Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията
 Проект за коригиращ бюджет № 1/2016: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза
 Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб
 Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс
 Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор
 Назначаване на член на Сметната палата — Ладислав Балко
 Назначаване на член на Сметната палата — Януш Войчеховски
 Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат
 ЕС в променящата се глобална среда — един по-свързан, оспорван и сложен свят
 Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия
 Епидемията, предизвикана от вируса Зика
 Положението в Полша
Текстове (459 kb)
Правна информация - Политика за поверителност