ir-riskji li jkunu se jħabbtu wiċċhom magħhom fuq vjaġġ potenzjalment perikoluż lejn l-Ewropa, iżda xorta waħda jagħżlu li jagħmlu l-vjaġġ, peress li jivvalutaw li r-riskji tal-vjaġġ ikunu iżgħar minn dawk li jkunu se jħabbtu wiċċhom magħhom jekk ma jemigrawx;

99.  Jilqa' l-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Migranti jorbot it-tnedija ta' kampanji ġodda ta' sensibilizzazzjoni mal-valutazzjoni ta' kampanji eżistenti; jirrakkomanda li kwalunkwe kampanja ta' dan it-tip għandha tinkludi informazzjoni dwar il-kriterji li għandhom jintużaw biex jiġi determinat l-istatus ta' protezzjoni fl-Unjoni, peress li tali informazzjoni tista' tikkonvinċi lil xi migranti, li jissograw li jagħmlu vjaġġ perikoluż minkejja li jekk ma jingħatawx protezzjoni jerġgħu jintbagħtu lura, biex ma jagħmlux il-vjaġġ;

Dwar l-indirizzar tal-kawżi fundamentali

100.  Jafferma mill-ġdid li l-Unjoni jeħtieġ li tadotta strateġija fit-tul biex tgħin biex jingħelbu l-"push factors" f'pajjiżi terzi (il-kunflitt, il-persekuzzjoni, it-tindif etniku, il-vjolenza ġeneralizzata u fatturi oħra bħall-faqar estrem, it-tibdil fil-klima jew id-diżastri naturali), li jġiegħlu lil persuni jirrikorru għand netwerks tal-kuntrabandu kriminali, peress li jqisuhom bħala l-uniku ċans tagħhom li jaslu fl-Unjoni;

101.  Ifakkar li r-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Migranti talab ukoll lill-UE biex tiftaħ possibilitajiet ta' migrazzjoni regolari biex il-migranti jkunu jistgħu jużaw mezzi formali ta' dħul u ħruġ minflok ma jkollhom jirrikorru għand netwerks tal-kuntrabandu kriminali;

102.  Jenfasizza li ż-żieda reċenti fil-wasliet ta' rifuġjati fl-Unjoni wriet li, waħedhom, il-miżuri preventivi m'humiex biżżejjed biex jiġġestixxu l-fenomeni migratorji attwali;

103.  Jifhem li fuq medda twila ta' żmien jeħtieġ li tingħata spinta akbar biex jissolvew il-kwistjonijiet ġeopolitiċi li jolqtu l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, peress li l-gwerra, il-faqar, il-korruzzjoni, il-ġuħ u n-nuqqas ta' opportunitajiet ifissru li n-nies se jibqgħu jħossuhom imġiegħla jaħarbu lejn l-Ewropa sakemm l-Ewropa ma tqisx kif se tgħin lil dawk il-pajjiżi jinbnew mill-ġdid; jindika li dan ifisser li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġu jagħtu finanzjament biex jgħinu l-bini tal-kapaċità f'pajjiżi terzi, bħal pereżempju billi jiffaċilitaw l-investiment u l-edukazzjoni, isaħħu u jinfurzaw is-sistemi tal-asil, jgħinu biex titjieb il-ġestjoni tal-fruntieri u jsaħħu s-sistemi legali u ġudizzjarji hemmhekk;

Dwar il-finanzjament għal pajjiżi terzi

104.  Jinnota li l-istrument ta' finanzjament ewlieni għall-finanzjament lil pajjiżi terzi huwa l-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), li jinkludi l-uniku finanzjament tematiku globali għall-migrazzjoni tal-Unjoni taħt il-Programm Beni u Sfidi Pubbliċi Globali ġestit mid-Direttorat Ġenerali (DĠ) għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DEVCO); jinnota wkoll li, bħal fil-każ ta' fondi allokati direttament lill-Istati Membri, Direttorati Ġenerali oħra tal-Kummissjoni, u korpi oħra tal-Unjoni, huma involuti fil-ġestjoni tal-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, b'tali mod li, l-għajnuna tal-Unjoni għall-pajjiżi tal-viċinat hija pprovduta mid-DĠ Viċinat u Negozjati għat-Tkabbir permezz tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni; l-għajnuna umanitarja hija pprovduta mid-DĠ għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili (ECHO); u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jamministra l-Istrument li Jikkontribwixxi għall-Istabilità u l-Paċi; ifakkar li, peress li ż-żewġ fondi ġestiti mid-DĠ għall-Affarijiet Interni u l-Migrazzjoni (HOME), jiġifieri l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF), jipprevedu wkoll dimensjoni esterna, dan jipprovdi parti interessata ġdida fix-xena tal-finanzjament estern;

105.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika u l-EUR 1,8 biljun imwiegħda lill-Fond, li żied element addizzjonali ta' finanzjament lil pajjiżi terzi; jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu jikkontribwixxu għall-Fond;

106.  Jirrakkomanda li, b'konformità mal-GAMM, l-erba' pilastri tematiċi li jindirizzaw (i) il-migrazzjoni legali u l-mobilità, (ii) il-migrazzjoni irregolari u t-traffikar tal-bnedmin, (iii) il-protezzjoni internazzjonali, u (iv) l-impatt tal-migrazzjoni fuq l-iżvilupp, għandhom jingħataw l-istess livell ta' importanza fil-politika esterna u l-finanzjament tal-UE;

Dwar it-trasparenza fil-finanzjament

107.  Jinnota li l-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni tiġi implimentata permezz ta' strumenti ta' politika differenti, li kull wieħed għandu l-objettivi proprji, li mhumiex neċessarjament marbuta ma' xulxin, u li mhemmx biżżejjed koordinazzjoni tal-finanzjament bejn id-diversi partijiet involuti; jinnota li l-frammentazzjoni tal-linji baġitarji u tar-responsabilitajiet toħloq struttura ta' ġestjoni li tista' tagħmilha diffiċli li tkun ipprovduta ħarsa ġenerali komprensiva dwar kif il-fondi differenti disponibbli jiġu allokati u, fl-aħħar mill-aħħar, użati; jirrimarka, barra minn hekk, li din il-frammentazzjoni tagħmilha diffiċli li tiġi kkwantifikata n-nefqa komprensiva tal-Unjoni fuq il-politika tal-migrazzjoni;

108.  Huwa tal-fehma li jeħtieġ tiġi provduta ħarsa ġenerali komprensiva tal-finanzjament tal-Unjoni relatat mal-migrazzjoni, kemm fi ħdan kif ukoll barra l-Unjoni, peress li n-nuqqas ta' ħarsa ġenerali ta' dan it-tip hi ostaklu ċar għat-trasparenza u t-tfassil tajjeb tal-politiki; jinnota, f'dan ir-rigward, li possibilità tista' tkun sit tal-internet li jinkludi bażi ta' data tal-proġetti kollha relatati mal-politika tal-migrazzjoni finanzjati mill-Unjoni; jenfasizza li l-ħtieġa għat-trasparenza testendi wkoll għal-linji baġitarji, sabiex jiġi żgurat finanzjament adegwat għall-objettivi kollha tal-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni;

109.  Ifakkar li l-impatt pożittiv tal-fondi ta' migrazzjoni tal-UE jiddependi fuq proċessi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni biex jiġu żgurati t-trasparenza, il-monitoraġġ effettiv u r-responsabilità, jemmen li għandu jitqies kif il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni jistgħu ikunu magħmula proċessi kontinwi u mhux biss proċessi ex-post, u li r-rwol tal-Qorti tal-Awdituri għandu jissaħħaħ f'dak ir-rigward; jinnota li indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi komparabbli għandhom jiġu stabbiliti sabiex ikejlu l-impatt tal-fondi tal-UE u jgħinu biex jiġi vvalutat jekk dawk il-fondi jkunux laħqu l-objettivi tagħhom;

Dwar finanzjament addizzjonali għall-migrazzjoni

110.  Jilqa' favorevolment il-finanzjament addizzjonali disponibbli fil-baġit tal-Unjoni għall-2016 biex jibda l-indirizzar tal-fenomeni migratorji attwali; jirrimarka li l-biċċa l-kbira ta' dak il-finanzjament ġdid jirrappreżenta finanzjament taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020, li tressaq 'il quddiem, bir-riżultat li l-Unjoni qed tonfoq illum dak li kien intenzjonat biex jintefaq għada;

111.  Jaqbel li, filwaqt li l-proposti baġitarji reċenti u l-finanzjament addizzjonali previst fil-baġit tal-Unjoni għall-2016, inkluż l-użu tal-istrument ta' flessibilità, għandhom jintlaqgħu b'sodisfazzjon, il-finanzjament fit-terminu medju u aktar fit-tul għadhom kawża ta' tħassib; jinsab imħasseb dwar il-fatt li ż-żieda fl-ammonti proposti għal-linji baġitarji taħt il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni għall-2016 ma kenitx akkumpanjata minn reviżjoni proposta tar-riżorsi globali disponibbli taħt dan il-fond għall-perjodu ta' finanzjament 2014-2020; jifhem li, imħolli kif inhu, ir-riżultat se jkun li l-finanzjament taħt il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni se jkun ġie eżawrit ferm qabel l-2020;

112.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu vantaġġ sħiħ mill-possibilitajiet li joffru fondi li ma jkunux direttament relatati mal-politika tal-migrazzjoni, li madankollu jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw azzjonijiet f'dan il-qasam (pereżempju azzjonijiet għall-integrazzjoni), bħal dawk disponibbli taħt il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, l-Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza;

113.  Jirrakkomanda li, taħt ir-rieżami tal-QFP skedat għall-aħħar tal-2016, jiġu allokati riżorsi addizzjonali sostanzjali taħt l-Intestatura 3 (Ċittadinanza, Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) tal-baġit tal-Unjoni, b'tali mod li finanzjament adegwat ikun disponibbli fuq il-bażi tax-xejriet migratorji u l-ħtiġijiet finanzjarji relatati għall-politiki dwar l-asil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

Dwar l-involviment tas-soċjetà ċivili

114.  Jindika li l-iżgurar ta' finanzjament operazzjonali hu sfida ewlenija għall-NGOs, peress li l-parti l-kbira tal-finanzjament hija marbuta ma' proġetti; jafferma li l-inizjattivi tal-voluntiera u tas-soċjetà ċivili dedikati għall-għoti ta' assistenza lill-migranti għandhom jiġu promossi, u fejn ikun xieraq, finanzjati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jfittxu, fejn xieraq u possibbli, li jiffinanzjaw proġetti ġestiti minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li qed jaħdmu fl-oqsma tal-migrazzjoni, l-integrazzjoni u l-asil;

115.  Itenni li l-involviment tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp tal-azzjonijiet tal-Unjoni u tal-programmi nazzjonali jeħtieġ jiġi żgurat, b'konformità mal-prinċipju tas-sħubija kif stipulat fil-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni; jipproponi li fil-livell tal-Unjoni titqies konsultazzjoni regolari bejn il-Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni, l-asil u l-integrazzjoni;

Dwar ix-xejriet demografiċi

116.  Jinnota li, qabel iż-żieda fil-flussi migratorji lejn l-Unjoni fl-2015, skont studju tal-OECD u tal-Kummissjoni tal-2014, il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol (15-64) fl-UE se tonqos b'7,5 miljuni bejn l-2013 u l-2020, u li jekk il-migrazzjoni netta kellha tiġi eskluża mit-tbassir tagħhom, dan it-tnaqqis ikun saħansitra akbar, għaliex kieku jammonta għal tnaqqis ta' 11,7 miljuni tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol;

117.  Jirrimarka, madankollu, li, sa minn Novembru 2015, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Istati Membri kollha kienet ta' 20 %;

118.  Jinnota wkoll li, skont l-aħħar previżjonijiet tal-Eurostat, il-proporzjon ta' nies li għandhom 65 sena jew iktar, meta jitqabbel ma' dawk li għandhom bejn 15 u 64 sena, se jiżdied minn 27,5 % fil-bidu tal-2013 għal kważi 50 % sal-2050; jinnota li dan ifisser bidla mill-proporzjon attwali ta' erba' persuni fl-età tax-xogħol għal kull persuna ta' 65 sena jew aktar għal proporzjon ta' żewġ persuni biss fl-età tax-xogħol għal kull persuna ta' 65 sena jew aktar;

Dwar il-migrazzjoni legali għax-xogħol

119.  Jiddikjara li l-bażi legali għall-ġestjoni tal-migrazzjoni legali fil-livell tal-Unjoni hi stabbilita fl-Artikolu 79 tat-TFUE;

120.  Jifhem li l-Artikolu 79(5) speċifikament jirriżerva d-dritt lill-Istati Membri li jiddeterminaw il-volumi ta' ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jiġu minn pajjiżi terzi lejn it-territorju tagħhom sabiex ifittxu impjieg;

121.  Jindika li l-istrateġija Ewropa 2020 identifikat il-ħtieġa għal politika komprensiva tal-migrazzjoni tal-ħaddiema, u għal integrazzjoni aħjar tal-migranti, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

122.  Jinnota li l-qafas leġiżlattiv eżistenti tal-UE li jirregola l-aċċess ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi biex jaħdmu fl-Unjoni hu pjuttost frammentat, peress li jiffoka fuq kategoriji speċifiċi ta' ħaddiema aktar milli fuq ir-regolamentazzjoni, b'mod ġenerali, tal-ħaddiema migranti kollha;

123.  Huwa tal-fehma li, fuq medda ta' żmien twila, l-Unjoni jeħtieġ li tistabbilixxi aktar regoli ġenerali li jirregolaw id-dħul u r-residenza għal dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed ifittxu impjieg fl-Unjoni biex jimlew il-lakuni identifikati fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni;

Dwar il-ħtieġa ta' data aħjar

124.  Jitlob li jkun hemm viżjoni komprensiva tas-suq tax-xogħol fl-Unjoni bħala prekundizzjoni meħtieġa għall-iżvilupp tal-politiki tas-suq tax-xogħol; jindika li huwa neċessarju li jiġu żviluppati għodod għall-identifikazzjoni u t-tbassir tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol preżenti u ġejjiena fl-Unjoni b'mod aħjar; jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-għodod eżistenti – bħal dawk żviluppati miċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) jew l-OECD – jistgħu jittejbu, u saħansitra jingħaqdu, ma' statistiki internazzjonali dwar il-provvista potenzjali ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi sabiex jipprovdu stampa aktar preċiża tas-sitwazzjoni;

125.  Jemmen li data aqwa u għodod imtejba biex janalizzaw tali data jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika jistabbilixxu l-politiki tal-migrazzjoni tal-ħaddiema fil-ġejjieni, u li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jidentifikaw il-lakuni fis-swieq tax-xogħol tagħhom li jistgħu jgħinuhom jimlew impjiegi li altrimenti jibqgħu battala;

Dwar l-isfruttament tal-ħaddiema

126.  Jinnota li l-isfruttament tal-ħaddiema jista' jseħħ bħala konsegwenza tat-traffikar, tal-kuntrabandu, jew anke fl-assenza tagħhom, bir-riżultat li teżisti impunità għal dawk li jisfruttaw il-migranti irregolari f'dawk l-Istati Membri fejn l-isfruttament per se mhux kriminalizzat;

127.  Jiddeplora l-fatt li għal min iħaddem, ir-riskju żgħir li jinqabad u/jew jiġi mħarrek bħala impjegatur li jisfrutta x-xogħol ta' migranti irregolari ġie identifikat bħala fattur importanti fl-isfruttament tal-ħaddiema, b'mod partikolari fis-setturi li huma l-aktar esposti għar-riskju (l-agrikoltura, il-kostruzzjoni, il-lukandi u r-ristoranti, il-ħaddiema domestiċi u s-servizzi tal-kura); jirrakkomanda li biex tiġi indirizzata l-impunità jeħtieġ, l-ewwel nett, li jiġi żgurat li l-każijiet kollha ta' sfruttament gravi tal-ħaddiema jkunu kriminalizzati u sanzjonati adegwatament skont id-dritt nazzjonali u, it-tieni nett, li jiżdiedu l-ispezzjonijiet tal-ħaddiema fis-setturi f'riskju;

128.  Jieħu nota tal-fatt li, fil-preżent, ħafna Stati Membri jikkriminalizzaw l-isfruttament tal-ħaddiema biss meta dan iseħħ bħala forma ta' traffikar, li jħalli lakuna kbira fil-każijiet kollha fejn dawk li sfruttaw il-ħaddiema ma kinux involuti fit-traffikar, jew fejn l-involviment tagħhom ma jistax jiġi ppruvat;

129.  Itenni li l-proċeduri speċjali biex jiżguraw il-faċilitazzjoni tal-ilmenti previsti mid-Direttiva 2009/52/KE li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali (id-"Direttiva dwar Sanzjonijiet Kontra Min Iħaddem") għandhom ikunu implimentati għalkollox u applikati b'mod korrett fil-prattika; jemmen li hi meħtieġa aktar protezzjoni għal dawk il-vittmi tat-traffikar, u dawk kuntrabandati fl-Unjoni, li jikkooperaw u jiffaċilitaw il-prosekuzzjoni tat-traffikanti u/jew kuntrabandisti kriminali; jissuġġerixxi li, barra minn hekk, għandu jingħata appoġġ lit-twaqqif ta' Koalizzjoni Ewropea tan-Negozju kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (kif issuġġerit fl-Istrateġija kontra t-Traffikar tal-Bnedmin tal-2014) bl-għan li jiġu żviluppati katini tal-provvista li ma jinvolvux it-traffikar tal-bnedmin;

130.  Jemmen li, fl-aħħar mill-aħħar, kull sforz biex jinqered l-isfruttament tal-ħaddiema jeħtieġ jieħu l-approċċ duwali li jinvolvi l-prosekuzzjoni effettiva ta' dawk li jħaddmu li jkunu abbużivi u l-ħarsien tal-vittmi ta' tali sfruttament;

Dwar ir-reviżjoni tal-Karta Blu

131.  Ifakkar li skont l-Aġenda dwar il-Migrazzjoni, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tirrevedi d-Direttiva dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg bi kwalifiki għoljin (id-"Direttiva dwar il-Karta Blu"), b'attenzjoni partikolari fuq il-kwistjonijiet tal-kamp ta' applikazzjoni (li possibilment ikopri l-intraprendituri li huma lesti jinvestu fl-Ewropa) u t-titjib tar-regoli dwar il-mobilità fi ħdan l-UE;

132.  Itenni li r-Rapport ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Direttiva dwar il-Karta Blu attwali jissottolinja n-nuqqasijiet tagħha, fosthom il-livell limitat ħafna ta' armonizzazzjoni kkawżat mid-diskrezzjoni wiesgħa fl-implimentazzjoni li tagħti lill-Istati Membri, b'mod partikolari d-dritt tal-Istati Membri li jżommu skemi nazzjonali paralleli;

133.  Jemmen, barra minn hekk, li jidher ċar li d-direttiva għandha tiffoka mhux biss fuq persuni bi kwalifiki għoljin, iżda wkoll fuq impjiegi mmirati li jirrikjedu kwalifiki għoljin fejn jeżisti nuqqas ta' ħaddiema ppruvat; jemmen, barra minn hekk, li r-reviżjoni tal-Karta Blu għandha tkun ambizzjuża u mmirata, u għandha tfittex li tneħħi l-inkonsistenzi tad-direttiva eżistenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' skemi nazzjonali paralleli; jirrakkomanda li għandu jiġi kkunsidrat li ssir reviżjoni tal-kamp ta' applikazzjoni biex jinkludi dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati l-lakuni identifikati fis-swieq tax-xogħol tal-UE;

o
o   o

134.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri, u lill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), lill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex), lill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust), lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), lill-Aġenzija tal-UE għal Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira (eu-LISA), lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

(1) Testi adottati, P8_TA(2014)0070.
(2) ĠU C 93, 9.3.2016, p. 165.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0176.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0317.
(5) http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/.
(6) Testi adottati, P8_TA(2014)0105.
(7) Aħbarijiet tal-Frontex, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V.
(8) IOM and UNICEF, Data Brief: Migration of Children to Europe, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.
(9) il-Bullettin tal-EASO, Novembru-Diċembru 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.
(10) L-UE + hija magħmula mit-28 Stat Membru flimkien man-Norveġja u l-Iżvizzera.
(11) UNHCR - Greece data snapshot - 7 ta’ Marzu 2016.
(12) IOM, Missing Migrants Project, http://missingmigrants.iom.int/.
(13) Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601.
(14) Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31).
(15) Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE tal-20 ta' Lulju 2001 dwar l-istandards minimi sabiex tingħata protezzjoni temporanja fl-eventwalità ta' influss bil-massa ta' persuni spostati u dwar il-miżuri li jippromwovu bilanċ fl-isforzi bejn l-Istati Membri meta jirċievu dawn il-persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta' dawn (ĠU L 212, 7.8.2001, p. 12).
(16) Id-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-rifuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9).
(17) Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60).


Ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
PDF 291kWORD 113k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (2014/2252(INI))
P8_TA(2016)0103A8-0301/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet(1),

–  wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi li sar qbil dwarhom fit-22 ta’ Lulju 2011 bejn is-servizzi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294(4) tat-TFUE f’każ ta’ qbil fl-ewwel qari,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2014 dwar l-idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità – id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2012 dwar it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010)(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u r-regolamentazzjoni intelliġenti(4),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali 2012 tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (COM(2013)0566) u r-rapport annwali 2013 tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (COM(2014)0506),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tal-4 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Konferenza tal-Ispeakers tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea tal-21 ta’ April 2015,

–  wara li kkunsidra r-Rapporti Biennali tal-COSAC dwar l-Iżviluppi fil-Proċeduri u l-Prattiki tal-Unjoni Ewropea Rilevanti għall-Iskrutinju Parlamentari tas-27 ta’ Settembru 2012, is-17 ta' Mejju 2013, l-4 ta’ Ottubru 2013, id-19 ta’ Ġunju 2014, l-14 ta’ Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-14 ta’ Ottubru 2014 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti dwar il-Piżijiet Amministrattivi, bl-isem "Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook" (L-Eliminazzjoni tal-Burokrazija fl-Ewropa – Wirt u Perspettiva"(5),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 52 u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0301/2015),

A.  billi fl-2012, il-Kummissjoni rċeviet opinjonijiet motivati li jindirizzaw 83 proposta leġiżlattiva; billi l-għadd totali ta’ sottomissjonijiet milqugħa fl-2012 kien ta’ 292, inklużi dawk is-sottomissjonijiet li ma kinux jikkwalifikaw bħala opinjonijiet motivati;

B.  billi fl-2013, il-Kummissjoni rċeviet opinjonijiet motivati li jindirizzaw 99 proposta leġiżlattiva; billi l-għadd totali ta’ sottomissjonijiet milqugħa fl-2013 kien ta’ 313, inklużi dawk is-sottomissjonijiet li ma kinux jikkwalifikaw bħala opinjonijiet motivati;

C.  billi fl-2012, il-parlamenti nazzjonali ħarġu 12-il opinjoni motivata dwar il-proposta Monti II(6), li jirrappreżentaw 19-il vot (fejn 18 huwa l-limitu), u b’hekk għall-ewwel darba wasslu għall-hekk imsejħa karta safra, li tirrikjedi li l-istituzzjoni li tkun ippreżentat il-proposta teżaminaha mill-ġdid u tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha fir-rigward ta’ jekk għandhiex tirtira, temenda jew iżżomm il-proposta;

D.  billi l-Kummissjoni rtirat il-proposta Monti II iżda ddikjarat li hija kkunsidrat li l-proposta kienet konformi mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u li l-proposta ġiet irtirata minħabba li ma kienx hemm appoġġ biżżejjed għaliha fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri(7);

E.  billi fl-2013, il-parlamenti nazzjonali ħarġu 13-il opinjoni motivata dwar il-proposta għall-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew(8), li jirrappreżentaw 18-il vot, biex b’hekk ingħata bidu għat-tieni proċedura ta’ karta safra;

F.  billi l-Kummissjoni kkonkludiet li l-proposta tagħha kienet konformi mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u li l-irtirar jew emenda tal-proposta ma kinux meħtieġa; billi l-Kummissjoni ddikjarat li fil-proċess leġiżlattiv hi kienet se tqis kif dovut l-opinjonijiet motivati(9);

G.  billi għadd ta' parlamenti nazzjonali esprimew tħassib dwar l-approċċ tal-Kummissjoni, filwaqt li kkunsidraw il-ġustifikazzjonijiet u l-argumenti ppreżentati mill-Kummissjoni bħala insuffiċjenti; billi l-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament Ewropew mexxew dibattiti dwar dan is-suġġett;

H.  billi fin-negozjati sussegwenti mal-Kunsill dwar il-Prosekutur Pubbliku Ewropew l-ambitu u l-metodoloġiji tal-ħidma ġew imnaqqsa meta mqabbla mal-proposta inizjali li fuqha kienu nħarġu l-opinjonijiet motivati;

I.  billi minħabba d-dritt ta’ inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni għandha r-responsabbiltà li tiżgura li l-għażliet korretti dwar jekk u kif għandha tiġi proposta azzjoni fil-livell tal-UE isiru fi stadju bikri tal-iżvilupp tal-politika;

J.  billi l-Kummissjoni qed twettaq reviżjoni tal-linji gwida li japplikaw għall-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt, li tinkludi l-kunsiderazzjoni tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

K.  billi l-Parlament stabbilixxa l-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt tiegħu, li pproduċiet 50 stima inizjali u żewġ stimi dettaljati tal-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni fl-2013;

L.  billi l-parlamenti nazzjonali osservaw li l-inklużjoni ta’ setgħat delegati sinifikanti u numerużi tagħmilha diffiċli biex jiġi vvalutat b'mod effettiv jekk ir-regoli finali jkunux jirrispettaw il-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

M.  billi l-kontroll tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità kif ukoll valutazzjoni tal-impatt jitwettqu biss fil-bidu tal-proċess leġiżlattiv;

1.  Josserva li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-prinċipju ta' proporzjonalità huma prinċipji ta’ gwida fundamentali għall-Unjoni Ewropea;

2.  Jenfasizza li l-użu tal-kompetenzi tal-UE għandu jkun iggwidat mill-prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif iddikjarat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; jilqa' l-fatt li fl-2012 u l-2013 il-konformità ma' dawn iż-żewġ prinċipji ġiet eżaminata bir-reqqa mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti nazzjonali;

3.  Jilqa' l-parteċipazzjoni aktar mill-qrib u l-involviment aktar b'saħħtu tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv Ewropew fis-snin reċenti, li rriżultaw f'żieda tas-sensibilizzazzjoni tal-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-UE, inklużi l-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta’ proporzjonalità fil-kuntest interistituzzjonali; jinnota, madankollu, li għad jeħtieġ issir aktar ħidma f'dan il-kuntest; jissuġġerixxi li bħala l-ewwel pass il-Kummissjoni timpenja ruħha f'dibattitu annwali mal-parlamenti nazzjonali kollha sabiex issaħħaħ id-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali;

4.  Jemmen, barra minn hekk, li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-prinċipju ta' proporzjonalità jirrappreżentaw il-punt ta’ tluq għat-tfassil tal-politika; jenfasizza għalhekk l-importanza li fil-bidu tal-proċess leġiżlattiv jiġi vvalutat jekk l-objettivi tal-politika jistgħux jintlaħqu aħjar fil-livell Ewropew milli permezz ta’ inizjattivi nazzjonali jew reġjonali;

5.  Jinnota l-importanza tal-parlamenti u tal-impatt territorjali tagħhom u l-qrubija tagħhom taċ-ċittadini, u jitlob, fejn xieraq, għal aktar involviment min-naħa tagħhom fis-sistema ta' twissija bikrija;

6.  Jinnota, madankollu, li maġġoranza tal-opinjonijiet tal-parlamenti nazzjonali jiġu mressqa minn ftit biss mill-kmamar nazzjonali; iħeġġeġ lill-kmamar nazzjonali l-oħra jinvolvu ruħhom aktar fid-dibattitu Ewropew;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet Ewropej jirrispettaw il-prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-prinċipju ta’ proporzjonalità mħaddna fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 2 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li huma ta' natura ġenerali u jorbtu lill-istituzzjonijiet fl-eżerċizzju tas-setgħat tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta’ dawk l-oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni, fejn ma japplikax il-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

8.  Iqis li l-mekkaniżmu għall-kontroll tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà huwa ta’ importanza maġġuri għall-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u dawk nazzjonali;

9.  Jinnota li r-rapporti annwali mħejjija mill-Kummissjoni huma kemxejn superfiċjali, u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tħejji rapporti aktar dettaljati dwar il-mod kif is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huma osservati fit-tfassil tal-politika tal-UE;

10.  Jinnota l-metodoloġija tal-Kummissjoni fir-rapporti Annwali tal-2012 u l-2013, li fihom tintuża statistika biex jiġu kklassifikati l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali dwar pakkett ta’ proposti bħala opinjoni motivata waħda biss, aktar milli opinjoni motivata dwar kull waħda mill-proposti individwali;

11.  Jinnota li, meta meħud f’daqqa, il-proporzjon ta’ opinjonijiet motivati żdied b’mod sinifikanti bħala persentaġġ tas-sottomissjonijiet totali meta mqabbla mal-2010 u l-2011 u li fl-2012 l-opinjonijiet motivati rrappreżentaw 25 % tas-sottomissjonijiet kollha, filwaqt li fl-2013 kienu jgħoddu t-30 % tas-sottomissjonijiet mill-parlamenti nazzjonali taħt il-proċess tal-Protokoll 2; jinnota f’dan ir-rigward il-konsultazzjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv;

12.  Jindika li s-sena 2012 rat l-ewwel użu tal-hekk imsejħa proċedura tal-karta s-safra mill-parlamenti nazzjonali fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, b'reazzjoni għall-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz (Monti II); jinnota li minkejja li l-Kummissjoni kkonkludiet li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà ma kienx inkiser hija fil-fatt irtirat il-proposta minħabba nuqqas ta' appoġġ politiku; jirrimarka li t-tieni hekk imsejħa karta s-safra ġiet attivata fl-2013 mal-proposta mill-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE); jinnota li l-Kummissjoni kkonkludiet li l-proposta kienet konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u ddeċidiet li żżommha.

13.  Jinnota li l-opinjonijiet motivati mogħtija mill-parlamenti nazzjonali jiġbdu l-attenzjoni lejn l-eżistenza ta' diversi interpretazzjonijiet tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u tal-prinċipju ta’ proporzjonalità; ifakkar, f'dan il-kuntest, li l-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif ifformulat fit-Trattati, jippermetti lill-Unjoni taġixxi f'oqsma li ma jaqgħux taħt il-kompetenza esklużiva tagħha biss "jekk u sa fejn, l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali u lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni"; ifakkar li "skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, il-kontenut u l-forma tal-azzjoni tal-Unjoni m'għandhomx jeċċedu dak li jkun meħtieġ sabiex jitwettqu l-objettivi tat-Trattati"; iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali jkunu fidili lejn l-ittra tat-TUE meta jkunu qed jivvalutaw il-konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u mal-prinċipju ta’ proporzjonalità; jirrakkomanda bil-qawwa li l-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej jimpenjaw ruħhom fi skambji ta' fehmiet u prattiki f’dak li jirrigwarda l-iskrutinju tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u tal-prinċipju ta’ proporzjonalità;

14.  Jinnota li l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali jvarjaw konsiderevolment fir-rigward tat-tipi ta’ argumenti mqajma u l-forma tagħhom; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ xejriet komuni li jagħmilha aktar diffiċli li wieħed jivvaluta fuq liema bażi l-parlamenti nazzjonali jintervjenu;

15.  Ifakkar fit-tħassib imqajjem f’rapporti preċedenti tal-Parlament rigward każijiet fejn is-sussidjarjetà ma kenitx ġiet indirizzata b’mod adegwat f’valutazzjonijiet tal-impatt (VI) imħejjija mill-Kummissjoni; ifakkar ukoll li r-Rapporti Annwali tal-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt (BVI) qajmu din il-kwistjoni; jinnota li l-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt qies li aktar minn 30 % tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt rieżaminati minnhom fl-2012 u l-2013 kienu jinkludu analiżi insodisfaċenti tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà; jesprimi tħassib dwar il-fatt li dan il-għadd żdied għal 50 % fl-2014, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fir-reviżjoni tagħha tal-linji gwida li japplikaw għall-valutazzjonijiet tal-impatt tindirizza din il-kwistjoni u taqleb din it-tendenza;

16.  Jinnota l-importanza tal-valutazzjonijiet tal-impatt bħala għajnuniet fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-proċess leġiżlattiv u jenfasizza l-ħtieġa, f’dan ir-rigward, li tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kwistjonijiet relatati mas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

17.  Jenfasizza li valutazzjonijiet tal-impatt bir-reqqa li jivvalutaw bir-reqqa r-rispett tas-sussidjarjetà huma essenzjali biex tittejjeb il-fiduċja taċ-ċittadini, li ta’ spiss jikkunsidraw il-prinċipju ta’ sussidjarjetà bħala aspett ewlieni tal-proċess demokratiku; jenfasizza, għalhekk, li verifiki msaħħa tas-sussidjarjetà jistgħu jitqiesu bħala għodda importanti biex jitnaqqas l-hekk imsejjaħ “defiċit demokratiku”;

18.  Itenni t-talba li għamel fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq tal-14 ta' Settembru 2011 għall-użu ta' valutazzjonijiet tal-impatt nazzjonali bħala komplement għal dawk imwettqa mill-Kummissjoni – li r-riforma tagħhom qiegħda tiġi diskussa – b'appoġġ tal-leġiżlazzjoni proposta; jemmen li l-unitajiet tal-valutazzjoni tal-impatt maħluqin mill-Parlament dan l-aħħar se jikkumplementaw il-ħidma tal-Kummissjoni b'mod pożittiv;

19.  Jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar ir-rispons tal-Kummissjoni lill-parlamenti nazzjonali f’każijiet fejn kienu nħarġu karti sofor; jemmen li huwa neċessarju li l-Kummissjoni tirrispondi b’mod komprensiv għal kwalunkwe tħassib li jitqajjem mill-parlamenti nazzjonali, u fuq bażi individwali bħala parti minn djalogu flimkien ma’ kwalunkwe opinjoni ppubblikata; iqis li huwa wkoll meħtieġ li l-Kummissjoni tidher quddiem il-kumitat jew kumitati rilevanti tal-Parlament biex tispjega l-pożizzjoni tagħha fid-dettall;

20.  Jenfasizza li l-proċedura tal-karta s-safra, li hija strument biex jiġi influwenzat it-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, tista' tissaħħaħ b'mod effikaċi permezz ta' skambju ta' informazzjoni minn qabel dwar il-pożizzjonijiet tal-parlamenti nazzjonali u għalhekk iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali jagħmlu skambju ta' fehmiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-metodi ta' valutazzjoni applikati bil-għan li tiġi vvalutata l-konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta’ proporzjonalità;

21.  Jemmen li d-djalogu politiku kulma jmur qed isir aktar importanti fl-iżgurar li s-sussidjarjetà tiġi rrispettata; iqis li d-djalogu politiku għandu jittejjeb mhux biss f’każijiet ta’ karta safra jew oranġjo, iżda bħala regola ġenerali; jilqa’ f’dan ir-rigward l-impenn tal-Kummissjoni Juncker li tidher quddiem aktar parlamenti nazzjonali, u jitlob lill-Parlament jikkunsidra li jidħol għal inizjattivi simili; jemmen li r-rapporteurs jistgħu jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom aktar spiss mal-parlamenti nazzjonali, b’mod partikolari peress li l-mezzi ta’ vidjokonferenzar u metodi oħra ta’ involviment onlajn qed isiru aktar faċli u aktar effikaċi;

22.  Jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej u l-parlamenti nazzjonali għandhom ikomplu jaħdmu biex jippromwovu “kultura ta' sussidjarjetà” madwar l-UE kollha; jirrakkomanda żewġ inizjattivi partikolari li ser jgħinu kunsiderazzjoni aħjar tas-sussidjarjetà fil-proċess leġiżlattiv fil-preżent, jiġifieri l-iffaċilitar ta' inklużjoni akbar tal-pożizzjonijiet, perspettivi jew suġġerimenti oħra magħmula mill-parlamenti nazzjonali fid-djalogu politiku, b’mod partikolari hu u għaddej xogħol ta’ tħejjija bħalma huma l-Green Papers jew il-White Papers prodotti mill-Kummissjoni, u l-kunsiderazzjoni ta’ jekk għandux jiġi estiż il-perjodu ta’ żmien għall-konsultazzjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-kuntest tal-verifika tas-sussidjarjetà jekk il-parlamenti nazzjonali jitolbu dan għal raġunijiet ta’ limitazzjonijiet ta’ żmien abbażi ta’ raġunijiet oġġettivi ġustifikati, bħalma huma diżastri naturali u perjodi ta’ vaganzi, li għandu jsir qbil dwarha bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Kummissjoni; iqis li dan jista’ jintlaħaq permezz ta’ impenn politiku miftiehem mill-istituzzjonijiet u l-parlamenti nazzjonali fl-ewwel lok, mingħajr ma jinħoloq dewmien fl-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

23.  Jekk l-Istati Membri jaqblu li jestendu l-perjodu mogħti lill-parlamenti nazzjonali biex joħorġu opinjoni motivata skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta' proporzjonalità, dan għandu jiġi inkluż f'reviżjoni li jkun imiss tat-Trattat; tali perjodu ta' estensjoni jista' mbagħad jiġi determinat ukoll f'leġiżlazzjoni sekondarja;

24.  Iqis li huwa importanti li l-proċedura tal-karta s-safra tkun tista’tiġi implimentata faċilment għall-parlamenti, filwaqt li jiġi affermat mill-ġdid il-prinċipju ta’ sussidjarjetà skont it-Trattati;

25.  Jinnota li għadd ta’ parlamenti nazzjonali fil-COSAC esprimew l-interess tagħhom fil-proponiment tal-introduzzjoni ta’ karta ħadra bħala strument għat-titjib tad-djalogu politiku, li jkun jagħti lill-parlamenti nazzjonali, wara li l-ewwel ikunu żguraw l-appoġġ mingħand il-Parlament, l-opportunità li jagħmlu proposti kostruttivi biex jiġu eżaminati mill-Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-dritt ta’ inizjattiva tal-Kummissjoni;

26.  Jinnota li l-proposti leġiżlattivi jistgħu jinbidlu b’mod drammatiku fil-proċess li jwassal għall-adozzjoni mill-istituzzjonijiet; ifakkar li verifika fuq ir-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà ssir biss fil-bidu u mhux fil-konklużjoni tal-proċess leġiżlattiv; ifakkar barra minn hekk li l-valutazzjonijiet tal-impatt b’mod aktar ġenerali jiġu mħejjija biss għall-istadji tal-bidu aktar milli għall-istadji finali tal-proċess leġiżlattiv; jenfasizza l-ħtieġa ta’ valutazzjoni ta’ nofs it-term wara l-ftuħ tal-proċedura ta’ adozzjoni, u fl-aħħar tal-proċess leġislattiv, li tagħmilha possibbli, f’ċerti każijiet, li tinħareġ twissija lill-Istati Membri li jonqsu milli jirrispettaw il-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

27.  Jitlob għalhekk li ssir verifika ulterjuri tas-sussidjarjetà u valutazzjoni kompluta tal-impatt fil-konklużjoni tan-negozjati leġiżlattivi u qabel ma ssir l-adozzjoni ta’ test finali, bil-għan li jkun jista' jiġi ggarantit ir-rispett tas-sussidjarjetà u jkunu jistgħu jsiru valutazzjonijiet li jkunu jinkludu l-proporzjonalità; jemmen li perjodu ta’ “preklużjoni” bħal dan ikun jgħin lil dawk li jfasslu l-politiki jivvalutaw jekk il-leġiżlazzjoni tkunx tirrispetta l-prinċipji tal-Unjoni, u jkun iżid it-trasparenza dwar ir-riżultati ta’ perjodi ta’ dawk li huma ħafna drabi negozjati intensivi mhux ħażin;

28.  Jieħu nota tal-għanijiet ta' politika tal-Kummissjoni l-ġdida relatati ma' inizjattivi u proposti għal leġiżlazzjoni tal-UE, jiġifieri: spejjeż minimi; benefiċċji għaċ-ċittadini, in-negozji u l-ħaddiema; u l-evitar ta' piżijiet regolatorji mhux meħtieġa;

29.  Iqis li l-programmi taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għandhom jivvalutaw u jagħtu prova tar-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà f’dak li hu valur miżjud li jista' jintwera fi ħdan l-Istati Membri benefiċjarji;

30.  Jitlob lill-Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità u l-prinċipju tas-sussidjarjetà, tissimplifika l-proċedura biex issir l-applikazzjoni għall-fondi tal-UE, bil-għan li tagħmel il-proċedura ta' applikazzjoni aktar effiċjenti u orjentata lejn ir-riżultati;

31.  Jissottolinja l-impenn tiegħu li jiżgura r-rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta' proporzjonalità permezz tal-valutazzjonijiet tar-rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi tiegħu stess, stimi ex-ante tal-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni u l-valutazzjoni kostanti tal-valur miżjud potenzjali tal-UE u l-“kost tan-non-Ewropa” (Cost of Non-Europe);

32.  Jinnota d-diskussjonijiet reċenti dwar is-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati (ISDS) u l-proposti tal-Kummissjoni mmirati lejn is-sostituzzjoni tal-mudell attwali; ifakkar li l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jikkwalifika l-politika kummerċjali komuni bħala qasam integrali ta' kompetenza esklużiva tal-Unjoni li għandu jkun ibbażat fuq prinċipji uniformi; jinnota, għaldaqstant, li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà ma japplikax għall-politika kummerċjali komuni;

33.  Jistieden lill-Istati Membri jiżblokkaw il-Konvenzjoni tal-UNCITRAL dwar it-Trasparenza fl-Arbitraġġ bejn l-Investituri u l-Istati Bbażat fuq it-Trattati sabiex il-Kummissjoni tiffirma l-konvenzjoni f'isem l-Unjoni kollha; jiddeplora l-qagħda attwali fejn uħud mill-Istati Membri huma firmatarji tal-konvenzjoni u oħrajn le; iqis li dan l-eżempju jenfasizza l-ħtieġa il-ħtieġa li jkun hemm ċarezza mtejba min-naħat kollha rigward l-ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni fil-qasam tal-investiment dirett barrani; ifakkar li politiki differenti implimentati mill-Istati Membri fir-rigward tal-protezzjoni tal-investiment wasslu għall-qagħda attwali fejn l-Istati Membri huma firmatarji ta' xi 1 400 trattat ta' investiment bilaterali li, kultant, jinkludu dispożizzjonijiet differenti, fattur li jaf iwassal għal trattament li jvarja tal-investituri tal-UE barra mill-Unjoni, skont l-oriġini tal-investiment inkwistjoni;

34.  Jappella li, fir-rigward tal-assistenza finanzjarja tal-UE lil pajjiżi oħra, b'mod speċifiku l-assistenza makrofinanzjarja, isiru valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post aktar fil-fond dwar il-proporzjonalità tal-miżuri proposti bil-għan li l-assistenza tkun effiċjenti u verament ta’ għajnuna għall-pajjiżi sħabna li jinsabu fil-bżonn; jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi stabbilita kondizzjonalità għall-iżborż tal-assistenza u kontroll xieraq tal-użu tal-fondi, inklużi miżuri li jirrigwardaw il-prevenzjoni tal-frodi u l-korruzzjoni u l-ġlieda kontrihom, kif ukoll skrutinju dettaljat mill-Parlament; jappella għal integrazzjoni aktar b'saħħitha tal-istrumenti esterni tal-UE, b'mod li l-kummerċ, l-iżvilupp u l-politika estera u ta' sigurtà jiġu kkumbinati flimkien; jenfasizza li l-Istati Membri jeħtiġilhom juru aktar impenn f'dan ir-rigward;

35.  Jirrimarka li huwa tal-ogħla importanza li jkun hemm konsultazzjoni, djalogu u involviment kif imiss taċ-ċittadini, tan-negozji (jiġifieri l-SMEs) u tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE għall-politika kummerċjali;

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0061.
(3) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 117.
(4) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 87;
(5) http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
(6) Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz (COM(2012)0130).
(7) Ittra tat-12 ta’ Settembru 2012 mill-Viċi President Šefčovič lill-Parlamenti Nazzjonali.
(8) Il-proposta tal-Kummissjoni dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) (COM(2013)0534).
(9) Komunikazzjoni tas-27 ta' Novembru 2013 lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Parlamenti Nazzjonali dwar ir-reviżjoni tal-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, skont il-Protokoll Nru 2 (COM(2013)0851).


Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni
PDF 472kWORD 136k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Perspettivi (2014/2150(INI))
P8_TA(2016)0104A8-0208/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(1),

–  wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi li sar qbil dwarhom fit-22 ta’ Lulju 2011 bejn is-servizzi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294(4) tat-TFUE f’każ li jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2014 dwar l-idoneità regolatorja tal-UE, sussidjarjetà u proporzjonalità – id-19-il rapport dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet li jkopri s-sena 2011(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2014 dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-rwol tat-test tal-SMEs(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Frar 2014 dwar segwitu dwar id-delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Settembru 2012 dwar it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010)(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u r-regolamentazzjoni intelliġenti(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar l-iżgurar ta’ valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti(7),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tal-4 ta’ Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Perspettivi (COM(2014)0368),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE (COM(2012)0746 u COM(2013)0685),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-Sussidjarjetà u Proporzjonalità (id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011) (COM(2012)0373),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Regolamentazzjoni Intelliġenti – Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u medji" (COM(2013)0122),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar monitoraġġ u konsultazzjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti għall-SMEs (SWD(2013)0060),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0543),

–  wara li kkonsulta l-Linji Gwida tal-Kummissjoni għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati tal-2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-24 ta’ Lulju 2014 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti għall-Piżijiet Amministrattivi, intitolat "Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook" (L-Eliminazzjoni tal-Burokrazija fl-Ewropa - Wirt u Perspettiva", u b’mod partikolari l-opinjoni kuntrarja fl-Anness 12 minn erba’ membri tal-Grupp ta’ Livell Għoli li ġejjin minn kuntest ta' difiża tal-ħaddiema, is-saħħa pubblika, l-ambjent u l-konsumaturi,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta’ Diċembru 2014(8),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, intitolata “Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE” (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, intitolata “Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar” COM(2015)0216,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment tal-Pjattaforma REFIT C(2015)3261 u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Il-pjattaforma REFIT – Struttura u Funzjonament” C(2015)3260,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbilment ta’ Bord tal-Iskrutinju Regolatorju indipendenti (C(2015)3263), il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Bord tal-Iskrutinju Regolatorju – Missjoni, Kompiti u Persunal” (C(2015)3262) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Memorandum ta’ Spjegazzjoni Standard” (C(2015)3264/2),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni intitolat “Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar” (SWD(2015)0111),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0208/2015),

A.  billi l-Programm REFIT huwa komponent ewlieni tal-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni għat-tfassil aħjar tal-liġijiet;

B.  billi l-programm REFIT għandu l-għan li jikkonsolida l-proċeduri għal tfassil aħjar tal-liġijiet, jissimplifika l-liġijiet tal-UE u jnaqqas il-piżijiet amministrattivi u/jew regolatorji, u biex jinbeda proċess għall-ksib ta’ governanza tajba li jkun ibbażat fuq tfassil tal-politika bbażata fuq l-evidenza, li fiha l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet ex post ikollhom rwol important, mingħajr ma jieħdu post id-deċiżjonijiet politiċi;

C.  billi il-Kummissjoni stabbiliet Pjattaforma REFIT ġdida bħala appoġġ għall-ħidma tagħha fil-kuntest tal-programm REFIT, li tikkonsisti f’żewġ gruppi: il-“grupp tal-gvern”, li jikkonsisti f’esperti ta’ livell għoli mis-servizz pubbliku ta’ kull Stat Membru, u l-“grupp tal-partijiet interessati”, li jikkonsisti f’massimu ta’ 20 espert, li minnhom żewġ esperti jirrappreżentaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni u l-esperti l-oħra jirrappreżentaw in-negozju, fosthom l-SMEs, l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

D.  billi t-tabella ta’ valutazzjoni REFIT annwali tippermetti l-valutazzjoni tal-progress li jkun sar fl-oqsma kollha tal-politika u ta’ kull inizjattiva identifikata mill-Kummissjoni, inklużi azzjonijiet meħuda mill-Parlament u mill-Kunsill;

E.  billi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tal-2003 skada minħabba l-ambjent leġiżlattiv attwali maħluq mit-Trattat ta’ Lisbona;

F.  billi minkejja dan, fis-snin li għaddew l-aġenda dwar ir-regolamentazzjoni aħjar tat kontribut biex jittejbu l-prattiki leġiżlattivi; billi l-għadd kbir ta’ ismijiet u programmi differenti introdotti mill-Kummissjoni f’dan il-qasam, bħal “regolamentazzjoni aħjar”, “tfassil aħjar tal-liġijiet”, “regolamentazzjoni intelliġenti”, “idoneità regolatorja”, “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”, “kontrolli tal-idoneità”, u “ABR+”, ma jipprovdux biżżejjed ċarrezza u trasparenza dwar l-għanijiet tal-miżuri, b’mod partikolari għaċ-ċittadini, u għalhekk għandhom jinġabru flimkien aħjar;

G.  billi l-Kummissjoni bil-komunikazzjoni tagħha “Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE” tad-19 ta’ Mejju 2015 issa pproponiet approċċ olistiku u koerenti għat-tfassil aħjar tal-liġijiet li jieħu kont taċ-ċiklu tal-politika kollu tat-tfassil tal-liġijiet u jirrikjedi interazzjoni mmirata fost l-istituzzjonijiet kollha u għal din ir-raġuni, il-komunikazzjoni ser tiġi eżaminata mill-qrib mill-Parlament sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati possibbli fl-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni;

H.  billi l-għanijiet u l-objettivi tal-Unjoni kif iddikjarati fl-Artikolu 3 tat-TUE għandhom importanza ugwali; billi l-Kummissjoni tenfasizza li l-programm REFIT ma jqajjimx dubji dwar l-objettivi ta’ politika eżistenti, u lanqas ma għandu jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini, il-konsumaturi, il-ħaddiema jew l-ambjent;

I.  billi l-Kummissjoni wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi fit-tieni nofs tal-2014 dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tagħha dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt u dwar il-linji gwida tagħha għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati;

J.  billi l-Kummissjoni, fl-istabbiliment tal-programm ta’ ħidma tagħha għall-2015, applikat għall-ewwel darba l-hekk imsejjaħ prinċipju ta’ diskontinwità politika bħala ġustifikazzjoni għall-irtirar ta’ għadd kbir ta’ proposti leġiżlattivi pendenti;

K.  billi fil-programm ta’ ħidma tagħha għall-2015 il-Kummissjoni biħsiebha tiffoka l-attivitajiet tagħha fuq l-isfidi ekonomiċi u soċjali ewlenin tagħha, u l-istruttura l-ġdida tagħha għandha l-għan li tiggarantixxi approċċ iżjed koerenti tal-politika, biex b’hekk tiżdied it-trasparenza fl-UE u b’hekk l-aċċettazzjoni fost iċ-ċittadini;

Regolamentazzjoni aħjar

1.  Jinnota d-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni Juncker li jinkariga lill-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni bil-portafoll ta’ regolamentazzjoni aħjar, li jissodisfa t-talbiet tal-Parlament Ewropew u jenfasizza l-importanza politika għolja ta' dan is-suġġett; jistenna li din l-għażla se twassal għal leġiżlazzjoni Ewropea li tkun tal-aqwa kwalità possibbli, tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini u l-partijiet interessati u tiżgura li l-objettivi tal-politika pubblika, inklużi l-istandards ambjentali, soċjali, tal-konsumatur u tas-saħħa u s-sikurezza, ma jiġux kompromessi;

2.  Jirrimarka li r-regolamentazzjoni aħjar għandha tinkludi l-“kultura” tal-amministrazzjoni pubblika fil-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea, b’kont meħud tal-livelli eċċessivi ta’ burokrazija żejda fl-UE kollha u l-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, u tinkludi l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ atti tal-Unjoni fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex ikunu żgurati l-amministrazzjoni tajba u l-“imġiba favur l-Ewropa” fil-livelli kollha;

3.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tipprijoritizza l-iżvilupp ta' ċerti miżuri u għandha tiffoka tiffoka fuq il-kwalità tal-leġiżlazzjoni u fuq infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti pjuttist milli fuq l-għadd ta’ atti leġiżlattivi; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-ispejjeż m’għandhomx ikunu il-fattur deċiżiv iżda li l-kwalità tal-leġiżlazzjoni hija l-uniku punt ta’ riferiment xieraq u li l-programm REFIT m’għandux jintuża biex jimmina s-sostenibbiltà jew kwalunkwe standard soċjali, tax-xogħol, ambjentali jew tal-konsumatur;

4.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta’ “klawżoli sunset” f'inizjattivi leġiżlattivi bi żmien limitat, bil-kundizzjoni li dan ma jwassalx għal inċertezza legali, u tinkludu jekk xieraq “klawżoli ta’ reviżjoni” f’miżuri leġiżlattivi biex terġa’ tivvaluta regolarment ir-rilevanza kontinwa ta’ miżuri leġiżlattivi fil-livell Ewropew;

5.  Jenfasizza li standard Ewropew ġeneralment jissostitwixxi 28 standard nazzjonali, u dan isaħħaħ is-suq intern u jwassal għal inqas burokrazija;

6.  Jilqa’ l-pakkett ta’ miżuri tad-19 ta’ Mejju 2015 immirati lejn regolamentazzjoni aħjar; jappoġġa l-impenn kontinwu muri mill-Kummissjoni lejn l-aġenda ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet; jenfasizza li l-ħidma prevista fil-Komunikazzjoni REFIT għandha titqies bħala proċess kontinwu, li jiżgura li l-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-livell Ewropew hija adattata għall-iskop tagħha, tilħaq l-objettiv kondiviż tal-leġiżlaturi u tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini, in-negozji u partijiet interessati oħra;

7.  Jinnota l-impenn tal-Kummissjoni għall-ftehim interistituzzjonali ġdid dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet li jikkunsidra l-bidliet li ġabu magħhom it-Trattat taʼ Lisbona u l-Ftehim Qafas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, li jikkonsolidaw l-aħjar prattiki f'oqsma bħall-ippjanar leġiżlattiv, il-valutazzjonijiet tal-impatt, il-kontrolli sistematiċi ex post tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-atti delegati u taʼ implimentazzjoni, u jinnota l-konklużjoni tan-negozjati;

8.  Jilqa’ l-konferma tal-Kummissjoni li l-istrateġija tagħha għal regolamentazzjoni aħjar mhijiex immirata lejn id-deregolamentazzjoni ta’ oqsma ta’ politika partikolari jew sabiex jiġu kkontestati l-valuri, li huma importanti għalina, bħall-protezzjoni soċjali, il-ħarsien ambjentali u d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għas-saħħa;

9.  Jirrikonoxxi l-ħidma intensiva fit-tul tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti, li ressaq proposti għal tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi lill-Kummissjoni Ewropea u identifika l-aħjar prattika identifikata bl-għan li l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata fl-Istati Membri bl-anqas mod burokratiku possibbli; jieħu nota li erba’ membri tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti opponew diversi konklużjonijiet ippreżentati fir-rapport finali tal-Grupp dwar il-piżijiet amministrattivi u ppreżentaw opinjoni kuntrarja; jistenna li l-Kummissjoni tikkunsidra t-tħassib tal-partijiet interessati kollha involuti fil-proċess;

10.  Jisħaq fuq l-importanza tad-djalogu soċjali u r-rispett tal-awtonomija tal-imsieħba soċjali; jenfasizza, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 9 tat-TFUE, li l-imsieħba soċjali jistgħu, b’konformità mal-Artikolu 155 tat-TFUE, jikkonkludu ftehimiet li jistgħu jwasslu għal leġiżlazzjoni tal-UE fuq talba konġunta tal-firmatarji; jistenna li l-Kummissjoni tirrispetta l-awtonomija tal-partijiet u l-ftehimiet innegozjati tagħhom, u li tieħu t-tħassib tagħhom bis-serjetà, u jenfasizza li l-aġenda tar-regolamentazzjoni aħjar m'għandhiex isservi ta’ pretest biex ma jitqisux jew jinqabżu ftehimiet milħuqa bejn l-imsieħba soċjali, u għalhekk jirrifjuta kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt ta' ftehimiet tal-imsieħba soċjali;

11.  Jirrimarka li matul il-leġiżlatura preċedenti l-għażla bejn atti ta’ implimentazzjoni u atti delegati kkawżat bosta tilwimiet interistituzzjonali; għalhekk, iqis li huwa importanti li jitfasslu linji gwida speċifiċi, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu adottat fil-25 ta’ Frar 2014;

12.  Jilqa’ l-aħbar tal-Kummissjoni li biħsiebha tissimplifika l-amministrazzjoni tal-għotjiet skont il-Politika Agrikola Komuni (PAK), il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u l-programm Orizzont 2020;

Trasparenza u konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati

13.  Jilqa’ r-rikonoxximent mill-Kummissjoni tar-rwol importanti tal-proċess ta’ konsultazzjoni fil-programm REFIT; jirrimarka li, skont l-Artikolu 11(2) tat-TUE, l-istituzzjonijiet kollha tal-UE huma meħtieġa jżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u s-soċjetà ċivili; jistieden lill-istituzzjonijiet jagħtu attenzjoni speċjali lid-djalogu obbligatorju u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, u mas-soċjetà ċivili;

14.  Josserva li permezz ta’ trasparenza akbar biss il-funzjonament tal-UE jista' jsir aktar effiċjenti u tissaħħaħ il-fiduċja tas-soċjetà ċivili fl-UE;

15.  Jilqa’, f’dan ir-rigward, l-affermazzjoni tal-Kummissjoni li djalogu maċ-ċittadini, l-imsieħba soċjali u partijiet interessati ekonomiċi u tas-soċjetà ċivili oħra jikkontribwixxi għall-iżgurar ta' leġiżlazzjoni trasparenti, effikaċi u koerenti tal-UE, u jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tindika b’mod aktar preċiż kif tasal għall-proposti tagħha, pereżempju fil-forma ta’ testi leġiżlattivi jew komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni;

16.  Josserva li, fl-istrateġija tagħha għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, il-Kummissjoni ttejjeb b’mod sinifikanti r-rwol tal-konsultazzjoni pubblika; jinnota li fil-futur il-Kummissjoni ser twettaq eżerċizzju ta’ konsultazzjoni pubblika ta’ tnax-il ġimgħa (a) qabel ma tabbozza proposti leġiżlattivi ġodda u (b) meta tevalwa dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti u tikkontrolla l-adegwatezza tagħhom u (c) dwar il-pjanijiet direzzjonali u l-valutazzjonijiet tal-impatt ex ante; jinnota wkoll li, barra minn hekk, anke wara l-adozzjoni ta’ proposta, il-Kummissjoni se tagħti l-opportunità liċ-ċittadini u lill-partijiet interessati li jikkummentaw dwar il-proposta tal-Kummissjoni fi żmien tmien ġimgħat u se tgħaddi dawn il-pożizzjonijiet lill-Kunsill u lill-Parlament;

17.  Jistieden f’dan il-kuntest lill-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni bilanċjata u trasparenti tal-opinjonijiet u l-feedback ta’ dawk kollha involuti fil-proċess ta’ konsultazzjoni u b’mod partikolari sabiex tiżgura li l-konsultazzjonijiet pubbliċi ma jkunux jistgħu jintużaw ħażin għall-finijiet tagħhom stess minn organizzazzjonijiet ta’ partijiet interessati finanzjarjament b’saħħithom u organizzati tajjeb; jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika l-konklużjonijiet tagħha mill-konsultazzjonijiet;

18.  Josserva li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jiġu ppubblikati biss hekk kif il-Kummissjoni tkun adottat l-inizjattiva politika kkonċernata; iqis neċessarju, fl-interess tat-trasparenza tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, li l-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu ppubblikati biss meta tkun ħadet id-deċiżjoni li ma tippreżenta l-ebda proposta leġiżlattiva;

19.  Jinnota li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali provdut bl-istatus konsultattiv għandu rwol importanti fir-rappreżentanza tas-soċjetà ċivili; jinnota li l-Kumitat tar-Reġjuni, li bl-istess mod igawdi status konsultattiv, għandu rwol ewlieni fir-rappreżentanza tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-UE, u biex jivvaluta l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE; jinnota li, skont il-leġiżlazzjoni attwali, iż-żewġ entitajiet konsultattivi jistgħu jiġu kkonsultati minn qabel mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni kull meta jidhrilhom li jkun utli; huwa tal-fehma li jekk jiġu kkonsultati b’mod xieraq dwar kwistjonijiet speċifiċi sew minn qabel u jittieħed vantaġġ mill-oqsma speċifiċi tagħhom ta’ għarfien espert, dan ikun jista’ jikkontribwixxi għall-għanijiet ta’ leġiżlazzjoni aħjar;

20.  Iqis li għandu jkun hemm involviment iktar b’saħħtu min-naħa tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tfassil tal-politika tal-UE, b’mod partikolari billi jiġu involuti l-għarfien espert tal-Istati Membri u l-esperjenza fil-livelli reġjonali u lokali fi stadju bikri tat-tħejjija tal-leġiżlazzjoni; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha jridu josservaw, fil-ħidma leġiżlattiva tagħhom, il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

21.  Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tfassal il-proċess leġiżlattiv b’mod aktar trasparenti u biex tinvolvi aktar liċ-ċittadini u l-partijiet interessati matul il-proċess kollu;

22.  Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li fil-futur twettaq ukoll eżerċizzji ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi fuq erba’ ġimgħat dwar abbozz ta’ atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni ewlenin qabel ma l-Istati Membri jivvutaw fil-kumitat responsabbli dwar l-opinjoni tagħhom;

23.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina l-linji gwida dwar il-valutazzjoni, billi żżid l-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati u tuża l-aktar mod dirett biex tippermetti liċ-ċittadini Ewropej jieħdu parti fil-proċess deċiżjonali;

24.  Jinnota t-taqsima l-ġdida “Ħaffef il-it-Tagħbija - Semma Leħnek” tal-paġni web tal-Kummissjoni dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet u jitlob eżami bilanċjat u trasparenti mill-Kummissjoni u mill-Pjattaforma REFIT il-ġdida tal-kummenti li tirċievi hemmhekk; Jemmen, madankollu, li l-panel tar-REFIT m’għandux ikun ta’ piż kbir wisq fil-proċessi u d-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda għandu jkun korp kapaċi li jagħti tweġibiet f’qasir żmien kif ukoll li jagħmel xogħol aktar dettaljat fil-proċess tal-leġiżlazzjoni Ewropea; huwa tal-fehma li l-konsultazzjoni permezz ta’ din il-websajt tal-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi konsultazzjonijiet pubbliċi mal-partijiet interessati;

Valutazzjonijiet tal-impatt u valur miżjud Ewropew

25.  Jinsab konvint li l-valutazzjonijiet tal-impatt jikkostitwixxu għodda importanti għall-appoġġ tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE u għandhom rwol sinifikanti għal regolamentazzjoni aħjar; f’dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu aktar rigorużi sabiex iwettqu l-impenji tagħhom u sabiex jiġi evalwat l-impatt ta’ leġiżlazzjoni eżistenti u tal-ġejjieni; jenfasizza, madankollu, li dawn ma jistgħux jissostitwixxu evalwazzjoni politika u deċiżjonijiet u li l-libertà tal-membri tal-Parlament Ewropew li jwettaq ħidma politika tagħhom m’għandux ikun ristrett b’xi mod;

26.  Jemmen li valutazzjoni tal-kompetittività għandha tifforma parti sinifikanti mill-proċess ta’ valutazzjoni tal-impatt; iqis li l-abbozz tal-linji gwida riveduti għandu jinkludi gwida dwar kif l-impatti fuq il-kompetittività għandhom jiġu vvalutati u ppeżati fl-analiżi finali; jappoġġja suppożizzjoni permanenti li l-proposti b’impatt negattiv fuq il-kompetittività m’għandhomx jiġu adottati mill-Kummissjoni għajr jekk tiġi ppreżentata evidenza li tappoġġja benefiċċji sinifikanti mhux kwantifikabbli;

27.  Jemmen li prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar għandhom japplikaw għad-deċiżjonijiet dwar leġiżlazzjoni sekondarja u leġiżlazzjoni primarja; jistieden lill-Kummissjoni, meta jkun xieraq, biex takkumpanja atti ddelegati u implimentattivi b’valutazzjoni tal-impatt, inkluż konsultazzjoni mal-partijiet interessati u dawk ikkonċernati;

28.  Jemmen li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu komprensivi, li jrid ikun hemm evalwazzjoni bbilanċjata b’mod partikolari tal-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u li għandu jiġi vvalutat l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u l-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza li l-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji hija biss waħda mill-ħafna kriterji;

29.  Jirrimarka li f’ħafna Stati Membri, bħall-Isvezja, ir-Repubblika Ċeka, in-Netherlands, ir-Renju Unit u l-Ġermanja, il-korpi indipendenti jagħtu kontribut kostruttiv lill-gvernijiet f’konnessjoni mal-proċessi leġiżlattivi bil-għan li titnaqqas il-burokrazija għan-negozji u ċ-ċittadini u li jitnaqqsu l-ispejjeż b’mod miżurabbli u verifikabbli relatati mal-obbligi għall-għoti tal-informazzjoni; jinnota li l-aħjar prattiki u l-esperjenza tal-korpi eżistenti għal regolamentazzjoni aħjar tista’ tiġi kkunsidrata; jinnota l-bidla tal-Bord tal-Kummissjoni għall-Valutazzjoni tal-Impatt f’“Bord tal-Iskrutinju Regolatorju” (RSB) indipendenti u jistenna li l-inklużjoni ta’ esperti indipendenti jkollha effett vantaġġjuż fuq il-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt fi ħdan il-Kummissjoni; jinsisti, madankollu, li l-Bord ta’ Skrutinju Regolatorju għandu jkollu rwol esklussivament konsultattiv u m’għandux jagħti opinjonijiet vinkolanti; jinsisti li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu konsistenti u għandha titiqies kull bidla introdotta fil-fażi ta’ konsultazzjoni bejn is-servizzi u għandha tkun ibbażata, inter alia, fuq l-istima tal-kostijiet addizzjonali li jkollhom l-Istati Membri li kieku ma jkunx hemm soluzzjoni fil-livell Ewropew; iqis li l-opinjoni tal-RSB għandha takkumpanja l-proposta leġiżlattiva finali; jipproponi li jiddiskutu, waqt in-negozjati li jmiss dwar il-ftehim interistituzzjonali, l-idea jekk Kunsill ta’ Kontroll Regolatorju jistax ikun ta’ interess komuni għall-istituzzjonijiet bħala korp purament konsultattiv;

30.  Jilqa’ l-fatt li l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill bħalissa jinsabu fi stat bikri tad-dibattitu dwar proposti leġiżlattivi speċifiċi, biex jikkunsidraw il-valutazzjonijiet tal-impatt rilevanti tal-Kummissjoni abbażi ta’ lista ta’ kontroll indikattiva: jiddispjaċih, madankollu, li s-Segretarjat tal-Kunsill għad m’għandux unità tal-valutazzjoni tal-impatt tiegħu stess u jemmen li s-soluzzjoni msemmija qabel tista’ tikkontribwixxi sabiex il-Kunsill jissodisfa l-obbligi tiegħu fil-valutazzjoni ta’ kwalunkwe emenda sostantiva għall-proposti tal-Kummissjoni;

31.  Jirrimarka li l-Parlament Ewropew stabbilixxa Direttorat intern għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew, li joffri għadd ta’ servizzi tal-valutazzjoni tal-impatt ex ante u ex post għall-kumitati parlamentari, jivvaluta l-valur miżjud tal-politiki tal-UE futuri jew attwali kif ukoll jivvaluta l-għażliet politiċi fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija; jinnota li skont l-informazzjoni mill-Kummissjoni twettqu madwar għoxrin valutazzjoni tal-impatt interni fil-Parlament f’konnessjoni ma’ tibdil għall-proposti tal-Kummissjoni; ifakkar lill-Kumitati Tekniċi tal-Parlament jagħmlu użu aktar konsistenti mill-istrument parlamentari ta’ valutazzjoni tal-impatt, strument li huwa diġà disponibbli, speċjalment meta għandhom isiru emendi sinifikanti għall-proposta oriġinali tal-Kummissjoni; jindika, madankollu, li dan ma għandux iwassal għar-restrizzjoni tar-raġġ ta' azzjoni disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew;

32.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat kull wieħed mill-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, inklużi l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex dejjem jikkunsidraw l-effetti fuq perjodu qasir u fit-tul tal-leġiżlazzjoni;

33.  Jinnota li perjodu ta’ preklużjoni wara l-konklużjoni tan-negozjati iżda qabel vot finali – attwalment użat għar-reviżjoni lingwistika tal-avukatura – jista’ jkompli jiġi użat għat-tlestija ta’ valutazzjoni tal-impatt u verifika tas-sussidjarjetà;

34.  Jemmen li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom jiżviluppaw approċċ metodoloġiku komuni għall-valutazzjonijiet tal-impatt; jenfasizza l-fatt li l-prerogattivi leġiżlattivi tal-Parlament u tal-Kunsill biex jemenda proposta mill-Kummissjoni ma għandhomx jitnaqqsu;

35.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-proċedura ta’ konsultazzjoni tagħha, kemm pubblika kif ukoll privata, mal-partijiet interessati kollha, inklużi l-konsumaturi, meta tkun qed tħejji atti implimentattivi u delegati bl-għan li tikkunsidra kif l-aħjar li żżid is-sensibilizzazzjoni ta’ proposti fi stadju proviżorju;

L-SMEs u Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir

36.  Jinnota l-impenn tal-Kummissjoni biex tkompli ttejjeb it-test tal-SMEs, speċjalment fil-prospettiva tal-fatt li aktar minn 20 miljun intrapriża żgħira u ta' daqs medju (SME) jirrappreżentaw 99 % tal-intrapriżi kollha fl-UE u li, bħala tali, l-SMEs jiffurmaw is-sinsla tal-attività ekonomika, tat-tkabbir u tal-impjiegi; jappoġġa l-eżaminar tal-ftehimiet adattati u ta' regoli aktar flessibbli fir-rigward tal-valutazzjonijiet tal-impatt għall-SMEs, sakemm ikun jista' jintwera li dawn ma jipperikolawx l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u li l-eċċezzjonijiet jew regoli aktar flessibbli ma jkunux jinkoraġġixxu frammentazzjoni tas-suq intern jew ixekklu l-aċċess għalih; jilqa' għalhekk l-impenn tal-Kummissjoni li teżamina l-possibilità ta' regoli aktar flessibbli għall-SMEs, inkluża eżenzjoni totali għall-mikrointrapriżi, dejjem sakemm tkun xierqa u fattibbli u jekk ma jiddgħajjifx it-twettiq effikaċi tal-objettivi soċjali, ekoloġiċi u ekonomiċi tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi proposti;

37.  Jappella lill-Kummissjoni sabiex ma tabbandunax l-objettivi ambizzjużi tagħha favur it-tnaqqis tal-piż amministrattiv fuq l-SMEs u biex b'hekk tgħin biex tiġi stabbilita bażi għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, u jħeġġeġ sabiex jittieħdu miżuri li jiżguraw li ma jiġux kompromessi l-objettivi ta' interess pubbliku, inklużi standards fl-oqsma tal-konsumatur, soċjali, tas-saħħa u s-sikurezza, kif ukoll l-istandards għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li t-tnaqqis tal-piż amministrattiv ma jwassalx għal tnaqqis fl-istandards tal-impjiegi jew għal żieda fil-kuntratti ta' impjieg prekarju, u li l-ħaddiema fl-SMEs u l-mikrointrapriżi għandhom igawdu mill-istess trattatment u standard għoli ta' protezzjoni bħall-ħaddiema f'kumpaniji ta' daqs ikbar;

38.  Jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li l-evalwazzjoni tal-impatt tar-regoli fuq l-SMEs ma tikkawża l-ebda forma ta' ħsara lid-drittijiet tal-ħaddiema;

39.  Jisħaq fuq il-ħtieġa għal regolamentazzjoni b'formulazzjoni aktar ċara li tkun tista' tiġi implimentata b'mod sempliċi u tista' tgħin lill-atturi kollha joperaw fi ħdan l-istat tad-dritt; jissottolinja li regolamentazzjoni aktar sempliċi u aktar intelliġenti tista' tiffaċilita traspożizzjoni konsistenti u infurzar aktar effikaċi u uniformi min-naħa tal-Istati Membri;

Evalwazzjonijiet ex post

40.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tagħmel l-analiżi ex post parti integrali mill-istrateġija ta' regolamentazzjoni aħjar; jisħaq fuq il-fatt li, fl-interessi taċ-ċertezza tad-dritt għaċ-ċittadini u n-negozji, l-analiżijiet ta' dan it-tip għandhom jitwettqu f'perjodu ta' żmien suffiċjenti, preferibbilment diversi snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni fid-dritt nazzjonali; ifakkar madankollu fil-fatt li l-evalwazzjonijiet ex post m'għandhom qatt jissostitwixxu d-dmir tal-Kummisjoni bħala l-gwardjana tat-Trattati li tissorvelja b'mod effikaċi u f'waqtu l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni min-naħa tal-Istati Membri u li tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura l-applikazzjoni tajba tiegħu;

41.  Jissottolinja l-importanza ta' evalwazzjoni ex post u ta' valutazzjoni tar-riżultati tal-politiki biex tiġi evalwata l-implimentazzjoni u l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-politiki tal-UE fid-dawl tar-riżultati mistennija mill-awtorità leġiżlattiva;

42.  Jikkunsidra li l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti fl-evalwazzjoni ex post ta' leġiżlazzjoni ġdida, peress li dan kieku jkun ukoll ta' benefiċċju għar-rapporti tal-Kummissjoni u jgħin fl-esplorazzjoni tal-isfidi nazzjonali differenti kkawżati minn liġijiet u regolamenti individwali;

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE min-naħa tal-Istati Membri

43.  Jinnota li, skont il-Kummissjoni, terz mill-piż regolatorju u amministrattiv tal-leġiżlazzjoni tal-UE jirriżulta minn miżuri ta' traspożizzjoni meħuda mill-Istati Membri;

44.  Jirrikonoxxi l-fatt li, fil-każ tad-direttivi, hija l-prerogattiva tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jadottawx standards fl-oqsma soċjali, ambjentali u tal-konsumatur fil-livell nazzjonali li jkunu aktar stretti minn dawk l-istandards ta' protezzjoni minima li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-livell tal-UE, u jilqa' kwalunkwe deċiżjoni biex dan isir; jafferma mill-ġdid li dan m'għandux jitqies bħala "gold-plating" (regolamentazzjoni żejda); jappella, madankollu, lill-awtoritajiet nazzjonali biex ikunu konxji tal-konsegwenza possibbli tal-hekk imsejħa prattika ta' "gold-plating", li permezz tagħha jiżdiedu piżijiet burokratiċi żejda mal-leġiżlazzjoni tal-UE, peress li dan jista' jwassal għal kunċett żbaljat tal-attività leġiżlattiva tal-UE, li min-naħa tiegħu jista' jrawwem l-Ewroxettiċiżmu; jappella lill-Istati Membri biex jirrinunzjaw għal regoli amministrattivi bla bżonn fuq il-post fl-implimentazzjoni tad-direttivi u r-regolament b'mod li jkunu aktar faċli biex jintużaw;

45.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-direttivi tal-UE; jikkunsidra li dan kieku jħeġġeġ lill-partijiet interessati u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jipparteċipaw fid-determinazzjoni tad-diffikultajiet li jirriżultaw fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali;

46.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament, bħala fergħa waħda tal-awtorità leġiżlattiva, għandu interess li jifhem x'inhu fil-fatt l-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-UE wara li tkun ġiet implimentata; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex tagħti aċċess sħiħ lill-Parlament għal kwalunkwe valutazzjoni f'dan ir-rigward, inkluża d-data oriġinali miġbura u d-dokumenti preparatorji;

47.  Jappella lill-Kummissjoni biex, fid-dawl tal-problemi serji u persistenti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel, inklużi problemi ta' tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, teżamina mill-ġdid il-bażi xjentifika ta' dan ir-regolament u kemm huwa utli u realistiku, u jekk ikun xieraq, telimina l-kunċett ta' profili nutrittiv; jikkunsidra li l-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, bħal pereżempju li jiġi żgurat li l-informazzjoni li tingħata dwar l-ikel tkun vera u li jingħataw indikazzjonijiet speċifiċi rigward il-kontenut ta' xaħam, zokkor u melħ, issa nkisbu mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi;

48.  Jindika d-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni kif ukoll għad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta' Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni u jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Parlament ikollu aċċess għal dawn id-dokumenti ta' spjegazzjoni;

L-irtirar tal-proposti leġiżlattivi pendenti mill-Kummissjoni

49.  Jinnota li l-Kummissjoni li għadha kif ġiet eletta, fil-programm ta' ħidma tagħha għall-2015, għall-ewwel darba abbażi tal-applikazzjoni tal-prinċipju bażiku tad-diskontinwità politika wettqet skrutinju tal-inizjattivi leġiżlattivi kollha pendenti attwalment;

50.  Jindika li l-Qorti tal-Ġustizzja affermat fis-sentenza tagħha tal-14 ta' April 2015(9) li l-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe ħin matul l-adozzjoni ta' att tal-Unjoni skont il-proċedura leġislattiva ordinarja tirtira proposta dment li l-Kunsill ma jkunx aġixxa; jappella, għalhekk, għal raġunijiet ta' bilanċ interistituzzjonali, lill-Kummissjoni biex, fil-każ ta' rtirar, l-ewwel tikkonsulta mal-Parlament, speċjalment wara l-ewwel qari, u biex tqis b'mod xieraq il-pożizzjonijiet tiegħu; jirreferi f'dan il-kuntest b'mod partikolari għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-15 ta' Jannar 2015;

51.  Jindika, barra minn hekk, li l-Qorti tal-Ġustizzja, fl-istess sentenza tagħha, tassumi l-argumenti tal-Kunsill fis-sens li jeħtieġ li l-Kummissjoni, f'każ li tirtira proposta leġiżlattiva, tirrispetta l-prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi, il-prinċipju ta' bilanċ istituzzjonali u l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali, kif stabbiliti fl-Artikolu 13(2) TUE, kif ukoll il-prinċipju tad-demokrazija, kif stabbilit fl-Artikolu 10(1) u (2) TUE;

52.  Jevidenzja l-importanza li tiġi evitata d-duplikazzjoni leġiżlattiva;

o
o   o

53.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1; Testi adottati fid-9 ta' Marzu 2016, P8_TA(2016)0081.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0061.
(3) Testi adottati, P8_TA(2014)0069.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0127.
(5) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 117.
(6) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
(7) ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 31.
(8) Dokument KESE INT/750.
(9) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-14 ta' April 2015 fil-Kawża C-409/13, Il-Kummissjoni vs il-Kunsill, [ECLI:UE:C:2015:217].


Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku
PDF 458kWORD 127k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku (2015/2089(INI))
P8_TA(2016)0105A8-0278/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2014 bit-titolu "Stħarriġ Annwali ta' Tkabbir 2015" (COM(2014)0902),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku(1), u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni adottat fit-8 ta' Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu "Governanza Aqwa tas-Suq Uniku" (COM(2012)0259),

–  Wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-18 ta’ Ġunju 2014 bit-titolu "Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-sitwazzjoni attwali u l-perspettivi" (COM(2014)0368),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Marzu 2013 intitolata "Regolamentazzjoni Intelliġenti – Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u medji" (COM(2013)0122),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta’ Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Kompetittività dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tal-4 ta’ Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2015 dwar il-governanza tas-suq uniku fis-Semestru Ewropew 2015(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ttiegħu tas-27 ta’ Frar 2014 dwar SOLVIT(3), u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni adottat fit-28 ta’ Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' riċerka kkummissjonat mill-Kumitat tiegħu għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur dwar "Regolamentazzjoni intelliġenti tas-Suq Uniku",

–  wara li kkunsidra l-edizzjoni ta' April 2015 tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku onlajn,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0278/2015),

A.  billi s-suq uniku huwa strument ewlieni għat-tkebbis mill-ġdid tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni;

B.  billi, aktar minn 20 sena wara l-ħolqien uffiċjali tiegħu, il-qafas tas-suq uniku għadu frammentat, prinċipalment minħabba li l-Istati Membri ma ttrasponewx bis-sħiħ jew ma implimentawx korrettament il-leġiżlazzjoni tal-UE;

C.  billi hemm bżonn li tissaħħaħ il-governanza tas-suq uniku billi jiġi indirizzat iċ-ċiklu sħiħ ta' politika;

D.  billi l-istrateġija li jmiss tas-suq intern għandha tkun immirata lejn it-titjib tar-regolamentazzjoni tas-suq uniku permezz ta' sforz biex jinsilet tagħlim mill-esperjenzi tal-passat fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija u s-servizzi, is-suq uniku diġitali, il-kwalifiki professjonali u l-akkwist pubbliku;

E.  billi huwa l-kunċett ta’ responsabbiltà kondiviża li għandu jsawwar kif l-Unjoni tfittex li ttejjeb ir-regolamentazzjoni tas-suq uniku;

F.  billi r-responsabbiltà għas-sussidjarjetà testendi lil hinn mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament, u tinkludi rwol għall-parlamenti nazzjonali u – fejn xieraq – dawk reġjonali; billi l-prinċipju ta' sussidjarjetà jimplika li l-politiki għandhom ikunu deċiżi fil-livell istituzzjonali l-aktar xieraq, kemm jekk reġjonali, nazzjonali jew Ewropew;

G.  billi għandna suq uniku għall-merkanzija iżda ma għandniex suq uniku għas-servizzi;

H.  billi għodod speċifiċi għandhom jissaħħu, jiġu riveduti jew jiġu promossi aħjar sabiex jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn il-ħolqien ta' ambjent regolatorju kompetittiv għan-negozji tagħna, filwaqt li jkunu ta' appoġġ għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, u jsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-leġiżlazzjoni Ewropea;

I.  billi hemm livell baxx ta' għarfien u kuxjenza kemm fost iċ-ċittadini kif ukoll fost in-negozji fir-rigward ta' diversi servizzi ta' assistenza bħalma huma L-Ewropa Tiegħek u SOLVIT;

J.  billi hemm nuqqas ta' indikaturi u data suffiċjenti għall-kejl tal-implimentazzjoni b'suċċess tal-leġiżlazzjoni fl-oqsma differenti tas-suq uniku;

K.  billi tali indikaturi u data jistgħu jiċċaraw l-għan u l-iskop tal-leġiżlazzjoni inkwistjoni;

L.  billi l-innovazzjoni diġitali qed timxi b'pass aktar mgħaġġel mill-politika, u l-imprendituri qed ikunu l-mutur tal-aġenda diġitali; billi huwa ta' importanza fundamentali li jitfasslu regoli li jibqgħu validi fil-futur u li jkunu awtomatikament diġitali;

M.  billi t-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar xierqa tad-drittijiet u l-liġi tal-konsumatur huma essenzjali sabiex jintlaħaq livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur fl-Unjoni;

N.  billi waħda mill-prijoritajiet prinċipali tas-Samit Ewropew dwar il-Konsumatur 2015, forum annwali li jlaqqa’ lil dawk li jfasslu l-politika u lill-partijiet ikkonċernati Ewropej u internazzjonali ewlenin, kienet l-implimentazzjoni u l-infurzar aħjar tal-liġi;

I. Introduzzjoni u prinċipji ġenerali

1.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu f'din ir-riżoluzzjoni fl-implimentazzjoni tal-istrateġija reċenti tagħha dwar is-suq intern;

2.  Iqis li t-titjib tar-regolamentazzjoni tas-suq uniku għandu jkun kemm prijorità kif ukoll responsabbiltà kondiviża tal-istituzzjonijiet tal-UE; jemmen li leġiżlazzjoni tajba taħdem għall-benefiċċju taċ-ċittadini u għandha tikkontribwixxi biex tistimula l-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-iżvilupp tal-SMEs filwaqt li tikseb livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, u li għandha tagħmel dan b’mod li jistimula, iktar milli jfixkel, l-ekonomija Ewropea;

3.  Iqis ir-"regolamentazzjoni aħjar" fil-kuntest taċ-ċiklu sħiħ ta' politika, fejn l-elementi kollha jikkontribwixxu għal regolamentazzjoni effiċjenti u effikaċi; iqis, għalhekk, li l-indikaturi speċifiċi għall-kejl tas-suċċess tal-leġiżlazzjoni relevanti għandhom ikunu inklużi immedjatament mill-valutazzjoni tal-impatt inizjali u għandhom jintużaw matul iċ-ċiklu kollu tal-politika, inkluża l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni meta tidħol fis-seħħ;

4.  Ifakkar, f’dan il-kuntest, fl-importanza ta' informazzjoni trasparenti u aċċessibbi; iqis li huwa ta’ dispjaċir li filwaqt li d-dokumenti tal-Parlament huma aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, id-dokumenti tal-Kunsill mhumiex, u minflok, għadhom kunfidenzjali;

5.  Iqis li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandu jirrappreżenta l-punt ta’ tluq għat-tfassil tal-politika, sabiex jiġi enfasizzat il-“valur miżjud Ewropew” fil-governanza tas-suq uniku;

6.  Jinnota li l-iskadenzi assoċjati mal-mekkaniżmu tas-sussidjarjetà mhux dejjem jipprovdu żmien adegwat biex il-parlamenti jikkunsidraw fid-dettall l-aspetti tal-implimentazzjoni, il-koerenza mal-leġiżlazzjoni eżistenti, u kwistjonijiet prattiċi oħrajn; iqis, għalhekk, li l-parlamenti nfushom jista’ jkollhom rwol aktar attiv, b’mod partikolari fil-proċessi ta’ konsultazzjoni;

7.  Jemmen li l-istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom b'mod konġunt biex jiżguraw li l-prinċipju ta’ proporzjonalità jkun rifless fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni relevanti; jemmen, barra minn hekk, li l-proċess għandu jilħaq l-għanijiet ta' sempliċità, trasparenza, koerenza u rispett għad-drittijiet fundamentali;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirriflettu, flimkien mal-Parlament, dwar kif l-aħjar li jiżguraw li s-simplifikazzjoni tkun proċess kontinwu, peress li l-isforzi f'dawn l-oqsma huma ta' benefiċċju għall-konsumaturi u l-SMEs;

9.  Iqis li r-regolamentazzjoni tas-suq uniku għandha tqis l-opportunitajiet ġodda offruti mir-rivoluzzjoni diġitali u għandha tkun kompatibbli bis-sħiħ mad-dimensjoni tal-gvern elettroniku;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol tas-suq uniku bħala pilastru separat tal-proċess tas-Semestru Ewropew, li għandu jiġi appoġġjat permezz ta' rapport annwali dwar l-Integrazzjoni tas-Suq Uniku bħala kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir;

II. Għodod biex tittejjeb ir-regolamentazzjoni tas-suq uniku

Valutazzjoni tal-impatt

11.  Jemmen li l-leġiżlazzjoni tas-suq uniku għandu jkollha bħala l-objettiv tagħha l-funzjonament aħjar tas-suq uniku, għandha tiġi żviluppata b’konformità mal-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u għandha sservi biex jiġu promossi l-kompetittività, l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; iqis il-valutazzjonijiet tal-impatt effikaċi bħala għodda importanti biex dawk li jfasslu l-politika jiġu infurmati dwar kif l-aħjar li jitfassal ir-regolament sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-objettivi tas-suq uniku tagħhom, u dwar l-effetti potenzjali tal-interazzjoni tagħha mal-leġiżlazzjoni eżistenti;

12.  Jiddispjaċih li madwar 40 % tal-abbozzi ta' valutazzjonijiet tal-impatt eżaminati mill-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni mill-2010 sal-2014 tqiesu li huma ta' kwalità insuffiċjenti u ntbagħtu lura għal titjib;

13.  Iqis li, sabiex ikunu għodod effikaċi, il-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jitħejjew abbażi ta’ informazzjoni u evidenza komprensivi, oġġettivi u kompluti, u għandhom jinkludu l-għażliet kollha li jkollhom impatt sinifikanti jew li jkunu politikament importanti; huwa tal-fehma li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jitwettqu b'tali mod li jieħdu kont ukoll tal-valutazzjonijiet ex-post tal-leġiżlazzjoni eżistenti fl-istess settur, u għandhom jikkunsidraw il-konsistenza bejn l-inizjattivi leġiżlattivi ġodda u l-politiki u l-objettivi ġenerali l-oħra tal-Unjoni Ewropea;

14.  Iqis li huwa ta’ dispjaċir li l-valutazzjonijiet tal-impatt ippreżentati lill-Parlament biex jakkumpanjaw l-abbozz ta’ proposti għadhom jirriżultaw b'xi nuqqasijiet, kif enfasizzat, pereżempju, mill-Unità għall-Valutazzjoni tal-Impatt Ex-Ante tal-Parlament fl-analiżi tagħha tal-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja l-proposta dwar kif nagħmlu t-tagħmir tar-radju disponibbli fis-suq;

15.  Jemmen li l-kunsiderazzjoni bir-reqqa tal-pariri xjentifiċi għandha tifforma parti mill-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt u, b'mod partikolari, għandha tissostanzja kif jew għaliex saru l-għażliet ta' politika fil-fażijiet ta' tħejjija, u dan se jgħin fil-proċess politiku; iqis, barra minn hekk, li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom iqisu l-pass tal-innovazzjoni u l-evoluzzjoni diġitali u l-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni li tkun newtrali mil-lat teknoloġiku u li kemm jista' jkun tibqa' valida fil-futur;

16.  Jinnota li ma tingħata l-ebda gwida ċara dwar jekk l-impatti potenzjali minn proposti REFIT għandhomx jiġu kwantifikati jew le; jenfasizza l-ħtieġa li l-proposti REFIT ikunu aktar immirati, bil-benefiċċji potenzjali u l-iffrankar tal-ispejjeż ikkwantifikati f’kull proposta;

17.  Jinnota li l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja proposta għandha tiġi supplementata b'valutazzjonijiet tal-impatt dwar l-emendi sostanzjali adottati mill-koleġiżlaturi; jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari u trasparenti, li jistipulaw il-kundizzjonijiet li skonthom għandhom isiru l-valutazzjonijiet tal-impatt addizzjonali; ifakkar, pereżempju, li l-Parlament ivvaluta bir-reqqa l-impatt potenzjali fuq l-SMEs ta' wħud mill-emendi tiegħu għaż-żewġ Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kunsill – li ma għamel l-ebda valutazzjoni tal-impatt fuq l-emendi tiegħu stess sa mill-2007 – sabiex ikun aktar involut;

18.  Ifakkar li r-responsabbiltà għas-sussidjarjetà testendi lil hinn mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament, u tinkludi rwol għall-parlamenti nazzjonali;

19.  Jinnota li l-istudju "Regolamentazzjoni Intelliġenti tas-Suq Uniku", li ġie kkummissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jissuġġerixxi li l-Parlament u l-Kunsill jista' jkollhom għarfien siewi x'jikkontribwixxu għall-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tesplora modi li bihom il-Parlament u l-Kunsill jiġu inklużi fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt;

Il-proċess ta' konsultazzjoni

20.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 11(2) TUE, l-istituzzjonijiet kollha tal-UE huma meħtieġa jżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, is-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali;

21.  Iqis li l-fażi ta' konsultazzjoni għandha dejjem tinkludi taqsima dwar dak li huwa "awtomatikament diġitali" li biha l-Kummissjoni tfittex li tifhem profondament il-ħtiġijiet tal-utenti u xi tfisser "awtomatikament diġitali" għat-tfassil tas-servizz;

22.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-proċessi ta’ konsultazzjoni għandhom ikunu miftuħa, trasparenti u inklużivi, u għandhom jiġu estiżi sabiex jinkludu sottomissjonijiet ta' abbozzi tal-valutazzjonijiet tal-impatt minn varjetà wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati; jemmen li dan huwa ugwalment importanti għal-leġiżlazzjoni sekondarja, li hija ta' konsegwenza qawwija għall-implimentazzjoni tar-regolamentazzjoni dwar is-suq uniku u li għalhekk teħtieġ aktar trasparenza u skrutinju; jikkunsidra l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni bħala qasam fejn il-konsultazzjoni regolari bejn il-partijiet ikkonċernati tista' ttejjeb l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni sekondarja;

23.  Jirrikonoxxi l-proposti għal fażi ta’ programmazzjoni strateġika estiża fil-pakkett “Regolamentazzjoni Aħjar”, bl-inklużjoni, pereżempju, ta’ valutazzjonijiet tal-impatt tal-bidu; iqis, madankollu, li għad jonqos ħarsa ġenerali tal-proċess ta’ ħidma tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel il-pjanijiet direzzjonali li jiddeskrivu l-inizjattivi ta' politika fis-setturi speċifiċi iktar viżibbli, u tiffaċilita l-użu tagħhom;

24.  Iqis li l-input miċ-ċittadini u n-negozji f'servizzi ta' assistenza differenti bħalma huma L-Ewropa Tiegħek u SOLVIT huwa ta' importanza kbira għall-proċess leġiżlattiv, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa d-data pprovduta minn dawn is-servizzi u tqisha meta tkun qed tirrieżamina l-leġiżlazzjoni relevanti;

25.  Jemmen li konsultazzjoni wiesgħa, xierqa u bbilanċjata hija essenzjali bħala parti mill-proċess leġiżlattiv; iqis li l-pubblikazzjoni ta’ dokumenti u evidenza, u stedina lill-partijiet ikkonċernati kollha biex jikkontribwixxu b’mod effikaċi għall-iżvilupp tal-politika f’dan il-qasam, huma xprun importanti għall-innovazzjoni u t-tisħiħ tas-suq uniku, b’mod partikolari fir-rigward tal-aġenda tas-suq uniku diġitali;

26.  Jenfasizza li n-negozji ż-żgħar spiss ma jkollhomx il-ħin jew ir-riżorsi biex jipparteċipaw f’konsultazzjonijiet regolari; iqis li l-Kummissjoni għandha ssib modi innovattivi u faċli għall-utent biex tilħaq lill-SMEs u n-negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu;

27.  Iqis li għandu jittieħed approċċ olistiku fir-rigward tal-konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati, li għandha tkun proċess kontinwu matul iċ-ċiklu leġiżlattiv kollu, aktar milli xi eżerċizzju okkażjonali; itenni, f’dan ir-rigward, it-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tikkunsidra t-twaqqif ta’ Forum Ewropew tal-Partijiet Ikkonċernati dwar regolamentazzjoni aħjar u anqas burokrazija;

28.  Jenfasizza li tali konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati għandhom ikunu inklużivi kemm jista’ jkun u, b’mod partikolari, għandhom jinvolvu lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

29.  Jemmen li jekk il-konsultazzjonijiet pubbliċi jkunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha u iktar aċċessibbli u intelliġibbli dan se jwassal għal żieda korrispondenti fil-parteċipazzjoni u aċċess iktar trasparenti fil-proċess ta’ konsultazzjoni;

Implimentazzjoni

30.  Jemmen li l-implimentazzjoni sħiħa u xierqa tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku hija fundamentali, u li l-indikaturi ċari, komprensivi u multidimensjonali huma kontribut utli biex il-benefiċċji tas-suq uniku jinħassu bis-sħiħ; jesprimi tħassib li l-miri tal-implimentazzjoni mhux dejjem jintlaħqu; jitlob, b'mod partikolari, l-implimentazzjoni sħiħa u korretta tad-Direttiva dwar is-Servizzi; ifakkar fil-livell għoli ta’ eteroġeneità li għad hemm fost l-Istati Membri u s-setturi;

31.  Iqis li peress li l-Kummissjoni qed tfittex li tnaqqas il-produzzjoni leġiżlattiva tagħha, dan se jippermetti konċentrazzjoni ikbar fuq inizjattivi ta’ politika, u se jħalli aktar ħin għal riflessjoni iktar profonda li tista' tintuża biex jittejjeb l-involviment tal-partijiet ikkonċernati;

32.  Jenfasizza l-importanza tat-tabelli ta' korrelazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta; jistieden lill-Istati Membri biex ifasslu u jippubblikaw it-tabelli ta’ korrelazzjoni tagħhom stess;

33.  Iqis li hu ta’ dispjaċir li, minkejja l-mira ta’ 0.5 % proposta mill-Kummissjoni fl-Att dwar is-Suq Uniku, xi Stati Membri għadhom lura; jenfasizza li mhumiex biss l-miri tal-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni formali li huma importanti, iżda anki l-kwalità tat-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni prattika fuq il-post u l-problemi jew l-isfidi li dawn jistgħu jikkostitwixxu fil-ħajja reali għall-partijiet ikkonċernati relevanti;

34.  Iqis li, sabiex jiġu realizzati l-benefiċċji ta’ suq uniku li jiffunzjona b’mod sħiħ, il-Kummissjoni u l-parlamenti għandhom jaħdmu flimkien biex jinsiltu l-lezzjonijiet mill-aħjar prattiki u mill-esperjenzi miksuba fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet u l-objettivi ta' leġiżlazzjoni speċifika ma jintilfux minħabba implimentazzjoni dgħajfa jew inkonsistenti fost l-Istati Membri;

35.  Jemmen li għandu jkun hemm aktar ċarezza dwar ir-regolamentazzjoni żejda u li huma meħtieġa miżuri aktar b’saħħithom bl-għan li jiġu identifikati l-każijiet fejn din tokkorri, li jippreżentaw sfidi u spejjeż żejda għaċ-ċittadini u n-negozji li jipprovaw jifhmu u japplikaw liġi li toriġina fil-livell tal-UE; jistieden lill-Istati Membri biex, fid-dokumenti ta’ implimentazzjoni, jiċċaraw u jidentifikaw x’inhu r-riżultat tal-leġiżlazzjoni tal-UE u x'inhuma r-rekwiżiti nazzjonali; ifakkar fil-possibbiltà li l-Istati Membri japplikaw standards aktar stretti meta l-liġi tal-UE tipprevedi biss armonizzazzjoni minima;

Monitoraġġ u soluzzjoni tal-problemi

36.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha u taġġorna regolarment il-gwida dwar ir-regolamenti; jitlob, b’mod partikolari, aġġornament rapidu, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament, tal-Gwida 2009 dwar l-implimentazzjoni/applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali sabiex jiġi żgurat li din tkun xierqa għall-era diġitali; iqis ta’ dispjaċir li l-kwalità tas-servizzi tvarja ħafna fost l-Istati Membri minħabba nuqqas ta’ prijoritizzazzjoni u riżorsi; jitlob għalhekk, qafas ta’ governanza msaħħa fil-livell tal-UE bl-għan li jitjieb il-funzjonament ta’ dawn l-għodod u s-servizzi;

37.  Iqis li s-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) u s-Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR) huma għodod fundamentali għat-titjib tas-suq uniku għall-oġġetti u s-servizzi; jenfasizza li dawn se jippermettu lill-konsumaturi u lin-negozjanti jsolvu t-tilwim tagħhom b’mod kosteffikaċi u sempliċi mingħajr ma jidħlu l-qorti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaraw li jkun hemm sensibilizzazzjoni dwar dawn l-għodod importanti;

38.  Jenfasizza li l-punti uniċi ta' kuntatt b’appoġġ għas-soluzzjoni tat-tilwim, fuq l-istess linji bħas-SOLVIT, l-ECC-Net u l-FIN-NET, huma servizzi li jtejbu l-funzjonament tas-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni biex tuża riżorsi sabiex tirreklama dawn l-għodod u tiżviluppa l-komplementaritajiet ta' bejniethom;

39.  Ifaħħar il-proġetti SOLVIT u EU Pilot, li huma mfassla biex jevitaw il-ħtieġa li l-Kummissjoni tniedi proċedimenti ta’ ksur kontra l-Istati Membri; iqis, madankollu, li s-servizzi offruti minn EU Pilot għandhom jittejbu fir-rigward tal-ħin tar-rispons ladarba t-twissijiet ikunu ġew riċevuti;

40.  Iqis li s-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern għandha tkompli tiġi estiża għal għodod oħra tas-suq uniku sabiex tkun tista' ssir ċentru ewlieni ta' informazzjoni; jenfasizza li dan ikun konsistenti mal-prinċipju "ta’ darba biss", b’konformità mal-inizjattivi reċenti tal-Kummissjoni;

41.  Iqis li l-pjattaformi diġitali bħalma huma l-Punti Uniċi ta’ Kuntatt, is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u s-Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-amministrazzjonijiet publiċi, negozji u ċittadini Ewropej (ISA2) huma importanti biex jittejjeb il-funzjonament tas-suq uniku billi jiffaċilitaw l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet fl-Istati Membri;

42.  Jinsab imħasseb dwar il-livell baxx ta' għarfien u fehim fost l-Ewropej tas-servizzi disponibbli, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, Pariri tal-Ewropa Tiegħek, is-Servizz Ewropew tax-Xogħol, in-netwerk CPC, il-punti ta' kuntatt uniku, is-SOLVIT, l-ADR u l-ODR;

43.  Iqis li servizzi bħal L-Ewropa Tiegħek, Pariri tal-Ewropa Tiegħek, is-Servizz Ewropew tax-Xogħol, in-netwerk CPC, il-punti uniċi ta' kuntatt, SOLVIT, SOLVIT Plus, ADR u ODR huma alternattivi utli u bi prezz baxx għal azzjoni legali; jinnota li 4 % tal-konsumaturi u l-kumpaniji biss huma konxji minn dawn l-għodod u li l-livel ta' użu attwali ta' dawn is-servizzi huwa baxx ħafna; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, bl-għan li tissolva din il-problema, biex irawmu sensibilizzazzjoni ikbar fir-rigward ta’ dawn l-għodod, filwaqt li jeżaminaw jekk l-eżiti u r-reazzjonijiet li jiġġeneraw humiex adegwati għall-utenti; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex taħdem fuq kooperazzjoni aħjar bejn id-diversi servizzi ta’ assistenza, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek u SOLVIT, bl-għan li jiżdied il-livell ta' sodisfazzjon tal-utent;

44.  Jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq riflessjoni profonda dwar l-interazzjoni bejn dawn is-servizzi u tesplora l-possibbiltà li jiġu sostitwiti b'punt uniku ta' kuntatt għall-konsumaturi li mbagħad jidderieġi lill-konsumatur lejn għodod oħra skont kif ikun xieraq;

45.  Iqis li din ir-riflessjoni għandha tiżgura definizzjoni aħjar tas-servizzi kkonċernati sabiex tinkiseb separazzjoni aħjar tal-attivitajiet u b'hekk tiġi evitata d-duplikazzjoni;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni u taħriġ biex tiġi żgurata sensibilizzazzjoni ikbar fir-rigward tas-servizzi ta' assistenza fost iċ-ċittadini u n-negozji ta' kull daqs; jirrakkomanda f'dan il-kuntest l-iżvilupp ta' portal uniku għall-aċċess għas-servizzi ta' assistenza kollha;

47.  Iqis li r-reviżjoni li jmiss tar-Regolament dwar il-Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur għandha tqis b'mod sħiħ il-ħtieġa li jittejjeb il-fluss ta' informazzjoni bejn l-għodod varji tas-suq uniku;

48.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-għodda ta' monitoraġġ “EU Sweeps” tal-Kummissjoni, speċjalment fir-rigward ta’ suq uniku diġitali li jiffunzjona tajjeb;

49.  Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv tal-azzjonijiet ta' "EU Sweeps", varati mill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-infurzar permezz ta' azzjonijiet ta’ kontroll ikkoordinati fl-ambjent online; jemmen li "UE Sweeps" tista’ tiġi estiża wkoll għas-settur offline;

50.  Jinnota bi tħassib li, skont ir-rapporti ta’ L-Ewropa Tiegħek, hemm oqsma li b’mod konsistenti jkunu s-suġġett ta’ mistoqsijiet mingħand persuni li jkunu qed jippruvaw jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, bħalma huma l-oqsma tal-kummerċ elettroniku u r-rikonoxximent tal-kwalifiki; iqis li l-Kummissjoni, flimkien ma’ entitajiet nazzjonali u reġjonali, għandha tiireaġixxi għal dan sabiex trawwem il-fehim ta’ dawk id-drittijiet;

51.  Iqis li sabiex jinkiseb fehim sħiħ dwar kif il-leġiżlazzjoni tas-suq uniku qiegħda fil-fatt taħdem għall-konsumaturi u n-negozji, huwa xieraq li jkun hemm valutazzjoni kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattiva tal-implimentazzjoni – u mhux sempliċement iċ-ċifri waħedhom dwar jekk id-direttivi ġewx formalment trasposti jew le;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra jekk tistax tinħoloq "sistema ta’ twissija bikrija" li tindika fejn ikun hemm problemi fl-implimentazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

53.  Jemmen li l-iskrinjar sistematiku tas-swieq tal-konsumatur fil-livell tal-UE jista’ jidentifika t-theddid u x-xejriet emerġenti u għall-konsumaturi u n-negozji b’mod aktar f’waqtu; jenfasizza, f’dan il-kuntest, ir-rwol pożittiv tal-partijiet ikkonċernati involuti kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-prestazzjoni tal-Punti ta' Kuntatt ta' Prodotti previsti fir-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku tal-2009 u r-Regolament dwar il-Prodotti ta' Kostruzzjoni tal-2011;

Infurzar u sorveljanza tas-suq

55.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-għodod ta' governanza tas-suq uniku li jirċievu l-ilmenti tal-konsumaturi dwar il-ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE minn kummerċjant u l-korpi nazzjonali tal-infurzar permezz ta' proċeduri formali u kondiviżjoni mtejba tad-data;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta b’mod serju l-koerenza u l-effikaċja tal-implimentazzjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, tal-proċedimenti ta’ ksur, b’mod partikolari fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku;

57.  Jiddispjaċih li l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni relevanti relatata ma' proċedimenti ta' qabel il-ksur u ta' ksur huwa limitat, u jitlob trasparenza akbar f'dan il-qasam, bir-rispett dovut għar-regoli dwar il-kunfidenzjalità;

58.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tniedi proċedimenti ta’ ksur f’waqthom u b'mod aktar mgħaġġla fejn teżisti evidenza li turi nuqqas fl-implimentazzjoni u fejn l-isforzi raġonevoli biex il-problemi jiġu solvuti permezz ta’ għodod bħal medjazzjoni, fil-forma ta’ ADR, ODR, EU Pilot, SOLVIT jew mekkaniżmi oħra ta’ qabel il-ksur, ma rnexxewx; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom responsabbiltà ugwali fl-infurzar tad-dritt tal-UE, u għandhom jiżguraw infurzar effikaċi u effiċjenti sabiex iħarsu d-drittijiet tal-konsumatur u joħolqu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji fl-Ewropa kollha;

59.  Jimpenja ruħu li jwettaq ir-rwol tiegħu fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE inter alia billi jirrevedi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u permezz ta’ skrutinju tal-Kummissjoni, b’mod partikolari permezz tal-involviment tal-Parlament b’rappurtar annwali, jew mill-inqas aktar dettaljat, mill-Kummissjoni dwar programmi ta’ ħidma relatati speċifikament mal-infurzar;

60.  Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (2005/29/KE)(4), il-Parlament talab lill-Kummissjoni tiġbor u tanalizza data dwar il-penali applikati mill-Istati Membri kif ukoll dwar l-effiċjenza tas-sistemi ta’ infurzar, b’mod partikolari fir-rigward tal-kumplessità u t-tul tal-proċeduri ta’ infurzar; talab ripetutament lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament bir-riżultati ta’ dawn l-analiżijiet;

61.  Iqis li l-għodod ta' sorveljanza tas-suq għandhom jintużaw flimkien mal-għodod tas-suq uniku biex jissaħħaħ l-infurzar tad-dritt tal-UE;

62.  Jinnota, f'dan ir-rigward, li l-awtoritajiet nazzjonali mhux dejjem jagħmlu użu korrett mis-Sistema ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni dwar is-Sorveljanza tas-Suq (ICSMS), jew jonqsu milli jieħdu l-miżuri meħtieġa f'waqthom; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li tittejjeb l-attribuzzjoni ta' każijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi;

63.  Jinsab imħasseb minħabba li, skont analiżi ta' kampjun imwettqa mill-Kummissjoni fl-2014, 60 % tal-investigazzjonijiet tal-prodotti li tlestew ma rrappurtawx dwar il-pajjiż ta' oriġini, 32 % tal-investigazzjonijiet tal-prodotti ta' makkinarju ma kinux akkumpanjati bi klassifikazzjoni tar-riskju u 5 % tal-entrati m'għamlux referenza għar-regolament/direttiva tal-UE miksura; jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex iqisu b'mod serju din il-kwistjoni u jinfurmaw lill-Parlament dwar l-azzjonijiet ta' segwitu meħuda;

Evalwazzjoni u eżami ex-post

64.  Jilqa’ l-perjodu ta’ eżami regolari, u l-introduzzjoni tal-analiżi settorjali fil-qafas tal-programm REFIT, liema għan aħħari għandu jkun dak li titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni tal-UE u tiġi ssimplifikata, biex b'hekk tiġi allinjata b'mod iktar effikaċi mal-ħtiġijiet taċ-ċittadini u l-impriżi, b'referenza partikolari għall-impriżi mikro, żgħar u medji;

65.  Iqis, madankollu, li l-analiżi għandha tittejjeb fir-rigward ta' jekk il-passi leġiżlattivi meħuda s’issa kkontribwewx b’mod effikaċi biex jintlaħaq l-għan tagħhom, u jekk dawn humiex konsistenti mal-għanijiet ta' politika attwali; jenfasizza wkoll l-importanza tat-trasparenza fil-proċess REFIT; jemmen, f’dan il-kuntest, li mira li tevolvi u tibqa' aġġornata ta’ tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u regolatorji tista' tagħti kontribut pożittiv biex jiġi żgurat li l-għanijiet jintlaħqu bl-aktar mod effiċjenti possibbli u bl-anqas kost possibbli għan-nies u n-negozji;

66.  Jinnota li l-kost kumulattiv tar-regolamentazzjoni ta’ spiss jirrappreżenta ostaklu għall-parteċipanti fis-suq uniku, b’mod partikolari għall-SMEs; jilqa’, għalhekk, l-impenn tal-Kummissjoni li teżamina din il-kwistjoni; jenfasizza li kwalunkwe analiżi bħal din għandu jkollha l-għan li jitneħħew l-ostakli għad-dħul fis-suq u li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta għall-atturi kollha;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-għarfien tagħha dwar il-fatturi li jinfluwenzaw l-ilħuq ta’ objettivi ta’ politika, bħalma huma l-impatt ta’ politiki konfliġġenti jew kumplementari adottati fil-livell tal-UE jew f'dak nazzjonali, iżda anke l-impatt u l-kostijiet tan-nuqqas ta' azzjoni, sabiex jittejjeb it-tfassil ta' politika u, fl-aħħar mill-aħħar, biex isir kontribut għat-titjib tar-regolamentazzjoni tas-suq uniku;

68.  Iqis li klawżoli ta’ estinzjoni jew reviżjoni msaħħa jistgħu jiġu kkunsidrati fuq bażi eċċezzjonali, b’mod partikolari għal fenomeni temporanji, ma' istituzzjonijiet li jimpenjaw ruħhom li jżommu l-leġiżlazzjoni aġġornata u fis-seħħ, fejn ikun meħtieġ biss; iqis is-salvagwardji bħala mezz neċessarju biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni essenzjali ma tiskadix;

III. Konklużjoni

69.  Jenfasizza li t-titjib tar-regolamentazzjoni tas-suq uniku ma jfissirx it-tneħħija tar-regolamentazzjoni kollha jew it-tnaqqis tal-livell ta’ ambizzjoni tar-regolament, pereżempju f’termini ta’ ħarsien ambjentali, sikurezza, sigurtà, protezzjoni tal-konsumatur u standards soċjali, iżda pjuttost ifisser it-tneħħija tar-regolamentazzjoni żejda, tal-burokrazija u tal-impatti negattivi filwaqt li jinkisbu l-objettivi ta' politika u jinħoloq ambjent regolatorju kompetittiv li jappoġġja l-impjieg u l-intrapriżi fl-Ewropa;

70.  Jenfasizza li suq uniku li ma jkunx ta’ piż żejjed jew ma jxxekkilx il-produzzjoni, l-innovazzjoni u l-kummerċ huwa għodda li se ġġib lura lejn l-Ewropa it-tkabbir u l-impjiegi li qabel kienu jinsabu x’imkien ieħor;

71.  Jenfasizza, għalhekk, li responsabbiltà kondiviża għal regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku se twassal għar-realizzazzjoni ta’ benefiċċji kondiviżi: suq uniku b’saħħtu u dinamiku li jikkontribwixxi għat-tkabbir fit-tul tal-Ewropa u, b’hekk, għall-prosperità taċ-ċittadini tagħha;

o
o   o

72.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 24, 22.1.2016, p. 75.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0069.
(3) Testi adottati, P7_TA(2014)0164.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0063.


It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel
PDF 309kWORD 124k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel (2015/2138(INI))
P8_TA(2016)0106A8-0021/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE(1),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1093/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2012)(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu 2014-2020(3),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja(4),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar il-Promozzjoni taċ-Ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni (id-"Dikjarazzjoni ta' Pariġi") dwar il-laqgħa informali tal-Ministri tal-Edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea tas-17 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar il-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ("ET 2020")(5),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2015 bit-titolu "Abbozz ta' Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u fit-taħriġ ("ET 2020")" (COM(2015)0408),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2015 dwar l-adozzjoni tal-programm annwali ta' xogħol tal-2016 għall-implementazzjoni ta' "Erasmus+": the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport" (il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport) (C(2015)6151),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 u tad-29 ta' Novembru 2011 dwar punt ta' riferiment għall-mobbiltà fit-tagħlim(6),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Settembru 2015 bit-titolu "L-Abbozz tar-Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tal-qafas imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (mill-2010 sal-2018)" (COM(2015)0429),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' April 2009 intitolata "Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ: Investiment u Responsabbilizzazzjoni – Metodu miftuħ u mġedded ta' koordinazzjoni biex jindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ" (COM(2009)0200),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2009 dwar qafas imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018)(7),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Mejju 1992 dwar l-edukazzjoni u l-politika fl-istennija għall-1993(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2006 dwar inizjattivi biex jiġu kkumplimentati l-kurrikuli tal-iskejjel li jipprovdu miżuri għal appoġġ xierqa biex tiġi inkluża d-dimensjoni Ewropea(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Settembru 2008 dwar it-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni tal-għalliema(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0021/2016),

A.  billi l-edukazzjoni hi dritt fundamentali tal-bniedem u beni pubbliku li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd b'mod ugwali;

B.  billi r-rwol prinċipali tal-edukazzjoni hu li tifforma ċittadini kompletament konxji u għalhekk imur lil hinn mill-kisba tal-miri ekonomiċi tal-UE u tal-istrateġiji nazzjonali;

C.  billi l-objettivi tal-edukazzjoni jinkludu t-tħejjija tal-individwi għall-ħajja u għaċ-ċittadinanza attiva f'soċjetajiet kulma jmur aktar komplessi, eżiġenti, multikulturali u integrati;

D.  billi, skont stħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2014 dwar opinjonijiet, 44 % taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jħossu li ma tantx jifhmu kif taħdem l-UE u 52 % tal-Ewropej jemmnu li l-vuċi tagħhom ma tgħoddx fl-UE(12);

E.  billi 42.61 % biss taċ-ċittadini tal-UE u 27.8 % biss ta' dawk ta' età bejn it-18 u l-24 ivvotaw fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u dan jirrappreżenta l-inqas numru ta' nies li ħarġu jivvutaw mill-1979 'l hawn(13);

F.  billi għarfien insuffiċjenti dwar l-UE u konsapevolezza fqira tal-valur miżjud konkret tagħha jistgħu jikkontribwixxu għall-perċezzjoni ta' defiċit demokratiku u Ewroxettiċiżmu mifrux mal-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati; billi d-defiċit demokratiku jeħtieġ li jkun indirizzat biex jindirizza d-distakk li kulma jmur qed jikber bejn il-vuċi iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet tal-UE;

G.  billi, skont l-iSpecial Eurobarometer 437 tal-2015, maġġoranza vasta ta' Ewropej jaqblu li l-lezzjonijiet u l-materjal fl-iskola għandhom jinkludu informazzjoni dwar id-diversità f'termini ta' reliġjon jew twemmin, oriġini etnika, orjentament sesswali u identità tal-ġeneru(14);

H.  billi ż-żieda fil-kuxjenza dwar il-benefiċċji tal-politiki Ewropej, bħalma hu l-moviment liberu tal-persuni u tas-servizzi fl-Unjoni u l-programmi ta' mobilità tal-UE jistgħu jgħinu fil-ħolqien ta' sens ta' appartenenza għall-UE, spirtu komunitarju u aċċettazzjoni ta' soċjetajiet multikulturali u multinazzjonali;

I.  billi s-sistemi ta' edukazzjoni u l-kurrikula ta' suċċess, flimkien ma' influwenza u parteċipazzjoni akbar tal-Ewropej fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-politika tal-UE jistgħu joħolqu interess akbar fl-affarijiet tal-UE u sens ta' komprensjoni u appartenenza filwaqt li jikkontribwixxu fit-trattament tad-diviżjonijiet soċjali, tas-segregazzjoni kulturali u s-sens ta' privazzjoni;

J.  billi l-maġġoranza tal-Istati Membri integraw it-tagħlim dwar l-UE fil-kurrikuli tagħhom u fil-programi tat-taħriġ tal-għalliema; billi d-disparitajiet bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom għadhom jeżistu;

K.  billi f'xi Stati Membri, filwaqt li s-suġġetti tal-UE huma mgħallma b'mod ġenerali f'livelli edukattivi differenti u f'suġġetti varji ta' edukazzjoni obbligatorja, jikkostitwixxu primarjament parti żgħira tal-kurrikulu li għalliem partikolari jkollu jgħallem;

L.  billi l-għarfien u l-ħiliet tal-għalliema u persunal edukattiv ieħor dwar suġġetti tal-UE jeħtieġ li jkomplu jiġu żviluppati u aġġornati permezz ta' taħriġ inizjali u kontinwu, u billi, f'dan ir-rigward, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-għalliema jeħtieġu assistenza effettiva li tkun imfassla għalihom u li tkun rilevanti għall-ħtiġijiet partikolari tagħhom;

M.  billi skont "Learning Europe at school" (It-Tagħlim tal-Ewropa fl-iskejjel), studju magħmul minn ICF CHK għad-DĠ Edukazzjoni u Kultura(15), huma primarjament l-istituzzjonijiet u l-għaqdiet barra mill-edukazzjoni ogħla li huma involuti fit-tagħlim tal-għalliema fuq materji tal-UE;

N.  billi l-Erasmus Impact Study ppreżentat mill-Kummissjoni fl-2014 juri l-impatt pożittiv li għandha l-mobilità fl-edukazzjoni u fl-internazzjonalizzazzjoni tal-istudji, mhux biss fuq il-kurrikula u l-impjegabilità, iżda wkoll f'termini ta' għarfien dwar l-Ewropa, l-iżvilupp ta' sens ta' ċittadinanza Ewropea u atteġġjament pożittiv lejn l-Ewropa u l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej;

Dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni

1.  Jissottolinja l-importanza dejjem tiżdied ta' dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni mad-dixxiplini, il-livelli u l-forom ta' edukazzjoni kollha differenti, filwaqt li jisħaq dwar il-ħtieġa li jinftiehem b'mod wiesa' u profond il-kunċett li jqis in-natura komplessa, dinamika u moltepliċi tiegħu, fid-dawl tal-fatt li t-tagħlim dwar l-UE fl-iskejjel huwa komponent kruċjali;

2.  Jenfasizza li dimensjoni tal-UE fl-edukazzjoni hija kruċjali biex tgħin liċ-ċittadini jifhmu aħjar l-UE, u fl-istess ħin iħossu rabta magħha, u li din tista' tapprofondixxi r-rwol tal-valuri stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE u ssaħħaħ il-vuċi tal-Unjoni f'dinja interdipendenti;

3.  Jenfasizza il-ħtieġa tal-komprensjoni u l-promozzjoni tal-attakkament għall-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jinnota li l-għarfien u l-komprensjoni tal-istorja u l-valuri komuni tal-UE u l-Istati Membri tagħha huma essenzjali għall-komprensjoni reċiproka, l-għajxien paċifiku flimkien, it-tolleranza u s-solidarjetà, kif ukoll għall-komprensjoni tal-prinċipji ċentrali tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jindika li l-UE għandha tkun aktar viżibbli, u integrata aħjar, fil-materjali tat-tagħlim u fl-attivitajiet extrakurrikulari, meta jitqies l-impatt tagħha fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħha; iqis li l-kontenut relatat b'mod espliċitu mal-UE jista' jżid valur sostanzjali lill-kurrikuli tal-iskejjel u sabiex l-istudenti jiżviluppaw u jikbru mill-aspett tal-personalità tagħhom;

5.  Jenfasizza l-ħtieġa tal-użu ta' metodi attivi u parteċipattivi ta' tagħlim, imfassla apposta għall-età, il-livelli, il-ħtiġijiet u interessi tal-istudenti, u għall-isfruttament sħiħ tal-opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni u l-mezzi tax-xandir, inkluża l-midja soċjali;

6.  Jissottolinja l-fatt li d-dimensjoni tal-UE fl-edukazzjoni għandha tippermetti lill-istudenti mhux biss li jiksbu l-għarfien u jiżviluppaw sens ta' appartenenza u ħiliet ta' ċittadinanza Ewropea, iżda wkoll jingaġġaw f'riflessjoni kritika tal-UE, inkluż permezz tat-tagħlim dwar il-valuri fundamentali tal-UE, imsejsin fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, il-governanza u l-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, u kif dawn jinfluwenzaw lill-Istati Membru tagħhom u l-parteċipazzjoni demokratika; iħeġġeġ l-użu tal-attività ta' simulazzjoni tal-Parlament Ewropew taż-Żgħażagħ, sabiex it-tfal u l-istudenti jkunu megħjuna jifhmu l-proċessi Ewropej u tiżdied is-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar il-kwestjonijiet Ewropej;

7.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE ssawret mill-Istati Membri tagħha, bl-istorja u l-kultura unika tagħhom, u li l-iżvilupp tal-Unjoni tibqa' marbuta b'mod indissolubbli mal-Istati Membri tagħha; jissottolinja, fl-istess waqt, il-kontribut ta' kulturi differenti għas-soċjetajiet u l-wirt Ewropej;

8.  Jinnota li l-impatt tal-UE fuq l-Istati Membri hu kunsiderevoli, u li t-tagħlim dwar l-UE fl-iskejjel għandu jirrifletti kemm ir-rwol tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-UE kemm l-influwenza tal-UE fuq l-iżviluppi nazzjonali;

9.  Jinnota li l-Istati Membri u l-UE għandhom imexxu bl-eżempju lill-atturi kollha involuti fit-tagħlim tal-UE fl-iskejjel, billi jipprattikaw il-valuri ċentrali Ewropej tal-inklużjoni soċjali u s-solidarjetà Ewropea u internazzjonali;

10.  Ifakkar fil-ħtieġa li jkunu żgurati, imsaħħin u mwessgħin opportunitajiet inizjali u kontinwi, professjonali u ta' żvilupp tul il-ħajja għall-għalliema u l-edukaturi, sabiex jingħataw l-appoġġ u r-riżorsi biex ikunu jistgħu jinkorporaw dimensjoni tal-UE fit-tagħlim tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni dwar l-istorja u ċ-ċittadinanza, kif ukoll għall-implementazzjoni tal-istrateġiji ċċentrati fuq l-istudenti u biex jadattaw il-metodi tagħhom ta' tagħlim għall-ħtiġiet tal-istudenti;

11.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi u jitħeġġu l-kompetenzi multilingwali u interkulturali tal-edukaturi, kif ukoll l-opportunitajiet ta' mobilità, tagħlim bejn il-pari u skambji tal-aħjar prattiki fost l-għalliema, pereżempju permezz tal-organizzazzjoni ta' seminars fil-livell Ewropew;

12.  Jissottolinja r-rwol tal-universitajiet fit-tħejjija u t-taħriġ ta' għalliema u edukaturi ikkwalifikati sew u mmotivati; jitlob li jkun hemm inkoraġġiment u appoġġ għall-azzjonijiet tal-Istati Membri fl-isforzi tagħhom li jagħtu possibilitajiet għal korsijiet speċjalizzati ta' kwalifika fl-universitajiet, miftuħin u aċċessibbli għal studenti miktubin kif ukoll għal għalliema u edukaturi eżerċenti;

13.  Jenfasizza l-importanza u l-potenzjal ta' approċċ Ewropew għat-tagħlim tal-istorja, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu l-kompetenza tal-Istati Membri f'dan il-qasam, peress li xi ġrajjiet storiċi kienu determinanti fit-tiswir tal-ideal u l-valuri Ewropej; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-għaqdiet storiċi u ċ-ċentri għar-riċerka storika, sabiex ikun evidenzjat il-valur tal-kontribut xjentifiku tagħhom għall-istorja Ewropea u r-rwol tagħhom biex l-għalliema fl-iskejjel jinżammu aġġornati;

14.  Jistieden lid-Dar tal-Istorja Ewropea tiżviluppa, b'mod speċjali għall-istudenti u għall-għalliema fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, programmi, strumenti u attivitajiet speċifiċi li jikkostruwixxu narrattiva raġunata tal-integrazzjoni Ewropea u l-valuri bażiċi tagħha;

15.  Jitlob li jkun hemm tiġdid u tisħiħ taċ-ċittadinanza tal-UE u edukazzjoni ċivika fl-Istati Membri kemm attwali u kif ukoll futuri, bil-għan li l-istudenti jingħataw l-għodda meħtieġa, permezz ta' mezzi li huma xierqa għall-età tagħhom, bl-għarfien, il-valuri, il-ħiliet u l-kompetenzi rilevanti, li jagħtuhom il-kapaċità li jaħsbu b'mod kritiku u jiffurmaw opinjonijiet infurmati tajjeb u bbilanċjati, jeżerċitaw id-drittijiet demokratiċi u r-responsabbiltajiet tagħhom, inkluż id-dritt għall-vot, li jgħożżu d-diversità, jinkoraġġixxu d-djalogu interkulturali u interreliġjuż u jkunu ċittadini attivi u responsabbli;

16.  Jinnota li ż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-istudenti u l-ġenituri fil-goveranza tal-iskejjel tista' tikkontribwixxi għat-trattament tad-diskriminazzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija u ċ-ċittadinanza parteċipattivi sostennibbli, għat-tkattir tal-fiduċja u tal-kooperazzjoni bejn l-atturi varji; jistieden lill-istituzzjonijiet edukattivi jintroduċu u jwessgħu l-ambitu tal-governanza demokratika, anki permezz tal-għoti ta' aktar piż lill-vuċi tar-rappreżentanzi studenteski, billi d-demokrazija wieħed irid jitgħallimha u jesperjenzaha;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu msaħħa l-motivazzjoni u l-opportunitajiet tal-għalliema u l-istudenti biex jitgħallmu aktar dwar l-UE permezz tal-esperjenza personali tagħhom stess, bħalma huma ż-żjarat mal-iskola f'pajjiżi oħra, żjarat fl-istituzzjonijiet Ewropej, kuntatti ma' uffiċjali tal-UE, opportunitajiet ta' traineeship għall-istudenti fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE, u permezz tal-edukazzjoni medjatika, bħalma hu l-Portal taż-Żgħażagħ Ewropej, billi jsir użu sħiħ tat-teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u r-riżorsi edukattivi miftuħa;

18.  Jappella biex isir użu sħiħ tal-opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji diġitali biex ikompli jiġi żviluppat it-tagħlim transkonfinali, permezz ta' korsijiet diġitali u vidjokonferenzi, bil-għan li l-istudenti jiġu megħjuna jiskopru perspettivi u approċċi oħra rigward id-dixxiplini tagħhom;

19.  Jenfasizza li t-tagħlim tal-lingwi barranin jista' jaqdi rwol kruċjali biex tikber is-sensibilizzazzjoni interkulturali u biex iċ-ċittadini jingħataw il-ħiliet meħtieġa biex jgħixu u jaħdmu f'dinja li kulma jmur hija aktar kumplessa u globalizzata;

20.  Jissottolinja r-rwol kruċjali tat-tagħlim mhux formali u informali, inkluż ix-xogħol taż-żgħażagħ, inkluż il-volontarjat, it-tagħlim interġenerazzjonali, tal-familja u tal-adulti, kif ukoll l-isport bħala strument pedagoġiku, fl-iżvilupp tal-ħiliet, il-kompetenzi u l-imġiba soċjali u ċiviċi, u l-formazzjoni ta' ċittadini Ewropej responsabbli u attivi; jissottolinja l-ħtieġa li jkunu rikonoxxuti u vvalidati tali kompetenzi fi ħdan it-tagħlim formali u li jinħolqu rabtiet eqreb bejn it-tagħlim formali, mhux formali u informali;

21.  Jitlob li jiġi adottat approċċ interkulturali għall-politika tal-edukazzjoni li tkun kapaċi ġġib l-integrazzjoni ġenwina ta' studenti immigranti fl-iskejjel abbażi tal-għarfien reċiproku tal-kulturi differenti u l-kostruzzjoni ta' valuri komuni kondiviżi;

Ir-rwol tal-Unjoni

22.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli bl-appoġġ tagħha għall-isforzi li tiżviluppa u tippromwovi dimensjoni tal-UE fl-edukazzjoni kif ukoll il-mobilità tal-atturi edukattivi, u li xxerred attivament l-informazzjoni – inkluża l-informazzjoni dwar opportunitajiet rilevanti ta' finanzjament u studji u rapporti disponibbli – fost il-partijiet ikkonċernati ewlenin u ċ-ċittadini; jinkoraġġixxi, f'dan ir-rigward, użu aħjar tat-teknoloġiji ta' komunikazzjoni u l-midja ġodda, inkuża l-midja soċjali;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi qafas komuni, u biex tħejji linji gwida b'eżempji konkreti, għat-tagħlim dwar l-UE, sabiex trawwem ħsieb oġġettiv u kritiku dwar il-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini tagħha, filwaqt li tiġi rispettata l-kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

24.  Jitlob lill-Kummissjoni tħeġġeġ aktar riċerka sabiex jiġi vverifikat kif l-UE bħalissa qed tiġi mgħallma fl-iskejjel madwar l-Ewropa, kif tidher fil-kurrikuli u l-eżamijiet, u jekk (a) l-għalliema u l-edukaturi għandhomx aċċess suffiċjenti għal programmi u azzjonijiet rilevanti tal-UE għall-iżvilupp professjonali, it-tagħlim tul il-ħajja u pjattaformi għall-iskambju tal-aħjar prattiki, u jekk (b) azzjonijiet iffinanzjati biex jinkorporaw tagħlim effiċjenti fl-iskejjel dwar l-UE fl-aħħar mill-aħħar għandhomx impatt fuq l-iskejjel;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi, tappoġġja u tiffaċilita n-netwerks li jippromwovu t-tagħlim dwar l-UE u li huma involuti fih f'livell nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll skambji tal-aħjar prattiki bejn dawn in-netwerks fil-livell tal- Unjoni, u biex tidentifika l-oqsma fejn għandu jsir titjib;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri kif ukoll il-pajjiżi kandidati, rigward id-dimensjoni tal-UE fl-edukazzjoni u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-preġudizzju f'xenarji edukattivi, inkluż permezz ta' evalwazzjoni ta' materjal pedagoġiku u politiki kontra l-bullying u d-diskriminazzjoni;

27.  Jissottolinja r-rwol ewlieni ta' Erasmus+, Ewropa għaċ-Ċittadini u Ewropa Kreatttiva fil-promozzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħiliet lingwistiċi, iċ-ċittadinanza attiva, is-sensibilizzazzjoni kulturali, il-komprensjoni interkulturali u kompetenzi siewja ewlenin u trasversali oħrajn; jenfasizza l-importanza ta' dawn il-programmi fit-tisħiħ taċ-ċittadinanza Ewropea u l-bżonn li jkun hemm aktar appoġġ finanzjarju adegwat għal dawn il-programmi, attenzjoni akbar fuq l-eżiti kwalitattivi tagħhom u aċċess usa' għall-mobilità, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill- għalliema u edukaturi oħra, liż-żgħażagħ bi sfond soċjoekonomiku differenti, kif ukoll lill-gruppi vulnerabbli u żvantaġġjati, u lill-persuni bi bżonnijiet speċjali;

28.  Ifakkar fil-firxa wiesgħa ta' azzjonijiet li joffri l-programm Erasmus+, kif ukoll il-popolarità u r-rikonoxximent tiegħu mill-pubbliku ġenerali, b'mod partikolari fir-rigward tal-mobilità tal-istudenti bħala parti mill-istudji tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqajmu kuxjenza dwar dawk il-partijiet tal-programm Erasmus+ li mhumiex daqshekk magħrufa, bħalma hu s-Servizz Volontarju Ewropew;

29.  Jilqa' l-Programm ta' Ħidma tal-2016 tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-programm Eramus+ u l-impenn tagħha għal azzjonijiet konkreti bħala segwitu għad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi, b'mod partikolari dawk immirati biex iżidu l-impatt ta' Erasmus+ fuq it-trawwim ta' ċittadinanza attiva u demokratika, id-djalogu interkulturali, l-inklużjoni soċjali u s-solidarjetà, inkluż appoġġ aktar qawwi għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fir-rwol ewlieni tagħhom fl-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-aspetti pedagoġiċi u l-kapaċità ta' rispons għall-ħtiġijiet tal-iskejjel, ta' proġetti ffinanzjati permezz ta' proġetti Jean Monnet, billi tiżgura li l-iskejjel ikunu jistgħu japplikaw direttament, u billi tipprovdi finanzjament għal perjodu itwal ta' żmien, bħal tliet snin, f'konformità mal-mod kif il-Moduli Jean Monnet huma ffinanzjati; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel disponibbli l-azzjoni tal-Moduli Jean Monnet għall-istituzzjonijiet ta' taħriġ għall-għalliema biex tinkoraġġixxi tali istituzzjonijiet jinkorporawhom fil-programmi tagħhom;

31.  Jinnota li l-Unjoni bħalissa għaddejja minn kriżi fil-leġittimità demokratika tagħha, mhux biss minħabba l-fatt li l-Ewropej m'għandhomx għarfien suffiċjenti dwar il-mekkaniżmi tal-UE, iżda wkoll minħabba l-fatt li l-vuċijiet tagħhom huma bogħod mill-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; jenfasizza li, sabiex dan jerġa' jinkiseb, l-Unjoni għandha twaqqaf id-degradazzjoni tal-istrutturi demokratiċi tagħha u tistabbilixxi mill-ġdid ir-rabta maċ-ċittadini tagħha;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-programm l-Ewropa għaċ-Ċittadini b'mod effiċjenti sabiex tissodisfa l-objettivi ta' soċjetà demokratiku u aktar inklużiva, u b'hekk tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-impatt tal-programmi kollha tal-UE dwar l-iżvilupp tas-sens ta' ċittadinanza u parteċipazzjoni ċivika tal-parteċipanti;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa ulterjorment, u tippromwovi bl-aktar mod wiesa', il-pjattaformi virtwali ta' eTwinning, EPALE, u l-iSchool Education Gateway, u tkompli tappoġġja u tiżviluppa pjattaformi diġitali oħra bħalma huma t-Teachers' Corner, sabiex tiffaċilita l-aċċess għal materjali pedagoġiċi ta' kwalità għolja, faċli biex jintużaw u moderni, li huma relevanti għat-tagħlim tal-UE u li jkunu disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE;

35.  Jitlob lill-Kummissjoni tiffaċilita rieżami kritiku tal-materjal attwalment disponibbli fuq il-pjattaforma tat-Teachers' Corner minn edukaturi li attwalment jinsabu jgħallmu u akkademiċi speċjalizzati fl-istudji tal-UE biex jiġu żgurati l-kwalità u l-adegwatezza;

36.  Jenfasizza r-rwol li jaqdu l-uffiċċji ta' informazzjoni tal-Istituzzjonijiet Ewropej u jilqa' l-impenn tagħhom fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet mal-Istati Membri, mal-istituzzjonijiet edukattivi nazzjonali, reġjonali u lokali, u ma' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-midja, bil-għan li jqarrbuhom aktar lejn xulxin u biex jiżguraw li ż-żgħażagħ jifhmu r-rwol li għandhom l-istituzzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum tagħhom;

37.  Jitlob li jsir dibattitu miftuħ u konġunt bejn il-Kummissjoni u l-bliet, kif ukoll l-awtoritajiet lokali u reġjonali, rigward ir-rabta bejn is-sistemi tal-iskola u l-mudelli urbani, bħala mod kif jiġu mifhuma l-effetti ta' approċċi differenti lejn ir-relazzjonijiet interkulturali fl-Ewropa llum;

38.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi t-tagħlim tal-UE fl-iskejjel bħala rakkomandazzjoni li għandha ssir malajr kemm jista' jkun fil-proċessi ta' negozjar ma' pajjiżi kandidati għal sħubija fl-UE;

Ir-rwol tal-Istati Membri

39.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jappoġġjaw, jirrevedu u jaġġornaw is-sistemi edukattivi tagħhom – u l-forom kollha ta' kontenut ta' kurrikuli marbutin mal-UE fil-livelli kollha tal-edukazzjoni – inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali – bl-iskop li tissaħħaħ id-dimensjoni tal-UE b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-atturi relevanti kollha fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali, filwaqt li jiġu inkuraġġiti bil-qawwa r-reġjuni u l-awtoritajiet lokali, b'mod partikolari meta huma jkollhom kompetenzi diretti fis-sistemi edukattivi;

40.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw il-possibilitajiet kollha tal-għoti ta' aktar informazzjoni dwar l-UE lill-istudenti kif ukoll lill-għalliema u l-edukaturi l-oħrajn permezz ta' tagħlim formali, mhux formali u informali, u biex jisfruttaw bis-sħiħ u jikkomplementaw l-istrumenti finanzjarji, il-programmi u l-inizjattivi tal-UE f'dan ir-rigward;

41.  Jitlob lill-Istati Membri jieħdu aktar azzjoni biex jippromwovu edukazzjoni u valuri taċ-ċittadinanza interkulturali, nondiskriminatorji u inklussivi fil-kurrikuli skolastiċi u universitarji;

42.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-investiment fl-edukazzjoni ta' kwalità, anke permezz ta' sħubija akbar mas-settur privat, u biex jippromwovu opportunitajiet ugwali għal kulħadd, u jipprovdu lill-istituzzjonijiet edukattivi u ta' taħriġ, kif ukoll l-għalliema u lil edukaturi oħra, bl-appoġġ meħtieġ biex jagħtuhom is-setgħa li jintroduċu u kontinwament jiżviluppaw dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni minn età bikrija li tmur lil hinn mill-klassi;

43.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess ugwali u inklussiv għal edukazzjoni formali u mhux formali innovattiva u ta' kwalità għolja għall-istudenti kollha, kif ukoll opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri jadottaw il-proposta tal-2008 għal direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali, li tipproteġi kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta' dawn ir-raġunijiet fl-edukazzjoni;

44.  Jistieden lill-Istati Membri jinvolvu lill-migranti, lir-rifuġjati u lill-komunitajiet tal-fidi fi proċessi ta' bini ta' ċittadinanza li jkunu rispettużi u li jagħtu s-setgħa, filwaqt li jiżguraw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja ċivika u kulturali;

45.  Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw taħriġ ta' kwalità għolja dwar suġġetti tal-UE lill-għalliema, lil persunal edukattiv ieħor, lill-mexxejja taż-żgħażagħ u lit-trainers, anke billi jippermettulhom iqattgħu parti mill-formazzjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor, u billi jiżguraw ir-rikonoxximent tal-kompetenzi tagħhom li jgħallmu dwar l-UE, pereżempju permezz tal-ħolqien u l-promozzjoni ta' unur ta' "Ewro-għalliem";

46.  Iqis li l-Istati Membri, fi djalogu u kooperazzjoni ma' atturi tal-edukazzjoni, għandhom ifittxu opportunitajiet biex jiskambjaw ideat u eżempji ta' prattiki tajba fl-integrazzjoni ta' dimensjoni tal-UE fil-programmi edukattivi tagħhom, sabiex, inter alia, jagħtu spinta lill-għarfien taż-żgħażagħ u l-komprensjoni tal-proċess tal-bini ta' ċittadinanza tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE, u b'hekk jippermettulhom li jaraw l-Unjoni bħala parti integrali tal-ambjent fejn jgħixu, li jistgħu jsawru u li huma mistennija li jsawru huma;

47.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrikonoxxu u jappoġġjaw lis-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, fit-tentattivi biex jonqos id-distakk bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini Ewropej b'mod strutturali u sostenibbli, bil-promozzjoni u t-tisħiħ tal-għodod parteċipattivi u favur demokrazija diretta;

o
o   o

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.
(2) ĠU L 325, 23.11.2012, p. 1.
(3) ĠU L 115, 17.4.2014, p. 3.
(4) ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.
(5) ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2.
(6) ĠU C 372, 20.12.2011, p. 31.
(7) ĠU C 311, 19.12.2009, p. 1.
(8) ĠU C 398, 22.12.2012, p. 1.
(9) ĠU C 150, 15.6.1992, p. 366.
(10) ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 100.
(11) ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 12.
(12) Standard Eurobarometer 81, Spring 2014: "Public opinion in the European Union" (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), p. 117 u 131.
(13) http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45.
(14) Special Eurobarometer 437, 2015: ‘Discrimination in the EU in 2015’ (http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004), p. 100.
(15) http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.


Erasmus+ u għodod oħra biex titħeġġeġ il-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali
PDF 419kWORD 159k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar il-programm Erasmus+ u strumenti oħra sabiex titrawwem il-mobilità fl-ETV — approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja (2015/2257(INI))
P8_TA(2016)0107A8-0049/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-Artikoli 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 14 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Kopenħagen tat-30 ta' Novembru 2002 dwar il-kooperazzjoni msaħħa fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta' qafas Ewropew ta' referenza ta' assigurazzjoni tal-kwalità għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (“ET 2020”)(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2009 dwar qafas imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018)(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport(4),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas Komunitarju waħdieni għat-trasparenza tal-kwalifiki u tal-kompetenzi (Europass)(6),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2011 bit-titolu ‘Żgħażagħ f'Moviment' – il-promozzjoni tal-mobilità fit-tagħlim taż-żgħażagħ(7),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim ta' matul il-ħajja(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istatus ta' min jitħarreġ, tal-internship u l-apprendistat(9),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (EQF-LLL)(10),

–  wara li kkunsidra l-istrumenti differenti għar-rikonoxximent tal-kompetenzi, bħalma huma l-Qafas Ewropew taċ-Ċertifikazzjonijiet (CEC), is-Sistema Ewropea tat-Trasferiment ta' Krediti (ECTS), is-Sistema Ewropea ta' Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET) u l-Qafas Ewropew ta' Ħiliet/Kompetenzi, Kwalifiki u Okkupazzjonijiet (ESCO),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2012 bit-titolu “Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar” (COM(2012)0669),

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-28 ta' Jannar 2014 mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew ta' Referenza ta' Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (COM(2014)0030),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2014 dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità li tappoġġa l-edukazzjoni u t-taħriġ,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Ministri inkarigati mill-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tat-22 ta' Ġunju 2015 dwar sett ġdid ta' riżultati fuq perjodu medju ta' żmien fil-qasam tal-ETV għall-perjodu 2015-2020,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u tal-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni, adottata fil-laqgħa informali tal-ministri tal-edukazzjoni tal-Unjoni fis-17 ta' Marzu 2015 f'Pariġi (8496/15),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0049/2016),

A.  billi l-mobilità tat-tagħlim u l-mobilità fit-taħriġ huma importanti għall-iżvilupp personali, l-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ, id-djalogu interkulturali, it-tolleranza, l-abilità li jaħdmu f'ambjent multikulturali, u ċ-ċittadinanza attiva, u intwera biċ-ċar il-potenzjal tagħhom li jikkontribwixxu għal edukazzjoni ta' kwalità għolja u għall-impjegabilità;

B.  billi l-mobilità tat-tagħlim u l-mobilità fit-taħriġ għandhom jissaħħu ulterjorment fil-kuntest ta' programmi tal-UE attwali kif ukoll suċċessivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi u l-politika ta' koeżjoni;

C.  billi fl-2002 il-Ministri tal-UE responsabbli mill-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) varaw il-“Proċess ta' Kopenħagen” bil-għan li tissaħħaħ il-kooperazzjoni Ewropea f'dan il-qasam biex jiġu mtejba l-prestazzjoni, il-kwalità u l-attraenza tal-ETV fl-Ewropa;

D.  billi l-proċess ta' Kopenħagen hu msejjes fuq prijoritajiet miftehima b'mod reċiproku li jiġu rieżaminati perjodikament, u jfittex fost il-miri tiegħu li jiffaċilita l-mobilità u jippromwovi l-użu ta' opportunitajiet differenti ta' taħriġ vokazzjonali fi ħdan il-kuntest ta' tagħlim tul il-ħajja;

E.  billi, skont l-Eurostat, il-qgħad fl-UE laħaq l-10.2 % fl-2014 minkejja li hemm irkupru bil-mod; billi madwar l-UE, il-qgħad fost iż-żgħażagħ attwalment huwa ta' 22.1 %, filwaqt li 51 % biss tal-grupp ta' età ta' bejn il-55 u l-64 sena għandhom xogħol, u d-disparità bejn is-sessi fir-rata tal-impjieg ta' ħaddiema kbar fl-età hija ta' 13.6 punti perċentwali;

F.  billi t-tagħlim mhux formali u informali u t-taħriġ vokazzjonali għandhom kontribut importanti x'jagħtu fl-indirizzar ta' sfidi attwali fit-tagħlim tul il-ħajja, bħalma huma l-ħruġ bikri mill-iskola, numru inaċċettabbli ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET) u n-nuqqas ta' ħiliet u d-diskrepanzi fit-tlaqqigħ tagħhom;

G.  billi l-persistenza tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol tintwera mir-rata għolja ta' postijiet tax-xogħol battala reġistrata fil-Previżjonijiet Ekonomiċi għall-Ħarifa 2015 tal-Kummissjoni Ewropea;

H.  billi l-ħiliet lingwistiċi huma aktar baxxi fl-ETV u jeħtieġu spinta speċifika;

I.  billi hemm il-bżonn li jiġi mtenni l-impenn politiku ta' appoġġ għall-azzjoni tal-UE fl-oqsma tat-tagħlim tul il-ħajja u l-ETV, partikolarment permezz ta' attivitajiet ta' mobilità li jiffokaw fuq l-iżvilupp ta' kompetenzi trasversali bħall-adattabilità, il-kurżità u tagħlim dwar kif titgħallem, u l-ħiliet interpersonali u ċiviċi;

J.  billi l-aħħar żviluppi soċjoekonomiċi enfasizzaw il-ħtieġa li t-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni u l-ETV mhux biss ikunu aktar effiċjenti, iżda wkoll aktar aċċessibbli u inklużivi fir-rigward ta' gruppi żvantaġġati u persuni bi bżonnijiet speċjali; billi aċċessibilità usa' għall-edukazzjoni ma għandhiex tiġi implimentata bi ħsara għall-kwalità tal-edukazzjoni;

K.  billi l-appoġġ finanzjarju kontinwu għall-miżuri u attivitajiet ta' mobilità relatati mat-tagħlim tul il-ħajja u l-għarfien tal-EVT huma kruċjali, speċjalment fil-perjodu attwali ta' kriżi ekonomika;

L.  billi l-livell reġjonali u lokali huwa kruċjali biex jiġu appoġġati inizjattivi li jesploraw modi ġodda ta' mobilità sabiex jiżguraw l-effikaċja, it-trasparenza u l-kwalità ta' fondi u programmi ddedikati għall-ETV; billi l-mobilità fl-ETV taż-żgħażagħ u l-apprendistati promossa fil-livell reġjonali u lokali għandha tkun ikkoordinata fi proċess wiesa' ta' governanza demokratika u parteċipatorja immirata biex tindirizza l-iktar kwistjonijiet soċjo-ekonomiċi u ambjentali rilevanti, bil-parteċipazzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, il-komunitajiet lokali u s-sħab soċjali;

M.  billi l-intraprendituri, il-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija u l-korpi professjonali ekwivalenti għall-artiġjanat u l-bdiewa, kif ukoll it-trejdjunjins u sħab soċjali oħra rilevanti, għandhom ikunu involuti b'mod attiv fit-tfassil, l-organizzazzjoni, it-twassil u l-finanzjament tal-ETV, inkluża l-mobilità; billi fir-rigward tad-disinn tal-ETV, dimensjoni soċjali għandha tiġi indirizzata biex tinkludi oqsma bħalma huma l-kummerċ ġust, l-intraprenditorija soċjali u l-mudelli tan-negozju alternattivi bħall-kooperattivi, u għandha tkun organizzata mal-imsieħba rilevanti f'dawn l-oqsma;

N.  billi l-mobilità taż-żgħażagħ għandha tiġi mħeġġa biex tissaħaħ l-impjegabilità tagħhom, m'għandhiex tkun l-unika soluzzjoni prevista għall-impjieg taż-żgħażagħ;

Evalwazzjoni tar-riżultati u identifikazzjoni tal-isfidi ewlenin

1.  Jemmen li l-edukazzjoni hi dritt fundamentali tal-bniedem u tirrappreżenta ġid pubbliku li għandu jkun aċċessibbli b'mod indaqs għal kulħadd; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw il-limiti soċjoekonomiċi kollha li ma jippermettux aċċess ugwali għall-opportunitajiet kollha tal-ETV, inkluża l-mobilità; jagħraf li r-rwol u r-riżultati ta' programmi u inizjattivi eżistenti għall-mobilità fil-ETV għandhom jittejbu f'termini ta' aċċessibilità, trasparenza u inklużività, sabiex jiġi promoss approċċ personalizzat għall-edukazzjoni, jonqos it-tluq kmieni mill-iskola, u jiggarantixxu aċċess ugwali għall-azzjonijiet ta' mobilità Erasmus+ għall-gruppi żvantaġġati u dawk bi bżonnijiet speċjali; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' firxa diversifikata, flessibbli u mfassla apposta ta' għażliet ta' mobilità għat-taħriġ, kif ukoll iż-żamma ta' perspettiva tal-ġeneri, għall-persuni li jkunu ġejjin minn sfond ta' immigrazzjoni jew familji ekonomikament żvantaġġati , studenti li ġejjin minn reġjuni remoti, persuni b'diżabilità u dawk bi ħtiġijiet speċifiċi oħra;

2.  Jafferma l-ħtieġa, fit-trattament tal-kwistjoni tal-mobilità u l-edukazzjoni, li tinżamm perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi u jittieħed kont tal-ħtiġijiet tal-persuni li jbatu minn forom multipli ta' diskriminazzjoni, inklużi l-persuni b'diżabilità, persuni li jidentifikaw ruħhom bħala LGBTI u persuni li jiġu minn komunitajiet emarġinati; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, aktar miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal persuni minn gruppi żvantaġġati jew bi bżonnijiet speċjali għal azzjonijiet ta' mobilità tal-Erasmus+;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati ewlenin biex iżidu l-viżibilità tal-programmi tal-ETV sabiex jitneħħew l-ostakoli kulturali u jiġu indirizzati l-problemi ta' nuqqas ta' motivazzjoni, in-nuqqas ta' predispożizzjoni proattiva u n-nuqqas ta' ħiliet lingwistiċi, partikolarment f'dawk l-oqsma li huma l-aktar milquta mill-qgħad fost iż-żgħażagħ; jemmen li għandu jiġi żgurat li dawn il-programmi jkunu aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha mingħajr diskriminazzjoni; jitlob li jitqiegħdu fil-mira l-gruppi li jinsabu f'riskju ta' qgħad, bħalma huma l-persuni b'diżabilità; jitlob li l-aċċess għall-ETV u l-kwalifiki jiġi ffaċilitat permezz tal-promozzjoni tal-adattabilità fil-mogħdijiet tal-apprendistat u l-aġġustabilità tal-arranġamenti, kif ukoll permezz ta' opportunitajiet ta' taħriġ għall-gruppi b'nuqqas ta' ħiliet bażiċi u għall-impjegati bi kwalifiki ta' livell intermedju jew baxx; ifakkar li l-bilanċ bejn is-sessi fl-aċċess għal tali esperjenzi għandu jiġi kkunsidrat, fil-kuntest tal-promozzjoni effiċjenti tal-programmi ta' mobilità tal-ETV fost in-nisa; iqis, f'dan ir-rigward, li għandhom jiġu stabbiliti miri ambizzjużi u li l-progress għandu jiġi mmonitorjat;

4.  Jenfasizza d-disparità ta' bejn is-sessi fl-edukazzjoni, fil-ħiliet u fl-impjiegi fil-qasam tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) madwar l-UE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ lejn il-programm Erasmus+ u biex jużaw dan il-mekkaniżmu bħala opportunità ewlenija għall-iżvilupp tal-ħiliet fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika bil-għan li tissaħħaħ l-abilità tan-nisa li jibdew karriera fil-qasam tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika u b'hekk titnaqqas id-disparità fil-ħiliet f'dan il-qasam;

5.  Jenfasizza l-importanza ta' spazju komuni Ewropew għall-edukazzjoni bbażat fuq komponent qawwi ta' mobilità – li jinkludi mhux biss l-edukazzjoni għolja iżda anki l-ETV – li se jikkontribwixxi għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' identità Ewropea u ċittadinanza aktar b'saħħithom;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu kull sforz sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropea għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020; jemmen li l-mobilità għandha tieħu kont tal-aspett tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi (ETVK), billi dan huwa fundamentali għat-titjib u l-aġġornament tal-ħiliet u l-ispeċjalizzazzjonijiet; jenfasizza li t-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma ta' importanza ewlenija għall-kisba ta' prospetti tax-xogħol aħjar għall-dawk qiegħda fit-tul;

7.  Jemmen li l-kooperazzjoni msemmija hawn fuq għandha tirriżulta f'rieżami tar-rekwiżiti bil-għan li tiġi żgurata r-rilevanza tagħhom fir-rigward tat-tul ta' żmien, il-kontenut, il-kompetenzi u l-eżiti tat-tagħlim, filwaqt li tiġi kkombinata l-mobilità kemm għaċ-ċentri tat-taħriġ kif ukoll fuq il-post tax-xogħol u anke billi tingħata prijorità lill-perjodi ta' esperjenza itwal (pereżempju ta' sitt xhur) fuq l-ekwivalenti tagħhom b'iqsar tul ta' żmien;

8.  Jinnota li r-riżorsi Ewropej allokati lill-programmi Erasmus+ u ETV mhumiex proporzjonati mal-għadd jew il-ħtiġijiet ta' dawk li potenzjalment jistgħu jibbenifikaw mill-mobilità offruta b'dawn l-iskemi, u għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri jippromwovu ftehimiet bilaterali biex jissupplementaw l-attivitajiet tal-Erasmus+ u tal-programmi Ewropej tal-ETV, biex b'hekk tiżdied il-mobilità taż-żgħażagħ Ewropej;

9.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti u r-riżultati ta' programmi u inizjattivi eżistenti għall-mobilità, bħalma huma l-Azzjoni Ewlenija 1 fl-Erasmus +, l-Europass, is-Sistema Ewropea ta' Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET), u l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (EQF); jistieden lill-Kummissjoni toħloq 'E-card tal-istudenti Ewropej' li tagħti l-istatus ta' student f'kuntest ta' mobilità u li toffri aċċess għal servizzi;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri, kif ukoll lill-aġenziji tal-UE bħaċ-CEDEFOP, jieħdu azzjoni biex itejbu l-programmi ta' mobilità ETV sabiex dawn jagħtu valur miżjud lill-parteċipanti kollha f'termini ta' kwalifiki, rikonoxximent u kontenut, u biex jiġi żgurat li jiġu introdotti standards ta' kwalità għall-apprendistati;

11.  Jindika li l-inizjattivi tal-mobilità jikkontribwixxu għat-titjib mhux biss tal-valuri ċiviċi tal-istudenti u s-sens ta' appartenenza tagħhom għall-Ewropa, iżda wkoll il-ħiliet akkademiċi tagħhom u l-prospetti ta' impjiegi, u b'mod aktar speċifiku dawk il-ħiliet marbuta mal-kapaċità ta' soluzzjoni ta' problemi, l-ippjanar u l-istrutturar, il-kapaċità li jaġixxu u jadattaw ruħhom fid-dawl ta' sitwazzjonijiet ġodda, l-intraprenditorija, it-tmexxija u t-teħid ta' deċiżjonijiet, ħiliet ta' responsabilità soċjali, l-għarfien ta' lingwi barranin, il-ħiliet ta' komunikazzjoni u ta' ħidma f'tim, kif ukoll dawk relatati ma' ħiliet personali li għandhom impatt fuq l-impjegabilità, bħall-fiduċja, il-motivazzjoni, il-kurżità, il-ħsieb kritiku u kreattiv, l-inizjattiva u l-assertività;

12.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-mobilità f'Erasmus+, billi tittieħed azzjoni biex tiżdied ir-rata ta' suċċess tal-applikazzjonijiet, jiġi semplifikat it-tfassil u l-użu ta' għodod elettroniċi għall-ġestjoni tal-mobilità, filwaqt li titqajjem kuxjenza tal-valur ta' programmi ta' mobilità fl-istabbilimenti kollha tal-edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali tal-Unjoni, u billi jiġu provduti informazzjoni u taħriġ iktar immirati għall-benefiċjarji u l-intermedjarji tal-programmi u tal-azzjonijiet, inkluż il-personal tal-iskejjel u tal-kulleġġi; jenfasizza l-importanza, f'dan ir-rigward, tal-kontribuzzjoni magħmula minn EuropeanSchoolNet; jitlob lill-Kummissjoni tnaqqas il-piżijiet amministrattivi attwali eċċessivi u kumplessi żżejjed, kemm għall-applikanti kif ukoll għall-kumpaniji li jibagħtu u jospitaw u l-istituzzjonijiet involuti fil-proġetti Erasmus+, billi tiffaċilita u tissemplifika l-proċessi għall-applikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar, u l-proġetti nnifishom; jindika, barra minn hekk, li l-burokrazija żejda fl-iskejjel u l-kulleġġi kkonċernati taġixxi bħala ostakolu għall-implimentazzjoni sempliċi tal-programm;

13.  Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi skemi mmirati biex tnaqqas l-ostakli lingwistiċi u kulturali għall-organizzazzjoni ta' programmi ta' mobilità; iqis li dawn l-iskemi għandhom ikunu kapaċi li jevalwaw il-progress tal-implimentazzjoni; jenfasizza li skemi ta' azzjoni għandhom, b'mod partikolari, jappoġġaw it-tagħlim ta' elementi bażiċi tal-lingwa tal-pajjiż ospitanti; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jeżaminaw il-bżonnijiet speċifiċi ta' tagħlim tal-għalliema u ta' min iħarreġ fis-settur tal-ETV, biex jiġi mħeġġeġ u jingħata appoġġ lill-qsim tal-aħjar prattika, u biex jingħatawlhom aktar opportunitajiet ta' żvilupp professjonali; jenfasizza l-importanza ta' tfassil ta' mudell ta' taħriġ bażiku li jista' jipprovdi informazzjoni dwar il-karatteristiċi ewlenin tan-negozju u l-kultura tax-xogħol tal-pajjiż ta' destinazzjoni, kif ukoll tal-promozzjoni u l-provvista ta' programmi speċifiċi għat-taħriġ ta' persunal tat-tagħlim fil-kuntest tal-ġestjoni tal-mobilità miċ-ċentri ta' taħriġ;

14.  Jirrimarka li l-impjiegi marbuta mal-ETV għandhom il-flessibilità meħtieġa biex jitwettqu kullimkien, u li, għalhekk, il-mobilità fil-kuntest tal-ETV hija għodda importanti fil-ġlieda kontra l-qgħad, li ssaħħaħ l-impjegabilità, tgħin biex titnaqqas id-diskrepanza fil-ħiliet u tiffaċilita t-tlaqqigħ tal-impjiegi, speċjalment għaż-żgħażagħ, filwaqt li tipprovdi ħiliet u esperjenza unika tat-tip meħtieġ għall-kompetittività fis-swieq tax-xogħol tal-lum fl-UE; iqis li Erasmus+ jgħin fl-iżvilupp ta' ħiliet professjonali speċifiċi u kompetenzi trasversali u trasferibbli bħall-intraprenditorija, kif ukoll għat-twessigħ tal-opportunitajiet għall-involviment tas-settur tal-produzzjoni, u b'hekk jikkostitwixxi għodda effikaċi għas-suq tax-xogħol;

15.  Jenfasizza s-sinifikat u l-importanza tar-rikonoxxibilità ta' marki u logos marbutin mal-Erasmus+ u s-sottoprogrammi tiegħu; iqis li dawn il-marki għandhom jintużaw b'mod partikolari għal publikazzjonijiet u fuljetti informattivi tal-Erasmus+;

16.  Jesprimi tħassib li Erasmus+ huwa perċepit miż-żgħażagħ prinċipalment bħala programm għall-istudenti fl-edukazzjoni għolja; jirrakkomanda, għaldaqstant, li tingħata iktar viżibilità fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali tal-oqsma differenti u tas-sottoprogrammi relatati ma' kull qasam, fosthom l-edukazzjoni fil-livell tal-iskola (Comenius), l-edukazzjoni għolja (Erasmus), l-edukazzjoni internazzjonali għolja (Erasmus Mundus), l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (Leonardo da Vinci) u l-edukazzjoni tal-adulti (Grundtvig), kif ukoll iż-żgħażagħ (Youth in Action) u l-isport;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-korpi pubbliċi tal-impjieg jippubbliċizzaw u jqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-programm Erasmus+ u għodod oħra mmirati lejn il-promozzjoni tal-mobilità fil-qasam tal-ETV, b'mod partikolari fost l-SMEs; jemmen li l-massimizzazzjoni tal-effikaċità ta' dawn l-għodod se tippermetti li aktar persuni jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet, b'tali mod li l-għan ta' mobilità jkun jista' jinkiseb;

18.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-industrija u s-servizzi fis-setturi kemm pubbliċi kif ukoll privati, inkluż is-settur tal-produzzjoni (b'mod partikulari l-SMEs u l-mikrointrapriżi), jiġu kkonsultati u/jew involuti fl-ippjanar, fit-tfassil, fl-implimentazzjoni u fl-appoġġ għall-programmi ta' mobilità tal-ETV ta' kwalità; iqis li l-għażla tal-programm għandha tieħu kont tal-opportunitajiet ta' xogħol man-negozji u l-organizzazzjonijiet ospitanti; jemmen li sħubija flessibbli u kostruttiva bbażata fuq id-djalogu, il-kooperazzjoni u l-aħjar prattika li tinvovi l-partijiet ikkonċernati kollha se tiżgura s-suċċess u l-valur miżjud tal-ETV; huwa tal-fehma li huwa meħtieġ ukoll l-iskambju tal-għarfien u l-aħjar prattiki bejn l-intrapriżi u ċ-ċentri ta' taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni żżomm kont tad-domanda u l-provvista fis-suq tax-xogħol fi ħdan l-UE, kif ukoll tal-mobilità ġeografika u okkupazzjonali, sabiex ikun hemm tlaqqigħ mal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol; iqis li dan inaqqas id-distakk bejn, fuq naħa waħda, it-taħriġ offrut u dak li fil-fatt ikun qed jistenna liż-żgħażagħ fl-ambjent tan-negozju, u, min-naħa l-oħra, il-bżonnijiet tas-suq fis-setturi ta' valur miżjud (eż. l-ekonomiji ekoloġiċi u diġitali, l-enerġija, id-difiża, is-settur tal-kura u r-riabilitazzjoni tal-akkomodazzjonijiet);

19.  Jenfasizza l-aspetti prinċipali li għandhom jitqiesu fit-tfassil ta' azzjonijiet ta' mobilità u fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom, jiġifieri: il-kapaċità ekonomika tal-istudenti li jieħdu sehem fil-mobilità; ir-rikonoxximent tal-istudji, kompetenzi u kwalifiki, u l-kontenut tat-taħriġ bejn il-pajjiżi, kemm permezz ta' krediti kif ukoll ċertifikati; il-livell ta' għarfien tal-lingwi; l-organizzazzjoni tal-kurrikuli jew studji; il-valur prattiku ta' krediti u eżaminijiet tal-istudenti darba li dawn ikunu rritornaw lejn l-università tal-oriġini tagħhom; aspetti legali; informazzjoni jew motivazzjoni biex jitlestew l-istudji; l-attivitajiet ta' gwida u ta' pariri matul il-perjodu ta' mobilità; u s-sitwazzjoni personali tal-istudenti; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni ttejjeb l-indikaturi u l-kriterji ta' valutazzjoni sabiex tkun tista' tiġi monitorjata l-effikaċja tal-programmi tal-UE fuq bażi aktar regolari u jku possibbli t-titjib neċessarju;

20.  Jindika, li attwalment, 1 % biss taż-żgħażagħ fi skemi ta' taħriġ relatati max-xogħol, inkluż l-apprendisti, huma nvoluti fi skemi ta' mobiltà matul it-taħriġ tagħhom; jindika l-bżonn essenzjali biex jinħolqu l-kondizzjonijiet għal mobilità akbar tal-apprendistat fi ħdan l-UE, sabiex l-apprendisti jingħataw l-istess opportunitajiet bħal studenti ta' edukazzjoni għolja; jinkoraġġixxi għalhekk definizzjoni mill-UE ta' statut tal-"Apprendist Ewropew"; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li apprendistati u skemi ta' taħriġ formattiv jibqgħu opportunitajiet ta' taħriġ li ma jintużawx bħala għajn ta' impjieg prekarju, ma jissostitwixxux pożizzjonijiet professjonali full-time, u jiggarantixxu kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi u d-drittijiet tal-istudenti, inkluż l-appoġġ finanzjarju u d-drittijiet relatati mar-remunerazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tanalizza l-implikazzjonijiet tal-istatut imsemmi hawn fuq, timmonitorja l-implimentazzjoni ta' miżuri relatati, twassal lill-partijiet interessati relatati kollha, inklużi dawk tal-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati, biex isegwu r-rakkomandazzjonijiet tagħha bil-ħsieb li jitjiebu l-kundizzjonijiet, il-kwalità u d-disponibilità ta' apprendistati fl-UE, u biex tqis din il-kwistjoni bħala prijorità strateġika;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, u lill-Istati Membri biex japprovaw, proposta għal skema ta' apprendistat tal-UE li tiggarantixxi sett ta' drittijiet għall-apprendisti u għall-istudenti tal-ETV; jenfasizza r-rwol pożittiv li l-"anzjani" jistgħu jaqdu fl-edukazzjoni u t-taħriġ taż-żgħażagħ bl-għan li jiġi massimizzat l-iskambju interġenerazzjonali permezz ta' traineeships u mentoring, kif ukoll sabiex jiġi ffaċilitat it-tagħlim ibbażat fuq l-esperjenza f'timijiet transġenerazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri konkreti sabiex jiżguraw li l-apprentistati u t-traineeships taħt l-Erasmus+ ma jintużawx ħażin billi jiġu ttrasformati fi strument biex jitnaqqas il-kost lavorattiv;

22.  Iqis b'mod pożittiv it-tnedija tal-proġetti pilota, kif ukoll "il-qafas Ewropew għall-mobilità tal-apprendisti" approvat reċentement bħala bażi għat-titjib fil-programm Erasmus+ bl-għan li jkun hemm mobilità ikbar u aħjar tal-ETV b'perjodu ta' żmien twil; iħeġġeġ il-ħolqien ta' qafas għal inizjattivi fit-tul minflok azzjonijiet iffukati esklużivament fuq il-proġetti, bl-għan li tiġi stabbilita sistema permanenti u sostenibbli u għalkollox operattiva li tkun prevedibbli u li tħeġġeġ il-moviment liberu tal-ħiliet madwar l-Ewropa kollha;

23.  Jinnota li t-tluq bikri mill-iskola huwa wieħed mill-aktar problemi speċifiċi li jiffaċċjaw gruppi ta' mobilità mmirati, u li għażliet vokazzjonali mtejba jwasslu għal inqas persuni li jitilqu qabel iż-żmien mill-edukazzjoni u t-taħriġ; jenfasizza għalhekk l-importanza li r-riżultati tas-sistemi edukattivi jista' jkollhom fit-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u biex l-istudenti jingħataw ħiliet trasversali bi eventwalment jgħinuhom biex jiksbu kwalifiki kompatibbli mat-talbiet tas-suq tax-xogħol;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata għajnuna liż-żgħażagħ biex jegħlbu d-diffikultajiet tagħhom fit-taħriġ vokazzjonali permezz ta' ċerti miżuri komplimentari u ta' akkumpanjament, bħat-tisħiħ tan-natura tal-grupp tal-iskemi tal-mobilità, mentoring u akkumpanjament aħjar mill-istituzzjonijiet ta' oriġini u dawk ospitanti, qabel u waqt il-mobilità tagħhom, it-titjib tal-aċċess għal informazzjoni ta' kwalità għolja dwar opportunitajiet ETV, filwaqt li tiġi offruta gwida speċjalizzata u attivitajiet u għodod ta' għoti ta' pariri, u l-finanzjament tal-appoġġ lingwistiku għall-parteċipanti kollha mingħajr restrizzjonijiet ta' lingwi;

25.  Jirrimarka li hemm numru ta' fatturi li jkollhom impatt fuq l-aspettattivi taż-żgħażagħ li jiġu mħarrġa fis-sistemi tal-ETV li jistgħu jiġu identifikati, b'mod partikolari fatturi soċjoekonomiċi, it-tipoloġija tal-familja u nuqqas ta' għodda ta' gwida (u tuturi) ladarba jkunu lestew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja jew matul korsijiet ta' taħriġ vokazzjonali;

26.  Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-mobilità tat-tagħlim u t-taħriġ fl-indirizzar tal-isfidi soċjali u kulturali, bl-għan li jiġu massimizzati l-opportunitajiet taż-żgħażagħ biex tiġi żviluppata skema ta' azzjoni tagħhom fis-soċjetà; ifakkar li l-UE ffokat l-isforzi tagħha, partikolarment permezz tal-istrateġija Ewropa 2020, fuq iż-żieda tal-kompetittività tal-ekonomija tagħha, il-ġenerazzjoni ta' impjiegi u li fl-aħħar mill-aħħar it-tisħiħ tal-kapaċità tagħha li tikkompeti globalment fit-tielet deċennju ta' dan is-seklu; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rwol iportanti tar-riċerka, l-innovazzjoni, is-soċjetà diġitali u s-sostenibilità tal-enerġija, bħala strumenti li jipprovdu valur addizzjonali akbar;

27.  Jenfasizza r-rwol tal-UE u l-Istati Membri fl-iżvilupp u t-tħeġġiġ ta' sistema tal-ETV ta' kwalità għolja u organizzata tajjeb permezz tal-implimentazzjoni ta' approċċ olistiku li jibbilanċja l-edukazzjoni teoretika ffukata fuq il-professjoni kkonċernata, taħriġ prattiku u ġenerali, l-edukazzjoni formali, informali u mhux formali; jitlob lill-Istati Membri biex jintroduċu approċċ ta' 'edukazzjoni doppja' fis-sistemi tal-iskola sekondarja għolja tagħhom, jew biex isaħħu s-sistemi eżistenti permezz ta' apprendistati u esperjenzi prattiċi ta' xogħol, biex b'hekk tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni sostenibbli tal-istudenti tal-ETV fis-suq tax-xogħol u tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi transnazzjonali ta' mobilità; ifakkar li, b'mod ġenerali, it-titjib tal-kwalità tal-ETV b'kooperazzjoni ma' msieħba soċjali u servizzi pubbliċi tal-impjiegi, huwa mezz biex tiġi indirizzata l-inklużjoni soċjali, biex tiżdied il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni terzjarja, tiġi promossa u faċilitata l-integrazzjoni ta' suċċess tal-istudenti fis-suq tax-xogħol, li għandu jħaffef il-mobilità fil-proċess ta' tagħlim tul il-ħajja;

28.  Jitlob li l-kwistjonijiet marbuta mas-Servizz Volontarju Ewropew (SVE), fir-rigward tal-assigurazzjoni għall-parteċipanti, l-approvazzjoni, il-ġestjoni tal-bażi tad-data u l-appoġġ għall-voluntiera, jiġu indirizzati b'manjiera mmirata, bl-għan li ma jkunx hemm tnaqqis fil-parteċipazzjoni;

29.  Jiddeplora l-fatt li t-tagħlim mhux formali tilef il-viżibiltà u s-sehem tal-baġit fil-programm Erasmus+ attwali; jenfasizza l-importanza tat-tagħlim mhux formali fil-livell Ewropew, speċjalment permezz tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u l-volontarjat mill-anzjani; jitlob li t-tagħlim mhux formali u informali jingħataw post ċar u viżibbli fil-programm Erasmus+; jemmen, barra minn hekk, li għandu jkun hemm il-possibbiltà li jiġu ppreżentati applikazzjonijiet fir-rigward ta' proġetti fuq skala kbira ta' edukazzjoni għall-adulti li jkunu rregolati mill-istess prinċipji bħal dawk tal-alleanzi tal-ħiliet settorjali jew tal-alleanzi tal-għarfien;

30.  Jappoġġa l-iżvilupp ta' teknoloġiji moderni u infrastrutturi fit-tisħiħ u l-immodernizzae tas-sistemi edukattivi vokazzjonali biex jitjieb l-aċċess għall-, u l-kwalità tal-, mobilità; iqis li, sabiex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet, għandha ssir enfasi akbar fuq l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' ħiliet professjonali u akkademiċi, it-tagħlim u l-pjattaformi tat-tagħlim diġitali u t-teknoloġiji tal-ħajja, it-teknoloġiji innovattivi għat-titjib tal-wirt kulturali, u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; jemmen bil-qawwa li l-UE u l-Istati Membri għandhom joffru strateġija effikaċi mmirata biex jitqabblu l-opportunitajiet ta' impjieg tal-ekonomija ċirkolari u s-sitemi tal-ETV attwali u futuri;

31.  Jinnota li bħalissa għaddejjin minn tranżizzjoni lejn ekonomija aktar diġitalizzata u qed isseħħ ridefinizzjoni tal-impjiegi u l-ħiliet; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jaħdmu id f'id mas-settur privat sabiex joħolqu strateġiji għall-iżvilupp tal-ħiliet u programmi tal-ETV għat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema;

Aċċess: titjib fl-għażliet tal-mobilità għal żgħażagħ f'taħriġ vokazzjonali

32.  Jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' qafas, fuq il-linji tal-programm Leonardo da Vinci preċedenti, li għandu jissejjaħ fit-talbiet dedikati għall-Erasmus+, li jidentifika b'mod ċar u preċiż kemm jista' jkun l-għażliet ta' ta' mobilità għaż-żgħażagħ fl-ETV, prinċipalment permezz ta' kampanji fuq bosta pjattaformi mill-awtoritajiet pubbliċi, b'parteċipazzjoni koordinata tal-partijiet interessati kollha li jkollhom rwol attiv fi, u jinfluwenzaw l-ETV;

33.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu riżorsi finanzjarji suffiċjenti sabiex jappoġġaw il-programmi ta' mobilità, filwaqt li jitqiesu l-ostakli finanzjarji potenzjali; jagħti parir li tiġi studjata l-kwistjoni tal-viżibilità usa' dwar kif il-kumpaniji jikkumplimentaw l-allowance allokata jew il-possibilità li jiġu provduti tipi oħra ta' għajnuna; iqis li l-komplementarjetà bejn il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Erasmus+ għandha tiġi żgurata u mmonitorjata bl-għan li jinkisbu eżiti ta' suċċess;

34.  Jitlob li jkun hemm sinerġiji aħjar bejn il-politiki u l-istrumenti tal-UE li għandhom impatt fuq il-mobilità u l-edukazzjoni, u partikolarment għall-miżuri komplementari bejn il-FSE u Erasmus+, u għal koordinazzjoni akbar imtejba tal-azzjonijiet kollha fil-livelli kollha (nazzjonali, reġjonali u lokali fl-ippjanar);

35.  Itenni l-bżonn ta' miżuri li jiżguraw il-koordinament, il-kumplimentarjetà u l-konsistenza bejn il-Fondi Strutturali inkluż l-FSE u programmi bħall-Erasmus+ fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

36.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu kkumpensati l-ostakoli li jirriżultaw minn status soċjoekonomiku aktar baxx ta' studenti fl-ETV permezz ta' miżuri bħal żieda possibbli fl-ammonti ta' għotjiet individwali mill-Kummissjoni, jew żieda fil-kontribuzzjonijiet li saru mill-Istati Membri u l-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali, istituzzjonijiet jew NGOs intermedji, finanzjati mill-baġits tagħhom stess jew permezz ta' skemi ta' sħubija li jinvolvu negozji, fondazzjonijiet u organizzazzjonijiet li jikkollaboraw f'sistema ta' kwalifika u taħriġ vokazzjonali fir-reġjun jew territorju tagħhom;

Mill-mobilità għall-impjegabilità: il-validazzjoni u r-rikonoxximent tar-riżultati tat-tagħlim, ħiliet u kompetenzi

37.  Jenfasizza li l-kisba ta' ideat differenti u kreattivi ġodda barra mill-pajjiż tista' tagħti motivazzjoni u spinta lill-intraprenditorija u l-kreattività; jenfasizza li l-opportunitajiet offruti mill-mobilità tat-tagħlim u t-taħriġ, bħall-bini ta' netwerks internazzjonali, jista' jkollhom ukoll effetti pożittivi fuq l-impjegabilità, il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kompetittività tal-Ewropa;

38.  Iqis li l-miżuri attwali u futuri biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet għandhom jiffaċilitaw l-involviment ta' min iħaddem, in-negozji u l-komunitajiet lokali, u jkunu konnessi aħjar mat-tbassir dwar l-iżviluppi tas-suq tax-xogħol u tal-ħtiġijiet tal-ħiliet fil-ġejjieni;

39.  Jenfasizza li hemm rabta pożittiva bejn il-mobilità tat-tagħlim u l-mobilità futura u l-qligħ peress li l-UE u l-programmi ta' mobilità internazzjonali jsaħħu l-impjegabilità tal-parteċipanti barra l-pajjiż, kif skopra ċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka tal-Kummissjoni fl-2013; jenfasizza li l-apprendistati u t-traineeships barra mill-pajjiż itejbu l-ħiliet lingwistiċi tal-parteċipanti (f'79 % tal-każijiet, skont l-Ewrobarometru fl-2013(11);

40.  Jissottolinja l-importanza ta' programmi ta' mobilità għat-taħriġ mill-ġdid għall-persuni qiegħda ta' kull età jew għall-persuni mhedda minn miżuri ta' ristrutturar;

41.  Jiġbed l-attenzjoni għad-diversità u l-iżvilupp mhux uniformi ta' sistemi ta' validazzjoni u għarfien bejn l-Istati Membri, minkejja konverġenza dejjem akbar f'dawn l-aħħar għaxar snin; jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-kompatibilità bejn is-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-validazzjoni u r-rikonoxximent ta' ħiliet u kompetenzi li jinkisbu f'kumpaniji jew ċentri ta' taħriġ fi Stati Membri differenti, kif ukoll li tiżdied l-attraenza tal-programm Erasmus+; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-implimentazzjoni tal-QEK(12) u jneħħu l-ostakli; iħeġġeġ id-definizzjoni ta' standard Ewropew li jkun aċċettabbli u jkun jista' jiġi implimentat fil-livelli kollha (nazzjonali, reġjonali u lokali);

42.  Jinkoraġġixxi aktar miżuri biex jiġu promossi r-rikonoxximent u l-validazzjoni ta' riżultati ta' tagħlim, inklużi dawk żviluppati permezz tat-tagħlim mhux formali u informali, partikolarment permezz ta' użu aħjar tal-għodod eżistenti bħall-Europass u l-ECVET;

43.  Ifakkar li kien hemm titjib importanti grazzi għall-QEK, fir-rigward tar-rikonoxximent tad-diplomi, il-kredits, iċ-ċertifikati ta' ħiliet, l-akkreditazzjonijiet tal-kompetenza u l-ksib ta' speċjalizzazzjoni fil-kuntest tal-ETV; jitlob li jiġu stabbiliti miri speċifiċi, fosthom l-implimentazzjoni ta' sistema operazzjonali sħiħa ta' trasferimenti u r-rikonoxximent ta' kredits, li għandu jkun ibbażat fuq l-ECVET; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' kwalifiki tal-ETV konġunti li jistgħu jiżguraw ir-rikonoxximent internazzjonali tal-kwalifiki;

44.  Huwa favur it-tfassil ta' Green Paper dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-mobilità vokazzjonali u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi fl-Ewropa, li tiġi abbozzata b'kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati ewlenin kollha; ifakkar li r-rakkomandazzjonijiet attwali li jikkonċernaw l-ETV jeħtieġ li jiġu implimentati bis-sħiħ; jinnota li n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-kompetenzi għandu impatt negattiv fuq il-mira ta' rati ta' impjieg tal-Ewropa 2020, u jxekkel il-moviment liberu kif minqux fit-Trattati;

45.  Jappoġġa mobilità ikbar fl-impjiegi, l-edukazzjoni, l-apprendistati u t-traineeships fil-kuntest tal-Iskema Ewropea tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, sabiex jittejbu l-ħiliet taż-żgħażagħ u titnaqqas id-diskrepanza ġeografika fit-tlaqqigħ tal-ħiliet fl-UE;

46.  Jenfasizza l-importanza tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-appoġġ għall-apprendistati, it-traineeships, l-ETV, il-kollokamenti tax-xogħol u l-edukazzjoni ulterjuri li twassal għal kwalifika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li jiġi allokat finanzjament adegwat għal dawn il-programmi għall-perjodu sħiħ ta' programmazzjoni 2014-2020;

47.  Iħeġġeġ li s-sit elettroniku EU Skills Panorama jiġi tradott għall-lingwi uffiċjali kollha tal-UE sabiex din issir sors ta' informazzjoni aċċessibbli għal kulħadd għall-ħiliet kollha meħtieġa madwar l-Ewropa;

48.  Jinnota l-progress li sar lejn l-iżgurar ta' ETV ta' kwalità għolja f'diversi Stati Membri, b'appoġġ tal-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (EQAVET); u jinkoraġġixxi lil dawk l-Istati Membri li attwalment qegħdin fil-proċess li jiżviluppaw approċċ nazzjonali lejn assigurazzjoni tal-kwalità f'konformità mal-EQAVET; jenfasizzu li l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi b'mod partikolari biex jiġi żgurat li l-arranġamenti tal-assigurazzjoni tal-kwalità jqisu aktar l-eżiti tat-tagħlim u jistgħu jittrattaw t-tagħlim mhux formali u t-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol kemm f'kuntesti formali kif ukoll dawk mhux formali, kif adatt għall-kuntest nazzjonali;

49.  Jenfasizza li l-programmi ta' apprendistat għandhom jitwettqu taħt il-gwida ta' superviżur kompetenti;

Lejn programmi ta' mobilità aktar effiċjenti, aċċessibbli u inklużivi

50.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, anke f'kollaborazzjoni mas-CEDEFOP, jiċċaraw u jsaħħu r-rwol tal-istituzzjonijiet intermedjarji, kemm territorjali u settorjali, involuti fil-preparazzjoni, il-ġestjoni u s-segwitu ta' mobilità, filwaqt li jitlob li jipprattikaw l-ogħla standards ta' trasparenza, u jgħinu fil-ħolqien ta' istituzzjonijiet bħal dawn fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

51.  Jenfasizza l-ħtieġa li tali istituzzjonijiet intermedjarji jkollhom riżorsi baġitarji u umani adegwati li jippermettu l-organizzazzjoni tal-mobilità u strutturi ta' ġestjoni biex jiggarantixxu l-involviment tan-netwerk ta' skejjel ta' taħriġ vokazzjonali, u jkollhom is-setgħa u l-kapaċità li jistabbilixxu alleanzi operattivi u ftehimiet ma' sħab potenzjali, kemm lokalment kif ukoll fl-Istati Membri parteċipanti fil-programmi ta' mobilità;

52.  Jenfasizza l-bżonn ta' protezzjoni ġuridika tal-minuri barra mill-pajjiż;

53.  Jenfasizza li l-azzjonijiet ta' mobilità u/jew is-servizzi adattati għall-bżonnijiet ta' min iħarreġ, it-tuturi u tal-intraprendituri għandhom jitħeġġu u jiġu enfasizzati fi ħdan l-ERASMUS+;

54.  Jinnota li skemi ta' kofinanzjament koerenti, komplimentari u koordinati tajjeb fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali huma meħtieġa sabiex jippermetti liċ-ċentri ta' taħriġ ikopru l-firxa sħiħa ta' spejjez u biex jippjanaw u jimplimentaw azzjonijiet permanenti;

55.  Jilqa' l-fatt li l-Erasmus+ kabbar b'mod sinifikanti n-numru ta' benefiċjarji tal-programmi ETV fost dawk iż-żgħażagħ li ma jmorrux l-Università jew il-kulleġġ;

56.  Jappoġġa l-miżuri kollha ta' akkumpanjament neċessarji l-ewwel nett biex jassistu u jinkoraġġixxu lill-apprendisti li jixtiequ jipparteċipaw fi programmi ta' mobilità u aktar tard biex jgħinuhom jikkomunikaw aħjar il-ħiliet miksuba permezz tal-mobilità, u jiżviluppaw l-awtoassertività tagħhom sabiex irendu l-għarfien u r-rikkezza talesperjenza tagħhom viżibbli u utli;

57.  Iqis li l-eżiti tat-tagħlim ta' apprendistat għandhom jiġu mfassla u diskussi mal-apprendist skont il-prinċipji ECVET qabel ma dan jibda t-taħriġ ta' apprendist, u li r-riżultati għandhom jitniżżlu fis-Suppliment taċ-Ċertifikat wara t-tlestija tat-taħriġ;

58.  Jenfasizza l-importanza ta' taħriġ tal-għalliema ta' kwalità u tal-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità f'dan il-qasam, kif ukoll il-ħtieġa li jitħeġġu l-inklużività u t-tolleranza fil-programmi ta' mobilità;

59.  Jisħaq dwar il-ħtieġa ta' kollokazzjonijiet ta' kwalità li jistgħu jippermettu lill-istudenti jiksbu l-ħiliet professjonali mixtieqa, flimkien mal-enfasizzar tal-ħtieġa, fil-livelli kollha, għal komunikazzjoni tajba fil-konfront tal-intraprendituri li jinġiebu abbord bil-għan ta' aktar rikonoxximent tal-esperjenza miksuba minn żgħażagħ li jieħdu vantaġġ mill-iskemi ta' mobilità;

60.  Jappoġġa l-miżuri kollha bi qbil mal-objettivi Erasmus+ meħuda minn imprendituri, NGOS jew is-soċjetà ċivili biex jiżviluppaw skemi ta' mobilità għaż-żgħażagħ jew apprendisti jew minn fergħa ta' attività jew f'interazzjoni ma' korpi li jirrappreżentaw lill-industriji, bħal pereżempju, kmamar tal-kummerċ u tal-industrija. minbarra netwerks Ewropej bħall-Eurochambres u t-trejdjunjins rilevanti; jitlob ir-rikonoxximent tar-rwol tal-Kmamar tas-Snajja b'Ħiliet u ċ-ċentri ta' taħriġ tagħhom b'appoġġ għall-mobilità u għal kumpaniji żgħar ħafna; jemmen li l-miżuri kollha meħuda biex ittejbu l-iskemi ETV għandhom jiffokaw ukoll fuq oqsma li jippromwovu l-enerġija mingħajr karbonju u l-mobilità sostenibbli;

61.  Jirrakkomanda li l-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu fuq strateġiji konġunti mmirati lejn it-titjib jew tar-ritorn jew tal-mobilità tal-apprendisti u dawk li jkunu qed jitħarrġu fl-edukazzjoni vokazzjonali lejn partijiet oħra tal-Ewropa, filwaqt li jirrispettaw il-preferenzi tagħhom, bil-għan li l-għarfien u l-esperjenza miksuba "barra l-pajjiż" jiġu ddirezzjonati lejn it-tnaqqis tal-iżbilanċi u t-tisħiħ tal-koeżjoni fiż-żoni tal-oriġini tagħhom stess li jkunu neqsin mill-ħiliet jew xi mkien ieħor fl-Ewropa;

62.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu u jimplimentaw b'mod effettiv netwerk Ewropew ta' workshops u inkubaturi, billi huma kruċjali għall-promozzjoni tal-alleanzi tal-għarfien fost l-iskejjel, l-universitajiet u l-intrapriżi, u l-promozzjoni tal-aċċess għat-taħriġ, l-esperjenza, il-korsijiet ta' aġġornament għall-għalliema u l-letturi, apprendistati u t-tnedija ta' kumpaniji;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw u jsaħħu n-Netwerk Ewropew ta' Ċentri tax-Xjenza (ECSITE), li jgħaqqad flimkien iċ-ċentri tax-xjenza bħala postijiet li jipprovdu aċċess għall-kultura xjentifika;

64.  Jitlob li jitwaqqaf mekkaniżmu ta' punt uniku għall-ġbir ta' data u l-għodod ta' komunikazzjoni sabiex tiġi pprovduta soluzzjoni konvenjenti u servizz effiċjenti għal dawk li qegħdin ifittxu informazzjoni u appoġġ fir-rigward tad-diversi programmi eżistenti ta' mobilità fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u dak lokali;

65.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi statistika aġġornata u twettaq valutazzjonijiet u/jew studji rigward l-Erasmus+ u programmi oħra ta' mobilità tal-ETV, fejn ikun fattibbli, sabiex jitkejjel l-impatt tagħhom fit-tlaqqigħ tal-esperjenza tax-xogħol mal-impjiegi fir-rigward tar-rata ta' reklutaġġ, u anki biex jiġi eżaminat għalfejn xi Stati Membri qed jiġġeneraw aktar applikazzjonijiet għal xogħol tal-ETV u esperjenzi ta' tagħlim barra mill-pajjiż u jitfassal pjan għall-involviment ikbar tagħhom; jemmen li l-istatistika u l-valutazzjonijiet li jirriżultaw għandhom jiġu inklużi u kkunsidrati fir-rieżami ta' nofs it-term tal-Erasmus+;

66.  Jilqa' l-konklużjonijiet miftiehma mill-Ministri inkarigati mill-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali f'Riga fit-22 ta' Ġunju 2015, fejn ipproponew ġabra ġdida ta' riżultati fuq perjodu medju fil-qasam tal-ETV għall-perjodu 2015-2020, u jitlob għall-implimentazzjoni f'waqtha u bir-reqqa tagħhom;

67.  Jenfasizza l-importanza li jiġu promossi l-gwandanji derivati mill-mobilità f'termini ta' impjegabilità u ħiliet miksuba, sabiex tintwera l-utilità reali tagħhom u biex titnaqqas il-perċezzjoni li ż-żmien huwa mitluf fuq it-taħriġ li jiddependi a priori purament fuq il-kompetenzi nazzjonali;

68.  Iħeġġeġ it-titjib tal-promozzjoni u tal-viżibilità għaż-żgħażagħ u l-intrapriżi ta' pjattaformi bħalma hi d-Drop'pin@EURES, li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-mobilità taż-żgħażagħ f'termini ta' apprendistati, internati, programmi ta' taħriġ u korsijiet tal-lingwa permezz tat-tagħlim elettroniku;

69.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu l-firxa sħiħa ta' opportunitajiet ippreżentati mill-programm Erasmus+ il-ġdid, li jipprovdi liż-żgħażagħ mhux biss opportunitajiet biex jistudjaw barra minn pajjiżhom, iżda wkoll opportunitajiet għall-apprendistati u l-kollokamenti tax-xogħol;

70.  Iħeġġeġ l-introduzzjoni ta' livell minimu ta' kwoti, aġġustati skont il-varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet ta' għajxien, il-prezzijiet u l-ispejjeż fost l-Istati Membri; jappoġġa l-idea li l-Istati Membri għandhom jintroduċu miżuri li jippermettu l-appoġġ meħtieġ u ta' benefiċċju fejn ikun rilevanti, pereżempju għall-akkomodazzjoni u t-trasport, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet tal-minorenni, kif ukoll għat-tħejjija tal-istudenti qabel l-esperjenza internazzjonali tagħhom, pereżempju permezz ta' gwida tal-karrieri, it-tagħlim tal-lingwi u l-komunikazzjoni bejn il-kulturi;

71.  Jitlob rieżami/reviżjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), abbażi ta' kriterji, fosthom il-valutazzjoni minn qabel tal-effikaċja tal-miżuri kontra l-qgħad, b'inqas finanzjament għad-dispożizzjonijiet inqas effikaċi; iqis li tali approċċ huwa partikolarment importanti fi żminijiet ta' kriżi, bħal fil-preżent, ikkaratterizzati minn żbilanċi inaċċettabbli;

o
o   o

72.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

(1) ĠU C 155, 8.7.2009, p. 1.
(2) ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2.
(3) ĠU C 311, 19.12.2009, p. 1.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.
(5) ĠU C 398, 22.12.2012, p. 1.
(6) ĠU L 390, 31.12.2004, p. 6.
(7) ĠU C 199, 7.7.2011, p. 1.
(8) ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.
(9) ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
(10) ĠU C 111, 6.5.2008, p. 1.
(11) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf
(12) Ara: Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja,


Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji
PDF 307kWORD 112k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji (2015/2060(INI))
P8_TA(2016)0108A8-0027/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-Unjoni u l-Istati Membri previst fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 121 u 138 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 14 tat-TFUE dwar il-Grupp tal-Euro,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2010 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Mejju 2011 dwar l-UE bħala attur globali: ir-rwol tagħha fl-ambitu tal-organizzazzjonijiet multilaterali(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-governanza ekonomika globali(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar il-bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali(5),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-25 ta' Frar 2009 tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-UE (ir-rapport de Larosière),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Ħames Presidenti ta' Ġunju 2015 li appella għall-konsolidazzjoni tar-rappreżentanza esterna tal-euro,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0027/2016),

A.  billi l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, li hija essenzjali għall-allokazzjoni effikaċi tar-riżorsi għat-tkabbir u l-impjiegi, hija beni pubbliku dinji;

B.  billi l-interdipendenza li qed tiżdied bejn l-ekonomiji madwar id-dinja toħloq il-ħtieġa ta' bidla lejn forom ta' governanza dejjem aktar globali;

C.  billi jekk l-UE ma tkunx kapaċi titkellem b'vuċi waħda f'istituzzjonijiet/korpi internazzjonali, il-vuċijiet Ewropej kollha għandhom ikunu kkoordinati biex il-governanza globali tissawwar skont l-objettivi u l-valuri tat-trattati tal-UE;

D.  billi l-UE għandha tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' qafas demokratiku sabiex tlaħħaq mal-isfidi globali;

E.  billi l-kooperazzjoni globali tista' twassal għal dilwizzjoni tar-responsabbiltajiet u nuqqas ta' responsabbiltà askapitu tad-demokrazija; billi l-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew m'għandhomx jiġu ridotti għal rwol ta' sempliċi approvazzjoni iżda jridu jiġu inkorporati, b'mod attiv u komprensiv, fil-proċess kollu tat-teħid ta' deċiżjonijiet;

F.  billi l-istituzzjonijiet/il-korpi internazzjonali eżistenti, bl-istrutturi ta' governanza u l-oqsma ta' kompetenza partikolari tagħhom, inħolqu b'risposta għal sitwazzjonijiet speċifiċi differenti tul l-istorja; billi dan wassal għal kumplessità, u xi kultant għal duplikazzjoni tal-kompiti, u għal sistema li tista' tkun opaka u nieqsa minn koordinazzjoni ġenerali;

G.  billi l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u r-Regolament (KE) Nru 1049/2001(6), skont liema ċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti, għandhom japplikaw għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni li jipparteċipaw f'organizzazzjonijiet/korpi internazzjonali;

H.  billi t-Trattati jiddisponu li kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru, għandu d-dritt ta' aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni, ikun xi jkun il-mezz tagħhom (Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali); billi l-istess livell ta' trasparenza għandu japplika għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni li jipparteċipaw f'organizzazzjonijiet u fora internazzjonali, speċjalment meta jiġu stabbiliti regoli li jaffettwaw liċ-ċittadini tal-UE;

I.  billi d-diversità tal-istrutturi ġuridiċi u l-proċeduri finanzjarji u operattivi tal-organizzazzjonijiet/korpi ekonomiċi internazzjonali(7) tagħmilha diffiċli li jsir monitoraġġ ġenerali, għalkemm il-konsistenza fil-proċeduri finanzjarji u operattivi hija fundamentali biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-livell internazzjonali; billi l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) huma organizzazzjonijiet internazzjonali ġenwini, stabbiliti permezz ta' konvenzjonijiet, b'kompożizzjoni u kompiti wiesa', filwaqt li l-G20, il-Bord għall-Istabilità Finanzjarja (FSB) u l-Kumitat ta' Basel, pereżempju, huma fost il-korpi pubbliċi informali bi sħubija limitata, li wħud minnhom ibbenefikaw minn impetu ġdid wara l-kriżi, u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO), l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni (IAIS), l-Organizzazzjoni Internazzjonali tas-Superviżuri tal-Pensjonijiet (IOPS) u l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB) huma assoċjazzjonijiet privati ta' natura teknika u settorjali li jinvolvu, min aktar u min inqas, lis-setturi kkonċernati;

J.  billi diġà qed iseħħu għadd ta' skambji informali bejn il-Parlament Ewropew u wħud minn dawn l-organizzazzjonijiet/korpi, iżda dawn mhumiex sistematiċi;

K.  billi t-trasparenza hija importanti għad-demokrazija, filwaqt li l-protezzjoni ta' informazzjoni sensittiva għas-suq trid titqies kif xieraq;

L.  billi l-kriżi wasslet lill-G20 biex jistabbilixxi aġenda globali li tiffoka fuq sett effikaċi ta' riformi speċifiċi, filwaqt li fuq perjodu twil ta' żmien qafas multilaterali u demokratiku ġenwin huwa essenzjali għal-leġittimità tiegħu;

M.  billi r-rwoli rispettivi tal-banek u tas-swieq fil-finanzjament tal-ekonomija jvarjaw minn pajjiż għal ieħor;

N.  billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja li bdiet fl-2008 enfasizzat nuqqas impressjonanti ta' governanza ekonomika u finanzjarja fid-dinja; billi għadd kbir ta' kwistjonijiet makroekonomiċi jeħtieġu koordinazzjoni akbar, partikolarment fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' taxxa; billi, għaldaqstant, l-għan komuni tal-partijiet ikkonċernati kollha għandu jkun li jfasslu qafas komprensiv li jipprovdi stabbiltà finanzjarja, u li jiżguraw konsistenza bejn il-livell globali u dak lokali;

O.  billi l-ħolqien ta' korpi superviżorji ġodda tal-UE m'għandux jimplika awtomatikament żieda fl-għadd ta' rappreżentanti tal-UE, li jista' jkollha effetti mhux demokratiċi, bħal probabbiltà akbar ta' mblukkar tal-minoranzi u ansjetà fost is-sħab tal-UE;

P.  billi l-FMI ddeċieda li jinkludi r-renminbi fil-basket ta' muniti li jikkostitwixxu d-Dritt Speċjali ta' Prelevament tal-FMI; billi dan irriżulta fi tnaqqis tal-piż kemm tal-euro kif ukoll tal-lira sterlina, iżda ma rriżulta fl-ebda bidla fil-piż tad-dollaru Amerikan; billi dan jenfasizza l-ħtieġa ta' vuċi Ewropea aktar b'saħħitha;

1.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni regolatorja internazzjonali msaħħa, b'involviment qawwi tal-PE;

2.  Huwa preokkupat dwar in-nuqqas ta' koerenza kkawżat mill-frammentazzjoni u d-diversità tad-diversi organizzazzjonijiet/korpi u dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni rigward ir-regoli u l-orjentazzjonijiet miftiehma f'livell internazzjonali;

3.  Jitlob kjarifika fir-rigward tal-qasam ta' kompetenza ta' kull organizzazzjoni/korp u tal-modi kif dawn joperaw u jiġu ffinanzjati, inklużi kontribuzzjonijiet volontarji, rigali u donazzjonijiet, sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm interessi personali u tkun żgurata l-legalità tad-deċiżjonijiet;

4.  Jitlob koerenza u koordinazzjoni aħjar tal-politika fost l-istituzzjonijiet globali permezz tal-introduzzjoni ta' standards komprensivi ta' leġittimità demokratika, trasparenza, responsabbiltà u integrità; iqis li dan għandu jikkonċerna, inter alia:

   ir-relazzjonijiet mal-pubbliku (pereżempju l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, djalogu miftuħ mad-diversi partijiet ikkonċernati, l-istabbiliment ta' reġistri ta' trasparenza mandatorji u regoli dwar it-trasparenza tal-laqgħat tal-lobbies);
   ir-regoli interni (pereżempju riżorsi umani bbażati fuq il-ħiliet, il-ġestjoni finanzjarja tajba, il-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess);

5.  Iqis li s-sottorappreżentanza tal-pajjiżi l-anqas żviluppati fil-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet u l-korpi finanzjarji, monetarji u regolatorji internazzjonali qed toħloq żbilanċ u li, b'konsegwenza, hemm ir-riskju li l-kwistjonijiet marbuta mal-inugwaljanzi jew mal-finanzjament tal-pajjiżi l-aktar foqra ma jiġux indirizzati kif suppost;

6.  Iqis li, minbarra d-disparità ġeografika fir-rappreżentanza, hemm ukoll ċerti setturi – b'mod partikolari s-soċjetà ċivili, l-SMEs, ir-rappreżentanti tal-konsumatur u r-rappreżentanti tal-impjegati – li l-involviment tagħhom fil-proċess ta' konsultazzjoni jista' jittejjeb fid-diskussjonijiet internazzjonali li jirrigwardaw il-korpi finanzjarji, monetarji u regolatorji; iqis li huwa d-dmir ta' dawk il-korpi u s-setturi li jaħdmu biex is-sitwazzjoni tittejjeb;

7.  Huwa tal-fehma li l-UE għandha tissemplifika u tikkodifika r-rappreżentanza tagħha f'organizzazzjonijiet/korpi multilaterali bl-għan li żżid it-trasparenza, l-integrità u r-responsabbiltà tal-involviment tal-Unjoni f'dawn il-korpi, l-influwenza tagħha u l-promozzjoni tal-leġiżlazzjoni li adottat permezz ta' proċess demokratiku; barra minn hekk, iqis li l-UE għandha ssir attur globali aktar proattiv biex jiġu żgurati l-impenji futuri tal-G20, bħat-trasformazzjoni ta-sistema bankarja parallela, l-implimentazzjoni tar-riformi tad-derivattivi barra l-Borża (OTC), l-indirizzar tar-riskji sistemiċi u l-iżgurar li riskji emerġenti għall-ekonomija globali jiġu inklużi fl-aġenda tal-istituzzjoni globali rilevanti;

8.  Jistieden lill-atturi Ewropej jinkludu enfasi akbar fuq il-kompetittività globali tas-setturi finanzjarji tal-UE fit-tfassil ta' politiki fil-livell Ewropew u f'dak internazzjonali;

9.  Ifakkar li l-UE għandha tfittex sħubija sħiħa ta' istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji internazzjonali meta din tkun għadha ma ngħatatx u tkun xierqa (eż. fil-każijiet tal-OECD u l-FMI); jitlob li l-istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji internazzjonali rilevanti jagħmlu l-bidliet statutorji meħtieġa kollha biex jippermettu l-parteċipazzjoni sħiħa tal-UE;

10.  Jikkunsidra bħala ta' detriment għall-Unjoni l-każijiet li fihom rappreżentanti ta' Stat Membru jew ta' awtorità nazzjonali jieħdu, f'organizzazzjoni/korp globali, pożizzjonijiet kuntrarji għad-deċiżjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji Ewropej adottati demokratikament b'maġġoranza; jappella, għaldaqstant, biex il-koordinazzjoni bejn dawn ir-rappreżentanti tissaħħaħ u ssir aktar effikaċi, pereżempju permezz ta' mekkaniżmi aktar vinkolanti;

11.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni, meta tkun qed tirrappreżenta lill-Unjoni kollha f'korp jew organizzazzjoni internazzjonali jew timmonitorja korp privat ta' natura teknika, tinżamm responsabbli b'mod aktar dirett quddiem iċ-ċittadini; jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-Parlament f'dan il-proċess;

12.  Iqis li l-prijoritajiet tal-organizzazzjonijiet u l-gruppi ta' ħidma relatati għandhom jiġu ċċarati u stabbiliti formalment; huwa tal-fehma li r-rikors sistematiku għall-kunsens mhux biss jista' jnaqqas id-deliberazzjonijiet iżda jista' wkoll jiddilwixxi s-sustanza tar-rakkomandazzjonijiet, u li l-kompożizzjoni tal-organizzazzjonijiet trid tirrifletti d-diversità tagħhom f'termini finanzjarji, ekonomiċi u superviżjorji;

13.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu evalwazzjonijiet ex ante meta jiġu żviluppati politiki regolatorji u superviżorji u politiki oħra tas-settur finanzjarju f'livell globali; iqis li tali evalwazzjonijiet huma mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi politiċi tal-koleġiżlaturi;

14.  Huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet min-naħa tad-diversi pajjiżi involuti għadha insuffiċjenti biex tagħti kontribut lill-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-livell globali;

15.  Jinnota li l-FSB issa qiegħed jaħdem fuq l-iżvilupp ta' standards fis-settur tal-assigurazzjoni; jirrikonoxxi li l-IAIS qiegħda tiżvolġi rwol importanti fil-politika tal-assigurazzjoni globali, iżda jenfasizza li l-involviment tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) jkollu l-vantaġġ li jsaħħaħ il-kontribut tal-kompetenza Ewropea speċifika għall-assigurazzjoni u jiżgura li l-istandards żviluppati fil-livell globali ma jmorrux kontra l-loġika li l-UE kienet l-ewwel waħda li żviluppatha;

16.  Jilqa' l-ħidma li saret mill-OECD dwar kwistjonijiet ta' taxxa, speċjalment il-proġett tal-OECD/G20 dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti (BEPS); iqis li l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni huwa l-isfida l-ġdida li jmiss; jenfasizza li l-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri li huma membri tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) għandha tittejjeb sabiex l-UE ssemma' leħinha;

17.  Iqis b'mod favorevoli r-rieda tal-President tal-BĊE li jkompli jikkoopera mal-Parlament rigward ir-rwol tal-BĊE fi kwistjonijiet bankarji, b'mod partikolari fil-qafas ta' korpi globali li jistabbilixxu l-istandards, bħall-FSB;

18.  Jilqa' l-arranġamenti organizzattivi miftiehma bejn il-pajjiżi taż-żona tal-euro li huma membri tal-Bank Asjatiku tal-Investiment fl-Infrastruttura, li jieħdu l-forma ta' siġġu wieħed fuq il-Bord ta' Gvernaturi li jirrapreżenta lil dawk il-membri taż-żona tal-euro;

19.  Għaldaqstant, jagħmel il-proposti li ġejjin:

   Jistieden lill-Kummissjoni tislet mill-aħjar prattiki eżistenti fil-livell Ewropew u f'dak nazzjonali sabiex tabbozza kodiċi ta' kondotta Ewropew dwar it-trasparenza, l-integrità u r-responsabbiltà, imfassal biex tingħata direzzjoni lill-azzjonijiet tar-rappreżentanti tal-UE f'organizzazzjonijiet/korpi internazzjonali; jitlob li l-Parlament ikun assoċjat mill-qrib fil-proċess tal-abbozzar;
   Jenfasizza b'mod partikolari l-preokkupazzjonijiet tiegħu rigward l-istatut, il-finanzjament u l-operat ta' dawk l-organizzazzjonijiet/korpi, l-interazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet, il-partijiet ikkonċernati u l-pubbliku, il-komunikazzjoni tagħhom u l-aċċess għad-dokumenti tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat bilanċ ġust tal-interessi, inklużi l-NGOs b'kompetenza teknika adegwata u b'mezzi finanzjarji adegwati, sabiex tissaħħaħ il-vuċi tas-soċjetà ċivili;
   Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji Ewropej, kif ukoll lill-Istati Membri, biex jippromwovu r-responsabbiltà ta' kull rappreżentant Ewropew lejn korpi eletti demokratikament;
   Jitlob li jiġi adottat ftehim interistituzzjonali bl-għan tal-formalizzazzjoni ta' ‘djalogu finanzjarju’, li għandu jiġi organizzat mal-Parlament Ewropew bl-għan li jiġu stabbiliti linji gwida rigward l-adozzjoni u l-koerenza tal-pożizzjonijiet Ewropej qabel negozjati internazzjonali ewlenin, filwaqt li jkun żgurat li dawn il-pożizzjonijiet ikunu diskussi u magħrufa ex ante u jiġi żgurat segwitu, filwaqt li l-Kummissjoni tirrapporta lura regolarment dwar l-applikazzjoni ta' dawn il-linji gwida u l-iskrutinju; jipproponi li l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri u, meta jkun xieraq, il-kapijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali kkonċernati, jiġu mistiedna jattendu; iqis li n-natura (pubblika jew bil-magħluq) u l-frekwenza ta' dan id-djalogu jkunu jiddependu fuq rekwiżiti prattiċi; huwa tal-fehma li l-involviment attiv tal-parlamenti nazzjonali fil-livelli rispettivi tagħhom, billi jikkontrollaw il-pożizzjonijiet meħuda mir-rappreżentanti tal-Istati Membri kkonċernati, huwa meħtieġ ukoll;
   Iqis li dawn il-linji gwida aktar dettaljati jistgħu jiġu kkomplementati b'riżoluzzjonijiet "ta' gwida" proattivi, li jiġu adottati mill-Parlament bi frekwenza xierqa, li jiddefinixxu l-fehma tiegħu dwar l-orjentazzjoni politika ġenerali;
   Josserva li, f'oqsma li fihom il-Parlament Ewropew huwa koleġiżlatur mal-Kunsill, id-djalogu jservi biex jiġi definit il-mandat ta' nnegozjar tagħhom, filwaqt li jgħaqqad il-pożizzjonijiet Ewropej dwar leġiżlazzjoni adottata b'maġġoranza jew jevita inkonsistenzi mal-leġiżlazzjoni li għad trid tiġi adottata;
   Jistieden lir-rappreżentanti Ewropej biex, fin-negozjati internazzjonali, jagħtu attenzjoni partikolari lill-koerenza u l-konsistenza bejn rekwiżiti/standards internazzjonali u leġiżlazzjoni adottata u vinkolanti tal-UE, kif ukoll lill-konformità sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-livell internazzjonali;
   Jappella biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni quddiem il-Parlament Ewropew billi jiġi ssemplifikat il-proċess għad-definizzjoni tal-pożizzjonijiet tal-UE fil-laqgħat tal-G20 f'oqsma ta' politika relatati mal-impjiegi, l-enerġija, il-kummerċ, l-iżvilupp u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
   Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkonformaw mingħajr dewmien mad-dispożizzjonijiet ta' kooperazzjoni leali;
   Jistieden lill-Istati Membri jaċċettaw ir-rappreżentanza tal-Unjoni Bankarja fil-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja permezz tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku;
   Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-programm ta' ħidma tagħha, tinkludi d-dimensjoni esterna tar-regolamentazzjoni ekonomika u finanzjarja, jiġifieri, ix-xogħol mistenni li jseħħ f'istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, u, sabiex tissaħħaħ il-koerenza tal-politika interna, twaqqaf grupp ta' ħidma dwar il-governanza ekonomika globali u l-istituzzjonijiet finanzjarji;
   Jieħu nota tal-inizjattiva tal-Kummissjoni biex isir progress lejn rappreżentanza unika taż-żona tal-euro fl-FMI; iqis li jeħtieġ li dan isir mingħajr preġudizzju għal kostitwenza unika tal-Unjoni Ewropea fil-futur;
   Ifakkar li, skont il-Protokoll Nru 14 tat-Trattat, koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro hija r-responsabbiltà tal-Grupp tal-Euro, li n-natura tiegħu hija temporanja u informali sa ma l-euro ssir il-munita tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni; iqis li t-trasparenza u r-responsabbiltà tal-Grupp tal-Euro jistgħu jittejbu; huwa favur li, skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2012(8), li jifformula rakkomandazzjonijiet inkrementali għall-unjonijiet bankarji, ekonomiċi, fiskali u politiċi, għandha tinstab soluzzjoni aktar formali u perenni; ifakkar li l-indipendenza tar-rwol tal-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji trid tiġi msaħħa u tkun akkumpanjata b'mekkaniżmi b'saħħithom ta' responsabbiltà vis-à-vis kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill;
   Iqis li, lil hinn mill-każ uniku tal-FMI, is-semplifikazzjoni progressiva tar-rappreżentanza tal-UE għandha tiġi implimentata fis-snin li ġejjin, l-ewwel permezz ta' koordinazzjoni mtejba u mbagħad, wara valutazzjoni, permezz tal-unifikazzjoni tas-sedi; jemmen li s-sħubija f'dawn l-organizzazzjonijiet u l-korpi għandha tiġi allokata skont il-kompetenzi rispettivi tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE), il-Kunsill/Grupp tal-Euro u l-awtoritajiet nazzjonali; huwa tal-fehma li l-UE għandha taħdem b'mod parallel fuq il-funzjonament ta' dawk l-organizzazzjonijiet u l-korpi bl-għan li sseħħ bidla mis-sistema ta' kunsens għal waħda li tipprevedi votazzjoni b'maġġoranza peżata;
   Jissottolinja li huwa d-dmir tal-Kummissjoni, tal-Kunsill, jew, meta jkun xieraq, tal-Grupp tal-Euro, li jsaħħu l-koordinazzjoni permezz ta' laqgħat ta' tħejjija; iqis li, jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu stabbiliti gruppi ta' ħidma ġodda ad hoc tal-Kunsill fuq il-mudell tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (KEF), il-Grupp ta' Ħidma dwar kwistjonijiet tal-FMI (SCIMF), il-Grupp ta' Ħidma tal-Grupp tal-euro (EWG) u l-Kumitat tal-Politika Ekonomika (KPE);
   Jappella għal valutazzjoni bir-reqqa taż-żewġ sedi separati li attwalment huma allokati lill-Kunsill Ewropew u lill-Presidenzi tal-Kummissjoni fil-laqgħat tal-G20, sabiex jiġi determinat sa liema punt dan l-arranġament inaqqas il-kredibbiltà esterna tal-UE, b'mod partikolari fid-dawl tal-eżistenza ta' suq uniku tas-servizzi finanzjarji; iqis li, bl-għan li titħeġġeġ il-konverġenza tal-Istati Membri rrappreżentati individwalment, jista' jsir titjib differenti li għandu jgħin biex tinkiseb koordinazzjoni effikaċi qabel il-laqgħat u biex titrawwem vuċi Ewropea b'saħħitha f'dawn il-laqgħat;
   Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jippromwovu l-istabbiliment ta' pjan direzzjonali lejn il-ħolqien ta' organizzazzjoni finanzjarja globali bbażata fuq it-trattati, skont il-linji suġġeriti mir-rapport de Larosière, b'setgħat ta' rakkomandazzjoni mifruxa, negozjar ta' standards minimi vinkolanti, mekkaniżmi multilaterali għas-soluzzjoni tat-tilwim u, meta jkun xieraq, sanzjonijiet; jemmen li l-esperjenza miksuba, partikolarment fis-settur kummerċjali permezz tad-WTO, tista' tintuża biex jiġu stabbiliti l-mekkaniżmi multilaterali għas-soluzzjoni tat-tilwim imsemmija hawn fuq; jenfasizza li l-organizzazzjoni proposta għandha tkun soġġetta għall-ogħla standards ta' trasparenza u responsabbiltà;
   Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tingħata mandat espliċitu biex trawwem impetu ġdid għall-promozzjoni tal-multilateraliżmu fir-rigward tal-kooperazzjoni finanzjarja, monetarja u regolatorja internazzjonali;
   Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe proposta leġiżlattiva finanzjarja tal-UE tkun komplementari għall-azzjonijiet fil-livell globali;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 41.
(2) ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 66.
(3) ĠU C 131 E, 8.5.2013, p. 51.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0238.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0268.
(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
(7) Il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, it-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) ukoll għandhom funzjoni ta' regolamentazzjoni; il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) tiżvolġi rwol sinifikanti fil-governanza ekonomika globali; il-Bank Afrikan tal-Iżvilupp (ADB), il-Bank Asjatiku tal-Iżvilupp (ADB), il-Bank tal-Iżvilupp tal-Karibew (CDB), il-Bank ta' Żvilupp tal-Afrika tal-Punent (WADB), il-Bank Interamerikan tal-Iżvilupp (IDB), il-Korporazzjoni Interamerikana tal-Investiment (IIC), il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD), il-Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa (CEB), il-Grupp tal-Bank Dinji, il-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (IBRD), l-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Iżvilupp (IDA), il-Korporazzjoni Finanzjarja Internazzjonali (IFC) u l-Aġenzija Multilaterali għall-Garanzija ta' Investiment (MIGA) isostnu l-finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp.
(8) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2012 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro bit-titolu "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina" (ĠU C 419, 16.12.2015, p. 48).


Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd
PDF 352kWORD 160k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd (2015/2090(INI))
P8_TA(2016)0109A8-0044/2016

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE,

—  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar miżuri li matul l-adozzjoni tagħhom huwa neċessarju li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali u r-restrizzjonijiet tar-reġjuni ultraperifiċi,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar is-sajd kostali fuq skala żgħira, is-sajd artiġjanali u r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd(1),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar l-għarfien dwar il-baħar 2020: L-immappjar ta' qiegħ il-baħar biex jippromwovu sajd sostenibbli(2),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2014 intitolata "L-innovazzjoni fl-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir "(COM(2014)0254),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 intitolata "Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020: Unjoni tal-Innovazzjoni" (COM(2010)0546),

—  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE,

—  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, mogħtija fil-15 ta' Ottubru 2014, dwar il-Komunikazzjoni bit-titolu "L-innovazzjoni fl-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir" (2015/C 012/15),

—  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, mogħtija fil-21 ta' Jannar 2015 dwar il-Komunikazzjoni bit-titolu "L-innovazzjoni fl-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir"(2015/C 019/05),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2012 bit-titolu "Tkabbir Blu – opportunitajiet għal tkabbir sostenibbli fis-settur tal-baħar u dak marittimu" (COM(2012)0494),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu "Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar nisfruttaw il-potenzjal ta' riċerka u innovazzjoni fl-ekonomija blu biex jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi(3),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2013 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni għal Strateġija Marittima fiż-żona tal-Atlantiku: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv' (COM(2013)0279),

—  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tad-29 ta' Awwissu 2012 , bl-isem ta' "Għarfien dwar il-Baħar 2020: mill-immappjar ta' qiegħ il-baħar għat-tbassir oċeaniku" (COM(2012)0473),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Lulju 2013 dwar Tkabbir Blu: It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE(4),

—  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2014 bit-titolu "Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali" (COM(2014)0086),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar- Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r- rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0044/2016),

A.  billi s-sajd kostali jifforma 80 % tal-flotta Ewropea u, flimkiem mal-ġbir tal-frott tal-baħar bil-qoxra, jiggarantixxi livell għoli ta' impjiegi fiż-żoni kostali, il-gżejjer u r-reġjuni ultraperiferiċi, u b'mod ġenerali jirrappreżenta forma soċjalment u ambjentalment sostenibbli ta' sajd li għandha potenzjal konsiderevoli; billi l-influwenza tiegħu fuq il-wirt soċjali u l-karatteristiċi kulturali tar-reġjuni kostali u tal-gżejjer hija eċċezzjonali u diversa;

B.  billi l-parti l-kbira tas-sajd kostali u tal-gżejjer jikkostitwixxi forma tradizzjonali ta' sajd kummerċjali, jiġifieri mod ta' ħajja u l-għajn ta' sajd prinċipali ta' għajxien u ta' ħolqien dirett u indirett ta' impjiegi, partikolarment f'żoni li jiddependu mis-sajd kostali u li jeħtieġu miżuri u appoġġ speċjali biex jiffaċilitaw it-tkabbir u l-iżvilupp;

C.  billi s-sajd kostali jvarja b'mod sostanzjali bejn l-Istati Membri individwali u wkoll bejn reġjuni differenti tal-linja kostali fi ħdan Stat Membru wieħed, skont id-definizzjoni u l-karatteristiċi bażiċi tiegħu, sitwazzjoni li se jkollha tiġi rettifikata u armonizzata fil-politika komuni tas-sajd (PKS) fil-ġejjieni, u billi jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri f'dawk li huma ġeografija, klima, ekosistemi u fatturi soċjoekonomiċi;

D.  billi hemm differenzi fil-karatteristiċi tas-sajd kostali fid-diversi ibħra fi ħdan l-Unjoni Ewropea, bħal fil-Baħar Adrijatiku u fil-Baħar Mediterran kollu kemm hu, li huma differenti minn dawk fl-ibħra miftuħa tal-Oċean Atlantiku, inkluż tul il-kosta tal-Guyana Franċiża u fil-baċin tal-Oċean Indjan;

E.  billi r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) jiddefinixxi s-sajd kostali fuq skala żgħira bħala sajd imwettaq minn bastimenti ta' inqas minn 12-il metru u li ma jużawx tagħmir irmunkat tas-sajd, u billi din hija l-unika definizzjoni tas-sajd kostali f'leġiżlazzjoni tal-UE;

F.  billi l-PKS riformata għandha r-reġjonalizzazzjoni bħala waħda mill-ġebliet tax-xewka tagħha b'rikonoxximent tal-fatt li, minħabba d-diversità enormi tas-sajd tal-Ewropa, il-ġestjoni ċċentralizzata mhijiex xierqa; billi minħabba n-natura nnifisha tas-sajd kostali u tal-gżejjer, ir-reġjonalizzazzjoni u approċċ mhux iċċentralizzat huma ta' importanza partikolari f'dan is-settur u l-komunitajiet li jservi;

G.  billi l-operazzjonijiet iffinanzjati mill-FEMS jistgħu jibbenifikaw minn żieda ta' 30 punt f'intensità ta' għajnuna meta dawn ikunu jikkonċernaw sajd kostali fuq skala żgħira;

H.  billi r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-FEMS jiddikjara li fl-Istati Membri fejn aktar minn 1 000 bastiment jistgħu jitqiesu bħala bastimenti tas-sajd kostali fuq skala żgħira, għandu jitħejja pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp, il-kompetittività u s-sostenibbiltà tas-sajd kostali fuq skala żgħira;

I.  billi s-sajd kostali għandu jiġi ġestit skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013, filwaqt li titqies id-diversità tal-irkapti tas-sajd tal-flotot, il-limitazzjonijiet ġeografiċi u dawk ibbażati fuq il-klima, it-tekniki u l-istokkijiet tal-ħut fl-Istati Membri individwali u f'kull żona tas-sajd individwali, biex b'hekk jingħata kontribut għall-konservazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali u l-attivitajiet relatati mas-sajd;

J.  billi peress li kull żona tas-sajd għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha, l-iskambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajba bejn iż-żoni differenti jista' jgħin biex jittejjeb b'mod konsiderevoli l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent u l-ekosistemi tal-baħar u jista' jippermetti wkoll interazzjoni aħjar bejn l-attivitajiet umani u ekonomiċi kollha li jseħħu fi u madwar iż-żoni kostali;

K.  billi l-introjti tas-sajd fuq skala żgħira kienu qed jonqsu b'mod sostanzjali, b'riżultat taż-żieda sinifikanti fl-ispejjeż operattivi, b'mod partikolari minħabba l-ispejjeż tal-fjuwil, u minħabba t-tnaqqis tal-valur tal-ħut mal-ewwel bejgħ, li spiss jimponi żieda fl-isforz tas-sajd;

L.  billi l- ġestjoni ta' diversi stokkijiet ta' għadd ta' speċijiet fil-mira prima f'ħafna reġjuni imponiet restrizzjonijiet serji fuq is-sajd u fuq il-komunitajiet żgħar tas-sajd;

M.  billi prinċipalment l-irkapti u t-tekniki tas-sajd tradizzjonali, bħalma huma x-xbieki nases mikxufa fissi li bis-saħħa tal-karatteristiċi speċifiċi tagħhom jiddefinixxu l-identità u l-mod ta' ħajja tar-reġjuni kostali, jintużaw fis-sajd kostali, u hemm ħtieġa vitali li l-użu tagħhom jiġi ppreżervat u li huma jiġu protetti bħala element ta' wirt kulturali, storiku u tradizzjonali;

N.  billi s-sajd artiġjanali jikkontribwixxi għall-vijabbiltà tal-komunitajiet kostali u tal-gżejjer f'dawk li huma l-kontroll taż-żieda fid-depopolazzjoni, il-ġlieda kontra t-tixjiħ fis-settur tas-sajd u l-qgħad; billi l-iżvilupp u l-innovazzjoni jistgħu jaqdu rwol fundamentali fil-ħolqien tal-impjiegi f'dawn il-komunitajiet; billi, barra minn hekk, is-sajd artiġjanali jagħmel użu, f'ċerti żoni, ta' rkapti u tekniki tas-sajd li huma aktar favorevoli għall-ambjent u li jkollhom inqas impatt fuq l-istatus tal-istokkijiet li jinsabu fil-periklu tal-estinzjoni;

O.  billi s-sajd artiġjanali, kostali u tradizzjonali ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jifforma l-pedament ekonomiku bażiku għall-manutenzjoni, l-iżvilupp u l-impjiegi fil-komunitajiet kostali u tal-gżejjer;

P.  billi, skont ir-Regolament dwar il-Mediterran, il-klassifikazzjoni tal-irkapti rmunkati tinkludi wkoll ix-xbieki tat-tkarkir u t-tartaruni, għalkemm klassifikazzjonijiet oħra – bħal dik tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (il-FAO) – iqisu t-tartarun bħala grupp separat ta' rkaptu tas-sajd; billi d-disposizzjonijiet relatati max-xbieki tat-tkarkir irmunkati m'għandhomx jiġu applikati għat-tartaruni kostali tradizzjonali, li huma użati biex jinqabdu speċijiet li ma jinsabux fil-periklu tal-estinzjoni;

Q.  billi minkejja t-taħdit dwar l-innovazzjoni u d-diversifikazzjoni tas-settur tas-sajd, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li l-Komunità tas-sajd enormi hija estremament dipendenti minn forom ta' sajd tradizzjonali u antiki;

R.  billi l-PKS il-ġdida tirrikonoxxi l-importanza tar-reġjuni kostali u tal-gżejjer li jiddependu mis-sajd, u billi l-irwol li għandhom jaqdu l-Istati Membri biex jiġi żgurat standard ta' għajxien adegwat għal dawk li jiddependu mill-attivitajiet tas-sajd, li jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' tali standard fil-kuntest tas-sajd kostali, u li jippromwovu s-sajd kostali sostenibbli u d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet fis-sajd u d-dħul għal dawk li jgħixu f'dawn iż-żoni kostali, filwaqt li jqisu r-realtà soċjoekonomika kulturali u l-fatturi ambjentali tagħha, għandha tenfasizza wkoll l-importanza tat-taħriġ u tas-saħħa u s-sikurezza tas-sajjieda fuq il-baħar; skont il-protezzjoni speċjali mogħtija mill-Artikolu 174 tat-TFUE;

S.  billi r-Regolament il-ġdid dwar il-Politika Komuni tas-Sajd jagħti aċċess preferenzjali lis-sajjieda fuq skala żgħira, kostali u tradizzjonali fi ħdan żona li testendi għal 12-il mil nawtiku, jiġifieri fl-aktar parti sensittiva tal-ilmijiet tal-UE, u billi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tar-Regolament l-antik dwar il-Politika Komuni tas-Sajd sabet li ż-żoni ta' 12-il mil kienu wieħed mill-ftit suċċessi tar-reġim ta' ġestjoni l-qadim, li kien soġġett għal ħafna konflitti fir-rigward tal-użu tal-ispazju u r-riżorsi ma' attivitajiet oħra tal-bniedem li jikkoinċidu fuq il-linja kostali;

T.  billi l-Artikolu 349 tat-TFUE jiddikjara li, meta jkunu qed jiġu adottati miżuri – speċjalment miżuri relatati mas-settur tas-sajd – għandhom jitqiesu l-karatteristiċi speċjali u r-restrizzjonijiet tar-reġjuni ultraperiferiċi, b'enfasi fuq l-iżolament ġeografiku tagħhom, il-lokalità mbiegħda u l-kundizzjonijiet oċeaniċi, f'kuntest reġjonali li spiss huwa speċifiku ħafna fejn l-awtodipendenza hija meħtieġa f'dik li hi produzzjoni tal-ikel;

U.  billi għandu jiġi nnutat li, minħabba l-karatteristiċi ġeografiċi partikolari tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-lok estremament remot tagħhom mill-Ewropa, is-sajd kostali huwa integrali għall-iżvilupp ekonomiku ta' dawn ir-reġjuni;

V.  billi s-sajd kostali fir-reġjuni ultraperiferiċi jiffaċċja kompetizzjoni wkoll minn bastimenti li jbaħħru taħt bnadar li mhumiex tal-UE li jużaw l-istess żoni tas-sajd u li jkunu qed jistadu għall-istess speċijiet għall-bejgħ fl-istess swieq, flimkien mal-kompetizzjoni minn importazzjonijiet li mhumiex tal-UE li huma soġġetti għal spejjeż operattivi u restrizzjonijiet regolatorji, sanitarji u ambjentali kompletament differenti; billi, f'dan il-kuntest, kwalunkwe sforz biex jiġu megħjuna l-iżvilupp endoġenu u l-awtodipendenza f'dik li hi produzzjoni tal-ikel jisfa' fix-xejn sakemm ma jkunx appoġġjat minn politiki tal-UE speċifiċi f'dawn ir-reġjuni;

W.  billi, fir-reġjuni ultraperiferiċi, l-akkwakultura tal-baħar tikkontribwixxi wkoll, flimkien mas-sajd kostali, għall-iżvilupp ekonomiku u l-forniment ta' prodotti friski liż-żona lokali;

X.  billi l-maġġoranza tar-reġjuni kostali, speċjalment dawk fil-pajjiżi tal-Ewropa tan-Nofsinhar u r-reġjuni tal-gżejjer, qed jiffaċċjaw tnaqqis ekonomiku sinifikanti, li qed jirriżulta fid-depopolazzjoni u l-eżodu tal-abitanti tagħhom, li qed ifittxu opportunitajiet f'żoni li qed joffru prospetti aħjar għall-impjiegi u l-edukazzjoni;

Y.  billi l-kriżi Ewropea wriet il-ħtieġa li l-Ewropa tiddiversifika l-attivitajiet ekonomiċi tagħha, u l-importanza li jiġu analizzati mudelli ġodda ta' innovazzjoni u għarfien li jistgħu joħolqu impjiegi ġodda fil-livell lokali;

Z.  billi xi reġjuni tas-sajd kostali jinsabu qrib reġjuni ekonomikament żviluppati u destinazzjonijiet turistiċi iżda madankollu mhumiex kapaċi jilħqu tkabbir ekonomiku adegwat; billi l-pressjoni biex jużaw ir-riżorsi tal-baħar diġà qed tikber f'dawn ir-reġjuni, u s-settur tas-sajd qed jiġi emarġinat favur it-turiżmu, minkejja l-fatt li ż-żewġ setturi huma kompatibbli u komplementari;

AA.  billi l-ġurnali ta' abbord spiss jirrappreżentaw piż amministrattiv għal impriżi tas-sajd kostali żgħar u huwa mixtieq li jkun hemm flessibbiltà akbar;

AB.  billi din il-pressjoni fuq iż-żoni kostali mis-settur tat-turiżmu hija prinċipalment ikkawżata minn ċerti attivitajiet speċifiċi, bħalma hu s-sajd rikreattiv bla kontroll, li f'xi żoni qed jitfgħu pressjoni fuq ir-riżorsi tal-baħar u jaffettwaw l-opportunitajiet ta' negozju għal dawk li jgħixu f'żoni tas-sajd tradizzjonali;

AC.  billi l-istabbiliment ta' Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs) fiż-żoni li jiddependu mis-sajd huwa vitali, peress li dawn il-gruppi huma rikonoxxuti bħala strument utli li jipprovdi opportunitajiet u possibbiltajiet għad-diversifikazzjoni tal-attivitajiet fis-settur tas-sajd, li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għall-iżvilupp ġenerali tar-reġjuni kostali u tal-gżejjer u għall-koeżjoni soċjali f'dawn ir-reġjuni, u għalhekk hemm bżonn li jkomplu jiżdiedu aktar ir-riżorsi ekonomiċi biex dawn il-gruppi jkunu jistgħu jifformaw u jaġixxu fl-oqsma rilevanti;

AD.  billi n-nisa li jiġbru l-frott tal-baħar bil-qoxra għadhom inviżibbli u n-nisa huma sottorappreżentati b'mod ġenerali fis-settur tas-sajd;

AE.  billi n-nisa li jaħdmu fis-settur marittimu bħala dawk li jaħdmu x-xbieki, bħala fornituri, fil-ħatt u fl-ippakkjar għadhom inviżibbli bħala grupp;

AF.  billi l-kriżi ekonomika qed tinħass ukoll fis-settur tas-sajd, speċjalment għal dawk il-gruppi tal-popolazzjoni li l-aktar intlaqtu mis-sitwazzjoni tal-qgħad bħalma huma ż-żgħażagħ u n-nisa, u għalhekk id-diversifikazzjoni u l-innovazzjoni huma meħtieġa sabiex jiżdiedu l-impjiegi, biex jittieħed vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda, bħalma hu l-iżvilupp blu u aħdar, u biex tiġi pprevenuta u miġġielda l-emarġinazzjoni tas-sajd fir-reġjuni li qed jiżviluppaw u f'dawk periferiċi; billi għandha tingħata attenzjoni speċjali fir-rigward tat-taħriġ professjonali;

AG.  billi d-diversifikazzjoni fir-reġjuni kostali u tal-gżejjer tista' titwettaq permezz ta' attivitajiet relatati mal-kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni ta' prodotti tal-ħut, il-gastronomija, it-turiżmu, il-wirt kulturali, storiku u tradizzjonali, l-ambjent u t-tkabbir ekoloġiku;

AH.  billi l-kunċett tal-ekonomija blu qed jiżviluppa u jista' jagħti spinta qawwija lit-tkabbir u lill-iżvilupp ekonomiku, kif ukoll lill-ħolqien tal-impjiegi, b'mod partikolari fil-pajjiżi u r-reġjuni kostali u tal-gżejjer u fir-reġjuni ultraperiferiċi;

AI.  billi l-komunitajiet kostali u tal-gżejjer għandhom interess fundamentali fil-materjalizzazzjoni tal-kunċett tal-ekonomija blu;

AJ.  billi l-inizjattiva "Unjoni ta' l-Innovazzjoni" tal-UE rrikonoxxiet u identifikat nuqqasijiet li jillimitaw u jimpedixxu l-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni, bħalma huma l-investiment inadegwat fix-xjenza, in-nuqqas ta' dejta adegwata dwar l-ibħra u l-oċeani, il-finanzjament insuffiċjenti u nuqqas ta' kooperazzjoni bejn is-setturi privati u pubbliċi;

AK.  billi l-iżvilupp tal-ekonomija blu jkun jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku b'mod ġenerali – u partikolarment fir-reġjuni kostali, tal-gżejjer u dawk ultraperiferiċi – u huma preċiżament ir-reġjuni li jiddependu mis-sajd li għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fl-iżvilupp ta' innovazzjonijiet u li għandhom ikunu involuti f'kull fażi tal-iżvilupp tal-ekonomija blu;

AL.  billi fis-settur tas-sajd, bl-istess mod bħal f'setturi oħra, l-ambjent u l-ekonomija jmorru id f'id; billi l-iżvilupp tal-ekonomija blu għandu għalhekk jiffoka fuq l-ekonomija soċjali u fuq proġetti u attivitajiet sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent li għandhom il-għan li jintroduċu attivitajiet kostali li qed jiżviluppaw u jippreservaw l-ambjent marittimu u l-bijodiversità kollha kemm hi, b'appoġġ speċifiku għall-attivitajiet tas-sajd artiġjanali li jirrispettaw lill-ambjent li jinkoraġġixxu l-bijodiversità; billi dawn il-proġetti u attivitajiet iridu jkunu wkoll sostenibbli mill-perspettiva soċjali u ekonomika sabiex jiġi żgurat li s-sajd artiġjanali jibqa' vijabbli;

AM.  billi l-ekonomija blu tista' tikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp tas-sikurezza abbord il-bastimenti tas-sajd u ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda u l-benesseri tagħhom ta' kuljum;

AN.  billi l-miri ambjentali u ta' selettività japplikaw l-istess b'mod trasversali, iżda se tkun ħaġa problematika biex il-bastimenti żgħar jissodisfaw l-obbligu tal-ħatt l-art għall-ħut skartat;

AO.  billi influwenzi antropoġeniċi, jiġifieri attivitajiet tal-bniedem, fir-reġjuni kostali ġew sottovalutati fil-kuntest tal-kwistjonijiet tal-ħarsien ambjentali; billi l-effetti kumulattivi ta' diversi attivitajiet fuq ir-reġjuni kostali ma ġewx rikonoxxuti jew ivvalutati biżżejjed; billi l-attivitajiet li jseħħu f'xi żoni, bħalma hu t-trasport marittimu, it-turiżmu, is-sajd rikreattiv eżawrjenti u mhux ikkontrollat f'xi żoni, il-bejgħ ta' speċijiet miksuba permezz ta' din l-attività, jew li jinqabdu mingħajr permess, ilma mormi urban u industrijali mill-art kontinentali, eċċ., jaffettwaw b'mod partikolari s-settur tas-sajd;

AP.  billi l-għarfien tal-ambjent marittimu, speċifikament tal-istat tal-ekosistema tal-baħar, huwa vitali għall-valutazzjoni tal-impatt ta' diversi attivitajiet fuq l-ambjent, bħalma huwa l-istabbiliment ta' miżuri ta' protezzjoni u programmi ta' monitoraġġ xierqa bil-għan li jiġu promossi l-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut, l-użu sostenibbli tar-riżorsi u l-iżvilupp tal-innovazzjonijiet; billi d-dejta dwar l-ambjent tal-baħar hija inadegwata u sistematizzata b'mod inadegwat;

AQ.  billi f' ċerti reġjuni s-sajd illegali huwa ta' theddida serja għall-issoktar tal-eżistenza tas-sajd kostali artiġjanali kif ukoll jipperikola l-preservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-bijodiversità;

AR.  billi l-Politika Marittima Integrata għandha l-għan li twieġeb għall-isfidi l-ġodda li qed isibu ma' wiċċhom l-ibħra, l-industrija u s-sajjieda fl-Ewropa kollha, mill-protezzjoni tal-ambjent sal-iżvilupp kostali, permezz tal-akkwakultura, it-turiżmu nawtiku jew attivitajiet ekonomiċi oħra marbuta mat-tkabbir blu;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni tadatta d-definizzjoni tas-sajd kostali, tas-sajd kostali fuq skala żgħira, u tas-sajd tradizzjonali, skont il-karatteristiċi soċjoekonomiċi u l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni differenti, aktar milli unikament skont id-dimensjonijiet u l-qawwa tal-bastimenti tas-sajd, peress li r-regolamenti attwali tal-UE mhumiex sodisfaċenti; jipproponi li jsir użu mir-reġjonalizzazzjoni bil-għan li d-definizzjoni tas-sajd kostali tiġi adattata fuq il-bażi ta' kull każ għalih skont l-ispeċifiċitajiet ta' kull attività tas-sajd; jipproponi li jitqiesu għadd ta' kriterji indikattivi bħalma huma d-daqs tal-bastimenti, l-irkapti tas-sajd użati, is-selettività tat-tekniki tas-sajd, it-tul tal-vjaġġi tas-sajd u jekk is-sid tal-bastiment hux abbord, il-formuli tradizzjonali ta' intraprenditorija u l-proprjetà u l-istrutturi tan-negozju li tradizzjonalment joperaw f'dawn l-oqsma, l-involviment tas-settur estrattiv fl-attivitajiet tal-ipproċessar u l-bejgħ, in-natura u l-iskala veri tal-attivitajiet estrattivi u fatturi oħra marbuta mal-attivitajiet tradizzjonali, l-appoġġ min-negozji jew l-influwenza fuq il-komunitajiet lokali;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà ta' sajd kostali fuq skala żgħira fil-komunitajiet tal-gżejjer li tradizzjonalment jiddependu mis-sajd għall-għajxien tagħhom stess, u huma involuti f'attivitajiet tas-sajd tul is-sena kollha;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu b'mod gradwali l-kwoti allokati lis-sajd artiġjanali, bil-għan li jagħtu spinta lil din il-forma ta' sajd soċjalment u ekoloġikament sostenibbli;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja proġetti innovattivi u d-dispożizzjonijiet ġuridiċi li jiffaċilitaw l-iżvilupp tar-reġjuni kostali, tal-gżejjer u ultraperiferiċi, b'kont meħud tad-diversità tal-attivitajiet soċjoekonomiċi, bħala mezz biex tixpruna l-esternalitajiet pożittivi tas-sajd artiġjanali, f'dawk li huma kemm il-koeżjoni soċjali kif ukoll dik ekonomika u l-protezzjoni ambjentali permezz ta' tipi ġodda ta' appoġġ fi ħdan il-kuntest tal-finanzjament Ewropew eżistenti; jenfasizza li għandha tingħata prijorità lill-proġetti li jiffukaw fuq il-ħolqien u ż-żamma ta' impjiegi sostenibbli, l-involviment dejjem ikbar tas-settur estrattiv fl-ipproċessar u l-bejgħ, il-promozzjoni tal-formuli tal-intraprenditorija marbuta mal-ekonomija soċjali, il-promozzjoni ta' ktajjen tas-suq qosra, l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda fil-promozzjoni u l-bejgħ ta' oġġetti u servizzi tas-sajd, l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' oġġetti u servizzi ġodda, u ż-żamma u l-protezzjoni tar-rwoli tradizzjonali;

5.  Iqis li r-reviżjoni tal-qafas ta' miżuri tekniċi għandha tqis l-ispeċifiċitajiet tas-sajd kostali u tħalli lok għal ċerti derogi, kemm-il darba dawn ikunu ġustifikati, fil-kuntest tar-reġjonalizzazzjoni;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina investigazzjoni fil-livell Ewropew biex jiġi aċċertat l-impatt tas-sajd kostali rikreattiv fuq l-attivitajiet tas-sajd tradizzjonali u wkoll biex jiġu ddefiniti l-parametri li huma meħtieġa bil-għan li f'ċerti żoni jitnaqqas is-sajd kostali rikreattiv; jitlob li jiżdied il-monitoraġġ ta' din l-attività sabiex tiġi pprevenuta kwalunkwe interferenza bejn is-settur estrattiv u dawn il-prattiki li diġà huma kawża ta' tħassib fir-reġjuni ultraperiferiċi b'setturi importanti tat-turiżmu;

7.  Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lil sajd kostali fuq skala żgħira meta jingħata l-finanzjament tal-FEMS u biex jissimplifikaw il-proċeduri għall-operaturi ta' dawk it-tipi ta' sajd;

8.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet involuti fil-promozzjoni ta' dawn l-attivitajiet jiżguraw li l-partijiet ikkonċernati lokali kollha, l-assoċjazzjonijiet tal-imprendituri, l-istituti tar-riċerka tas-sajd u l-oċeanografija, l-universitajiet, iċ-ċentri għat-teknoloġija u l-istituzzjonijiet lokali u reġjonali kollha kemm huma jipparteċipaw fil-proċessi tal-innovazzjoni, sabiex jgħinu lill-proġetti jintroduċu miżuri komprensivi, biex jittejbu l-prospetti tagħhom ta' finanzjament u jingħataw appoġġ biżżejjed biex jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifikati fil-Fond Ewropew għas-Sajd;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni jkollha l-obbligu ta' rendikont lejn il-Parlament fir-rigward tal-pjanijiet ta' azzjoni għall-iżvilupp, il-kompetittività u s-sostenibbiltà tas-sajd kostali fuq skala żgħira mfassla mill-Istati Membri għall-finijiet tal-FEMS;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex timplimenta l-miżuri meħtieġa biex tappoġġja d-diversi gruppi ta' nisa fis-settur marittimu sabiex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tagħhom u tiżgura li jiġu rappreżentati fl-oqsma kollha, kemm fir-rwoli tat-teħid ta' deċiżjonijiet kif ukoll fl-attivitajiet tas-sajd;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri speċifiċi biex tirrikonoxxi u ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa li jaħdmu x-xbieki, dawk li jaħdmu bħala fornituri, dawk li jaħdmu fil-ħatt u dawk li jaħdmu fl-ippakkjar;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, issaħħaħ ir-rwol tan-Netwerk Ewropew dwar iż-Żoni tas-Sajd (FARNET), li jipprovdi assistenza sinifikanti lill-Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd (Fisheries Local Action Groups - FLAGs);

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tixpruna t-twaqqif u l-ħidma tal-Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd billi żżid ir-riżorsi ekonomiċi, peress li dawn il-gruppi qed jipprovdu appoġġ kontinwu u konsulenza b'mod dirett lis-settur tas-sajd u b'hekk qed jippromwovu mudell ta' żvilupp sostenibbli soċjalment inklużiv fiż-żoni tas-sajd, li jispira liż-żgħażagħ u lin-nisa jinvolvu ruħhom fi proġetti ġodda ta' negozju u jikkontribwixxi għat-tiġdid tal-infrastruttura tal-innovazzjoni, l-investiment u d-diversifikazzjoni ekonomiċi, u pjanijiet ta' ġestjoni lokali mill-impriżi tas-sajd infushom; jistiedenlill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol u l-funzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti fl-iżvilupp ta' attivitajiet innovattivi ġodda u taħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mad-diversi operaturi tas-settur;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħin fit-tisħiħ tar-rwol tal-komunitajiet tas-sajd fl-iżvilupp lokali u l-governanza tar-riżorsi tas-sajd lokali u tal-attivitajiet marittimi;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-irwol partikulari tan-nisa fl-ekonomija fiż-żoni kostali u taġixxi b'mod konsistenti ma' dan, bħalma diġà jsir fl-industrija agrikola; jitlob li jingħata rikonoxximent tal-ammont f'termini ta' PDG li huwa kkontribwit minn nisa fi rwoli awżiljari u tar-rilevanza partikolari tal-kontribut tagħhom fl-unitajiet domestiċi fejn it-tqassim tax-xogħol abbażi tas-sess tradizzjonalment kien ifisser li l-estrazzjoni kienet unikament attività maskili; jitlob għar-rikonoxximent professjonali fil-livelli kollha tar-rwoli femminili tradizzjonali fis-settur u għat-twaqqif ta' programmi ddedikati mmirati biex jappoġġjaw l-intraprenditorija min-nisa f'dawn l-oqsma;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tappoġġja l-investiment fid-diversifikazzjoni tas-settur tas-sajd permezz tal-iżvilupp ta' attivitajiet komplementari u l-versatilità tal-karrieri fis-sajd, inklużi l-investimenti f'bastimenti, tagħmir tas-sikurezza, taħriġ, servizzi ambjentali fl-attivitajiet tas-settur tas-sajd, u l-attivitajiet kulturali u edukattivi, b'enfasi partikolari fuq il-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli; jenfasizza li l-objettiv ewlieni għandu jkun li jiġu ffinanzjati attivitajiet li huma soċjalment, ambjentalment u ekonomikament vijabbli u kapaċi joħolqu l-impjiegi, partikolarment għaż-żgħażagħ u għan-nisa; jenfasizza li l-akkwakultura tal-baħar hija kompatibbli u komplementari mas-sajd kostali fir-reġjuni ultraperiferiċi, u jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta' tekniki tat-trobbija u tal-għażla tal-varjetajiet fl-ilmijiet sħan taż-żoni tropikali jew subtropikali; jistieden lill-Kummissjoni tenfasizza r-rwol moqdi min-nisa fis-sajd kostali artiġjanali u l-attivitajiet assoċjati kollha;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti spinta lill-ħolqien u l-iżvilupp tat-turiżmu tas-sajd, bil-għan li tiġi applikata strateġija tan-negozju ddivrenzjata li tkun xierqa għall-potenzjal ta' dan is-segment u tkun kapaċi tissodisfa l-ħtiġijiet tiegħu b'mod aktar effettiv, filwaqt li taħdem favur forma ġdida ta' turiżmu li fih l-interessi ewlenin jirrigwardaw il-kwalità, il-flessibilità, l-innovazzjoni u l-ippriservar tal-wirt storiku u kulturali taż-żoni tas-sajd kif ukoll l-ambjent u s-saħħa, fost aspetti oħra; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tippromwovi u tappoġġja l-investiment fis-sajd fil-qasam tat-turiżmu, bil-għan li jinħolqu kapaċitajiet iddivrenzjati tat-turiżmu billi jiġu promossi l-gastronomija marbuta mal-prodotti artiġjanali tal-ħut, l-attivitajiet tat-turiżmu tas-sajd bil-qasba, it-turiżmu ta' taħt l-ilma u tal-għadis, eċċ., u b'hekk b'mod sostenibbli ssir kapitalizzazzjoni fuq il-wirt tas-sajd u r-rikonoxxibilità ta' reġjun tas-sajd speċifiku;

18.  Jenfasizza l-importanza li qed tikber tal-attivitajiet sportivi nawtiċi fit-tisħiħ tal-komunitajiet, lokali, b'mod partikolari barra mill-istaġun, permezz ta' sports ġodda ta' taħt l-ilma, tal-għadis jew sports nawtiċi oħra bħalma huma s-serfing jew il-bodyboarding;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fl-interess li tingħata spinta lill-ħolqien u l-iżvilupp tat-turiżmu tas-sajd tippromwovi u tappoġġja b'mod attiv l-investiment fid-diversifikazzjoni tas-sajd fil-qasam tal-kultura u l-arti bħala parti mill-wirt tradizzjonali (artiġjanat, mużika u żfin) u tappoġġja l-investiment fil-promozzjoni tat-tradizzjoni, l-istorja u l-wirt tas-sajd b'mod ġenerali (irkapti tas-sajd, tekniki, dokumenti storiċi, eċċ.) billi jinfetħu mużewijiet u jiġu organizzati wirjiet li għandhom x'jaqsmu mill-qrib mas-sajd kostali;

20.  Jitlob lill-Kummissjoni tistudja l-possibbiltà li tippermetti l-użu mħallat ta' bastimenti maħsuba għal attivitajiet ta' estrazzjoni sabiex, filwaqt li jżommu dan il-għan, ikunu jistgħu wkoll jakkomodaw tipi oħra ta' attivitajiet marbuta mas-settur tar-rikreazzjoni u tat-turiżmu, bħalma huma jiem ta' informazzjoni nawtika jew attivitajiet relatati mal-ipproċessar, it-tagħlim jew il-gastronomija, eċċ., skont is-sistema li topera fis-settur rurali li tinvolvi l-iskejjel tal-biedja jew l-agroturiżmu;

21.  Jappella lill-Kummissjoni, u lill-Istati Membri permezz ta' aġenziji governattivi tagħhom, jiżguraw li l-impriżi tas-sajd kostali fuq skala żgħira jirċievu s-sehem ġust tagħhom ta' finanzjament mill-FEMS, b'mod partikolari meta wieħed iqis ir-restrizzjonijiet amministrattivi imposti fuqhom;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq miżuri li jinkoraġġixxu u jippromwovu l-mobilità bejn il-professjonijiet marbuta mal-baħar;

23.  Jitlob li r-riżultati tar-riċerka u l-proġetti ffinanzjati mill-baġit pubbliku jsiru pubblikament disponibbli taħt ċerti kundizzjonijiet, sabiex jiġu żgurati l-iżvelar aktar effettiv tad-dejta eżistenti dwar l-ibħra u l-oċeani u l-aċċess aktar effettiv għal din id-dejta, u sabiex jitneħħew l-ostakli amministrattivi attwali li qed ixekklu t-tkabbir attwali u l-iżvilupp tal-innovazzjoni;

24.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb ir-regolamenti billi ddaħħal mekkaniżmi sabiex tissorvelja l-allokazzjoni ġusta ta' kwoti lis-sajd fuq skala żgħira fir-rigward tal-ispeċijiet kondiviżi;

25.  Jenfasizza li l-prodott prinċipali tas-sajd huwa l-ħut innifsu u li huwa vitali li jissaħħu d-diversi mezzi ta' kif jintuża l-ħut, inkluż l-ippakkjar fil-laned u l-użu ta' prodotti sekondarji tal-ħut; jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod attiv tippromwovi u tappoġġja l-investiment fid-diversifikazzjoni tas-sajd f'dawk li huma l-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti tal-ħut lokali u tagħti spinta lill-iżvilupp ta' kanali ta' distribuzzjoni lokali, il-promozzjoni ta' dawn il-prodotti permezz tal-ħolqien ta' sinjali distintivi lokali u/jew trejdmarks għall-prodotti friski u billi jingħata appoġġ lill-ħolqien ta' proġetti lokali tan-negozju li jkunu mmirati biex iwettqu dawn l-attivitajiet; jenfasizza li l-promozzjoni tal-innovazzjoni b'dan il-mod għandha b'mod partikolari tinkludi l-iżvilupp ta' tikketti u siġilli li jiggarantixxu l-kwalità tal-prodotti tal-ħut lokali;

26.  Jappella għal flessibbiltà akbar fir-rigward tal-ġurnali ta' abbord għall-bastimenti ta' inqas minn 12-il metru, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżit li d-dokumenti għandhom jintbagħtu fi żmien 48 siegħa, peress li dan jirrappreżenta piż amministrattiv konsiderevoli; jipproponi f'dan il-kuntest li l-bastimenti li jbiegħu l-ħut kollu tagħhom b'irkant jitħallew ikunu eżentati minn dan l-obbligu, sitwazzjoni li tkun tippermetti li l-informazzjoni meħtieġa tinkiseb mingħajr ma jiġi impost piż amministrattiv mhux meħtieġ;

27.  Jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta' żoni marini protetti, li se jippromwovi r-riżorsi tas-sajd sostenibbli u jiffaċilita l-kontroll tas-sajd IUU (sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat) u l-ġlieda kontra tali sajd; jenfasizza l-bżonn li l-UE tipprovdi gwida, koordinazzjoni u appoġġ adegwati lill-Istati Membri f'dan ir-rigward;

28.  Jitlob appoġġ sod għall-ħidma tan-nisa peress li jaqdu rwol essenzjali fis-sajd artiġjanali; jenfasizza, b'mod partikolari, il-kompiti ewlenin li jitwettqu min-nisa fil-katina tal-ipproċessar u r-rwol fundamentali tagħhom fil-ġbir tal-frott tal-baħar bil-qoxra;

29.  Jinnota li s-sajd kostali fir-reġjuni ultraperiferiċi huwa eliġibbli għal skema ta' kumpens rikonoxxuta taħt il-FEMS minħabba l-ispejjeż addizzjonali sinifikanti li jġarrab; jistieden lill-Kummissjoni tkabbar din l-iskema biż-żieda ta' mekkaniżmu speċifiku għar-reġjuni ultraperiferiċi li jkun simili għall-iskema POSEI fis-settur agrikolu;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-introduzzjoni ta' prodotti friski miksuba permezz tas-sajd artiġjanali, il-ġbir tal-frott tal-baħar bil-qoxra u l-akkwakultura estensiva, sostenibbli, fuq skala żgħira fl-istabbilimenti tal-ikel pubbliċi (istituzzjonijiet edukattivi, sptarijiet, ristoranti, eċċ.);

31.  Jenfasizza li r-reġjuni ultraperiferiċi għandhom karatteristiċi speċifiċi bħala riżultat tal-bogħod tagħhom u n-natura insulari tagħhom; jenfasizza li dawn il-karatteristiċi speċifiċi jġarrbu spejjeż addizzjonali għas-sajd kostali f'dawn ir-reġjuni u li dawn l-ispejjeż addizzjonali għandhom jiġu kkumpensati b'mod sħiħ bħala parti mill-FEMS;

32.  Jenfasizza li l-flotot tas-sajd kostali fir-reġjuni ultraperiferiċi spiss jikkonsistu f'bastimenti li qed jiqdiemu, sitwazzjoni li tikkawża kwistjonijiet f'dik li hi sikurezza abbord; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-FEMS bil-ħsieb li tiġi awtorizzata l-għajnuna għat-tiġdid tal-bastimenti tas-sajd kostali ta' skala żgħira fir-reġjuni ultraperiferiċi, kemm-il darba dan ma jżidx il-kapaċità;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aċċess għad-dejta tal-baħar u dik ekoloġika bil-għan li jiġu promossi t-trasparenza, l-innovazzjoni u l-iżvilupp, u jiggarantixxu aċċess għall-partijiet interessati kollha għall-informazzjoni xjentifika żviluppata bl-appoġġ ta' kofinanzjament pubbliku;

34.  Jenfasizza li l-oċeani u ż-żoni matul u ħdejn il-kosti għandhom potenzjal li fil-biċċa l-kbira għadu ma ġiex esplorat mil-lat ta' żvilupp, impjiegi, awtonomija tal-enerġija, innovazzjoni u żvilupp sostennibli; iqis li r-rikonoxximent min-naħa tal-UE ta' dan il-potenzjal u tar-rwol moqdi minn dawn iż-żoni jkun jagħmel lil dawn ir-reġjuni kostali, tal-gżejjer u ultraperiferiċi aktar attraenti u jagħti spinta lill-iżvilupp tagħhom;

35.  Jesprimi tħassib dwar l-applikazzjoni tal-programm Orizzont 2020 għaż-żona tal-ekonomija blu, peress li huwa l-programm prinċipali għar-riċerka u l-iżvilupp tal-innovazzjoni fil-livell Ewropew; jappoġġja l-ħolqien ta' Komunità ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) tal-ekonomija blu fi ħdan Orizzont 2020 li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-attivitajiet fir-reġjuni kostali permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati transnazzjonali;

36.  Jappoġġja l- użu ta' fondi maħsuba għall-innovazzjoni u t-tkabbir blu biex jiġu ffinanzjati r-riċerka fundamentali, ir-R&Ż, it-taħriġ, it-twaqqif ta' kumpaniji, il-protezzjoni ambjentali u l-varar ta' prodotti u proċessi innovattivi fis-suq;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti appoġġ bħala parti mill-inizjattivi għall-immaniġġjar dirett tal-finanzjament tal-proġetti, li fihom titqiegħed enfasi fuq is-sajd kostali u l-iżvilupp tar-reġjuni kostali;

38.  Jisħaq fuq l-importanza tal-istrumenti tal-protezzjoni ambjentali, bħalma huma l-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali għall-proġetti individwali u Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi għall-istrateġiji, il-pjanijiet u l-programmi, li jikkontribwixxu għas-sajd sostenibbli;

39.  Jenfasizza kemm hi importanti l-Politika Marittima Integrata għall-ġejjieni tar-reġjuni li jiddependu mis-sajd, u jifhem li għandu jkun hemm impenn dejjem akbar lejn l-istrateġija tat-tkabbir blu. L-għan huwa li jingħata appoġġ fit-tul għal tkabbir sostenibbli fis-setturi marini u marittimi kollha, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-ibħra u l-oċeani bħala l-muturi li jiġġeneraw l-impjiegi u joħolqu l-impjiegi fir-reġjuni kostali;

40.  Jisħaq li r-reġjuni kostali u tal-gżejjer, kif ukoll ir-reġjuni ultraperiferiċi, huma l-atturi ewlenin fl-iżvilupp tal-innovazzjoni u li dawn għandhom ikunu involuti f'kull stadju tal-iżvilupp tal-ekonomija blu;

41.  Jisħaq fuq l-importanza tal-FEMS, li jiffoka b'mod partikolari fuq id-diversifikazzjoni u l-innovazzjoni fis-settur tas-sajd, bil-għan li jappoġġja s-sajd li huwa soċjoekonomikament u ambjentalment sostenibbli, innovattiv, kompetittiv, effettiv u bbażat fuq l-għarfien; jappoġġja l-ħtieġa li jissaħħaħ il-finanzjament għall-Assi 4 tal-Fond Ewropew għas-Sajd bil-għan li jiġu appoġġati l-membri tal-komunitajiet tas-sajd u jittejbu l-istandards tal-għajxien tagħhom billi jiġu żviluppati attivitajiet ġodda; Jistieden lill-Kummissjoni tivvalida l-verżjonijiet reġjonali tal-FEMS malajr kemm jista' jkun;

42.  Jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ ir-relazzjoni ta' bejn il-komunitajiet lokali u l-universitajiet/iċ-ċentri tat-teknoloġija li se jikkontribwixxu b'mod deċiżiv favur il-ħolqien ta' inkubaturi ġodda tan-negozju li jippermettu l-ġenerazzjoni ta' ideat tan-negozju ġodda fis-settur marittimu;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi b'mod attiv proġetti li joffru appoġġ għat- tisħiħ tal-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku, li l-objettiv tagħhom huwa l-iżvilupp jew l-introduzzjoni ta' prodotti, tagħmir u tekniki ġodda, kif ukoll sistemi ġodda jew imtejba għall-immaniġġjar u l-organizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tinkoraġġixxi l-iskambju ta' informazzjoni u l-kondiviżjoni tal-prattiki tajba bejn żoni differenti tas-sajd sabiex jitrawwem l-iżvilupp ta' metodi innovattivi u sostenibbli tas-sajd; iqis li huwa essenzjali f'dan ir-rigward li jiġu inkorporati moduli għat-taħriġ tal-intraprendituri u għad-diversifikazzjoni fl-iskejjel professjonali nawtiċi u tas-sajd;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-ħolqien ta' negozji innovattivi ġodda fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd, billi tipprovdi inċentiv għall-intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji ġodda b'possibilità tajba ta' suċċess fis-settur marittimu, li ser jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tal-attività tas-sajd kostali tradizzjonali, joħolqu l-impjiegi u jattiraw jew iżommu kif inhi l-popolazzjoni;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tuża approċċ selettiv meta tkun qed tiżviluppa proposti leġiżlattivi dwar l-użu tal-irkapti u t-tekniki tas-sajd sabiex jittieħed inkunsiderazzjoni l-impatt reali li dawn l-irkapti u tekniki għandhom fuq ir-riżorsi tas-sajd artiġjanali f'kull wieħed mill-oqsma rilevanti; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva tiġi soġġetta għal valutazzjoni tal-impatt li ssir bir-reqqa minn qabel filwaqt li jitqiesu l-fatturi speċifiċi li japplikaw f'kull żona tas-sajd; jemmen li approċċ mhux selettiv għall-użu ta' rkapti u tekniki tas-sajd qed ikollu impatt serju fuq il-vijabbiltà tal-komunitajiet kostali u tal-gżejjer li diġà huma emarġinati, filwaqt li jikkawża aktar depopolazzjoni u jxekkel l-iżvilupp u l-innovazzjoni; huwa tal-fehma li għandha tiġi applikata diskriminazzjoni pożittiva għas-sajd kostali artiġjanali; jemmen li dan l-approċċ, bħal fil-każ tal-proposta għall-projbizzjoni tas-sajd bl-għeżula tat-tisqif, jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għadha qed tadatta ruħha għall-PKS riformata deċentralizzata li l-koleġiżlaturi għażlu li jadottaw; ifakkar lill-Kummissjoni fid-dmir tagħha li topera fi ħdan il-qafas tar-reġjonalizzazzjoni kif stabbilit fir-Regolament il-ġdid dwar il-PKS;

46.  Jinnota li l-ekosistemi tal-baħar tal-kosta huma sensittivi u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jivvalutaw l-impatt ambjentali ta' kwalunkwe attività li tista' taffettwa s-sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut, bħalma huma t-trasport marittimu, l-iskart, it-trasport, it-tniġġis tal-akwifer, l-attivitajiet tat-tħaffir jew il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ġodda għat-turisti mal-kosta, f'konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni;

47.  Jagħti parir lill-Kummissjoni tagħti l-akbar importanza lir-rilevanza soċjoekonomika tas-sajd kostali artiġjanali u lis-sajd fuq skala żgħira fi ħdan l-UE, l-adozzjoni ta' metodi alternattivi ta' kif jiġu ddefiniti s-segmenti tal-flotta, u l-importanza tad-diversifikazzjoni tal-attività fir-reġjuni kostali li jiddependu b'mod qawwi mis-sajd; jinnota r-rilevanza tal-ġbir ta' korp ta' informazzjoni xjentifika li tiffaċilita ġestjoni aħjar tas-sajd artiġjanali, bil-għan li dan isir aktar sostenibbli mil-lat bijoloġiku, soċjali, ekonomiku u ambjentali;

48.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jaċċeleraw il-proċess ta' traspożizzjoni tal-ftehim tas-sħab soċjali dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (l-ILO) fi strument leġiżlattiv xieraq tal-UE;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, skont il-klassifika esperta tal-irkapti tas-sajd mogħtija fir-Regolament tal-Mediterran, tieħu inkunsiderazzjoni d-differenzi ta' bejn ix-xbieki tat-tkarkir u t-tartaruni bil-għan li tagħti l-aħjar dispożizzjonijiet lejn l-użu aktar sostenibbli ta' kull tip, filwaqt li jitqies il-parir xjentifiku l-aktar riċenti;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jsir rieżami tal-valutazzjoni tal-istatus tal-istokkijiet tal-ħut rilevanti għas-sajd kostali, u jenfasizza l-ħtieġa li ssir analiżi tal-impatt li għandu s-sajd fuq skala żgħira fuq l-istokkijiet tal-ħut, mingħajr ma wieħed jinsa t-tekniki aktar sostanzjali bħalma hu s-sajd għat-tonn peress li l-ispeċijiet li jsir is-sajd tagħhom fis-sajd kostali huma estremament siewja mil-lat soċjoekonomiku, alovolja dawn jammontaw biss għal proporzjon żgħir tal-qabdiet totali iżda huma, madankollu, sinifikanti ħafna għas-sopravivenza ta' dawk is-sajjieda li jiddependu minnhom għall-qligħ tagħhom ta' kuljum;

51.  Jesprimi tħassib dwar it-telf ta' tekniki u ħiliet tas-sajd tradizzjonali minħabba r-regolamenti mhux favorevoli li jaffettwaw il-komunitajiet kostali;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni temenda d-dispożizzjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għax-xbieki tas-sajd, bħalma huma d-daqs minimu tal-malja tax-xibka, l-ogħli tax-xibka, id-distanza mill-kosta u l-fond li fih ix-xbieki jistgħu jintużaw bil-għan li jiġi żgurat ħsad aktar bilanċjat tal-istokkijiet tal-ħut u tiġi priservata l-bijodiversità;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni temenda d-dispożizzjonijiet tar-regolament eżistenti li jippreskrivu d-distanza meħtieġa mill-kosta u l-fond li fih jistgħu jintużaw l-irkapti tas-sajd biex jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet ġeografiċi taż-żoni tal-fruntiera tal-Istati Membri;

54.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir emenda lir-Regolament dwar miżuri ta' mmaniġġjar għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran, magħruf ukoll bħala r-"Regolament dwar il-Mediterran", li ġie adottat fl-2006 u li jistabbilixxi regoli dwar il-karatteristiċi tekniċi tal-irkapti u l-użijiet tagħhom; iħoss li dan ir-regolament irid jinġieb konformi mal-PKS il-ġdida, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li dan il-baċin huwa ġestit b'mod konġunt ma' pajjiżi li mhumiex tal-UE, b'mod partikolari l-objettiv tar-rendiment massimu sostenibbli;

55.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni effettiva bejn l-Istati Membri biex jiżguraw li s-sajjieda jingħataw informazzjoni f'waqtha u komprensiva dwar l-implimentazzjoni tar-regolamenti eżistenti u kwalunkwe emenda li ssir lil dawn ir-regolamenti;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi proġetti, fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, li se jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-inħawi kostali u tal-gżejjer bħala żoni ta' wirt tas-sajd u marittimu tradizzjonali, kulturali u storiku;

57.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu użu mill-fondi Ewropej biex jissussidjaw iċ-ċertifikazzjoni tas-sostenibbiltà tax-xbieki nases mikxufa fissi, bil-għan li jippromwovu r-rikonoxximent u l-kontribut ta' dan il-metodu ta' sajd;

58.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 419, 16.12.2015, p. 167.
(2) Testi adottati, P7_TA(2013)0438.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0291
(4) ĠU C 75, 26.2.2016, p. 24.


Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd
PDF 323kWORD 140k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar regoli komuni fid-dawl tal-applikazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (2015/2091(INI))
P8_TA(2016)0110A8-0052/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(2),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim tal-1995 dwar l-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 relatati mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna,

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta għal Sajd Responsabbli tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, adottat f'Ottubru 1995, u l-istrumenti u l-linji gwida assoċjati magħha,

–  wara li kkunsidra l-kunċett ta' ekosistema marina vulnerabbli li ħareġ mid-diskussjonijiet fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU) u żied fil-momentum wara l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni Nru 61/105 tal-AĠNU tal-2006, u l-fatt li l-ekosistemi marini vulnerabbli jikkostitwixxu żoni li jistgħu jkunu vulnerabbli għall-impatt tal-attivitajiet tas-sajd,

–  wara li kkunsidra l-Kriterji u l-Gwida Xjentifika tal-Azores tal-2009 għall-identifikazzjoni ta' żoni tal-baħar ekoloġikament jew bijoloġikament sinifikanti u t-tfassil ta' netwerks rappreżentattivi ta' żoni protetti tal-baħar fl-ilmijiet miftuħa tal-oċeani u abitati tal-baħar fond skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd(3),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Konferenza tal-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta' Distanzi Twal tas-16 u s-17 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-20 ta' Ottubru 2015 tal-Qorti tal-Awdituri bl-isem 'Il‑Ftehimiet ta' Sħubija dwar is‑Sajd huma mmaniġġjati tajjeb mill‑Kummissjoni?',

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0052/2016),

A.  billi, skont ir-rapport tal-2014 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) bl-isem 'The State of World Fisheries and Aquaculture', in-numru ta' stokkijiet sfruttati żżejjed żdied kontinwament sal-2008 iżda naqas kemxejn fl-2011;

B.  billi l-UE hija waħda mill-atturi prinċipali tas-sajd fid-dinja, bi preżenza storika qawwija u attivitajiet sinifikanti fl-oċeani kollha tad-dinja bis-saħħa ta' taħlita ta' attivitajiet tal-flotta, investimenti privati minn ċittadini tal-UE, in-netwerk ta' ftehimiet bilaterali tagħha dwar is-sajd, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tagħha, u l-parteċipazzjoni tagħha fl-akbar organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) kollha, u billi l-UE tinkoraġġixxi prattika tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem;

C.  billi l-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet globali tal-ħut jeħtieġ inevitabbilment li tinvolvi l-multilateraliżmu u l-kooperazzjoni internazzjonali, inkluża kooperazzjoni bilaterali; billi l-UE għandha rwol ewlieni fit-tmexxija globali tal-ibħra u l-oċeani, u billi l-PKS trid tkun ibbażata fuq viżjoni ambizzjuża li tkun koerenti mad-dimensjoni interna prevista fir-regolament bażiku dwar dan is-suġġett;

D.  billi l-FAO riċentament ippubblikat Linji Gwida Volontarji għall-Iżgurar tas-Sostenibilità tas-Sajd fuq Skala Żgħira, li jistabbilixxu objettivi b'rabta ma' tali sajd, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

E.  billi l-UE hija suq ewlieni għall-prodotti tas-sajd (inkluż il-ħut maqbud mill-flotot tal-UE kif ukoll l-importazzjonijiet) u l-ikbar importatur ta' tali prodotti, billi tikkonsma 11 % tal-produzzjoni tal-ħut fid-dinja f'termini ta' volum u timporta 24 % tal-prodotti tas-sajd f'termini ta' valur, anke jekk tirrappreżenta 8 % biss tal-qabda dinjija; billi l-UE għandha industrija estensiva tal-ipproċessar b'dimensjoni soċjali sinifikanti li jeħtieġ tiġi protetta;

F.  billi d-dimensjoni esterna tal-PKS l-ġdida tinkludi ftehimiet internazzjonali u sajd fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, billi l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-FAO jissuġġerixxu l-identifikazzjoni ta' żoni tal-baħar ekoloġikament jew bijoloġikament sinifikanti u ekosistemi marini vulnerabbli, rispettivament, u billi ż-żoni protetti tal-baħar huma għodod essenzjali għal ġestjoni bbażata fuq l-ekosistema, kif rikonoxxut mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd;

G.  billi l-kwoti fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd primarjament ġew ibbażati fuq qabdiet storiċi, u dan wassal għal aċċess preferenzjali tal-pajjiżi żviluppati għall-istokkijiet globali tal-ħut; billi l-kriterji ta' allokazzjoni stabbiliti minn xi organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd issa jridu jintużaw biex jikkunsidraw is-sajd li jsir mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw tal-kosta, li għal ġenerazzjonijiet sħaħ iddipendew fuq riżorsi tas-sajd fil-viċin, fatt li l-UE trid tkompli tirrispetta;

H.  billi huwa essenzjali li ssir distinzjoni bejn il-ftehimiet nordiċi man-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faeroe, u l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli li jinvolvu pajjiżi oħra;

I.  billi l-UE jrid ikollha l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp skont l-Artikolu 201(1) tat-TFUE li jgħid li 'l-Unjoni għandha tieħu in kunsiderazzjoni l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw';

J.  billi f'xi każijiet mhemmx biżżejjed data dwar l-istatus tar-riżorsi u dwar it-tneħħija totali minn flotot lokali u dawk ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-istokkijiet tal-ħut mistada mill-UE f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi, jew li huma destinati għas-suq tal-UE, u għaldaqstant huwa diffiċli li wieħed jevalwa l-livell ta' stokkijiet żejda skont diversi ftehimiet imħallta kif meħtieġ mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); billi jkun mixtieq li l-kwantità u t-trasparenza ta' data bħal din jiżdiedu;

K.  billi l-UE għandha tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex tiżgura li l-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli konklużi ma' pajjiżi terzi jipprovdu benefiċċji reċiproċi lill-UE u lill-pajjiżi terzi kkonċernati, anke lill-popolazzjonijiet lokali u lis-setturi tas-sajd tagħhom;

L.  billi l-problema tal-piraterija għandha wkoll effetti negattivi fuq ir-reġjuni fejn isir sajd regolat fil-qafas tal-ftehimiet bilaterali u multilaterali tas-sajd;

1.  Jilqa' l-inklużjoni fir-regolament bażiku dwar il-PKS, għall-ewwel darba, ta' kapitolu li jirreferi għad-dimensjoni esterna, inklużi kondizzjonijiet minimi għal ftehimiet bilaterali, dover li tiġi promossa l-kooperazzjoni fost l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u l-konsistenza bejn il-miżuri li jieħdu, referenza espliċita għal standards komuni kemm fl-ilmijiet tal-UE kif ukoll lil hinn minnhom, u dikjarazzjoni li l-miżuri jridu jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

2.  Jenfasizza l-importanza li tkun żgurata l-konsistenza bejn il-politiki dwar is-sajd, dwar l-ambjent u dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

3.  Jagħraf l-importanza li l-koerenza u l-kompatibilità tal-qafas legali eżistenti jinżammu u jiġu estiżi;

4.  Jitlob li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-korpi tal-Kummissjoni rilevanti għas-sajd, jiġifieri DĠ MARE, DĠ DEVCO u DĠ TRADE;

5.  Jinsisti li l-promozzjoni, mill-UE u l-imsieħba li magħhom għandha ftehimiet bilaterali u ftehimiet oħra, ta' sajd ambjentalment, soċjalment u ekonomikament sostenibbli bbażat fuq it-trasparenza u l-parteċipazzjoni ta' partijiet kkonċernati mhux governattivi, speċjalment professjonisti li jiddependu mis-sajd għall-għajxien tagħhom, hija essenzjali sabiex ikun żgurat futur għall-komunitajiet kostali, l-ambjent tal-baħar, l-iżvilupp tal-industrija lokali, l-impjieg iġġenerat permezz tas-sajd, l-ipproċessar u l-kummerċ, u l-kontribut tas-sajd għas-sigurtà tal-ikel;

6.  Jinsisti fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-ħarsien tal-ekosistema u ż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut f'livelli ogħla mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, għax aktar stokkijiet abbundanti tal-ħut huma rekwiżit importanti biex jippermettu l-iżvilupp tal-komunitajiet kostali tas-sajd ta' pajjiżi terzi, f'konformità mal-Linji Gwida Volontarji għall-Iżgurar tas-Sostenibilità tas-Sajd fuq Skala Żgħira tal-FAO;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat l-iżvilupp tal-komunitajiet lokali li l-għajxien tagħhom jiddependi l-aktar mis-sajd u mill-attivitajiet relatati mal-industrija tas-sajd; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu appoġġati il-miżuri mmirati lejn il-promozzjoni tat-trasferiment ta' teknoloġiji u l-ħiliet, tal-ġestjoni tal-kapaċità, tas-sħubiji ta' diversi partijiet ikkonċernati u investimenti oħra għall-benefiċċju tal-industrija tas-sajd;

8.  Ifakkar li l-istandards ambjentali li jridu jiġu applikati wkoll għas-sajd estern tal-UE jinkludu l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd flimkien mal-approċċ ta' prekawzjoni, sabiex l-istokkijiet sfruttati jerġgħu jinbnew u jinżammu f'livelli ogħla mil-livelli li jistgħu jipproduċu rendiment massimu sal-2015, fejn possibbli, u mhux aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet kollha;

9.  Jenfasizza li l-aspetti kollha tad-dimensjoni esterna tal-PKS għandhom jiġu affermati fuq relazzjonijiet ekwi u ta' benefiċċju reċiproku bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u s-sħab tagħhom globalment, sew jekk ikunu bilaterali (ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli) jew multilaterali (organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd), bil-għan li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli tal-industrija lokali tas-sajd; jenfasizza li tali ekwità għandha wkoll tiġi riflessa fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi, b'mod konsistenti mar-rekwiżit tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi, fid-dimensjoni esterna tal-PKS, kunsiderazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, inklużi ftehimiet bilaterali konklużi ma' pajjiżi terzi, sabiex jiġi żgurat li s-sajd lokali fir-reġjuni l-aktar imbiegħda jibbenefika;

11.  Jirrikonoxxi l-ħidma li saret mill-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta' Distanzi Twal biex żviluppa l-pożizzjoni tiegħu dwar id-dimensjoni esterna tal-PKS riveduta u l-implimentazzjoni tagħha, flimkien ma' partijiet interessati minn pajjiżi terzi;

12.  Jinsisti li, fl-attivitajiet esterni tagħha relatati mas-sajd (qbid, ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni), l-UE għandha tippromwovi l-ogħla standards ambjentali u soċjali tagħha u timplimenta miżuri ta' kontroll u spezzjoni rigorużi u effettivi, filwaqt li tiżgura t-trasparenza fl-attivitajiet kollha tagħha, sabiex tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-UE;

13.  Jirrikonoxxi r-rwol tad-dimensjoni esterna tal-PKS fil-ħolqien tal-impjiegi (kemm fl-UE kif ukoll fi bnadi oħra) u l-provvista tal-ħut għas-swieq tal-UE (u għas-swieq lokali f'ċerti ċirkostanzi), u bħala mezz li bih l-UE tista' tipprovdi assistenza teknika, finanzjarja u xjentifika lill-pajjiżi terzi, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għal titjib fir-riċerka xjentifika, reġimi ta' kontroll u ta' sorveljanza u l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-portijiet;

14.  Jilqa' t-titjib konsiderevoli fil-mod kif l-UE ġestiet id-dimensjoni esterna tal-PKS f'dawn l-aħħar snin, kemm f'termini ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, kif ukoll fl-implimentazzjoni tagħhom, bir-riżultat li l-flotot tal-UE ġeneralment huma fost l-aktar progressivi fis-sajd f'ilmijiet imbiegħda fl-ilħuq ta' standards soċjali u ambjentali għolja; iqis li l-UE għandha tippromwovi tali standards ambjentali u soċjali fil-kuntest internazzjonali permezz tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u tan-netwerk tagħha ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli;

15.  Jirrikonoxxi li meta l-flotta tal-UE ma tibqax topera f'żona tas-sajd, id-drittijiet tas-sajd tagħha jaf jerġgħu jitqassmu fost flotot oħra li jkollhom standards ħafna aktar baxxi ta' konservazzjoni, ġestjoni u sostenibilità minn dawk stabbiliti u difiżi mill-UE;

16.  Iqis li l-għoti ta' appoġġ settorjali għas-settur tas-sajd fil-pajjiż sħab ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli huwa ta' importanza kritika biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet dejjem jikbru tagħhom fir-rigward tal-ġestjoni tas-sajd, il-kapaċità tar-riċerka xjentifika, il-bini u l-manutenzjoni tal-infrastruttura, u t-taħriġ tal-ispetturi tas-sajd u tal-membri tal-ekwipaġġ, u biex jitjiebu l-provvista u d-disponibilità tal-ħut bil-għan li jkun żgurat l-ikel għall-popolazzjonijiet fil-pajjiż sħab ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli billi jingħata appoġġ għall-ħidma mwettqa min-nisa fis-settur tas-sajd;

17.  Jinsisti, għalhekk, fuq rabta aħjar bejn l-appoġġ settorjali provdut skont il-ftehimiet ta' sajd u l-istrumenti disponibbli fi ħdan l-ambitu tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, b'mod speċifiku l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), u fuq trasparenza sħiħa fil-finanzjament ta' proġetti tas-sajd u l-użu tal-appoġġ settorjali, sabiex jiġi żgurat użu xieraq tal-fondi tal-UE;

18.  Itenni l-bżonn għal aktar informazzjoni xjentifika dwar l-istatus tar-riżorsi u data dwar il-qbid/l-isforz għas-sajd barra l-bilità tal-UE, speċjalment fl-bilità ta' ċerti stati kostali, filwaqt li l-fondi disponibbli skont Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp jintużaw għal dak l-għan;

19.  Jinnota li, skont l-aħħar rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd, filwaqt li wieħed mill-objettivi prinċipali tal-ftehimiet huwa li jiġu mistada biss l-istokkijiet żejda, dan kien diffiċli ħafna biex jiġi implimentat fil-prattika, minħabba nuqqas ta' informazzjoni affidabbli dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-isforz tas-sajd tal-flotot domestiċi jew ta' flotot oħra barranin oħra li ngħataw ukoll aċċess mill-pajjiżi sħab; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' data xjentifika affidabbli u evalwazzjonijiet ex-post indipendenti dwar l-effettività tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd;

20.  Jinsisti li l-UE, permezz tal-ftehimiet tagħha ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli u l-ħidma tagħha fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, għandha tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet li jirregolaw l-aċċess għall-bilità tal-Afrika għall-flotot barranin kollha fir-rigward tat-tonn u tal-ispeċijiet pelaġiċi żgħar u demersali, bil-ħsieb li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet favorevoli għas-sajjieda li jaħdmu b'mod sostenibbli u responsabbli;

21.  Jitlob l-espansjoni ta' programmi ta' osservatur indipendenti, li jikkontribwixxu għas-sorveljanza tas-sajd u l-ġbir ta' data xjentifika;

22.  Jinsab konvint li huwa biss permezz tal-ġestjoni reġjonali tas-sajd, inklużi l-programmi ta' osservatur u s-sistemi ta' spezzjoni (fil-port u fuq il-baħar) u ta' kontroll fil-livell reġjonali, li l-isfruttament sostenibbli u ekwu jista' jiġi żviluppat għall-istokkijiet tal-ħut li jpassi ħafna u għall-istokkijiet tranżkonali u dawk kondiviżi, kif meħtieġ skont l-UNCLOS u l-Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut;

23.  Jinnota li jeżisti qafas legali għall-ġestjoni reġjonali ta' speċijiet li jpassu ħafna, flimkien ma' bosta stokkijiet oħra, permezz tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għat-tonn u l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd oħra, minkejja li ċertu sajd jibqa' barra n-netwerk ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem biex tiżgura li ż-żoni ta' sajd rilevanti kollu jiġu ġestiti minn xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd mill-aktar fis possibbli;

24.  Jitlob lill-Kummissjoni talloka aktar fondi lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, peress li dawn għadhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;

25.  Jinsab imħasseb li ċerti tipi oħra ta' sajd, speċjalment għall-istokkijiet kondiviżi li ma jinstabux fl-ibħra internazzjonali, għad m'għandhomx forum effettiv għall-kooperazzjoni u l-ġestjoni reġjonali; iqis din il-ħaġa problema serja, partikolarment għall-istokkijiet tal-ispeċijiet pelaġiċi żgħar fl-Afrika tal-Punent, meta titqies l-importanza strateġika tagħhom għas-sigurtà tal-ikel, kif ġie osservat f'Opinjoni Konsultattiva lit-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar reċenti(4);

26.  Iħeġġeġ lill-UE tuża l-influwenza tagħha biex tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd b'dimension reġjonali jiġu ġestiti minn organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd; iħeġġeġ, b'mod partikolari, lill-UE biex tinkoraġġixxi lill-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF), sabiex isir organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd sħiħa b'awtorità għat-teħid tad-deċiżjonijiet, aktar milli korp reġjonali konsultattiv għas-sajd tal-FAO;

27.  Huwa konvint li, sakemm il-flotot tal-UE jkollhom aċċess għal sajd ieħor (eż. għal speċijiet demersali), hemm bżonn li l-UE tippromovi miżuri applikabbli għal kulħadd sabiex tiġi żgurata armonija bejn il-flotot industrijali u dawk artiġjanali tas-sajd, ħaġa li tista' tirrikjedi sistema ta' tqassim f'żoni sabiex jiġi protett is-settur tas-sajd lokali artiġjanali;

28.  Jitlob li jsiru aktar studji dwar l-ispeċijiet u l-abitati tal-baħar fond u l-protezzjoni miżjuda tagħhom, b'mod partikolari dawk li huma partikolarment sensittivi jew fundamentali għal sostenibilità fit-tul tal-ekosistema;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-allokazzjoni tal-aċċess fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, filwaqt li tqis l-impatt ambjentali u soċjali, il-bżonnijiet tas-sigurtà tal-ikel, u l-aspirazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jiżviluppaw is-sajd tagħhom stess; Jinnota li kwalunkwe riallokazzjoni teħtieġ li tinvolvi l-flotot kollha, kemm dawk li jistadu f'ilmijiet imbiegħda kif ukoll dawk nazzjonali, u għandha tkun ibbażati fuq kwalunkwe kriterju ta' allokazzjoni xieraq żviluppat mill-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rilevanti;

30.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rekwiżit fir-regolament bażiku li l-flotot kollha barranin li joperaw f'pajjiż li miegħu l-UE għandha ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jeħtieġu ikunu soġġetti għal kondizzjonijiet ta' aċċess simili li jippromwovu s-sajd sostenibbli, bħala miżura importanti li tiżgura li l-flotot tal-ilmijiet mbiegħda l-oħra joperaw bl-istess standards bħall-UE aktar milli jdgħajfuhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssegwi dan ir-rekwiżit b'mod vigoruż;

31.  Jistieden lill-UE tuża n-netwerk tagħha ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli u ta' negozjati fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd biex tiżgura li l-pajjiżi sħab tagħna jillimitaw l-aċċess tal-flotot tal-ilmijiet imbiegħda kollha għall-istokkijiet żejda, kif mitlub mill-UNCLOS u l-PKS, u kif tagħmel l-UE, u li jipprovdu aċċess preferenzjali għal flotot li jużaw l-iktar prattiki ambjentalment u soċjalment sostenibbli għar-reġjun u għall-istokkijiet ikkonċernati;

32.  Huwa mħasseb dwar il-possibilità ta' interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd bejn żewġ protokolli meta n-negozjati dwar protokoll ġdid jitwalu; jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi s-sigurtà legali u ekonomika tal-operaturi billi tiżgura l-kontinwità tal-operazzjonijiet tas-sajd bejn iż-żewġ protokolli;

33.  Jagħraf l-importanza li jiġi stabbilit qafas usa' mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jinkludi mhux biss is-sajd imma wkoll l-oqsma preċedenti u sussegwenti tal-katina tal-provvista;

34.  Iħeġġeġ lill-UE tevita li tinnegozja ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi fejn il-korruzzjoni hija aċċettata;

35.  Jagħraf l-importanza li jiġi stabbilit qafas usa' mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jintegra s-sajd ma' temi oħra relatati mal-iżvilupp;

36.  Jemmen fl-importanza li l-liċenzji tas-sajd jiġu rikonoxxuti permezz ta' mezzi diplomatiċi;

37.  Jirrikonoxxi l-importanza tas-sajd għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment is-sajd artiġjanali, minħabba l-kontribut tiegħugħas-sigurtà tal-ikel, l-ekonomija lokali u l-impjiegi, kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, bla ħsara għar-rwol ta' dawk l-attivitajiet tas-sajd industrijali li jseħħu f'qafas responsabbli u trasparenti sabiex jiġu żgurati l-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żoni kostali u l-provvista tal-prodotti tal-ħut;

38.  Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE tirrispetta l-obbligu tagħha li tippromwovi s-sajd ambjentalment u soċjalment sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz tal-politiki kollha tal-UE li jaffettwaw is-sajd fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (għajnuna, kummerċ, sajd);

39.  Jenfasizza l-importanza li n-nisa jiġu involuti tul il-katina kollha tal-valur, mill-iffinanzjar sal-ipproċessar u/jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ħut; jemmen li l-promozzjoni tal-aċċess tan-nisa għal dawn l-attivitajiet għandha ssaħħaħ l-awtonomizzazzjoni ekonomika u soċjali tagħhom, u b'hekk għandha rwol importanti biex jiġu eliminati d-differenzi bejn l-ġeneri; jinsisti li għandha tingħata iżjed attenzjoni għall-prijoritajiet relatati mal-ugwaljanza fir-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss l-iżvilupp lokali permezz tal-appoġġ settorjali, billi tiżdied l-awtonomizzazzjoni tas-sajd tal-pajjiżi sħab permezz ta', b'mod partikolari, it-tisħiħ tal-akkwakultura sostenibbli, l-iżvilupp u l-konservazzjoni tas-sajd artiġjanali, it-titjib tal-għarfien xjentifiku dwar il-kondizzjoni tal-istokkijiet tal-ħut u l-għoti ta' spinta lill-inizjattivi tas-settur privat mill-partijiet lokali; Jitlob lill-UE biex, permezz tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, tinkoraġġixxi governanza tajba, b'mod partikolari l-ġestjoni tajba tad-dħul pubbliku mis-settur tas-sajd u tal-kumpens finanzjarju;

41.  Iqis li l-UE għandha tħeġġeġ lill-pajjiżi terzi, filwaqt li tibda minn dawk li magħhom tinnegozja ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, biex jistabbilixxu qafas regolatorju għall-impriżi konġunti bejn l-UE u partijiet interessati oħra fis-setturi tal-qbid, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni; hu tal-fehma li qafas bħal dan huwa l-aħjar mezz biex jiġi żgurat li l-impriżi konġunti jiġu stabbiliti u mħaddma f'konformità mal-istandards għoljin ta' sostenibilità u trasparenza kif promossi permezz tar-riforma tal-PKS, u b'hekk jipprovdu stabilità legali aħjar għall-interessi tal-UE b'appoġġ għall-iżvilupp tas-sajd sostenibbli fil-pajjiżi terzi;

42.  Jinsisti li t-trasparenza, ir-responsabilità u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati għandhom jitqiesu bħala elementi prinċipali għar-relazzjonijiet tal-UE fir-rigward tas-sajd ma' pajjiżi terzi;

43.  Jenfasizza li l-investimenti Ewropej fis-settur tas-sajd ta' pajjiżi terzi bil-pretest ta' impriżi konġunti għandhom ikunu koperti mill-PKS; jenfasizza li l-UE, permezz tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli tagħha, għandha tippromwovi djalogu ma' pajjiżi sħab dwar l-istabbiliment ta' qafas regolatorju sabiex tiżgura li l-impriżi konġunti, fis-setturi tal-qbid, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ffurmati ma' sħab mill-UE jew pajjiżi oħra, joperaw b'mod trasparenti, ma jikkompetux mas-settur artiġjanali lokali u jikkontribwixxu għall-objettivi tal-iżvilupp tal-pajjiż ikkonċernat;

44.  Jikkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, li jenfasizza li l-użu insuffiċjenti tal-kwoti ta' tunnellaġġ adottati f'ċerti protokolli reċenti jirriżulta fi spejjeż għoljin; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tevita kemm jista' jkun l-ispejjeż mhux meħtieġa għall-baġit tal-UE f'dan il-qasam;

45.  Jemmen li l-Parlament għandu jkollu rwol aktar attiv mill-proċedura ta' approvazzjoni attwali, u jinsisti li dan għandu jiġi infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura rigward il-konklużjoni jew it-tiġdid tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd, sabiex tiżdied it-trasparenza u r-responsabilità demokratika tal-protokolli;

46.  Jirrikonoxxi l-importanza tad-dimensjoni esterna tal-PKS fil-ħolqien tal-impjiegi kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi sħab tagħna, anke permezz tar-reklutaġġ ta' membri tal-ekwipaġġ lokali fil-kuntest tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli; jinkoraġġixxi, meta jkun possibbli, li l-bastimenti tal-UE jħottu l-qabdiet tagħhom fil-pajjiżi sħab għall-ipproċessar inizjali; jitlob li jiddaħħlu strumenti li jipproteġu lill-ħaddiema u kondizzjonijiet tax-xogħol deċenti fir-regolamenti Ewropej dwar il-kwistjonijiet tas-sajd (speċjalment fir-rigward tal-Konvenzjoni Nru 188 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol) u fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli sabiex jiġu garantiti l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol, remunerazzjoni, protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u livelli ta' taħriġ għal ċittadini tal-UE u ta' pajjiżi oħra;

47.  Jilqa' ħafna d-dispożizzjonijiet ta' trasparenza tal-aktar protokoll reċenti mal-Mauritania, li bih din tal-aħħar intrabtet li tippubblika kull ftehim ma' stati jew entitajiet privati li jagħti aċċess lil bastimenti barranin għaż-żona ekonomika esklussiva tiegħu (ŻEE), u jħeġġeġ li tali dispożizzjonijiet ta' trasparenza jiġu inklużi fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli kollha;

48.  Jilqa' wkoll il-fatt li l-protokoll mal-Mauritania jagħti aċċess prijoritarju lill-flotta tal-UE għas-sajd żejjed f'dak il-pajjiż, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli ssegwi dan l-eżempju meta tinnegozja protokolli ma' pajjiżi terzi oħra, filwaqt li tikkunsidra r-rekwiżiti stretti ta' sostenibilità li l-flotta tal-UE trid tosserva;

49.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tiżgura li jiddaħħlu dispożizzjonijiet simili ta' trasparenza fi protokolli futuri oħra, li jwasslu għal trasparenza mtejba ħafna fir-rigward tal-isforz totali tas-sajd u l-kondizzjonijiet ta' aċċess; jitlob li l-informazzjoni dwar il-qabdiet aggregati tal-bastimenti mill-flotot kollha awtorizzati li jistadu fl-bilità tal-Mauritania, u l-kundizzjonijiet assoċjati ta' aċċess, tkun pubblikament disponibbli;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-korpi internazzjonali li hija involuta magħhom, tinkoraġġixxu pajjiżi terzi oħra jippubblikaw ukoll it-termini ta' ftehimiet oħra li jiffirmaw ma' stati oħra jew ma' entitajiet privati, inklużi l-identità tal-bastimenti awtorizzati li jistadu u l-attivitajiet u l-qabdiet tagħhom; iħeġġeġ, bl-istess mod, lill-pajjiżi terzi jikkonformaw mar-riżoluzzjonijiet tal-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li jippromwovu t-trasparenza fil-ftehimiet tas-sajd;

51.  Jinkoraġġixxi lil pajjiżi terzi oħra biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li jippromwovu t-trasparenza tal-ftehimiet tas-sajd fiż-ŻEE kkonċernata;

52.  Jemmen li l-Kummissjoni, malajr kemm jista' jkun, għandha ttejjeb it-trasparenza billi tistabbilixxi bażi ta' data li tkopri l-ftehimiet privati kollha bejn jew f'isem is-sidien ta' bastimenti tal-UE u korpi jew awtoritajiet lokali jew reġjonali jew pajjiżi terzi li jinvolvu aċċess għas-sajd ta' pajjiż terz, inklużi l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-sajd, il-kapaċità permessa tal-flotot, l-identità tal-bastimenti u l-attivitajiet tas-sajd li jirriżultaw, u li din il-bażi tad-data tkun fid-dominju pubbliku, bl-eċċezzjoni ta' dawk il-partijiet li fihom informazzjoni kummerċjalment sensittiva;

53.  Jinnota li s-sidien tal-bastimenti jiffirmaw ftehimiet privati mal-gvernijiet ta' pajjiżi terzi li huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-PKS; jinsab imħasseb li l-Kummissjoni ma tiġix notifikata b'mod sistematiku dwar tali ftehimiet; jinsab inkwetat li, f'ċerti ċirkustanzi, dan jista' jwassal għal kompetizzjoni inġusta mal-komunitajiet lokali tas-sajd tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll mas-sidien tal-bastimenti tal-UE li joperaw taħt ftehimiet bilaterali;

54.  Iqis li l-bastimenti tas-sajd li jistadu skont id-dispożizzjonijiet ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli iżda li ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom, bħal dak li jagħtu lill-Istat Membru tagħhom id-data meħtieġa skont it-termini tal-awtorizzazzjoni tagħhom tas-sajd tagħhom, għandhom ikunu suġġetti għall-pieni previsti fir-Regolament dwar il-Kontroll u r-Regolament IUU, inkluż, meta jkun il-każ, ir-rifjut ta' awtorizzazzjoni tas-sajd;

55.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-istimi preċedenti tad-daqs 'tal-flotta esterna' użaw definizzjonijiet differenti ta' tipi tal-bastimenti li għandhom jiddaħħlu, b'tali mod li l-istimi eżistenti mhumiex komparabbli u huwa impossibbli li titwettaq analiżi tad-daqs tal-flotta u l-evoluzzjoni tagħha matul iż-żmien, u dan jillimita ħafna t-trasparenza; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa definizzjoni tal-flotta esterna li tinkludi l-bastimenti kollha li joperaw barra mill-ilmijiet tal-UE, filwaqt li tagħti attenzjoni dovuta lill-ispeċifiċitajiet rilevanti tal-ftehimiet mal-pajjiżi tat-Tramuntana, sabiex ikun possibbli tqabbil storiku;

56.  Jinnota li, minkejja r-rwol li kellha l-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran, id-differenzi fir-regoli applikati għall-UE u għall-flotot ta' pajjiżi terzi li joperaw fl-istess tip ta' sajd qed jikkawżaw problemi konsiderevoli għas-sajjieda tal-UE; iqis li jeħtieġ li l-UE żżid l-isforzi tagħha fil-baċir tal-Mediterran permezz ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib ma' korpi lokali, organizzazzjonijiet reġjonali, istituzzjonijiet xjentifiċi, osservatorji u raggruppamenti tas-sajd fuq il-bażi tal-pajjiż; iqis li l-UE għandha rwol fir-riżoluzzjoni ta' konflitti bejn il-bastimenti fil-Mediterran, u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tappoġġa u tassisti lis-sajjieda li spiss ikunu soġġetti għal konfrontazzjonijiet ma' bastimenti ta' pajjiżi terzi, u biex tistabbilixxi kooperazzjoni eqreb mal-pajjiżi tax-xatt tan-Nofsinhar tal-Mediterran;

57.  Jilqa' l-pubblikazzjoni reċenti tal-ismijiet ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE u li ngħataw awtorizzazzjoni li jistadu barra l-ilmijiet tal-UE, u jinsisti li l-Kummissjoni tippubblika informazzjoni bħal din, inkluż data dwar l-attivitajiet u l-qabdiet tagħhom;

58.  Jinnota li t-trasparenza hija prerekwiżit għall-konsultazzjoni mal-partijiet interessati fil-qasam tas-sajd u l-parteċipazzjoni informata tagħhom, speċjalment għall-professjonisti li l-għajxien tagħhom jiddependi fuq is-sajd; iqis li tali konsultazzjoni u parteċipazzjoni għandhom jiġu promossi fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, inkluż in-negozjar ta' ftehimiet u protokolli, l-implimentazzjoni tagħhom, l-allokazzjoni u l-użu tal-appoġġ settorjali, il-ħidma mwettqa fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, u l-applikazzjoni ta' proġetti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp;

59.  Jinnota li r-regolament bażiku jinkludi dispożizzjoni li tirrikjedi li l-bastimenti li joħorġu mir-reġistru tal-UE u sussegwentement jirritornaw fih jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom qabel ir-ritorn tagħhom; iqis li dan ir-rekwiżit għandu jissaħħaħ b'tali mod li l-istorja kompluta tar-reġistrazzjoni ta' bastiment għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni u inkluża fil-bażi tad-data tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità qabel l-aċċettazzjoni fir-reġistru tal-bastiment;

60.  Jirrikonoxxi l-ħidma mwettqa mill-UE fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li hu ta' theddida għall-istokkijiet tal-ħut u jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta għal sajjieda leġittimi; jirrikonoxxi l-kontribut tar-Regolament IUU għall-promozzjoni tas-sajd sostenibbli fid-dinja; iqis li, minħabba r-rwol ċentrali li għandha l-UE bħala s-suq ewlieni fid-dinja tal-ħut, hi għandha l-kapaċità li tiżgura l-appoġġ minn stati oħra, inklużi dawk li magħhom għandha ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, u atturi internazzjonali sabiex ikun żgurat approċċ komuni u sistema globali effettiva għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;

61.  Jippromwovi l-iżvilupp ta' sistema internazzjonali unika ta' reġistrazzjoni tal-bastimenti kollha li jbaħħru fl-ilmijiet internazzjonali;

62.  Jinsisti li r-Regolament IUU għandu jiġu applikat b'mod rigoruż, oġġettiv u trasparenti, mhux diskriminatorju u armonizzat, sabiex jippromwovi kundizzjonijiet ekwi fost id-diversi flotot u pajjiżi, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu dan; iqis, barra minn hekk, li sabiex jiġi żgurat is-suċċess ta' dan ir-regolament dan m'għandux ikun suġġett għall-ħtiġijiet għat-terminu qasir tal-politika kummerċjali tal-UE jew jintuża minn l-partijiet interessati fis-settur tas-sajd tal-UE bħala għodda biex tittejjeb il-kompetizzjoni b'mod inġust;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistudja l-inklużjoni fir-Regolament IUU ta' dispożizzjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet tax-xogħol;

64.  Jenfasizza li l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli għandhom ukoll jiżguraw it-traċċabilità sħiħa tal-prodotti tas-sajd tal-baħar;

65.  Jemmen li l-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali nnegozjati mill-UE għandhom jippromwovu kondizzjonijiet ambjentalment sostenibbli u soċjalment ġusti għall-produzzjoni ta' prodotti tas-sajd fil-pajjiżi terzi kkonċernati, permezz tal-użu ta' restrizzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi xierqa tal-aċċess għas-suq tal-UE, sabiex ma ssirx ħsara lill-progress li qed isir fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat permezz ta' dan ir-regolament; jemmen ukoll li dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu rekwiżit biex kwalunkwe prodott tal-ħut jew derivat mill-ħut jitqiegħed fis-suq Ewropew, u li kwalunkwe prodott tal-ħut jew derivat mill-ħut li mhux garantit li jikkonforma ma' dawn il-kondizzjonijiet jew mar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-konsumatur għandhom jiġu projbiti fis-suq Ewropew;

66.  Jemmen li l-kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali prevalenti fil-ġbir u l-ipproċessar tal-ħut għandhom ikunu ċari għall-konsumaturi;

67.  Jissuġġerixxi li d-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali għandhom jinkludu referenza espliċita għar-Regolament IUU, inklużi l-istandards li jinsabu fih; jagħti parir lill-Kummissjoni biex tipproponi s-sospensjoni tar-relazzjoni kummerċjali ma' pajjiż terz li jkun ġie identifikat skont l-Artikolu 31 tar-Regolament IUU;

68.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ddaħħal fir-Regolament IUU sistema simili għas-Sistema TRACES (Trade Control and Expert System) li tivverifika u tiċċekkja d-data relatata maċ-ċertifikati tal-qbid u l-bastimenti, jew tistabbilixxi perċentwal minimu għall-verifika tal-importazzjonijiet ta' prodotti pproċessati;

69.  Iqis li huwa importanti li toħroġ gwida dettaljata tal-pajjiżi li kienu s-suġġett ta' karti sofor jew ħomor, u li l-isforzi magħmula minnhom jiġu mmonitorjati;

70.  Jilqa l-inklużjoni tal-bastimenti tas-sajd bħala vulnerabbli fi ħdan l-attivitajiet tal-Operazzjoni Atalanta u jitlob li jibqgħu jingħataw appoġġ u protezzjoni lill-attività tal-flotta tal-UE;

71.  Iqis li n-negozjati tan-NU dwar sistema ġdida ta' governanza internazzjonali tal-oċeani fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali għandu jkollhom l-objettiv li jistabbilixxu reġim li jagħmilha possibbli li jiġu studjati u użati b'mod ekwu, sostenibbli u bi prekawzjoni r-riżorsi fl-ilmijiet internazzjonali tal-oċeani, inkluża l-ħidma kontinwa li jiġu identifikati ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bil-ħsieb li jiġi implimentat netwerk koerenti ta' żoni protetti tal-baħar;

72.  Ifakkar id-dover tal-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-trattati, li tiżgura li l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-attivitajiet esterni taċ-ċittadini u bastimenti tagħhom, u jitlob lill-UE tqis il-parir riċenti tat-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar li l-UE tiġi identifikata bħala stat tal-bandiera fil-kuntest ta' ftehimiet bilaterali;

73.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2) ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.
(3) ĠU C 419, 16.12.2015, p. 175.
(4) Opinjoni Konsultattiva lit-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar tat-2 ta' April 2015, bi tweġiba għat-talba preżentata mill-Kummissjoni Subreġjonali tas-Sajd: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf

Avviż legali - Politika tal-privatezza