Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: podrobné pravidlá týkajúce sa určitých ustanovení Colného kódexu Únie
 Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II
 Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II
 Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I
 Pakistan, najmä útok v Láhaure
 Honduras: situácia obhajcov ľudských práv
 Nigéria
 Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I
 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017
 Správa o Turecku za rok 2015
 Správa o Albánsku za rok 2015
 Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015
 Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností
 Súkromný sektor a rozvoj
Texty (396 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia