Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
 ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) ***
 ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) ***
 Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) *
 Prašymas atšaukti Bolesławo G. Piechos (Bolesław G. Piecha) imunitetą
 Vaiko interesų apsauga visoje ES, grindžiama Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis
 ES geležinkelių agentūra ***II
 Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II
 Geležinkelių sauga ***II
 Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
 Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita
 Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę
 Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m.
 Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES
 Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas skaitmeniniame amžiuje
Tekstai (1982 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika