Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: szczegółowe zasady dotyczące niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II
 Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II
 Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I
 Pakistan, w szczególności atak w Lahaur
 Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka
 Nigeria
 Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I
 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017
 Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji
 Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii
 Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny
 Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe
 Sektor prywatny i rozwój
Teksty (404 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności