Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
 Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) ***
 Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) ***
 Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) *
 Cerere de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha
 Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European
 Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II
 Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II
 Siguranța feroviară ***II
 Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive
 Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei
 Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
 Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
 Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)
 Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
 Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
 Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
 Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (EIGE)
 Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF)
 Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
 Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
 Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (Europol)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)
 Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GSA)
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY)
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR
 Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014
 Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional
 Accesul public la documente în anii 2014-2015
 Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE
 Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală
Texte (2119 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate