Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза
 Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II
 Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II
 Използване на резервационни данни на пътниците (EC—РДП) ***I
 Пакистан, и по-специално нападението в Лахор
 Хондурас: положението на защитниците на правата на човека
 Нигерия
 Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I
 Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година
 Доклад за Турция за 2015 г.
 Доклад за Албания за 2015 г.
 Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г.
 Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата
 Частният сектор и развитието
Текстове (677 kb)
Правна информация - Политика за поверителност