Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - Strasbourg
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel
 Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski
 Toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine
 EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam
 ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine
 Zika viiruse puhang
 Olukord Poolas
Tekstid (252 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika