Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: nadere regels ter verduidelijking van een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie
 Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II
 Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II
 Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I
 Pakistan, met name de aanslag in Lahore
 Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten
 Nigeria
 Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I
 Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017
 Verslag 2015 over Turkije
 Verslag 2015 over Albanië
 Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina
 Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten
 De particuliere sector en ontwikkeling
Teksten (406 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid