Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
 Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) ***
 Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) ***
 Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) *
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi
 Zaštita najboljeg interesa djece u EU-u na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu
 Agencija Europske unije za željeznice ***II
 Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije ***II
 Sigurnost željeznica ***II
 Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014.
 Razrješnica za 2014.: 8., 9., 10. i 11. ERF
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman
 Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a
 Razrješnica za 2014.: Agencija za sudjelovanje energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)
 Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
 Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP)
 Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
 Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO)
 Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
 Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA)
 Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
 Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA)
 Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EU-LISA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
 Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
 Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust)
 Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol)
 Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
 Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS)
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće - Aeronautika i okoliš („Clean Sky”)
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014.
 Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava
 Izvješće o javnom pristupu dokumentima za 2014. – 2015.
 Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u
 Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu
Tekstovi (1905 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti