Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavad üksikasjalikud eeskirjad
 Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II
 Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II
 Broneeringuinfo kasutamine ***I
 Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas
 Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord
 Nigeeria
 Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I
 Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus
 2015. aasta aruanne Türgi kohta
 2015. aasta aruanne Albaania kohta
 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
 Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis
 Erasektor ja areng
Tekstid (367 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika