Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski
 Förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat
 EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld
 Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien
 Utbrottet av zikaviruset
 Situationen i Polen
Texter (269 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy