Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen
 Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II
 Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II
 Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I
 Pakistan, navnlig angrebet i Lahore
 Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere
 Nigeria
 Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I
 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017
 Rapport 2015 om Tyrkiet
 Rapport 2015 om Albanien
 Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina
 Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne
 Den private sektor og udvikling
Tekster (385 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik