Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2016. április 28., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás
 Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***
 Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***
 A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) *
 Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában
 Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II
  A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II
 A vasúti biztonság ***II
 A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek
 2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék 2014. évi mentesítésekhez kapcsolódó különjelentései a Bizottságról
 2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament
  2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos
 2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)
 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2014. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
 2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
 2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2014. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)
 2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
 2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
  2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
 2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
 2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA)
 2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2014. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás
 2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás)
 2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás
 2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
 2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás
 2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
 Európai Beruházási Bank (EBB) – 2014. évi éves jelentés
  Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése
 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014–2015. évben
 Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban
 A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban
Szövegek
Végleges kiadás (2167 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat