Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell
 Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) *
 Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha
 Is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew
 Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II
 L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II
 Is-sikurezza ferrovjarja ***II
 L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
 Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni
 Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Uffiċju BEREC)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
 Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR
 Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014
 L-attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali
 Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015
 Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE
 L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali
Testi (2102 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza