Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc na podnet Komisie
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski
 Obnovenie schválenia aktívnej látky glyfosát
 EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet
 Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia
 Epidémia vírusu Zika
 Situácia v Poľsku
Texty (264 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia