Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo Jereb
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate
 Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος
 Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας
 Επιδημία του ιού Ζίκα
 Η κατάσταση στην Πολωνία
Κείμενα (480 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου