Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
 Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) ***
 Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) ***
 Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) *
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha
 Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement
 Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II
 Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II
 Spoorwegveiligheid ***II
 Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten ***I
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014
 Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman
 Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 Kwijting 2014: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
 Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
 Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA)
 Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA)
 Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
 Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
 Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
 Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA)
 Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van ESA
 Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
 Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
 Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol)
 Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
 Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming luchtvaart en milieu (Clean Sky)
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
 Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank
 Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht)
 Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015
 Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU
 Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk
Teksten (2057 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid