Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - BrussellVerżjoni finali
Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) *
 Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha
 Is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew
 Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II
 L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II
 Is-sikurezza ferrovjarja ***II
 L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
 Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni
 Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Uffiċju BEREC)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
 Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
 Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
 Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR
 Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014
 L-attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali
 Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015
 Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE
 L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali

Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 247kWORD 61k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-UE (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12227/2014),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll (12226/2014),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0035/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2), u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0128/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ġeorġja.


Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 247kWORD 61k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael min-naħa l-oħra, sabiex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))
P8_TA(2016)0139A8-0129/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12265/2014),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll (12264/2014),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2) kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0102/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0129/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istat tal-Iżrael.


Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) *
PDF 247kWORD 61k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, magħmula fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))
P8_TA(2016)0140A8-0054/2016

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2015)0556),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3(4) u (5) tal-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, skont liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C8-0376/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0054/2016),

1.  Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha
PDF 256kWORD 68k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))
P8_TA(2016)0141A8-0152/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha, imressqa fid-29 ta' Ottubru 2015 mill-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja, b'rabta mal-proċedura għal azzjoni legali mill-Ispettur Ġenerali tat-Traffiku tat-Triq Pollakk (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (taħt ir-referenza Nru CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), u mħabbra fis-seduta plenarja fit-23 ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-fatt li Bolesław G. Piecha rrinunzja d-dritt tiegħu li jinstema' skont l-Artikolu 9(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, tal-20 ta' Settembru 1976,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 105(2) u 108 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja u l-Artikoli 7b(1) u 7c(1) tal-Att tal-Polonja tad-9 ta' Mejju 1996 dwar it-twettiq tad-dmirijiet ta' Membru tal-Parlament u ta' Senatur Pollakk,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2) u 6(1) u l-Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0152/2016),

A.  billi l-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja ressaq talba tal-Ispettur Ġenerali tat-Traffiku tat-Triq Pollakk li fiha talab it-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha, Membru tal-Parlament Ewropew elett għall-Polonja, b'rabta ma' ksur skont l-Artikolu 92(a) tal-kodiċi tar-reati minuri tal-20 ta' Mejju 1971, b'rabta mal-Artikolu 20(1) tal-Att dwar it-Traffiku tat-Triq tal-20 ta' Ġunju 1997; billi, b’mod partikolari, il-ksur allegat jikkorrispondi għall-fatt li l-veloċità awtorizzata f'agglomerazzjoni nqabżet;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu, fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, mill-immunitajiet mogħtija lid-deputati tal-parlament tal-Istat Membru tagħhom;

C.  billi l-Artikolu 105(2) u l-Artikolu 108 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja jiddikjaraw li deputat jew senatur m’għandux jiġi soġġett għal responsabilità penali ħlief bil-kunsens tas-Sejm Pollakk jew tas-Senat Pollakk rispettivament;

D.  billi għalhekk ir-responsabilità taqa' fuq il-Parlament Ewropew li jiddeċiedi jekk l-immunità ta' Bolesław G. Piecha għandhiex titneħħa jew le;

E.  billi l-ksur allegat seħħ qabel ma Bolesław G. Piecha sar Membru tal-Parlament Ewropew; billi l-ksur allegat seħħ meta Bolesław G. Piecha kien Senatur Pollakk; billi għalhekk dan il-ksur m'għandux rabta diretta jew evidenti mat-twettiq tad-dmirijiet ta' Bolesław G. Piecha bħala Membru tal-Parlament Ewropew;

F.  billi Bolesław G. Piecha bagħat lill-Ispettorat Ġenerali tat-Traffiku tat-Triq Pollakk dikjarazzjoni bħala tweġiba għaċ-ċitazzjoni mibgħuta mill-Ispettur Ġenerali tal-imsemmi Spettorat fejn aċċetta li jħallas il-multa b’rabta mal-ksur imsemmi fl-Artikolu 92a tal-kodiċi tar-reati minuri; billi huwa konsegwentement diffiċli jiġi stabbilit li kien hemm fumus persecutionis, jiġifieri biżżejjed suspett serju u preċiż li t-talba saret bl-intenzjoni li tiġi kkawżata ħsara politika lill-Membru kkonċernat;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Bolesław G. Piecha;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtorità kompetenti tar-Repubblika tal-Polonja u lil Bolesław G. Piecha.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure u oħrajn, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew
PDF 346kWORD 85k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (2016/2575(RSP))
P8_TA(2016)0142B8-0487/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 24 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 20 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jenfasizzaw l-obbligu tal-gvernijiet li jipproteġu l-identità tat-tfal, inklużi r-relazzjonijiet familjari tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari tal-1963, b'mod partikolari l-Artikolu 37(b) tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Aja tad-29 ta' Mejju 1993 dwar il-Protezzjoni tal-Ulied u l-Kooperazzjoni f'Adozzjonijiet bejn Pajjiż u ieħor,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000(1) (Brussell IIa),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal (COM(2011)0060),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida mfassla fid-dokument ta' riflessjoni għad-disa' Forum Ewropew dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-immappjar tas-sistemi ta' protezzjoni tat-tfal imwettaq mill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-għadd kbir ta' petizzjonijiet dwar il-prattiki tal-awtoritajiet tresponsabbli mill-benessri tat-tfal u dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, il-kustodja tat-tfal, il-ħtif tat-tfal u l-indukrar tat-tfal li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva matul is-snin minn diversi Stati Membri tal-UE, u r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti dwar żjarat għall-ġbir ta' informazzjoni fil-Ġermanja (23-24 ta' Novembru 2011)(Jugendamt), fid-Danimarka (20-21 ta' Ġunju 2013)(servizzi soċjali) u fir-Renju Unit (5-6 ta' Novembru 2015)(adozzjonijiet mhux konsenswali),

–  wara li kkunsidra r-rwol u l-attivitajiet tal-Medjatur tal-Parlament Ewropew għall-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal mill-Ġenituri,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 216(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-aħjar interessi tat-tfal iridu jkunu l-ewwel prijorità fid-deċiżjonijiet kollha relatati ma' kwistjonijiet marbuta mal-indukrar tat-tfal fil-livelli kollha;

B.  billi l-UE tista' tadotta miżuri li jikkonċernaw il-liġi tal-familja b'implikazzjonijiet transkonfinali (l-Artikolu 81(3) tat-TFUE), inkluż fil-qasam tal-adozzjoni;

C.  billi ż-żieda fil-mobilità ġewwa l-UE wasslet għal għadd dejjem ikbar ta' kwistjonijiet transkonfinali ta' protezzjoni tat-tfal li jinvolvu t-tneħħija tal-kustodja;

D.  billi l-kwistjonijiet relatati mal-kustodja tat-tfal għandhom impatt sinifikanti fuq ħajjet kull individwu involut u fuq is-soċjetà kollha kemm hi, u billi r-Regolament Brussell IIa mhuwiex mingħajr lakuni, u r-reviżjoni imminenti tiegħu hija opportunità tajba biex jissaħħu d-dispożizzjonijiet tiegħu;

E.  billi l-eżerċizzju ta' dritt fundamentali bħal-libertà ta' moviment u ta' residenza m'għandux jinvolvi theddida ikbar għad-dritt tat-tfal għall-ħajja tal-familja;

F.  billi t-tfal li l-ġenituri tagħhom ikunu qed jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal moviment liberu għandhom id-dritt li jżommu, fuq bażi regolari, relazzjoni personali u kuntatt dirett mal-ġenituri tagħhom sakemm dan ma jmurx kontra l-interessi tat-tfal, b'konformità mal-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

1.  Ifakkar li l-għadd kbir ta' petizzjonijiet li waslu dwar każijiet li jikkonċernaw it-tfal jindika li hemm problema kbira bl-implimentazzjoni tar-Regolament Brussell IIa;

2.  Iqis li s-sistemi kollha ta' protezzjoni tat-tfal għandu jkollhom fis-seħħ mekkaniżmi transnazzjonali u transkonfinali li jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-kunflitti transkonfinali;

Il-protezzjoni tat-tfal u l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-UE

3.  Jitlob lill-Istati Membri jistabbilixxu sistemi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni (bi statistika soċjoekonomika rilevanti u diżaggregata skont in-nazzjonalità) fi ħdan qafas ta' koordinazzjoni għall-każijiet transkonfinali li jinvolvu t-tfal; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tikkoordina t-trasferiment ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri;

4.  Jitlob lill-Kunsill jirrapporta dwar l-azzjonijiet speċifiċi li qed jiġu implimentati mill-Istati Membri bl-għan li jinħolqu sinerġiji bejn it-28 sistema nazzjonali ta' protezzjoni tat-tfal;

5.  Jitlob definizzjoni ċara ta' "residenza abitwali" fir-reviżjoni tar-Regolament Brussell IIa;

6.  Jenfasizza l-obbligu tal-awtoritajiet nazzjonali, stabbilit fir-Regolament Brussell IIa, li jirrikonoxxu u jinfurzaw sentenzi mogħtija fi Stat Membru ieħor f'każijiet li jikkonċernaw it-tfal; jitlob lill-Istati Membri jżidu u jtejbu l-kooperazzjoni tal-ġudikaturi tagħhom f'każijiet li jinvolvu t-tfal;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkofinanzjaw u jippromwovu l-istabbiliment ta' pjattaforma li tipprovdi assistenza lil ċittadini ta' pajjiżi terzi fi proċedimenti familjari, u ta' linja telefonika Ewropea unika għall-għajnuna għal każijiet ta' ħtif jew abbuż tat-tfal, kif ukoll konsulenza dwar proċedimenti ta' indukrar u adozzjoni;

8.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi gwida ċara u faċilment aċċessibbli b'informazzjoni prattika għaċ-ċittadini tal-UE rigward l-arranġamenti istituzzjonali dwar il-protezzjoni tat-tfal, b'attenzjoni partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-adozzjoni jew it-tqegħid tat-tfal mingħajr il-kunsens tal-ġenituri u mad-drittijiet tal-ġenituri fi Stati Membri differenti;

Ir-rwol tas-servizzi soċjali fil-protezzjoni tat-tfal

9.  Jitlob lill-Istati Membri jieħdu approċċ preventiv u jiżguraw politiki xierqa u b'riżorsi tajbin biex kemm jista' jkun jevitaw li jitnedew proċedimenti ta' indukrar, fejn dan ikun possibbli, bl-introduzzjoni ta' proċeduri ta' twissija bikrija u mekkaniżmi ta' sorveljanza, u jipprovdu appoġġ adegwat lill-familji, li jirrappreżentaw is-sors ewlieni tal-indukrar, partikolarment fi ħdan komunitajiet vulnerabbli fejn l-esklużjoni soċjali hija riskju;

10.  Jenfasizza li valutazzjoni tajba ta' każijiet individwali fi kwistjonijiet relatati mal-familja m'għandhiex tkun imxekkla bi tnaqqis baġitarju b'riżultat ta' miżuri ta' awsterità, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-kwalità tas-servizzi soċjali;

11.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu taħriġ speċjalizzat u edukazzjoni lill-ħaddiema soċjali u lill-professjonisti l-oħra kollha li jittrattaw każijiet transkonfinali li jinvolvu t-tfal;

12.  Jitlob lill-awtoritajiet rilevanti ta' Stat Membru li jkun biħsiebu jibgħat ħaddiema soċjali biex jinvestigaw każ għall-adozzjoni jew it-tqegħid tat-tfal fi Stat Membru ieħor biex jinformaw lill-awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru li tkun se ssir tali investigazzjoni;

Proċedimenti ġudizzjarji relatati mal-indukrar tat-tfal

13.  Jistieden lill-Istati Membri jaħtru awli speċjalizzati fi ħdan il-qrati tal-familja jew korpi ta' medjazzjoni transkonfinali biex jittrattaw każijiet transkonfinali relatati mat-tfal; jenfasizza li l-monitoraġġ xieraq tas-sitwazzjoni ta' wara sentenza huwa ta' importanza fundamentali, inkluż fir-rigward tal-kuntatt mal-ġenituri;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw sistematikament id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1963, u jiżguraw li l-ambaxxati jew ir-rappreżentanzi konsulari jkunu infurmati mill-bidu nett dwar il-proċedimenti kollha dwar l-indukrar tat-tfal li jinvolvu ċ-ċittadini tagħhom, u li jkollhom aċċess sħiħ għad-dokumenti rilevanti; jissuġġerixxi li l-awtoritajiet konsulari għandhom jitħallew jattendu kull stadju tal-proċedimenti;

15.  Jitlob lill-Istati Membri jiggarantixxu drittijiet għal żjarat regolari lill-ġenituri, ħlief meta dan jista' jkun ta' ħsara għall-aħjar interessi tat-tfal, u jħallu lill-ġenituri jużaw l-ilsien matern tagħhom ma' wliedhom matul iż-żjarat;

16.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jipprovdu lill-ġenituri, mill-bidu nett u f'kull stadju tal-proċedimenti relatati mat-tfal, b'informazzjoni ċara u kompluta dwar il-proċedimenti u dwar il-konsegwenzi possibbli tagħhom; jitlobhom jinfurmaw lill-ġenituri dwar ir-regoli dwar l-appoġġ u l-għajnuna legali, pereżempju billi jipprovdulhom lista ta' avukati speċjalizzati bilingwi u billi joffru faċilitajiet ta' interpretazzjoni, sabiex jiġu evitati każijiet fejn il-ġenituri jagħtu l-kunsens tagħhom mingħajr ma jifhmu bis-sħiħ l-implikazzjonijiet tal-impenji tagħhom; jirrakkomanda wkoll li jingħata appoġġ adegwat lill-ġenituri b'diffikultajiet ta' litteriżmu;

17.  Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti standards minimi dwar is-smigħ tat-tfal fi proċedimenti ċivili nazzjonali, b'konformità mal-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

18.  Jirrakkomanda li s-smigħ tal-ġenituri u s-smigħ tat-tfal quddiem imħallef, espert jew assistent soċjali isiru b'mod separat, biex jiġi evitat li t-tfal ikunu influwenzati jew jisfaw vittmi ta' kunflitti ta' lealtà;

19.  Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti livelli ta' limitu għad-durata ta' kull stadju tal-proċedimenti transkonfinali dwar l-indukrar tat-tfal, sabiex il-membri tal-familja estiża tat-tfal ikollhom biżżejjed żmien biex jippreżentaw ruħhom u japplikaw biex jadottaw it-tfal, jew il-ġenituri jkunu jistgħu jindirizzaw il-problemi tagħhom u jipproponu alternattivi sostenibbli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali dwar l-adozzjoni; iqis li qabel ma tiġi ddeterminata kwalunkwe soluzzjoni permanenti, bħall-adozzjoni, għandha ssir valutazzjoni mill-ġdid xierqa tas-sitwazzjoni tal-familja bijoloġika;

20.  Jitlob lill-Istati Membri jagħtu żmien raġonevoli lill-ġenituri li jbatu mill-vizzju tal-alkoħol jew tad-droga sabiex ikollhom opportunità reali biex jirkupraw qabel ma l-qorti tieħu d-deċiżjoni finali dwar l-adozzjoni ta' wliedhom;

21.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari għar-rakkomandazzjonijiet li jaslu dwar il-medjazzjoni transkonfinali mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew;

It-tqegħid tat-tfal u l-adozzjoni

22.  Jiddikjara li m'hemm l-ebda mekkaniżmu fi ħdan l-UE li jipprovdi għar-rikonoxximent awtomatiku ta' ordnijiet ta' adozzjoni domestika maħruġa fi Stati Membri oħrajn; jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jirregolaw ir-rikonoxximent ta' adozzjoni domestika, filwaqt li jqisu l-aħjar interessi tat-tfal u bir-rispett dovut għall-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni;

23.  Jitlob lill-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-istati mhux kontraenti biex jingħaqdu mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993, peress li dan kieku jiggarantixxi li t-tfal kollha jibbenefikaw mill-istess standards u jgħin biex tiġi evitata sistema parallela b'inqas salvagwardji; jitlob lill-Istati Membri biex jevitaw burokrazija qawwija fl-ipproċessar tar-rikonoxximent ta' adozzjonijiet internazzjonali diġà rikonoxxuti fi Stat Membru ieħor;

24.  Jenfasizza l-importanza li t-tfal fi kwalunkwe tip ta' arranġament ta' foster care jew adozzjoni jiġu offruti t-tqegħid bl-aħjar opportunitajiet biex jinżammu l-kuntatti mal-isfond kulturali tat-tfal u biex jitgħallmu u jużaw l-ilsien matern tagħhom; jitlob lill-awtoritajiet tal-Istati Membri involuti fi proċedimenti dwar l-indukrar tat-tfal biex jagħmlu l-isforzi kollha possibbli sabiex tiġi evitata s-separazzjoni tal-aħwa;

25.  Jitlob lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari u appoġġ lill-ġenituri, u b'mod partikolari lin-nisa, li jkunu sfaw vittmi ta' vjolenza domestika, bħala tfal jew adulti, sabiex ikun evitat li jkunu vittimizzati mill-ġdid bit-tneħħija awtomatika tal-kustodja ta' wliedhom;

Ħtif transkonfinali tat-tfal mill-ġenituri

26.  Jitlob lill-Kummissjoni tippubblika r-riżultati miksuba fil-promozzjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' ħtif ta' tfal, li hija ddikjarat bħala prijorità fl-Aġenda tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

27.  Jitlob lill-Kunsill biex jirrapporta dwar ir-riżultati miksuba fl-istabbiliment ta' sistemi ta' allarm għall-ħtif tat-tfal b'implikazzjonijiet transkonfinali, u biex jikkonkludi l-ftehimiet ta' kooperazzjoni rilevanti li jittrattaw każijiet ta' ħtif transkonfinali abbażi tal-linji gwida tal-Kummissjoni;

o
o   o

28.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.


Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II
PDF 333kWORD 68k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Litwan, is-Senat Rumen u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-11 ta' Lulju 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Ottubru 2013(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(3) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0027),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0073/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

4.  Jissuġġerixxi li l-att jiġi ċitat bħala 'r-Regolament Zīle-Matīss dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004'(4);

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar il-bord ta' ġestjoni tal-ERA, u dwar il-proċedura tal-għażla u tat-tneħħija tad-direttur eżekuttiv

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li, meta mqabbel mal-proposta oriġinali ppreżentata mill-Kummissjoni, it-test maqbul dwar ir-Regolament tal-ERA jiddevja mid-dispożizzjonijiet ewlenin maqbula mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fl-2012 skont l-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE. Dan jikkonċerna l-għadd ta' rappreżentanti tal-Kummissjoni fil-Bord ta' Ġestjoni, u l-proċedura tal-għażla u tat-tneħħija tad-direttur eżekuttiv. Il-Kummissjoni tenfasizza b'mod partikolari l-fatt li l-ħatra ta' osservatur fost il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni biex isegwi l-proċedura tal-għażla applikata mill-Kummissjoni għall-ħatra tad-direttur eżekuttiv, ma għandhiex twassal għal rwoli doppji fil-proċeduri tal-għażla u tal-ħatra (l-Artikolu 51(1)).

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar ir-riżorsi neċessarji tal-baġit

Ir-raba' pakkett ferrovjarju jagħti lill-ERA kompetenzi ġodda, b'mod partikolari l-poter li toħroġ awtorizzazzjonijiet għall-vetturi u ċertifikati tas-sikurezza direttament lis-settur. Ma jistax ikun eskluż li fil-perjodu ta' transizzjoni, it-tariffi u l-ħlasijiet ikun għadhom mhumiex disponibbli għall-ERA, minkejja li jkun hemm bżonn li jinħatar u jitħarreġ il-persunal. Sabiex jiġi evitat tfixkil fis-suq ferrovjarju, il-Kummissjoni se taħdem biex tirriżerva l-baġit neċessarju sabiex tkopri l-ispejjeż tal-persunal rilevanti.

(1) ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Testi adottati tas-26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle u Anrijs Matīss mexxew in-negozjati dwar l-att f'isem il-Parlament u l-Kunsill rispettivament.


L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II
PDF 332kWORD 67k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Tfassil mill-ġdid) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))
P8_TA(2016)0144A8-0071/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Litwan u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Ottubru 2013(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(3) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0030),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0071/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

4.  Jissuġġerixxi li l-att jiġi kkwotat bħala "id-direttiva Bilbao Barandica-Matīss dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (tfassil mill-ġdid)"(4);

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att, flimkien mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni rrikonoxxew fid-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tagħhom tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni, li l-informazzjoni li l-Istati Membri jagħtu lill-Kummissjoni rigward it-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali "għandha tkun ċara u preċiża" sabiex tiffaċilita l-kisba tal-inkarigu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Fil-każ preżenti, id-dokumenti ta' spjegazzjoni setgħu kienu utli għal dan il-għan. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li t-test finali ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar dan.

(1) ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Testi adottati tas-26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
(4) Izaskun Bilbao Barandica u Anrijs Matīss wettqu n-negozjati dwar l-att għall-Parlament u l-Kunsill rispettivament.


Is-sikurezza ferrovjarja ***II
PDF 329kWORD 66k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (tfassil mill-ġdid) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Litwan, is-Senat Rumen u l-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Ottubru 2013(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(3) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0031),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0056/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att, flimkien mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni rrikonoxxew fid-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tagħhom tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni, li l-informazzjoni li l-Istati Membri jagħtu lill-Kummissjoni rigward it-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali "għandha tkun ċara u preċiża" sabiex tiffaċilita l-kisba tal-inkarigu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. F'dan il-każ partikolari, id-dokumenti ta' spjegazzjoni setgħu kienu utli għal dan il-għan. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li t-test finali ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar dan.

(1) ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Testi adottati tas-26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I
PDF 340kWORD 103k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0641),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0301/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata, mill-House of Commons tar-Renju Unit, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-7 ta’ Jannar 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ Jannar 2014(2),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-9 ta' Diċembru 2015, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0131/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(3);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-28 ta' April 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014

P8_TC1-COD(2013)0314


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/1011.)

(1) ĠU C 113, 15.4.2014, p. 1.
(2) ĠU C 177, 11.6.2014, p. 42.
(3) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fid-19 ta' Mejju 2015 (Testi adottati, P8_TA(2015)0195).


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
PDF 1224kWORD 828k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2015/2154(DEC))
P8_TA(2016)0147A8-0140/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ġunju 2015 bit-titolu "Sinteżi tal-kisbiet ta' ġestjoni tal-Kummissjoni fl-2014" (COM(2015)0279), u l-Annessi li jakkumpanjawha,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni abbażi tar-riżultati miksuba (COM(2015)0313) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta' Ottubru 2015 lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-UE sa tmiem l-2014 (COM(2015)0503),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta’April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(6);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, flimkien mar-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(7),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(8),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2014(9),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(10),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(11) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(12), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(13),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(14), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE(15),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(16);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(17),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(18),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2014(19),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(20),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(21) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(22), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(23),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(24), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/771/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE(25),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(26);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

4. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(27),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(28),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel) għas-sena finanzjarja 2014(29),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel) għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(30),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(31) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(32), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(33),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(34), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel u li tħassar id-Deċiżjoni 2004/858/KE(35),

–  wara li kkunsidra d- Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/927/UE tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex "L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel" tiġi ttrasformata f'"L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel"(36),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(37);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

5. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(38),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(39),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014(40),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(41),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(42) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(43), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(44),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(45), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE(46),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(47);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(48),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(49),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014(50),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(51),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(52) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(53), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(54),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(55), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/778/UE tat-13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE(56),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(57);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

7. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(58),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(59),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew) għas-sena finanzjarja 2014(60),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew) għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġiba tal-Aġenzija(61),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(62) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(63), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(64),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(65), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/801/UE tat-23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE(66),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8–0140/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, skont l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(67);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (li qabel kienet tissejjaħ l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

8. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(68),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(69),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ġunju 2015 bit-titolu "Sinteżi tal-kisbiet ta' ġestjoni tal-Kummissjoni fl-2014" (COM(2015)0279), u l-Annessi li jakkumpanjawha,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni abbażi tar-riżultati miksuba (COM(2015)0313) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar awditi interni mwettqa fl-2014 (COM(2015)0441), u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2015)0170),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(70), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(71) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(72),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(73), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(74),u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0140/2016),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, u fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-għoti tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014(75);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet tal-awditu nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

9. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2015/2154(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0140/2016),

A.  billi l-infiq tal-Unjoni jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jinkisbu l-objettivi politiċi u, bħala medja, jirrappreżenta 1,9 % tan-nefqiet pubbliċi tal-Istati Membri tal-Unjoni, għalkemm f'xi każijiet partikolari jirrappreżenta ferm aktar minn 10 %;

B.  billi, meta l-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, jivverifika, minn naħa, jekk il-fondi jkunux intefqu b'mod legali u regolari, u, min-naħa l-oħra, jekk intlaħqux l-għanijiet politiċi, jekk inkisbux ir-riżultati xierqa u jekk ġewx irrispettati l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba u ta' "kultura ta' prestazzjoni";

C.  billi l-proċedura ta' kwittanza għall-2014 tkopri sena li matulha kkoinċidew żewġ perjodi ta' programmazzjoni u li, f'ħafna każijiet, l-infiq irreġistrat jirrigwarda l-perjodu ta' programmazzjoni 2007–2013;

D.  billi l-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kwittanza għall-2014 huma dawn li ġejjin:

   (a) l-adozzjoni ta' approċċ imsaħħaħ ibbażat fuq il-prestazzjoni u orjentat lejn ir-riżultati biex jikkontribwixxi għal bilanċ bejn il-metodu tradizzjonali tagħha u l-implimentazzjoni ta' elementi ġodda li jirriflettu l-ħtiġijiet attwali u futuri għall-finanzjament tal-Unjoni;
   (b) konċentrazzjoni fuq l-2014 bħala l-ewwel sena ta' perjodu ta' programmazzjoni ġdid li ġie introdott b'elementi importanti orjentati lejn ir-riżultati;
   (c) il-preżentazzjoni ta' xi titjib fid-disponibbiltà u l-eliminabbiltà tad-data biex jiġu vvalutati l-benefiċċji reali;
   (d) l-inklużjoni fil-proċess ta' kwittanza ta' xi evalwazzjoni tal-kwalità tal-qafas regolatorju għall-allokazzjoni tan-nefqa baġitarja tal-Unjoni;
   (e) approċċ għall-proċess ta' kwittanza li ma jkunx esklużiv għar-relazzjoni tiegħu ma' sena partikolari, iżda bħala proċess kontinwu; li s-segwitu għalih jikkostitwixxi parti sostanzjali minnu;
   (f) approċċ għall-proċess ta' kwittanza mill-perspettiva tar-relazzjoni stretta bejn il-baġit tal-UE u l-paradigma l-ġdida tal-politika makroekonomika tal-UE(76) fil-qies tal-għan proprju tal-baġit tal-Unjoni, jiġifieri li jikkontribwixxi għat-twettiq tal-objettivi tal-politiki settorjali tal-Unjoni;
   (g) approċċ lejn il-proċess ta' kwittanza bħala pjattaforma importanti biex ir-rakkomandazzjonijiet politiċi jiġu applikati u implimentati fil-finanzjament tal-Unjoni;

E.  billi l-aspetti l-ġodda tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014–2020 il-ġdid li huma rilevanti għall-kwittanza tal-Kummissjoni għall-2014 huma:

   (a) il-konċentrazzjoni tematika - il-finanzjament mill-Unjoni għandu jappoġġa biss l-oqsma prijoritarji, mhux kollox; il-prijoritajiet għandhom jiġu definiti b'mod preċiż u sostnuti minn analiżi kwantitattiva u pjanijiet fattibbli biex jinkisbu, fejn ikun xieraq; is-sett ta' prijoritajiet għandu jiġi llimitat drastikament; il-prijoritajiet għandhom jiġu koperti b'finanzjament sostanzjali biex jintlaħqu riżultati u benefiċċji reali;
   (b) approċċ u sinerġiji integrati u bbażati fuq il-post - il-programmi u l-proġetti għandhom jipprovdu mhux biss ir-riżultati u l-benefiċċji proprji, iżda r-riżultati u l-benefiċċji għandhom jikkomplementaw dawk ta' programmi u proġetti oħra permezz ta' sinerġiji filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità; is-sinerġiji għandhom jinkisbu fi ħdan żona territorjali speċifikata; sabiex dik is-sistema tiffunzjona, hu importanti li tinħoloq matriċi ġestjonali sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa għal proġetti integrati;
   (c) kundizzjonalitajiet u riżerva għall-prestazzjoni - il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba huma bbażati fuq il-fatt li l-finanzjament mill-Unjoni jiġi allokat f'ċirkustanzi fiskali, makroekonomiċi u istituzzjonali xierqa fil-livell nazzjonali li jservu bħala prekundizzjoni għall-finanzjament innifsu; min-naħa l-oħra, bħala bonus għal min jipproduċi prestazzjoni tajba, ġiet introdotta riżerva għall-prestazzjoni;
   (d) is-semplifikazzjoni - is-sistema ta' finanzjament mill-Unjoni hi straordinarjament kumplessa b'diversi modi, u dan jippreżenta xkiel għal ġestjoni effikaċi u biex jitkejlu r-riżultati u l-benefiċċji reali;
   (e) riżultati kwantifikati aħjar - hu importanti li jitkejlu b'mod effikaċi r-riżultati li nkisbu u li jinsiltu tagħlimiet politiċi minn dawn l-osservazzjonijiet; hu għalhekk kruċjali li jittejbu l-istabbiliment tal-parametri ta' riferiment u s-sistemi għall-analiżi tad-data u wkoll li l-maniġment jiffoka fuq it-tali data u indikaturi oħra ta' titjib;

F.  billi l-Kummissjoni għandha r-responsabbiltà aħħarija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni filwaqt li l-Istati Membri għandhom dmir ta' kooperazzjoni sinċiera mal-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li l-approprjazzjonijiet jintużaw bi qbil mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba; billi l-Istati Membri, speċjalment fil-kuntest ta' ġestjoni kondiviża tal-fondi, għandhom responsabbiltà speċjali għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni;

G.  billi hu kruċjali li, f'dak li għandu x'jaqsam ma' ġestjoni kondiviża tal-fondi, id-data kkomunikata mill-Istati Membri tkun imparzjali u preċiża; billi hu kruċjali li l-Istati Membri jifhmu r-responsabbiltà proprja tagħhom għall-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża;

A. Kapitoli ġenerali

L-impenji tal-Kummissjoni fir-rigward tal-prijoritajiet ta' kwittanza

1.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 319(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea: "Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi kollha approprijati sabiex taġixxi fuq l-osservazzjonijiet fid-deċiżjonijiet ta' kwittanza u fuq osservazzjonijiet oħra mill-Parlament Ewropew rigward l-eżekuzzjoni tan-nefqa, kif ukoll fuq il-kummenti li jkunu annessi mar-rakkomandazzjoni dwar il-kwittanza adottati mill-Kunsill."

2.  Jiddispjaċih li t-tweġibiet tal-Kummissjoni, f'għadd ta' aspetti, għadhom ambigwi;

3.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, fir-rigward tas-segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF);

4.  Jappella għal darba oħra lill-Kummissjoni biex tissottometti komunikazzjoni lill-Parlament f'ħin utli għar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QF P bi proposti dwar kif jistgħu jintlaħqu l-isfidi ġodda u potenzjali li jirrikjedu appoġġ baġitarju tal-Unjoni u li tispjega kif fil-ġejjieni se tirrikonċilja l-objettivi politiċi fuq żmien twil (bħall-Istrateġija Ewropa 2020) mal-QFP futur għal wara l-2020;

5.  Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Qorti tal-Awdituri (il-'Qorti') ilha diversi snin titlob biex jiġi stabbilit pjan fuq żmien twil dwar il-fluss tal-flus; jappella lill-Kummissjoni biex, qabel tmiem l-2016, tippreżenta pjan ta' dan it-tip;

6.  Jappella lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-Kodiċi ta' Kondotta għall-Kummissarji fid-dawl tar-rikjesti magħmula fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tal-2014 għall-Kummissjoni f'ħin utli għall-proċedura ta' kwittanza tal-2015 għall-Kummissjoni;

7.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tadottax il-qafas il-ġdid għall-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni qabel tkun saret laqgħa bejn il-Viċi President Timmermans, l-Ombudsman Ewropew, Membri ewlenin tal-Parlament u s-soċjetà ċivili biex jiddiskutu l-kwistjonijiet finali li jikkonċernaw kemm il-kontenut tar-regoli orizzontali l-ġodda u kemm l-implimentazzjoni tagħhom;

8.  Jappella lill-Kummissjoni biex tagħti istruzzjonijiet lid-direttorati ġenerali kollha tagħha sabiex jippubblikaw kull rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiżi individwali li ħarġu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew fir-rapporti ta' attività annwali rispettivi tagħhom;

Strateġija u missjoni: kontinwità u innovazzjoni

9.  Jinnota l-ħtieġa li jiġu rispettati l-prinċipji eżistenti dwar il-kwittanza, kif ukoll l-aspetti u l-prinċipji ġodda fl-aħħar QFP; jinnota għalhekk il-ħtieġa għal approċċ innovattiv biex tiġi evalwata l-ewwel sena tal-QFP u li l-approċċ għall-kwittanza jiġi aġġustat biex jissodisfa aħjar il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti mibdula fil-baġit tal-Unjoni;

10.  Jikkunsidra li l-innovazzjoni prinċipali fil-kontenut tal-kwittanza għandha tkun li jinstab bilanċ imtejjeb bejn il-kwistjonijiet formali u proċedurali relatati mal-utilizzazzjoni tal-baġit tal-Unjoni fuq naħa u, fuq in-naħa l-oħra, l-approċċi l-oħra bbażati fuq il-prestazzjoni u orjentati lejn ir-riżultati, filwaqt li titqies l-utilizzazzjoni tal-kapaċità ta' assorbiment;

11.  Jissottolinja li, fl-imgħoddi, il-proċedura ta' kwittanza primarjament ivverifikat il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; jemmen, fil-kuntest tal-inizjattiva tal-Kummissjoni "Il-Baġit tal-UE Ffukat fuq ir-Riżultati", li fil-ġejjieni għandha ssir aktar enfasi, oltre l-verifiki msemmija hawn fuq, fuq l-eżami ta' jekk ir-riżultati miksuba mill-proġetti u l-programmi jikkorrispondux mal-objettivi intenzjonati;

12.  Jinnota li l-kwittanza tirsisti biex toħloq approċċ komuni għall-elementi partikolari tal-politika baġitarja tal-Unjoni, speċjalment dawk li jkunu għadhom kif ġew introdotti, speċifikament l-aspetti tal-prestazzjoni u l-aspetti relatati mal-kapaċità preventiva u korrettiva tas-sistemi superviżorji u ta' kontroll;

13.  Jikkunsidra li baġit orjentat lejn ir-riżultati jirrikjedi indikaturi qawwija, solidi u li jkun intlaħaq ftehim komuni dwarhom; jinnota, madankollu, li għad hemm bżonn li jintlaħaq il-ftehim dwar dawn l-indikaturi mal-koleġiżlaturi, il-Kummissjoni u permezz ta' konsultazzjoni estensiva mal-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-partijiet interessati l-oħra; jilqa' f'dan is-sens it-twaqqif tal-grupp ta' ħidma interistituzzjonali dwar ibbaġittjar abbażi tal-prestazzjoni ta' baġit orjentat lejn ir-riżultati li m'ilu xejn li beda bil-ħidma tiegħu; jinkoraġġixxi lill-partijiet kollha involuti biex jaċċeleraw il-ħidma tagħhom filwaqt li jiżguraw li jintlaħaq ftehim dwar sett ta' indikaturi ta' kwalità għolja;

14.  Jissottolinja li l-objettiv prinċipali tal-baġit tal-Unjoni hu li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-Unjoni u li, b'mod parallel, jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u jikkonforma mal-obbligi u l-objettivi stabbiliti fit-Trattati; il-benefiċċji jikkonsistu f'appoġġ orjentati lejn l-iżvilupp u fi prijoritajiet attwali kompatibbli mal-kuntest tal-politika ekonomika u l-prestazzjoni ekonomika, filwaqt li titqies ukoll il-flessibbiltà meħtieġa biex jiġu affrontati s-sitwazzjonijiet ġodda li jistgħu jinqalgħu u l-emerġenzi; il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tirrikjedi l-utilizzazzjoni korretta tan-nefqiet bi qbil mar-regoli u mingħajr żbalji jew frodi; l-approċċ fir-rigward tal-kwittanza għandu jikkontribwixxi biex jintlaħaq bilanċ bejn dawn l-elementi;

15.  Jissottolinja ulterjorment l-obbligu tal-Kummissjoni li tiżgura l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-Unjoni skont l-Artikolu 17(1) TUE u jitlob lill-Qorti tipprepara rapport speċjali dwar jekk il-Kummissjoni għamlitx użu sew mis-setgħat tagħha ta' appoġġ għall-Istati Membri u ta' kontroll fuqhom meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni;

Ksib ta' riżultati mill-baġit tal-Unjoni

16.  Jinnota li l-prinċipju kruċjali għall-kwittanza tal-Kummissjoni għall-2014 huwa l-korrettezza tal-flussi finanzjarji, u tal-programmi u l-proġetti reali sottostanti għalihom, fid-dawl ta' valutazzjoni tal-utilizzazzjoni ottimali tal-fondi tal-Unjoni f'kull rigward;

17.  Jilqa' l-fatt li l-istruttura u l-kontenut tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2014 isegwu l-intestaturi tal-QFP u jqiegħdu aktar enfasi fuq il-prestazzjoni u r-riżultati; japprezza l-fatt li l-kapitoli tar-rapport dwar il-ġestjoni kondiviża jinkludu, bħala eżerċizzju pilota, ir-riżultati preliminari tal-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-programmi;

18.  Hu konxju li t-tranżizzjoni lejn livell ogħla ta' awditjar tal-prestazzjoni ma tistax issir fi stadju wieħed, peress li ma jistax isir progress fir-rigward tal-awditjar tal-prestazzjoni qabel jitfasslu l-atti ġuridiċi bażiċi u l-baġit bl-intenzjoni li l-objettivi politiċi jiġu allinjati ma' indikaturi kwalitattivi jew li jiġu prodotti riżultati li jistgħu jitkejlu;

19.  Jemmen, f'dan il-kuntest, li l-QFP jirrappreżenta pass importanti 'l quddiem peress li introduċa kundizzjonalitajiet ex ante, riżervi għall-prestazzjoni, u aktar possibbiltajiet għal semplifikazzjoni u sinerġiji bejn il-fondi;

20.  Jirrimarka li, peress li l-perjodi koperti mill-istrateġija fuq għaxar snin tal-Unjoni u l-perjodu baġitarju fuq seba' snin tagħha mhumiex allinjati, il-kapaċità tal-Kummissjoni li tissorvelja l-kontribuzzjoni baġitarja tal-Unjoni għall-Istrateġija Ewropa 2020 hi limitata għall-ewwel nofs tal-perjodu tal-istrateġija, għalkemm id-data kollha meħtieġa biex jitwettqu l-verifiki annwali hi disponibbli;

21.  Jindika, madankollu, li l-objettivi u l-baġit orjentat lejn ir-riżultati għandhom jiġu adattati għal mal-objettivi stabbiliti fit-Trattati, l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-politiki settorjali u ta' koeżjoni, u li jridu jkunu biżżejjed flessibbli sabiex ikunu jistgħu jiġu adattati għas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jistgħu jinqalgħu, bħall-kriżi ekonomika u/jew il-kriżi tar-rifuġjati;

22.  Jinnota li fl-2014 ir-rata ta' assorbiment għal xi programmi, fondi u strumenti tal-QFP 2014-2020 kienet ta' żero minħabba l-adozzjoni tardiva tar-regolamenti relevanti u l-approvazzjoni tardiva tal-leġiżlazzjoni sekondarja u d-dokumenti ta' programmazzjoni li rriżultat;

23.  Ifakkar li l-QFP 2014-2020 hu l-ewwel wieħed li jqiegħed għad-dispożizzjoni inqas mezzi baġitarji minn dawk ta' qablu u li l-pressjoni fuq il-limiti massimi tal-pagamenti hi ferm aktar milli kienet fil-QFP preċedenti;

24.  Ifakkar li, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu(77) li jakkumpanjaw id-deċiżjonijiet ta' kwittanza, il-Parlament ilu mill-2013 jitlob lill-Kummissjoni biex tiffoka l-implimentazzjoni tagħha tal-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) – fir-rigward tar-rapport ta' valutazzjoni tagħha – fuq l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-Unjoni fuq għaxar snin għat-tkabbir u l-impjiegi, u fuq il-prestazzjoni u r-riżultati reali tagħha; jilqa' l-fatt li l-Qorti għażlet li tiffoka l-Kapitolu 3 tar-rapport annwali tagħha għall-2014 fuq l-Istrateġija Ewropa 2020 u jitlob lill-Qorti tkompli u tiżviluppa dan l-approċċ orjentat lejn il-prestazzjoni u r-riżultati;

25.  Jisħaq fuq il-fatt li l-arkitettura tal-Istrateġija Ewropa 2020 hi estremament kumplessa (tinkludi ħames miri ewlenin, seba' inizjattivi emblematiċi u ħdax-il objettiv tematiku għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE)); jinnota li dawn id-diversi strumenti ma ġewx iddisinjati biex jittraduċu l-objettivi politiċi tal-istrateġija f'objettivi operattivi prattiċi permezz ta' sinerġiji;

26.  Jiddispjaċih li, minkejja li l-Qorti semmiet xi progress fir-rapport annwali tagħha tal-2014(78), il-Kummissjoni s'issa rrapportat b'mod limitat biss f'rapport ta' valutazzjoni dwar il-kontribuzzjoni baġitarja tal-Unjoni biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 (bi qbil mal-Artikolu 318 TFUE); jirrimarka li l-QFP 2007-2013 ma jirrikjedix rapportar komprensiv dwar il-kontribuzzjoni baġitarja tal-Unjoni għall-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 kif kien maħsub qabel ġie adottat;

27.  Jilqa' l-fatt li ġew implimentati xi elementi ta' sistema effikaċi ta' monitoraġġ u rapportar, b'mod partikolari fir-rigward tal-għodda statistika maħluqa minn Eurostat, iżda jiddispjaċih li r-rieżami mill-Kummissjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 ġie pospost sal-bidu tal-2016 u li r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 ma jipprovdu l-ebda feedback sustanzjali għar-rwol tal-finanzjament mill-Unjoni;

28.  Jiddeplora l-fatt li l-objettivi ta' livell għoli tal-Istrateġija Ewropa 2020 għadhom ma ġewx sistematikament tradotti f'objettivi operattivi fi ftehimiet ta' sħubija u programmi; jinnota li l-leġiżlazzjoni attwali ma tirrikjedix li l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS) jiġu strutturati madwar objettivi tematiċi;

29.  Jirrimarka li, kif irrikonoxxiet il-Kummissjoni fit-tweġibiet tiegħu għar-rimarki magħmula mill-Qorti(79), l-objettivi tal-Unjoni huma ddefiniti fit-Trattati u għandhom jitwettqu u jiġu rispettati (eż. il-politika agrikola komuni) u, fi ħdan dan il-qafas, il-baġit tal-Unjoni jiġi allokat lid-diversi attivitajiet u jiġi kemm jista' jkun allinjat mal-prijoritajiet ewlenin tal-UE li qed jinbidlu (i.e. l-istrateġija ta' Lisbona, l-Istrateġija Ewropa 2020);

30.  Jiddispjaċih li l-benefiċċji potenzjali mill-ksib ta' sinerġiji bejn il-ħames FSIE billi jitpoġġew taħt kappa waħda ta' qafas regolatorju u ġestjonali u ftehim ta' sħubija wieħed għal kull Stat Membru għadhom ma ġewx realizzati u li għadhom japplikaw regoli differenti fil-livell tal-fondi u għaldaqstant f'dak tal-programmi; jisħaq fuq il-fatt li għandhom jiġu adottati biss dawk il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi li jkunu ġew ikkunsidrati b'attenzjoni b'mod li tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-FSIE;

31.  Jistenna li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020; jaqbel li se jkun kompitu iebes biex isiru rapporti konsistenti rigward l-objettivi tematiċi għall-ħames FSIE u għaldaqstant rigward il-kontribut ta' dawn il-fondi għall-Istrateġija Ewropa 2020; jinnota li, fl-2017, jeħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi l-ewwel rapport strateġiku dwar il-kontribuzzjoni għall-Istrateġija Ewropa 2020;

32.  Jissottolinja madankollu li tliet kwarti mill-proġetti taħt il-fondi strutturali kisbu l-għanijiet politiċi tagħhom kompletament jew parzjalment, u li kien biss fi 2 % tal-każijiet li ma ntlaħaq l-ebda wieħed mill-objettivi stabbiliti fil-programm operattiv jew fil-ftehim ta' għotja;

33.  Josserva li l-Qorti ffokat prinċipalment fuq l-analiżi tal-konsistenza tal-ftehimiet ta' sħubija tal-Istati Membri mal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 bħala prerekwiżit għal prestazzjoni aħjar; jitlob lill-Qorti biex, fir-rapport annwali li jmiss tagħha, tippreżenta informazzjoni dwar it-traduzzjoni tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 fil-kisbiet mistennija taħt il-programmi u l-fondi l-oħra ġestiti direttament mill-Kummissjoni;

34.  Jirrimarka li l-introduzzjoni ta' indikaturi komuni tal-prestazzjoni għal kull fond kieku tkun pass importanti, filwaqt li jiddispjaċih li:

   (a) l-Istati Membri mhumiex rikjesti jinkludu indikaturi komuni fil-programmi tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u l-FAEŻR, u li l-valutazzjonijiet abbażi tar-riżultati mhumiex parti mill-istadju ta' kontroll inizjali fl-Istati Membri;
   (b) ħlief għal żewġ fondi (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK), l-indikaturi komuni mhumiex kondiviżi bejn fondi differenti;
   (c) stadji intermedji x'jintlaħqu jeżistu biss għall-qafas ta' prestazzjoni, waqt li l-objettivi tista' tonqoshom l-ambizzjoni;
   (d) il-Kummissjoni għad għandha kapaċità limitata biex twettaq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

35.  Jieħu nota li, skont il-Qorti, jeżistu dgħufijiet inerenti fil-qafas ta' prestazzjoni tar-regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni dwar il-FEIS(80), peress li riżultati fqar ma jwasslux għat-telf tar-riżerva għall-prestazzjoni għall-Istati Membri u peress li s-sanzjonijiet finanzjarji għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni huma limitati; jikkunsidra, madankollu, li qabel ma jintalbu sanzjonijiet, għandha tkun ġiet stabbilita sistema aħjar għall-kejl tal-prestazzjoni, u li s-sanzjonijiet potenzjali għandhom jiġu ppreċeduti minn proċess li jassisti lill-Istati Membri jtejbu l-prestazzjoni;

36.  Jappella lill-Kummissjoni biex tagħmel użu aktar sħiħ mill-ambitu konċess mil-leġiżlazzjoni eżistenti fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni b'tali mod li ġenwinament toħloq inċentiv finanzjarju biex tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja fil-prattika; jappella barra minn hekk biex isiru użu akbar tar-riżerva għall-prestazzjoni bħala strument biex jiżdied l-element kundizzjonali fuq il-prestazzjoni meta terġa' tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni(81);

37.  Jieħu nota tal-fatt li l-gwida mogħtija mis-servizzi ċentrali tal-Kummissjoni tejbet ir-rapportar annwali dwar il-prestazzjoni mid-direttorati ġenerali (DĠ), iżda jtenni li l-objettivi tad-DĠ mhumiex adatti għal finijiet ġestjonali u li fadal diffikultajiet fir-rigward tal-indikaturi għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni; jinnota wkoll li l-indikaturi kollha implimentati fis-snin preċedenti biex jitkejjel il-progress tar-riformi tal-Istrateġija Ewropa 2020 kemm fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll fil-livelli nazzjonali tneħħew mir-rapport ta' attività annwali tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni fl-2014 u minflok ġew inklużi fil-pjanijiet ġestjonali u fir-rapporti ta' attività annwali tad-DĠ operattivi;

38.  Jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra li tressaq proposti bil-ħsieb li:

   (a) tallinja aħjar il-QFP mal-Istrateġija Ewropa 2020 u tipproponi r-reviżjoni tiegħu jekk tkun meħtieġa sabiex jiġi jikkorrispondi aħjar mal-Istrateġija Ewropa 2020;
   (b) tirrifletti l-għanijiet politiċi ta' livell għoli tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-objettivi fil-livell tal-Unjoni;
   (c) tiżgura li l-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi jittraduċu l-objettivi fil-livell tal-Unjoni f'objettivi tematiċi li jistgħu jiġu kkollegati mal-objettivi operattivi fil-livell tal-Istati Membri jew fil-programmi ġestiti direttament mill-Kummissjoni;

39.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi lil-leġiżlatur li:

   (a) l-Istati Membri jinkludu fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi tagħhom dikjarazzjoni dwar ir-riżultati kwantifikabbli li l-finanzjament hu intenzjonat biex jikseb, fejn ikun xieraq;
   (b) il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi kollha jinkludu indikaturi tar-riżultati komuni, fejn ikun possibbli kondiviżi bejn fondi differenti, imfassla biex jiġi ssorveljat il-progress fil-livelli lokali, tal-Istati Membri u tal-Unjoni;
   (c) il-qafas ta' prestazzjoni jiġi kemm jista' jkun ibbażat fuq dawn l-indikaturi tar-riżultati komuni;

40.  Jitlob lill-Kummissjoni biex, fir-rapporti ta' valutazzjoni li jmiss previsti fl-Artikolu 318 TFUE, tinkludi analiżi tal-effiċjenza, tal-effikaċja u tar-riżultati miksuba f'termini ta' tkabbir u impjiegi mill-pjan ta' investiment ta' EUR 315-il biljun imħabbra mill-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, fis-26 ta' Novembru 2014 waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament;

Segwitu għall-kwittanza tal-Kummissjoni tal-2013

41.  Jiddispjaċih li r-rata ta' żball kumplessiva baqgħet kważi fl-istess livell u li l-pagamenti għadhom materjalment milquta minn żbalji;

Kapitolu

2013

2014

Tranżazzjonijiet

Rata ta' żball(82)

Tranżazzjonijiet

/ EUR

Rata ta' żball

Dħul

55

0,0%

55

0,0%

Kompetittività, Riċerka, Edukazzjoni, Trasport, Programmi Oħra

160

4,0%

166 / 13-il biljun

5,6%

Koeżjoni

343

5,3%

331 / 55,7 biljuni

5,7%

Politika reġjonali u urbana

168

6,4%

161

6,1%

Politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali

175

3,1%

170

3,7%

Riżorsi naturali

360

4,4%

359 / 57,5 biljuni

3,6%

FAEG - Appoġġ għas-suq u appoġġ dirett

180

3,6%

183

2,9%

Żvilupp rurali, ambjent, azzjoni klimatika u sajd

180

7,0%

176

6,2%

Ewropa Globali

182

2,1%

172 / 7,4 biljuni

2,7%

Amministrazzjoni

135

1,1%

129 / 8,8 biljuni

0,5%

Total

1 180

4,5%

1 157 / 142,4 biljuni

4,4%

42.  Jiddispjaċih li baqgħu jeżistu nuqqas ta' affidabbiltà tal-verifiki fl-ewwel livell imwettqa mill-Istati Membri fil-ġestjoni kondiviża u dgħufijiet fl-esklużjoni ta' art ineliġibbli mis-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba'; jirrimarka li, skont ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2014, kemm l-oqsma taħt ġestjoni kondiviża, kif ukoll kull nefqa operattiva oħra (li fil-biċċa l-kbira tiġi ġestita direttament mill-Kummissjoni), għandhom rata ta' żball stmata ta' 4,6 %; jinnota madankollu li saret ħidma ta' rimedju konsiderevoli;

43.  Jinnota bi tħassib li l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u r-rekwiżiti fil-kwittanza tal-Kummissjoni għall-2013 għadha pendenti:

   (a) sistema ta' sanzjonijiet fil-każ li l-Istati Membri jittrażmettu informazzjoni u dikjarazzjonijiet inkorretti dwar il-programmi u fil-każ ta' rapportar falz jew inkorrett mill-aġenziji tal-pagamenti, inklużi t-tliet dimensjonijiet li ġejjin, speċifikament l-istatistika dwar l-ispezzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet mill-aġenziji tal-pagamenti, u l-ħidma mwettqa mill-korpi ta' ċertifikazzjoni;
   (b) il-pubblikazzjoni, meta tkun ittieħdet deċiżjoni volontarja li jiġu ppreżentati, mhux biss tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali, iżda anke tas-sommarji annwali u d-dikjarazzjonijiet ġestjonali, bħala 'dokumenti kunfidenzjali' fejn ikun applikabbli, sabiex jiġi pprovdut aktar għarfien tal-ġestjoni finanzjarja u jinkiseb titjib reali fiha; madankollu għadu mhux ċar kemm se jkunu effikaċi dawn il-miżuri meta jiġu kkunsidrati d-differenzi fl-istrutturi tal-Istati Membri u r-responsabbiltà politika tal-awtoritajiet nazzjonali differenti;
   (c) analiżi u informazzjoni dwar ir-riżultati preliminari miksuba mill-pjan ta' investiment għall-Ewropa kif tħabbar mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, f'Novembru 2014 lill-Parlament;

44.  Jinnota bi tħassib li, mill-65 rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Qorti fis-snin 2011-2012, 20 biss ġew implimentati kompletament, 26 qed jiġu implimentati fil-biċċa l-kbira tal-aspetti, u 19 qed jiġu implimentati f'xi aspetti; jappella lill-Kummissjoni biex tadotta r-rakkomandazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-Parlament u tkompli timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti;

45.  Jisħaq fuq il-fatt li, mill-prospettiva tal-Parlament, mhuwiex sodisfaċenti meta proċeduri akkużatorji jintemmu bit-tislit ta' konklużjonijiet differenti mill-Kummissjoni u l-Qorti; jappella għalhekk liż-żewġ istituzzjonijiet biex jevitaw eżitu ta' dan it-tip;

46.  Jitlob pjan ta' azzjoni mill-Kummissjoni bi skadenzi u objettivi sabiex issaħħaħ il-prevenzjoni ta' dawn l-iżbalji rikorrenti;

Pożizzjoni tal-Qorti: id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tal-Qorti

47.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tagħti opinjoni favorevoli dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għall-2014, kif ilha tagħmel mill-2007, u li l-Qorti tikkonkludi li d-dħul kien ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-2014; jinnota b'sodisfazzjon ukoll li l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

48.  Jinnota li r-riżultati kumplessivi jikkorrispondu b'mod ġenerali mal-osservazzjonijiet preċedenti tal-Qorti;

49.  Jiddeplora l-fatt li, għal 21 sena konsekuttiva, il-pagamenti kienu materjalment milquta minn żbalji minħabba l-effikaċja parzjali tas-sistemi superviżorji u ta' kontroll;

50.  Jiddispjaċih li l-pagamenti huma milquta minn rata ta' żball li probabbilment hi ta' 4,4 %; ifakkar li l-istima tar-rata tal-żball l-aktar probabbli għall-pagamenti kienet 4,7 % fis-sena finanzjarja 2013, 4,8 % fis-sena finanzjarja 2012 u 3,9% fis-sena finanzjarja 2011(83); bejn partiti partikolari, l-ogħla livelli ta' żbalji ġew identifikati fl-infiq favur il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali (5,7 %) u l-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi (5,6 %); min-naħa l-oħra, in-nefqiet amministrattivi huma konnessi mal-aktar stimi baxxi ta' żbalji identifikati (0,5 %);

51.  Jistaqsi jekk ir-rata ta' żball għal tranżazzjonijiet partikolari hijiex ibbażata fuq bażi paragunabbli u għalhekk għandhiex isservi bħala parametru ta' riferiment paragunabbli; jinnota li r-rata ta' żball għall-iskemi ta' rimborż tal-ispejjeż (5,5 %) hi bbażata fuq l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, waqt li dik għall-programmi bbażati fuq drittijiet (2,7 %) hija bbażata biss fuq il-ħtieġa li jiġi ssodisfat sett ta' kundizzjonijiet;

52.  Jinnota li, kieku l-miżuri korrettivi meħuda mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ma kinux ġew applikati għall-pagamenti awditjati mill-Qorti, l-istima tal-livell ta' żball kumplessiv kienet tkun ta' 5,5 % minflok ta' 4,4 %; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet fl-Istati Membri jew lill-awdituri indipendenti jużaw l-informazzjoni kollha disponibbli sabiex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji possibbli;

53.  Jiħsaq fuq il-fatt li għan-nefqa operattiva, l-istima tal-livell ta' żball għall-infiq taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri tammonta għal 4,6 % (2013: 4,9 %) li jfisser li għadha f'livell għoli ħafna; jinsab preokkupat li għall-forom l-oħra ta' nefqa operattiva fejn il-Kummissjoni għandha rwol ta' tmexxija, l-istima tal-livell ta' żball sparat 'il fuq biex laħqet l-4,6 % (2013: 3,7%);

54.  Jinnota li l-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-infiq hu milqut minn livell ta' żball materjali, peress li, fir-rapport ta' sinteżi tagħha għall-2014, tippreżenta l-ammont fir-riskju bħala varjazzjoni bejn EUR 3,7 u EUR 5 biljun, li tirrappreżenta bejn it-2,6 % u t-3,5 % tal-pagamenti; jinnota li l-istima tal-Kummissjoni hi li fis-snin li ġejjin se tidentifika u tikkorreġi l-iżbalji għal total ta' madwar EUR 2,7 biljun;

55.  Jappoġġa l-fehma tal-Qorti li, minkejja t-titjib fl-analiżi tagħha tal-impatt tal-azzjoni korrettiva, il-Kummissjoni ma eliminatx ir-riskju li l-impatt tal-azzjonijiet korrettivi qed jiġi sopravvalutat jew għandu rilevanza limitata(84);

56.  Hu tal-opinjoni li, għal aktar minn tliet kwarti tan-nefqa fl-2014, id-DĠ tal-Kummissjoni bbażaw l-istimi tagħhom tal-ammont fir-riskju fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali; jinnota li, fir-rapport ta' sinteżi tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li l-affidabbiltà tar-rapporti ta' kontroll tal-Istati Membri għadha problematika;

57.  Jinnota l-fatt li, għal 12 mid-DĠ tal-Kummissjoni, l-istima tal-kapaċità korrettiva hi ogħla mill-istima tal-ammont fir-riskju, u dan jirrifletti n-natura pluriennali tas-sistemi korrettivi;

58.  Jappella lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-metodu għall-kalkolu tal-kapaċità korrettiva f'ħin utli għall-proċedura ta' kwittanza tal-2015;

59.  Jirrimarka li, kull meta l-Kummissjoni jkollha evidenza ta' tnaqqis fil-kapaċità ta' assorbiment fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tivvaluta d-dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà tar-Regolament QFP u, bħala l-ewwel pass, tipproponi miżuri biex tegħleb il-kapaċità ta' assorbiment insuffiċjenti qabel tieħu azzjonijiet oħra;

60.  Jirrimarka li aktar minn żewġ terzi tal-korrezzjonijiet finanzjarji rreġistrati għall-koeżjoni fl-2014 huma każijiet fejn l-awtoritajiet fl-Istati Membri rtiraw nefqa ddikjarata u ssostitwixxewha b'nefqa ġdida; jilqa' l-fatt li t-tali proċeduri huma limitati fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

61.  Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tivvaluta, għal kull sfera politika u għall-baġit tal-Unjoni kollu kemm hu, il-livell ta' żball li jifdal wara li jkunu ttieħdu l-miżuri korrettivi kollha, waqt li tqis in-natura pluriennali tal-programmi;

62.  Jappella lill-Kummissjoni biex tapplika b'mod strett l-Artikolu 32(5) tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid jekk il-livell ta' żball ikun persistentement għoli, u għaldaqstant biex tidentifika d-dgħufijiet fis-sistemi ta' kontroll, tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri korrettivi possibbli u tieħu jew tipproponi azzjoni xierqa fir-rigward tas-semplifikazzjoni, it-titjib tas-sistemi ta' kontroll u t-tfassil mill-ġdid tal-programmi jew is-sistemi ta' forniment qabel ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

63.  Jissottolinja l-osservazzjoni tal-Qorti li, kieku l-Kummissjoni, l-awtoritajiet fl-Istati Membri jew l-awditi indipendenti użaw l-informazzjoni kollha li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom, kienu jkunu jistgħu jipprevjenu, jidentifikaw jew jikkorreġu proporzjon sinifikanti mill-iżbalji qabel ma jkunu saru; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-Kummissjoni ammettiet li tieħu mill-inqas għaxar snin biex tikkorreġi l-iżbalji; jirrimarka li, kieku ntużat l-informazzjoni kollha disponibbli, il-livell ta' żball seta' jitnaqqas bi 3,3 punti perċentwali kemm għall-infiq taħt il-politika reġjonali u urbana (6,1 %), kif ukoll għall-infiq fil-qasam tal-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd (6,2 %); jisħaq fuq il-fatt li, bl-użu tal-informazzjoni kollha disponibbli, il-livell ta' żball seta' jitnaqqas b'2,8 punti perċentwali fil-qasam tal-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi, li hu ġestit direttament mill-Kummissjoni;

64.  Jinnota li, fl-2014, tqiegħdet enfasi ġdida fuq ibbaġitjar u analiżi orjentati lejn ir-riżultati, flimkien ma' tibdil fl-approċċi metodoloġiċi; jissottolinja, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jsir stħarriġ ċar u trasparenti tal-kontribut li ta l-baġit tal-Unjoni tal-2014 għar-riżultati li nkisbu f'konnessjoni mal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-objettivi tal-politiki settorjali;

65.  Jinnota wkoll li l-prattika tar-rapporti ta' attività annwali hu mmirata biex tippermetti l-identifikazzjoni tar-riżultati miksuba mill-interventi, imma għadha aktar tqis l-output milli r-riżultati;

66.  Japprova r-riżervi maħruġa mid-Direttur-Ġenerali tad-DĠ REGIO fir-rapport ta' attività annwali tiegħu dwar is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-FEŻR/il-Fond ta' Koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 fi 12-il Stat Membru (77 programm) u l-programmi fil-qasam tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea; hu tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika korrispondenti;

67.  Japprova r-riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-rapport ta' attività annwali tiegħu dwar il-partiti ta' nefqa li ġejjin;

   ABB02 – Nefqa għall-Miżuri tas-Suq: fejn hemm EUR 77,7 miljun fir-riskju u tmien elementi ta' riżerva, li jinvolvu 4 skemi ta' għajnuna f'seba' Stati Membri : l-Awstrija, Franza (fejn żewġ miżuri ta' għajnuna huma kkonċernati), in-Netherlands, il-Polonja, Spanja, ir-Rumanija u r-Renju Unit;
   ABB03 – Pagamenti diretti: fejn hemm EUR 831,6 miljun fir-riskju, li jinvolvu 15-il aġenzija tal-pagamenti f'sitt Stati Membri: Spanja (fejn 10 aġenziji tal-pagamenti huma kkonċernati), Franza, ir-Renju Unit (l-Aġenzija tal-Pagamenti Rurali fl-Ingilterra), il-Greċja, l-Ungerija u l-Portugall;
   ABB04 – Nefqa għall-iżvilupp rurali: fejn hemm EUR 532,5 miljun fir-riskju, li jinvolvu 28 aġenzija tal-pagamenti f'16-il Stat Membru: il-Bulgarija, il-Ġermanja (fejn tliet aġenziji tal-pagamenti huma kkonċernati), id-Danimarka, Spanja (sitt aġenziji tal-pagamenti), Franza (żewġ aġenziji tal-pagamenti), ir-Renju Unit (żewġ aġenziji tal-pagamenti), l-Ungerija, il-Greċja, l-Italja (fejn erba' aġenziji tal-pagamenti huma kkonċernati), il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija u l-Iżvezja;
   ABB05 – Nefqa taħt l-IPARD għat-Turkija: fejn hemm EUR 5,07 miljun fir-riskju;

hu tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika korrispondenti;

68.  Japprova r-riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ EMPL fir-rapport ta' attività annwali tiegħu; jinnota li r-rapport ta' attività annwali tiegħu jinkludi riżerva relatata mal-pagamenti li saru għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 għal ammont fir-riskju ta' EUR 169,4 miljun fl-2014, li jinvolvi nefqa fuq sistemi ta' ġestjoni u kontroll għal 36 programm operattiv speċifiku taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) fil-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, Spanja u r-Renju Unit għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013; hu tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika korrispondenti;

69.  Jitlob lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ DEVCO jipprovdi assigurazzjoni fejn ir-riskju jkun aktar differenzjat fir-rapport ta' attività annwali tiegħu u jindirizza sussegwentement aktar mir-riżorsi ta' kontroll tagħhom lejn l-oqsma koperti minn riżervi speċifiċi;

70.  Jappella lill-Kunsill biex jadotta pożizzjoni aktar viġilanti fir-rigward tal-kwittanza u jilqa' l-pożizzjoni kritika li ħadu l-Iżvezja u r-Renju Unit meta talbu lill-Kummissjoni u lill-Qorti:

   jiffokaw fuq l-oqsma u l-benefiċjarji b'riskju għoli ta' żbalji minflok ma jżidu aktar kontrolli fuq kulħadd;
   jiffokaw aktar fuq kontrolli ex ante milli fuq kontrolli ex post;
   jippreżervaw il-limiti massimi li ntlaħaq qbil unanimu dwarhom, b'mod partikolari billi jżommu d-dixxiplina fiskali fir-rigward tal-impenji, billi jiddiżimpenjaw b'mod effikaċi l-approprjazzjonijiet li ma jintużawx sabiex joħolqu spazju għal prijoritajiet u programmi ġodda, billi jżidu t-trasparenza billi jipprovdu previżjonijiet fuq żmien twil, billi jiżguraw bilanċ bejn l-impenji u l-pagamenti u billi jnaqqsu l-bilanċji ta' flus eċċessivi fl-istrumenti finanzjarji, peress li għad fadal aktar minn EUR 14-il biljun f'fondi mhux utilizzati maqfulin fi ħdan strumenti ta' dan it-tip, li jistgħu jintużaw għal ħtiġijiet u prioritajiet aktar urġenti;

jilqa' wkoll -l-eżortazzjoni tal-Iżvezja u r-Renju Unit lill-Istati Membri biex jisfruttaw aħjar l-informazzjoni disponibbli sabiex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel jiddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni;

Sommarju

71.  Jikkonkludi li l-kwittanza

   (a) għandha prijoritajiet li jinkludu approċċ ibbilanċjat bejn il-metodi tradizzjonali u konċentrazzjoni msaħħa fuq il-prestazzjoni u r-riżultati, filwaqt li, fi kwalunkwe każ, jitqiesu l-obbligi li jirriżultaw mit-Trattati, il-politiki settorjali u l-flessibbiltà meħtieġa biex jiġu ġestiti avvenimenti imprevisti;
   (b) tirrikjedi titjib fid-disponibbiltà u l-ġestjoni tad-data sabiex jiġu ddikjarati l-prestazzjoni u r-riżultati;
   (c) japprezza kollegament msaħħaħ bejn il-baġit tal-Unjoni u l-istrateġiji u l-kunċetti fundamentali tal-politiki tal-Unjoni (bħall-Istrateġija Ewropa 2020) u l-korrelazzjoni tagħhom ma' politiki settorjali fundamentali;
   (d) tirrispetta metodi ta' ġestjoni u kontroll imtejba bi qbil mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;
   (e) tipprovdi spazju għall-iżvilupp tal-osservazzjonijiet mill-eżerċizzji preċedenti ta' kwittanza fil-forma ta' segwitu regolari;
   (f) jiddispjaċih dwar iż-żieda sinifikanti fl-iżbalji fin-nefqa operattiva ġestita direttament mill-Kummissjoni, li telgħu sa punt fejn issa jikkorrispondu mal-livell ta' żball għall-infiq taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri għall-ewwel darba;
   (a) l-akbar sehem għadu kkontribwit mill-Istati Membri abbażi tal-introjtu nazzjonali gross tagħhom (ING); fl-2014 din il-kontribuzzjoni kienet tammonta għal EUR 94,9 biljun;
   (b) sorsi oħra jinkludu pagamenti bbażati fuq il-VAT miġbura fl-Istati Membri individwali, li b'kollox jammontaw għal EUR 17,7 biljun;
   (c) id-dazji doganali u agrikoli jirrappreżentaw it-tielet sors sostanzjali, fil-livell ta' EUR 16,4 biljun;

B. Kapitoli speċifiċi

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja ġenerali

72.  Jirrimarka li ġestjoni finanzjarja tajba tirrigwarda r-riżultati reali tal-interventi baġitarji tal-Unjoni, naturalment sakemm jirrispettaw ir-regoli dwar il-legalità u r-regolarità u jikkontribwixxu għall-valur miżjud tal-baġit tal-Unjoni mill-perspettiva tal-Unjoni; jisħaq fuq il-fatt li l-minimizzazzjoni tar-rati ta' żball u l-każijiet ta' frodi hi prekundizzjoni meħtieġa biex jiġu rispettati l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

73.  Jissottolinja li l-livell tar-rata ta' żball mhux neċessarjament indikatur ta' każ ta' frodi, ineffiċjenza jew ħela iżda stima tal-flussi finanzjarji li ma misshomx tħallsu għax ma ntużawx bi qbil mar-regoli u r-regolamenti; jenfasizza madankollu li ż-żieda drastika ta' żbalji serji fil-kuntest tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku hi kwistjoni ta' tħassib gravi, peress li l-Istati Membri għandhom snin ta' esperjenza bir-regoli eżistenti dwar l-akkwisti, u jekk diġà qed jaffaċċjaw diffikultajiet fir-rigward ta' dawn ir-regoli, dan ma jawgurax tajjeb għal meta se jkollhom jadattaw il-leġiżlazzjoni u l-proċeduri nazzjonali għal mad-direttivi l-ġodda dwar l-akkwist u l-konċessjonijiet; jirrikonoxxi li r-rata ta' żball ma tinftiehemx sew miċ-ċittadini tal-Unjoni u jitlob lill-Qorti tniedi f'dan il-kuntest dibattitu mal-Kummissjoni bil-ħsieb li jiġu identifikati n-nuqqasijiet metodoloġiċi potenzjali u jintlaħaq qbil dwar standards komuni għar-rapporti dwar ir-rata ta' żball;

74.  Jirrakkomanda li r-regoli u r-regolamenti jiġu vverifikati permezz ta' proċess ta' valutazzjoni tal-impatt regolatorju(85) biex tiġi ttestjata l-kompatibbiltà u l-konformità tagħhom mal-ħtiġijiet u l-objettivi tal-Unjoni, kif ġara fil-każ tal-iskemi ta' rimborż tal-ispejjeż, filwaqt li l-eżempji l-iktar tipiċi ta' żbalji jinkludu pagamenti għal spejjeż ineliġibbli (41 %) u żbalji fl-akkwist pubbliku (27 %); jinnota li dawn l-iżbalji jistgħu jkunu differenti minn frodi jew att ta' qerq intenzjonat biex jinkiseb benefiċċju;

75.  Jiġbed l-attenzjoni f'dan ir-rigward għall-fatt li l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni tal-2014 ġiet eżerċitata taħt oqfsa regolatorji differenti għax f'dik is-sena kien hemm fis-seħħ żewġ oqfsa għall-perjodi 2007-2013 u 2014-2020;

76.  Jirrimarka li hu korrett u essenzjali li ssir distinzjoni bejn it-tipi differenti ta' rata ta' żball relatati mat-tipi differenti ta' nefqa baġitarja tal-Unjoni peress li jiġu allokati skont kriterji differenti u għalhekk hu diffiċli ħafna li jsir paragun bejniethom;

77.  Jinnota li, fl-isforz tagħha biex issostni kultura ta' prestazzjoni msaħħa, il-Qorti, fir-rapport annwali tagħha tal-2014, tagħti attenzjoni kbira lill-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-prestazzjoni baġitarja tal-Unjoni peress li ttestjat, bħala eżerċizzju pilota, il-komplementarjetà reali bejn il-finanzjament mill-Unjoni u l-Istrateġija Ewropa 2020; jinnota li l-Qorti ssottolinjat u identifikat interkonnessjoni baxxa u dgħajfa bejn il-ftehimiet ta' sħubija/il-programmi operattivi u l-Istrateġija Ewropa 2020; jiġbed l-attenzjoni madankollu għall-fatt li t-tali komplementarjetà għandha tiġi kkunsidrata fi ħdan il-kuntest kumplessiv tal-missjonijiet speċifiċi għall-fondi skont l-objettivi tagħhom b'bażi fit-Trattati, inkluża l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

78.  Jesprimi tħassib dwar ir-rata ta' assorbiment tal-fondi fl-Istati Membri, li tvarja bejn il-50 % u t-92 %; jappella lill-Kummissjoni biex tippreżenta analiżi komprensiva dwar x'inhi r-raġuni għala ċerti reġjuni għadhom jeżibixxu rati baxxi ta' assorbiment u tivvaluta modi speċifiċi biex jiġu rrimedjati l-problemi strutturali sottostanti għal dawn l-iżbilanċi;

79.  Japprezza n-natura innovattiva tar-rapport annwali tal-Qorti tal-2014 li inkluda approċċ ibbażat fuq ir-riżultati u l-prestazzjoni, waqt li vvaluta l-applikazzjoni u l-orjentazzjoni tal-interventi baġitarji tal-Unjoni fil-konfront tal-prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020; jikkunsidra li approċċ ibbażat fuq ir-riżultati u l-prestazzjoni għandu jiġi applikat fis-snin li ġejjin meta jkunu qed jitfasslu r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi individwali fil-kuntest tas-Semestru Ewropew;

80.  Jissottolinja l-fatt li l-osservazzjonijiet fuq il-kisbiet tal-Qorti jevidenzjaw il-bżonn li jiġu applikati miżuri għat-titjib tal-prestazzjoni baġitarja u l-istandards fir-rigward tal-ġestjoni kondiviża;

Prestazzjoni baġitarja

81.  Jinnota li l-prestazzjoni baġitarja timplika li n-nefqiet baġitarji tal-Unjoni jiġu ffokati b'mod xieraq fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-perjodu partikolari;

82.  Jirrimarka li l-kultura ta' prestazzjoni hi bbażata fuq tliet pilastri fundamentali: strateġija, semplifikazzjoni, u l-proċedura baġitarja;

83.  Jirrakkomanda li jitkompla l-proċess ta' semplifikazzjoni tal-proċeduri u tal-kontenut baġitarju b'mod li jkun hemm tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi eċċessivi u limitazzjonijiet għar-regolamentazzjoni żejda fi Stati Membri partikolari; jisħaq fuq il-fatt li l-proċess ta' semplifikazzjoni m'għandux iwassal għad-deregolamentazzjoni u m'għandux ifisser li l-mekkaniżmi u l-proċeduri ta' kontroll, jiġifieri l-awditi ex ante, jintesew; jissottolinja l-fatt li s-semplifikazzjoni m'għandhiex tikkawża bidliet wisq frekwenti għall-qafas regolatorju, li jwasslu għal piżijiet addizzjonali għall-amministrazzjoni u l-benefiċjarji, biex b'hekk idgħajfu l-iżviluppi pożittivi intenzjonati tas-semplifikazzjoni; jilqa' l-eżistenza tal-grupp ta' livell għoli maħluq mill-Kummissjoni u qed jistenna r-riżultati;

84.  Jirrakkomanda titjib fil-proċedura baġitarja fir-rigward tal-forniment ta' informazzjoni u ġestjoni rigward il-prestazzjoni, inkluża l-effikaċja tal-kontrolli apparagun tal-ispejjeż, id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u l-kwittanza, id-databażijiet tal-proġetti u l-komunikazzjoni;

85.  Jappella lill-Kummissjoni biex itejjeb il-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-atturi involuti fl-ippjanar baġitarju, l-implimentazzjoni u l-kwittanza, u mal-pubbliku b'mod aktar ġenerali, billi tallinja l-aspettattivi, tikkondividi l-esperjenzi fir-rigward tal-implimentazzjoni u tirrapporta dwar il-kisba ta' riżultati;

86.  Jappella lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tuża għodda bħall-media soċjali, stħarriġ u gruppi fokus biex tkejjel l-għarfien min-naħa tal-pubbliku u tivvaluta l-modi kif tista' ttejjeb l-istrateġija komunikattiva tagħha fil-ġejjieni rigward ir-riżultati tal-proġetti fil-konfront taċ-ċittadini;

87.  Jilqa' l-grupp ta' ħidma interistituzzjonali l-ġdid dwar ibbaġittjar abbażi tal-prestazzjoni sabiex jintlaħaq fehim komuni dwar il-prinċipji ta' bbaġittjar ibbażat fuq il-prestazzjoni u orjentat lejn ir-riżultati;

88.  Jirrakkomanda titjib korrispondenti f'oqsma bħall-allinjament tal-intensità tal-kontrolli mar-riskju, l-immappjar tar-rapportar dwar il-prestazzjoni jew l-affidabbiltà tar-riżultati tal-kontrolli irrapportati mill-Istati Membri;

89.  Jinnota li l-Kummissjoni ħolqot kapaċità analitika enormi, iffokata l-aktar fuq is-setturi rilevanti għad-DĠ individwali, mingħajr ma analizzat il-kwistjonijiet orizzontali, pluridixxiplinari u r-riżultati reali tal-politiki tagħha (ko)finanzjati mill-baġit tal-Unjoni;

90.  Jirrakkomanda li l-attenzjoni tiġi ffokata fuq approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni u fuq il-kwistjoni ta' imperfezzjonijiet/fallimenti tas-suq, peress li dan l-approċċ jgħin biex jiffoka l-interventi ta' finanzjament mill-Unjoni fuq l-oqsma fejn jistgħu jiġu akkomodati l-aħjar il-kriterji ta' ekonomija, effiċjenza u effikaċja; jirrimarka li d-disinn għandu jitfassal speċifikament skont sett ta' tipi differenti ta' imperfezzjonijiet/fallimenti tas-suq, wieħed marbut mal-assimetrija tal-informazzjoni u l-ieħor relatat ma' valutazzjonijiet kummerċjali tar-redditu li ġeneralment ma jinkludux l-esternalitajiet pożittivi u l-benefiċċji soċjali aktar estensivi kollha waqt li t-tnejn li huma ġustifikabbilment jiġu sostnuti mill-finanzjament mill-Unjoni;

91.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tadotta kriterju bbażat fuq x'aktarx kien iseħħ kieku il-proġett jew l-attività kkonċernata ma kinux saru jew ma kinux irċevew finanzjament mill-Unjoni, meta tkun qed tevalwa l-valur miżjud tal-Unjoni;

92.  Jappella b'urġenza għal kjarifika dwar kemm tħallsu flus minn fondi tal-Unjoni lil impriżi medjatiċi f'kull Stat Membru, liema impriżi rċevew pagamenti u jekk ir-raġuni kinitx li jiġu ppubbliċizzati l-fondi jew raġuni oħra;

Ġestjoni kondiviża

93.  Ifakkar li l-Istati Membri għandhom responsabbiltà kbira għal allokazzjoni korretta tal-baġit tal-Unjoni, peress li 76 % tan-nefqa issir taħt ġestjoni kondiviża; jisħaq fuq il-fatt li l-Istati Membri għandhom responsabbiltà importanti għal implimentazzjoni korretta u leċita tal-baġit tal-Unjoni meta jkunu responsabbli għall-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni;

94.  Jisħaq fuq il-fatt li element kruċjali għal allokazzjoni korretta hu d-definizzjoni korretta tal-ħtiġijiet tal-Unjoni flimkien mal-prijoritajiet ta' żvilupp tal-Istati Membri;

95.  Jenfasizza li aktar ma l-Istati Membri jħabirku biex jissodisfaw l-objettivi nazzjonali u kkwantifikati tal-Istrateġija Ewropa 2020, aktar jista' jiġi mmirat l-infiq baġitarju tal-Unjoni, u aktar ma dawk l-objettivi jirriflettu l-ħtiġijiet ekonomiċi, soċjali, territorjali u ambjentali reali tal-Unjoni, aktar l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiżgura ambjent aħjar għal ġestjoni finanzjarja tajba; jirrakkomanda f'dan il-kuntest li tinħoloq pjattaforma permanenti li tkun tinkludi lill-Kummissjoni, lir-rappreżentanzi tal-gvernijiet nazzjonali, inklużi r-rappreżentanzi permanenti għall-Unjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-awtoritajiet reġjonali;

96.  Jikkondividi l-konklużjoni tal-Qorti li jeħtieġ li l-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u l-awdituri indipendenti jużaw kull informazzjoni rilevanti disponibbli biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ir-rimborż; jiddikjara b'mod sod li, meta d-data tkun disponibbli, m'għandu jkun hemm l-ebda raġuni biex il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u l-awdituri indipendenti ma jiħdux il-miżuri adegwati biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji;

97.  Jappella lill-Qorti biex, flimkien mal-awtoritajiet ta' awditjar nazzjonali, tiżviluppa sistema li tippermetti li l-Qorti tevalwa s-segwitu li l-Istati Membri jkunu taw għar-rakkomandazzjonijiet tagħha;

98.  Jappella lill-Kummissjoni biex tipprovdi gwida lill-Istati Membri sabiex il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operattivi jittrasponu b'mod aktar komplut l-Istrateġija Ewropa 2020 u anke jimplimentaw il-kunċett ta' indikaturi tar-riżultati komuni kif propost fir-rapport annwali tal-Qorti tal-2014;

99.  Iqis li tkun xi ħaġa utli li l-Parlament u l-Kunsill flimkien isibu mod kif jindirizzaw il-kwistjoni tal-infiq tal-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża;

100.  Japprova l-inklużjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi individwali fil-ftehimiet ta' sħubija;

101.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ in-negozjati mal-Istati Membri fir-rigward tal-ħtieġa li d-dikjarazzjonijiet nazzjonali u s-sommarji annwali jiġu ppublikati;

Korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri

102.  Jinsab imħasseb li, għall-korrezzjonijiet finanzjarji implimentati fl-2014 (ipparagunati mal-pagamenti tal-Unjoni li rċevew), xi Stati Membri laħqu rata tliet darbiet ogħla mill-perċentwal medju ta' 2,3 % (is-Slovakkja 8,7 %, ir-Repubblika Ċeka 8,1 %, il-Greċja 4,7 %);

103.  Jinnota li, għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, EUR 209 miljun ta' korrezzjonijiet finanzjarji taħt l-FSE ġew ikkonfermati u EUR 156 miljun ġew implimentati, u minn dawn EUR 95 miljun ġew ikkonfermati fl-2014; jirrimarka li l-Istati Membri bl-ogħla livell ta' korrezzjonijiet huma Spanja (EUR 56 miljun), ir-Rumanija (EUR 43 miljun); il-Polonja (EUR 32 miljun) u Franza (EUR 20 miljun);

104.  Jistqarr li l-ammonti kumulattivi korretti għall-politika ta' koeżjoni fl-2007-2013 jirrappreżentaw 0,9 % mill-allokazzjonijiet baġitarji; jikkondividi l-fehma tal-Kummissjoni li hu mistenni li l-korrezzjonijiet finanzjarji għall-perjodu 2007-2013 se jkomplu jiżdiedu fis-snin li ġejjin hekk kif jibdew jingħalqu l-programmi tagħha;

105.  Jinnota li, għall-programmi FEŻR/FK, il-Kummissjoni imponiet madwar EUR 2 biljun ta' korrezzjonijiet finanzjarji kumulattivament minn mindu beda l-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, li jinkludu EUR 782 miljun ta' korrezzjonijiet finanzjarji applikati mill-Istati Membri qabel jew fl-istess ħin meta ddikjaraw l-infiq lill-Kummissjoni; josserva bi tħassib li l-Istati Membri prinċipali kkonċernati huma r-Repubblika Ċeka (EUR 719-il miljun), l-Ungerija (EUR 298 miljun), il-Greċja (EUR 257 miljun), Spanja (EUR 237 miljun), is-Slovakkja (EUR 152 miljun), ir-Rumanija (EUR 146 miljun) u l-Italja (EUR 105 miljun);

106.  Jinnota li, għall-FSE, l-Istati Membri bl-ogħla livell ta' ċifri ta' korrezzjoni finanzjarja kumulattiva huma r-Rumanija (EUR 355 miljun), Spanja (EUR 213-il miljun) u l-Polonja (EUR 152 miljun).

107.  Jikkunsidra li l-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri huma mezzi effikaċi għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih madankollu li minħabba l-qafas ġuridiku għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-kumplessità tal-proċeduri relatati u l-għadd ta' saffi ta' kontroll involuti f'ħafna oqsma, l-iżbalji jistgħu jiġu kkoreġuti biss diversi snin wara li jkunu seħħew;

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji

108.  Jissottolinja l-fatt li l-korruzzjoni u l-frodi jnawru l-fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi u fid-demokrazija, u jimminaw il-funzjonament tas-suq intern tal-Unjoni; jinnota li hemm bżonn ta' approċċ integrat li permezz tiegħu jkunu jistgħu jaħdmu flimkien l-istituzzjonijiet tal-Unjoni (u l-Istati Membri); jiddispjaċih li diversi istituzzjonijiet tal-Unjoni (il-Kummissjoni u l-aġenziji, l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi, il-Qorti) jirrapportaw dwar il-frodi b'modi differenti;

109.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tqiegħed l-arranġamenti ta' rapportar kollha ġo sistema koerenti waħda sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u b'hekk tagħmel il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni aktar effikaċi; ifakkar fl-importanza ta' leġiżlazzjoni koerenti fi ħdan l-Unjoni għal ġlieda effiċjenti kontra l-kriminalità organizzata li topera f'livell transnazzjonali;

110.  Jirrimarka li t-trasparenza hija l-aktar strument effikaċi biex jiġu miġġielda l-abbuż u l-frodi; jappella lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward, b'mod li tagħmel obbligatorja l-pubblikazzjoni tad-data relatata mal-benefiċjarji kollha ta' finanzjament mill-Unjoni, inkluża d-data dwar is-sottokuntratti;

111.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tingħaqad mal-Konvenzjoni tal-Liġi Kriminali dwar il-Korruzzjoni (Serje ta' Trattati Ewropej Nru 173) tal-Kunsill tal-Ewropa u tħaffef in-negozjati dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO) b'mod li tikkontribwixxi għal-politiki aktar ikkoordinati kontra l-korruzzjoni fl-Ewropa;

112.  Jappella lill-Kummissjoni biex tassumi r-responsabbiltà sħiħa għall-irkupru tal-fondi mħallsa indebitament fil-baġit tal-Unjoni u biex tistabbilixxi prinċipji ta' rapportar uniformi fl-Istati Membri kollha bl-għan li tiżgura l-ġbir ta' data paragunabbli, affidabbli u adegwata;

113.  Jilqa' d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fir-Rapport Annwali tagħha tal-2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji (PIF), li tfakkar li kemm id-Direttiva PIF u r-Regolament dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (Regolament UPPE) "se tikkumplimenta u ssaħħaħ il-qafas ġuridiku u ssaħħaħ b'mod konsiderevoli l-ġlieda kontra l-frodi"; itenni l-fehmiet tiegħu li hemm bżonn urġenti li malajr kemm jista' jkun tiġi adottata d-Direttiva PIF, bil-VAT inkluża fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha u b'definizzjoni ċara tar-reati fil-qasam tal-PIF, regoli minimi għall-pieni massimi ta' ħabs applikabbli u regoli minimi dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet; ifakkar fil-Kawża Taricco, fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-frodi fil-qasam tal-VAT hi tabilħaqq inkluża fid-definizzjoni ta' frodi rigward il-PIF fil-Konvenzjoni tal-1995 dwar il-PIF; jappella lill-Kummissjoni biex tiċċara r-relazzjonijiet bejn Eurojust, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u biex teżamina l-possibbiltà li jkun hemm approċċ b'integrazzjoni aktar qawwija ta' dawn l-aġenziji sabiex l-investigazzjonijiet isiru aktar effikaċi;

114.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza billi ttejjeb is-sistema tagħha ta' gruppi esperti, partikolarment fir-rigward tal-proċedura għall-għażla tal-esperti, permezz tal-iżvilupp ta' politika ġdida dwar il-kunflitti ta' interess għall-esperti maħtura f'kapaċità personali, bl-implikazzjoni tal-possibbiltà li l-Parlament jeżerċita kontroll dirett fuq il-ħatriet ta' dan it-tip; jieħu nota tar-rekwiżit li l-esperti jiġu rreġistrati fir-reġistru tat-trasparenza meta dan ikun relevanti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, madankollu, biex tqis ir-rakkomandazzjonijiet kemm tal-Ombudsman Ewropew dwar il-kompożizzjoni tal-gruppi esperti u kemm l-istudju "Kompożizzjoni tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni u l-istatus tar-reġistru tal-gruppi esperti" meta tkun qed tfassal l-emendi għar-regoli orizzontali attwali dwar il-gruppi esperti, b'mod li toħloq approċċ aktar sistematiku u trasparenti; jitlob li l-Kummissjoni tinvolvi ruħha fi djalogu mal-Parlament qabel ma jiġu formalment adottati r-regoli, speċjalment fir-rigward tar-rapport ġejjieni tal-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar din il-kwistjoni; jinkoraġġixxi lill-aġenziji Ewropej jikkunsidraw li jagħmlu riformi f'sens simili;

115.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Istati Membri mhumiex qed jagħtu segwitu għall-każijiet allegati ta' frodi li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif qed jippreżentahomlhom l-OLAF; jappella lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri xierqa u lill-OLAF biex ikompli jappoġġa lill-Istati Membri fit-titjib tal-prestazzjoni tagħhom fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta' frodi fil-konfront tal-fondi Ewropej;

116.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa sistema ta' indikaturi stretti u kriterji uniformi; jinsab imħasseb dwar l-affidabbiltà u l-kwalità tad-data li ġejja mill-Istati Membri; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tiggarantixxi data komprensiva, preċiża u affidabbli mingħajr ma tinsa l-għan ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Iskema ta' Awditu Uniku;

117.  Itenni t-talba tiegħu li, darbtejn fis-sena, il-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-implementazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni tal-politiki interni tagħhom kontra l-korruzzjoni, u jistenna b'ħeġġa li jaqra r-rapport li jmiss fil-bidu tal-2016; jitlob lill-Kummissjoni żżid kapitolu dwar il-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-ġlieda tagħhom kontra l-korruzzjoni u hu tal-opinjoni li r-rapporti tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-ġejjieni għandhom dejjem ikopru lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni;

118.  Jesprimi tħassib dwar id-data pprovduta mill-EURODAD dwar il-ħasil tal-flus, li fiha l-Lussemburgu u l-Ġermanja huma fil-quċċata tal-klassifika fir-rigward ta' riskju ta' ħasil tal-flus; iqis li hu essenzjali li l-Istati Membri jittrasponu kompletament id-Direttiva tal-Unjoni dwar il-ħasil tal-flus u jintroduċu reġistru pubbliku bis-sjieda tal-kumpaniji, inklużi trusts;

119.  Jappella biex ikun hemm tranżizzjoni minn reġistru volontarju lejn reġistru obbligatorju tal-Unjoni għall-lobbisti kollha li jwettqu l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tal-Kummissjoni;

120.  Jikkunsidra li l-ewwel rapport biennali tal-Kummissjoni dwar il-ħidma kontra l-korruzzjoni hu tentattiv promettenti biex il-korruzzjoni tinftiehem aħjar fid-dimensjonijiet kollha tagħha, biex jiġu żviluppati reazzjonijiet effikaċi bil-ħsieb li tiġi affrontata u biex titwitta t-triq biex jissaħħaħ l-obbligu li għandha l-isfera pubblika li tagħti rendikont liċ-ċittadini tal-Unjoni; jafferma mill-ġdid, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-politika tal-UE ta' tolleranza żero għall-frodi, għall-korruzzjoni u għall-kollużjoni; jikkunsidra li hu ta' dispjaċir, madankollu, li dan ir-rapport ma inkludiex il-politiki kontra l-korruzzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni nnifishom;

121.  Jeżiġi li, sa mhux aktar tard milli fit-tieni rapport tagħha dwar il-ħidma kontra l-korruzzjoni, il-Kummissjoni twettaq analiżi ulterjuri kemm fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll f'dak tal-Istati Membri dwar l-ambjent li fih ikunu qed jiġu implementati l-politiki, sabiex tidentifika l-fatturi kritiċi inerenti, l-oqsma vulernabbli u l-fatturi ta' riskju li jiffaċilitaw il-korruzzjoni;

122.  Jappella lill-Kummissjoni biex tissodisfa mingħajr dewmien l-obbligi ta' rapportar tagħha skont il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni;

Ir-rata ta' żball b'mod ġenerali

123.  Jinnota bi tħassib li l-aktar tipi ta' żbalji komuni li ġew identifikati huma l-ispejjeż ineliġibbli inklużi fid-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż (41 %), żbalji serji fl-akkwist pubbliku (27 %) u dikjarazzjonijiet inkorretti tal-erja mill-bdiewa (20 %);

124.  Jinnota madankollu li l-perċentwal ta' żbalji serji mill-Istati Membri fl-akkwist pubbliku tnaqqas b'mod sinifikanti minn 45 % fl-2013 fil-qasam tal-politika reġjonali, għal 25 % tal-iżbalji kkwalifikati kollha għall-qasam politiku magħqud tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-2014;

125.  Iqis li hu allarmanti l-fatt li, f'ħafna każijiet ta' żbalji kwantifikabbli, il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali jew l-awdituri indipendenti kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu jew jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel jaċċettaw in-nefqa; li kieku din l-informazzjoni kollha ntużat għall-korrezzjoni tal-iżbalji, l-istima tal-livell ta' żball setgħet tkun ferm aktar baxxa;

126.  Jinnota li, għall-programmi bbażati fuq drittijiet, l-istima tal-livell ta' żball hi ta' 2,7 % (3 % fl-2013), u għaldaqstant hi ferm inqas milli hi fin-nefqiet għal rimborż fejn l-istima tal-livell ta' żball hi ta' 5,5 % (5,6 % fl-2013); jitlob lill-Kummissjoni tevalwa li taqleb minn skema ta' rimborż għal skema bbażata fuq drittijiet fejn ikun xieraq, bħala mezz ta' semplifikazzjoni;

L-aħjar prattika

127.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu l-obbligi tagħhom biex jilħqu l-objettivi tal-Istrateġija 2020 tal-Unjoni bl-istess serjetà kif jagħmlu fil-każ tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi individwali u l-proċedura tas-Semestru Ewropew; dan kieku jirrifletti bidla viżibbli fil-kunċett ta' prestazzjoni, li għandha tiġi segwita ulterjorment bl-implimentazzjoni ta' proċessi evalwattivi b'impatt, bħar-riżerva għall-prestazzjoni għall-benefiċjarji responsabbli u sanzjonijiet u limitazzjonijiet għall-oħrajn;

Evalwazzjoni u analiżi tar-riżultati ewlenin tal-baġit tal-Unjoni għall-2014

128.  Jinnota li total ta' madwar EUR 142,5 biljun fl-2014 jirrappreżenta kważi t-2 % tan-nefqa pubblika totali fl-Istati Membri tal-Unjoni, jew 1 % tal-PDG tal-Unjoni;

129.  Jitlob li l-identifikazzjoni tal-effetti reali tal-utilizzazzjoni baġitarja tal-Unjoni fuq l-indikaturi makroekonomiċi tal-Unjoni ssir suġġett tal-proċeduri ta' kwittanza;

130.  Jiddispjaċih li 47 % biss mill-kontribuzzjonijiet għall-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja tħallsu lid-destinatarji finali sa tmiem l-2013 f'ġestjoni kondiviża (fi tmiem l-2012 kienu tħallsu 37 %) u li l-livell tal-flus miżmuma fl-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja taħt ġestjoni indiretta baqa' għoli (EUR 1,3 biljun fl-2014; EUR 1,4 biljun fl-2013);

131.  Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-Qorti lill-Kummissjoni biex tressaq proposta leġiżlattiva biex jiġi emendat ir-regolament applikabbli rigward l-estensjoni tal-perjodu ta' eliġibbiltà għall-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, u t-tweġiba tal-Kummissjoni għaliha;

132.  Jappella lill-Kummissjoni biex, b'segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-Qorti, tikkunsidra, fil-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tagħha, ir-restrizzjonijiet tal-kapaċità f'ċerti Stati Membri sabiex tevita s-sottoutilizzazzjoni tal-fondi u żżid ir-rati ta' assorbiment, speċjalment fil-qasam tal-FSIE; filwaqt li tirrikonoxxi l-azzjonijiet li ttieħdu s'issa, bħat-twaqqif tat-Task Force għal Implimentazzjoni Aħjar, li diġà ġġenera titjib;

133.  Jitlob li l-Kummissjoni tieħu miżuri biex tnaqqas l-impenji pendenti, inkluż l-għeluq f'waqtu tal-programmi 2007-2013 u tnaqqis tal-flus miżmuma mill-fiduċjarji;

134.  Itenni li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kull sena previżjoni fuq żmien twil tal-flussi tal-flus li tkopri l-limiti massimi baġitarji, il-ħtiġijiet ta' pagament, ir-restrizzjonijiet tal-kapaċità u l-potenzjal li jiġu rtirati l-impenji b'mod li l-ħtiġijiet ta' pagamenti jiġu jikkorrispondu aħjar mal-fondi disponibbli(86);

135.  Hu tal-opinjoni li r-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, li għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni sal-aħħar tal-2016, hija l-ewwel u l-aqwa opportunità biex il-livell għoli ta' RAL jiġi affrontat fuq bażi strutturali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq proposta biex jiġi riveduti ir-Regolament QFP sabiex, fost affarijiet oħra, tirranġa r-RAL;

Pagamenti pendenti

136.  Jisħaq fuq il-fatt li l-impenji li saru fl-2014 ammontaw għal EUR 109,3 biljun, jiġifieri 76,6 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn disponibbli u li, bħala riżultat, fl-2015 kien disponibbli livell għoli ħafna ta' approprjazzjonijiet ta' impenn (b'riport ta' EUR 12,1 biljun, u żieda għal-limitu massimu ta' EUR 16,5 biljun);

137.  Jiddispjaċih li, minkejja l-fatt li l-livell tal-pagamenti kompla jkun ogħla mil-limitu massimu tal-QFP, l-użu tal-marġni ta' kontinġenza għat-talbiet għal pagamenti li ma tħallsux żdied b'EUR 1,4 biljun għal EUR 25,8 biljun; jisħaq fuq l-importanza li tiġi rispettata kompletament id-dikjarazzjoni konġunta dwar pjan ta' pagament 2015-2016 li ntlaħaq qbil dwaru bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, b'segwitu għall-impenn kondiviż biex l-arretrat ta' talbiet għal pagamenti pendenti għall-programmi ta' koeżjoni 2007-2013 jitnaqqas għal madwar EUR 2 biljun sa tmiem l-2016; hu tal-fehma li f'termini de facto din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 310 TFUE, li jiddikjara li d-dħul u l-ħruġ murija fil-baġit iridu jkunu jaqblu;

138.  Jisħaq fuq il-fatt li hu previst li t-tnaqqis fil-livell tal-impenji pendenti se jkun temporanju minħabba ż-żieda mitluba fil-limitu massimu tal-QFP għall-2015 u s-snin sussegwenti;

139.  Jindika, b'mod partikolari, li sa tmiem l-2014, il-pagamenti lill-Istati Membri FSIE pluriennali għall-2007-2013(87) laħqu EUR 309,5 biljun; jiġifieri 77 % minn EUR 403 biljun għall-programmi operattivi kollha, fejn ħames Stati Membri (speċifikament ir-Repubblika Ċeka, Spanja, l-Italja, il-Polonja u r-Rumanija) jirrapreżentaw aktar minn nofs l-impenji li ma ntużawx mill-FSIE pluriennali;

140.  Jiddispjaċih li l-arretrat fl-assorbiment tal-fondi pluriennali hu sinifikanti u jista' joħloq problema reali għal xi Stati Membri(88); jappoġġa u jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-utilità li jiġu applikati alternattivi ta' flessibiltà, minħabba d-dewmien fit-tnedija tal-programmi kollha;

Dħul

141.  Jinnota li l-flussi tad-dħul, fil-prinċipju huma bbażati fuq diversi għejun:

142.  Jilqa' l-fatt li, mit-tliet rakkomandazzjoni magħmula mill-Qorti fl-2011-2012, tnejn qed jiġu implimentati fil-biċċa l-kbira tal-aspetti tagħhom u waħda qed tiġi implimentata f'xi aspetti tagħha;

ING

143.  Jissottolinja li parametru ING hu fattur kruċjali għall-kwistjoni tad-dħul tal-baġit tal-Unjoni u jisħaq fuq il-fatt li hi kwistjoni kruċjali, l-unika waħda serja fir-rigward tas-suġġett tad-dħul taħt l-istruttura tal-baġit attwali tal-Unjoni, li dan jitkejjel b'mod korrett u oġġettiv, u li hu importanti ħafna li jkun hemm bażijiet tad-data affidabbli u flessibbli għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri;

144.  Jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex tiddikjara li d-data dwar l-ING imressqa mill-Istati Membri tkun affidabbli u għaldaqstant il-kontribuzzjonijiet tagħhom ikunu korretti;

145.  Ifakkar li, fl-2014, aġġornamenti għad-data dwar l-ING wasslu għal aġġustamenti għall-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri li kienu ta' daqs mingħajr preċedent u ammontaw għal EUR 9 813-il miljun;

146.  Jisħaq fuq il-fatt li dawn ir-reviżjonijiet importanti għall-bilanċi tal-ING setgħu kien iżgħar kieku kienet ġiet stabbilita politika ta' reviżjoni komuni tal-UE għall-armonizzazzjoni tal-kalendarju għar-reviżjonijiet importanti;

147.  Jiddispjaċih li l-frodi tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), u b'mod partikolari l-hekk imsejħa frodi “karusell” jew tal-kummerċjant nieqes, tikkawża distorsjoni tal-kompetizzjoni u ċċaħħad lill-baġits nazzjonali minn riżorsi sinifikanti filwaqt li tipperikola l-baġit tal-Unjoni; jirrimarka li d-diskrepanza tal-VAT u t-telf stmat mill-ġbir tal-VAT fl-2013 ammontaw għal EUR 168 biljun; jinsab imħasseb li l-Kummissjoni ma għandha l-ebda data affidabbli dwar il-VAT u frodi tat-tip karusell; jinnota li s-sistema tal-VAT attwali għadha frammentata u toħloq piżijiet amministrattivi sinifikanti, speċjalment għall-SMEs u kumpaniji onlajn; jinsab imħasseb li s-sistema l-ġdida ta' responsabbiltà għall-VAT bħala riżorsa proprja ma setgħetx tilħaq kompletament l-għan tagħha ta' semplifikazzjoni u jisħaq fuq ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jindirizzaw id-dgħufijiet fil-EUROFISC u jikkoordinaw aħjar il-politiki tagħhom dwar ir-reverse charges, jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni u jgħinu fil-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi; jitlob li l-Kummissjoni tipproponi emendi leġiżlattivi li jippermettu kontroverifiki effettivi bejn data doganali u tat-taxxa, u tiffoka s-sorveljanza tagħha tal-Istati Membri dwar it-titjib tal-puntwalità tar-risposti tagħhom għat-talbiet għall-informazzjoni u dwar l-affidabbiltà tas-Sistema ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar il-VAT;

Miżuri li għandhom jittieħdu

148.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi analiżi dwar il-futur tal-finanzjament tal-Unjoni li tevalwa l-adegwatezza tal-bażi ta' riżorsi proprji;

149.  Jiddispjaċih li l-proposti mressqa mill-Kummissjoni fl-2013 biex tintroduċi politika ta' reviżjoni komuni tal-Unjoni għadhom pendenti, mingħajr ma ttieħdet l-ebda azzjoni oħra mill-Kummissjoni minkejja l-fatt li 19-il Stat Membru indikaw li kienu lesti jallinjaw ruħhom, tal-anqas parzjalment, mal-politika ta' reviżjoni tal-Unjoni sa Settembru 2014;

150.  Jilqa' l-istabbiliment tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; jilqa' l-ewwel rapport ta' evalwazzjoni li l-Grupp ippreżenta fi tmiem l-2014 u jaqbel li din is-sistema gradwalment ġiet iddominata minn kontribuzzjonijiet nazzjonali, b'parti li jifdal tar-riżorsi proprji, indipendenti u ġenwinament Ewropej; iqis li s-sistema attwali tar-riżorsi proprji għandha tmur lil hinn mid-dibattitu nazzjonali attwali dwar il-kontributuri u r-riċevituri netti, li huwa 'l bogħod miċ-ċittadini tal-Unjoni, għal sistema li hija tassew fl-interess ġenerali tal-Unjoni u l-politiki tagħha.

151.  Jirrimarka li l-bidliet li rriżultaw mill-ħidma fuq ir-riżervi kienu jiġu mitigati li kieku ċ-ċiklu ta' verifikazzjoni tal-Kummissjoni kien iqsar u jfakkar li l-Parlament is-sena l-oħra ħeġġeġ lill-Kummissjoni fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013:

   (a) tqassar id-durata taċ-ċiklu ta' verifikazzjoni tagħha tal-ING;
   (b) tillimita l-użu tar-riżervi ġenerali għal każijiet eċċezzjonali;

152.  Jinnota bi tħassib profond li l-Kummissjoni ħabbret li ċ-ċiklu ta' verifikazzjoni li jmiss se jitlesta biss fl-2019 u li r-riżervi se jkopru mill-inqas disa' snin, bħal ma ġara f'dak preċedenti;

153.  Jirrimarka li, skont il-Qorti, il-kwalità tal-verifiki magħmula mid-dwani tal-Istati Membri ma tjiebitx; jiddispjaċih li l-verżjoni aġġornata tal-Gwida għall-Awditjar Doganali maħruġa mill-Kummissjoni fl-2014 ma tkoprix uħud min-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti, b'mod partikolari fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati ma' kif għandhom jiġu ttrattati l-importazzjonijiet approvati fi Stati Membri oħra;

154.  Jitlob lill-Kummissjoni:

   (a) tieħu miżuri biex tnaqqas l-għadd ta' snin koperti minn riżervi fi tmiem iċ-ċiklu ta' verifikazzjoni li jmiss għall-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING;
   (b) timplimenta l-arranġamenti meħtieġa sabiex jitnaqqas l-impatt tar-reviżjonijiet tal-metodi u s-sorsi ppreżentati mill-Istati Membri għall-kompilazzjoni tal-ING tagħhom;
   (c) ittejjeb il-gwida eżistenti mogħtija lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri fir-rigward tal-verifiki li jagħmlu (b'mod partikolari l-awditi wara l-approvazzjoni); kif ukoll
   (d) tiżgura li l-Istati Membri jkollhom fis-seħħ is-sistemi xierqa għat-tħejjija u l-ġestjoni tad-dikjarazzjonijiet tagħhom dwar dazji doganali u imposti fuq iz-zokkor;
   (e) testendi l-kapaċità ta' valutazzjoni tar-riskju tal-Eurofisc biex tkopro s-sistema VIES (sistema transnazzjonali ta' skambju ta' informazzjoni dwar il-VAT);

L-aħjar prattika

155.  Jinnnota li n-naħa tad-dħul mhix milquta minn żbalji materjali, u dan minnu nnifsu hu tip tal-aħjar prattika, kif inhi l-prattika attwali ta' kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri abbażi tal-prinċipju ING li s'issa għadu jagħmel sens; madankollu, biex dan il-mudell jibqa' jiffunzjona, hi rikjesta valutazzjoni permanenti tal-prestazzjoni ekonomika fl-Istati Membri; alternattiva biex tiżdied il-bażi tar-riżorsi proprji għadha kwistjoni rilevanti għall-ġejjieni;

Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

Kwistjonijiet ġenerali

156.  Jilqa' l-fatt li l-istruttura tar-rapport annwali tal-Qorti ssewgi, għall-ewwel darba, l-intestaturi tal-QFP li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014; fl-2013, il-Kapitolu kien intitolat "Riċerka u politiki interni oħra"; jinnota, madankollu, li din il-bidla strutturali tillimita l-komparabbiltà tal-konstatazzjonijiet tal-Qorti ma' dawk tas-snin preċedenti;

157.  Jinnota wkoll li r-riċerka u l-innovazzjoni jirrappreżentaw 61 % (EUR 8,1 biljun) tal-infiq, permezz tas-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku 2007–2013 (FP7) u Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2014–2020 fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport (EUR 1,5 biljun), il-programmi spazjali (EUR 1,4 biljun), it-trasport (EUR 0.8 biljun) u azzjonijiet u programmi oħra (EUR 1,5 biljun) jirrappreżentaw il-bqija tad-39 %;

158.  Ifakkar li l-intestatura 1a tal-QFP tnaqqset drastikament matul in-negozjar tal-QFP (- 24 % meta mqabbel ma l-proposta inizjali tal-Kummissjoni); huwa konxju li l-intestatura 1a tinkludi nfiq fuq it-titjib tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-titjib tas-sistemi edukattivi u l-promozzjoni tal-impjieg, l-iżgurar ta' suq uniku diġitali, il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, l-immodernizzar tas-settur tat-trasport u t-titjib tal-ambjent tan-negozju, speċjalment għall-SME;

159.  Jenfasizza li 90 % tal-infiq f'dan il-qasam jirrappreżenta għotjiet lil benefiċjarji privati u pubbliċi;

160.  Jilqa' l-fatt li tliet rakkomandazzjonijiet kienu implimentati bis-sħiħ u sitt rakkomandazzjonijiet qed jiġu implimentati għall-parti l-kbira tal-aspetti mid-disa' rakkomandazzjonijiet tal-Qorti fis-snin 2011–2012;

Ewropa 2020

161.  Huwa konxju li t-total kumulattiv tal-ftehimiet ta' għotja għall-FP7 kollu kemm hu huwa ta' 26,078 (li minnhom 9,627 ingħalqu); fl-istess żmien il-Kummissjoni nediet il-programm ta' ħidma 2014–2015 ta' Orizzont 2020, li kien ta' suċċess kbir b'46,097 proposta rċevuti sal-25 ta' Frar 2015: għal 79 sejħa konkluża 25,903 proposta kienu eliġibbli, 3,765 minnhom inżammu għall-finanzjament u ġew iffirmati 1,410 ftehim ta' għotja;

162.  Jinsab sodisfatt li l-Kummissjoni kienet kapaċi tilħaq il-biċċa l-kbira tal-miri tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPI); jiddubita madankollu, li se tintlaħaq il-mira li, sal-2020, 3 % tal-PDG tal-Unjoni se jiġi investit fir-riċerka u l-iżvilupp; jistieden lill-Istati Membri kollha biex jilqgħu l-isfida; jinnota li s-sitwazzjoni tidher li hija partikolarment diffiċli għall-Kroazja, il-Finlandja, il-Lussemburgu, il-Portugall, ir-Rumanija, Spanja u l-Isvezja; Jistieden lill-Kummissjoni tislet il-konklużjoni meħtieġa li r-reviżjoni ta' nofs it-term tal-QFP li jmiss li għandha tiġi ppreżentata sa tmiem l-2016;

163.  Jilqa' l-impatt tar-riċerka Ewropea (networks) fuq il-ġlieda kontra l-Ebola, fuq it-titjib tat-trattamenti tal-kanċer, fuq il-ħolqien ta' żona sħiħa Ewropea għar-riċerka klinika, fuq il-ġlieda kontra l-għargħar, fuq iż-żieda fis-sigurtà tal-ikel u fuq it-titjib tas-sigurtà tal-bastimenti tal-cruises, biex insemmu xi ftit eżempji;

164.  Jilqa' l-fatt li l-evalwazzjoni ex-post tal-FP7 saret disponibbli f'Novembru 2015; jistenna li l-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jistgħu jiġu kkunsidrati għall-programmi ta' ħidma ta' Orizzont 2020;

165.  Jinnota b'interess l-ewwel informazzjoni disponibbli dwar ir-"Rapport dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 2015"(89) li jipprovdi aġġornament dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-34 impenn meħudin fil-kuntest tal-inizjattiva ewlenija tal-Unjoni tal-Innovazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020;

166.  Ifakkar li "l-Isfidi tas-Soċjetà numru 6 (SC6)", b'mod partikolari, ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi, kienu ta' prijorità għall-Parlament, li daħħal matul l-iżvilupp ta' Orizzont 2020; ifakkar fl-importanza ta' dan il-komponent fl-oqsma fejn l-Unjoni qed tiffaċċja sfidi, bħalma huma l-ġlieda kontra l-qgħad, ir-radikalizzazzjoni, it-terroriżmu, l-appoġġ għall-migranti, il-governanza ekonomika u monetarja, u l-ġlieda kontra l-inugwaljanza; huwa mħasseb, għaldaqstant, li matul il-fażi ta' implimentazzjoni tal-programm, ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi ġew żgradati bħala prijorità permezz tat-telf tat-tmexxija ddedikata tagħhom u t-tnaqqis ta' 40 % fl-approprjazzjonijiet ta' impenn tagħhom fi żmien meta kien hemm żieda fil-pakkett globali ta' Orizzont 2020 taħt il-QFP 2014–2020;

Kwistjonijiet ta' ġestjoni

167.  Jirrimarka li:

   (a) il-konklużjonijiet u l-osservazzjonijiet ġenerali għall-prassi ta' ġestjoni kondiviża huma validi għall-kompetittività;
   (b) għalkemm hemm sinerġija u approċċ integrat bejn it-tipi differenti ta' strumenti għall-appoġġ għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (R&D&I) dawn għandhom jittejbu aktar;
   (c) Orizzont 2020 implimenta regoli aktar sempliċi meta mqabbla mal-FP7; min-naħa l-oħra, hemm żoni appoġġati fl-ambitu ta' Orizzont 2020 li huma potenzjalment aktar riskjużi, bħall-proġetti orjentati lejn l-impriżi li fihom jipparteċipaw l-SMEs u li jużaw strumenti innovattivi ġodda, inklużi dawk finanzjarji;

168.  Jitlob lill-benefiċjarji jagħmlu l-aħjar użu miċ-ċertifikati tal-awditu, peress li ċ-ċertifikati tal-awditu jnaqqsu r-rati ta' żball b'50 % meta mqabbla ma' dikjarazzjonijiet ta' spejjeż mhux ċertifikati; iqis, madankollu, li r-rata ta' żball misjuba minn awditi esterni għandha titjieb sostanzjalment b'kunsiderazzjoni tal-appoġġ speċjalizzat ħafna riċevut mill-Kummissjoni; jilqa' f'dan il-kuntest il-gwidi, seminars, mudelli kollha u l-lista tal-iżbalji l-aktar komuni li l-Kummissjoni qiegħdet għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarji u tal-korpi ta' awditjar, iżda jappella lill-Kummissjoni tieħu miżuri aktar inċisivi li jassiguraw li ċertifikati tal-awditjar estern jirriflettu r-rata ta' żball b'mod aktar preċiż;

169.  Jappoġġa t-tentattiv tal-Kummissjoni li tiżviluppa aktar il-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tar-riċerka; jilqa', f'dan il-kuntest, il-fatt li għall-awditi ex-post l-għażla tal-parteċipanti li se jiġu sottomessi għall-awditu fil-biċċa l-kbira diġà tieħu kont tar-riskju: il-Kummissjoni tistenna li 83 % tal-awditi mwettqa matul il-perjodu 2012–2016 jintgħażlu skont il-kriterji ta' riskju;

170.  Jilqa' l-ħolqien ta' ċentru ta' appoġġ komuni li jipprovdi għajnuna għas-servizzi ta' riċerka kollha fil-qasam tal-appoġġ legali, l-awditu, il-proċess operattiv, l-IT, u l-informazzjoni u d-data;

171.  Jirrikonoxxi li appoġġ sinifikanti għar-riċerka u l-innovazzjoni qed jiġi inkluż fil-ftehimiet ta' sħubija tal-FSIE u l-programmi operazzjonali tal-Istati Membri u r-reġjuni, u b'hekk joħolqu aktar sinerġiji; l-appoġġ jammonta għal aktar minn EUR 42 biljun għar-riċerka fundamentali u l-innovazzjoni u EUR 118 biljun għar-riċerka u l-innovazzjoni f'sens wiesgħa;

Legalità u regolarità; kwistjonijiet ta' żball

172.  Jinsab imħasseb ħafna li l-Qorti analizzat 166 tranżazzjoni, li minnhom 79 kienu milquta minn żbalji; jinnota li abbażi tat-53 żball kwantifikat, il-livell ta' żbalji stmat huwa ta' 5.6%;

173.  Iqis allarmanti l-fatt li, f'27 każ ta' żbalji kwantifikabbli, il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali jew l-awdituri indipendenti kellhom informazzjoni suffiċjenti biex jipprevjenu, jew jaqbdu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma aċċettaw in-nefqa; li kieku din l-informazzjoni kollha kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, il-livell ta' żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun 2.8 punti perċentwali inqas; din is-sitwazzjoni, li baqgħet l-istess għal diversi snin issa, turi nuqqas ta' diliġenza;

174.  Iqis bħala intollerabbli li r-rata ta' żball għall-FP7 ma tjibitx meta mqabbla mal-FP6, u li, skont id-dikjarazzjonijiet tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ RTD, se tkun saħansitra agħar; hu tal-fehma li r-rata ta' żball għall-FP7 kellha titjieb fid-dawl tal-esperjenza akbar miksuba fil-ġestjoni tal-proġetti; jiddeplora l-fatt li t-tkabbir drammatiku fir-rata ta' żball fil-qasam tal-"kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" fl-2014 serviet biss biex tenfasizza l-ġestjoni affidabbli tal-programm fis-snin reċenti;

175.  Jiddeplora l-fatt li l-qasam ta' nefqa "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" ra l-ikbar żieda fir-rati ta' żball fl-Unjoni bejn l-2013 u l-2014;

176.  Jiddispjaċih li s-sorsi tal-iżbalji baqgħu l-istess:

   (a) fil-qasam tar-riċerka (Riċerka): kosts tal-persunal ikkalkulati b'mod skorrett, kosts diretti ineliġibbli oħra bħal kosts mhux sostanzjati għall-ivvjaġġar jew għat-tagħmir; kosts indiretti ineliġibbli bbażati fuq rati żbaljati ta' spejjeż ġenerali jew li jinkludu kategoriji ta' kosts ineliġibbli mhux marbuta mal-proġett;
   (b) għal strumenti ta' nfiq ieħor (Oħrajn): spejjeż mhux sostanzjati u ineliġibbli, kif ukoll każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' akkwist pubbliku;

Kontribut skont it-tip ta' żball

Riċerka

Oħrajn

Kosts tal-persunal ikkalkulati b'mod skorrett;

30,5%

2,5%

Kosts diretti inammissibbli oħra

17,5%

13,5%

Kosts indiretti ineliġibbli

20%

 

Nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku

 

14%

Sottokuntrattar ineliġibbli

2%

 

Total

70%

30%

177.  Jibqa' konvint li l-Kummissjoni għandha tkompli tfittex bilanċ aċċettabbli bejn kemm il-programmi jkunu attraenti għall-parteċipanti u l-ħtieġa leġittima tar-responsabbiltà u l-kontroll finanzjarju; ifakkar, f'dan il-kuntest, id-dikjarazzjoni tad-Direttur Ġenerali fl-2012 li proċedura li timmira li tikseb rata ta' żball residwu ta' 2 % f'kull sitwazzjoni mhijiex soluzzjoni vijabbli(90);

178.  Jieħu nota li d-direttur ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, bħal fis-snin preċedenti, ħareġ riżerva orizzontali rigward ir-rata ta' żball residwu fi ħdan il-pretensjonijiet ta' kosti fl-FP7, implimentata direttament mid-DĠ RTD, u fil-pagamenti għal Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi, fejn l-istima tar-riskju residwu hija ta' 3 % u hu stmat li l-impatt huwa ta' EUR 111,39 miljun;

179.  Jirrikonoxxi li ċerti partijiet tan-nefqa taħt l-FP7 ma kinux koperti minn riżerva fejn kien hemm evidenza li r-riskji (u għalhekk rati ta' żball residwu) kienu konsiderevolment aktar baxxi milli għan-nefqa globali; fi ħdan l-RTD, dan japplika għan-nefqa mogħtija lill-Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija, Clean Sky u lill-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu; barra mid-DĠ RTD dan japplika wkoll għan-nefqa mill-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka taħt il-programm Marie Curie, u għan-nefqa kollha tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka;

180.  Jikkonkludi li, filwaqt li riżerva orizzontali tista' tkun legalment meħtieġa, tali riżerva tixħet dawl negattiv fuq il-ġestjoni finanzjarja tal-Kummissjoni, b'mod partikolari minħabba li d-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni jistgħu jagħtu assigurazzjoni sħiħa ta' 97 % ta' dan l-infiq;

181.  Jinnota li, fil-qasam tar-riċerka, il-Kummissjoni ħarġet ordnijiet ta' rkupru, fl-2014 u 2015, b'valur ta' EUR 42 miljun; EUR 31 miljun diġà ġew irkuprati, u l-kumplament għadu mhux irkuprat, jew minħabba falliment jew minħabba li tkun għaddejja l-fażi tal-irkupru infurzat;

182.  Jikkundanna rapporti tal-istampa reċenti li jixħtu dubju fuq l-abbiltà tad-DĠ RTD biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'mod effikaċi; jappella lill-Kummissjoni tiċċara ċ-ċirkostanzi li ġew iddokumentati sew fil-midja u tindikakaż ċar ta' amministrazzjoni ħażina u ħsara ċara għall-interessi finanzjarji u r-reputazzjoni tal-Unjoni; jappella lill-Ombudsman biex jiftaħ investigazzjoni dwar il-kwistjoni;

183.  Jikkundanna l-fatt li s-simplifikazzjoni neħħiet awditi ex-ante (issa ma hemm l-ebda ċertifikazzjoni ex-ante għall-infiq ta' aktar minn EUR 375 000, pereżempju), li jwasslu għal żbalji kumulattivi li jagħtu lok għal rata ta' żbalji mifruxa u dejjem tikber li ma tantx jidher li se titnaqqas fil-każ ta' Orizzont 2020, fid-dawl taż-żieda ta' korpi responsabbli għall-ġestjoni tal-ispejjeż marbutin mal-FP7;

Kwistjonijiet dwar l-affidabilità tad-data

184.  Jiddispjaċih li hemm problema bl-analiżi tad-data sekondarja meħtieġa għal evalwazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni; jikkunsidra li dan għandu jitqies bħala sfida għall-ġejjieni qrib; ifakkar il-ħtieġa li l-ġestjoni ta' informazzjoni tittejjeb;

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni u r-riżultati

185.  Jinnota li l-effetti reali u r-riżultati tal-R&D&I mil-lat tal-kummerċjalizzazzjoni u l-kontribuzzjoni b'valur miżjud huma ta' importanza sostanzjali;

186.  Jilqa' r-riżultati pożittivi previsti mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli li jwettqu l-evalwazzjoni ex-post tal-FP7, jiġifieri: li l-programm ħoloq direttament aktar minn 1,3 miljun impjieg (permezz ta' proġetti ffinanzjati fuq perjodu ta' 10 snin) u indirettament 4 miljun sena ta' impjieg tul perjodu ta' 25 snin; li kull euro li ntefaq permezz tal-FP7 iġġenera madwar EUR 11 ta' effetti ekonomiċi diretti u indiretti permezz ta' innovazzjonijiet, teknoloġiji u prodotti ġodda u li l-kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu għall-SMEs qabżet il-mira ta' 15 % u laħqet is-17 % (EUR 5 biljun);

187.  Josserva li, għat-tisħiħ tal-approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni, il-Qorti pprovdiet test pijunier dwar l-indikaturi tal-Istrateġija Ewropa 2020, fejn l-infiq R&D għandu rwol importanti;

188.  Jitlob lill-Kummissjoni tgħaddi lill-Parlament il-pjan ta' azzjoni ppreżentat lill-Kunsill tal-ITER f'Novembru;

189.  Jinsisti li l-Kummissjoni, sa Ġunju 2016, tibgħatlu aġġornament dwar skeda ta' proġett fuq terminu ta' żmien twil u l-ispejjeż relatati għal ITER bi tħejjija għal deċiżjonijiet baġitarji għas-sena ta' wara; ifakkar li għall-2016 ġiet imwarrba għall-ITER approprjazzjoni ta' pagament fuq livell ta' kważi EUR 475 miljun;

Strumenti finanzjarji

190.  Jinnota li, speċjalment għal Orizzont 2020, l-istrumenti innovattivi ta' strumenti finanzjarji avvanzati ħafna jirrappreżentaw wieħed mis-setturi ewlenin ta' implimentazzjoni prattika; jilqa' f'dan ir-rigward it-tnedija fl-2014 ta' firxa ġdida ta' prodotti taħt "InnovFin - Finanzjament tal-UE għall-Innovaturi" bħala inizjattiva konġunta mnedija permezz tal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (l-BEI u l-FEI) f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni;

191.  Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta informazzjoni fi proċeduri futuri ta' kwittanza dwar l-implimentazzjoni tal-InnovFin li tkopri sehem mill-baġit tal-Unjoni li jieħdu sehem f'dan l-istrument finanzjarju;

192.  Jirrimarka li ċerti setturi u oqsma ta' politika, bħalma huma l-infrastruttura ferrovjarja jew ir-riċerka teoretika jew bażika, huma anqas adattati għal finanzjament permezz ta' strumenti finanzjarji, u b'hekk hemm ir-riskju li jiġu esklużi mill-ambitu tal-attivitajiet tal-Unjoni;

L-aħjar prattika

193.  Jinnota li l-attivitajiet ta' awditjar f'dan il-qasam ġew intensifikati u li l-koordinazzjoni mis-Servizz tal-Awditjar Komuni ittejbet, filwaqt li huwa pprovdut bħala servizz ta' ġestjoni kondiviża għad-DĠ, l-aġenziji eżekuttivi u l-impriżi konġunti kollha involuti fl-infiq għar-riċerka u għall-innovazzjoni;

194.  Iqis is-sottokuntrattar lil aġenziji speċjalizzati abbażi ta' proċeduri speċifiċi jista' jikkostitwixxi prassi tajba fil-kuntest tal-ġestjoni ta' programmi kbar f'dan il-qasam; jispeċifika li, peress li din il-prassi ilha biss ftit żmien implimentata, mhuwiex possibbli li jiġu ddikjarati riżultati konkreti, iżda madankollu, bħala metodu u tal-mudell, tidher li hija ferm innovattiva;

Miżuri li għandhom jittieħdu

195.  Jikkonkludi li l-Kummissjoni għandha:

   (a) tadotta sett ta' miżuri biex tnaqqas ir-rata ta' żball relattivament għolja f'dan il-qasam, ittejjeb il-ġestjoni tad-data u l-informazzjoni biex tanalizza wkoll il-proġetti R&D&I avvanzati ħafna u tittestja l-impatt reali tagħhom fil-konfront tal-potenzjal ta' Orizzont 2020;
   (b) tippreżenta rapport li jevalwa l-esperjenza attwali mal-prassi l-ġdida li jintużaw aġenziji speċjali f'dan is-segment(91) minn perspettiva baġitarja kif ukoll tirrapporta fuq bażi regolari fuq il-konformità mal-indikaturi rilevanti tal-Istrateġija Ewropa 2020;

196.  Jistieden lid-DĠ RTD biex ittejjeb il-ġestjoni tal-informazzjoni, speċjalment b'mod konformi ma' kultura ta' prestazzjoni li tinkludi l-partijiet interessati kollha, speċjalment dawk ġodda, u ttejjeb il-ġestjoni tal-informazzjoni ma' benefiċjarji fl-Istati Membri; jirrakkomanda aktar inklużjoni ta' awdituri indipendenti li jiffokaw mhux biss fuq l-iżbalji, iżda wkoll fuq iċ-ċiklu ta' prestazzjoni, inkluża evalwazzjoni xierqa tar-riskji; barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet regolatorji għandhom jgħaddu minn valutazzjoni tal-impatt;

197.  Jistieden lid-DĠ RTD tippubblika, fir-rapporti ta' attività annwali rispettivi tagħha, il-kontribut tagħha lejn is-CSR b'mod komprensiv u dettaljat, peress li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom juru kif id-DĠ tiffaċilita l-progress tal-Istati Membri lejn l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020;

198.  Jinnota li l-Kummissjoni nediet konsultazzjoni mal-partijiet interessati dwar is-simplifikazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu introdotti f'Orizzont 2020; jitlob informazzjoni dwar kif se jiġu implimentati s-simplifikazzjonijiet addizzjonali;

199.  Jenfasizza li s-simplifikazzjoni u l-parteċipazzjoni fil-program Orizzont 2020 għandu jkun il-prinċipju li jmexxi l-Ftehim tal-Għotja Annotat; jenfasizza li, bil-kontra tal-FP7, l-ispejjeż fatturati internament għandhom jiġu diviżi u rrapportati skont il-kategoriji differenti ta' kosti, inklużi dawk tal-persunal, taħt Orizzont 2020; jappella, għalhekk, biex il-Kummissjoni tirrevedi l-annotazzjonijiet u tippermetti l-eliġibbiltà tal-kosti fatturati internament bħala spejjeż diretti oħrajn mingħajr tqassim f'kategoriji ta' kosti u mingħajr skedi ta' żmien għas-servizzi;

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Kwistjonijiet ġenerali

200.  Jilqa' l-fatt li l-istruttura tar-rapport annwali tal-Qorti ssewgi, għall-ewwel darba, l-intestaturi tal-QFP li daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014; fl-2013, ir-rapport annwali tal-Qorti kien fih żewġ kapitoli distinti: wieħed dwar “Politika reġjonali, trasport u enerġija” u l-ieħor dwar “Impjiegi u affarijiet soċjali”; iqis, madankollu, li din il-bidla fil-politika tillimita l-komparabbiltà tal-kostatazzjonijiet tal-Qorti ma' dawk tas-snin preċedenti;

201.  Jinnota li l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tiddistribwixxi mill-ġdid parti sostanzjali tal-baġit tal-Unjoni, li fl-2014 ammontat għal EUR 54,4 biljun; 80 % ta' dan l-ammont ġie allokat għall-politika reġjonali u urbana, prinċipalment permezz tal-FEŻR u l-FK, filwaqt li 20 %, allokati prinċipalment lill-FSE, għall-impjieg u l-affarijiet soċjali;

202.  Jirrimarka li l-FEŻR u l-FK fil-perjodu partikolari appoġġaw prinċipalment oqsma li jinkludu proġetti ta' infrastruttura, il-ħolqien jew il-preżervazzjoni ta' impjiegi, inizjattivi għall-iżvilupp ekonomiku reġjonali u attivitajiet tal-SMEs (FEŻR) u l-investimenti fl-infrastruttura fl-oqsma tal-ambjent u t-trasport (FK);

203.  Jirrimarka li l-FSE jinvesti fil-kapital uman u l-azzjonijiet intiżi li jtejbu l-adattabbiltà ta' ħaddiema u intrapriżi għall-bidliet f'xejriet ta' xogħol, iżidu l-aċċess għall-impjiegi, jirrinforzaw l-inklużjoni soċjali ta' persuni żvantaġġati u jsaħħu l-kapaċità u l-effiċjenza ta' amministrazzjonijiet u servizzi pubbliċi; iqis li, minkejja l-eżistenza ta' indikaturi tal-prestazzjoni, ir-riżultati tal-investimenti tal-FSE, għalhekk, huma aktar diffiċli biex jiġu kkwantifikati;

204.  Jilqa' l-fatt li tmien rakkomandazzjonijiet ġew implimentati b'mod sħiħ, seba' rakkomandazzjonijiet ġew implimentati fil-parti l-kbira tal-aspetti u rakkomandazzjoni waħda qed tiġi implimentata f'xi aspetti minn total ta' 16-il rakkomandazzjoni magħmula mill-Qorti fis-snin 2011-2012;

Ewropa 2020

205.  Jinnota li, fil-qasam tal-politika reġjonali u urbana, l-erba' KPI l-aktar importanti jinkludu: in-numru ta' impjiegi maħluqa, l-għadd ta' intrapriżi li jikkooperaw mal-istituzzjonijiet tar-riċerka appoġġati, in-numru ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ u l-kapaċità addizzjonali għall-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli; billi l-kisbiet globali msemmija fir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri mxew 'il quddiem b'medja ta' 29 % meta mqabbla mas-sena preċedenti, minħaba l-kriżi ekonomika mhux se jintlaħqu l-miri kollha, skont il-Kummissjoni; Jistieden lill-Kummissjoni tislet il-konklużjoni meħtieġa li r-reviżjoni ta' nofs it-term tal-QFP li jmiss li għandha tiġi ppreżentata sa tmiem l-2016;

206.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex ittejjeb aktar il-kontribut tal-politika ta' koeżjoni għall-iskrining ta' governanza ekonomika tal-Unjoni tal-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operattivi 2014–2020 kollha sabiex jiġi żgurat li s-CSR rilevanti adottati sa tmiem Ġunju 2014 kienu riflessi b'mod adegwat fl-iżvilupp tal-Istati Membri u l-istrateġiji tal-kompetittività;

207.  Jinnota li, sal-aħħar tal-2015, medja ta' 89 % tal-fondi għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienu użati (b'kunsiderazzjoni tar-rata ta' assorbiment), fejn l-Italja (79 %), ir-Rumanija (70 %) u l-Kroazja (59 %) baqgħu lura;

208.  Jirrimarka li tnejn mill-aktar indikaturi ta' prestazzzjoni importanti fil-qasam tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali huma r-rata tal-qgħad u l-għadd ta' impjiegi maħluqa u/jew miżmuma; jilqa' l-fatt li l-konklużjonijiet preliminari tal-evalwazzjoni ex post tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007–2013 juru li 8.8 miljun parteċipant tal-FSE kisbu (jew żammu) l-impjieg bħala riżultat tal-interventi tal-FSE matul dan il-perjodu sa tmiem l-2013; jilqa' wkoll il-fatt li aktar minn 300 000 ruħ appoġġati mill-FSE bdew jaħdmu għal rashom u aktar minn 50 000 negozju ġdid ġew appoġġati;

209.  Jagħti importanza partikolari għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jinnota b'sodisfazzjon għalhekk li 110 300 żagħżugħ qiegħed ipparteċipaw f'azzjonijiet iffinanzjati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) fl-2014; EUR 1,3 biljun huma diġà allokati għal proġetti fuq il-post; f'dan il-kuntest jilqa' l-gwida provduta fir-Rapport Speċjali tal-Qorti 3/2015, kif ukoll ir-reazzjoni kostruttiva tal-Kummissjoni għall-konstatazzjonijiet; madankollu, jenfasizza li, f'xi Stati Membri, għad hemm xi diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u fl-iżgurar li jkun hemm proġetti pjanati għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI);

210.  Jieħu nota tal-kostatazzjonijiet tar-rapport tal-Kummissjoni dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), li jindika li, għas-sentejn f'daqqa (2014–2015), 7 636 ħaddiem (44,9 % tal-benefiċjarji) kienu sabu xogħol ġdid fi tmiem il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-FEG;

211.  Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li r-rati tal-qgħad (b'mod partikolari l-qgħad fit-tul) u l-perċentwali ta' żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), huma indikazzjonijiet ta' nuqqas ta' ekwilibriju fis-suq tax-xogħol; jinnota li l-ħames pajjiżi bl-ogħla livell ta' qgħad ffit-tul (bħala sehem tal-popolazzjoni attiva) fl-Unjoni huma l-Greċja (19,5 %), Spanja (12,9 %), il-Kroazja (10,1 %), is-Slovakkja (9,3 %) u l-Portugall (8,4 %), meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni ta' 5,1 %; u li l-pajjiżi bl-ogħla rata ta' NEETs huma Ċipru (33,7 %), il-Bulgarija (30,9 %), l-Ungerija (30,3 %), il-Greċja (30,0 %) u r-Rumanija (26,9 %), meta mqabbla mal-medja ta' 16,37 % fl-Unjoni;

212.  Jilqa' l-kisbiet mill-implimentazzjoni għall-programmi tal-FEŻR/FK 2007-2013, illustrati minn indikaturi ewlenin irrapportati kull sena mill-Istati Membri u mir-riżultati tal-valutazzjoni preliminari ta' data reċenti disponibbli li juru li nħolqu madwar 950 000 impjieg, li 36 000 impriża kkooperaw mal-istituzzjonijiet tar-riċerka, li aktar minn 270 000 intrapriża rċevew appoġġ u li l-kapaċità addizzjonali ta' produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli kien ta' aktar minn 4 000 megwatt;

213.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti, għall-ewwel darba, ukoll għamlet ħilitha biex tevalwa l-prestazzjoni tal-programmi fl-ambitu ta' eżerċizzju ta' proġett pilota, u li l-awditu jikkonkludi li 89 mill-186 proġett (48%) laħqu (jew qabżu) il-miri kollha li kienu ġew speċifikati biex titkejjel il-prestazzjoni tal-proġetti; jinnota li għal 56 proġett (30 %) il-Qorti sabet li wieħed jew aktar minn bosta indikaturi speċifikati għall-proġett ma laħaqx jew ma laħqux il-valur ta' mira maħsub għalihom, u li fi 17-il każ (9 %) id-data ta' skadenza għall-ilħuq tal-miri kienet inżammet għal xi wħud mill-miri, iżda mhux għall-miri kollha, saż-żmien tal-awditu; jinkoraġġixxi lill-Qorti tkompli tirfina dan l-eżerċizzju b'mod partikolari għall-programmi fl-ambitu tal-perjodu finanzjarju l-ġdid 2014–2020;

Kwistjonijiet ta' ġestjoni

214.  Jenfasizza li n-nefqa taħt l-intestatura 1b tal-QFP tidħol fl-ambitu tal-ġestjoni kondiviża; f'dan il-qasam, l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà primarja li jimplimentaw il-programm operazzjonali u li jipprevjenu, isibu u jikkoreġu nfiq irregolari;

215.  Jenfasizza bil-qawwa li speċjalment għall-koeżjoni, il-portata tal-ġestjoni kondiviża hija sostanzjali u speċifika għal żewġ raġunijiet: il-programmi huma implimentati fl-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom skont ir-regoli komuni tal-Unjoni, iżda bir-rispett tal-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom; u t-tieni, f'ħafna każijiet hemm ukoll finanzjament kondiviż meta l-proġetti huma kofinanzjati mill-Istati Membri u l-benefiċjarji;

216.  Iqis li huwa inaċċettabbli li f'21 każ ta' żbalji kwantifikabbli li saru minn benefiċjarji, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevienu, jaqbdu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma ddikjaraw l-infiq lill-Kummissjoni; kieku din l-informazzjoni kollha kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata tal-iżball stmata għal dan il-kapitolu kienet tkun 1,6 % aktar baxxa; barra minn hekk, il-Qorti sabet li, għal 13-il każ, l-iżball li identifikat kien sar mill-awtoritajiet nazzjonali; dawn l-iżbalji kkontribwixxew 1,7 punti perċentwali għall-istima tal-livell ta' żball; din is-sitwazzjoni, li baqgħet l-istess għal diversi snin issa, turi nuqqas ta' diliġenza;

217.  Jisħaq fuq il-fatt li taħt il-FSE l-aktar tipi komuni ta' kwistjonijiet ta' eliġibbiltà misjuba huwa dawn li ġejjin: nefqa ddikjarata barra mill-perjodu ta' eliġibbiltà (ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja), salarji ddebitati b'mod eċċessiv (il-Ġermanja, il-Finlandja, il-Polonja, il-Portugall), spejjeż mhux relatati mal-proġett (in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall), nuqqas ta' konformità mar-regoli nazzjonali ta' eliġibbiltà (il-Polonja) u dħul mhux imnaqqas (l-Awstrija); l-aktar eżempji komuni ta' nuqqasijiet ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huma dawn li ġejjin: għoti dirett mhux ġustifikat (il-Ġermanja, l-Italja), għoti dirett mhux ġustifikat ta' xogħlijiet/servizzi addizzjonali, l-esklużjoni ta' offerenti illegali, kunflitt ta' interess u kriterji tal-għażla diskriminatorji (il-Finlandja);

218.  Josserva li l-Qorti analizzat 161 tranżazzjoni fiż-żoni reġjonali u urbani (101 jikkonċernaw il-FEŻR, 55 jikkonċernaw l-FK u 5 jikkonċernaw strumenti finanzjarji) u 170 tranżazzjoni tal-FSE; u li 135 minn 331 tranżazzjoni kienu milquta minn żbalji; jinnota li l-istima tal-Qorti tar-rata ta' żball hi ta' 5,7 % (l-istima tar-rata ta' żball tal-FEŻR u l-FK hi ta' 6,1 %, l-istima tar-rata ta' żball għall-FSE hi ta' 3,7 %);

219.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq strument effikaċi li jikkontribwixxi għat-titjib tal-affidabbiltà tal-attivitajiet ta' kontroll u awditjar ipprovduti mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar fl-importanza li tiġi estiża t-trasparenza rigward id-data dwar l-akkwist pubbliku sabiex jittejbu l-aċċessibbiltà u l-kontrolli, billi jiġu ppubblikati d-dettalji tal-kuntratturi u s-sottokuntratturi tagħhom;

220.  Jieħu nota li, skont r-riżultati tal-awditjar kollha disponibbli fi tmiem Novembru 2015, 90 % tal-verifiki tal-ġestjoni tal-programmi tal-FEŻR/l-FK kienu qed jaħdmu tajjeb jew kienu soġġetti għal titjib żgħir; ifakkar li l-kawża ewlenija tal-iżbalji magħmula mill-Istati Membri hi l-istrutturi ta' ġestjoni kumplessi u t-telf tal-għarfien espert bħala konsegwenza tar-rata għolja ta' tibdil fil-persunal jew allokazzjoni insuffiċjenti ta' persunal minħabba restrizzjonijiet baġitarji;

221.  Jappella lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Istati Membri b'inċentivi aktar qawwija għall-promozzjoni tal-użu ta' strumenti finanzjarji innovattivi fil-programmi ta' politika reġjonali, filwaqt li tqis it-tagħlimiet li siltet mill-perjodu 2007-2013 sabiex tevita li l-fondi jiġu imblukkati fi istrumenti finanzjarji;

222.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet fir-Rapport Speċjali 10/2015 tal-Qorti "L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati" u jilqa' r-reazzjoni pożittiva tal-Kummissjoni għas-sejbiet tal-Qorti;

223.  Jinsab sodisfatt li l-Kummissjoni ppubblikat dokument intitolat "Akkwist pubbliku - Gwida għall-prattikanti dwar l-evitar tal-iżjed żbalji komuni fi proġetti ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej" f'Ottubru 2015; jikkritika, madankollu, il-fatt li s-sors ewlieni ta' żbalji relatati mal-infiq taħt l-intestatura "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" qed ikompli jkun il-ksur tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku, li jirrappreżenta kważi nofs l-istima tar-rata ta' żball; ifakkar li ksur serju tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku jinkludi l-għoti dirett ta' kuntratti addizzjonali jew xogħlijiet jew servizzi addizzjonali li għalihom ma tkun ingħatat l-ebda ġustifikazzjoni, l-esklużjoni illegali ta' offerenti, il-kunflitti ta' interess u kriterji tal-għażla diskriminatorji; iqis li hu essenzjali li jkun hemm politika ta' trasparenza sħiħa fir-rigward tal-informazzjoni dwar il-kuntratturi u s-sottokuntratturi, bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-iżbalji u l-abbużi tar-regoli;

224.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni waqqfet, f'Novembru 2014, task force għal implimentazzjoni aħjar għall-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Italja (in-Nofsinhar), ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja sabiex jiġi evitat diżimpenn ta' fondi;

225.  Ifakkar li l-qafas legali għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) 2014-2020 introduċa wkoll kundizzjonalitajiet ex ante għall-użu effikaċi u effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, li jkopru fost l-oħrajn is-sistemi tal-Istati Membri għall-akkwist pubbliku; f'dan il-kuntest, ġew adottati pjanijiet ta' azzjoni għal 12-il pajjiż (il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija, il-Kroazja, l-Italja, il-Latvja, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja, u s-Slovakkja) u se jiġu vvalutati sal-2016; ifakkar li r-rispett tal-kundizzjonalitajiet ex ante huwa prerekwiżit għall-finanzjament; jitlob it-trasparenza sħiħa meħtieġa fir-rigward tal-finanzjament ta' proġetti infrastrutturali, inkluża l-pubblikazzjoni tal-valutazzjonijiet ex ante u ex post tas-sostenibbilità ekonomika, ambjentali u soċjali tal-proġetti;

226.  Jappella lill-Kummissjoni biex tippubblika d-dokumenti kollha dwar il-proġett biex tinbena linja ferrovjarja ta' veloċità kbira bejn Lyon u Turin, kif ukoll l-arranġamenti ta' finanzjament għall-proġett;

227.  Jilqa' l-fatt li d-DĠ REGIO wettaq 265 missjoni ta' awditjar mill-2009 'l hawn; id-DĠ REGIO kkonkluda li l-ħidma ta' 42 awtorità tal-awditjar responsabbli mill-awditjar ta' madwar 91 % tal-allokazzjonijiet tal-FEŻR/l-FK għall-perjodu 2007-2013 hija ġeneralment affidabbli; fir-rigward tad-DĠ EMPL, fl-aħħar tal-2014, ġew ivvalutati 87 awtorità tal-awditjar minn 92 (94,6 %); dawn ikopru 113 mill-118-il programm operattiv, li jirrappreżentaw 99,1 % tal-programmazzjoni finanzjarja tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

228.  Jinnota li l-interruzzjonijiet u l-proċeduri ta' qabel is-sospensjoni ikkonċernaw 121 programm tal-FEŻR/l-FK u kważi EUR 7,9 biljun tat-talbiet għal pagamenti mressqa mill-Istati Membri; jinnota wkoll li għall-FSE, il-Kummissjoni bagħtet 11-il ittra ta' twissija u 18-il ittra ta' qabel is-sospensjoni, istitwixxiet 31 interruzzjoni ta' pagament u ssospendiet 11-il programm operattiv, u li b'kollox, EUR 1,3 biljun ta' talbiet għall-pagamenti ġew interrotti;

229.  Jieħu nota li fl-2014 bħala riżultat tal-politika stretta ta' superviżjoni u interruzzjoni tad-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL u l-għadd dejjem jikber ta' pjanijiet ta' azzjoni, ġew ikkonfermati EUR 840 miljun ta' korrezzjonijiet finanzjarji, u ġew implimentati EUR 854 miljun għall-FEŻR/l-FK fir-rigward tal-perjodi ta' programmazzjoni kollha (deċiżi fl-2014 u fis-snin preċedenti); u li għall-FSE fil-perjodu 2007-2013, ġew aċċettati/deċiżi EUR 209 miljun ta' korrezzjonijiet finanzjarji u ġew implimentati EUR 155,9 miljun (deċiżi fl-2014 u fis-snin preċedenti);

230.  Josserva b'sodisfazzjon li fl-2014, u bis-saħħa tar-rwol superviżorju tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni applikaw korrezzjonijiet finanzjarji ta' EUR 782 miljun qabel ma ddikjaraw in-nefqiet lill-Kummissjoni fir-rigward tal-FEŻR/l-FK u dan ippreżerva l-baġit tal-UE minn pagamenti ta' nefqiet inkorretti;

231.  jinsab imħasseb dwar il-fatt li, skont il-Qorti, l-Istrateġija Ewropa 2020 mhux qed tiġi tradotta sistematikament permezz ta' objettivi tematiċi fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi; jinnota, madankollu, li ġiet trasposta f'objettivi operattivi fil-livell tal-programmi FSIE permezz ta' objettivi speċifiċi allinjati mal-11-il objettiv tematiku; jikkunsidra li r-riżultati jistgħu biss jiġu evalwati b'mod sinifikanti meta l-objettivi tematiċi u l-programmi operattivi jkunu allinjati u l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-parametri ta' riferimenti jippermettu li jitkejjel il-progress;

232.  Josserva li, minn naħa waħda, il-ftehimiet ta' sħubija u r-regolamentazzjoni ġenerali joħolqu regoli komuni li għandhom jinkoraġġixxu approċċ integrat, waqt li, min-naħa l-oħra, kull fond hu ġestit minn regolamentazzjoni u proċeduri speċifiċi;

233.  Jinnota b'interess li l-Qorti se tippreżenta, fil-futur qarib, awditu speċjali tal-ftehimiet ta' sħubija u tal-qafas iffokat fuq il-prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni;

234.  Jiddispjaċih li l-għadd ta' programmi operattivi soġġetti għal riżerva żdied minn 73 għal 77 għall-programmi operattivi tal-FEŻR/l-FK fl-2014 u, fil-każ tas-36 programm operattiv tal-FSE, baqa' ma nbidilx; l-impatt finanzjarju stmat ta' dawn ir-riżervi naqas minn EUR 423 miljun fl-2013 għal EUR 224 miljun fl-2014 għall-FEŻR/l-FK u żdied minn EUR 123,2 miljun fl-2013 għal EUR 169,4 miljun fl-2014 għall-FSE;

235.  Japprova l-iskema tal-istrateġija ta' awditjar konġunta għall-perjodu 2014-2020 fejn se tingħata prijorità għal awditjar tematiku lil żewġ oqsma: l-affidabbiltà tas-sistemi għar-rappurtar tad-data dwar il-prestazzjoni (elementi ġdid marbut mal-orjentazzjoni tal-politika lejn ir-riżultati) u tal-istrumenti finanzjarji;

236.  Jiddispjaċih li l-Istati Membri għadhom ma ħaddnux kompletament l-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż skont il-FSE; Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport "Għażliet Issemplifikati għall-Ispejjeż fil-Fond Soċjali Ewropew" fejn id-DĠ EMPL jipprevedi li, taħt il-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020, bħala medja se tintalab 35 % tan-nefqa taħt l-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż, rata li se tkun ogħla b'mod sinifikanti f'xi Stati Membri (l-Italja, in-Netherlands, Spanja u l-Isvezja), u aktar baxxa b'mod sinifikanti f'xi Stati Membri oħrajn (il-Bulgarija, l-Ungerija, il-Latvja u s-Slovakkja); jappoġġa l-isforzi tad-DĠ EMPL biex jippromwovi l-użu ta' għażliet ta' għażliet issemplifikati għall-ispejjeż mill-Istati Membri u jħeġġeġ lill-Istati Membri jħaddnu bis-sħiħ il-potenzjal tal-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż;

237.  Japprezza, f'dan il-kuntest, il-fatt li l-Kummissjoni ħolqot grupp ta' livell għoli dwar is-semplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-FSIE; jixtieq li jirċievi kopji tar-rapporti li l-grupp se jippubblika minn Frar 2016;

238.  Jilqa' l-isforz tal-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu f'idejhom l-għodda informatika ARACHNE għall-estrazzjoni tad-data, bl-għan li jevitaw attivitajiet frodulenti; ifakkar lill-Istati Membri li din l-għodda informatika hija pprovduta mingħajr ħlas;

239.  Jilqa' l-fatt li fl-2014, il-Kummissjoni nediet l-ewwel sensiela ta' erba' studji li jivvalutaw l-integrazzjoni tal-elementi tal-politika ta' koeżjoni riformata f'dan l-eżerċizzju ta' programmazzjoni għall-perjodu 2014-2020; ifakkar li s-suġġetti tal-erba' studji huma dawn li ġejjin: il-kundizzjonalitajiet ex ante, il-prinċipju ta' sħubija, il-qafas ta' prestazzjoni u "dispożizzjonijiet ġodda" (li jkopru firxa ta' elementi ta' programmazzjoni ġodda, bħalma huma l-valutazzjoni tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ippjanati biex dan jitnaqqas, il-prinċipji orizzontali, l-approċċi territorjali eċċ.); jixtieq jirċievi kopji tal-istudji meta jkunu lesti;

Legalità u regolarità; kwistjonijiet ta' żbalji

240.  Jinsab allarmat dwar il-fatt li l-Qorti analizzat 161 tranżazzjoni fil-qasam tal-politika reġjonali u urbana u 170 tranżazzjoni fil-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali, li minnhom 135 kienu milquta minn żball (75 fil-qasam tal-politika reġjonali u urbana u 60 fil-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali); jinnota li, abbażi ta' 25 żball ikkwantifikat, l-istima tal-livell ta' żball se tkun 6,1 % għall-qasam tal-politika reġjonali u urbana u li, abbażi ta' 28 żball ikwantifikat, l-istima tal-livell ta' żball hi ta' 3,7 % għall-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali, u dan se jwassal biex ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-koeżjoni kollha kemm se tkun ta' 5,7 %;

241.  Iqis li hu frustranti li f'21 każ ta' żbalji kwantifikabbli li saru mill-benefiċjarji, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jiddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni; u li, kieku din l-informazzjoni kollha ntużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, l-istima tal-livell ta' żball għal dan il-kapitolu kienet tkun 1,6 punti perċentwali aktar baxxa; jinnota barra minn hekk, li l-Qorti sabet li, għal 13-il każ, l-iżball li identifikat sar mill-awtoritajiet nazzjonali; dawn l-iżbalji kkontribwixxew 1,7 punti perċentwali għall-istima tal-livell ta' żball; jikkunsidra li din is-sitwazzjoni, li issa ilha l-istess għal diversi snin, tixhed nuqqas ta' diliġenza;

242.  Jikkritika l-fatt l,i bħalma ġara fis-snin finanzjarji preċedenti, ir-rata ta' żball, inkluż fir-rigward ta' xi talbiet għal pagament finali li kienu s-suġġett ta' awditi u verifiki esterni, u jevidenzja l-insuffiċjenza tal-verifiki ex ante fir-rigward tal-FSE; jenfasizza li l-iżbalji li jinvolvu nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku u nuqqas ta' dokumenti li jiġġustifikaw in-nefqa jirrappreżentaw kważi terz tal-istima tar-rata ta' żball;

243.  Jisħaq fuq il-fatt li kieku l-verifiki fil-livell tal-Istati Membri kienu aktar affidabbli fiż-żewġ oqsma ta' politika, l-istima tal-livell ta' żball setgħet titnaqqas bi 3,3 punti perċentwali għall-qasam tal-politika reġjonali u urbana u bi 3,2 punti perċentwali għall-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali;

244.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindika qabel l-1 ta' Lulju xi pjanijiet għandha biex tirrimedja din is-sitwazzjoni b'mod li ttejjeb b'mod sostanzjali l-ġestjoni finanzjarja fil-livell tal-Istati Membri; jinsab konvint bis-sħiħ li l-kwittanza għandha tiddependi fuq il-progress meħtieġ f'dan il-qasam;

245.  Jiddispjaċih li s-sorsi tal-iżbalji baqgħu l-istess:

   (a) fil-qasam tal-politika reġjonali u urbana (Reġjonali): nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku, dikjarazzjonijiet ta' spejjeż ineliġibbli u ksur tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat;
   (b) fil-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali (Impjiegi): dikjarazzjonijiet ta' spejjeż ineliġibbli, proġetti jew benefiċjarji ineliġibbli, kif ukoll każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku; l-aktar tipi komuni ta' kwistjonijiet ta' eliġibbiltà li ġew identifikati huma dawn li ġejjin: nefqa ddikjarata barra mill-perjodu ta' eliġibbiltà (ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja), salarji ddebitati b'mod eċċessiv (il-Ġermanja, il-Finlandja, il-Polonja, il-Portugall), spejjeż mhux relatati mal-proġett (in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall), nuqqas ta' konformità mar-regoli nazzjonali ta' eliġibbiltà (il-Polonja) u dħul mhux imnaqqas (l-Awstrija); l-aktar eżempji komuni ta' nuqqasijiet ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huma dawn li ġejjin: għoti dirett mhux ġustifikat (il-Ġermanja, l-Italja), għoti dirett mhux ġustifikat ta' xogħlijiet/servizzi addizzjonali, l-esklużjoni ta' offerenti illegali, kunflitt ta' interess u kriterji tal-għażla diskriminatorji (il-Finlandja);

Kontribuzzjoni skont it-tip ta' żball

Reġjonali

Impjiegi

Nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku

44,9%

2,9%

Spejjeż ineliġibbli

21,5%

5,6%

Għajnuna mill-Istat

21,2%

 

Proġett jew benefiċjarju ineliġibbli

 

3,9%

Total

87,6%

12,4%

246.  Jiddeplora l-fatt li, matul is-snin, baqgħu jiġu identifikati żbalji tal-istess tip, u spiss fl-istess Stati Membri; jirrikonoxxi li s-sospensjoni u l-interruzzjonijiet tal-pagamenti mill-Kummissjoni tiżgura li jitwettqu l-azzjonijiet korrettivi fil-każijiet fejn ikunu ġew identifikati nuqqasijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, abbażi ta' dan li sabet, tintensifika l-monitoraġġ tas-sistemi nazzjonali u reġjonali ta' ġestjoni u ta' kontroll u tiffaċilita l-monitoraġġ f'dawk il-pajjiżi fejn intwera li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll huma affidabbli;

247.  Jinsab imħasseb dwar il-ksur tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku matul il-proċedura ta' preżentazzjoni ta' offerti għas-sistemi ta' monitoraġġ informatiku matul il-perjodi ta' finanzjament 2007-2013 u 2014-2020 li ta lok ukoll għal suspett ta' frodi; jinnota li dawn l-iżbalji ġew skoperti mill-awtoritajiet ta' awditjar Ċeki; jappoġġa bis-sħiħ il-pożizzjoni tal-Kummissjoni li m'għandu jsir l-ebda pagament sakemm ikunu ttieħdu l-miżuri korrettivi rispettivi u tkun intemmet l-investigazzjoni tal-pulizija;

248.  Jinnota bi tħassib il-problemi fir-rigward tal-akkwist għas-sistemi ta' monitoraġġ tan-nefqa fil-qasam tal-fondi strutturali fl-2013-2007 u anke fl-2014-2020, u jappella biex jiġi ċċarat għaliex dawn il-problemi jitfaċċaw f'kull perjodu ta' finanzjament, kif ukoll għal kjarifika dwar l-istat attwali tal-investigazzjonijiet ta' frodi u l-irkupru ta' fondi miksuba irregolarment;

249.  Jinnota li, skont iċ-ċifri pprovduti fir-rapport ta' attività annwali tal-2014 tad-DĠ għall-Politika Reġjonali u Urbana, ir-riskju ta' żball bħala medja ponderata tal-istima għal kull programm operattiv appoġġat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni hu inqas minn 1 % f'9 Stati Membri (fl-2013 - f'6 Stati Membri) u li hu biss f'2 Stati Membri li dan il-perċentwal hu ta' 4 % jew aktar (fl-2013 - f'5 Stati Membri);

250.  Jinnota li, skont iċ-ċifri pprovduti fir-rapport ta' attività annwali tal-2014 tad-DĠ għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, ir-riskju ta' żball bħala medja ponderata tal-istima għal kull programm operattiv appoġġat mill-FSE hu inqas minn 1 % f'9 Stati Membri, kif kien fl-2013, u li dan il-perċentwal hu 4 % jew aktar f'6 Stati Membri (7,9 % l-ogħla), filwaqt li fl-2013 dan il-perċentwal kien ta' iktar minn 4 % f'5 Stati Membri (8,8 % u 9,3 % l-ogħla);

251.  Jevidenzja l-fatt li l-Qorti ma identifikat l-ebda żball kwantifikabbli relatat mal-użu tal-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż matul dawn l-aħħar tliet snin; dan juri li l-proġetti li jużaw l-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż huma inqas suxxettibbli għal żball minn dawk li jużaw l-ispejjeż effettivi;

252.  Huwa tal-fehma li jkun siewi kieku l-Kummissjoni tipprovdi analiżi ffokata tar-regoli nazzjonali dwar l-eliġibbiltà (kemm għall-perjodu 2007-2013, kif ukoll għall-perjodu 2014-2020) u li, fuq din il-bażi, tħejji linji gwida għall-Istati Membri rigward is-semplifikazzjoni u l-eliminazzjoni ta' regoli kkumplikati u kumplessi bla bżonn ('gold-plating');

253.  Jinnota li r-rispett tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat jidher li hu suġġett importanti sabiex jiġi mminimizzati l-iżbalji fil-koeżjoni;

254.  Jisħaq fuq l-importanza li xi attenzjoni tiġi ffokata fuq il-kwistjoni ta' rapportar insuffiċjenti tal-iżbalji u rapportar eċċessiv tal-korrezzjonijiet finanzjarji mill-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri;

255.  Jesprimi tħassib dwar il-verifiki mwettqa fuq il-fondi għar-rifuġjati, li ta' spiss jiġu allokati lill-Istati Membri f'emerġenzi u b'mod mhux konsistenti mar-regoli fis-seħħ; iqis li hu essenzjali li l-Kummissjoni tintroduċi verifiki aktar stretti, anke bil-ħsieb li tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem tar-rifuġjati u ta' dawk li qed ifittxu l-ażil jiġu rispettati;

Kwistjonijiet dwar l-affidabbiltà tad-data

256.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-eżattezza tad-data rrapportata għar-rapporti ta' kontroll annwali tal-Istati Membri għall-FEŻR/l-FK u l-FSE tjiebet; jiddispjaċih madankollu li f'xi każijiet il-korrezzjoni tal-Kummissjoni qabżet il-1,5 % u ġiet meqjusa inaffidabbli;

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni u r-riżultati

257.  Jilqa' l-fatt li, fir-rigward tal-evidenza tar-riżultati reali tal-politika u l-prestazzjoni miksuba, il-Qorti għall-ewwel darba użat approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni sabiex tiggarantixxi l-komplementarjetà tal-baġit tal-Unjoni mal-Istrateġija Ewropa 2020; jikkunsidra li r-riżultati miksuba bis-saħħa tal-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija mill-fondi strutturali huma importanti ħafna għall-indikatur ekonomiku ewlieni għall-Unjoni kollha kemm hi ta' "PGD per capita", iżda wkoll għal indikaturi oħrajn;

258.  Jikkunsidra li hu importanti li jiġi vvalutat jekk u sa liema punt il-proġetti tal-FEŻR, il-FK u l-FSE tlestew (sa tmiem l-2014) u l-objettivi tagħhom inkisbu;

259.  Jiddispjaċih li l-arranġamenti ta' finanzjament ibbażati fuq il-prestazzjoni għadhom l-eċċezzjoni aktar milli r-regola jinnota li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, nuqqas li jintlaħqu l-objettivi ta' proġett miftiehma fil-ftehimiet ta' għotja ma kellux impatt fuq il-livell ta' finanzjament tal-Unjoni mogħti;

260.  Ifakkar li hemm bżonn li l-implimentazzjoni ta' 51 proġett prijoritarju fil-Greċja titħaffef; barra minn hekk, 14-il proġett - li jikkonċernaw, fost affarijiet oħrajn, il-katast u r-reġistru nazzjonali - ġew identifikati bħala proġetti b'punti ta' "konġestjoni" u jinsabu f'riskju ta' diżimpenn; jistenna li l-Kummissjoni taġġorna lill-Parlament dwar is-sitwazzjoni fir-rapport ta' segwitu għall-kwittanza 2014 tal-Kummissjoni;

261.  Ifakkar li r-rapport OPTP/2014/SM/01 tal-Uffiċċju tal-Awditjar Ċek dwar il-proċedura ta' akkwist għas-sistema ta' monitoraġġ għall-2014-2020, li ġie ppreżentat lill-Kummissjoni f'April 2015, jirreferi għal nefqa mhux iġġustifikat ta' aktar minn EUR 9 miljun; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni ħarġet ittra ta' twissija dwar il-possibbiltà ta' interruzzjoni tal-pagamenti u appellat lill-awtoritajiet Ċeki biex japplikaw il-korrezzjonijiet finanzjarji adegwati; jixtieq ikun jaf kif l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) ivvaluta din is-sitwazzjoni;

Strumenti ta' inġinerija finanzjarja

262.  Jinnota li l-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-Istati Membri rrapportaw li, b'kollox, fi tmiem l-2014 kienu qed joperaw 1 025 strument ta' inġinerija finanzjarja (inklużi 73 fond ta' investiment u 952 fond speċifiku): l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja għall-impriżi jirrappreżentaw 90 %, il-proġetti ta' żvilupp urban 6 % u l-fondi għall-effiċjenza enerġetika/enerġiji rinnovabbli 4 %; li dawk l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja ġew stabbiliti f'25 Stat Membru u rċevew appoġġ finanzjarju minn 183 programm operattiv; li l-valur totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programmi operattivi mħallsa lill-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja ammontaw għal EUR 16-il biljun, inklużi EUR 10,9 biljun tal-FEŻR u l-FSE; u li l-pagamenti għall-benefiċjarji aħħarin laħqu EUR 9,19-il biljun sa tmiem l-2014, li minnhom EUR 5,8 biljun kienu Fondi Strutturali, biex b'hekk intlaħqet rata ta' assorbiment ta' kważi 57 % tal-ammonti tal-programmi operattivi;

263.  Jinnota li, skont l-aħħar studju komprensiv ħafna li jevalwa b'mod korrett il-prassi tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja fil-politika ta' koeżjoni fil-perjodu 2007-2013, l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja għandhom ħafna vantaġġi, iżda għad fadlilhom xi dgħufijiet li għandhom jingħelbu; l-analiżi madankollu turi li l-użu tagħhom fost l-Istati Membri jvarja radikalment; jappella lill-Kummissjoni biex tanalizza r-raġunijiet ewlenin għal tali differenzi drammatiċi fost l-Istati Membri u biex issib inċentiv effikaċi biex ikunu aktar attivi fl-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja f'dawk l-oqsma fejn intwera li huma ta' suċċess;

264.  Jinnota li hemm differenza viżibbli bejn il-volum tar-riżorsi finanzjarji mdaħħla fl-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja u l-ammont imqassam mill-ġdid lill-benefiċjarji finali; hu tal-opinjoni li dan jista' jfisser li xi ammonti sostanzjali kienu biss "ipparkjati" fl-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja biex jiġi evitat ir-riskju ta' diżimpenn; jitlob ill-Kummissjoni biex tikkontribwixxi għall-eliminazzjoni ta' din il-karatteristika negattiva tal-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja u jqis li l-provvediment il-ġdid għall-2014-2020 għal ħlas lill-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja b'pagamenti parzjali bħala pass pożittiv f'din id-direzzjoni;

265.  Jinnota li l-qabża qawwija fl-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja sejra twassal bilfors għal approċċ kompletament ġdid għall-infiq tal-flus pubbliku min-naħa tal-awtoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika u tal-korpi tal-awditjar u tal-kontroll, li sa ċertu punt jirrikjedi: "kultura ġdida" fl-ambjent għal strumenti finanzjarji innovattivi; jistieden lill-Kummissjoni tittestja l-istat ta' tħejjija adegwata ta' dan l-ambjent;

266.  Jinnota li l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-effiċjenza, l-effikaċja u l-ekonomija fl-użu tal-FSIE, jekk jiġu implimentati b'mod għaqli, billi huma naturalment iffukati biex jilħqu riżultat jew jiġġeneraw il-prestazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tirrifletti wkoll dan it-tip ta' benefiċċju fil-politika ta' nefqa baġitarja tal-Unjoni;

267.  Jieħu nota tal-informazzjoni li, sal-2014, total ta' 53 strument finanzjarju, li huma primarjament limitati għall-appoġġ tal-SME, ġew implimentati madwar 7 Stati Membri ffinanzjati mill-FSE u li total ta' 16 716 SME (li 11 286 minnhom huma mikrointrapriżi) ntlaħqu b'baġit totali tal-FSE ta' EUR 472 miljun;

268.  Ifakkar li l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2013-2007 ħadet iż-żmien, minħabba:

   (a) il-kumplessità tar-regoli
   (b) f'xi każijiet, allokazzjoni żejda ta' riżorsi meta mqabbla mal-ħtiġijiet reali;
   (c) implimentazzjoni fi żmien ta' kriżi finanzjarja;

269.  Jilqa' l-fatt li, matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, il-qafas regolatorju jipprevedi li l-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja huwa bbażat fuq sistema obbligatorja ta' "evalwazzjoni ex ante" bl-għan li jiġu identifikati bżonnijiet ta' investiment u li tikkontribwixxi biex jiġi evitat l-impenn żejjed tal-fondi tal-Unjoni;

270.  Jilqa' wkoll il-ħolqien, flimkien mal-Bank Ewropew tal-Investiment, ta' pjattaforma komuni ta' konsulenza teknika għall-istrumenti finanzjarji (Fi-Compass) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-FEI matul il-perjodu 2014-2020;

L-aħjar prattika

271.  Jilqa' t-tendenza għas-simplifikazzjoni, it-tnaqqis ta' regolamentazzjoni żejda u t-titjib tal-ġestjoni kondiviża id f'id mal-elementi l-ġodda tal-politika ta' koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, li tidher li hija l-aħjar prattika metodoloġika u li hija riflessa f'ħafna miżuri konkreti bħat-tfittxija tal-komplementarjetà mal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa permezz ta' koeżistenza prattika tal-FSIE u l-FEIS (Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi), l-irduppjar tal-kamp ta' applikazzjoni tal-FEI, it-tnedija ta' inizjattivi mmirati, pereżempju għall-SMEs, il-ħolqien ta' task forces għal implimentazzjoni aqwa, l-introduzzjoni ta' fokus tematiku dwar tkabbir intelliġenti u l-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' riċerka u innovazzjoni li tirrispetta l-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti, jew il-kontribuzzjoni tal-politika ta' koeżjoni lill-politiki rilevanti tal-Unjoni fl-oqsma bħall-ekonomija diġitali, l-enerġija, l-affarijiet soċjali fost l-oħrajn;

272.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-azzjoni tal-Kummissjoni li ħolqot grupp ta' livell ogħli dwar is-simplifikazzjoni għall-benefiċjarji li jgħin fl-identifikazzjoni tal-ostakoli u l-impedimenti għas-simplifikazzjoni u jgħin biex jinstabu mezzi kif jiġu indirizzati; jappella lill-Kummissjoni tistudja proċeduri ta' simplifikazzjoni ta' suċċess rikonoxxuti mill-Qorti, bħal fil-każ tal-Orizzont 2020, u s-simplifikazzjoni ta' kosti indiretti b'rimborżi b'rata fissa, sabiex dan l-approċċ jiġi ġġeneralizzat għal oqsma ta' politika oħra;

273.  Jappella lill-Kummissjoni tivvaluta jew tirrieżamina l-possibilità li s-sistema ta' pagamenti għal intitolamenti tiġi estiża, żvilupp li jwassal għal anqas żbalji mis-sistema ta' rimborż tal-kosti – li hi l-kawża tal-parti l-kbira tal-iżbalji – meta mqabbel ma' programmi oħra;

274.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja kif l-Istati Membri qed itejbu r-regoli dwar l-awditjar u l-kontrolli sabiex tinħoloq bażi komuni għall-qsim tal--aħjar prattiki, partikolarment dwar l-akkwist pubbliku u l-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni;

Miżuri li għandhom jittieħdu

275.  Jikkonkludi li l-Kummissjoni għandha:

   (a) tidentifika l-evidenza tal-impatt tal-interventi tal-FEŻR, il-FSE u l-FK tal-perjodu 2007-2013 biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;
   (b) tiżgura li l-prijoritajiet il-ġodda tal-Unjoni jkunu interkonnessi ħafna aktar mill-qrib mal-politika ta' koeżjoni;
   (c) tkompli, fil-proċess ta' simplifikazzjoni li diġà nbeda, inkluża l-promozzjoni tal-SCO;
   (d) tappoġġa ulterjorment sinerġiji fi ħdan il-politika ta' koeżjoni nnifisha kif ukoll bejn il-politika ta' koeżjoni u interventi baġitarji oħra tal-Unjoni;

276.  Japprova r-riżervi tal-Kummissjoni fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u jitlob li jiġi infurmat dwar l-iżvilupp tal-programmi kkonċernati fir-rapport tal-Kummissjoni wara d-deċiżjoni ta' kwittanza tal-Parlament;

277.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tindirizza bir-reqqa d-dgħufijiet tal-"kontrolli tal-ewwel livell" fl-Istati Membri, peress li wħud mill-aktar żbalji importanti huma ġġenerati f'dan il-livell;

278.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar x'użu jkunu għamlu l-Istati Membri mill-SCO fir-rapport tal-Kummissjoni insegwitu għad-deċiżjoni ta' kwittanza tal-2014 tal-Parlament;

279.  Jaqbel mal-Qorti li l-Kummissjoni għandha testendi lill-Istati Membri kollha l-valutazzjoni tagħha tal-affidabbiltà tal-korrezzjonijiet finanzjarji rapportati mill-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni u l-impatt tagħhom fuq il-kalkolu tal-Kummissjoni tar-"rata ta' żball residwu"; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar ir-riżultati meta tkun qed tagħti segwitu lid-deċiżjoni ta' kwittanza tal-Parlament;

280.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tkompli ssaħħaħ is-sistema ta' kontroll għall-awtoritajiet tal-awditjar u tirrapporta dwar ir-riżultati fis-segwitu tad-deċiżjoni ta' kwittanza tal-Parlament;

281.  Jappella lid-DĠ REGIO u lid-DĠ EMPL jippubblikaw, fir-rapporti ta' attività annwali rispettivi tagħhom, il-kontribut tagħhom għat-tħejjija tar-rakkomanazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (CSR) tal-Kummissjoni u kif jappoġġaw lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tagħhom, peress li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom juru kif id-DĠ jiffaċilitaw il-progress tal-Istati Membri sabiex jilħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

Riżorsi naturali

Kwistjonijiet ġenerali

282.  Jinnota li l-qasam ta' infiq dwar ir-riżorsi naturali jkopri l-aktar tipi differenti ta' attivitajiet taħt il-Politika Agrikola Komuni (PAK), li għandha l-għan li żżid il-produttività tas-settur agrikolu, tappoġġa l-istandards ta' għajxien għall-komunità agrikola, tistabbilizza s-swieq u tiżgura d-disponibbiltà tal-provvisti bi prezzijiet raġonevoli; huwa konxju li hemm żewġ fondi li jwettqu din il-funzjoni: il-FAEG (il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija) jiddistribwixxi mill-ġdid l-għajnuna diretta/pagamenti tal-Unjoni u jipprovdi miżuri tas-suq, u l-FAEŻR (il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali) li jikkofinanzja programmi għall-iżvilupp rurali fuq bażi ta' proġetti;

283.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-ebda fond tal-UE ma jitqiegħed għad-dispożizzjoni bħala appoġġ dirett jew indirett għas-sarar mat-toru; jikkunsidra li l-approprjazzjonijiet tal-PAK jew ta' kwalunkwe tip ieħor mill-baġit tal-UE m'għandhomx jintużaw għall-finanzjament ta' attivitajiet li jinvolvu t-tortura tal-annimali;

284.  Jinnota li l-oqsma l-oħra jinkludu attivitajiet li jaqgħu taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (FES; il-Fond Ewropew tas-Sajd) u attivitajiet ta' appoġġ ambjentali (il-protezzjoni, it-titjib, u l-użu razzjonali tar-riżorsi naturali), prinċipalment fi ħdan LIFE (programm għall-ambjent);

285.  Jinnota b'dispjaċir li ħames rakkomandazzjonijiet ġew implimentati bis-sħiħ, erba' rakkomandazzjonijiet ġew implimentati fil-parti l-kbira tal-aspetti, u 12-il rakkomandazzjoni qed jiġu implimentati f'xi aspetti, mill-21 rakkomandazzjoni magħmula mill-Qorti fis-snin 2011-2012;

Kwistjonijiet ta' ġestjoni

286.  Jinnota li l-infiq tal-PAK huwa pprovdut permezz ta' ġestjoni kondiviża (kofinanzjament mal-Istati Membri; barra minn hekk, pagamenti diretti jitqassmu permezz ta' aġenziji tal-pagamenti u hemm responsabbiltà għall-eliġibbiltà u għall-għoti ta' pagamenti lil benefiċjarji); li l-FES huwa wkoll ġestit fuq prinċipju ta' tqassim; u li l-ġestjoni tal-LIFE hija pprovduta ċentralment mill-Kummissjoni;

287.  Jenfasizza li l-problema ta' allokazzjoni effiċjenti tikkonsisti wkoll f'affidabbiltà limitata u l-bażi tad-data LPIS, li mhux dejjem tkun aġġornata; jinnota b'sodisfazzjon li d-dgħufijiet fil-LPIS ġew indirizzati fl-Istati Membri awditjati kollha, iżda jiddeplora l-fatt li hemm dgħufijiet importanti li għadhom jippersistu f'ċerti Stati Membri; jitlob lill-Kummissjoni tuża l-mekkaniżmi msaħħa li għandha taħt il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-PAK(92), f'każ ta' nuqqasijiet sinifikanti u persistenti fis-sistemi nazzjonali;

288.  Jirrimarka li wieħed min nuqqasijiet identifikati jikkonsisti wkoll fi pjanijiet ta' azzjoni imperfetti tal-Istati Membri għall-iżvilupp rurali;

289.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri sabiex tindirizza dawn il-problemi u tikkontribwixxi għal deċiżjonijiet sodisfaċenti min-naħa tagħhom;

290.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti Ġenerali wettqet awditu ta' segwitu sabiex tevalwa jekk in-nuqqasijiet osservati fl-Istati Membri mill-2007 sal-2013 fir-rigward tal-LIPS ġewx rimedjati;

291.  Jinnota b'sodisfazzjon li d-dgħufijiet fil-LPIS kienu ġew indirizzati fl-Istati Membri kollha awditjati; madankollu, jiddeplora l-fatt li għadhom jippersistu xi dgħufijiet importanti fil-Greċja, fi Spanja u fl-Italja; jitlob lill-Kummissjoni tuża l-mekkaniżmi msaħħa li għandha taħt il-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-PAK f'każ ta' nuqqasijiet sinifikanti u persistenti fis-sistemi nazzjonali;

292.  Jinnota bi tħassib li tista' sseħħ sottovalutazzjoni tal-livell ta' żball rrappurtat għas-sena finanzjarja minn entità taċ-ċertifikazzjoni fil-qafas ta' "proċedura ta' tisħiħ tal-aċċertament"(93); jenfasizza li b'mod ġenerali, għas-sitt Stati Membri li kienu għażlu l-applikazzjoni volontarja ta' din il-proċedura, il-Qorti sabet li d-dgħufijiet fl-implimentazzjoni tagħha jirrendu l-livelli ta' żball irrappurtati bħala mhux affidabbli, u li l-Kummissjoni għandha tapplika pagamenti supplimentari fuq ir-rati ta' żball irrappurtati;

293.  Jiddispjaċih bil-kbir li korp ta' ċertifikazzjoni Grieg issottovaluta b'mod sinifikanti l-livell ta' żball irrapurtat għas-sena finanzjarja 2014 fil-qafas "tat-tisħiħ tal-proċedura ta' assigurazzjoni" u jenfasizza li, b'mod ġenerali għas-sitt Stati Membri li kienu għażlu l-applikazzjoni volontarja ta' din il-proċedura (il-Greċja, il-Bulgarija, ir-Rumanija, l-Italja, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit), il-Qorti sabet li, bl-eċċezzjoni tal-Lussemburgu, id-dgħufijiet fl-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri jirrendu l-livelli ta' żball irrappurtati bħala mhux affidabbli;

294.  Jiddispjaċih li l-Qorti fl-2014, meta żaret il-ħames aġenziji tal-pagamenti fl-Irlanda, fl-Italja (Campania), fil-Portugall, fir-Rumanija u fl-Iżvezja, identifikat dgħufijiet fis-sistemi ta' kontroll relatati ma' tranżazzjonijiet fl-iżvilupp rurali u, b'mod partikolari, fir-rigward tal-kontrolli relatati ma' kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà għal kundizzjonijiet ambjentali, id-daqs massimu tal-kumpaniji u l-proċeduri ta' akkwist pubbliku;

295.  Jiddeplora l-fatt li, fil-qasam tal-iżvilupp rurali, il-maġġoranza tat-tipi ta' żball u tad-dgħufijiet fis-sistema ma kinux indirizzati mill-pjanijiet ta' azzjoni riveduti mill-Qorti;

296.  Jilqa' l-fatt li, skont is-sejbiet tal-Qorti, il-Kummissjoni mmaniġjat b'mod sodisfaċenti l-proċedura ta' kwittanza finanzjarja 2014;

297.  Jikkunsidra bi tħassib li l-proċeduri ta' konformità kienu għadhom twal iżżejjed fl-2014; jinnota li t-tnaqqis ta' 15 % fl-approprjazzjonijiet pendenti meta mqabbel ma' tmiem l-2013 ma kienx biżżejjed, b'tali mod li wassal għal ammont sinifikanti ta' xogħol b'lura b'180 fajl pendenti sa tmiem l-2014;

298.  Jenfasizza li l-awditu tal-Qorti rigward il-ġestjoni ta' trasferiment tal-għarfien u miżuri konsultattivi wera li numru konsiderevoli ta' servizzi simili huma ffinanzjati minn diversi fondi tal-Unjoni (pereżempju mill-FSE kif ukoll permezz tal-FAEŻR) u dan jimplika r-riskju ta' finanzjament doppju u jirrikjedi d-duplikazzjoni ta' strutturi ta' ġestjoni għaljin;

299.  Jiddeplora s-sejbiet tal-Qorti li l-appoġġ mill-Unjoni għall-infrastruttura rurali ħalla valur biss limitat għall-infiq li sar; jiddispjaċih li l-bżonn ta' finanzjament għall-iżvilupp rurali mill-Unjoni mhux dejjem kien iġġustifikat b'mod ċar u kien hemm koordinament dgħajjef ma' fondi oħrajn u li l-proċedura tal-għażla ma allokatx il-finanzjament b'mod sistematiku lejn il-proġetti l-aktar kosteffikaċi; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġbru data rilevanti u affidabbli dwar l-effikaċja u l-effiċjenza tal-miżuri ffinanzjati, sabiex l-infiq jiġi ġestit skont ir-riżultati;

Legalità u regolarità; kwistjonijiet ta' żball

300.  Jinsab imħasseb serjament li l-Qorti analizzat 183 tranżazzjoni tal-FAEG li jinvolvu appoġġ għas-suq u għajnuna diretta u 176 tranżazzjoni fl-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd, li minnhom 177 kienu milquta minn żball (93 għall-agrikoltura rigward appoġġ għas-suq u appoġġ dirett u 84 għall-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd); jinnota li abbażi tat-88 żball kwantifikat, il-livell ta' żball stmat huwa ta' 2.9 % għall-appoġġ għas-suq u għajnuna diretta mill-FAEG u li abbażi tal-41 żball kwantifikat, il-livell ta' żball stmat huwa ta' 6,2 % għall-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd, li jwassal biex ir-rata ta' żball l-aktar probabbli għar-"riżorsi naturali" kumplessivamenti tkun 3,6 %; josserva b'sodisfazzjon li s-sitwazzjoni tjiebet, peress li mingħajr il-kundizzjonalità, ir-rata ta' żball l-aktar probabbli għar-"riżorsi naturali" kumplessivament se tkun 3 %;

301.  Iqis li mhuwiex aċċettabbli li f'26 każ ta' żbalji kwantifikabbli li saru fl-appoġġ tas-suq u fl-għajnuna diretta tal-FAEG minn benefiċjarji, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu jew jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma ddikjaraw l-infiq lill-Kummissjoni; josserva li, kieku din l-informazzjoni kollha ntużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata ta' żabll stmata għal dan il-kapitolu kienet tkun 0,6 % anqas; jinnota barra minn hekk, li l-Qorti sabet li għal 34 każ, l-iżball li hija qabdet kien sar mill-awtoritajiet nazzjonali; u li dawn l-iżbalji kkontribwew 0,7 punti perċentwali għal-livell ta' żball stmat; li fi 15-il każ ta' żbalji kwantifikabbli li saru fl-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd, minn benefiċjarji, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu jew jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma ddikjaraw l-infiq lill-Kummissjoni; u li, kieku din l-informazzjoni kollha ntużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata ta' żball stmata għal dan il-kapitolu kienet tkun 3,3 % anqas; jinnota wkoll li l-Qorti sabet li għal tliet każijiet, l-iżball li hija qabdet kienu saru mill-awtoritajiet nazzjonali; li dawn l-iżbalji kkontribwixxew 0,6 punti perċentwali għal-livell ta' żball stmat; iqis li din is-sitwazzjoni, li baqgħet l-istess għal diversi snin issa, turi nuqqas ta' diliġenza;

302.  Jiddispjaċih li s-sorsi tal-iżbalji baqgħu l-istess:

   (a) fis-suq tal-FAEG u appoġġ dirett (għall-agrikoltura): dikjarazzjonijiet mhux preċiżi jew ineleġibbli minn benefiċjarji (bħal dikjarazzjonijiet żejda ta' art agrikola, roqgħat art ineleġibbli), benefiċjarji ineleġibbli, attivitajiet, proġetti jew infiq, ksur tal-kundizzjonalità u żbalji amministrattivi;
   (b) fl-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd (infiq rurali): dikjarazzjonijiet mhux preċiżi jew ineleġibbli minn benefiċjarji (dikjarazzjonijiet żejda ta' art agrikola, roqgħat art ineleġibbli), benefiċjarji, attivitajiet, proġetti jew infiq ineleġibbli, ksur tal-kundizzjonalità, nonkonformità mal-impenji agroambjentali u nonkonformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku;

Kontribut skont it-tip ta' żball

Agrikoltura

Rurali

Għadd eċċessiv ta' ettari eleġibbli

28%

6%

Benefiċjarji, attivitajiet, proġetti jew infiq ineleġibbli

6%

16%

Ksur tal-kundizzjonalità

15%

1%

Żbalji amministrattivi

15%

 

Nonkonformità ma' impenji agroambjentali

 

10%

Nonkonformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku

 

3%

Total

63%

37%

303.  Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-każijiet ta' suspett ta' ċirkomvenzjoni intenzjonata tal-kriterji ta' eleġibbiltà; jinnota li dawk il-każijiet kienu ntbagħtu lill-OLAF u jitlob lill-OLAF jirrapporta dwar ir-riżultat tal-investigazzjonijiet tiegħu f'rapport ta' segwitu tal-Kummissjoni;

Kwistjonijiet dwar l-affidabbiltà tad-data

304.  Jisħaq li huwa importanti ħafna li jkun hemm LPIS affidabbli u aġġornata, li għandha tnaqqas l-iżbalji;

305.  Jirrimarka li, billi r-rati ta' żball rappurtati mill-Istati Membri għal kull aġenzija tal-pagamenti mhumiex dejjem affidabbli, id-DĠ AGRI jaġġusta dak il-livell ta' żball prinċipalment fuq l-awditi tal-Kummissjoni u tal-Qorti mwettqa f'dawn l-aħħar tliet snin;

306.  Jenfasizza li filwaqt li fl-2014, il-korpi ta' ċertifikazzjoni taw valutazzjoni pożittiva dwar l-istatistika ta' kontroll kollha tal-FAEG-SIAK irrappurtati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni kellha tikkoreġi 'l fuq ir-rati ta' żball ikkomunikati minn 17 minn fost 69 aġenzija tal-pagamenti b'rata tal-iżball residwu 'l fuq minn 2 %, li minnhom ħamsa kienu ogħla minn 5 %(94), l-aktar fi Spanja (Andalusija, Gżejjer Kanarji, Extremadura u La Rioja) u l-Ungerija; jinnota li b'mod ġenerali, ir-rata ta' żball rappurtata għal pagamenti diretti tal-PAK żdiedet minn 0,55 % għal 2,54 % bħala riżultat ta' aġġustamenti magħmula mid-DĠ AGRI;

307.  Jenfasizza li filwaqt li fl-2014, il-korpi ta' ċertifikazzjoni taw valutazzjoni pożittiva fuq 88 % tal-istatistika ta' kontroll tal-FAEŻR irrappurtati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni kellha tikkoreġi 'l fuq ir-rati ta' żball ikkomunikati minn 43 minn fost 72 aġenzija tal-pagamenti b'rata tal-iżball aġġustat 'l fuq minn 2 % (li minnhom 14 kienu ogħla minn 5 %), fil-Bulgarija, id-Danimarka, Spanja (Andalusija u Valencia), Franza (ODARC u ASP), ir-Renju Unit (l-Ingilterra), il-Greċja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Portugall u r-Rumanija; jinnota li b'mod ġenerali, ir-rata ta' żball rappurtata għal pagamenti għall-iżvilupp rurali żdiedet minn 1,52 % għal 5,09 % bħala riżultat ta' aġġustamenti magħmula mid-DĠ AGRI;

308.  Jenfasizza li hemm riskju ta' sottovalutazzjoni tar-rata ta' żball aġġustata mill-Kummissjoni fuq livell ta' aġenzija tal-pagamenti individwali, peress li l-aġġustamenti jsiru biss meta l-awditu tal-Kummissjoni jew tal-Qorti jkun disponibbli;

309.  Jinnota madankollu li l-Qorti tikkunsidra l-metodoloġija tal-Kummissjoni bħala approċċ validu li jista' jipprovdi bażi suffiċjenti għal riżervi fil-livell ta' aġenziji individwali tal-pagamenti;

310.  Jirrimarka li l-istruttura tat-twettiq tal-politiki hija frammentata ħafna fl-iżvilupp rurali,(95) li jillimita l-kopertura tal-verifika tal-konformità tal-Kummissjoni għan-nefqa tal-FAEŻR;

311.  Jirrimarka li peress li l-medja tal-korrezzjonijiet finanzjarji matul l-aħħar tliet snin għall-FAEG tikkorrispondi għal 1,2 % tan-nefqa kkonċernata u għall-FAEŻR għal 1 %, il-Kummissjoni applikat korrezzjonijiet finanzjarji li jkopru ftit inqas minn nofs il-livell fir-rata ta' żball aġġustata għall-FAEG (2,6 % fl-2014) u wieħed minn kull ħamsa għar-rata ta' żball aġġustat tal-FAEŻR (5,1 % fl-2014); jinnota wkoll li matul l-aħħar tliet snin, l-irkupri ammontaw għal 0,3 % tan-nefqa għall-FAEG u 0,9 % għall-FAEŻR;

312.  Jenfasizza li, abbażi tad-data kkomunikata mill-Kummissjoni dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri fuq naħa waħda (1,9 % tan-nefqa) u r-rata ta' żball aġġustata aggregata min-naħa l-oħra (5,1 %), iċ-ċifri għall-FAEŻR fl-2014 juru li l-kapaċità korrettiva mhijiex biżżejjed biex jitnaqqas l-infiq fir-riskju taħt il-materjalità sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni(96);

313.  Jinnota li d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni mibgħuta mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI tinkludi tliet riżervi fir-rigward tal-infiq għall-2014 f'ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri u riżerva waħda fir-rigward ta' ġestjoni indiretta b'total ta' EUR 1 446,9 miljun (EUR 1 451,9 miljun fl-2013); josserva li l-ogħla ammont f'riskju fl-2014 huwa taħt ABB03 (Pagamenti diretti); jilqa' dan ix-xogħol intensiv mid-Direttorat Ġenerali li jimmonitorja u jikkoreġi d-data tal-awtoritajiet tal-Istati Membri, kif meħtieġ mill-Artikolu 66 tar-Regolament Finanzjarju; jirrimarka li n-nuqqasijiet u l-korrezzjonijiet fis-sistemi nazzjonali li ġew żvelati b'dan il-mod jirrappreżentaw parti sostanzjali tad-data li fuqha hija bbażata d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb id-data li tifforma l-bażi għal din id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni;

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni u r-riżultati

314.  Jinnota li ġiet identifikata enfasi relattivament b'saħħitha, iżda pjuttost formali fuq kriterji ta' prestazzjoni (skont il-Qorti, anki fi 93 % tal-proġetti eżaminati), filwaqt li b'kuntrast, il-kejl tal-punt sa fejn intlaħqu l-objettivi jidher li kienx daqshekk rigoruż;

315.  Jinnota li skont ir-rapport ta' attività annwali tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI, il-fattur tal-introjtu agrikolu baqa' stabbli fl-2014 (IEP 1); jisħaq li skont il-Kummissjoni(97), l-introjtu agrikolu għal kull ħaddiem huwa influwenzat b'mod pożittiv mit-tnaqqis fil-forza tax-xogħol agrikola; jitlob lill-Kummissjoni tirraporta b'mod sistematiku dwar din il-kwistjoni fir-rapport ta' attività annwali tagħha;

316.  Jinnota b'sorpriża li, skont ir-rapport ta' attività annwali tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI, ir-rata tal-impjiegi f'żoni rurali (IEP 4) kienet stabbli fl-2014, filwaqt li hemm tnaqqis permanenti fl-għadd ta' bdiewa fl-Unjoni;

317.  Jemmen li mhuwiex sostenibbli li skont ir-rapport ta' attività annwali tad-DĠ AGRI(98), 44,7 % tal-azjendi agrikoli kollha tal-Unjoni huma azjendi agrikoli ta' semisussistenza, jiġifieri li għandhom introjtu ta' inqas minn EUR 4 000 fis-sena; jinnota wkoll li skont ir-rapport dwar id-distribuzzjoni ta' għajnuniet diretti lill-produtturi agrikoli għas-sena finanzjarja 2014 adottat mill-Kummissjoni fil-15 ta' Diċembru 2015:

   (a) bħala medja 80 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ dirett tal-PAK jirċievu madwar 20 % tal-pagamenti, u
   (b) 79 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ dirett tal-PAK jirċievu EUR 5 000 jew inqas fis-sena;

318.  Jitlob lid-DĠ AGRI jirrapporta fir-rapport ta' attività annwali tiegħu tal-2015 dwar taħlita vasta ta' indikaturi ekonomiċi u ambjentali billi tingħata ħarsa bbilanċjata tajba lejn il-qagħda agrikola tal-Unjoni kif ukoll il-kuntest usa' tagħha, sabiex il-koleġiżlaturi jkunu jistgħu jivvalutaw aħjar il-prestazzjoni tal-PAK u jimpenjaw ruħhom f'riflessjoni infurmata fuq l-orjentament futur tagħha;

319.  Jitlob lid-DĠ AGRI jirrapporta dwar it-tendenza fid-distribuzzjoni tal-appoġġ għall-introjtu agrikolu fir-rapport annwali tiegħu u, b'mod partikolari, jagħti dettalji dwar l-effetti tal-forom ġodda ta' appoġġ, bħall-pagament ridistributtiv, introdott bir-riforma tal-PAK fl-2013;

320.  Jilqa' l-fatt li, fil-kuntest ta' eżerċizzju pilota dwar il-prestazzjoni, il-Qorti ffukat fuq 71 proġett ta' żvilupp rurali, li kienu jinkludu investimenti f'assi tanġibbli;

321.  Jilqa' r-riżultati miksuba permezz tal-implimentazzjoni tal-politika tal-iżvilupp rurali 2007-2013 skont id-data preliminari (tmiem l-2014) li tirreferi għal impriżi mikro (73 300) u għal bdiewa żgħażagħ (164 000) li jingħataw appoġġ kif ukoll għall-appoġġ fir-rigward tal-innovazzjoni għall-introduzzjoni ta' prodotti ġodda jew teknoloġiji f'136 000 razzett;

322.  Jiddispjaċih li l-Qorti wriet nuqqasijiet fl-iffukar fuq miżuri u l-għażla tal-proġetti, u li kien hemm nuqqas ta' provi tal-fatt li l-ispejjeż kienu raġonevoli;

323.  Jiddispjaċih li l-Qorti fl-2014, meta żaret il-ħames aġenziji tal-pagamenti fl-Irlanda, fl-Italja (Kampanja), fil-Portugall, fir-Rumanija u fl-Iżvezja, identifikat dgħufijiet fis-sistemi ta' kontroll relatati ma' tranżazzjonijiet fl-iżvilupp rurali u, b'mod partikolari, fir-rigward tal-kontrolli relatati ma' kundizzjonijiet ta' eleġibbiltà għal kundizzjonijiet ambjentali, id-daqs massimu tal-kumpaniji u l-proċedura ta' akkwist pubbliku;

Strumenti ta' inġinerija finanzjarja

324.  Jinnota li l-użu ta' FEI f'dan il-qasam huwa kompletament negliġibbli u pjuttost eċċezzjonali;

325.  Jiddispjaċih li l-Qorti identifikat nuqqasijiet serji f'dak li jirrigwarda l-effetti rotanti u ta' lieva tal-faċilitajiet tal-finanzjament fl-iżvilupp rurali u kkonkludiet li l-FEI ma kellhiex suċċess matul il-perjodu 2007-2013(99); jitlob li l-Kummissjoni timplimenta miżuri biex tipprovdi biżżejjed inċentivi għall-benefiċjarji ħalli jkun hemm valur miżjud sostanzjali;

326.  Jinnota li l-Kummissjoni nediet proċedura ta' approvazzjoni tal-konformità biex tikseb informazzjoni dettaljata u preċiża dwar ir-riskju ta' kunflitt ta' interess li jikkonċerna l-Fond Statali għall-Intervent Agrikolu fir-Repubblika Ċeka u saħaq li l-fatt li ma jittiħdux il-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni ta' kunflitt ta' interess jista' fl-aħħar mill-aħħar jirrikjedi lill-awtorità kompetenti Ċeka tirtira l-akkreditament tal-aġenzija tal-pagamenti u/jew jista' jwassal għall-applikazzjoni ta' korrezzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni tipproċedi malajr u tirrapporta lill-Parlament dwar din il-kwistjoni sa Ġunju 2016; jitlob lill-OLAF jirrapporta mingħajr dewmien lill-Parlament dwar id-deċiżjoni tiegħu jekk jiftaħx każ jew le;

327.  Jinnota li wara t-tmiem tal-perjodu ta' eleġibbiltà tal-FEI, ir-riżorsi ritornati lill-fondi minn investimenti jistgħu jintużaw mill-Istati Membri u jsiru riżorsi nazzjonali taħt il-qafas ġuridiku attwali; jiddispjaċih li minħabba f'hekk ir-riżorsi inizjalment marbuta ma' strumenti finanzjarji speċifiċi jistgħu jiġu trasferiti għal setturi differenti u impriżi individwali; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-inċentiv għall-Istati Membri li jonfqu dawn ir-riżorsi fi ħdan l-istess settur;

L-aħjar prattika

328.  Jinnota l-analiżi dettaljata tal-Qorti dwar jekk l-appoġġ tal-Unjoni kienx immirat lejn l-objettivi definiti b'mod ċar li jirriflettu ħtiġijiet strutturali u territorjali identifikati u żvantaġġi strutturali; u li hija ttestjat ukoll il-kriterju tal-prestazzjoni fil-qafas tal-immirar u tal-għażla; iqis li t-titjib tal-Qafas Komuni tal-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni li ġie żviluppat mid-DĠ AGRI, fir-rigward tal-approċċ relatat mal-prestazzjoni, fih sett ta' indikaturi speċifiċi li se jippermettu lill-Kummissjoni tkejjel u tirrapporta dwar il-progress;

Miżuri li għandhom jittieħdu

329.  Jikkonkludi li l-Kummissjoni għandha:

   (a) tieħu miżuri adegwati biex jissaħħu l-pjanijiet ta' azzjoni fl-Istati Membri biex jiġu identifikati l-kawżi l-aktar frekwenti ta' żball; u tirrevedi l-istrateġija għall-verifiki ta' konformità tal-iżvilupp rurali;
   (b) tanalizza l-impatt tar-riforma tal-PAK f'termini tal-prestazzjoni tal-industrija u l-prijoritajiet tagħha f'dak li jikkonċerna l-appoġġ baġitarju tal-Unjoni;
   (c) tiffaċilita s-sinerġiji fil-qasam tar-riżorsi naturali sabiex telimina l-eteroġeneità attwali ta' azzjonijiet ta' appoġġ;
   (d) tirrapporta fid-dettall lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-iffissar ta' limitu massimu fil-pagamenti diretti tal-PAK skont kull Stat Membru għalih;

330.  Jitlob li:

   (a) fir-rapport ta' attività annwali tad-DĠ AGRI, il-Kummissjoni tikkunsidra tirrapporta dwar it-tendenza fid-distribuzzjoni ta' appoġġ għad-dħul agrikolu;
   (b) l-Istati Membri jagħmlu sforzi ulterjuri biex jinkludu informazzjoni affidabbli u aġġornata fil-bażi tad-data tal-LPIS tagħhom sabiex jiġu evitati pagamenti għal art ineleġibbli;
   (c) il-Kummissjoni tfassal proposti bil-ħsieb li jiġi sanzjonat ir-rappurtar falz jew inkorrett li jsir mill-aġenziji tal-pagamenti inklużi t-tliet dimensjonijiet li ġejjin, jiġifieri l-istatistika tal-ispezzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet mill-aġenziji tal-pagamenti u x-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni;
   (d) il-Kummissjoni tieħu miżuri xierqa biex tirrikjedi li l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-iżvilupp rurali jinkludu azzjonijiet ta' rimedju li jindirizzaw ir-raġunijiet ta' żball frekwenti;
   (e) il-Kummissjoni tirrevedi l-istrateġija għall-awditi tagħha tal-konformità fir-rigward tal-iżvilupp rurali sabiex tistabbilixxi jekk id-dgħufijiet fis-sistemi misjuba f'reġjun speċifiku wieħed, għal Stati Membri bi programmi reġjonali, humiex preżenti wkoll fir-reġjuni l-oħra, speċjalment għal miżuri ta' investiment;
   (f) il-Kummissjoni tiżgura li l-proċedura l-ġdida ta' assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet, li se ssir obbligatorja mis-sena finanzjarja 2015, tiġi applikata b'mod korrett mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni u tipproduċi informazzjoni affidabbli dwar il-livell ta' żball;
   (g) l-Istati Membri jivvalutaw il-ħtieġa li jappoġġaw l-attivitajiet ta' trasferiment tal-għarfien u ta' konsulenza li jkunu diġà fis-suq bi prezz raġonevoli u meta din il-ħtieġa tkun iġġustifikata, li l-Istati Membri jiżguraw li l-ispejjeż tal-attivitajiet appoġġati ma jaqbżux l-ispejjeż ta' attivitajiet simili offruti mis-suq;
   (h) il-Kummissjoni tiżgura l-komplementarjetà bejn il-fondi tal-UE biex jittaffa r-riskju ta' finanzjament doppju u duplikazzjoni ta' amministrazzjoni fit-trasferiment tal-għarfien u miżuri konsultattivi;
   (i) il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu strument finanzjarju uniku li jkun kapaċi jagħti kemm self kif ukoll garanziji, u b'hekk iżidu l-attività u l-massa kritika tiegħu;
   (j) il-Kummissjoni tistabbilixxi standards u objettivi xierqa għall-effetti rotanti u ta' lieva sabiex iżżid l-effikaċja tal-istrumenti finanzjarji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;
   (k) l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa u l-Ikel tnaqqas, sa fejn ikun possibbli, ir-riporti ta' approprjazzjonijiet impenjati, li ammontaw għal EUR 0,9 miljun (50 %) fl-2014; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fl-2013 il-Qorti għamlet kummenti simili u li l-informazzjoni dwar il-miżuri korrettivi għadhom mhumiex disponibbli;

Ewropa Globali

Kwistjonijiet ġenerali

331.  Jinnota li l-infiq marbut ma' dan il-qasam politiku jkopri l-attivitajiet tal-politika barranija tal-Unjoni, appoġġ għal pajjiżi kandidati u potenzjonalment kandidati tal-Unjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi ġirien li mhumiex parti mill-attivitajiet tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ);

332.  Jinnota li l-intestatura 4 ta' Ewropa Globali taħdem b'ammont totali ta' EUR 7,4 biljun fejn l-infiq huwa bbażat fuq strumenti ta' kooperazzjoni u metodi ta' realizzazzjoni;

333.  Jinnota li attwalment hemm bla dubju ta' xejn tliet oqsma rilevanti għall-aġenda tat-tkabbir u tal-viċinat: is-sħubija, it-tkabbir u sinerġiji mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE);

334.  Jilqa' l-fatt li erba' rakkomandazzjonijiet ġew implimentati b'mod sħiħ, żewġ rakkomandazzjonijiet qed jiġu implimentati fil-parti l-kbira tal-aspetti u żewġ rakkomandazzjonijiet qed jiġu implimentati f'xi aspetti minn total ta' tmien rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Qorti fis-snin 2011-2012;

Kwistjonijiet ta' ġestjoni

335.  Jinnota li hemm ġestjoni diretta f'din it-taqsima, meta l-infiq huwa ġestit mill-Kummissjoni u d-DĠ tagħha; hija pprovduta permezz tas-sede fi Brussell jew tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni f'pajjiżi partikolari, jew f'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali;

336.  Jinnota b'sorpriża li d-delegazzjonijiet bl-ogħla ammont f'riskju kif imkejjel minn indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 5 (implimentazzjoni f'waqtha) u 6 (objettiv milħuq) huma differenti minn dawk elenkati li għandhom l-agħar prestazzjoni; iqis li dan iqajjem tħassib dwar il-kwalità u s-serjetà ta' rappurtar ta' xi delegazzjonijiet;

337.  Jinnota bi tħassib kbir li skont l-RĠAE, minn 2 598 proġett immexxijin minn delegazzjonijiet tal-Unjoni;

   805 proġetti b'valur ta' EUR 13,7 biljun (45,53 % tal-ammont totali) huma suġġetti għal ittardjar,
   610 proġetti b'valur ta' EUR 9,9 biljun (32,96 %) mhux se jilħqu l-objettivi stabbiliti inizjalment,
   500 proġett b'valur ta' EUR 8,6 biljun (29 %) huma suġġetti għal ittardjar u lanqas mhuma se jilħqu l-objettivi stabbiliti inizjalment,
   915-il proġett b'valur ta' EUR 15 biljun (50%) jew huma suġġetti għal ittardjar jew inkella mhumiex se jilħqu l-objettivi stabbiliti inizjalment,
   azzjonijiet ta' appoġġ baġitarju jammontaw għal kważi wieħed minn kull ħames proġetti bl-agħar problemi;

338.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni stabbilixxiet sistema ta' monitoraġġ tal-proġetti li għaddejjin u li r-rapporti tar-RĠAE jipprovdu ħarsa ġenerali fl-aħħar tas-sena tal-proġetti li jew qed jiffaċċjaw xi dewmien fl-implimentazzjoni tagħhom jew fejn hemm riskji li mhux se jilħqu objettiv wieħed jew aktar stabbiliti inizjalment;

339.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja dawn il-proġetti u tieħu azzjonijiet xierqa sabiex tippermetti lil dawn il-proġetti jilħqu l-objettiv tagħhom fiż-żmien stabbilit; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi rapport aġġornat dwar l-istat ta' dawn il-proġetti u jistedinha tinkludi l-programmi ta' għajnuna tal-politika tal-viċinat f'dak ir-rapport;

340.  Jiddispjaċih għall-fatt li l-persunal tad-delegazzjonijiet iżur inqas spiss il-proġetti bi problemi ta' implimentazzjoni minn proġetti mingħajr problemi;

341.  Jinnota li abbażi tad-data fir-RĠAE tal-2014, 77 % tal-proġetti mmarkati bl-aħmar għall-KPI-5 kienu miżjura u 23 % ma kinux, li għall-proġetti mmarkati bl-isfar għall-KPI-5, 74 % kienu miżjura u 26 % ma kinux, u li għall-proġetti mmarkati bl-aħdar għall-KPI-5, 71 % kienu miżjura u 29 % ma kinux;

342.  Ifakkar li l-Parlament talab lill-Kummissjoni tippreżenta l-miżuri meħuda sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-rigward tal-ippjanar finanzjarju u l-allokazzjoni tar-riżorsi, l-amministrazzjoni finanzjarja u l-awditjar u tipprovdi l-konklużjonijiet li waslet għalihom mill-RĠAE mal-RĠAEs lill-Parlament;

343.  Jinnota li pjanijiet ta' azzjoni għat-22 delegazzjoni li kisbu l-punt ta' riferiment għal inqas minn 60 % tal-KPIs tagħhom fl-2014 ġew trażmessi uffiċjalment lill-Parlament Ewropew fil-5 ta' Novembru 2015; jinnota, barra minn hekk, li l-konklużjonijiet misluta minn DĠ DEVCO mir-RĠAE ġew ippreżentati fir-Rapport Annwali tal-Attività ta' DĠ DEVCO għas-sena 2014;

344.  Jinsisti li l-Kummissjoni bl-ebda mod m'għandha tuża l-proċedura kontradittorja prevista mill-Artikolu 163 tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni sabiex iddewwem jew timblokka l-adozzjoni ta' rapport speċjali tal-Qorti;

345.  Itenni bil-qawwa li l-proċess tal-bini ta' assigurazzjoni jeħtieġ miżuri li jirrinfurzaw ir-responsabbiltà tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni permezz tal-RĠAE mħejjija u ffirmati mill-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

346.  Iqis l-RĠAE maħruġa mill-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni bħala strument utli ta' ġestjoni interna li jippermetti lill-Kummissjoni tidentifika problemi bikrija fir-rigward ta' proġetti u biex dawn jiġu indirizzati anki matul l-implimentazzjoni; jiddispjaċih li dawn ir-rapporti mhumiex annessi mar-rapporti ta' attività annwali tad-DĠ DEVCO u NEAR kif previst fl-Artikolu (67)3 tar-Regolament Finanzjarju; jiddispjaċih li dawn jiġu sistematikament meqjusa bħala kunfidenzjali filwaqt li skont l-Artikolu 67(3) tar-Regolament Finanzjarju, "għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill b'kont dovut meħud, fejn xieraq, tal-kunfidenzjalità tagħhom";

347.  Jiddispjaċih li l-prestazzjoni ġenerali tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fl-implimentazzjoni ta' programmi ta' assistenza esterna kif imkejla minn IEP użat fl-RĠAE tal-2014 marret għall-agħar meta mqabbla mas-sena 2013; jinnota madankollu li dawn ir-rapporti jippreżentaw valutazzjoni tal-proġetti li għaddejjin u li l-prestazzjoni hija influwenzata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni, inkluż il-kwalità tal-governanza fil-pajjiżi benefiċjarji, is-sitwazzjoni ta' sigurtà, il-kriżi politika, l-impenn ta' sħab fl-implimentazzjoni, eċċ;

348.  Jirrikonoxxi li l-valutazzjonijiet li ġejjin mir-rapporti tal-RĠAE jagħtu biss ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni ta' kull proġett fl-aħħar tas-sena u li l-impatt reali tad-diffikultajiet identifikati jistgħu jiġu vvalutati biss sa tmiem il-proġett.

349.  Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tuża l-RĠAE biex tindirizza n-nuqqasijiet identifikati, b'tali mod li l-proġetti li għaddejjin jilħqu l-objettivi stabbiliti inizjalment; jistenna li l-Kummissjoni tiżgura li proġetti ta' assistenza esterna huma ppjanati f'kalendarju realistiku sabiex jitnaqqas il-proporzjon ta' proġetti li ttardjaw; jistenna li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament dwar azzjoni korrettiva biex titranġa s-sitwazzjoni f'delegazzjonijiet bi problemi serji ta' implimentazzjoni;

350.  Jinnota li parti limitata ħafna tal-proġetti li għaddejjin ġew ivvalutati li għandhom problemi serji li jiġġustifikaw bandiera ħamra; jilqa' l-azzjonijiet korrettivi previsti, li għad jistgħu jipproduċu riżultat pożittiv sa tmiem il-perjodu ta' implimentazzjoni;

351.  Hu wkoll tal-fehma li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu mfakkra b'mod ċar bi dmirijiethom matul il-proċess ta' reklutaġġ u ta' qabel il-ħatra dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom ta' ġestjoni, ir-responsabbiltà tagħhom fl-assigurazzjoni ġestjonali relatata mal-portafolli ta' operazzjonijiet tad-delegazzjoni tagħhom (il-proċessi ġestjonali fundamentali, il-ġestjoni tal-kontrolli, fehim u valutazzjoni adegwati tal-IEP), billi jipprovdu rappurtar kwalitattiv u eżawrjenti fil-kuntest tat-twaqqif tar-rapport ta' attività annwali, u ma jikkonċentrawx biss fuq il-komponent politiku ta' dmirijiethom;

352.  Jesprimi tħassib dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna min-naħa tal-Unjoni f'pajjiżi terzi; jirrimarka li kull tieni euro jitħallas tard (fiż-żmien meta sar l-aħħar rapport, dan affettwa 805 proġetti), kull tielet euro ma rnexxilux jilħaq l-objettiv maħsub tiegħu (dan affettwa 610 proġetti) u li ż-żewġ nuqqasijiet japplikaw għal kull raba' euro (dan affettwa 500 proġett); jinsab imħasseb li fir-rigward tal-appoġġ baġitarju kważi wieħed minn kull ħamsa (18,5 %) tal-miżuri qegħdin tard u ma rnexxilhomx jilħqu l-objettivi, u kważi nofs il-proġetti tal-FEŻ għandhom l-istess problemi ta' implimentazzjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li proġetti li qed jesperjenzaw problemi qed jirċievu żjarat inqas spiss minn dawk mingħajr problemi; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi rapport aġġornat dwar l-istat ta' dawn il-proġetti u jistedinha tinkludi l-programmi ta' għajnuna tal-politika tal-viċinat f'dan ir-rapport;

353.  Jirrikonoxxi li l-impatt attwali tad-diffikultajiet identifikati jistgħu biss jiġu vvalutati sat-tmiem tal-proġett; iqis li l-impatt finanzjarju tad-diffikultajiet u d-dewmien li ġew iffaċjati matul l-implimentazzjoni tal-proġetti għandhom jitkejlu b'attenzjoni u li jista' jirrappreżenta biss parti limitata ħafna tan-nefqa tal-proġett;

354.  Jemmen li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu pprovduti bi gwida ċara fil-linji gwida ġenerali dwar id-definizzjoni tar-riżerva u l-komponenti tagħha;

355.  Jemmen li huwa importanti li jiġu identifikati u konsolidati x-xejriet skont id-delegazzjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni ta' ġestjoni u ta' IEP sabiex jiġi valutat iċ-ċiklu ta' programmazzjoni għall-benefiċċju tal-prestazzjoni ġenerali jew settorjali tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Unjoni;

356.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni żiedet il-monitoraġġ tal-proġetti ffinanzjati mill-Unjoni fil-kampijiet ta' Tindouf b'total ta' 24 missjoni ta' monitoraġġ imwettqa fl-2015 u li l-persunal umanitarju tal-Kummissjoni jqatta' sa ġimagħtejn fix-xahar fil-kampijiet; jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex tiżgura l-użu l-aktar effiċjenti tal-finanzjament tal-Unjoni fil-kampijiet u jirrikonoxxi li ma hemm l-ebda dazju doganali impost fuq l-importazzjonijiet umanitarji fil-każ ta' Tindouf;

Legalità u regolarità; kwistjonijiet ta' żball

357.  Josserva li l-Qorti analizzat 172 tranżazzjoni, li minnhom 43 kienu milquta minn żbalji; jinnota li abbażi tat-28 żball kwantifikat, il-livell stmat ta' żbalji huwa ta' 2,7 %;

358.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti ħarġet rata speċifika ta' żball għan-nefqa ġestita direttament mill-Kummissjoni (it-tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju u dawk b'donaturi multipli huma esklużi) u jiddispjaċih li r-rata ta' żball għal dawk it-tranżazzjonijiet speċifiċi ġiet kwantifikata għal 3,7 %; jinsab frustrat li f'seba' każijiet ta' żbalji kwantifikabbli, il-Kummissjoni kellha informazzjoni suffiċjenti biex tipprevjeni jew biex tidentifika u tikkoreġi l-iżbalji qabel ma aċċettat l-infiq; jinnota li, li kieku din l-informazzjoni kollha kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, ir-rata stmata ta' żball għal dan il-kapitolu kienet tkun ta' 0,2 % aktar baxxa;

359.  Jinnota li l-iżbalji prinċipali jinkludu nefqiet ineleġibbli ddikjarati mill-benefiċjarji finanzjarji (li jinvolvu l-perjodu, it-taxxi, in-nonkonformità mar-regola tal-oriġini jew nuqqas ta' dokumentazzjoni) u spazju insuffiċjenti u l-aċċettazzjoni ta' pagamenti mill-Kummissjoni;

Kontribut skont it-tip ta' żball

Ewropa Globali

Infiq ineleġibbli

57%

Servizzi/xogħlijiet/fornituri mhux provduti

24%

Assenza ta' dokumenti ġustifikattivigħall-ġustifikazzjoni tal-infiq

8%

Nonkonformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku

6%

Kalkolu skorrett tal-infiq iddikjarat

4%

Total

100%

360.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti ħarġet rata speċifika ta' żball għan-nefqa ġestita direttament mill-Kummissjoni, u t-tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju u b'donaturi multipli huma esklużi; jiddispjaċih li r-rata ta' żball għal dawk it-tranżazzjonijiet speċifiċi ġiet kwantifikata għal 3,7 %;

361.  Jirrimarka li t-tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju eżaminati mill-Qorti kienu ħielsa minn żbalji ta' legalità u ta' regolarità; huwa tal-fehma, madankollu, li l-Kummissjoni għandha tintroduċi monitoraġġ konsistenti ta' fondi allokati fis-sura ta' appoġġ baġitarju, inklużi kontrolli sistematiċi fuq il-konformità mal-kundizzjonijiet meħtieġa biex jikkwalifikaw għal dan it-tip ta' appoġġ;

362.  Jiddispjaċih li l-Qorti osservat l-iżball sistemiku li jikkonsisti fl-aċċettazzjoni ta' nfiq ibbażat fuq l-istimi proprji tagħhom aktar milli fuq spejjeż imġarrba, imħallsa u aċċettati li kienet diġà osservat fl-eżerċizzju finanzjarju tal-2013 għal darb'oħra fl-2014; iżda jinnota b'sodisfazzjon li d-DĠ ELARG ikkoreġa approvazzjonijiet li saru skorrettament mill-kontijiet tagħhom għall-2013 u l-2014 f'Mejju 2014 u rriveda wkoll l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-manwal tal-ELARG dwar il-kontabbiltà;

363.  Ifakkar li fid-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tiegħu(100), id-direttur ġenerali ta' Europe Aid iddikjara li l-proċeduri ta' kontroll fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa rigward il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi filwaqt li ħareġ riżerva globali rigward il-fatt li r-rata ta' żball kienet ogħla minn 2 %, li juri li l-proċeduri ta' kontroll naqsu milli jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu żball materjali;

364.  Iqis li huwa essenzjali li s-sospensjoni tal-finanzjament ta' qabel l-adeżjoni għandha tkun possibbli mhux biss f'każijiet fejn ikun hemm provi tal-approprjazzjoni indebita ta' fondi iżda anke f'każijiet fejn il-pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni jiksru b'kull mod id-drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

Kwistjonijiet dwar l-affidabbiltà tad-data

365.  Jinnota li minħabba n-natura tan-nefqiet u t-territorji tal-allokazzjoni tagħhom, il-ġestjoni tad-data f'dan il-qasam hija viżibbilment differenti minn kwalunkwe qasam ieħor tal-baġit tal-Unjoni;

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni u r-riżultati

366.  Jinnota li minħabba l-karattru ta' appoġġ, anke ġestjoni tar-riskju mtejba u sistemi ta' kontroll imsaħħa jikkontribwixxu sostanzjalment għal fokus fuq il-prestazzjoni;

Strumenti ta' inġinerija finanzjarja

367.  Jinnota li f'dan il-qasam, il-FEI ma jirrappreżentawx suġġett ewlieni. Jekk ikun hemm spazju għal dan it-tip ta' appoġġ, huwa pjuttost jiġi utilizzat permezz tal-azzjonijiet tal-FEŻ;

Miżuri li għandhom jittieħdu

368.  Jikkonkludi li l-Kummissjoni għandha:

   (a) issegwi r-rakkomandazzjoni tal-Qorti biex tistabbilixxi u timplimenta proċeduri ta' kontroll intern sabiex tiżgura li l-pagamenti ta' finanzjament mill-ġdid ikunu msejsa fuq nefqa reali, u li ssaħħaħ il-kontrolli ex ante għal kuntratti ta' għotja, inkluż l-użu tal-ippjanar ibbażat fuq ir-riskju, u segwitu sistematiku permezz ta' żjarat;
   (b) tirrifletti s-sett ta' prijoritajiet attwali li qed jinbidel drastikament biex tipprovdi appoġġ finanzjarju effiċjenti mill-Unjoni biex jiġu segwiti mhux biss l-aspetti territorjali (l-Ukrajna, it-Turkija, il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant fost oħrajn), iżda li fl-istess waqt dawk tematiċi wkoll;

369.  Jitlob li l-Kummissjoni tistabbilixxi u timplimenta proċeduri ta' kontroll intern biex tiżgura li l-prefinanzjament jiġi approvat fuq il-bażi tal-infiq reali mġarrab bl-esklużjoni tal-impenji ġuridiċi;

370.  Japprova bis-sħiħ l-istruzzjoni mogħtija mill-Kummissjoni fir-rapport ta' sinteżi tagħha(101) fejn tħeġġeġ lid-DĠ DEVCO "biex ifittex modi biex jiżdied il-limitu li fih huwa r-riżultat tal-kontrolli tagħha jitqies li jipprovdi assigurazzjoni aktar differenzjata tar-riskju u biex sussegwentement jiġu diretti aktar riżorsi ta' kontroll tiegħu lejn oqsma koperti b'riżervi speċifiċi, filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż relattivi effikaċja tal-kontrolli varji";

371.  Jitlob lill-Kummissjoni:

   (a) tipprovdi kull sena lill-Parlament b'valutazzjoni globali tar-RĠAE; kif ukoll
   (b) tindika fir-rapporti ta' attività annwali tad-DĠ DEVCO u d-DĠ NEAR il-miżuri meħuda biex titranġa s-sitwazzjoni fid-delegazzjonijiet bi problemi ta' implimentazzjoni, biex jitnaqqas id-dewmien f'appoġġ baġitarju u biex tissimplifika l-programmi;

Amministrazzjoni

372.  Jinnota li dan l-istess qasam speċifiku huwa relatat man-nefqa ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni, u li l-Kummissjoni, f'ħafna każijiet, ikollha hawnhekk rwol ta' fornitur ta' servizzi għall-oħrajn;

373.  Jirrimarka li madwar 60 % tal-ammont totali jirrappreżenta l-ispiża tal-persunal; il-punti l-oħra jinkludu l-bini, it-tagħmir, l-enerġija, il-komunikazzjoni u l-IT fost l-oħrajn;

374.  Jitlob li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jimplimentaw l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal billi kull sena jippubblikaw l-informazzjoni dwar l-uffiċjali għolja li telqu mill-amministrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll lista ta' kunflitti ta' interess; jitlob li l-istruttura indipendenti msemmija hawn fuq tivvaluta l-kompatibbiltà ta' wara l-impjieg mal-Unjoni jew is-sitwazzjoni li fiha l-uffiċjali u l-ex Membri tal-Parlament jiċċaqalqu mis-settur pubbliku għal dak privat (il-kwistjoni "revolving door") u l-possibbiltà ta' kunflitt ta' interess, u jiddefinixxu b'mod ċar il-perjodi ta' preklużjoni, li għandhom ikopru mill-inqas il-perjodu li matulu jingħataw benefiċċji tranżitorji;

375.  Jirrimarka li ħames ex uffiċjali kienu impjegati bħala konsulenti speċjali fl-2014 u f'każ wieħed ingħatat remunerazzjoni għal 43 ġimgħa u fiż-żewġ każijiet oħra għal 30 ġimgħa; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi aktar informazzjoni dwar ir-raġuni għaliex il-kuntratti oriġinali ma ġewx prorogati minflok ma l-ex uffiċjali msemmija hawn fuq tħallsu kuljum, jekk dawk il-kuntratti oriġinali ġewx ikkunsidrati u jekk dan huwa l-każ, kif u jekk il-ħlas tal-pensjonijiet sarx fl-istess ħin;

376.  Jirrimarka li permezz taż-żieda fis-sigħat tax-xogħol minn 37,5 għal 40 siegħa fil-ġimgħa, skont ir-reviżjoni tar-Regolamenti tal-Persunal, jinkiseb l-ekwivalenti ta' madwar 2 900 post u li virtwalment ipaċi t-tnaqqis fl-għadd tal-persunal ta' 5 % fuq diversi snin li ntlaħaq qbil dwaru fir-riforma tar-Regolamenti tal-Persunal; jistieden lill-Kummissjoni tressaq rapport trasparenti b'indikazzjonijiet annwali tat-tnaqqis ippjanat fil-postijiet u biex fih tqis iż-żieda fil-ħin tax-xogħol;

377.  Jenfasizza li għal kull membru tal-Kummissjoni, il-proċedura ta' kwittanza tieħu preċedenza fuq laqgħat oħra billi l-kumitat responsabbli tal-Parlament iqis li kull Kummissarju huwa responsabbli quddiem il-Parlament;

378.  Jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-informaturi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kull istituzzjoni tal-Unjoni timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni tal-informaturi; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi fl-Unjoni;

379.  Jitlob li dawk l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni li għadhom ma għamlux dan jadottaw b'mod urġenti regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u jieħdu approċċ komuni fil-konfront tal-obbligi tagħhom, b'enfasi fuq il-protezzjoni tal-informaturi; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-protezzjoni tal-informaturi fil-kuntest tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tas-Sigrieti Kummerċjali; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi leġiżlazzjoni dwar livell minimu ta' protezzjoni għall-informaturi fl-Unjoni; jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji jemendaw ir-Regolamenti tal-Persunal biex jiġi żgurat li dawn mhux biss jobbligaw formalment lill-uffiċjali biex jirrapportaw kull tip ta' irregolarità, iżda wkoll jistabbilixxu protezzjoni xierqa għall-informaturi; jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji jimplimentaw l-Artikolu 22(c) tar-Regolamenti tal-Persunal mingħajr dewmien;

380.  Jesprimi tħassib dwar l-għadd ta' suwiċidji fost il-persunal; huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-benessri tal-persunal, fi sforz biex jieqfu s-suwiċidji;

381.  Jinnota b'dispjaċir li l-ebda rakkomandazzjoni ma ġiet implimentata bis-sħiħ, 5 rakkomandazzjonijiet ġew implimentati fil-parti l-kbira tal-aspetti, u 3 rakkomandazzjonijiet ġew implimentati f'xi aspetti minn tmien rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Qorti fis-snin 2011-2012;

382.  Jinnota li l-livell ta' leave tal-mard fil-Kummissjoni jibqa' stabbli; jilqa' t-twaqqif ta' grupp ta' appoġġ psikosoċjali, li ra l-għadd ta' jiem ta' assenza jonqos minn 2 200 fl-2010 għal 772 fl-2014; jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-ħtieġa ta' intervent fi 868 każ, għalkemm bi grad ta' sodisfazzjon ta' 95 %;

383.  Jieħu nota dwar il-fatt li aktar minn 250 membru tal-persunal, li ma ttiħdux fil-kabinetti l-ġodda, ġew integrati mill-ġdid jew ospitati fid-DĠ u li madwar 550 membru tal-persunal tal-kabinetti l-ġodda ġew milqugħa fil-Kummissjoni Juncker il-ġdida;

384.  Iqis l-immunità tal-persunal tal-Unjoni mill-ġurisdizzjoni kriminali fl-Istati Membri, li jmur lura 64 sena, huwa privileġġ li ilu ma jgħoddx; jitlob li dan il-privileġġ taħt il-Protokoll għat-Trattat ikun limitat għal persunal tal-Unjoni f'pajjiżi barra mill-UE;

Legalità u regolarità; kwistjonijiet ta' żball

385.  Josserva li l-Qorti analizzat 129 tranżazzjoni, li minnhom 20 kienu milquta minn żbalji; jinnota li abbażi tat-12-il żball kwantifikat il-livell stmat ta' żball huwa ta' 0,5 %;

386.  Jinnota li l-iżbalji prinċipali jinkludu allowances tal-persunal ineleġibbli jew kalkulati ħażin u benefiċċji relatati, pagamenti li saru għal servizzi mhux koperti mill-kuntratt eżistenti u spejjeż oħra mingħajr ġustifikazzjoni xierqa;

Kontribut skont it-tip ta' żball

Amministrazzjoni

Allowances tal-persunal ineleġibbli jew kalkulati ħażin u benefiċċji relatati

70%

Pagamenti magħmula għal servizzi mhux koperti minn kuntratt eżistenti

22%

Spejjeż oħra mingħajr ġustifikazzjoni xierqa

8%

Total

100%

Kodiċi ta' mġiba u kunflitt ta' interess

387.  Jinnota l-attenzjoni qawwija tal-pubbliku u l-midja b'rabta ma' kwistjonijiet ta' integrità, li jimplika li kodiċijiet ta' mġiba li jiffunzjona sew jeħtieġu attenzjoni kontinwa; jenfasizza li kodiċi ta' mġiba huwa biss miżura preventiva effikaċi jekk applikat kif suppost u jekk il-konformità tiġi riveduta b'mod sistematiku, mhux biss f'każijiet ta' inċidenti; jirrimarka li huwa meħtieġ rieżami tal-kodiċi ta' mġiba sa tmiem l-2017;

388.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji tal-Unjoni jtejbu s-sensibilizzazzjoni dwar il-politiki li jittrattaw il-kunflitt ta' interess fost l-uffiċjali tagħhom, flimkien mal-attivitajiet li għaddejjin ta' sensibilizzazzjoni u l-inklużjoni tal-integrità u t-trasparenza bħala punt obbligatorju li għandu jiġi diskuss matul il-proċeduri ta' reklutaġġ u l-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni; iqis li għandha ssir distinzjoni bejn ir-rappreżentanti eletti u l-uffiċjali pubbliċi fil-leġiżlazzjoni dwar il-kunflitti ta' interess; jemmen li għandu jkun hemm ukoll regolamenti bħal dak fl-Istati Membri għall-uffiċjali pubbliċi u l-impjegati tas-servizz pubbliku involuti fl-amministrazzjoni u l-monitoraġġ tas-sussidji tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' bażi ġuridika dwar din il-kwistjoni;

389.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkomunika d-dokumenti b'mod proattiv fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Etika Ad Hoc dwar l-impjiegi wara l-mandat ta' ex Kummissarji, billi teditja l-informazzjoni kummerċjali jew personali f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001;

390.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-kodiċi ta' mġiba tal-Kummissarji sa tmiem l-2017, inkluż billi tiddefinixxi x'jikkostitwixxi "kunflitt ta' interess" kif ukoll l-introduzzjoni ta' kriterji għall-valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta' impjieg wara l-mandat u testendi l-perjodu ta' preklużjoni għal tliet snin għall-Kummissarji; jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jindikaw b'mod ċar kwalunkwe kunflitt ta' interessi potenzjali tal-membru kandidat tagħhom tal-Kummissjoni u tispjega kif il-kunflitti ta' interess huma definiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; fil-każ ta' interpretazzjonijiet diverġenti ta' kunflitti ta' interess bejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali u r-regoli li l-Kummissjoni stess tapplika f'dan ir-rigward, tqis li din l-aħħar interpretazzjoni għandha tiġi segwita mill-Istati Membri;

391.  Jitlob li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari f'dan ir-rigward lill-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u tal-prattiki ta' korruzzjoni fil-każ ta' aġenziji deċentralizzati, li huma partikolarment vulnerabbli meta jitqies il-fatt li huma relattivament skonoxxuti mill-pubbliku u jinsabu mferrxin madwar l-Unjoni;

392.  Jirrimarka li pass importanti fir-rigward tal-kunflitti ta' interess huwa li tiżdied it-trasparenza tal-President tal-Kummissjoni, il-kumitat ta' etika ad hoc tal-Kummissjoni u tas-Segretarjat Ġenerali, meta jkunu qed jiġu rieżaminati s-sitwazzjonijiet ta' kunflitt potenzjali; jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod proattiv tippubblika l-opinjonijiet tal-kumitat etiku skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 ħalli tippermetti lill-pubbliku jżomm lill-Kummissjoni responsabbli għad-deċiżjonijiet li tieħu; itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament li l-kumitat etiku ad hoc jiġi riformat biex jestendi s-setgħat tiegħu u jinkludi esperti indipendenti;

393.  Jistma li l-kodiċi ta' mġiba għall-Kummissarji għandu jinkludi deskrizzjoni aktar ċara tal-kompitu tal-Kumitat ta' Etika Ad Hoc, u jinkludi r-rekwiżit li l-membri tal-Kumitat ikunu esperti indipendenti;

394.  Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika d-dikjarazzjonijiet ta' interess f'format miftuħ li jinqara elettronikament;

395.  Iqis li l-impjegati tal-gvern reklutati mal-uffiċċju privat ta' Kummissarju Ewropew preferibbilment m'għandux ikollhom bħala parti mill-inkariġi tagħhom relazzjonijiet mal-Istat Membru tagħhom, sakemm ma jkunux sottoposti għal eżami xieraq kontra kwalunkwe kunflitt ma' interessi leġittimi tal-Kummissjoni;

Kunflitti ta' interess fil-ġestjoni kondiviża u f'pajjiżi terzi b'rabta mal-ġestjoni tal-fondi tal-UE

396.  Jirrimarka li xi Stati Membri m'għandhomx liġijiet dwar ministri li jeskludu l-possibbiltà ta' detenturi ta' kariga peress li jkunu proprjetarji uniċi jew proprjetarji parzjali ta' negozji;

397.  Jemmen li hemm kunflitt serju ta' interess fil-possibbiltà li negozji li jkunu proprjetà ta' uffiċjali tal-Unjoni jistgħu japplikaw għal fondi tal-Unjoni jew jistgħu jirċievu tali fondi bħala subkuntratturi, filwaqt li s-sidien u d-detenturi ta' kariga stess huma responsabbli kemm għalk-użu xieraq tal-fondi kif ukoll għall-kontroll tal-użu tagħhom;

398.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora klawsola f'liġijiet futuri kollha tal-Unjoni dwar il-pagamenti li jindikaw li n-negozji li huma proprjetà ta' detenturi ta' kariga fl-Istati Membri tal-Unjoni u f'pajjiżi terzi ma jistgħu jitolbu jew jirċievu l-ebda finanzjament mill-Unjoni;

Trasparenza

399.  Jemmen li d-data kollha dwar l-implimentazzjoni tal-baġit fi ħdan l-UE għandha tkun trasparenti u ġustifikabbli permezz ta' pubblikazzjoni, inkluż l-infiq tal-Istati Membri marbut mal-ġestjoni konġunta;

400.  Jenfasizza l-prinċipju li l-Kummissjoni fil-livelli kollha għandha ttemm il-kuntatti ma' lobbisti mhux irreġistrati;

401.  Jistieden lill-Kummissjoni tespandi r-reġistrazzjoni ta' data tal-laqgħat ma' lobbisti għal kull min hu involut fil-proċess ta' tfassil tal-politika tal-Unjoni billi titlob lid-DĠ tagħhom rapporti regolari dwar il-laqgħat li jsiru fi ħdan is-servizzi rispettivi tagħhom, u bl-istabbiliment ta' din l-informazzjoni b'mod faċilment aċċessibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni;

402.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tirreġistra u tiżvela kull kontribut li jaslilha mil-lobbisti/rappreżentanti ta' interess dwar abbozz ta' politiki u liġijiet bħala "impatt leġiżlattiv"; jissuġġerixxi li dan l-impatt leġiżlattiv għandu jinkludi informazzjoni dettaljata dwar il-lobbisti li l-fehmiet tagħhom kellhom impatt sostanzjali fuq il-proposti tal-Kummissjoni;

403.  Jilqa' l-pubblikazzjoni ta' lista ta' uffiċjali għolja li se jħallu l-Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-membri kollha tal-Kabinett fid-definizzjoni ta' uffiċjali għolja;

Gruppi esperti

404.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni issegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman kontra l-kunflitti ta' interess fi gruppi esperti u tipposponi l-adozzjoni ta' regoli orizzontali, sakemm il-Parlament ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu abbażi tal-ħidma li għaddejja fuq ir-rapport konġunt fuq inizjattiva proprja CONT-JURI;

Oħrajn

Il-migrazzjoni u r-rifuġjati

405.  Jilqa' l-informazzjoni dwar fondi, li tista' tintuża biex ittaffi sitwazzjonijiet ta' kriżi kkawżati minn influss kbir ta' rifuġjati(102);

406.  Huwa tal-fehma li l-fondi tal-Unjoni involuti fil-politika dwar il-migrazzjoni għandhom ikunu suġġetti għal kontroll u awditjar fuq il-bażi tal-indikaturi tal-prestazzjoni;

407.  Jinnota l-kriżi kontinwa tal-migrazzjoni li għaddejja u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata b'soluzzjoni koerenti tal-Unjoni; jinnota l-fondi allokati għall-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntiera esterna fl-2014, u jitlob lill-Qorti tikkunsidra tħejji malajr rapport speċjali dwar l-effikaċja ta' dawn il-fondi, filwaqt li jinsiltu konklużjonijiet li għandhom jiġu riflessi fil-proċess kontinwu ta' titjib tal-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri;

408.  Referenza għall-paragrafu 234 u 235 tar-riżoluzzjoni ta' kwittanza 2013; jitlob aġġornament dwar il-kooperazzjoni kontinwa mal-Grupp ta' Ġestjoni Internazzjonali u għal informazzjoni mill-Kummissjoni, b'mod partikolari dwar kuntratti u pagamenti ġodda u dawk li għadhom għaddejjin;

409.  Jitlob kjarifika dwar liema proġetti tal-Unjoni li ma tlestewx fil-Greċja ma jistgħux jibqgħu jiġu ffinanzjati wara l-31 ta' Diċembru 2015; jitlob li jiġi ċċarat x'għandu jiġri f'kull wieħed minn dawn il-proġetti;

OLAF

410.  Jikkunsidra li l-OLAF hu attur kruċjali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u jemmen li hu tal-akbar importanza li din l-istituzzjonijiet taħdem b'mod effikaċi u indipendenti; jirrakkomanda li, bi qbil mar-Regolament dwar l-OLAF, il-Kumitat Superviżorju tal-OLAF jingħata aċċess għall-informazzjoni meħtieġa għall-qadieffikaċi tal-mandat tiegħu fir-rigward tas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-OLAF u li jingħata indipendenza baġitarja;

411.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Istati Membri mhumiex qed jagħtu segwitu għall-każijiet allegati ta' frodi li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif qed jippreżentahomlhom l-OLAF; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri xierqa u lill-OLAF ikompli u jħaffef l-analiżi tiegħu tar-raġunijiet għalfejn l-Istati Membri ma jatux segwitu għall-każijiet allegati, biex jipprovdi lill-Parlament bis-sejbiet tiegħu f'dan ir-rigward u biex ikompli jappoġġa lill-Istati Membri fit-titjib tal-prestazzjoni tagħhom fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta' frodi fil-konfront tal-fondi Ewropej;

412.  Jinnota l-isforzi tal-OLAF biex jimplimenta l-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Superviżorju (KS) tiegħu(103); jixtieq li jkun infurmat, madankollu, dwar jekk id-differenzi fundamentali dwar jekk ir-rakkomandazzjonijiet rispettivi ġewx implimentati jew le; jistenna li fil-futur l-OLAF jiddikjara b'mod ċar, fejn u sa liema punt huwa jiddevja mil-linja oriġinali ta' rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Kumitat ta' Sorveljanza; jinnota li l-2014 kienet l-ewwel sena li fiha l-Kumitat Superviżorju ddeċieda li jagħti segwitu lir-rakkomandazzjonijiet maħruġa qabel; jistieden lill-OLAF kif ukoll lill-Kumitat Superviżorju jirrepetu dan l-eżerċizzju fuq bażi annwali;

413.  Iħeġġeġ lill-OLAF jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni diretta tad-Direttur Ġenerali f'investigazzjonijiet, peress li l-Artikolu 7(1) u (2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 jistipula b'mod ċar li l-investigazzjonijiet għandhom jitmexxew minn persunal maħtur mid-Direttur Ġenerali u mhux mid-Direttur Ġenerali nnifsu, peress li dan jista' joħloq investigazzjonijiet b'objettivi konfliġġenti;

414.  Jistenna li l-OLAF jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-kumitat superviżorju biex jinkludi l-verifika ta' kwalunkwe kunflitt potenzjali ta' interess bejn id-dmirijiet ta' espert nazzjonali u l-parteċipazzjoni tiegħu f'attivitajiet ta' investigazzjoni fil-fajl tal-każ rispettiv;

415.  Jinsab ferm konvint li l-kumitat superviżorju għandu jiġi infurmat b'kull każ magħluq li fih l-informazzjoni tkun għaddiet lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, sabiex jiġu protetti l-garanziji proċedurali tal-persuni kkonċernati bl-allegazzjonijiet; jitlob lill-OLAF jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Superviżorju mill-aktar fis possibbli;

416.  Jinnota li fl-2014 l-OLAF għalaq total ta' 307 investigazzjonijiet u attivitajiet koordinati; li f'147 minn dawn l-investigazzjonijiet, l-OLAF ħareġ rakkomandazzjoni li twassal għal rata ta' 47 %; jinnota li fis-snin ta' qabel l-2011, ir-rata kienet regolarment 'l fuq minn 50 %; jistenna li l-OLAF jieħu miżuri sabiex jerġa' jikseb l-effikaċja b'mod permanenti billi jtejjeb il-proċedura tal-għażla tiegħu; huwa tal-fehma li l-OLAF għandu jerġa' jikkunsidra r-Rakkomandazzjoni Nru 31 tal-Kumitat Superviżorju sabiex iżid l-effikaċja tiegħu;

417.  Jinnota l-isforzi konġunti tal-OLAF u tal-Kumitat Superviżorju biex jintlaħaq qbil dwar arranġamenti ta' ħidma ġodda; itenni t-talba tiegħu relatata mal-baġit tal-2013 għal riżoluzzjoni rapida tal-kwistjonijiet li fadal bejn l-OLAF u l-Kumitat Superviżorju tiegħu, sabiex ikunu jistgħu jwettqu b'mod effikaċi d-dmirijiet ġuridiċi tagħhom fil-kundizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni attwali limitata tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha u taħdem b'mod attiv fuq soluzzjoni fit-tul li għandha tiġi stabbilita mingħajr dewmien;

418.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-kulleġġ li jneħħi l-immunità tad-Direttur Ġenerali tal-OLAF, sabiex tippermetti lill-awtoritajiet ġudizzjarji Belġjani jinvestigaw ir-reġistrazzjoni possibbilment illegali ta' konversazzjonijiet telefoniċi (miktuba mill-OLAF) bejn xhud (imqanqla mill-OLAF biex issir it-telefonata) u persuna fil-bini tal-OLAF u bl-assistenza tal-investigaturi tal-OLAF;

419.  Jenfasizza li l-Kumitat Superviżorju għandu, bħala kwistjoni ta' konsistenza mal-mandat tiegħu, ikollu persunal awtonomu li jkun separat mill-persunal tal-amministrazzjoni tal-OLAF, kif ukoll awtonomija finanzjarja; jilqa' l-isforzi li għaddejjin tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward;

420.  Iħeġġeġ lill-OLAF jagħti aċċess għad-dokumenti lill-Kumitat Superviżorju li dan tal-aħħar jikkunsidra meħtieġ biex iwettaq il-kompitu tiegħu skont il-mandat tiegħu skont il-mandat leġiżlattiv;

421.  Jinnota li fl-2014, ittieħdu passi sinifikanti mill-OLAF biex tittejjeb il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri permezz ta' twettiq ta' azzjonijiet ta' prijorità tal-istrateġija kontra l-frodi pluriennali, b'enfasi kemm fuq l-iżvilupp ta' strateġiji kontra l-frodi fil-livell tas-servizz u l-aġenziji tal-Kummissjoni u b'appoġġ għall-Istati Membri biex jiżviluppaw l-istrateġiji kontra l-frodi tagħhom stess;

422.  Jirrimarka li, fl-2014, l-OLAF irrakkomanda ammont rekord ta' rkupri finanzjarji għall-baġit tal-Unjoni, li jammontaw għal EUR 901 miljun, aktar mid-doppju tal-ammont għall-2013; jirrimarka li fl-2014, l-ammont totali rkuprat mill-awtoritajiet rilevanti żdied ukoll b'segwitu tar-rakkomandazzjoni tal-OLAF biex jiġu rkuprati EUR 206,5 miljun (fl-2013 kien ta' EUR 117-il miljun);

423.  Iħeġġeġ lill-OLAF ifassal regoli interni dwar l-informaturi skont ir-Regolament tal-Persunal il-ġdid tal-2014;

424.  Ifakkar li l-Kummissjoni rċeviet talba biex titneħħa l-immunità tal-persunal tagħha mill-Qrati Belġjani; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tikkoopera b'mod sħiħ mal-awtoritajiet ġudizzjarji Belġjani;

425.  Jisħaq li fir-rapport annwali tal-OLAF tal-2014 hemm speċifikati l-attivitajiet investigattivi u r-riżultati għal kull settur; jitlob li l-OLAF jipprovdi fir-rapport annwali tiegħu li jmiss informazzjoni dettaljata dwar it-tip ta' investigazzjoni u r-riżultati fis-setturi kollha;

Ftehimiet dwar it-tabakk

426.  Ifakkar li f'Mejju 2015, il-Kummissjoni wiegħdet li tippreżenta l-valutazzjoni tagħha ta' ftehim ma' Philip Morris International (PMI) malajr kemm jista' jkun; jenfasizza li l-Kummissjoni pposponiet il-pubblikazzjoni tal-valutazzjoni diversi drabi u li din fl-aħħar ġiet ippubblikata fl-24 ta' Frar 2016, ġurnata qabel ma l-Parlament kellu jagħmel dibattitu dwar il-kwistjoni fil-plenarja; jikkunsidra b'konvinzjoni li pubblikazzjoni hekk tard tikkostitwixxi nuqqas serju min-naħa tal-Kummissjoni milli taqdi l-obbligi tagħha ta' trasparenza, fil-konfront kemm tal-Parlament kif ukoll taċ-ċittadini, u b'hekk jimmina l-kapaċità tal-Parlament li jesprimi fehmtu f'waqtha dwar din il-kwistjoni kumplessa u delikata;

427.  Jenfasizza li, meta ġie konkluż l-ewwel darba fl-2004, il-Ftehim PMI kien strument innovattiv fl-indirizzar tal-kummerċ illeċitu tat-tabakk, iżda jenfasizza li s-suq u l-ambjent regolatorju ġarrbu bidliet sostanzjali minn dak iż-żmien 'l hawn; jisħaq li l-ftehimiet konklużi mal-kumpaniji tat-tabakk magħrufa bħala "l-erbgħa l-kbar"(104) ma jindirizzawx il-karatteristiċi importanti tal-kummerċ illegali tat-tabakk illum il-ġurnata, b'mod partikolari l-proporzjon għoli ta' kummerċ li issa huwa magħmul minn "cheap whites"; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tressaq pjan ta' azzjoni li jistabbilixxi miżuri ġodda intiżi biex jindirizzaw din il-problema b'urġenza;

428.  Huwa tal-fehma li l-elementi kollha koperti mill-ftehimiet dwar it-tabakk se jkunu koperti b'qafas ġuridiku ġdid magħmul mid-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk(105) u Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk (id-"WHO FCTC");

429.  Ifakkar li l-Parlament, fid-9 ta' Marzu 2016(106), esprima l-fehma li l-ftehim mal-PMI m'għandux jiġġedded, jiġi prorogat jew negozjat mill-ġdid;

430.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fil-livell tal-Unjoni u sad-data tal-iskadenza tal-Ftehim PMI, timplimenta l-miżuri kollha meħtieġa biex tittraċċa u tirrintraċċċa l-prodotti tat-tabakk PMI, u tistitwixxi proċedimenti ġudizzjarji għal kwalunkwe qbid illegali ta' prodotti ta' dan il-manifattur sakemm id-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk isiru infurzabbli bis-sħiħ, b'tali mod li ma jkun hemm l-ebda lakuna regolatorja bejn l-iskadenza tal-Ftehim PMI u d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk u l-FCTC;

431.  Jistieden lill-PMI tkompli tapplika d-dispożizzjonijiet dwar it-traċċar u r-rintraċċar u dwar id-diliġenza dovuta ("kun af il-klijent tiegħek") li hemm fil-Ftehim tal-lum, indipendentement minn jekk dan jiġix prorogat jew le;

432.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq regolament ġdid u addizzjonali li jistabbilixxi sistema indipendenti ta' traċċar u rintraċċar u li tapplika dispożizzjonijiet ta' diliġenza dovuta ("kun af il-klijent tiegħek") għat-tabakk mhux ipproċessat, għall-filtri u għall-karti użati mill-industrija tat-tabakk, bħala strument addizzjonali fil-ġlieda kontra l-kuntrabandu u l-prodotti ffalsifikati;

433.  Jiddispjaċih dwar id-dewmien tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni b'rabta mal-ftehimiet dwar it-tabakk; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi dan mill-aktar fis possibbli, fejn tispjega r-riżultati tal-investimenti li saru bl-użu tal-flus imħallsa mill-kumpaniji tat-tabakk skont dawn il-ftehimiet;

434.  Jinsab imħasseb dwar is-sejbiet tal-Ombudsman Ewropew(107), li ddikjara li, bl-eċċezzjoni ta' DĠ HEALTH, il-Kummissjoni ma kinitx qed "timplimenta b'mod sħiħ li r-regoli u l-linji gwida tad-WHO-NU dwar it-trasparenza dwar il-lobbying tal-industrija tat-tabakk"; għalhekk huwa tal-fehma li l-kredibbiltà u s-serjetà tal-Kummissjoni ġew kompromessi;

435.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-Unjoni jimplimentaw l-Artikolu 5.3 tal-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa skont ir-rakkomandazzjonijiet fil-linji gwida tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika minnufih il-ftehimiet ta' valutazzjoni ma' kumpaniji tat-tabakk, kif ukoll valutazzjoni tal-impatt dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

Skejjel Ewropej

436.  Jinnota li l-Iskejjel Ewropej irċevew EUR 164,2 miljun mill-baġit tal-UE, li jikkostitwixxi 59 % tal-baġit operattiv tal-iskejjel;

437.  Jinsab imħasseb ħafna dwar il-konklużjonijiet fir-rapport tal-Qorti dwar il-kontijiet annwali tal-Iskejjel Ewropej għas-sena finanzjarja 2014 li jaqra: "Minħabba li ssoktaw in-nuqqasijiet tal-kontabbiltà u tal-kontroll, il-Qorti ma tistax tikkonferma li l-kontijiet ikkonsolidati għall-2014 huma ħielsa minn dikjarazzjonijiet skorretti materjali";

438.  Jinnota li d-Direttur Ġenerali għar-Riżorsi Umani u s-Sigurtà (DĠ HR) żammet ir-"riżerva minħabba raġunijiet ta' reputazzjoni" tagħha fir-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni għall-2014 dwar l-iskejjel Ewropej u li r-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea vvuta kontra l-għoti tal-kwittanza għall-kontijiet tal-2012 u tal-2013 tal-Iskejjel Ewropej; jiddispjaċih li r-rappreżentanti tal-Istati Membri mhumiex qed jieħdu l-problemi daqstant bis-serjetà;

439.  Ifakkar li l-Parlament fil-proċedura ta' kwittanza tal-Kummissjoni tal-2010 kien diġà kellu dubju dwar "l-istrutturi tat-teħid ta' deċiżjonijiet u ta' finanzjament tal-Konvenzjoni għall-Iskejjel Ewropej"; u kien talab li l-Kummissjoni "tesplora mal-Istati Membri reviżjoni ta' dik il-Konvenzjoni u [...] tirrapporta sal-31 ta' Diċembru 2012 dwar il-progress li jkun sar"; jinnota li l-Parlament ma rċieva l-ebda rapport ta' progress;

440.  Japprova bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti maħruġa fir-rapport tagħha tal-11 ta' Novembru 2015 dwar il-kontijiet annwali tal-Iskejjel Ewropej għall-2014, li jinkludi persunal tal-kontabbiltà, il-proċedura ta' akkwist, standard ta' kontroll u kwistjonijiet ta' pagament;

441.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress li sar mill-Iskejjel Ewropej fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti u l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni sal-1 ta' Lulju 2016;

442.  Jistieden lill-awtorità baġitarja tqiegħed fir-riżerva partijiet tal-kontribuzzjoni baġitarja tal-Unjoni għall-Iskejjel Ewropej, bl-għan primarjament fir-rigward tal-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali, matul il-proċedura baġitarja tal-2017 sakemm ikun sar progress suffiċjenti fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti;

Euronews

443.  Jinnota li Euronews rċieva EUR 18-il miljun mill-baġit tal-Unjoni fl-2014, minkejja li l-Kummissjoni mhijiex azzjonista ta' Euronews, jinsab imħasseb li l-istruttura tal-governanza attwali ta' Euronews jaf ma tippermettix l-indipendenza u l-awtonomija sħiħa mill-azzjonisti internazzjonali tagħha; jistieden lill-Kummissjoni, fil-funzjoni tagħha bħala kontributur finanzjarju ewlieni, biex tiżgura li Euronews jirrispetta l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba u l-ftehimiet ġuridiċi kollha mal-Kummissjoni, inkluża l-karta vinkolanti dwar l-indipendenza editorjali;

Sommarju

444.  Tikkonkludi b'sommarju li:

   (a) il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jirrappreżentaw ir-rekwiżit ewlieni għall-ġestjoni baġitarja tal-Unjoni;
   (b) il-valutazzjonijiet tal-impatt u tar-riskju għandhom jinftiehmu bħala element integrali ta' dan;
   (c) l-istrateġija attwali ta' semplifikazzjoni hija importanti għall-ġestjoni tajba u l-effiċjenza tagħha; hija trid tkun akkumpanjata minn standards għolja ta' dixxiplina baġitarja;
   (d) prattiki ta' ġestjoni kondiviża għad fihom lok għal titjib f'termini ta' kompatibbiltà akbar bejn il-politiki tal-Unjoni u dawk tal-Istati Membri;
   (e) sforz akbar biex jappoġġa l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji huwa kruċjali;
   (f) ir-rata ġenerali ta' żball tibqa' kważi stabbli f'4,4 %, madankollu t-tipi ta' żball huma ferm eteroġenji;
   (g) l-ebda problema serja ma ġiet identifikata fuq in-naħa tad-dħul; il-prinċipju tal-ING jibqa' kruċjali għal dan is-suċċess; l-adegwatezza tad-dħul hija, madankollu, problema;
   (h) rata ta' żball ogħla mill-medja ġiet identifikata fin-nefqa għall-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi, minkejja li b'mod parallel, monitoraġġ temporanju f'dan il-qasam wera bl-aktar mod ċar sinjali ta' approċċ ta' prestazzjoni;
   (i) l-appoġġ ta' koeżjoni wera biċ-ċar rata ta' żball viżibbilment ogħla għall-politika reġjonali u urbana meta mqabbel ma' dik għall-affarijiet soċjali; approċċ ta' prestazzjoni huwa barra minn hekk sostnut mill-FEI, speċjalment f'xi Stati Membri;
   (j) it-titjib fil-ġestjoni tad-data u l-ipproċessar bla dubju jikkontribwixxi għal approċċ ta' prestazzjoni aktar avvanzata;
   (k) il-qasam tar-riżorsi naturali għandu l-potenzjal li jiżviluppa appoġġ ibbażat fuq proġetti biex tittejjeb l-effiċjenza tas-sorsi tal-Unjoni; barra minn hekk, hemm ħafna lok għal titjib fil-ġestjoni u l-appoġġ istituzzjonali, speċjalment fuq livell ta' Stati Membri;

Riżultati ġenerali u rakkomandazzjonijiet ta' politika

445.  Iqis li l-kwittanza 2014:

   (a) toħloq mudell ġdid ta' fehim tal-effetti u l-benefiċċji baġitarji tal-Unjoni b'mod aktar komprensiv li jkopri l-aspetti kollha, inklużi żbalji, legalità, assorbiment, prestazzjoni u riżultati bħala sistema; u jistieden lill-Kummissjoni u lill-atturi rilevanti l-oħra jkomplu jiżviluppaw metodoloġija xierqa u qafas ta' prestazzjoni li jsegwu approċċ dejjem aktar rigorużi;
   (b) turi li t-test tal-prestazzjoni użat mal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa pass pożittiv fid-direzzjoni t-tajba, għalkemm il-kompatibbiltà tiegħu mal-qafas tal-politika ekonomika tal-Unjoni teħtieġ aktar żvilupp, inkluż CSR b'indikaturi makroekonomiċi rilevanti u prijoritajiet tal-politika ekonomika u soċjali tal-Unjoni regolarment aġġornati;
   (c) tidentifika lok għal titjib fil-ġestjoni baġitarja u jilqa' l-isforz biex tiġi ssemplifikata, inkluża l-valutazzjoni tal-impatt tagħha; turi li proċess ta' segwitu regolari hu ta' benefiċċju kbir;
   (d) jistieden lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-Unjoni jaġġustaw is-sistemi tagħhom ta' ġestjoni u proċedurali biex jimplimentaw b'suċċess elementi ġodda li ġejjin minn ħtiġijiet baġitarji attwali u futuri tal-Unjoni, li jippermetti lill-baġit tal-Unjoni li jirrealizza l-potenzjal tiegħu bl-aħjar mod.
   EUR 2 616 755 356 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 937 182 847 f'approprjazzjonijiet ta' pagament kienu disponibbli għall-politiki dwar it-trasport, inklużi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, is-sigurtà fit-trasport u d-drittijiet tal-passiġġieri, u l-aġenziji ta' trasport,
   EUR 239 313 549 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 71 213 206 f'approprjazzjonijiet ta' pagament kienu disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tat-trasport, inklużi l-Impriżi Konġunti SESAR u Shift2Rail,
   EUR 75 078 470 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 80 731 327 f'approprjazzjonijiet ta' pagament kienu disponibbli għan-nefqa amministrattiva;

C. Opinjonijiet tal-Kumitati

Affarijiet barranin

446.  Jinsab imħasseb dwar iż-żieda fir-rata ta' żbalji sinifikanti fl-intestatura 4 għas-sena finanzjarja 2014; jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet kollha li saru mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha u jħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq segwitu malajr għar-rakkomandazzjonijiet mis-snin preċedenti li għadhom mhumiex implimentati bis-sħiħ;

447.  Jilqa' l-fatt li d-DĠ NEAR irranġa l-iżball sistemiku li affettwa l-infiq tiegħu fl-2013 u għamel il-bidliet sostanzjali lis-sistemi tiegħu meħtieġa mill-Qorti; bl-istess mod jesprimi sodisfazzjon li r-rapport ta' attività annwali tad-DĠ ECHO nstab li kien korrett abbażi tax-xogħol tal-awditjar tal-QEA;

448.  Jinnota bi tħassib l-iżbalji identifikati fil-kuntest tal-verifika tal-infiq għall-kuntratti ta' għotja, li jammontaw għal aktar minn 50 % tal-iżbalji identifikati mill-QEA fl-Intestatura 4; jinnota li l-aktar tip sinifikanti ta' żball jikkonċerna nefqiet ineleġibbli; jenfasizza l-importanza li jiġu pprevenuti jew li jinstabu u jiġu kkoreġġuti l-iżbalji qabel ma jiġu aċċettati n-nefqiet, permezz ta' implimentazzjoni aħjar ta' kontrolli ex ante; jinnota bi tħassib partikolari n-nuqqas ta' Europe Aid li jsib l-iżbalji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-isforzi li saru s'issa biex tinstab soluzzjoni għal dawn il-problemi bil-verifika tal-infiq jiġu intensifikati, u twettaq segwitu bis-sħiħ għar-rakkomandazzjoni dwar is-superviżjoni ta' għotjiet li saret mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha tal-2011;

449.  Jindika l-bżonn ta' valutazzjoni xierqa ex ante f'każijiet fejn il-Kummissjoni, possibbilment permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment, tiddeċiedi li tiffinanzja proġetti infrastrutturali kbar b'impatt ambjentali qawwi, fejn l-għan tal-eżerċizzju jkun li tiġi vverifikata s-sostenibbiltà finanzjarja, ambjentali u soċjali tagħhom, u jitlob li l-fondi tal-UE f'pajjiżi mhux membri jiġu diretti lejn proġetti li jaggarantixxu s-sostenibbiltà finanzjarja u jkunu wkoll ekonomikament u soċjalment utli;

450.  Jirrikonoxxi l-progress kontinwu tal-Kummissjoni fl-akkreditament tal-missjonijiet kollha tal-politika estera u ta' sigurtà komuni skont il-"valutazzjoni fuq sitt pilastri"; jilqa' b'mod partikolari l-fatt li l-akbar tliet missjonijiet issa saru konformi; jissottolinja l-bżonn li l-Kummissjoni takkredita l-missjonijiet kollha bi qbil mar-rakkomandazzjoni tal-Qorti;

451.  Jilqa' l-istabbiliment ta' pjattaforma ta' sostenn għall-missjonijiet (MSP) u jtenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tieħu passi lejn il-ħolqien ta' ċentru ta' servizzi kondiviżi (SSC) ġenwin, flimkien ma' sistema ta' ġestjoni ta' riżorsi integrati (IRMS), bħala mod biex ittejjeb il-ħeffa tal-użu u l-kosteffiċjenza tal-missjonijiet; jipproponi li jiġi aġġornat il-maħżen tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) u jkun ta' servizz ukoll għall-missjonijiet eżistenti tal-PSDK u jkun ġestit mill-SSC futur;

452.  Jiddispjaċih dwar id-dewmien sinifikanti fl-akkwist tat-tagħmir u s-servizzi essenzjali għall-missjonijiet taħt il-PSDK u, bħala konsegwenza, l-effett negattiv fuq il-funzjonament tal-missjonijiet; ifakkar li l-Qorti, fir-rapport speċjali tagħha tal-2012 dwar l-assistenza tal-Unjoni lill-Kosovo relatata mal-istat tad-dritt, irrimarkat dwar din l-ineffiċjenza u kkonkludiet li r-regoli dwar l-akkwist stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju "mhumiex imfassla għal missjonijiet tal-PSDK fejn xi kultant huma meħtieġa reazzjonijiet ta' malajr u flessibbli"; jiddeplora l-fatt li r-reviżjoni riċenti tar-Regolament Finanzjarju ma pproduċietx il-bidliet neċessarji għar-regoli finanzjarji; itenni l-fehma tiegħu li l-ġestjoni tal-linji baġitarji rilevanti għandha tingħata lill-kmandant ta' operazzjoni ċivili, bl-istess mod li kien sar għall-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

453.  Ifakkar li l-effiċjenza tat-taħriġ tal-PSDK u tal-missjonijiet konsultattivi hija mfixkla bil-kbir mid-diffikultajiet istituzzjonali tal-Unjoni biex takkumpanja dawn l-azzjonijiet bl-appoġġ ta' tagħmir, anke dak bażiku; jilqa' f'dan il-kuntest l-isforzi li saru mill-Kummissjoni biex timplimenta l-komunikazzjoni konġunta dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet f'appoġġ tas-sigurtà u l-iżvilupp; jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr kemm jista' jkun il-proposti leġiżlattivi neċessarji għall-ħolqien ta' fond iddedikat, sabiex dan ikun jista' jiġi inkluż fil-baġit tal-Unjoni matul ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP;

454.  Jilqa' r-rapporti speċjali tal-Qorti fl-2015 dwar il-EUPOL Afghanistan u l-appoġġ mill-Unjoni għall-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjonijiet kollha li saru mill-Qorti fil-kuntest ta' dawn ir-rapporti;

455.  Jenfasizza l-importanza li jitqiesu kriterji relatati mal-kuntest meta tiġi evalwata l-effikaċja tal-proġetti tal-Unjoni f'pajjiżi terzi peress li l-attivitajiet ta' għajnuna esterna tal-Unjoni ta' sikwit iseħħu f'reġjuni milquta mill-kriżi u ambjenti li huma politikament diffiċli.

Żvilupp u kooperazzjoni

456.  Ifakkar li l-għajnuna għall-iżvilupp tal-Unjoni u n-nefqiet tal-għajnuna umanitarja spiss iseħħu f'ambjenti diffiċli ħafna li jżidu d-diffikultajiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-proġetti, l-evalwazzjonijiet u l-kontrolli fuq in-nefqa; l-għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja għaldaqstant huma aktar suxxettibbli għall-iżbalji minn oqsma oħra ta' politika tal-Unjoni;

457.  Jinnota li, skont il-Qorti, 57 % tal-iżbalji huma relatati ma' nefqiet ineleġibbli; jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti lill-EuropeAid biex itejjeb il-kontrolli ex ante u jagħmel użu aħjar miż-żjarat fuq il-post sabiex jidentifika l-iżbalji;

458.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li, skont il-Qorti, il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti mid-DĠ ECHO fir-rigward tat-tranżazzjonijiet finanzjarji qed jaħdmu b'mod korrett u li s-sistema ta' rappurtar tiegħu hija affidabbli; jifraħ lid-DĠ ECHO għal dan;

459.  Jirrikonoxxi li n-nefqa relatata mas-sigurtà hija importanti għall-iżvilupp u partikolarment rilevanti fl-isforzi attwali sabiex tiġi indirizzata b'mod komprensiv ir-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp u jintlaħqu riżultati fir-rigward tal-għan nru 16 tal-Aġenda għall-Iżvilupp, iżda jenfasizza li finanzjament bħal dan ma jikkostitwixxix l-għajnuna għall-iżvilupp għall-pajjiżi extra-Ewropej u attwalment ma jistax jinsilet la mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, imwaqqaf mir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u lanqas mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ);

460.  Jirrimarka li fl-2014 żewġ proġetti marbuta mal-ġestjoni tal-fruntieri fil-Libja li swew EUR 12,9 miljun kienu ffinanzjati permezz tal-istrumenti tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; ifakkar li l-objettiv primarju tal-istrument tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp huwa li jitnaqqas il-faqar; itenni t-tħassib kbir tiegħu dwar il-fatt li l-programmi ta' żvilupp jistgħu jintużaw għal skopijiet mhux direttament relatati mal-iżvilupp; ifakkar li approċċ bħal dan mhux se jgħin lill-Unjoni tilħaq l-għan ta' 0,7 % tal-ING li għandu jintuża għal għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp;

461.  Jirrimarka l-valur potenzjali tal-Qafas tar-Riżultati tad-DĠ DEVCO mniedi fl-2015, iżda anke r-riskji assoċjati identifikati mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali tagħha Nru 21/2015; iqis li hemm bżonn li jiġi evitat ukoll ir-riskju aktar politiku li l-impenn lejn l-għadd limitat ta' riżultati kwantifikabbli inklużi mid-DĠ DEVCO fil-qafas se jkun enfasizzat iżżejjed, a skapitu tal-impenn lejn riżultati oħra fir-rigward tal-objettivi tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni, kif ukoll ta' riżultati kwalitattivi; jenfasizza l-importanza li l-qafas jiġi ttrattat bħala komplement għal arranġamenti oħra ta' monitoraġġ u rappurtar;

462.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-Rapport Speċjali Nru 18/2014 tal-Qorti dwar Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, tal-EuropeAid; jistieden lid-DĠ DEVCO biex b'mod urġenti jindirizza d-diversi nuqqasijiet fis-sistemi tiegħu ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ indikati fir-rapport speċjali tal-Qorti, speċjalment dawk relatati ma' nuqqasijiet serji fis-sistema ta' evalwazzjoni tad-DĠ DEVCO; jenfasizza li sistema ta' evalwazzjoni li tiffunzjona ħażin iżżid ir-riskji li jintgħażlu proġetti li tonqsilhom il-kwalità jew li ma jilħqux l-objettivi tagħhom; jirrimarka u jinsab imħasseb dwar l-opinjonijiet diverġenti bejn il-Kummissjoni u l-Qorti f'dak li jirrigwarda informazzjoni affidabbli dwar l-effikaċja tal-operazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju; jemmen li hemm rabta bejn nuqqas ta' persunal fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni u fl-unità tal-evalwazzjoni tad-DĠ DEVCO u l-problemi enfasizzati mill-Qorti; iqis li dan huwa eżempju tal-konsegwenzi detrimentali li t-tnaqqis tal-impjegati jista' jkollu għall-funzjonament effikaċi tal-programmi tal-Unjoni;

463.  Jafda li d-DĠ DEVCO se jindirizza d-diversi nuqqasijiet fis-sistemi ta' evalwazzjoni u monitoraġġ tiegħu indikati fir-Rapport Speċjali Nru 18/2014 tal-Qorti;

464.  Jitlob l-introduzzjoni ta' setgħat ta' skrutinju formali fir-rigward tal-FEŻ, possibbilment permezz ta' ftehim interistituzzjonali ta' natura vinkolanti skont l-Artikolu 295 tat-TFUE;

465.  Jinsab serjament imħasseb dwar is-sejbiet tar-Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-Qorti dwar il-ġestjoni mill-Kummissjoni ta' Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd (FPAs); jirrimarka li l-Qorti tesprimi dubji dwar is-sostenibbiltà tal-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd minħabba l-applikazzjoni diffiċli tal-kunċett ta' sajd eċċessiv; jinnota wkoll li l-Qorti serjament tikkontesta l-kwalità tal-monitoraġġ mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd; jiddispjaċih ukoll li, skont il-Qorti, l-evalwazzjonijiet ex post tal-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd mhumiex jintużaw biżżejjed għall-istabbiliment ta' ftehimiet ta' segwitu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta kemm jista' jkun malajr il-bosta rakkomandazzjonijiet tal-Qorti;

466.  Ifakkar li nuqqas kbir virtwalment kostanti ta' fondi għall-pagamenti fl-2014 aggrava d-diffikultajiet tad-DĠ ECHO biex iwieġeb b'mod adegwat għall-kriżijiet umanitarji dejjem agħar fil-viċinat tal-Unjoni u lil hinn; jilqa' l-fatt li approprjazzjonijiet adattati aħjar fil-baġits tal-Unjoni tal-2015 u l-2016 fil-biċċa l-kbira solvew il-problema tal-pagamenti tad-DĠ ECHO;

467.  Jiddispjaċih li minħabba nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2014, pagamenti ta' appoġġ baġitarju għall-Marokk u l-Ġordan li kellhom valur globali ta' EUR 43 miljun ma setgħux isiru fl-2014 kif previst fil-kuntratt; jidhirlu li dan huwa ta' detriment serju għall-kredibbiltà tal-Unjoni;

Impjiegi u affarijiet soċjali

468.  Jinnota bi tħassib li l-livell stmat ta' żball fil-qasam tal-politika tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali huwa ta' 3,7 % fl-2014, li hu kemm kemm ogħla mis-sena preċedenti (3,1 %); jenfasizza li dan jirrappreżenta pass lura fil-proċess biex tintlaħaq rata ta' żball li tkun taħt l-objettiv ta' 2 %;

469.  Jilqa' l-fatt li r-rapport tal-Qorti janalizza l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni fid-dawl tal-istrateġija Ewropa 2020; jinnota l-osservazzjoni li l-kontribuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni mhijiex identifikata separatament fil-kuntest tal-kisba tal-objettivi ewlenin, bħal dawk dwar l-impjieg u l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

470.  Jilqa', barra minn hekk, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti li l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-QFP jeħtieġ li jiġu allinjati aħjar u l-għanijiet politiċi ta' livell għoli jeħtieġ li jiġu tradotti f'objettivi operattivi utli, u jenfasizza l-importanza li tingħata attenzjoni fuq il-prestazzjoni u r-riżultati kif ukoll fuq il-valur miżjud, b'mod partikolari fil-każijiet tal-miri ewlenin fil-qasam soċjali u f'dak tal-impjiegi, fejn il-Kummissjoni ma għandhiex il-kompetenza li toħloq qafas ġuridikament vinkolanti; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa aktar l-indikaturi tar-riżultati u s-sistemi ta' monitoraġġ sabiex tikkumpara r-riżultati mal-objettivi maqbula, sabiex tkun infurmata aħjar meta tkun qed tistabbilixxi l-għanijiet futuri u sabiex iżżid l-effiċjenza tal-infiq tal-UE;

471.  Jinnota l-osservazzjonijiet tal-Qorti dwar iż-żieda fir-riskju ta' irregolaritajiet f'każijiet ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) li jipparteċipaw fil-programm Orizzont 2020; jappoġġa r-risposta tal-Kummissjoni li l-involviment tal-SMEs fil-programm huwa kruċjali għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi u jinnota l-fatt li r-regoli amministrattivi għall-SMEs ġew issemplifikati, u jenfasizza li semplifikazzjoni ulterjuri kieku twassal għal involviment akbar min-naħa tal-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli permezz tal-SMEs;

472.  Jinnota li l-SMEs huma dawk li joħolqu l-aktar impjiegi fl-Ewropa u jqis li hemm aktar x'jista' jsir biex tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi ta' finanzjament tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi aktar miżuri li jħeġġu l-parteċipazzjoni attiva tal-SMEs, inkluża l-applikazzjoni tal-prinċipju "l-ewwel aħseb fiż-żgħir";

473.  Jinnota li n-natura intanġibbli tal-investimenti fil-kapital uman, id-diversità tal-attivitajiet u l-involviment ta' diversi sħab, li ta' sikwit ikunu fuq skala żgħira, fl-implimentazzjoni tal-proġetti għadhom ir-riskji ewlenin għar-regolarità tal-infiq tal-FSE; jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-azzjonijiet ta' mitigazzjoni speċifiċi, bl-inklużjoni ta' miżuri kemm preventivi kif ukoll korrettivi;

474.  Jinnota s-sejbiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 17/2015 dwar ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE matul il-perjodu 2012-2014; jinnota bi tħassib in-nuqqasijiet fir-rappurtar tal-Kummissjoni dwar l-impatt ta' dawn il-fondi; iqis li passi ulterjuri lejn politika msejsa fuq ir-riżultati huma vitali biex tiġi żgurata responsabbiltà finanzjarja soda u użu effiċjenti tal-fondi tal-UE;

475.  Jinsab imħasseb li r-rati ta' żball ogħla segwiti minn sospensjonijiet u interruzzjonijiet jistgħu jaffettwaw l-għeluq b'suċċess tal-programmi 2007-2013;

476.  Iqis li l-promozzjoni ta' użu usa' ta' għażliet issemplifikati għall-ispejjeż tista' twassal għal tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi, inqas żbalji u aktar enfasi fuq il-prestazzjoni u r-riżultati; jirrimarka, madankollu, li l-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż għandhom jiġu applikati f'ambjent ta' ċertezza tad-dritt u ta' fiduċja, akkumpanjati minn valutazzjoni tal-benefiċċji u bl-involviment sħiħ tal-partijiet interessati fil-livelli kollha; jenfasizza li l-għażliet issemplifikati għall-ispejjeż għandhom jibqgħu alternattiva għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri;

477.  Jinsisti li l-Istati Membri jevitaw aktar kumplikazzjonijiet tar-regoli u r-rekwiżiti relatati mal-implimentazzjoni tal-FSE li jimponu piżijiet addizzjonali fuq il-benefiċjarji u jżidu r-riskju ta' żbalji;

478.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li minn 178 tranżazzjoni eżaminata mill-Qorti fil-qasam tal-politika tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali, 62 (34,8 %) kienu milquta minn żbalji, li minnhom 12 kienu żbalji kwantifikabbli li jaqbżu l-20 % (6,7 %); iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta miżuri korrettivi u tapplika proċeduri stretti biex tnaqqas ir-riskju ta' irregolaritajiet f'dan il-qasam ta' politika kif ukoll tagħti segwitu għall-każijiet ta' nefqa ineleġibbli identifikati mill-Qorti;

479.  Jiddispjaċih li l-għadd ta' programmi tal-FSE b'rata ta' żball ta' aktar minn 5 % żdied minn 18,8 % fl-2013 għal 22,9 % fl-2014 u li l-volum ta' pagamenti milquta minn dawn ir-rati żdied b'mod drammatiku minn 11,2 % għal 25,2 %;

480.  Jiġbed l-attenzjoni dwar l-osservazzjoni ripetuta tal-Qorti li l-perċentwal ta' żball kien ikun inqas kieku l-awtoritajiet nazzjonali għamlu użu aħjar mit-tagħrif disponibbli qabel ma bagħtu l-applikazzjonijiet għal pagamenti lill-Kummissjoni; f'dan ir-rigward, jinsisti li l-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali jwettqu verifiki aktar bir-reqqa u jevitaw milli jitolbu għal rimborż ta' nefqiet inkorretti;

481.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw l-għodda ta' valutazzjoni tar-riskju Arachne u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tipprovdi lill-Istati Membri b'linji gwida rilevanti u assistenza teknika għall-implimentazzjoni korretta tar-rekwiżiti ta' ġestjoni u kontroll fil-perjodu 2014-2020; jinsisti li l-Kummissjoni ttejjeb l-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri;

482.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti sabiex tiżgura li l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni tikkontribwixxi aħjar għall-kisba tal-objettivi ewlenin fil-qasam soċjali u tal-impjiegi tal-Istrateġija Ewropa 2020; f'dan ir-rigward, jistenna li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jużaw indikaturi ta' prestazzjoni aħjar u jtejbu r-rappurtar dwar ir-riżultati miksuba matul il-perjodu 2014-2020;

Ambjent, saħħa pubblika u sikurezza tal-ikel

483.  Jixtieq itenni li, f'konformità mat-TFUE, il-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit wara li jkun eżamina l-kontijiet, ir-rapport finanzjarju, ir-rapport ta' valutazzjoni msemmi fl-Artikolu 318 tat-TFUE, ir-rapport annwali tal-Qorti flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet li jkunu qed jiġu awditjati, id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u kwalunkwe rapport speċjali rilevanti ieħor mill-Qorti;

484.  Ifakkar li l-2014 se tkun l-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-QFP l-ġdid, li għandu l-għan li jiddetermina d-daqs u d-distribuzzjoni tan-nefqa tal-Unjoni għall-perjodu mill-2014 sal-2020, u li, bħala riżultat ta' dan, il-livell ta' implimentazzjoni hu aktar baxx milli fis-snin ta' qabel;

485.  Jieħu nota tal-preżentazzjoni tal-oqsma ta' politika dwar l-ambjent u s-saħħa fir-rapport annwali tal-Qorti rigward is-sena finanzjarja 2014; hu mħasseb li l-oqsma ta' politika dwar l-ambjent u l-klima jidhru wkoll fil-kapitolu ddedikat għall-iżvilupp rurali u għas-sajd; itenni l-kritika tiegħu dwar il-kompożizzjoni illoġika tal-oqsma ta' politika f'dan il-kapitolu speċifiku; mhuwiex tal-opinjoni li l-Qorti għandha tieħu d-deċiżjoni politika li tiġbor flimkien l-oqsma ta' politika; iħeġġeġ lill-Qorti tirrevedi l-approċċ tagħha fir-rapport annwali li jmiss;

486.  Jikkunsidra, f'dan il-kuntest, li hu notevoli li l-kapitolu dwar l-iżvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa jidher bl-ogħla rata ta' żball fir-rapport tal-QEA għall-2014 b'6,2 % meta mqabbla mal-4,4 % bħala medja; jinnota, barra minn hekk, fir-rigward tan-nuqqasijiet prinċipali li nstabu mill-QEA, li bosta kienu simili ħafna għal dawk diġà rrapportati fit-tliet snin preċedenti;

487.  Jinnota li hemm fehmiet differenti bejn il-Qorti u l-Kummissjoni rigward il-mod ta' kif għandhom jiġu kkalkulati l-iżbalji; jinnota li l-Kummissjoni tqis li r-rata ta' żball rappreżentattiva annwali tal-Qorti għandha titqies fil-kuntest tan-natura pluriennali tal-korrezzjonijiet u l-irkupri finanzjarji netti;

488.  Jinnota li l-Qorti ma għamlet ebda kumment dwar il-ġestjoni tal-politiki dwar is-"Saħħa Pubblika", is-"Sikurezza tal-Ikel" u l-"Ambjent u l-Azzjoni Klimatika";

489.  Fir-rigward tal-implimentazzjoni kumplessiva tal-intestaturi baġitarji għall-ambjent, l-azzjoni klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel fl-2014, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jinsab sodisfatt; ifakkar għal darb'oħra li anqas minn 0,5 % tal-baġit tal-Unjoni hu ddedikat għal dawk l-istrumenti politiċi, waqt li jżomm f'moħħu l-valur miżjud ċar għall-Unjoni f'dawn l-oqsma, u l-appoġġ miċ-ċittadini Ewropej għall-politiki ambjentali u klimatiċi tal-Unjoni, kif ukoll għas-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel;

490.  Jinsab sodisfatt bil-ħidma mwettqa mill-ħames aġenziji deċentralizzati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, u li jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jfasslu u jimplimentaw politiki fil-qasam tal-ambjent, il-klima, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll bil-mod kif ġew implimentati l-baġits tagħhom;

Ambjent u azzjoni klimatika

491.  Jissottolinja l-fatt li kienu disponibbli EUR 352 041 708  għad-DĠ ENV f'approprjazzjonijiet ta' impenn, li minnhom ġew implimentati 99,7 %; jinnota li, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament, il-fatt li ntużaw 95,03% mill-ammont disponibbli ta' EUR 290 769 321 hu sodisfaċenti; jinnota li, barra minn hekk, in-nefqa amministrattiva fuq LIFE+ ġiet eżegwita fuq sentejn finanzjarji (permezz ta' riporti awtomatiċi), u li jekk din in-nefqa amministrattiva ma titqiesx, ir-rata ta' implimentazzjoni tal-pagamenti tilħaq 99,89 %;

492.  Jieħu nota tal-fatt li d-DĠ CLIMA żied ir-rata ta' implimentazzjoni tiegħu għal 99,7 % ta' EUR 102 694 032 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 93,1 % ta' EUR 32 837 296 f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li jekk din in-nefqa amministrattiva ma titqiesx, ir-rata ta' implimentazzjoni tal-pagamenti tilħaq 98,5 %;

493.  Jinsab sodisfatt bl-implimentazzjoni kumplessiva tal-baġit operattiv ta' LIFE+, li laħqet 99,9 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 97,4 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2014; jinnota li fl-2014, EUR 283 121 194 ġew iddedikati għal sejħiet għal proposti għal proġetti fl-Istati Membri, EUR 40 000 000 intużaw biex jiffinanzjaw operazzjonijiet fil-qafas tal-istrumenti finanzjarji Faċilità ta' Finanzjament Kapitali Naturali (NCFF) u l-Finanzjament Privat għall-Effiċjenza Enerġetika (PF4EE), EUR 8 952 827 appoġġaw l-attivitajiet operattivi ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li huma attivi fil-ħarsien u t-titjib tal-ambjent fil-livell tal-Unjoni u li huma involuti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u EUR 49 502 621 ntużaw għal miżuri maħsuba biex jappoġġaw ir-rwol ta' inizjattiva u monitoraġġ tal-Kummissjoni fl-iżvilupp tal-politiki u l-leġiżlazzjoni; jinnota li ammont ta' EUR 20 914 622 ntuża għall-appoġġ amministrattiv għall-programm LIFE u għall-appoġġ operattiv lill-Aġenzija EASME;

494.  Jinsab konxju mill-fatt li r-rata ta' pagamenti għall-azzjonijiet tal-programm LIFE+ dejjem tkun kemxejn aktar baxxa meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet ta' impenn, iżda b'rata għolja ta' implimentazzjoni;

495.  Jirrikonoxxi li ġie allokat ammont ta' EUR 4 350 000 bħala kontribuzzjonijiet għal konvenzjonijiet, protokolli u ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni hi firmatarja tagħhom, jew li l-Unjoni tkun involuta f'ħidma preparatorja relatata magħhom;

496.  Jikkunsidra li l-progress fl-implimentazzjoni ta' tnax-il proġett pilota (PP) u ta' sitt azzjonijiet preparatorji (AP) li flimkien jammontaw għal EUR 2 950 000 hu sodisfaċenti; jinsab konxju mill-fatt li l-eżekuzzjoni ta' dawk l-azzjonijiet tista' tkun ta' piż għall-Kummissjoni minħabba l-ammonti żgħar disponibbli fir-rigward tal-proċeduri meħtieġa għall-eżekuzzjoni (eż. pjan ta' azzjoni, sejħiet għal proposti); iħeġġeġ lill-awtorità baġitarja biex fil-futur tiffoka fuq PP u AP b'valur miżjud reali għall-Unjoni;

Saħħa pubblika

497.  Ifakkar li l-2014 hija l-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-programmi l-ġodda: il-programm fil-qasam tas-Saħħa ġie adottat fil-11 ta' Marzu 2014 (Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(108)), filwaqt li l-qafas finanzjarju komuni għall-għalf u l-ikel ġie adottat fis-27 ta' Ġunju 2014 (Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(109));

498.  Jinnota li fl-2014 id-DĠ SANTE kellu r-responsabbiltà li jimplimenta EUR 244 221 762 li jikkorrispondu għal linji baġitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika, li minnhom 96,6 % ġew impenjati b'mod sodisfaċenti; jinsab konxju mill-fatt li madwar 75 % minn dak il-baġit ġie trasferit direttament lejn tliet aġenziji deċentralizzati (iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini); jieħu nota wkoll li l-livell ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn hu ogħla minn 98,9 % għal-linji kollha ħlief għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, li għaliha s-sottoimplimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn tikkorrispondi għall-eżitu tal-2013 li ntuża mill-ġdid fis-sena 2015;

499.  Jinnota wkoll li l-livell ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn huwa ta' 98,8 %, li jirrifletti rata ta' implimentazzjoni tajba ħafna;

500.  Jinnota li l-livell ta' implimentazzjoni fil-programm saħħa pubblika 2008 – 2014 huwa tajjeb ħafna wkoll (99,7 % kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u kemm f'dawk ta' pagament) u li l-krediti mhux użati li fadal prinċipalment jirrigwardaw dħul assenjat li għadu jista' jintuża fl-2015;

501.  Jinsab sodisfatt li l-implimentazzjoni tal-għaxar PP u l-ħames AP fil-qasam tas-saħħa pubblika li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' DĠ SANTE huma fi stadju avvanzat ħafna u li l-approprjazzjonijiet ta' impenn korrispondenti kollha (EUR 6 780 000) intużaw;

Sikurezza tal-ikel, saħħa u benesseri tal-annimali u saħħa tal-pjanti

502.  Jirrikonoxxi l-fatt li r-rata ta' implimentazzjoni għas-sikurezza tal-ikel, is-saħħa u l-benesseri tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti hija ta' 96,8 %; jinnota, madankollu, li jekk jitqies ir-riport mhux awtomatiku ta' EUR 6 800 000, ir-rata ta' implimentazzjoni tilħaq 100 % tal-krediti disponibbli;

503.  Jinnota li, bħal fis-sena preċedenti, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programmi kontra t-tuberkulożi kienet l-akbar waħda u li, min-naħa l-oħra, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal programmi kontra l-marda tal-ilsien blu baqgħet baxxa;

504.  Jirrikonoxxi li l-fatturi ewlenin li wasslu għas-sottoimplimentazzjoni ta' EUR 8 100 000 fil-kapitolu "Sikurezza tal-ikel u l-għalf, saħħa tal-annimali, benesseri tal-annimali u saħħa tal-pjanti" jistgħu, fil-biċċa l-kbira, jiġu spjegati kif ġej: EUR 500 000 huma relatati mad-dħul assenjat għall-programmi differenti li jista' jintuża fl-2015 (jiġifieri l-ebda sottoimplimentazzjoni), EUR 800 000 fi dħul assenjat li teknikament ma jistax jerġa' jintuża fl-2015 (relatat ma' krediti C5 ta' programmi qodma) u EUR 6 800 000 li huma relatati mal-Fond ta' Emerġenza; jieħu nota tal-fatt li dan l-ammont tal-aħħar ġie riportat għall-2015 (għal miżuri kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja u fil-Polonja fl-2014);

505.  Jirrikonoxxi, li, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament tal-2014, ir-rata ta' implimentazzjoni għall-kapitolu tal-baġit dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, is-saħħa tal-annimali, il-benesseri tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti hija ta' 99,0 %, li tirrappreżenta tnaqqis żgħir meta mqabbla mal-2013 (99,9 %); jifhem li, matul l-eżerċizzju ta' trasferiment globali, intalbu approprjazzjonijiet ta' pagament ulterjuri iżda tali talba ma ġietx milqugħa, u li, sal-aħħar tas-sena, pagament wieħed biss ma setax jinħareġ kompletament, iżda li, bi qbil mal-Istati Membri, il-bilanċ dovut tħallas fil-bidu ta' Jannar 2015;

506.  Jinsab sodisfatt li l-implimentazzjoni tat-tliet PP u l-AP fil-qasam tas-saħħa pubblika li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' DĠ SANTE huma fi stadju avvanzat sew u li l-approprjazzjonijiet ta' impenn korrispondenti kollha (EUR 1 250 000) intużaw;

507.  Hu tal-opinjoni, abbażi tad-data disponibbli u r-rapport ta' implimentazzjoni, li l-kwittanza tista' tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tan-nefqa fl-oqsma tal-politika ambjentali u klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel għas-sena finanzjarja 2014.

Trasport u turiżmu

508.  Jinnota li, fil-baġit tal-2014, kif finalment ġie adottat u emendat matul is-sena, speċifikament fir-rigward tal-politiki dwar it-trasport, ammont totali ta' EUR 2 931 147 377 ġie inkluż fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 1 089 127 380 kienu disponibbli bħala approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota wkoll li minn dawn l-ammonti:

509.  Jilqa' r-rata għolja ta' implimentazzjoni fl-2014 ta' 98,2 % għall-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-politiki dwar il-mobilità u t-trasport, u r-rata konsiderevolment għolja ta' implimentazzjoni ta' 95,2 % għall-approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota li l-ammont ta' impenji pendenti żdied b'EUR 1 653 372 424 fl-2014 fir-rigward tal-ammont kumplessiv ta' EUR 5 647 143 046 u li ż-żieda fl-ammonti pendenti normalment tkun ogħla fil-bidu tal-QFP l-ġdid peress li l-pagamenti għal proġetti ġodda se jitwettqu aktar tard; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-proġetti fil-qasam tat-trasport jiġu implimentati kif dovut;

510.  Jiddispjaċih li, għall-qasam "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi", li għalih jappartjeni s-settur tat-trasport u li fir-rigward tiegħu t-trasport jikkonsisti mill-iżgħar ammont awditjat mill-Qorti (EUR 0,8 biljun) meta mqabbel mal-popolazzjoni awditjata kollha kemm hi (EUR 13-il biljun), il-livell ta' żball stmat kien ta' 5,6 % fl-2014 (ogħla mir-riżultati ekwivalenti fl-2013 (4,0 %)), ikkawżat fil-biċċa l-kbira mir-rimborż ta' spejjeż ineleġibbli fil-proġetti ta' riċerka iżda anke minn nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku; jappella lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri xierqa kollha biex tirrettifika din is-sitwazzjoni (anke billi twettaq verifiki ex ante b'aktar reqqa sabiex tidentifika u tikkoreġi l-iżbalji qabel ir-rimborż);

511.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fl-2014 l-ebda proġett ma kien iffinanzjat fil-qafas tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa peress li l-ewwel sejħa għal proposti għal proġetti għalqet f'Marzu 2015 u l-fatt li l-istrument ta' dejn tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li kellu jiġi ġestit mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ma ġiex approvat qabel tmiem l-2014; jinnota li fl-2014 il-Qorti eżaminat sitt tranżazzjonijiet fis-settur tat-trasport (DĠ Mobilità u Trasport) u sabet li tnejn mis-sitt tranżazzjonijiet kienu milquta minn żbalji kwantifikabbli; jinsab għalhekk sodisfatt minħabba t-tnaqqis fil-perċentwali ta' tranżazzjonijiet milquta fl-2014 (33 %) meta mqabbla ma' dawk tal-2013 (62 %) u l-2012 (49 %); jappella lill-Kummissjoni u lill-atturi rilevanti l-oħra jiżguraw konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku u l-eleġibilità tal-ispejjeż tal-proġetti tat-trasport fil-ġejjieni;

512.  Jinnota li, skont l-istrateġija ta' kontroll pluriennali użata mill-Kummissjoni, li tqis l-irkupri, il-korrezzjonijiet u l-effetti tal-kontrolli u l-awditjar matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-programm, ġie kkalkulat li r-rata tal-iżball residwu għat-TEN-T hi ta' 0,84 %;

513.  Jiġbed l-attenzjoni għall-għadd kbir ta' proġetti ta' kwalità għolja li ma setgħux jiġu adottati fis-sejħiet fl-ambitu tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa-Trasport tal-2014 minħabba nuqqas ta' fondi disponibbli; jemmen li hemm bżonn jiġi żgurat finanzjament biżżejjed għall-proġetti tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa-Trasport; jiddispjaċih li l-baġit tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tnaqqas bil-finanzjament ipprovdut għall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS); ifakkar madankollu li l-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(110) jipprevedi flessibbiltà ta' 10 % biex jiżdied il-baġit tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-proċedura baġitarja annwali u li din il-flessibbiltà teżisti irrispettivament mill-finanzjament għall-FEIS; jinsisti li l-implimentazzjoni tal-proġetti li ntlaħaq qbil dwarhom mill-Parlament u l-Kunsill fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(111) kieku tiġġustifika t-tali żieda fil-baġit tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

514.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni ta' strumenti finanzjarji innovattivi biex jiġi ġenerat l-effett ta' lieva għall-investiment tal-Unjoni u jiġu attirati sorsi ġodda ta' finanzjament għal proġetti infrastrutturali TEN-T, bħall-Fond Marguerite, Self u Garanziji għal dejn (LGTT) u l-Inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti, u biex tiżgura li l-kontribuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni għal dawn l-istrumenti tiġi ġestita u tintuża kif jixraq;

515.  Jinnota li hemm informazzjoni disponibbli dwar il-proġetti fil-qasam tat-trasport u t-turiżmu f'diversi bażijiet tad-data, bħas-Sistema ta' Trasparenza Finanzjarja, il-bażi tad-data INEA tal-proġetti TEN-T, il-proġetti kofinanzjati permezz tal-fondi ta' koeżjoni u dawk reġjonali, kif ukoll CORDIS għall-proġetti tal-Istrateġija Orizzont 2020; jappella biex tiġi integrata l-informazzjoni proġettwali minn dawn l-għodod sabiex ikun jista' jagħti ħarsa ġenerali aħjar lejn il-proċess ta' allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni, fil-fażijiet preċedenti u sussegwenti tiegħu; itenni l-importanza li annwalment tiġi ppubblikata lista faċilment aċċessibbli tal-proġetti fl-oqsma tat-trasport u t-turiżmu u li jkun hemm bażi tad-data online li fiha jista' jsir tiftix, tal-proġetti kofinanzjati mill-Unjoni fejn ikun stabbilit l-ammont eżatt tal-finanzjament sabiex tissaħħaħ it-trasparenza;

516.  Jindika li l-proġetti tat-trasport fl-2014-2020 se jiġu ffinanzjati minn diversi sorsi, inklużi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-FEIS; jappella, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sinerġiji li jippermettu li dawn is-sorsi ta' finanzjament differenti jallokaw il-fondi disponibbli b'mod aktar effiċjenti;

517.  Jirrikonoxxi li, fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni, il-prinċipju "użahom jew titlifhom" jista' jwassal biex l-Istati Membri jipproponu proġetti b'impatt baxx għall-għażla; jinsab imħasseb dwar il-fatt li n-nuqqasijiet fl-għażla tal-proġetti wasslu biex l-Unjoni ffinanzjat investimenti fil-qasam tat-trasport li rendew kwalità baxxa meta mqabbla mal-ispejjeż imġarrba; jilqa' l-qafas ġuridiku l-ġdid għall-2014-2020 li jsaħħaħ il-proċess ta' valutazzjoni tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji u ta' rieżami tal-proġetti;

518.  Jilqa' l-fatt li l-Impriża Konġunta Shift2Rail ġiet stabbilita f'Ġunju 2014 bil-ħsieb li ssaħħaħ il-kompetittività tal-industrija ferrovjarja Ewropea; jinnota li, ladarba ssir finanzjarjament awtonoma fis-snin li ġejjin, se jitwettqu proċeduri ta' kwittanza separati fir-rigward tal-Impriża Konġunta Shift2Rail; jiddeplora, madankollu, id-dewmien fl-implimentazzjoni ta' din l-Impriża Konġunta u l-fatt li l-impriżi żgħar u ta' daqs medju qed isibuha diffiċli ħafna li jiksbu aċċess għaliha;

519.  Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tiżgura t-trasparenza sħiħa fil-ġestjoni tal-fondi, filwaqt li tiżgura li l-interess pubbliku jkun protett u, dejjem u fi kwalunkwe ċirkostanza, jieħu preċedenza fuq kull interess privat;

520.  Jinnota li, fil-baġit tal-2014, kif finalment ġie adottat u emendat matul is-sena, speċifikament fir-rigward tat-turiżmu, ammont totali ta' EUR 11 226 160 ġie inkluż fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 6 827 266 kienu disponibbli bħala approprjazzjonijiet ta' pagament; jappella lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni tal-impatt tal-proġetti ffinanzjati b'mod li tiddefinixxi aħjar prijoritajiet ta' nfiq futuri li jkunu konformi mal-pożizzjoni tal-Unjoni bħala d-destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja u li tippermetti li s-settur tat-turiżmu ikun qasam ta' tkabbir potenzjali kruċjali għall-ekonomija tal-Unjoni; jappella lill-Kummissjoni tinkludi r-riżultati tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji fl-ippjanar baġitarju għas-sena d-dieħla u tipprovdi lista annwali faċilment aċċessibbli tal-proġetti f'dan il-qasam;

521.  Jipproponi li, fejn jidħlu s-setturi li għalihom hu responsabbli l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2014.

Żvilupp reġjonali

522.  Jinnota li r-rapport annwali tal-Qorti tal-10 ta' Novembru 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2014 tal-Unjoni Ewropea sab li r-rata ta' żball fil-politika ta' koeżjoni kienet stmata li hi 5,7 % li tirrappreżenta żieda meta mqabbla mal-2013 (5,3 %); jesprimi t-tħassib tiegħu għal din iż-żieda, li hi partikolarment sinifikanti fir-rigward ta' żbalji b'implikazzjonijiet finanzjarji u għall-effetti negattivi serji fuq il-baġit; jenfasizza li nofs ir-rata ta' żball stmata fil-politika ta' koeżjoni hi dovuta għall-kumplessità tar-regoli tal-akkwist pubbliku u tal-għajnuna tal-Istat, kif ukoll ksur ta' dawk il-proċeduri, bħall-għoti dirett ta' kuntratti mhux ġustifikat, kunflitti ta' interess u kriterji tal-għażla diskriminatorji;

523.  Jirrikonoxxi t-tweġibiet tal-Kummissjoni għar-rapport tal-Qorti li t-tnaqqis medju fir-rata ta' żball meta mqabbel mal-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006 hu dovut għal titjib fis-sistemi ta' ġestjoni u kontroll; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni f'waqtha u taħriġ lill-awtoritajiet dwar l-akkwist pubbliku u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat; f'dan il-kuntest, jilqa' l-istabbiliment tal-pjan ta' azzjoni dwar l-akkwist pubbliku; jinnota l-applikazzjoni tal-inizjattiva ta' patti ta' integrità u jħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ex ante adegwata rigward il-potenzjal tagħhom biex tassew itejbu t-trasparenza u l-effiċjenza fl-akkwist pubbliku fir-rigward tal-fondi SIE; jistieden lill-Istati Membri jissodisfaw il-kundizzjonalità ex ante dwar l-akkwist pubbliku sa tmiem l-2016 u jittrasponu d-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku tal-2014 fis-sistemi ġuridiċi tagħhom sa April 2016, sabiex jiġu evitati l-irregolaritajiet u tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti u effikaċi tal-proġetti, kif ukoll il-ksib tar-riżultati previsti u b'hekk l-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja dan il-proċess b'mod strett u tipprovdi l-gwida u l-assistenza teknika rispettivi lill-Istati Membri fil-kuntest tat-traspożizzjoni korretta ta' dawn id-Direttivi fid-dritt nazzjonali;

524.  Ifakkar li mhux l-irregolaritajiet kollha huma frodi u li l-irregolaritajiet mhux frawdolenti għandhom jiġu differenzjati mill-irregolaritajiet frawdolenti; meta jiġi kkunsidrat li l-irregolaritajiet mhux frawdolenti huma spiss frott sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll finanzjarju dgħajfin, in-nuqqas ta' kapaċità amministrattiva, relatata kemm mal-għarfien tar-regoli kif ukoll mal-kompetenza teknika relatata max-xogħlijiet jew mas-servizzi speċifiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm sistemi ta' ġestjoni u kontroll finanzjarju xierqa, effiċjenti u effikaċi stabbiliti skont ir-regoli rilevanti tal-qafas regolatorju, li tqis is-sitwazzjoni regolatorja nazzjonali;

525.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jiżguraw li l-benefiċjarji jiġu pprovduti b'informazzjoni konsistenti dwar kundizzjonijiet ta' finanzjament, b'mod partikolari dwar l-eleġibbiltà tan-nefqa u l-limiti massimi rilevanti għar-rimborż;

526.  Jinnota li l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni fl-Istati Membri tinvolvi, skont is-sistema istituzzjonali tagħhom, livell sostanzjali ta' proċeduri u regoli nazzjonali u reġjonali, li jikkostitwixxu saff addizzjonali, jistgħu joħolqu irregolaritajiet u, konsegwentement, it-telf ta' Fondi SEI u t-twessigħ tad-disparitajiet fost l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tikkontribwixxi għas-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni fil-livelli nazzjonali u reġjonali, filwaqt li jiġu rispettati l-karatteristiċi istituzzjonali tal-Istati Membri u jingħataw l-kjarifiki meħtieġa biex jimplimentaw ir-regolamenti; ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament "Lejn semplifikazzjoni u orjentament tal-prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni għall-2014-2020" u l-bżonn li jittieħdu l-passi meħtieġa biex jitrażżan aktar il-piż regolatorju u amministrattiv għal-livell minimu meħtieġ, biex b'hekk ikun jista' jkun hemm assorbiment aħjar tal-Fondi SEI u jiġu evitati l-iżbalji mill-benefiċjarji finali, speċjalment l-SMEs; jiddispjaċih li l-Kummissjoni eskludiet rappreżentanti tal-Istati Membri mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Monitoraġġ tas-Semplifikazzjoni għall-Benefiċjarji tal-Fondi SIE, u b'hekk ma ġietx inkluża l-opinjoni tagħhom għat-titjib tas-sistema;

527.  Iqis li l-kapaċità amministrattiva hija essenzjali għal użu regolari u effiċjenti tal-Fondi SEI u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-iskambju tal-għarfien u tal-prattiki tajba dwar temi speċifiċi ta' implimentazzjoni (pereżempju, l-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-Istat, il-kriterji ta' eleġibbiltà u r-rendikont tal-entrati) b'mod partikolari għal benefiċjarji potenzjali li għandhom anqas kapaċitajiet amministrattivi u finanzjarji; jissuġġerixxi, f'dan il-kuntest, l-organizzazzjoni ta' attivitajiet speċifiċi imma komprensivi biex jedukaw lill-ħaddiema tas-settur pubbliku u lill-awtoritajiet li qed jaħdmu fuq proġetti tal-Fondi SEI kif ukoll il-benefiċjarji (eż. korsijiet ta' taħriġ u ta' aġġornament, seminars, jew l-għoti ta' appoġġ tekniku u amministrattiv);

528.  Jilqa' l-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-għodda "Taiex Regio Peer 2 Peer" biex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni bejn il-pari bejn l-awtoritajiet ta' ġestjoni, ċertifikazzjoni u awditjar tal-Istati Membri, bl-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi tagħhom; jenfasizza l-importanza li jiżdiedu l-isforzi fil-ħatra ta' awtoritajiet, li hija prerekwiżit għat-tressiq ta' talbiet għal ħlas, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni bla xkiel tal-programmi u tal-fluss tar-riżorsi; iqis, barra minn hekk, li l-Kummissjoni għandha timplimenta, b'mod effiċjenti u effikaċi, l-għodod kollha disponibbli għall-identifikazzjoni bikrija u l-prevenzjoni ta' riskji fil-politika ta' koeżjoni, u aktar speċifikament għodod għall-estrazzjoni ta' data, bħal ARACHNE, għall-identifikazzjoni bikrija u l-prevenzjoni tar-riskju fi proċedura ta' akkwist pubbliku; billi l-kuntest tal-attivitajiet tat-Task Force għal Implimentazzjoni Aħjar jinkludi wkoll attivitajiet li jistgħu jtejbu l-effiċjenza, l-effikaċja u l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni għal proġetti li diġà ġew implimentati, il-Kummissjoni hija msejħa biex tivvaluta dawn l-aspetti permezz ta' indikaturi kwalitattivi;

Agrikoltura u żvilupp rurali

529.  Jemmen li l-PAK, bħala waħda mill-politiki Ewropej oriġinali, hija għodda importanti tal-Unjoni b'impatt wiesa', mhux biss f'termini ta' produzzjoni tal-ikel u s-servizzi tal-ekosistema, u f'termini ta' titjib reali u potenzjali ambjentali, soċjoekonomiċi u tal-ġeneru imma wkoll sforzi biex tiġi miġġielda d-depopolazzjoni fiż-żoni rurali, filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żviluppat il-kunċett ta' ekonomija ċirkolari; iqis li l-PAK tikkontribwixxi għall-bilanċ bejn ir-reġjuni tal-Unjoni, tagħti appoġġ finanzjarju u għodda importanti li tgħin lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew fil-biedja u tiġi żgurata l-kontinwità ġenerazzjonali;

530.  Jinnota li d-DĠ AGRI għamel ammont konsiderevoli ta' xogħol fl-2014 mal-awtoritajiet tal-Istati Membri u għalhekk huma dejjem aktar kapaċi jevitaw l-iżbalji fl-infiq agrikolu u jimplimentaw il-programmi tal-iżvilupp rurali tagħhom, jirrikonoxxi l-impatt pożittiv tad-DĠ AGRI li jidher fir-rapporti annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għall-2014, u jemmen li, flimkien mal-Istati Membri, l-azzjonijiet tagħhom għandhom jipprovdu bażi tajba għal aktar titjib matul is-snin ewlenin għall-perjodu tal-infiq 2014-2020;

531.  Iħeġġeġ, f'każijiet estremi, biex b'mod konsistenti, l-aġenziji tal-pagamenti bi prestazzjoni baxxa għandu jitneħħielhom l-akkreditament tagħhom;

532.  Jemmen li l-prestazzjoni u t-twettiq koerenti huma kruċjali għall-PAK, li tiżgura produzzjoni sikura u konsistenti tal-ikel tagħna, topera fl-Unjoni kollha, b'effett pożittiv fil-livell soċjali, ambjentali u ekonomiku, u tkopri l-produzzjoni ta' prodotti tal-għelejjel u oġġetti tal-ikel ta' kull tip;

533.  Jinnota li l-introjtu tal-fattur agrikolu għal kull ħaddiem fl-Istati Membri li aderixxu mal-UE fl-2004 jew aktar tard (UE-N13) huwa biss kwart tal-introjtu tal-fattur agrikolu ġġenerat fl-UE-15(112);

534.  Jilqa' t-titjib taċ-ċifri tar-rapport annwali tal-2013 u jinnota li l-Qorti kkonkludiet li sa fejn għandha x'taqsam il-politika tal-agrikoltura, il-proporzjon ta' tranżazzjonijiet ittestjati rriżulta f'rata ta' żball imnaqqsa meta mqabbla mal-2013, jinnota li r-rata ta' żball l-aktar probabbli għall-2014 hija ta' 2,9 % (meta mqabbel mat-3,6 % fl-2013) għall-FAEG awditjati fi 17-il Stat Membru; u 6,2 % (tnaqqis minn 7 % għall-2013) għall-iżvilupp rurali, l-ambjent u s-sajd awditjati fi 18-il Stat Membru u rata medja għall-kapitolu "Riżorsi naturali" kollu kemm hu ta' 3,6 %;

535.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata metodoloġija komuni biex tiġi kkalkulata r-rata ta' żball fi sforz biex jiġi garantit li tkun preċiża u li biex jiġi żgurat li ma jidhrux differenzi sinifikanti bejn ir-rata ta' żball indikata mill-Kummissjoni u dik stabbilita mill-Qorti;

536.  Jiġbed l-attenzjoni għad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni(113) li l-iżbalji tal-kundizzjonalità (pereżempju dikjarazzjonijiet fil-ħin ta' moviment tal-annimali, id-dati tal-laqgħat jew l-iskadenzi) ma jaffettwawx l-eleġibbiltà tal-pagamenti (diġà kkonfermat mill-Qorti) u jekk ir-rata ta' żbalji ta' kundizzjonalità titnaqqas mir-rata ta' żbalji globali għal iktar ċarezza;

537.  Jirrimarka li differenzi fil-mod kif ir-regoli dwar il-pagamenti akkoppjati huma implimentati fl-Istati Membri hija distorsjoni tal-kompetizzjoni, pereżempju fis-settur tal-ħalib;

538.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni introduċiet linji gwida ġodda għad-determinazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji taħt ġestjoni kondiviża għal nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku(114);

539.  Jinnota li l-2014 kienet sena ta' tranżizzjoni, li kienet tinvolvi ħlasijiet sinifikanti għall-aħħar parti tal-perjodu ta' finanzjament 2007-2013 u li matulha l-aħħar elementi (l-atti ta' implimentazzjoni u delegati) daħlu fis-seħħ f'nofs is-sena għall-PAK għall-perjodu ta' finanzjament 2014-2020; jinnota wkoll li s-snin 2015 u 2016 għandhom ukoll ikunu kkunsidrati bħala snin tranżizzjonali, li fihom bidliet ta' politika sinifikanti ekoloġiċi u oħrajn kellhom jiġu implimentati kemm mill-bdiewa kif ukoll mill-awtoritajiet tal-Istati Membri b'mod sħiħ, għall-ewwel darba regoli ġodda u kumplessi, li jinvolvu numru għoli ta' applikanti ġodda għall-pagamenti diretti, peress li ħafna miżuri pluriennali tal-Istati Membri tal-pjanijiet ta' żvilupp rurali (PŻR) se jibdew jiġu implimentati biss fl-2016, u jeħtieġu attenzjoni speċjali fuq għodod ġodda introdotti skont ir-riforma;

540.  Jilqa' t-tnaqqis fir-rati ta' żbalji meta mqabbel mal-2013 u jirrikonoxxi l-isforzi kbar u r-riżorsi ddedikati biex dan jinkiseb, b'mod partikolari permezz ta' informazzjoni u appoġġ tekniku mill-Kummissjoni għall-awtoritajiet tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni, u jemmen, madankollu, li sempliċi miżura ta' żball fiha nnifisha mhijiex miżura ta' prestazzjoni jew ta' riżultati;

541.  Ifakkar lill-Kummissjoni li r-riskju ta' żbalji mhux intenzjonali minħabba regolamentazzjoni kumplessa fl-aħħar mill-aħħar jinġarr mill-benefiċjarju; jappella għal politika raġonevoli, proporzjonali u effikaċi dwar sanzjonijiet biex jappoġġaw dan l-approċċ, bħal li jiġi evitat l-irduppjar ta' sanzjonijiet għall-istess żball kemm fl-ambitu tal-iskema ta' pagament kif ukoll il-kundizzjonalità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura aħjar il-proporzjonalità ta' penali fir-rigward tat-tip ta' żball; jappella għal strumenti aktar inċentivati, immexxija mill-ksib tar-riżultati li jistgħu joffru rati ta' żball u spezzjoni mnaqqsa u jagħmluha aktar possibbli li ssir distinzjoni bejn żball u frodi, filwaqt li jiġi żgurat li l-bdiewa xorta għadhom jistgħu jwasslu l-produzzjoni tal-ikel vitali fil-qalba tal-politika; jemmen li l-fatt li jiġu indirizzati l-kumplessità u l-integrazzjoni tal-PAK huwa wieħed mill-elementi ewlenin biex jiġu attirati parteċipanti ġodda fil-qasam tal-agrikoltura u biex huma u l-ħiliet tagħhom jinżammu fih sabiex jiġi żgurat is-suċċess tas-settur agrikolu tal-UE fil-futur;

542.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti qed teżamina kif tista' titkejjel il-prestazzjoni fir-rapport annwali tagħha, b'mod partikolari minħabba li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li l-infiq tagħha jkun iffukat fuq ir-riżultati, jinnota madankollu d-diffikultà biex jiġi vvalutat l-għoti ta' programmi ta' finanzjament pluriennali, issa l-metodu preferut ta' tqassim ta' miżuri ambjentali fil-Pilastru II, permezz ta' għodda li teżamina sena waħda u jistieden lill-Qorti biex tispjega l-orjentament tal-prestazzjoni tagħha b'mod speċifiku rigward l-infiq għall-agrikoltura; iħeġġeġ lill-Qorti madankollu tqis diversi objettivi tal-politika ta' żvilupp rurali b'valutazzjoni tal-prestazzjoni tagħha sabiex jiġi evitat l-użu ta' indikaturi sempliċi u biex jiġi evitat li dan jirriżulta f'interpretazzjonijiet ħżiena;

543.  Jinnota l-fehma tal-Qorti, mill-awditi tagħha stess, li s-SIAK tagħti kontribut sinifikanti fil-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-livelli ta’ żball fl-iskemi li tapplika għalihom(115), u jinnota l-kumment li d-dgħufijiet fl-LPIS kienu ġew indirizzati fl-Istati Membri kollha awditjati permezz ta' azzjoni ta' rimedju(116);

544.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal semplifikazzjoni tal-IACS permezz ta' kontrolli preliminari li jippermettu lill-amministrazzjonijiet nazzjonali jidentifikaw id-diffikultajiet rigward l-applikazzjonijiet tal-bdiewa, jagħmlu l-korrezzjonijiet u għandhom jirriżultaw f'rata aktar baxxa ta' penali;

545.  Itenni r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-Qorti: l-Istati Membri jiżguraw informazzjoni u stampi affidabbli u aġġornati fuq l-LPIS biex jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji relatati ma' art eleġibbli ddikjarata b'mod eċċessiv; il-Kummissjoni tirrikjedi li l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Istati Membri jkunu jinkludu azzjoni ta' rimedju biex jiġu indirizzati l-kawżi l-aktar frekwenti ta' żball, tirrevedi l-istrateġija tagħha stess għall-awditu ta' konformità dwar l-iżvilupp rurali, u biex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta tal-proċedura ta' assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità ta' tranżazzjonijiet li se tkun obbligatorja mill-2015;

546.  Jinnota l-ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Qorti li n-nefqa għall-iżvilupp rurali tkun irregolata minn regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' eleġibbiltà, parzjalment minħabba n-natura politika u l-eteroġeneità tar-reġjuni Ewropej, jappella għat-tisħiħ tal-miżuri preventivi u ta' semplifikazzjoni inklużi fir-regoli 2014-2020 u jitlob, barra minn hekk, li dik is-semplifikazzjoni titwassal fil-livell tal-Istati Membri skont il-programmi l-ġodda tal-Iżvilupp Rurali bħala prijorità u bħala mezz importanti kif jitnaqqsu r-rati ta' żball u jittejbu l-effiċjenza u l-flessibbiltà, u b'hekk tiżdied il-kapaċità ta' assorbiment, partikolarment fejn programmi fuq skala żgħira setgħu attiraw inqas interess u/jew urew b'mod konsistenti rati għolja ta' żball minħabba r-riġidità tagħhom fil-passat;

547.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta fi żmien debitu pjan dettaljat għat-tnaqqis tal-burokrazija fil-kuntest tal-PAK;

548.  Iħeġġeġ kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jkomplu jindirizzaw u jnaqqsu l-kumplessitajiet fir-rigward ta' pagamenti diretti kull fejn ikun possibbli u jagħti prijorità għolja għal semplifikazzjoni ta' miżuri ta' tħaddir, u b'mod partikolari jekk ikun hemm ħafna livelli differenti involuti fl-amministrazzjoni tal-fondi tal-FAEG u tal-fondi għall-Iżvilupp Rurali fi ħdan l-Istati Membri, b'approċċi differenti għaż-żewġ pilastri, fejn meħtieġ; jenfasizza l-fatt li d-differenzi kbar bejn l-Istati Membri f'termini ta' pagamenti diretti wessa' d-distakk fil-kompetittività bejn il-bdiewa li jaħdmu fis-suq uniku;

549.  Jistenna li l-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ u b'mod urġenti mill-proċess ta' semplifikazzjoni tal-PAK, speċjalment fir-rigward tal-piż u r-regolamenti kumplessi li jirregolaw il-kundizzjonalità u t-tħaddir li fl-aħħar mill-aħħar jaffettwaw lill-bdiewa fl-Ewropa kollha; jenfasizza li l-proċess ta' semplifikazzjoni għandu jiffoka fuq it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u m'għandux jipperikola l-prinċipji u r-regoli miftiehma taħt l-aħħar riforma tal-PAK, li għandhom jibqgħu kif inhuma; iqis li tali semplifikazzjoni m'għandhiex timplika reviżjoni tan-nefqa tal-PAK għall-perjodu 2013-2020;

550.  Jinnota li bħala riżultat tax-xiri ta' art agrikola minn investituri żgħar, l-impriżi mmexxija mill-proprjetarju qed jiġu dejjem aktar taħt pressjoni u li proporzjon ta' pagamenti diretti qed isir biex jindirizza tħassib internazzjonali;

551.  Jenfasizza l-importanza ta' indikaturi ta' prestazzjoni u ċifri paragunabbli għall-istess tip ta' programmi f'postijiet differenti, u jistenna b'interess li jsir titjib f'dan il-kuntest fil-perjodu 2014-2020 bl-għan li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja aħjar tal-PAK li tkun imsejsa fuq il-ħtiġijiet ta' kull Stat Membru;

552.  Jirrimarka li l-PAK għandha rwol sinifikanti fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali - speċjalment iżda mhux biss permezz ta' sforzi kooperattivi - fit-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali permezz tal-ħolqien ta' impjiegi, mil-LEADER u billi jiġu stabbiliti servizzi u infrastrutturi ġodda jew imtejba; jitlob li ssir analiżi tal-effett globali taż-żewġ pilastri tal-PAK f'żoni rurali, dwar fejn u kif il-fondi jkunu allokati u li tiffoka fuq il-benefiċjarji finali reali;

553.  Jinnota li l-infiq huwa mistenni li jiġġenera benefiċċji kemm għaż-żoni rurali kif ukoll għall-konsumaturi b'mod ġenerali, u jfakkar li l-benefiċjarji finali jonfqu flus fuq prodotti jew servizzi fil-komunitajiet lokali tagħhom jew billi jiġu impjegati persuni fl-azjendi tagħhom, u b'hekk jgħinu biex iżommu l-persuni fis-settur f'reġjuni fejn l-agrikoltura u l-forestrija huma ta' spiss il-muturi ekonomiċi ewlenin f'żoni iżolati jew rurali;

554.  Jinnota li l-impatt tal-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli, li seħħet f'nofs l-2014, huwa sfida kbira; jippromwovi ġestjoni aħjar fil-fażi bikrija ta' kwalunkwe miżura ta' emerġenza biex jiġi żgurat immirar ta' fondi jew, fejn meħtieġ, irkupru fil-pront ta' ammonti illegalment mitluba; f'dan il-kuntest jilqa' l-isforzi kontinwi tal-Kummissjoni biex tidentifika mezzi kummerċjali alternattivi għal prodotti agrikoli żejda, u jappoġġa setturi affettwati mill-projbizzjoni; jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tidentifika mezzi kummerċjali alternattivi għal prodotti agrikoli żejda u jistieden lill-Istati Membri jagħmlu sforzi konġunti sabiex jiġu eliminati l-ostakli għall-espansjoni ta' żbokki fis-suq; jenfasizza l-importanza tal-ftehim TTIP, li jista' jikkumpensa għall-għeluq ta' numru ta' swieq tal-kambju tradizzjonali;

555.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi skemi ta' għajnuna eċċezzjonali għal pajjiżi li jsofru telf fis-settur tal-prodotti tal-ħalib u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar miżuri ta' għajnuna għal setturi li qed jiffaċċjaw problemi simili;

556.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li n-nisa fiż-żoni rurali ta' bosta Stati Membri għandhom biss aċċess limitat għas-suq tax-xogħol u jitlob lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta' prijorità fl-inizjattiva futura tagħha għall-iżvilupp, biex tassumi l-kompitu li ttejjeb u żżid l-aċċess għas-suq tax-xogħol għan-nisa fiż-żoni rurali u biex talloka fondi adegwati għal "garanzija Ewropea għan-nisa rurali", simili għall-programm Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ, filwaqt li tistabbilixxi objettivi separati għan-nisa fiż-żoni rurali;

557.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara r-regoli dwar ir-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, partikolarment fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, u aktar minn hekk biex tqassar id-dewmien tal-awditjar tal-Kummissjoni, sabiex tingħata ċertezza tad-dritt lill-benefiċjarji u jiġu evitati żbalji mhux meħtieġa;

558.  Fid-dawl tal-għan tat-Trattat(117) li jiġi żgurat li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli, iqis li l-aċċess ġust għall-konsumaturi kollha jkun f'riskju fejn ikun hemm impożizzjoni eċċessiva tal-VAT fuq l-ikel u li l-frodi tal-VAT issir aktar probabbli;

559.  Jemmen li l-għanijiet tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 għadhom objettivi importanti, u li l-Unjoni għandha tiffoka fil-perjodu attwali fuq it-titjib tal-vijabbiltà tal-impriżi agrikoli u s-settur agrikolu, il-promozzjoni ta' bilanċ aħjar tal-katina tal-ikel bil-għan li jiġu kkonsolidati u msaħħa l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-appoġġ għal skemi ta' kwalità, katini qosra tal-provvista, il-kooperattivi soċjali, is-swieq lokali, is-servizzi tal-ekosistemi u żvilupp territorjali bbilanċjat, strettament f'żoni rurali f'PŻR ġodda, filwaqt li jiġu evitati aspettattivi u spejjeż ambjentali irraġonevoli;

560.  Ifakkar li fl-awditi kollha mwettqa mill-Qorti fuq in-nefqa tal-2014, kienu biss tliet każijiet li ġew riferuti lill-OLAF għal investigazzjoni(118) taħt suspett ta' "ħolqien artifiċjali ta' kundizzjonijiet biex tinkiseb l-għajnuna" (entitajiet ġodda stabbiliti minn kumpaniji stabbiliti sew jew gruppi ta' persuni) u wieħed kien diġà ġie identifikat preċedentement bħala riskjuż mill-awtoritajiet nazzjonali qabel l-awditu tal-Qorti;

561.  Jinnota li l-implimentazzjoni tal-politika tista' tkompli titjieb; jinsisti għalhekk li għandu jiġi infurmat dwar kwalunkwe titjib f'termini ta' kif jiġu indirizzati u jintlaħqu l-objettivi ta' politika u konformità;

562.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja tal-pagamenti biex jippromwovu l-bejgħ f'pajjiżi terzi u tiżgura li dawn il-miżuri ma joħolqux ostakli li jwasslu għat-tkeċċija tal-produtturi lokali mis-suq lokali;

563.  Jinnota li fi żmien li tħejja r-Rapport tal-Attività Annwali tal-2014 minn DĠ AGRI, kien hemm għadd ta' elementi tal-IPARD għal liema informazzjoni ma kinitx disponibbli u inkluża fir-Rapport tal-Attività Annwali u li l-informazzjoni jeħtieġ li tiġi aġġornata (l-għadd ta' azjendi agrikoli appoġġati, iż-żieda fil-valur gross, l-għadd ta' azjendi agrikoli li jintroduċu standards tal-Unjoni), filwaqt li jaħseb li l-analiżi kostanti hija mistennija fil-perjodu ta' finanzjament il-ġdid;

564.  Jinnota li r-rapport annwali tal-Qorti 2014 juri riżultati tajbin, iżda madankollu jistieden lill-Qorti tinforma lill-Parlament dwar il-passi li biħsiebha tieħu biex toħloq metodoloġija ta' eżami aktar multiannwali filwaqt li tiżviluppa l-approċċ iktar orjentat lejn il-prestazzjoni previst.

Sajd

565.  Jieħu nota tal-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Qorti dwar il-kontijiet annwali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014; jieħu nota wkoll tar-rapport annwali tal-Qorti dwar is-sena finanzjarja 2014; jieħu nota tar-rapport annwali tal-attività 2014 tad-DĠ MARE; jieħu kont tar-rapport speċjali Nru 11/2015 tal-Qorti dwar ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd;

566.  Jieħu nota tal-opinjonijiet tal-Qorti dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet; jinnota l-opinjoni negattiva tal-Qorti dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament, b'rata ta' żball globali ta' 4,4 % iżda mingħajr ebda rata ta' żball speċifika li tikkonċerna s-sajd; jitlob li s-sajd jiġi ttrattat separatament u mhux amalgamat mal-agrikultura, sabiex tiġi garantita aktar trasparenza fil-qasam tas-sajd;

567.  Josserva r-riżerva tad-DĠ MARE fir-rigward tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll għall-programmi tal-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) f'xi Stati Membri;

568.  Huwa konvint li s-sistema ta' kontroll intern implimentata mid-DĠ MARE tipprovdi biżżejjed assigurazzjoni biex jiġi ġestit b'mod adegwat ir-riskju li jirrigwarda l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet;

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

569.  Jinnota li l-adozzjoni wara l-1 ta' Jannar 2014 ta' programmi taħt ġestjoni kondiviża għall-FEMS u Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) oħra wasslet għal reviżjoni teknika tal-QFP sabiex approprjazzjonijiet mhux użati mill-2014 jiġu trasferiti għas-snin sussegwenti;

570.  Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu dwar il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri bagħtu l-programm operattiv tagħhom dwar il-FEMS tard ħafna, li kkawża dewmien kbir fil-mobilizzazzjoni tal-fondi; ifakkar li l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta' krediti b'ġestjoni kondiviża;

571.  Huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom itejbu l-istrumenti u l-mezzi li jużaw biex jibagħtu l-informazzjoni lill-Kummissjoni; jirrakkomanda li l-Kummissjoni teżerċita aktar pressjoni fuq l-Istati Membri biex iressqu data affidabbli;

572.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi l-appoġġ kollu possibbli għall-Istati Membri bl-għan li tiżgura użu tajjeb u sħiħ tar-riżorsi tal-FEMS, b'rati għoljin ta' implimentazzjoni, skont il-prijoritajiet u l-ħtiġijiet rispettivi tagħhom, b'mod partikolari rigward l-iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd;

Aġenzija Eżekuttiva għall-Impriżi Żgħar u Medji

573.  Jilqa' l-inkarigu tal-Aġenzija dwar l-FEMS mill-1 ta' Jannar 2014 'il quddiem; jieħu nota tal-Memorandum ta' qbil iffirmat bejn id-DĠ MARE u l-Aġenzija fit-23 ta' Settembru 2014; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm promozzjoni ta' appoġġ ta' kwalità għolja mill-Aġenzija lill-benefiċjarji kollha tagħha fuq id-19-il azzjoni tal-FEMS;

Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2014): Il-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd huma mmaniġġjati tajjeb mill-Kummissjoni?

574.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti;

575.  Jilmenta dwar il-kost finanzjarju ġġenerat min-nuqqas ta' użu tal-kwoti ta' tunnellaġġ li kienu adottati fil-protokolli reċenti; jipproponi li l-pagamenti għad-drittijiet ta' aċċess jintrabtu aktar mill-qrib mal-qabdiet effettivi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-iżborż tal-appoġġ settorjali jkun konsistenti ma' pagamenti oħra għall-appoġġ baġitarju u jitlob li jkun hemm titjib tar-riżultati miksuba mill-pajjiżi sħab fl-implimentazzjoni tal-matriċi ta' azzjonijiet maqbula fuq bażi komuni;

576.  Jenfasizza, kif indikat il-Qorti, li l-komplementarjetà u l-konsistenza fost l-FPAs innegozjati fi ħdan l-istess reġjun jistgħu jiġu mtejba, sabiex jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom fil-livell reġjonali;

577.  Jenfasizza li l-informazzjoni mogħtija minn evalwazzjonijiet ex post indipendenti mhux dejjem kienet kompluta, konsistenti jew komparabbli biżżejjed, u b'hekk tnaqqset l-utilità tagħha fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u n-negozjati; jinnota, barra minn hekk, li dawn l-evalwazzjonijiet ma jivvalutawx biżżejjed sa liema punt l-FPAs jilħqu l-objettivi tagħhom, peress li pereżempju ma jagħmlu ebda referenza għall-impjiegi fir-reġjuni tal-Unjoni li jiddependu mis-sajd, u ma jagħtu ebda informazzjoni dwar il-provvista tal-ħut fis-suq tal-Unjoni;

578.  Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' informazzjoni affidabbli, verifikabbli u aċċessibbli dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-isforz tas-sajd tal-flotot tas-sajd nazzjonali, jew ta' flotot barranin oħrajn li wkoll ingħataw aċċess, peress li wieħed mill-objettivi prinċipali tal-FPAs huwa li jinstadu stokkijiet eċċessivi biss u ġie ppruvat li dan hu diffiċli ħafna li jiġi implimentat;

579.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja aktar mill-qrib l-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali biex tiżgura l-effikaċja tiegħu;

580.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm monitoraġġ effikaċi tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Unjoni li jipprovdu appoġġ settorjali fil-kuntest tal-ftehimiet internazzjonali, permezz tal-użu ta' matriċijiet li jkunu ddettaljati kemm jista' jkun possibbli; jenfasizza, barra minn hekk, li jeħtieġ li jsir appell għal żieda fil-proporzjon tal-appoġġ settorjali; jinsab ċert li l-partijiet kummerċjali tal-ftehimiet għandhom fl-aħħar mill-aħħar isiru soġġetti għal appoġġ settorjali li jkun sostanzjali, effikaċi u immonitorjat b'mod xieraq;

581.  Jinnota bi tħassib li l-protokolli li bħalissa huma fis-seħħ għadhom ma jipprovdux għall-possibbiltà ta' pagamenti parzjali meta r-riżultati jkunu ntlaħqu parzjalment biss; jirrikonoxxi li, meta ma jinkisbux riżultati jew meta r-riżultati miksuba jkunu limitati, il-pagament tal-appoġġ settorjali għas-sena ta' wara għandu jiġi sospiż sakemm jintlaħqu l-objettivi; madankollu, jistieden lill-Kummissjoni biex, fejn possibbli, fil-protokolli l-ġodda tinkludi l-possibbiltà ta' pagamenti parzjali tal-appoġġ settorjali;

Kwittanza

582.  Jipproponi, abbażi tad-data disponibbli, li tingħata kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-infiq tagħha fl-oqsma tal-affarijiet marittimi u tas-sajd għas-sena finanzjarja 2014.

Kultura u edukazzjoni

583.  Jinnota b'apprezzament li fl-ewwel sena tiegħu l-programm Erasmus+ baqa' essenzjalment iffukat fuq it-tisħiħ tal-ħiliet u l-impjegabbilità, laħaq l-għan intenzjonat tiegħu li joħloq rabtiet eqreb bejn il-programmi tal-Unjoni u l-iżviluppi ta' politika fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, l-isport u ż-żgħażagħ, rawwem l-azzjoni tal-Unjoni b'tali mod li jwieġeb aħjar għall-għan tat-tagħlim tul il-ħajja u għen biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali, ekonomiċi u territorjali billi laħaq lil ħafna ċittadini tal-Unjoni; jirrimarka, madankollu, li hemm għadd ta' problemi fit-taqsima taż-Żgħażagħ ta' Erasmus+ relatati mal-aċċess għall-finanzjament, meta mqabbel mal-programm preċedenti Żgħażagħ fl-Azzjoni; jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma allokatx baġit biżżejjed fi ħdan il-programm Erasmus+ sabiex jikkomunika aħjar dwar it-tibdiliet globali fil-linji l-ġodda tal-programm biex ikun jista' jaċċetta numru akbar ta' proġetti tal-iskejjel;

584.  Huwa tal-fehma li minkejja li ż-żieda fid-deċentralizzazzjoni tal-iżborżi ta' finanzjament għal Erasmus+ hija aktar kapaċi li tissodisfa xi wħud mir-rekwiżiti nazzjonali u lokali tal-programm, skont l-Azzjonijiet Prinċipali, tali deċentralizzazzjoni teħtieġ tiġi vvalutata sabiex jiġi pprevenut li din tkun ta' ostaklu biex jintlaħqu l-għanijiet strateġiċi ta' Erasmus+, b'mod partikolari fir-rigward tat-taqsima tagħha taż-Żgħażagħ;

585.  Jinnota li l-programm Erasmus+ jgħin biex iż-żgħażagħ Ewropej jiġu integrati fis-suq tax-xogħol, tiġi promossa l-impjegabbilità, u jiġu żviluppati ħiliet ġodda; li jsaħħaħ inizjattivi fl-oqsma taċ-ċittadinanza, il-volontarjat, u l-internazzjonalizzazzjoni taż-żgħażagħ u l-isport; li jgħin biex tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni, it-taħriġ formali u informali, u t-tagħlim tul il-ħajja; u li jsaħħaħ is-sens ta' ċittadinanza Ewropea bbażata fuq il-fehim u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

586.  Jesprimi tħassib kbir dwar is-sospensjoni de facto tal-iżborż ta' finanzjament taż-Żgħażagħ ta' Erasmus+ fil-Greċja, kif enfasizzat fir-rapport tal-2015 tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ dwar l-implimentazzjoni tal-programm;

587.  Jinnota d-diffikultajiet rappurtati mid-DĠ Edukazzjoni tal-Kummissjoni u mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) fl-ewwel fażi ta' implimentazzjoni tal-programmi Erasmus+, Ewropa Kreattiva u Ewropa għaċ-Ċittadini, b'mod partikolari fir-rigward ta' xi dewmien fil-ftuħ ta' sejħiet għal proposti u l-iżborż tal-finanzjament; jittama li dawn huma ċirkostanzi eċċezzjonali u jinsab ħerqan, għalhekk, għas-snin li ġejjin, meta dawn il-programmi se jidħlu f'fażi ta' stabbiltà akbar meta mqabbla ma' din l-ewwel sena tal-implimentazzjoni; jirrakkomanda li l-programm Erasmus+ jaċċetta iktar proġetti fuq skala żgħira, li huma l-qalba tal-esperjenzi innovattivi fit-tliet taqsimiet li huma: l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-isport;

588.  Jilqa' l-passi meħuda lejn mudelli ta' finanzjament ibbażati fuq somom f'daqqa u spejjeż unitarji, li t-tnejn li huma jissimplifikaw il-ġestjoni finanzjarja kemm għal dawk li jibbenefikaw mill-finanzjament tal-UE kif ukoll għall-UE nnifisha; jinnota, madankollu, b'mod partikolari fit-taqsima taż-Żgħażagħ ta' Erasmus+, li dawn is-somom f'daqqa huma wkoll insuffiċjenti biex jiffinanzjaw in-nefqa operattiva ewlenija tal-assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-NGOs; isostni li għandu jiżdied aktar l-investiment tal-Unjoni fil-programm;

589.  Ifakkar li d-dewmien fil-pagamenti finali mill-EACEA jaffettwa b'mod dirett lid-drittijiet tal-benefiċjarji, u b'hekk jitfa' f'periklu l-assoċjazzjonijiet u l-proġetti kulturali, il-kreattività u d-diversità tas-soċjetà ċivili kulturali; jinkoraġġixxi lill-EACEA ttejjeb aktar is-sistemi ta' kontroll u ta' pagament tagħha;

590.  Jesprimi tħassib rigward il-fatt li l-Iskejjel Ewropej ma indirizzawx il-kwistjonijiet imtennija mill-Qorti u għaldaqstant jenfasizza r-rakkomandazzjoni lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej biex jimplimenta sistema ta' rotazzjoni għall-postijiet fl-organigramma sensittivi u jindirizza dgħufijiet oħra li jistgħu jqiegħdu f'riskju l-prinċipji bażiċi tat-trasparenza u tal-ġestjoni finanzjarja tajba; jinnota l-adozzjoni fl-2014 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid għall-Iskejjel Ewropej bħala wieħed mill-mezzi – jekk jiġi implimentat tajjeb – sabiex iwieġeb għall-kwistjonijiet kritiċi identifikati mill-Qorti; jistieden lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej jikkunsidra jiċċentralizzax ċerti postijiet fl-organigramma li bħalissa huma deċentralizzati, bħalma hu l-post ta' kontabilista, u jikkunsidra jrawwem is-separazzjoni tar-rwoli tal-awtorizzazzjoni, l-eżekuzzjoni u l-kontroll tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' żball u frodi; jemmen li rieżami komprensiv tal-governanza, il-ġestjoni u l-organizzazzjoni tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej se jkun f'waqtu minħabba l-preokkupazzjonijiet li tqajmu u l-fatt li 60 % tal-baġit tal-Iskejjel Ewropej, EUR 177 miljun, jiġu mill-baġit Ewropew;

591.  Jinnota li n-nuqqas ta' qbil bejn il-programmazzjoni ta' seba' snin tal-QFP u l-programmazzjoni ta' għaxar snin tal-prijoritajiet politiċi u strateġiċi tal-Unjoni jista' jaffettwa b'mod ħażin il-valutazzjoni konsistenti tar-riżultati miksuba mill-programmi tal-Unjoni; jinnota li r-reviżjoni tal-QFP li se ssir dalwaqt hija punt ewlieni fil-ġestjoni tal-infiq tal-Unjoni billi tiżgura li l-programmi ta' investiment tal-Unjoni jibqgħu effiċjenti; jinsisti fuq semplifikazzjoni bir-reqqa tal-formoli ta' applikazzjoni u l-kriterji, speċjalment għal proġetti fuq skala żgħira, kemm fil-programm Erasmus+ kif ukoll fil-programm Ewropa Kreattiva;

592.  Jinsab imħasseb dwar il-ħlasijiet li hemm b'lura tal-Kummissjoni, li kienu jammontaw għal EUR 26 biljun fl-2014 – fejn nofshom kienu meqjusa "anormali", jiġifieri mhux determinati minn fatturi ġġenerati fl-aħħar tas-sena finanzjarja, kif muri mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew – u għall-Erasmus+ waħdu il-ħlasijiet b'lura kienu ta' EUR 202 miljun; jinnota li dawn il-ħlasijiet b'lura huma kkawżati parzjalment minn QFP inflessibbli żżejjed, li ma jippermettix li l-finanzjament jiġi allokat mill-ġdid u għandu marġini stretti, parzjalment minħabba n-nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li jilħqu l-impenji tagħhom fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament;

593.  Jenfasizza li l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini jservi bħala pont uniku u dirett bejn l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha sabiex jiġu appoġġati l-azzjonijiet, il-petizzjonijiet u d-drittijiet ċivili; iqis il-livell preżenti ta' finanzjament bħala wieħed baxx wisq u jenfasizza li l-programm għandu jiġi implimentat fi ħdan il-kontenut tiegħu u b'hekk ikun mogħni b'aktar inizjattivi li jagħtu s-setgħa lill-valuri taċ-Ċittadinanza Ewropea; jopponi bil-qawwa kwalunkwe tnaqqis fil-baġit jew kwalunkwe dewmien tal-pagament għall-programm Ewropa għaċ-Ċittadini tal-2014-2020;

Libertajiet ċivili, ġustizzja u intern

594.  Jinnota l-konklużjoni tal-Qorti li l-kontijiet konsolidati tal-Unjoni jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-31 ta' Diċembru 2014; jesprimi, madankollu, tħassib dwar il-fatt li, għall-21 sena konsekuttiva, is-sistemi ta' kontroll u superviżjoni finanzjarji kienu biss parzjalment effikaċi fl-iżgurar tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet;

595.  Jinsab imħasseb, madankollu, li l-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet ġew milquta minn rata ta' żball lil hinn mil-limitu ta' materjalità; ifakkar, għalhekk, fil-bżonn ta' ġestjoni baġitarja attenta u jitlob li jsiru sforzi ulterjuri biex titnaqqas ir-rata ta' żball;

596.  Jinnota l-preżentazzjoni l-ġdida tar-rapport tal-kontijiet annwali tal-Qorti dwar l-infiq skont l-Intestatura QFP 3 "Sigurtà u ċittadinanza"; jitlob li dan jiġi inkluż is-sena d-dieħla, b'kunsiderazzjoni taż-żieda fil-baġit; jaqbel li hemm bżonn approċċ ġdid sabiex il-baġit tal-UE jiġi investit u mhux minfuq;

597.  Jiddispjaċih għall-fatt li f'xi Stati Membri, il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-kunflitti ta' interess tal-membri tal-parlament, il-membri tal-gvern u l-membri tal-kunsilli lokali hija vaga u insuffiċjenti; jitlob lill-Kummissjoni teżamina din is-sitwazzjoni u, jekk ikun xieraq, tagħmel proposti f'dak ir-rigward; iqis li proposti simili għandhom japplikaw ukoll għall-membri eżistenti u kandidati tal-Kummissjoni;

598.  Jenfasizza l-bżonn li jiġi żgurat il-valur għall-flus u li jinsiltu l-lezzjonijiet mill-proġetti tal-passat fejn id-dgħufijiet fil-ġestjoni tal-Kummissjoni wasslu għal dewmien u għal infiq eċċessiv, kif seħħ bl-iżvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II), li waslet sitt snin aktar tard milli kien ippjanat u li swiet tmien darbiet aktar mill-baġit inizjali;

599.  Jinnota li, għalkemm il-Fond għall-Fruntieri Esterni kkontribwixxa għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni, il-valur miżjud tal-fond kien limitat; jikkonstata li r-riżultat ġenerali ma setax jitkejjel minħabba dgħufijiet fil-monitoraġġ min-naħa tal-awtoritajiet assenjati u minħabba nuqqasijiet serji min-naħa tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fil-valutazzjonijiet tagħhom.

Kwistjonijiet relatati mal-ġeneru

600.  Ifakkar li, kif jgħid l-Artikolu 8 tat-TFUE, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea u li l-Unjoni tippromwovi; iqis li l-ugwaljanza tal-ġeneru trid tiġi integrata fil-politiki kollha, u għalhekk dan il-fatt irid jitqies fil-proċeduri tal-baġit;

601.  Ifakkar lill-Kummissjoni li jista' jkun li xi linji baġitarji qed ikabbru l-inugwaljanza tal-ġeneru b'mod indirett, billi jkollhom effetti ħżiena fuq in-nisa meta jiġu implimentati; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tuża analiżi ta' bbaġitjar li jqis il-kwistjonijiet relatati mal-ġeneru kemm rigward linji baġitarji ġodda kif ukoll rigward dawk eżistenti u, fejn possibbli, tagħmel il-bidliet meħtieġa fil-politika biex tiżgura li l-inugwaljanza tal-ġeneru ma sseħħx b'mod indirett;

602.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-impenn ġdid tagħha favur l-ibbaġitjar għar-riżultati u jtenni t-talba tal-Parlament li fis-sett komuni ta' indikaturi tar-riżultati għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jiġu inklużi wkoll indikaturi skont il-ġeneru, li jippermettu valutazzjoni aħjar tal-implimentazzjoni tal-baġit mill-perspettiva tal-ġeneru;

603.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproduċi valutazzjoni tal-impatt li l-finanzjament tal-Unjoni kellu fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-ġeneru;

604.  Jistieden lill-Unjoni żżid is-sehem tal-FSE mmirat biex jiżviluppa servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja bi prezzijiet li jintlaħqu għall-kura tat-tfal, tal-anzjani u ta' adulti dipendenti (li xorta waħda huma n-nisa li jieħdu ħsiebhom fil-parti l-kbira tal-każijiet) b'kont meħud ukoll tal-provi fornuti mill-Indiċi tal-Ugwaljanza tal-Ġeneru, żviluppat reċentement mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE);

605.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw taħriġ sħiħ ta' uffiċjali pubbliċi involuti f'deċiżjonijiet ta' nfiq, biex jiżguraw li dawn jifhmu bis-sħiħ l-effetti li d-deċiżjonijiet tagħhom ikollhom fuq l-ugwaljanza tal-ġeneru;

606.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni jivvalutaw jekk hemmx parità ġenwina fir-rigward tad-distribuzzjoni ta' postijiet fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, b'tali mod li jipprovdu statistika ġeneru b'ġeneru dwar in-numri u l-gradi tal-persunal bħala parti mill-proċedura ta' kwittanza.

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1
(6) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(7) ĠU L 51, 20.2.2014.
(8) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(9) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 2.
(10) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 73.
(11) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(12) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(13) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(14) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(15) ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.
(16) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(17) ĠU L 51, 20.2.2014.
(18) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(19) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 9.
(20) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 90.
(21) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(22) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(23) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(24) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(25) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.
(26) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(27) ĠU L 51, 20.2.2014.
(28) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(29) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 2.
(30) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 56.
(31) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(32) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(33) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(34) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(35) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 69.
(36) ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.
(37) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(38) ĠU L 51, 20.2.2014.
(39) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(40) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 12.
(41) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 247.
(42) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(43) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(44) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(45) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(46) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.
(47) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(48) ĠU L 51, 20.2.2014.
(49) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(50) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 10.
(51) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 379.
(52) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(53) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(54) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(55) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(56) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.
(57) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(58) ĠU L 51, 20.2.2014.
(59) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(60) ĠU C 367, 5.11.2015, p. 10.
(61) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 362.
(62) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(63) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(64) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(65) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(66) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.
(67) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(68) ĠU L 51, 20.2.2014.
(69) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(70) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(71) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(72) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(73) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(74) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(75) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2016)0148.
(76) Fost l-oħrajn, l-Istrateġija Ewropa 2020, is-Semestru Ewropew, is-"Six-Pack" u t-"Two-Pack" kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi; f'dan il-kuntest, iż-żamma preċiża mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi bħala kriterju għall-allokazzjoni effiċjenti ta' fondi mill-baġit tal-UE tista' tkun effikaċi.
(77) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2013 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-Deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi (ĠU L 308, 16.11.2013, p. 27, paragrafu 328; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2012 (ĠU L 266, 5.9.2014, p. 32, paragrafi 314-315; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 27), paragrafu 305.
(78) Ir-Rapport annwali tal-Qorti tal-2014, punt 3.10.
(79) Ir-Rapport annwali tal-Qorti tal-2014, punt 3.5.
(80) Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320)".
(81) Ir-rapport annwali tal-Qorti tal-2014, punt 3.65.
(82) Iċ-ċifri għall-2013 ġew ikkalkulati mill-ġdid biex jikkorrispondu mal-istruttura tar-rapport annwali tal-2014 b'mod li hekk jista' jsir tqabbil bejn is-sentejn.
(83) Skont ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2014, hu stmat li l-livell ta' żball paragunabbli għall-2013 u l-2012 hu ta' 0,2 u 0,3 punti perċentwali aktar baxx għax il-Qorti aġġornat il-mod kif tikkwantifika ksur serju tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku.
(84) Ir-rapport annwali tal-Qorti, punti 1.54 u 1.65.
(85) Peress li l-valutazzjonijiet tal-impatt regolatorju jirrappreżentaw strument effikaċi ħafna biex il-ġestjoni finanzjarja ssir verament tajba.
(86) Il-pjan ta' pagament li ġie adottat mill-Kummissjoni f'Marzu 2015 u li jippreżenta miżuri fuq żmien qasir biex jitnaqqas il-livell ta' kontijiet mhux imħallsa mhuwiex l-għodda t-tajba; il-livell għoli ta' impenji pendenti jirrikjedi perspettiva fuq żmien itwal;
(87) Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS), sors ir-rapport annwali tal-Qorti 2014.
(88) Ir-rata ta' assorbiment tvarja minn 50 % sa 92 % fl-Istati Membri.
(89) Tweġibiet għall-mistoqsijiet bil-miktub addizzjonali lill-Kummissarju Moedas, mistoqsija 3.
(90) rapport tal-attività annwali għall-2012 tad-DĠ Riċerka u Innovazzjoni, p. 45 et seq.
(91) pereżempju l-INEA.
(92) Tnaqqis u sospensjoni ta’ pagamenti kull xahar u interim; ara l-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).
(93) Ara r-rapport annwali tal-Qorti għall-2014, mill-punt 7.44 sal-punt 7.50.
(94) Ara t-tabella: Anness 10- 3.2.8 dwar ir-rapport ta' attività annwali 2014 tad-DĠ AGRI.
(95) Il-politika għall-iżvilupp rurali hija implimentata permezz ta' 46 miżura, u dawn il-miżuri permezz ta' programmi ta' żvilupp rurali mmexxija fil-livell nazzjonali jew reġjonali.
(96) Ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2014, punt 7.71.
(97) Ara t-tweġiba tal-Kummissarju Hogan għall-mistoqsija bil-miktub 7b. Seduta ta' smigħ CONT tal-14 ta' Jannar 2016.
(98) Ir-rapport ta' attività annwali tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI p. 17.
(99) Rapport Speċjali Nru 5/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali.
(100) Ara r-rapport ta' attività annwali tal-Europe Aid 2014, p. 115.
(101) Sinteżi tal-kisbiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni fl-2014 (COM(2015)0279), p. 21).
(102) Tweġibiet għal mistoqsijiet bil-miktub lill-Kummissarju Thyssen, il-mistoqsijiet 48 u 49.
(103) Ara s-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport annwali tal-2014 tal-Kumitat Superviżorju tal-OLAF, adottat mill-Kummissjoni fit-23 ta' Settembru 2015.
(104) Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International, u Imperial Tobacco Limited.
(105) Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li jħassar id-Direttiva 2001/37/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1).
(106) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-Ftehim dwar it-tabakk (il-Ftehim PMI (Testi adottati, P8_TA(2016)0082).
(107) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/mt/61027/html.bookmark.
(108) Regolament (UE) Nru 282/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar it-twaqqif tat-tielet Programm għal azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE (ĠU L 86, 21.3.2014, p. 1).
(109) Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 1).
(110) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(111) Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).
(112) DĠ AGRI - rapport annwali 2014 - paġna 12.
(113) Rapport annwali tal-Qorti tal-2014 - tweġiba għall-paragrafu. 7.15.
(114) Rapport annwali tal-Qorti tal-2014 - tweġiba għall-paragrafu. 7.32.
(115) Rapport annwali tal-Qorti tal-2014 - para. 7.35.
(116) Rapport annwali tal-Qorti tal-2014 - para. 7.40.
(117) Artikolu 39(1), punt (e) tat-TFUE.
(118) Rapport annwali tal-Qorti tal-2014 - paragrafu. 7.30.


Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni
PDF 674kWORD 319k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2206(DEC))
P8_TA(2016)0148A8-0127/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri mfassla skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0267/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni(5) u r-riżoluzzjoni tiegħu bil-kummenti, li hija parti integrali minn din id-deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0127/2016),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

B.  billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jinkludu informazzjoni dwar aspetti importanti relatati mal-implimentazzjoni tal-fondi u, għaldaqstant, huma utli għall-Parlament fl-eżerċitar tar-rwol tiegħu ta' awtorità ta' kwittanza;

C.  billi l-osservazzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni tal-Parlament tat-28 ta' April 2016 imsemmija hawn fuq dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni,

Parti I – Rapport Speċjali Nru 18/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn irriżultati, talEuropeAid"

1.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-evalwazzjoni tas-sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati tal-EuropeAid, u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Kummenti ġenerali

2.  Jinsab serjament imħasseb dwar l-affidabbiltà insuffiċjenti tas-sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati tal-EuropeAid, dwar il-livell inadegwat ta' superviżjoni u ta' monitoraġġ tal-evalwazzjoni tal-programmi, u anke dwar il-fatt li l-EuropeAid ma jistax jiżgura li r-riżorsi umani u finanzjarji jkunu xierqa u allokati b'mod effiċjenti lid-diversi attivitajiet ta' evalwazzjoni;

3.  Jindika li hu indispensabbli li l-Parlament, bħala l-awtorità għall-kontroll baġitarju, jingħata stampa ċara tal-livell reali sa fejn ikunu nkisbu l-objettivi prinċipali tal-Unjoni;

4.  Jemmen li seduti ta' smigħ, mhux biss ma' uffiċjali tal-Kummissjoni u tas-SEAE, iżda wkoll ma' benefiċjarji u esperti indipendenti se jipprovdu valutazzjoni aktar komprensiva tal-kontribut tal-EuropeAid għall-għanijiet tal-Unjoni;

5.  Ifakkar li għandhom jiġu pprovduti spunti esterni, oġġettivi u imparzjali dwar ir-rendiment tal-proġetti u l-programmi ta' għajnuna tal-Kummissjoni bħala parti mill-impenn tal-Kummission favur assigurazzjoni tal-kwalità;

6.  Jikkunsidra li l-eżiti tal-evalwazzjonijiet huma elementi fundamentali li għandhom jiġu integrati fil-proċess ta' politika u r-rieżami politiku sabiex jiġu aġġustati l-objettivi politiċi strateġiċi u tissaħħaħ il-koerenza kumplessiva mal-politiki l-oħra tal-Unjoni; jemmen f'dan ir-rigward li huwa kruċjali li l-evalwazzjonijiet ikunu indipendenti, trasparenti u disponibbli għall-pubbliku;

7.  Jemmen li l-investiment fl-analiżi u l-aggregazzjoni tar-riżultati minn tipi differenti ta' evalwazzjoni mhux biss jibni stampa kumplessiva tat-tendenzi, iżda jippermetti li jinsiltu tagħlimiet li jsaħħu l-effikaċja aħħarija tal-proċess ta' evalwazzjoni, filwaqt li jiġġeneraw ukoll bażi evidenzjali aħjar għat-teħid tad-deċiżjonijiet, it-tfassil tal-politiki u t-tkomplija tal-proġetti eżistenti fir-rigward tal-istrumenti speċifiċi ta' għajnuna;

8.  Jikkunsidra li l-kondiviżjoni tal-għarfien permezz tal-mezzi u tal-għodda kollha hi kruċjali mhux biss għall-iżvilupp ta' kultura ta' evalwazzjoni iżda fuq kollox għat-trawwim ta' kultura ta' rendiment effikaċi;

9.  Jinkoraġġixxi lill-Qorti teżamina l-mekkaniżmi ta' finanzjament kollha tal-EuropeAid sabiex tiżgura li jkun hemm valur għall-flus u li l-finanzjament tal-UE jkun effiċjenti biex javvanza l-għanijiet u l-valuri tal-Unjoni; jemmen li l-proġetti ffinanzjati mill-Unjoni għandhom ikunu allinjati mal-għanijiet ta' politika tal-Unjoni fil-pajjiżi ġirien, filwaqt li titqies ir-responsabbiltà tal-benefiċjarji, u li l-flejjes tal-UE huma funġibbli;

10.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti fir-rigward tas-sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir‑riżultati, tal‑EuropeAid;

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti

11.  Jieħu nota tal-fatt li l-Qorti tipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar l-użu effiċjenti tar-riżorsi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, il-prijoritizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-evalwazzjonijiet, l-implimentazzjoni ta' proċeduri ta' kontroll tal-kwalità, il-wiri tar-riżultati miksuba, is-segwitu li jingħata għas-sejbiet tal-evalwazzjonijiet u tal-MOR, u t-tixrid tagħhom;

12.  Jikkunsidra li l-EuropeAid għandu jżomm prattiki adegwati għall-ġestjoni tal-informazzjoni u jivvaluta ħtiġijietu fuq bażi regolari sabiex jiżgura allokazzjoni informata tar-riżorsi finanzjarji u umani b'segwitu għall-evalwazzjonijiet tal-programmi u l-eżerċizzji ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati;

13.  Jikkunsidra li l-EuropeAid għandu, sabiex jiżgura li l-evalwazzjonijiet imwettqa jirriflettu l-prijoritajiet tal-organizzazzjoni:

   jiddefinixxi kriterji ta' għażla ċari għall-prijoritizzazzjoni tal-evalwazzjonijiet tal-programmi u jiddokumenta kif dawn ġew applikati fl-istabbiliment tal-pjanijiet ta' evalwazzjoni, filwaqt li titqies il-komplementarjetà mal-monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati;
   itejjeb b'mod sinifikanti s-sistema tiegħu ta' monitoraġġ u rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' evalwazzjoni, anke billi jipprovdi analiżi tar-raġunijiet għad-dewmien u deskrizzjoni tal-miżuri adottati biex jiġu indirizzati;
   isaħħaħ is-superviżjoni kumplessiva tal-attivitajiet ta' evalwazzjonijiet tal-programmi mill-EuropeAid;

14.  Jikkunsidra li l-EuropeAid għandu, sabiex jiżgura l-kwalità tal-evalwazzjonijiet tal-programmi u tal-monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati:

   jinsisti li l-unitajiet operazzjonali u d-delegazzjonijiet japplikaw ir-rekwiżiti ta' kontroll tal-kwalità, inkluż, għall-evalwazzjonijiet tal-programmi, l-użu ta' grupp ta' referenza u d-dokumentazzjoni tal-kontrolli tal-kwalità mwettqa;
   jiċċekkja, fuq bażi regolari, l-applikazzjoni ta' dawn il-kontrolli.

15.  Jikkunsidra li l-EuropeAid għandu, sabiex isaħħaħ il-kapaċità tas-sistema ta' evalwazzjoni li tipprovdi informazzjoni adegwata dwar ir-riżultati miksuba:

   japplika b'mod aktar rigoruż id-dispożizzjonijiet regolatorji li jirrikjedu l-użu ta' objettivi SMART (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu u jinkisbu, realistiċi u marbuta mal-ħin) u ta' indikaturi verifikabbli;
   jimmodifika s-sistema ta' monitoraġġ sabiex tkompli tipprovdi data dwar programmi sa mill-anqas tliet snin wara l-ikkompletar tagħhom; kif ukoll
   iżid b'mod sinifikanti l-proporzjon ta' evalwazzjonijiet ex post tal-programmi.

Parti II - Rapport Speċjali Nru 22/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Ilksib ta' ekonomija: inżommu l-ispejjeż tal-għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-UE taħt kontroll"

16.  Jilqa' r-Rapport Speċjali tal-Qorti bit-titolu "Il‑ksib ta' ekonomija: inżommu l-ispejjeż tal-għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-UE taħt kontroll" u japprova l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

17.  Jinnota li l-politika tal-UE għall-iżvilupp rurali hija kruċjali għat-trawwim tal-kompetittività tal-agrikoltura, għall-iżgurar ta' ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, u għall-promozzjoni tal-azzjoni klimatika; jissottolinja l-importanza tal-iżvilupp territorjali tal-ekonomiji u l-komunitajiet rurali, inkluż il-ħolqien u ż-żamma tal-impjiegi;

18.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni la offriet gwida u lanqas ma xerrdet prattika tajba fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007–2013, u ma żguratx li s-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri kienu effikaċi qabel bdew japprovaw l-għotjiet; jissottolinja li mill-2012 'l hawn, il-Kummissjoni adottat approċċ aktar attiv u koordinat;

19.  Jinnota li nstabu ħafna dgħufijiet fir-rigward tal-kontroll mill-Istati Membri tal-ispejjeż tal-għotjiet għall-iżvilupp rurali; jinnota li l-Kummissjoni taqbel li jista' jsir iffrankar billi jkun hemm kontroll aħjar tal-ispejjeż fl-għotjiet għal proġetti tal-iżvilupp rurali filwaqt li xorta jinkisbu l-istess eżiti u riżultati u jintlaħqu l-istess objettivi; jilqa' l-fatt li ġew identifikati approċċi vijabbli u kosteffikaċi li jistgħu jiġu applikati b'mod aktar estensiv, li l-Kummissjoni taċċetta s-sejbiet tal-Qorti u li esprimiet l-intenzjoni tagħha li taħdem mal-Istati Membri biex ittejjeb il-kontroll tal-ispejjeż għall-iżvilupp rurali fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020;

20.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jivverifikaw minn kmieni fil-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid li s-sistemi ta' kontroll joperaw b'mod effiċjenti u li huma effettivi fid-dawl tar-riskji;

21.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jużaw il-lista ta' kontroll u l-kriterji żviluppati mill-Qorti u li jinsabu fl-Anness I(7);

22.  Jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jiżguraw li l-approċċi segwiti għall-programmi kollha fil-qasam tal-iżvilupp rurali jissodisfaw il-kriterji stabbiliti mill-Qorti biex jiġi vvalutat jekk is-sistemi ta' kontroll jindirizzawx ir-riskji ta' speċifikazzjoni eċċessiva, prezzijiet mhux kompetittivi u bidliet fil-proġett, u jekk humiex immirati lejn l-oqsma bl-akbar riskju; jikkunsidra li valutazzjoni ex ante tas-sistemi ta' kontroll mis-servizzi ta' awditjar intern tal-awtoritajiet tal-Istati Membri (jew minn korpi oħra ta' spezzjoni jew awditjar) għandha tkun parti minn dan il-proċess;

23.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom: japplikaw b'mod aktar estensiv l-approċċi kosteffikaċi li diġà ġew identifikati; jivvalutaw l-ispejjeż fil-konfront tal-eżiti jew ir-riżultati mistennija; jivverifikaw jekk kostijiet standard jirriżultawx f'pagamenti żejda; jużaw il-prezzijiet reali fuq is-suq bħala prezzijiet ta' referenza għal tagħmir u makkinarju eċċ. u mhux il-prezzijiet elenkati mill-fornituri; jivverifikaw li l-ispejjeż ikunu raġonevoli anki meta jkunu ġew segwiti proċeduri ta' akkwist pubbliku; jimplimentaw rekwiżiti u/jew verifiki aktar stretti għall-miżuri b'rati għolja ta' għajnuna eċċ.;

24.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni impenjat ruħha li tipprovdi gwida dwar il-kontrolli u l-penali fil-kuntest tal-iżvilupp rurali, inkluża taqsima speċifika dwar kemm huma raġonevoli l-ispejjeż u lista ta' kontroll għall-awtoritajiet maniġerjali annessa mar-rapport speċjali; jinnota li t-taħriġ u l-kondiviżjoni ta' esperjenzi se jkunu parti mill-attivitajiet tan-Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp Rurali fil-perjodu 2014–2020;

Parti III – Rapport Speċjali Nru 23/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Żbalji fin-nefqa għall-iżvilupp rurali: x'jikkawżahom, u kif qed jiġu indirizzati?"

25.  Jinsab imħasseb dwar ir-rata għolja ta' żbalji misjuba mill-Qorti fil-politika ta' żvilupp rurali; jinnota, madankollu, it-tnaqqis żgħir li kien hemm f'dawn l-aħħar tliet snin;

26.  Jirrikonoxxi l-isforz li sar mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni bil-għan li jitnaqqsu l-iżbalji fl-infiq għall-iżvilupp rurali, b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' diffikultajiet ekonomiċi u awsterità fiskali;

27.  Jinnota li, abbażi tas-sejbiet tal-awditi mwettqa mill-Istati Membri u minnha stess, il-Kummissjoni implimentat jew tinsab fil-proċess li timplimenta miżuri korrettivi f'ħafna mill-oqsma identifikati fir-rapport speċjali tal-Qorti;

28.  Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja indikat fir-rapporti annwali tagħha li f'bosta każijiet l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jiddikjaraw l-infiq lill-Kummissjoni, li kien inaqqas ir-rata ta' żbalji b'mod sinifikanti;

29.  Josserva li aktar ma jkunu faċli biex jiġu implimentati r-regoli, anqas iseħħu żbalji; jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-rata ta' żbalji tista' terġa' tiżdied fis-snin li ġejjin minħabba l-kumplessità tar-regoli l-ġodda tal-PAK riformata; jitlob għalhekk semplifikazzjoni reali tal-PAK, flimkien ma' linji gwida iktar ċari għall-awtoritajiet nazzjonali u għall-bdiewa;

30.  Jikkunsidra li l-ispejjeż ta' ġestjoni u ta' kontroll (EUR 4 biljuni) għall-PAK kollha kemm hi huma sustanzjali u li l-enfasi għandha tkun fuq it-titjib tal-effiċjenza tal-kontrolli u mhux fuq iż-żieda fin-numru tagħhom; jappella f'dan il-kuntest lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffukaw fuq il-kawżi ewlenin tal-iżbalji fin-nefqa fil-qasam tal-iżvilupp rurali; jikkunsidra li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjonijiet preventivi u korrettivi li ġejjin, fejn ikun rilevanti:

   (a) Akkwist pubbliku

Fl-applikazzjoni tal-kunċett tal-kundizzjonalità ex ante, l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u jipprovdu gwida dettaljata lill-benefiċjarji dwar kif għandhom japplikaw ir-regoli dwar l-akkwist pubbliku;

L-awtoritajiet nazzjonali li jispeċjalizzaw fil-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku għandhom jiġu involuti f'dan il-proċess; l-attenzjoni għandha tkun fuq it-tliet vjolazzjonijiet ewlenin tar-regoli: għotjiet diretti mhux ġustifikati mingħajr proċedura kompetittiva xierqa; każijiet ta' applikazzjoni ħażina tal-kriterji għall-għażla u għall-għoti u nuqqas ta' trattament indaqs tal-offerenti;

   (b) Tidwir intenzjonat tar-regoli

Abbażi tal-kriterji speċifiċi għall-eliġibbiltà u għall-għażla mill-programmi tagħhom fil-qasam tal-iżvilupp rurali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu linji gwida biex jgħinu lill-ispetturi tagħhom jidentifikaw indikaturi ta' azzjonijiet potenzjalment frodulenti;

   (c) Pagamenti agroambjentali

L-Istati Membri għandhom jestendu l-ambitu tal-kontrolli amministrattivi tagħhom biex jinkludu verifiki tal-impenji abbażi ta' evidenza dokumentarja, li bħalissa jsiru biss fil-5 % tal-każijiet fejn isiru l-verifiki fuq il-post; barra minn hekk, is-sistema ta' tnaqqis u ta' sanzjonijiet għandha titfassal b'mod li jkollha effett dissważiv sinifikanti fuq min potenzjalment se jikser ir-regoli;

31.  Jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-programmi fil-qasam tal-iżvilupp rurali, u tqis l-awditi tagħha dwar il-konformità tar-regoli applikabbli, inklużi dawk adottati fil-livell nazzjonali fejn ikun rilevanti, b'mod li tnaqqas ir-riskju li jiġu ripetuti d-dgħufijiet u l-iżbalji misjuba matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

32.  Jemmen li għad fadal ħafna inkonsistenzi fil-metodoloġiji għall-kalkolu tar-rata ta' żbalji, mhux biss bejn dawk li jużaw il-Kummissjoni u l-Istati Membri, iżda anke bejn dawk li jintużaw fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni, u li dan jagħmel l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali xierqa fl-Istati Membri saħansitra aktar diffiċli; jappella lill-Kummissjoni biex tapplika metodoloġija uniformi għall-kalkolu tar-rata ta' żbalji li tista' tiġi kompletament riflessa fil-metodoloġiji tal-Istati Membri;

33.  Jappoġġa użu aktar intensiv tal-metodi ta' spejjeż issemplifikati fejn ikun rilevanti u konformi mar-regoli leġiżlattivi, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw sa liema punt il-karatteristiċi ta' ambitu aktar iffukat, kriterji ta' eliġibbiltà limitati u l-użu ta' alternattivi ta' spejjeż issemplifikati jistgħu jiġu rreplikati fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' għadd akbar ta' miżuri ta' appoġġ, mingħajr ma jiġu kompromessi l-objettivi kumplessivi ta' dawk il-miżuri;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri janalizzaw kif jistgħu jtejbu l-iskema għall-appoġġ tal-investimenti fl-ipproċessar tal-prodotti agrikoli, u janalizzaw ukoll il-miżura dwar il-pagamenti agroambjentali sabiex, sa fejn ikun possibbli, l-impenji jkunu jistgħu jiġu kkontrollati permezz ta' verifiki amministrattivi mill-Istati Membri;

35.  Jappella lill-Kummissjoni twettaq analiżi dettaljata tal-kawżi tal-korrelazzjonijiet negattivi bejn ir-rata ta' eżekuzzjoni finanzjarja u r-rata ta' żbalji;

Parti IV – Rapport Speċjali Nru 24/2014 bit-titolu "L-appoġġ mill-UE għall-prevenzjoni u r-restawr ta' ħsara għall-foresti kkawżata minn nirien u diżastri naturali huwa mmaniġġjat tajjeb?"

36.  Jappella lill-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji komuni sabiex tidentifika l-iskala tar-riskju ta' nar fil-foresti Ewropej, sabiex ittemm id-definizzjoni arbitrarja u inkonsistenti ta' żoni b'riskju għoli ta' nar u magħha l-evalwazzjoni defiċjenti u l-proċess ta' għażla mill-Istati Membri;

37.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħżlu l-azzjonijiet preventivi tagħhom skont il-ħtiġijiet realita' riskju ta' nar u bi qbil mar-rekwiżiti tal-miżura 226 minflok objettivi ambjentali jew ekonomiċi oħra; jinsisti f'dan ir-rigward fuq il-ħtieġa li l-benefiċjarji jagħtu prova inkondizzjonata u jiddokumentaw b'mod preċiż ħtiġijiethom għal appoġġ taħt din il-miżura; jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li tingħata prijorità lill-azzjonijiet fl-aktar foresti ambjentalment prezzjużi bħaż-żoni forestali tan-netwerk Natura 2000;

38.  Jeżiġi, fid-dawl tas-sejbiet allarmanti tal-Qorti rigward l-ispejjeż medji għal azzjonijiet simili f'reġjuni differenti, limitu massimu raġonevoli u verifikabbli għall-appoġġ u ġustifikazzjoni motivata b'mod komprensiv f'każ ta' kwalunkwe tibdil fih;

39.  Jistieden lill-Istati Membri jikkoordinaw u jistrutturaw aħjar il-politiki tagħhom dwar in-nirien forestali; jappoġġa l-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea għall-benefiċjarji biex jikkondividu u jippromwovu l-aħjar prattiki;

40.  Jiddeplora b'mod speċjali l-fatt li l-Qorti sabet li għad fadal nuqqasijiet serji fil-perjodu 2014-2020 minħabba qafas ta' monitoraġġ konsistentement inadegwat; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni immedjata sabiex ittejjeb is-sistema ta' monitoraġġ u kontroll tagħha;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa t-twassil ta' data armonizzata dwar ir-rwol multifunzjonali tal-foresti u tar-riżorsi tal-foresti, billi tinkoraġġixxi l-ħolqien ta' sistema ta' informazzjoni Ewropea dwar il-foresti bbażata fuq data nazzjonali u l-integrazzjoni tagħha fi pjattaforma tad-data Ewropea;

42.  Jinsisti barra minn hekk li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' kontroll soda li tinkludi ż-żamma tad-dokumenti u l-informazzjoni rilevanti; jappella f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni tiżgura li l-appoġġ jingħata biss f'dawk il-każijiet fejn l-Istati Membri jkunu stabbilixxew tali sistema ta' kontroll xierqa u rieżaminabbli;

43.  Jistieden lill-Istati Membri biex jirrappurtaw regolarment dwar l-effetti tal-azzjonijiet imwettqa u t-tnaqqis fl-għadd ta' nirien jew diżastri naturali u ż-żoni li ssirilhom ħsara;

Parti V – Rapport Speċjali Nru 1/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Trasport minn Passaġġi fuq lIlma Interni flEwropa: Lebda titjib sinifikanti fissehem modali u filkundizzjonijiet ta' navigabbiltà mill-2001 'il hawn"

44.  Jilqa' r-Rapport Speċjali tal-Qorti bit-titolu "Trasport minn Passaġġi fuq l‑Ilma Interni fl‑Ewropa: L-ebda titjib sinifikanti fis-sehem modali u fil-kundizzjonijiet ta' navigabbiltà mill-2001 'il hawn'' u jappoġġa s-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

45.  Jinnota li s-settur tat-trasport tal-UE huwa kruċjali għall-ikkompletar tas-suq uniku, il-kompetittività tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u t-tkabbir ekonomiku kumplessiv fl-Ewropa;

46.  Jikkonkludi li l-iżvilupp tal-mod ta' trasport permezz tal-passaġġi fuq l-ilma interni baqa' lura meta mqabbel mar-ritmu tat-trasport bit-triq u bil-ferrovija minkejja deċennju ta' investiment; iħeġġeġ biex ikun hemm żieda sustanzjali fl-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri;

47.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw pjanijiet direzzjonali għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni għas-settur tal-ilmijiet navigabbli interni bħalma jagħmlu f'setturi oħrajn u biex f'dan l-isforz jinkludu l-infrastruttura u t-tagħmir tal-portijiet, sabiex jiġi żgurat li l-iżviluppi tekniċi jkunu kompatibbli ma' rekwiżiti ta' modi tat-trasport oħra, u b'hekk jiġi żgurat trasport multimodali;

48.  Jikkunsidra li l-implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti fil-white paper tal-2001, ir-rieżami ta' nofs it-terminu tagħha tal-2006, kif ukoll il-programmi NAIA­DES (Programm ta' Azzjoni Ewropew integrat għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni) tal-2006 u l-2013 kienet ineffikaċi parzjalment minħabba nuqqas ta' impenn min-naħa tal-Istati Membri;

49.  Jinnota li l-interess tal-Istati Membri biex jinvestu f'politika ta' trasport komunitarja naqas, li huma jagħtu preferenza lill-finanzjament ta' proġetti nazzjonali, reġjonali u lokali u li l-proċessi ta' għażla għall-proġetti huma deċentralizzati u dan jipprevjeni lill-Kummissjoni milli tipprijoritizza proġetti eliġibbli;

50.  Jissottolinja l-fatt li l-Istati Membri impenjaw ruħhom legalment li jipprovdu finanzjament nazzjonali għall-implimentazzjoni tan-netwerk ewlieni sabiex il-passaġġi fuq l-ilma ta' importanza strateġika fl-Ewropa jiġu ttrasformati f'kurituri ta' trasport b'kapaċità għolja;

51.  Josserva li r-rwol ta' koordinament strateġiku tal-Kummissjoni ddgħajef, u dan wassal għal asimmetrija bejn il-proġetti implimentati u l-prijoritajiet fil-livell tal-Unjoni;

52.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li permezz tar-riċerka bbażata fuq ir-rapporti speċjali tal-Qorti(8), wieħed jista' jasal għal konklużjonijiet simili għal dawk li jikkonċernaw l-passaġġi fuq l-ilma interni jfir-rigward tal-oqsma ta' trasport oħrajn iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni; jinnota li f'tali żoni ta' trasport pubbliku urban u infrastrutturi ta' ajruporti, il-proġetti spiss ibatu minn:

   (a) valur miżjud baxx wara l-implimentazzjoni;
   (b) kejl insuffiċjenti tal-eżiti;
   (c) enfasi insuffiċjenti fuq il-kosteffiċjenza;
   (d) nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt;
   (e) pjanijiet reġjonali, nazzjonali u supranazzjonali inkoerenti;
   (f) sottoutilizzazzjoni tal-infrastruttura b'mod li jitnaqqas l-effett kumplessiv;
   (g) nuqqas ta' sostenibbiltà:
   (h) dgħufijiet fit-tfassil tal-proġetti u l-politika dwar il-mobbiltà;
   (i) nuqqas ta' politika soda dwar il-mobbiltà;
   (j) kooperazzjoni diffiċli bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri;

53.  Jikkunsidra li l-konklużjonijiet imsemmija hawn fuq, flimkien mal-osservazzjonijiet dwar it-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni, jindikaw kwistjonijiet orizzontali komuni madwar l-Unjoni; jikkunsidra li l-eżiti tal-finanzjament tal-Unjoni għat-trasport b'mod ġenerali jiddgħajfu mis-sitwazzjoni xejn sodisfaċenti tal-ippjanar strateġiku u min-nuqqas ta' koerenza, eżiti sostenibbli, effiċjenza u effikaċja;

54.  Jemmen li huwa possibbli li jinkisbu eżiti politiċi sostenibbli permezz ta' kooperazzjoni intensiva bejn l-Istati Membri fuq naħa, u bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fuq in-naħa l-oħra, sabiex jitħares l-iżvilupp tat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni;

55.  Jirrakkomanda li kemm il-Kummissjoni u kemm l-Istati Membri jqisu l-impenji komuni bl-akbar attenzjoni peress li s-settur tat-trasport tal-Unjoni jopera f'ambjent kumpless ta' elementi ekonomiċi, politiċi u ġuridiċi, fejn l-istabbiliment ta' netwerks multimodali qed jiffaċċja ostakli u xkiel relatati ma' prijoritajiet diverġenti u involviment inkonsistenti;

56.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiffukaw fuq proġetti rigward passaġġi fuq l-ilma interni li jkunu relatati direttament mal-kurituri tan-netwerk ewlieni b'mod li jipprovdu l-akbar impatt u l-aktar benefiċċji immed­jati għat-titjib tat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni;

57.  Jirrakkomanda li, meta l-Istati Membri jinvestu fit-trasport minn passaġġi fuq l-ilma, għandu jiġi applikat il-prinċipju "inqas għal iktar": ir-riżorsi limitati tal-Unjoni għandhom jiġu ffukati fuq il-proġetti bl-ogħla prijorità b'mod li jitneħħew b'mod effikaċi l-punti ta' konġestjoni u tiġi stabbilita sistema integrata fil-livell tal-Unjoni tan-netwerk tal-passaġġi tal-ilma;

58.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jqisu r-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) (ir-Regolament TEN-T) u r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) (ir-Regolament dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa) bħala għodda essenzjali għar-razzjonalizzazzjoni tal-proġetti sabiex jinkisbu l-objettivi stabbiliti mill-Kummissjoni sa mill-2001;

59.  Jirrakomanda li l-istrument TEN-T u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jintużaw intensivament bħala opportunità għal investiment b'enfasi fuq il-kurituri ta' importanza strateġika għall-Unjoni (netwerk ewlieni u komprensiv), b'rekwiżiti infrastrutturali standardizzati u speċifiċi għat-tul kollu tan-netwerk, bi skadenzi legalment vinkolanti għall-implimentazzjoni tal-proġetti;

60.  Jirrakkomanda li jintużaw approċċi u ppjanar strateġiċi u komprensivi għas-sinkronizzazzjoni tal-finanzjament mill-FSIE, TEN-T u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa sabiex jinkisbu b'mod effikaċi u effiċjenti l-objettivi tat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni;

61.  Jirrakkomanda li l-istabbiliment ta' ċentri ta' trasport intermodali tul in-Netwerk Ewlieni jiġi kkunsidrat bħala fattur kruċjali li jippermetti l-bidla mit-trasport tal-prodotti u l-merkanzija mit-toroq għal fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni;

62.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jieħdu inkunsiderazzjoni r-rwol ta' koordinament tal-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti strateġiċi fit-tul bħall-kurituri tan-netwerk ewlieni;

63.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tidentifika u tanalizza l-kwistjonijiet orizzontali kollha, waqt li tiffoka estensivament fuq l-ippjanar strateġiku, il-kooperazzjoni mal-Istati Membri u bejniethom u l-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti, b'mod li tippermetti li l-konklużjonijiet jittieħdu inkunsiderazzjoni matul il-perjodu ta' programmazzjoni attwali;

64.  Jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha bżonn tipprovdi assistenza teknika intensiva u gwida lill-Istati Membri, qabel jippreżentaw proposti għal proġetti u matul il-fażi ta' implimentazzjoni kollha sabiex telimina l-ostakli li identifikat għat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma;

65.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tiffoka l-finanzjamenti tagħha fuq dawk il-proġetti li jkunu l-aktar rilevanti għat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni u toffri pjanijiet komprensivi sabiex telimina l-punti ta' konġestjoni;

66.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tagħti prijorità lill-finanzjament tal-proġetti u l-inizjattivi fl-Istati Membri li jkollhom l-għan li jtejbu t-trasport minn passaġġi fuq l-ilma permezz ta' soluzzjonijiet innovattivi bħal teknoloġija avvanzata ta' navigazzjoni, fjuwils alternattivi u bastimenti effiċjenti; iqis li l-Kummissjoni għandha tħeġġeġ ukoll l-għarfien Ewropew multilaterali u programmi ta' skambju ta' għarfien bejn portijiet differenti tal-Unjoni;

67.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni ttejjeb l-għarfien fost l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom rigward l-istrumenti ta' finanzjament disponibbli għall-appoġġ tat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni bil-ħsieb li jiġu eliminati l-punti ta' konġestjoni eżistenti tul il-kurituri ewlenin;

68.  Jikkunsidra li l-koordinament fost l-Istati Membri għall-iżvilupp tat-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni għandu jittejjeb b'mod sinifikanti permezz tal-faċilitazzjoni u ta' impenji u kundizzjonijiet aktar vinkolanti, li jservu ta' qafas għall-ħidma fuq il-kurituri multimodali tan-netwerk ewlieni stabbiliti mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u r-Regolament TEN-T;

69.  Jikkunsidra li azzjonijiet speċifiċi u li jistgħu jintlaħqu biex jeliminaw il-punti ta' konġestjoni għandhom jiġu nnegozjati mill-Kummissjoni u jintlaħaq qbil dwarhom mill-Istati Membri fil-forma ta' skeda ta' implimentazzjoni;

70.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-għanijiet u r-rakkomandazzjonijiet strateġiċi tagħha għall-passaġġi fuq l-ilma interni u tipproponi strateġija u pjan ta' azzjoni għall-passaġġi fuq l-ilma interni għall-2020'il quddiem;

71.  Jirrakkomanda li l-evalwazzjoni ex ante tal-operazzjonijiet min-naħa tal-Kummissjoni dwar it-trasport minn passaġġi fuq l-ilma interni tivvaluta l-eżiti fil-kuntest tal-objettivi kumplessivi stabbiliti mill-2001 'l hawn u r-realizzazzjoni tan-Netwerk Ewlieni;

Parti VI – Rapport Speċjali Nru 2/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Finanzjament millUE ta' impjanti tatTrattament talIlma Urban Mormi filbaċin taxXmara Danubju: aktar sforzi huma meħtieġa biex l-Istati Membri jingħataw għajnuna sabiex jilħqu l-objettivi tal-UE għall-politika tal-ilma mormi"

72.  Jemmen li r-rappurtar dwar l-adegwatezza tat-trattament tal-ilma mormi għandu jkun rikjest għall-agglomerazzjonijiet b'ekwivalenza ta' popolazzjoni (e.p.) ta' inqas minn 2 000 li jkollhom fis-seħħ sistemi ta' ġbir dovuti għar-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE(11) (id-Direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, il-UWWTD); jinnota li, għall-agglomerazzjonijiet fejn is-sistemi ta' ġbir ma jeżistux, ir-rappurtar għandu jinkludi informazzjoni dwar jekk ġewx inklużi miżuri adegwati fil-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar;

73.  Jaqbel mal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tawditja r-rappurtar mill-Istati Membri dwar l-għadd ta' agglomerazzjonijiet b'e.p. ogħla u anqas minn 2 000 fejn kien hemm bidliet sinifikanti, b'mod partikolari minn kategorija għall-oħra;

74.  Jevidenzja l-ħtieġa li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jistabbilixxu obbligi ġuridiċi ċari biex l-unitajiet domestiċi jiġu konnessi man-netwerks tad-drenaġġ eżistenti, fil-każ fejn tali obbligi jkunu għadhom ma jeżistux jew ikunu marbuta ma' dati ta' skadenza vagi;

75.  Jinnota li ż-żmien meħtieġ għall-valutazzjoni tal-konformità mal-UWWTD għandu jitqassar billi l-Istati Membri jiġu rikjesti jirrappurtaw id-data fi żmien sitt xhur mid-data ta' referenza tal-Kummissjoni; jinnota, barra minn hekk, li l-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli biex tidentifika kwistjonijiet relatati ma' perjodi ta' rappurtar twal taħt direttivi oħra relatati mal-ambjent;

76.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li jitħaffef l-assorbiment tal-fondi tal-Unjoni għall-investimenti fil-qasam tal-ilma mormi mill-Istati Membri, peress li ġie nnutat dewmien għall-Istati Membri koperti minn dan ir-rapport u l-assorbiment tal-fondi tal-Unjoni sar bil-mod; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi għajnuna teknika, ġuridika u amministrattiva lill-benefiċjarji sabiex tiżgura l-ikkompletar tal-proġetti li għaddejjin bħalissa fiż-żmien dovut;

77.  Jinnota li l-Kummissjoni tirrikonoxxi li r-rata ta' assorbiment fi tmiem l-2013 fl-Istati Membri kollha kkonċernati kienet pjuttost baxxa, u għalhekk jeżisti r-riskju ta' diżimpenn fil-livell tal-programmi (l-Artikolu 93 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(12)); jisħaq fuq il-fatt, madankollu, li jeżistu raġunijiet oġġettivi għal dan, bħal bżonn li tissaħħaħ il-kapaċita teknika, ġuridika u amministrattiva fl-Istati Membri kkonċernati; jinnota, barra minn hekk, li l-Kummissjoni tindika li l-pagamenti għall-biċċa l-kbira tal-proġetti normalment isiru matul l-aħħar snin ta' implimentazzjoni (jiġifieri fl-2014 u fl-2015 għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013);

78.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom jintalbu jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar l-ammonti ta' fondi addizzjonali li se jkollhom bżonn sabiex jiżguraw li d-dati ta' skadenza għall-implimentazzjoni stabbiliti fil-UWWTD jistgħu jintlaħqu, kemm għall-agglomerazzjonijiet b'e.p. ogħla minn 2 000 kif ukoll għal dawk b'e.p. anqas minn 2 000, li jkollhom fis-seħħ sistemi ta' ġbir; jilqa' l-introduzzjoni tal-għodda ta' rapportar dwar il-Qafas Strutturat ta' Implimentazzjoni u ta' Informazzjoni li għandha ttejjeb il-proċess ta' rappurtar fil-livell nazzjonali;

79.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu l-proġetti neċessarji fl-Istati Membri biex tiġi żgurata l-konformità tal-agglomerazzjonijiet li ma jikkonformawx mal-UWWTD;

80.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-servizzi tal-ilma ffinanzjati mill-Unjoni u li l-Kummissjoni tagħmel sforzi akbar biex timmonitorja l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata u tinforza d-dati ta' skadenza biex jintlaħqu l-objettivi tal-UWWTD; jikkunsidra li għandha tiġi żgurata protezzjoni ambjentali ekwivalenti fl-Unjoni kollha;

81.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom jitħeġġu jesploraw u jxerrdu informazzjoni dwar il-possibilitajiet li jkun hemm iffrankar fl-ispejjeż, bħal pereżempju billi jintuża l-potenzjal ta' produzzjoni tal-enerġija tal-ħama tad-drenaġġ jew billi l-ħama tad-drenaġġ jintuża bħala materja prima prezzjuża għall-irkupru tal-fosforu;

82.  Jinnota li l-pagamenti finali għal "proġetti kbar" approvati taħt programm operattiv għandhom ikunu suġġetti għall-eżistenza ta' soluzzjoni xierqa għall-użu mill-ġdid tal-ħama tad-drenaġġ; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jsegwu l-istess approċċ għall-proġetti approvati fil-livell nazzjonali;

83.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jimplimentaw politika tariffarja responsabbli rigward l-ilma mormi, u jadattaw, fejn meħtieġ, id-dispożizzjonijiet ġuridiċi fil-qasam tal-ipprezzar tal-ilma biex jevitaw tariffi li jkunu aktar baxxi mill-koeffiċjent ta' affordabbiltà ta' 4 % li hu aċċettat b'mod komuni;

84.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżguraw li s-sidien pubbliċi ta' impjanti għat-trattament tal-ilma mormi, bħall-muniċipalitajiet, jagħmlu disponibbli finanzjament suffiċjenti fuq żmien twil għall-manutenzjoni u t-tiġdid meħtieġa tal-infrastruttura tal-ilma mormi;

Parti VII - Rapport Speċjali Nru 3/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "IlGaranzija għażŻgħażagħ talUE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni"

85.  Jilqa' r-rapport speċjali tal-Qorti bit-titolu "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni" u jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

86.  Jinnota li l-Qorti qed tivvaluta l-inizjattiva f'nofs l-implimentazzjoni tagħha u jilqa' l-ambizzjoni tal-Qorti li tibda tevalwa l-użu tal-fondi tal-Unjoni fi stadju aktar bikri;

87.  Jenfasizza l-fatt li l-"Garanzija għaż-Żgħażagħ" hija aspett kruċjali tar-rispons għall-qgħad fost iż-żgħażagħ; jilqa' l-fatt li l-kapijiet ta' stat u ta' gvern tal-Unjoni ddeċidew li jallokaw EUR 6,4 biljun f'fondi tal-Unjoni (EUR 3,2 biljun mill-Fond Soċjali Ewropew u EUR 3,2 biljun minn linja baġitarja ġdida) lill-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jindika li dan huwa punt ta' tluq tajjeb, iżda mhux biżżejjed biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tirnexxi; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tiżgura li jistgħu jinstabu fondi ulterjuri bħala sostenn għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ matul il-perjodu ta' seba' snin;

88.  Jinnota li finanzjament għall-impjieg taż-żgħażagħ jinkludi l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) kif ukoll strumenti bħal Erasmus+, Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ u programmi oħra; jissottolinja li jeħtieġ li tinkiseb sinerġija aħjar bejn is-sorsi kollha disponibbli;

89.  Iqis li l-finanzjament tal-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ hu kumpless ħafna minħabba d-diversi għażliet ta' finanzjament disponibbli permezz tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI); jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-awtoritajiet tal-Istati Membri filwaqt li tikkunsidra li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi differenti meta jimplimentaw l-iskema u għalhekk jirrikjedu linji gwida speċifiċi;

90.  Huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni ddedikat ħafna riżorsi biex tiżgura li din il-miżura tkun effettiva fl-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ; jiddispjaċih, madankollu, li ġiet iddedikata ħafna inqas enerġija fl-iżgurar tal-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni mill-Istati Membri;

91.  Jindika li, apparti d-disponibbiltà tal-finanzjament, l-assorbiment b'suċċess tal-fondi wkoll huwa kundizzjoni meħtieġa għal implimentazzjoni effikaċi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jiddispjaċih għalhekk li f'diversi reġjuni madwar l-Ewropa, il-kapaċità ta' assorbiment tal-fondi mill-FSE hija baxxa ħafna; jappella lill-Istati Membri biex jipprovdu r-riżorsi amministrattivi u umani meħtieġa biex jużaw il-fondi pprovduti biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiġi rrealizzata b'mod xieraq;

92.  Hu tal-opinjoni li, minkejja l-ħtieġa li jtejbu l-kapaċità ta' assorbiment, l-Istati Membri għandhom ukoll jiffukaw fuq l-eżiti meta jkunu qed jimplimentaw l-iskema, bħalma għandha tagħmel il-Kummissjoni fir-rwol ta' monitoraġġ tagħha, sabiex jiġu żgurati l-effetti fuq żmien twil mill-fondi investiti;

93.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa sistema ta' monitoraġġ komprensiva li tinkludi sett ta' standards għall-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tevalwa s-suċċess tagħhom fl-Istati Membri; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tikkunsidra l-inklużjoni ta' miri obbligatorji għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ fi ħdan il-qafas tas-Semestru Ewropew;

94.  Jikkunsidra li hu fundamentali li l-implimentazzjoni effikaċi tal-fondi disponibbli mill-Istati Membri tingħaqad ma' assistenza estensiva mill-Kummissjoni biex jiġu eliminati d-distakki fl-implimentazzjoni;

95.  Jinnota li l-Unjoni m'għandha l-ebda kompetenza biex timponi regoli vinkolanti fil-qasam tal-politiki attivi rigward is-suq tax-xogħol, iżda jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tipprovdi lill-Istati Membri b'eżempji tal-aħjar prattiki dwar kif għandhom jimplimentaw il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, b'mod partikolari dawk il-prattiki identifikati min-Netwerk Ewropew tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi;

96.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-finanzjament tal-Unjoni u jimpenjaw irwieħhom favur riformi bil-għan li jiġu megħluba d-distakki fl-edukazzjoni, fit-taħriġ dwar ħiliet, fl-istabbiliment ta' sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat u fit-tisħiħ tas-servizzi għall-impjiegi u l-aċċessibbiltà tagħhom;

97.  Jitlob lill-Istati Membri, sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni adegwata u impatt pożittiv fuq żmien twil, jagħtu bidu għal tibdil istituzzjonali fejn ikun meħtieġ u jrawmu l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet lokali, l-awtoritajiet tal-edukazzjoni, l-uffiċċji pubbliċi għall-impjiegi, l-industrija u n-negozju lokali, it-trade unions u l-assoċjazzjonijiet għaż-żgħażagħ; jemmen li dan hu kruċjali biex jinkiseb ippjanar aħjar tal-kapaċità u użu strateġiku orjentat lejn ir-riżultati tad-diversi sorsi ta' finanzjament disponibbli;

98.  Ifakkar lill-Istati Membri li għandhom jimpenjaw irwieħhom biex jestendu l-finanzjament nazzjonali bħala element komplementari għall-approprjazzjonijiet tal-FSE u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ sabiex jiżguraw l-ispinta meħtieġa favur l-impjieg taż-żgħażagħ;

99.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) dwar il-Fond Soċjali Ewropew, b'mod li jiżdied l-ammont ta' prefinanzjament inizjali imħallas għall-programmi operattivi appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, biex b'hekk il-prefinanzjament inizjali fl-2015 jiżdied minn madwar 1 % għal 30 % għall-allokazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jindika li l-Kummissjoni nnifisha għandha timpenja ruħha li tħallas l-ammont ta' prefinanzjament lill-Istati Membri immedjatament wara li jidħol fis-seħħ ir-Regolament emendatorju, sabiex issir possibbli l-implimentazzjoni fil-pront tal-programmi operattivi appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ;

100.  Jitlob lill-Kummissjoni tuża skema ta' monitoraġġ komprensiv li tinkludi l-Qafas Indikatur għall-Monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, flimkien mal-indikaturi tar-riżultati ppjanati, filwaqt li tiffoka l-attenzjoni fuq ir-riżultati u tivvaluta s-sitwazzjoni ta' impjieg tal-individwi li jibbenefikaw mill-miżuri għall-impjieg taż-żgħażagħ;

101.  Hu tal-opinjoni li hemm bżonn li l-politiki dwar is-suq tax-xogħol min-naħa tal-provvista jiġu kkunsidrati flimkien mal-politiki dwar l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u s-servizz soċjali, kif ukoll fil-kuntest makroekonomiku usa';

102.  Jinnota li r-rapport ta' implimentazzjoni annwali tal-Kummissjoni tal-2016 dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u r-rapporti speċjali li ġejjin tal-Qorti rigward l-impjieg taż-żgħażagħ huma opportunitajiet kbar biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet eżistenti, kemm fil-livell tal-Kummissjoni u kemm fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali;

Parti VIII - Rapport Speċjali Nru 4/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Lassistenza teknika: x'kontribut tat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali?"

103.  Jitlob lill-Kummissjoni tiċċara l-ambitu u l-applikazzjoni tal-assistenza teknika lill-Istati Membri fil-qasam tal-iżvilupp rurali; iqis b'mod partikolari, li l-Kummissjoni għandha tiċċara d-distinzjoni bejn in-nefqa operattiva/in-nefqa għall-"bini tal-kapaċità" u l-ispejjeż amministrattivi/l-ispejjeż ta' "appoġġ baġitarju" eliġibbli, b'mod partikolari fil-każ tal-pagi;

104.  Jitlob lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-assistenza teknika min-naħa tal-Istati Membri;

105.  Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura li n-nefqa amministrattiva ġenerali, bħall-manutenzjoni regolari tal-informatika, ma tiġix iddebitata fuq il-linji baġitarji tal-assistenza teknika;

106.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrikjedi fil-ġejjieni li l-Istati Membri jirrappurtaw l-ispejjeż amministrattivi/l-ispejjeż ta' "appoġġ baġitarju" għall-iżvilupp rurali b'mod separat, b'mod li jsir aktar trasparenti l-fatt li parti mill-finanzjament ta' assistenza teknika qed tintnefaq fuq appoġġ ta' dan it-tip;

107.  Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi, flimkien mal-Istati Membri, qafas ta' prestazzjoni xieraq għall-finanzjament ta' assistenza teknika; jikkunsidra, b'mod partikolari, li l-ħtiġijiet ta' assistenza teknika tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għandhom jiġu vvalutati b'mod xieraq u li għandu jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmu biex jiġu ssettjati l-objettivi u jitkejjel il-progress lejhom;

Parti IX – Rapport Speċjali Nru 5/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?"

108.  Jitlob li l-Kummissjoni tidentifika l-isfidi, il-karatteristiċi speċifiċi u l-ostakli ffaċċjati fl-iżvilupp rurali sabiex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jistabbilixxu u jivvalutaw aħjar id-domanda baġitarja għall-istrumenti finanzjarji u jevitaw kapitalizzazzjoni eċċessiva, li tinvolvi l-impenn ta' fondi mingħajr ma jagħtu kontribut għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE; jitlob ukoll li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-benefiċjarji aħħarin b'mod li ssir possibbli implimentazzjoni aktar attiva tal-istrumenti finanzjarji fil-livell reġjonali, b'mod partikolari apparagun mal-għotjiet;

109.  Jitlob li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni kwantifikabbli affidabbli b'mod li jippermettu li jiġi ddeterminat it-tip xieraq ta' fondi u li jiġu allokati r-riżorsi finanzjarji bi qbil ma' dan; jitlob ukoll li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw sistemi ta' monitoraġġ li jippermettu li tiġi evalwata l-effikaċja tal-istrumenti finanzjarji;

110.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi gwida u tippromwovi b'mod attiv valutazzjonijiet ex ante obbligatorji ta' kwalità ogħla għall-istrumenti finanzjarji, bħal dawk introdotti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, b'mod li jiġu identifikati d-dgħufijiet speċifiċi u tiġi evitata kapitalizzazzjoni eċċessiva; jitlob, barra minn hekk, li l-Istati Membri jistabbilixxu koeffiċjent ta' esponiment għar-riskju permezz ta' analiżi teknika xierqa;

111.  Jitlob li l-Kummissjoni tistabbilixxi l-istandards u l-objettivi xierqa għall-effetti ta' ingranaġġ u ta' rotazzjoni sabiex tiżdied l-effikaċja tal-istrumenti finanzjarji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020; jitlob ukoll li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jwettqu valutazzjoni bir-reqqa qabel l-użu u l-iżvilupp fil-ġejjieni ta' strumenti finanzjarji fil-qasam tal-iżvilupp rurali abbażi tal-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE u l-effikaċja għall-benefiċjarji;

112.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiddeċiedu dwar regoli tranżitorji ċari bejn il-perjodi ta' programmazzjoni sabiex jippromwovu l-effetti fit-tul u s-sostenibbiltà tal-istrumenti finanzjarji;

113.  Jitlob li l-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jistabbilixxu strument finanzjarju uniku li jkun kapaċi jipprovdi kemm self u kemm garanziji, biex b'hekk jiżdiedu l-attività u l-massa kritika tiegħu;

114.  Jitlob li l-Istati Membri jsibu modi kif jegħlbu d-dgħufijiet fl-għażla fir-rigward tal-ġestjoni tal-għotjiet għall-miżuri ta' investiment, li jistgħu jirriżultaw f'piż kbir jew effetti ta' spostament; jitlob għal din ir-raġuni, li l-Istati Membri japplikaw indikaturi xierqa u definiti b'mod ċar, bħar-redditu fuq l-investiment u rapporti dwar il-flussi ta' flus previsti b'mod li jiżguraw il-vijabbiltà tal-proġetti;

115.  Jitlob li l-Istati Membri jeżaminaw kif l-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji jistgħu jingħaqdu fil-programm operattiv sabiex jipprovdu l-aħjar valur għall-flus, billi jottimizzaw l-effetti ta' ingranaġġ u ta' rotazzjoni;

116.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi regoli ta' implimentazzjoni operattivi definiti b'mod ċar, inkluż il-politika dwar il-ħruġ, fiż-żmien dovut u qabel l-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

Parti X — Rapport Speċjali Nru 6/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-integrità u l-implimentazzjoni tal-EU ETS"

117.  Jinsab diżappuntat li ma kienx possibbli tinkiseb analiżi sħiħa tal-effiċjenza tad-diversi sistemi ta' allokazzjoni implimentati mill-Istati Membri matul it-tieni fażi tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) (2008-2012), li kienet tkun tal-akbar importanza sabiex jiġu fformulati rakkomandazzjonijiet politiċi abbażi tar-riżultati tal-awditjar tal-Qorti;

118.  Jinnota li l-valutazzjoni tal-Qorti ffukat fuq l-implimentazzjoni tat-tieni fażi tal-EU ETS (2008-2012), filwaqt li għat-tielet fażi tal-ETS tal-UE (2013-2020) ġew deċiżi u implimentati riformi sinifikanti, inklużi miżuri ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni;

119.  Jilqa' l-fatt li ġie implimentat titjib sinifikanti fil-qafas għall-protezzjoni tal-integrità tal-ETS, inkluż il-biċċa l-kbira mis-suq spot għal kwoti fid-Direttiva dwar l-Istrumenti Finanzjarji(14) u d-direttiva draw l-abbuż tas-suq(15) u r-regolamentazzjoni(16); jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra miżuri komplementari f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, inklużi miżuri li jkopru l-konformità negozjanti;

120.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw trasparenza u sorveljanza effikaċi fil-livell tal-UE tas-suq tal-emissjonijiet, u proċeduri għall-kooperazzjoni li jinvolvu regolaturi nazzjonali u l-Kummissjoni;

121.  Iqis li l-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattati, għandha tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni fl-Istati Membri u tagħti assistenza aktar komprensiva tul il-proċess; jemmen li hemm bżonn ta' bilanċ tajjeb bejn monitoraġġ robust, rappurtar u verifika u l-piż amministrattiv; iqis li l-Kummissjoni għandha tiżgura l-prevedibbiltà tad-deċiżjonijiet ġuridiċi u ċ-ċertezza ġuridika, u b'hekk tqis il-gwida tal-Kunsill Ewropew;

122.  Jinnota li l-Qorti vvalutat l-integrità u l-implimentazzjoni tal-EU ETS, iżda anke li hemm bżonn ta' analiżi tal-effiċjenza tas-sistema ETS u ta' kisbietha, inkluża evalwazzjoni tal-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali bħal fl-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli u l-miżuri ta' effiċjenza enerġetika, li jkollhom bl-istess mod effett profond fuq l-emissjonijiet ta' CO2 u b'hekk fuq is-suq tal-karbonju;

123.  Jitlob li l-Qorti tinkludi fl-analiżi tagħha s-setturi industrijali milquta, speċjalment fir-rigward taċ-ċertezza ġuridika u l-prevedibbiltà, u sa liema punt huwa żgurat qafas ġuridiku affidabbli u kif l-aġġustamenti reċenti tal-qafas tal-ETS possibilment affettwaw l-effikaċja tas-sistema;

124.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, waqt l-awditu, ir-riskju ta' frodi tal-VAT fl-ETS kien għadu mhuwiex indirizzat bis-sħiħ, billi terz tal-Istati Membri kien għadhom ma implimentawx leġiżlazzjoni dwar il-mekkaniżmu tar-reverse charge; jistieden lill-Istati Membri kollha jagħmlu dan mingħajr aktar dewmien;

125.  Jemmen li hu kruċjali li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi evitat il-ħruġ tal-karbonju u tiġi żgurata kompetittività internazzjonali ġusta tal-miżuri eżistenti għal allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti tal-emissjonijiet; jitlob valutazzjoni mill-Kummissjoni tas-setturi u l-kumpaniji industrijali li huma vulnerabbli għall-ħruġ tal-karbonju, biex tidentifika b'mod ċar l-oqsma fejn kien hemm telf ta' negozju għall-industrija Ewropea fil-konfront ta' pajjiżi mingħajr leġiżlazzjoni stretta dwar il-klima;

Parti XI — Rapport Speċjali Nru 7/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-missjoni tal-pulizija tal-UE fl-Afganistan: riżultati mħallta"

126.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) japplikaw dak li tgħallmu mhux biss mill-missjoni EUPOL fl-Afganistan iżda anke minn missjonijiet oħra tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) bil-għan li jiffaċilitaw it-trasferiment tal-għarfien u l-effetti ta' sinerġija bejn il-missjonijiet differenti; jappella għal gwida orizzontali aktar ċara mis-SEAE għall-missjonijiet PSDK fejn ikun xieraq; jindika li l-koordinament fost l-atturi involuti kollha min-naħa tal-Unjoni, inklużi l-Istati Membri, kif ukoll mal-atturi internazzjonali l-oħra hu fundamentali għas-suċċess tal-missjonijiet preżenti u futuri;

127.  Jitlob li s-SEAE jagħti rendikont aħjar dwar l-użu tal-istrument finanzjarju prinċipali tiegħu fl-Afganistan, il-Fond Fiduċjarju għall-Ordni Pubbliku fl-Afganistan (LOTFA) immexxi mill-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP), li qed jiġi kkritikat minħabba ġestjoni ħażina u nuqqas ta' trasparenza; itenni, barra minn hekk, il-ħtieġa li l-kanali xierqa kollha ta' finanzjament għall-missjonijiet PSDK fil-ġejjieni, inklużi l-Fondi Fiduċjarji tal-UE, jintużaw b'mod effiċjenti sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-objettivi politiċi tal-missjoni u ġestjoni finanzjarja tajba;

128.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE joħolqu sinerġiji u riferimenti trasversali fost l-attivitajiet proġettwali, kif ukoll kollegamenti b'saħħithom u effiċjenti bejn l-objettivi tal-missjonijiet u l-istadji intermedji stabbiliti fil-Pjan ta' Implimentazzjoni tal-Missjoni;

129.  Iqis li hemm bżonn li suġġetti bħalma huma l-ġeneru, l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-edukazzjoni jiżvolġu rwol importanti fil-kurrikuli ta' taħriġ tal-EUPOL u ta' missjonijiet PSDK oħra; jinnota f'dan il-kuntest li l-EUPOL fil-biċċa l-kbira kellha suċċess fl-attivitajiet relatati mat-taħriġ, iżda mhux daqshekk fl-attivitajiet ta' mentoring u konsulenza;

130.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jikkoordinaw il-missjonijiet PSDK b'aktar reqqa minn qabel ma' missjonijiet bilaterali oħra tal-Unjoni u ma' sforzi internazzjonali oħra b'objettivi simili; jappella, f'dan ir-rigward, għal aktar kooperazzjoni u koordinament bejn l-Unjoni u l-Istati Membri għall-promozzjoni tas-sinerġiji taħt qafas Ewropew; jitlob li l-mandat għall-missjonijiet PSDK attwali u futuri jiddetermina b'mod ċar ir-responsabilitajiet għall-koordinament mal-atturi l-oħra tal-Unjoni, inklużi l-Istati Membri;

131.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jagħtu attenzjoni partikolari lill-proċeduri ta' akkwist biex jiżguraw li jwieġbu għall-bżonnijiet operattivi tal-PSDK; jindika li l-implimentazzjoni tal-proġetti sofriet minn proċeduri ta' akkwist ineffiċjenti li wasslu għal nuqqas ta' prestazzjoni u li l-użu ta' proċeduri ssemplifikati jew flessibbli wassal għal żieda fil-proċeduri li jaslu fil-fażi ta' finalizzazzjoni tal-kuntratti;

132.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jżidu ulterjorment l-effikaċja tal-missjonijiet PSDK tagħhom billi jtejbu s-sostenibbiltà fit-tul tal-eżiti miksuba; jirrikonoxxi, madankollu, li l-appoġġ mill-Unjoni u mill-komunità internazzjonali hu fattur deċisiv għall-kisba ta' dawn l-għanijiet fit-tul;

133.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE josservaw il-kisbiet tal-Unjoni b'segwitu għat-tneħħija gradwali tal-EUPOL sa tmiem l-2016, inkluża l-possibbiltà ta' impenn ulterjuri war l-2016;

134.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jiżviluppaw linji gwida dettaljati minn ferm qabel fir-rigward tat-tnaqqis fid-daqs tal-missjonijiet u l-għeluq tagħhom, kif ukoll fir-rigward tal-likwidazzjoni tal-assi tal-missjonijiet;

Parti XII – Rapport Speċjali Nru 8/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza l-ħtiġijiet ta' mikroimprendituri b'mod adegwat?"

135.  Jilqa' r-Rapport Speċjali tal-Qorti bit-titolu "L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza l-ħtiġijiet ta' mikroimprendituri b'mod adegwat?", u, fil-prinċipju, jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet inklużi fih;

136.  Josserva li l-mikrokreditu, allavolja għadu meqjus immatur, qiegħed jikber b'rata konsistenti fl-Unjoni u għandu impatt fuq il-ħolqien ta' aktar minn 250 000 impjieg (ċifra tal-2013);

137.  Hu tal-opinjoni li jeżistu differenzi sustanzjali bejn l-istrumenti finanzjarji tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress, li għandhom tendenza li jservu finijiet differenti; iqis li mekkaniżmi differenti ta' appoġġ jistgħu jkunu xierqa għal kundizzjonijiet differenti tas-suq;

138.  Jinnota li l-Qorti f'dan l-awditu tqabbel żewġ strumenti finanzjarji li mhumiex simili u li għandhom approċċi u objettivi differenti; jisħaq fuq il-fatt li l-FSE u l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress ivarjaw f'bosta aspetti, speċifikament fl-istruttura, fir-regoli u fil-gruppi destinatarji, bil-Faċilità esklużivament iddedikata għall-mikrofinanzjament waqt li l-Fond ikopri firxa ta' aspetti ferm aktar estensiva;

139.  Jevidenzja l-fatt li dawn iż-żewġ faċilitajiet finanzjarji huma komplementari u jġibu magħhom benefiċċji kbar lil min jissellef mikrokrediti permezz tat-tliet strumenti finanzjarji li huma l-għotjiet, is-self u l-garanziji; jikkunsidra li l-għotjiet - li jiġu pprovduti biss permezz tal-FSE - huma fundamentali għall-mikrokreditu daqs kemm huma ż-żewġ strumenti l-oħra u l-prestazzjoni tagħhom għandha tiġi vvalutata fid-dawl tar-rwol komplementari tagħhom;

140.  Jisħaq fuq l-importanza tal-objettivi tal-mikrofinanzjament fit-titjib tal-inklużjoni soċjali, fil-ġlieda kontra l-qgħad u fl-estensjoni tal-aċċess għall-finanzjament għall-persuni qiegħda, persuni żvantaġġati oħra u l-mikroimpriżi; jikkunsidra, f'dan ir-rigward, li l-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji jrid ikollhom ir-responsabbiltà primarja li jgħinu lin-nies u lill-mikromprendituri jegħlbu d-diffikultajiet biex jilħqu dawk l-objettivi;

141.  Hu tal-opinjoni li l-għotjiet huma fundamentali biex jintlaħqu l-objettivi ta' tkabbir, inklużjoni u impjiegi stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Promozzjoni tax-xogħol deċenti għal kulħadd – Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-aġenda tax-xogħol deċenti għal kulħadd" (COM(2006)0249) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Impenn Komuni għall-Impjiegi" (COM(2009)0257) u fir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17) dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI);

142.  Jissottolinja l-ħtieġa għal sistema msaħħa ta' mikrofinanzjament li tkun strument għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali li jsostni l-ħtiġijiet ta' dawk verament fil-bżonn;

143.  Iqis li l-attenzjoni relattivament baxxa li qed tingħata lill-istrumenti finanzjarji biex itejbu l-kundizzjonijiet tal-gruppi vulnerabbli hemm bżonn tinbidel fl-EaSI għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

144.  Hu tal-fehma li ma kienx hemm biżżejjed komplementarjetà bejn il-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress u l-FSE biex jiġi rrispettat ir-rekwiżit li kull min jipprovdi mikrokreditu jrid jaħdem mal-entitajiet, partikolarment bl-appoġġ tal-FSE, li jipprovdu servizzi ta' taħriġ u mentoring;

145.  Jilqa' l-fatt li bosta mid-dgħufijiet li nstabu u r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Qorti diġà ġew indirizzati mill-Kummissjoni fil-qafas regolatorju l-ġdid (2014-2020);

Parti XIII – Rapport Speċjali Nru 9/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Appoġġ mill-UE għall-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt"

146.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-appoġġ tal-Unjoni għall-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

147.  Ifakkar li d-drittijiet tal-bniedem huma l-pedament tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u tar-relazzjonijiet bilaterali u multilaterali tagħha; jemmen li, bħala prijorità kruċjali tal-UE, għandhom jirċievu attenzjoni kontinwa;

148.  Jenfasizza li l-Unjoni hija impenjata bis-sħiħ favur il-prevenzjoni u l-qerda ta' kull forma ta' tortura u trattament ħażin ieħor, u favur l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt; jinnota li l-istrument prinċipali użat għal dan l-għan huwa l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li jipprovdi għotjiet lil organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għall-implimentazzjoni ta' proġetti;

149.  Jinnota li, fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, EUR 100,9 miljun fi ħdan il-qafas tal-EIDHR ġew allokati għal proġetti relatati mal-ġlieda kontra t-tortura u l-piena tal-mewt; jindika, madankollu, li dan l-ammont ta' flus hu relattivament żgħir meta jitqiesu l-objettivi ambizzjużi tal-istrument u l-ambitu ġeografiku globali tiegħu;

150.  Jisħaq fuq il-fatt li finanzjament imqassam estensivament wisq - li jiġi applikat f'aktar minn 120 pajjiż madwar id-dinja - jiddilwixxi l-impatt tal-EIDHR; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprijoritizza aħjar u tiffoka aktar l-attenzjoni tagħha biex ittejjeb ir-riżultati; jevidenzja l-fatt li r-riżorsi għandhom jiffukaw fuq il-pajjiżi bi ħtiġijiet u problemi sustanzjali li effettivament ikollhom il-potenzjal għal titjib; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni diġà bdiet taħdem biex il-fokus tas-sejħa tagħha għal proposti għall-2015 ikun aktar immirat;

151.  Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li l-proġetti ffinanzjati ħafna drabi ma jkunux ikkoordinati sew mal-azzjoni l-oħra tal-Unjoni, bħall-appoġġ għall-iżvilupp tradizzjonali u d-djalogu mal-pajjiżi sħab, ma kinux parti minn approċċ koerenti u strateġiku u ma kkomplementawx sew lil xulxin; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija globali sabiex tikkomplementa l-attivitajiet li jikkondividu l-istess objettivi u tevita finanzjament doppju;

152.  Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiffukaw l-attenzjoni u jqiegħdu l-impetu politiku fuq l-oqsma fejn l-aktar ikunu meħtieġa, filwaqt li jtejbu l-kapaċità tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fuq il-post, b'mod li jiġu approfonditi l-effikaċja, ir-riżultati u jkollhom impatt fuq il-kultura fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u tal-politiki dwar id-demokrazija;

153.  Jappella lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex itejbu u jintegraw l-effikaċja tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istrateġiji għal kull pajjiż u l-linji gwida speċifiċi billi jiżguraw li drittijiet tal-bniedem fundamentali bħall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u l-ġlieda kontra t-tortura jitqajmu sistematikament fil-livelli kollha tat-tfassil ta' politiki ma' pajjiżi terzi;

154.  Jemmen li għandu jkun hemm aktar programmazzjoni u monitoraġġ konġunti bejn is-SEAE u l-Kummissjoni rigward kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex isiru aktar konformi mal-istrateġiji lokali politiċi u fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

155.  Jitlob l-implimentazzjoni ta'approċċ aktar kwalitattiv u strateġiku fil-proċess ta' għażla kumplessiv fir-rigward tal-applikazzjonijiet li jaslu fil-kuntest ta' sejħiet għal proposti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tapplika dan l-istrument b'mod konformi ma' viżjoni fit-tul ibbażata fuq objettivi konkreti u li jistgħu jitkejlu;

156.  Iħeġġeġ lis-SEAE u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni jagħtu attenzjoni regolari lill-iżviluppi jew il-kontratempi fil-pajjiżi kollha, u jużaw il-mezzi kollha ta' influwenza; jappoġġa r-rwol tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fl-analiżi u t-tiswir tal-politiki, fir-rwol ta' koordinament u fil-funzjonijiet ta' rappurtar;

157.  Jevidenzja l-fatt li l-istrument hu eżerċizzju ta' inventarju tajjeb biex jiġu analizzati l-qagħda u l-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja; jindika li l-preżenza u l-interess kostanti tal-Unjoni jistgħu jwasslu għal bidla fejn għandhom x'jaqsmu t-tortura u l-piena tal-mewt; jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li hemm bżonn li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ strateġiku għal din il-kwistjoni;

158.  Jinnota li l-Kummissjoni tikseb informazzjoni dettaljata dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi oħra permezz ta' diversi kanali u li tuża l-informazzjoni biex tiddefinixxi l-prijoritajiet; jinnota bi tħassib li, għalkemm il-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha strateġiji speċifiċi għal kull pajjiż fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li jinkludu analiżi komprensiva tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi kkonċernati u jipprovdu prijoritajiet kruċjali fil-qasam, dawn ma ġewx ikkunsidrati kif jixraq meta kienet qed talloka l-fondi u tikkoordina azzjonijiet oħra tal-Unjoni; jindika li l-valur miżjud tal-istrateġiji għal kull pajjiż huwa limitat minħabba n-natura strettament kunfidenzjali tagħhom; jappella lill-Kummissjoni biex tagħti aċċess għall-istrateġiji lill-assessuri tal-proġetti sabiex tiżgura l-ogħla valur miżjud possibbli;

159.  Jilqa' l-approċċ immexxi mid-domanda għall-finanzjament ta' proġetti u jikkunsidra li hu mod tajjeb ta' kif jiġu involuti organizzazzjonijiet ta' esperjenza u mmotivati li jipproponu proġetti ta' kwalità tajba; jinnota b'sodisfazzjon li dan l-approċċ minn isfel għal fuq jinkoraġġixxi lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jfasslu l-proġetti tagħhom bi qbil mal-kapaċitajiet amministrattivi, operattivi u ġeografiċi tagħhom u mal-istrateġija tagħhom stess;

160.  Jiddispjaċih li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali ta' daqs iżgħar jistgħu jkunu żvantaġġati meta jitolbu għotjiet minħabba proċeduri ta' applikazzjoni li jkunu twal u kkumplikati, rekwiżiti lingwistiċi u/jew rekwiżiti ta' esperjenza; jappella lill-Kummissjoni biex tħaffef u tissemplifika l-proċess ta' applikazzjoni sabiex tinkoraġġixxi applikazzjonijiet għal proġetti ta' kwalità;

161.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni torganizza seminars u sessjonijiet ta' taħriġ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali, tippromwovi s-sħubijiet u tippermetti l-għotjiet f'kaskata (sub-granting), u ilha dawn l-aħħar erba' snin torganizza seminar għas-soċjetà ċivili qabel it-tnedija tas-sejħiet globali għal proposti biex tipprovdi l-opportunità li jiġi introdott l-EIDHR;

162.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li nuqqas ta' organizzazzjonijiet awtosostenibbli jipperikola l-kontinwità tal-attivitajiet tagħhom, bir-riskju li jintilef għarfien espert; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tipprova ttaffi d-dipendenza finanzjarja ta' tali organizzazzjonijiet billi tippermettilhom jimpjegaw uffiċjali responsabbli għall-ġbir ta' fondi fi ħdan il-qafas tal-EIDHR;

163.  Jindika li, skont il-valutazzjoni tal-Qorti, ġeneralment kien diffiċli li jitkejlu l-eżiti tal-proġetti peress li l-impatt mixtieq spiss ikun intanġibbli, ma jkun stabbilit l-ebda objettiv għall-indikaturi ta' prestazzjoni u r-rapporti mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lill-Kummissjoni jikkonċentraw fuq l-attivitajiet;

164.  Jieħu kont tal-fatt li l-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt huma proċessi li se jiżvolġu fuq żmien twil, li hu diffiċli li jiġu kkwantifikat l-impatt u r-riżultati, li l-EIDHR qed jindirizza kwistjonijiet sensittivi f'kuntesti politiċi diffiċli u li l-implimentazzjoni tiegħu tirrikjedi ġestjoni bir-reqqa u li tieħu l-ħin;

165.  Jindika f'dan ir-rigward li s-sistemi li jkejlu l-impatti huma wkoll pjuttost dgħajfa minħabba li l-oqfsa loġiċi għall-proġetti ma jkunux ċari u ma jkollhomx punti ta' riferiment u objettivi ddefiniti sew; jappella lill-Kummissjoni biex tiċċara r-rekwiżiti fl-oqfsa loġiċi għall-proġetti sabiex ittejeb ir-riżultati u l-valur miżjud;

166.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji valutazzjoni profonda tal-impatt tal-finanzjament taħt l-EIDHR u tislet konklużjonijiet minn din l-analiżi; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tqis l-impatt u r-riżultati ta' forom ta' proġetti differenti matul il-proċedura tal-għażla; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni diġà qed taħdem fuq valutazzjoni mtejba tal-impatt tal-proġetti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u jistieden lill-Kummissjoni tikkondividi r-riżultati mal-awtorità tal-kwittanza;

167.  Jinnota li l-valutazzjonijiet tal-proġetti huma bbażati fuq sistema ta' għoti ta' punti u tabelli ta' evalwazzjoni standardizzati bi kriterji li jikkonċernaw it-tfassil, ir-rilevanza, il-kapaċità, il-fattibbiltà, l-effikaċja, is-sostenibbiltà, l-kosteffikaċja tal-proġett, u li l-għotjiet jingħataw lill-proġetti bl-ogħla punteġġ; jinnota li, skont il-Qorti, it-tabelli ta' evalwazzjoni standardizzati għandhom għadd ta' nuqqasijiet f'termini tal-gwida biex jingħataw il-punti skont dawn il-kriterji; jappella lill-Kummissjoni biex tiċċara l-gwida u jistedinha tikkunsidra li ttejjeb it-tabelli ta' evalwazzjoni standardizzati;

168.  Jitlob li l-Kummissjoni ttaffi n-nuqqasijiet fil-valutazzjoni tagħha evidenzjati mill-Qorti; jilqa' madankollu l-eżistenza ta' ċerta flessibbiltà fil-valutazzjoni tal-proġetti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, li ma tistax tiġi kkunsidrata purament bħala eżerċizzju burokratiku; jevidenzja l-fatt li hemm bżonn jintuża s-sens komun, kif diġà nnotat l-awtorità tal-kwittanza;

169.  Jinnota li, skont il-Qorti, l-objettivi tal-biċċa l-kbira tas-sejħiet għal proposti ġew deskritti b'mod ġenerali; jinnota l-osservazzjoni tal-Kummissjoni li l-istrateġija ppreferuta tagħha hi li tuża approċċ olistiku għas-sejħiet għal proposti; jappella, madankollu, lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-fondi tal-EIDHR jintużaw b'mod effikaċi billi tiggarantixxi l-fattibbiltà, il-vijabbiltà u l-valur miżjud tal-proġetti, u dan jista' jsir billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għar-riżultati tal-proġett fis-sejħiet għal proposti;

170.  Jilqa' l-fatt li l-ewwel pass għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili interessati li jirċievu l-għotja hu li jissottomettu dokument kunċettwali li jiddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-proġett li jkunu qed jipproponu; jikkunsidra li d-dokument kunċettwali hu soluzzjoni effikaċi f'termini ta' spejjeż u ta' ħin għall-preselezzjoni tal-proġetti;

171.  Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li l-għażla tal-proġetti kienet iddokumentata sew iżda kienet nieqsa mir-rigorożità u li d-dgħufijiet fil-proġetti ma ġewx irrimedjati wara li ġew identifikati; jinnota b'sodisfazzjon li l-konklużjonijiet kumplessivi tal-bordijiet ta' evalwazzjoni ġew irrapportati b'biżżejjed dettall; jilqa' l-fatt li l-attivitajiet tal-proġetti ġeneralment twettqu kif ippjanat u kienu kosteffikaċi; jappella lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-konsistenza tal-evalwazzjonijiet tal-proġetti;

172.  Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li l-organizzazzjonijiet benefiċjarji għandhom interpretazzjonijiet differenti ta' x'inhu kopert mill-ammont li jingħata b'rata fissa biex ikopri l-ispejjeż indiretti, u dan jista' jirriżulta li tiġi sottovalutata l-ħidma tal-organizzazzjoni jew li jiġu koperti spejjeż ineliġibbli; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-regoli dwar l-ammont li jingħata b'rata fissa;

173.  Jilqa' l-pjan ta' azzjoni ġdid tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għall-perjodu 2015-2019 bħala impenn politiku mġedded biex jiġu żviluppati aktar koerenza u konsistenza fi ħdan il-firxa sħiħa ta' politiki esterni u strumenti finanzjarji tal-Unjoni;

174.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni diġà bdiet timplimenta approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u dan se tkompli tagħmlu billi tassimilah fil-proċeduri u l-mudelli, billi tfassal pjanijiet direzzjonali u billi torganizza sessjonijiet ta' taħriġ;

Parti XIV – Rapport Speċjali Nru 10/2015 bit-titolu "L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati"

175.  Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-Qorti bit-titolu "L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati";

176.  Jinnota li, b'total ta' EUR 349 biljun f'allokazzjonijiet bejn l-2007 u l-2013, il-politika ta' koeżjoni hija l-politika kruċjali għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni fl-Ewropa; jevidenzja għalhekk l-importanza ta' proċessi xierqa fl-ambitu tal-akkwist pubbliku meta hu l-proċess ta' akkwist li ġie identifikat mill-Qorti bħala sors ewlieni tal-iżbalji fin-nefqa tal-UE għall-koeżjoni;

177.  Jenfasizza li 40 % tal-proġetti implimentati bejn l-2007 u l-2013 kien fihom żbalji fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku u li l-iżbalji ewlenin kienu għotjiet diretti inġustifikati, applikazzjoni ħażina tal-kriterji tal-għażla u parzjalità fl-għażla;

178.  Jinnota li s-sorsi prinċipali tal-iżbalji kienu nuqqas ta' kapaċità amministrattiva, traspożizzjoni inkorretta ta' Direttivi tal-Unjoni min-naħa tal-Istati Membri, interpretazzjoni inkonsistenti tal-leġiżlazzjoni u ppjanar insuffiċjenti;

179.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kumplessità tal-qafas ġuridiku u amministrattiv għall-akkwist pubbliku hi meqjusa bħala waħda mill-kawżi tal-iżbalji; jinnota li 90 % minn 69 awtorità tal-awditjar sostnew li l-livell attwali ta' kumplessità hu ogħla milli jeħtieġ li jkun; jinnota li kważi 50 % indikaw li l-qasam prinċipali fejn jistgħu jittejbu l-prattiki ta' akkwist pubbliku jista' jkun is-semplifikazzjoni tal-proċeduri;

180.  Jappella għalhekk lill-Istati Membri biex jevitaw regoli li jmorru lil hinn mid-Direttivi tal-UE; jemmen li dan kieku anke jinkoraġġixxi u jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku;

181.  Jinnota li l-konklużjoni prinċipali tal-Qorti kienet li l-Kummissjoni u l-Istati Membri ma kinux qed jagħmlu biżżejjed sforz biex iwettqu analiżi regolari u sistematika tal-akkwist pubbliku u li, minħabba n-nuqqas ta' data koerenti u dettaljata, l-analiżi, l-indirizzar u l-prevenzjoni ta' dawn l-iżbali saru impossibbli;

182.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tiżviluppa bażi ta' data biex tanalizza l-frekwenza, il-gravità u l-kawżi tal-iżbalji fil-qasam tal-akkwist pubbliku; jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tiżgura li tikseb informazzjoni konsistenti u affidabbli dwar l-irregolaritajiet mingħand l-Istati Membri;

183.  Jilqa' l-approċċ proattiv li ħadet il-Kummissjoni fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, li għandu l-għan li jappoġġa l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali li għandhom jiġu implimentati sal-2016 permezz ta' gwida, monitoraġġ u assistenza teknika; jirrikonoxxi li, permezz ta' dan l-approċċ proattiv, il-Kummissjoni biħsiebha tnaqqas ir-riskju tal-possibbiltà ta' sospensjoni tal-pagamenti għall-programmi operattivi wara l-2016;

184.  Jistenna li l-Kummissjoni tissospendi l-pagamenti u timponi korrezzjonijiet finanzjarji fuq dawk l-Istati Membri li jkunu naqsu milli jilħqu dawn l-objettivi biss meta ma jkun għad fadal l-ebda alternattiva oħra, wara li jkunu ġew eżawriti l-mezzi l-oħrajn kollha ta' prevenzjoni, korrezzjoni u assistenza;

185.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ilha li indirizzat il-problemi tal-iżbalji relatati mal-akkwist pubbliku li kienu evidenti fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, iżda li issa dan qed tagħmlu b'mod aktar koordinat taħt il-kappa tal-pjan ta' azzjoni dwar l-akkwist pubbliku; jappella f'dan il-kuntest lill-Kummissjoni biex tmexxi 'l quddiem l-implimentazzjoni ta' dan il-pjan u tirraporta dwar il-progress tiegħu kull sena;

186.  Jistenna li l-Kummissjoni twaqqaf grupp ta' livell għoli biex jipprovdi tmexxija fl-affrontar tal-problemi fil-qasam tal-akkwist pubbliku u tippromwovi s-semplifikazzjoni tiegħu;

187.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jisfruttaw l-opportunitajiet li joffri l-akkwist elettroniku, li għandu potenzjal kbir biex itejjeb it-trasparenza u jwessa' l-aċċess għall-offerti anki għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u biex jipprevjeni l-irregolaritajiet u l-frodi;

188.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu bl-isforzi tagħhom fil-qasam tal-iskambju ta' esperjenza u tal-aħjar prattika;

189.  Jilqa' l-għodda informatika ta' twissija kontra l-frodi ARACHNE u jappella lill-Istati Membri kollha biex jikkodifikaw data komprensiva u ta' kwalità li tgħin dan il-programm jaħdem kif suppost;

Parti XV – Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "IlFtehimiet ta' Sħubija dwar isSajd huma mmaniġġjati tajjeb millKummissjoni?"

190.  Jilqa' l-qafas ġuridiku aktar stabbli li joffru l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd meta mqabbla mal-ftehimiet privati; jinnota li sidien il-bastimenti Ewropej esprimew preferenza għall-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd u talbu lill-Kummissjoni testendi n-netwerk ta' ftehimiet;

191.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrispetta aħjar il-klawsola ta' esklużività; jinnota li, għalkemm uħud mill-fatturi ma jiddependux fuq il-Kummissjoni, għandha tibda l-proċess għan-negozjar ta' protokoll ġdid ferm qabel jiskadi dak attwali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqassar iż-żmien tan-negozjati kull fejn ikun possibbli;

192.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-konsistenza bejn il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd u inizjattivi oħra tal-UE u sorsi ta' finanzjament fis-settur tas-sajd fi ħdan l-istess reġjun, kif ukoll tiddefinixxi strateġiji reġjonali għall-iżvilupp tal-governanza fil-qasam tas-sajd u tiżgura li l-protokolli nnegozjati fi ħdan l-istess reġjun ikunu konsistenti mal-istrateġija reġjonali rilevanti u ma' finanzjament ieħor tal-Unjoni;

193.  Jitlob li l-Kummissjoni tiffoka aktar fuq il-kundizzjonijiet tekniċi restrittivi, bħad-definizzjoni stretta taż-żoni tas-sajd; jevidenzja l-fatt li dan jista' jaffettwa l-profitabbiltà tal-flotta esterna tal-Unjoni;

194.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-użu tal-protokolli preċedenti u tagħmel ħilitha biex tikkollega b'mod aħjar il-pagamenti għad-drittijiet ta' aċċess mal-qabdiet effettivi, filwaqt li tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd ma jintlaqtux ħażin;

195.  Jinnota bi tħassib li l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd innegozjati mill-Kummissjoni ġew jiswew relattivament aktar meta mqabbla mar-rati fl-imgħoddi; jitlob lill-Kummissjoni tqis il-prinċipji ta' ekonomija, effiċjenza u effikaċja meta tkun qed tħejji n-negozjati għall-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sabiex tiggarantixxi kwalità fil-konfront tal-ispejjeż li jsiru u konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

196.  Jinnota li l-evalwazzjonijiet ex post għandhom jiġu ffokati sabiex tinkiseb analiżi konsistenti u paragunabbli tar-redditu fuq il-flus pubbliċi li ntefqu taħt il-protokolli, kif ukoll analiżi komprensiva u kritika tal-effikaċja tagħhom għall-Unjoni u għall-pajjiż sieħeb ikkonċernat;

197.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-setgħa ta' negozjar tagħha; jissottolinja l-importanza tal-kontribuzzjoni finanzjarja totali tal-Unjoni lill-pajjiżi sħab;

198.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-aktar data riċenti għar-rapport ex post tagħha; jitlob lill-Kummissjoni tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati fi żmien debitu;

199.  Jappella lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-aċċettazzjoni ta' liċenzji elettroniċi jew ta' lista ta' bastimenti awtorizzati fil-pajjiżi sħab għall-perjodu sħiħ għal kemm idumu validi l-liċenzji; jevidenzja l-ħtieġa li jitnaqqas id-dewmien fil-proċess ta' applikazzjoni għal liċenzja; jappella lill-Kummissjoni biex tidentifika u tnaqqas l-punti ta' konġestjoni proċedurali;

200.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-bażi ta' data l-ġdida dwar il-qabdiet tintuża kompletament mill-Istati Membri tal-bandiera u tipprovdi data affidabbli dwar il-qabdiet li tkun tista' tiġi kkonsolidata, issorveljata u miżmuma aġġornata;

201.  Jinnota li l-Kummissjoni implimentat bażi ta' data għall-ġestjoni tad-data dwar il-qabdiet; jinnota, barra minn hekk, li din id-bażi ta' data għandha tinkludi data dwar il-qabdiet ta' kull ġimgħa mill-Istati Membri mqassma skont iż-żoni tas-sajd; jinnota bi tħassib li din id-bażi ta' data kienet għadha mhix operattiva fi żmien l-awditu tal-Qorti u li l-Istati Membri kienu għadhom ma kkonformawx mar-rekwiżiti ta' rappurtar tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tirrimedja din il-kwistjoni bi sħab mal-Istati Membri u tinkludi data ċara u konsistenti rigward il-qabdiet finali effettivi, b'mod li jiġu evitati l-konsegwenzi finanzjarji negattivi possibbli meta l-qabda finali tkun akbar mit-tunnellaġġ ta' riferiment;

202.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissorvelja aktar mill-qrib l-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali biex tiżgura l-effikaċja u l-kosteffikaċja tiegħu; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura koordinament effikaċi tal-azzjonijiet implimentati mill-pajjiżi sħab; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fil-protokolli kundizzjonijiet formali ta' eliġibbiltà għall-azzjonijiet iffinanzjati;

203.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-iżborżjar tal-appoġġ settorjali jkun konsistenti ma' pagamenti oħra ta' appoġġ baġitarju u abbażi tar-riżultati miksuba mill-pajjiżi sħab fl-implimentazzjoni tal-matriċi tal-azzjonijiet li jkun intlaħaq qbil komuni dwarhom;

204.  Jinnota bi tħassib li, għalkemm il-pagamenti għall-appoġġ settorjali għandhom jitħallsu ladarba l-pajjiżi sħab ikunu jistgħu juru r-riżultati miksuba, il-protokolli fis-seħħ bħalissa għadhom ma jiddisponux għall-possibbiltà ta' pagamenti parzjali meta r-riżultati jinkisbu biss parzjalment; jirrikonoxxi l-osservazzjoni tal-Kummissjoni li, meta ma jinkisbux riżultati jew meta r-riżultati miksuba jkunu limitati, il-pagament tal-appoġġ settorjali għas-sena ta' wara jiġi sospiż sakemm jintlaħqu l-objettivi; jappella, madankollu, lill-Kummissjoni biex, fejn ikun possibbli, tinkludi fil-protokolli l-ġodda l-possibbiltà ta' pagamenti parzjali għall-appoġġ settorjali;

Parti XVI – Rapport Speċjali Nru 12/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Ilprijorità talUE li tippromwovi ekonomija rurali bbażata fuq lgħarfien ġiet affettwata minn ġestjoni ħażina ta' miżuri ta' trasferiment talgħarfien u ta' konsulenza"

205.  Jitlob li l-Istati Membri jdaħħlu proċeduri fis-seħħ biex janalizzaw il-ħtiġijiet fir-rigward ta' għarfien u ħiliet li jkollhom l-operaturi rurali u li jmorru lil hinn mid-definizzjoni ta' temi ġenerali, b'mod partikolari għall-perjodi ta' sejħiet għal proposti jew offerti, u li l-Kummissjoni tipprovdi gwida addizzjonali dwar kif l-Istati Membri għandhom iwettqu t-tali analiżijiet rikorrenti, billi jiġu fformulati f'termini speċifiċi aktar milli ġenerali;

206.  Jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-appoġġ għall-istabbiliment ta' servizzi ta' konsulenza ġodda jingħata biss fejn ikun intwera li hemm defiċit fis-servizzi rilevanti fil-qasam ikkonċernat u fejn teżisti l-ħtieġa ta' finanzjament għal persunal, faċilitajiet u/jew tagħmir ġodda;

207.  Jappella lill-Istati Membri biex jagħżlu l-fornituri ta' servizzi li jirċievu fondi pubbliċi permezz ta' kompetizzjoni ġusta u trasparenti, irrispettivament minn jekk jużawx sejħiet għal proposti jew proċeduri formali ta' akkwist pubbliku;

208.  Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex iqisu l-gwida għall-prattikanti għall-akkwist pubbliku dwar l-evitar tal-iżjed żbalji komuni fi proġetti ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

209.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi gwida speċifika addizzjonali dwar il-forniment intern, is-sottokuntrattar u l-valutazzjoni tal-forniment ta' servizz minn konsorzji u tissorvelja b'mod adegwat il-proċeduri tal-Istati Membri biex tiżgura li l-għażla tal-attivitajiet ta' trasferiment tal-għarfien u ta' konsulenza tkun kompetittiva, ġusta u trasparenti;

210.  Jappella lill-Istati Membri biex jivvalutaw il-ħtieġa li jappoġġaw l-attivitajiet ta' trasferiment tal-għarfien u ta' konsulenza li jkunu disponibbli faċilment fis-suq bi prezz raġonevoli u, jekk din il-ħtieġa tkun iġġustifikata, biex jiżguraw li l-ispejjeż tal-attivitajiet appoġġati ma jaqbżux l-ispejjeż ta' attivitajiet simili offruti mis-suq;

211.  Jitlob li l-Kummissjoni tibni fuq l-ewwel passi li ttieħdu sabiex tiżgura l-komplementarjetà bejn il-fondi tal-UE biex jittaffa r-riskju ta' finanzjament doppju u duplikazzjoni ta' xogħol amministrattiv;

212.  Jappella lill-Istati Membri biex jistabbilixxu sistemi ta' spunti li jużaw l-informazzjoni mill-monitoraġġ u l-evalwazzjoni biex itejbu s-sejħiet għal proposti jew il-proċeduri tal-akkwist fil-ġejjieni u jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar kif jistgħu jeżegwixxu tali proċeduri ta' spunti u li tissorvelja jekk l-Istati Membri jkunux implimentawhom;

213.  Jitlob li l-Kummissjoni żżid, mingħajr dewmien, il-profil tar-riskju tal-miżuri ta' trasferiment tal-għarfien u ta' konsultazzjoni u ssaħħaħ is-superviżjoni u l-ġestjoni tagħha b'mod korrispondenti;

214.  Jappella lill-Istati Membri biex jikkondividu l-aħjar prattiki tagħhom u jkomplu fl-evalwazzjoni tagħhom tal-proġetti sabiex ikollhom bażi tajba għall-perjodu ta' implimentazzjoni 2014-2020;

215.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkomunika valutazzjoni komprensiva ta' servizzi ta' konsulenza b'enfasi fuq ir-riżultati u l-effetti netti sabiex tevita approċċ purament kwantitattiv għall-evalwazzjoni ta' investiment;

216.  Jitlob li l-Kummissjoni tippromwovi l-iskambju ta' prattiki tajba rigward l-approċċi metodoloġiċi permezz ta' attivitajiet ta' netwerking;

Parti XVII – Rapport Speċjali Nru 13/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ tal-UE lil pajjiżi li jipproduċu l-injam taħt il-Pjan ta' Azzjoni FLEGT"

217.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-appoġġ tal-Unjoni lil pajjiżi li jipproduċu l-injam taħt il-Pjan ta' Azzjoni tal-Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, il-Governanza u l-Kummerċ (FLEGT) u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

218.  Jikkunsidra li l-inizjattiva FLEGT hi essenzjali biex tittejjeb il-governanza tal-foresti, biex il-foresti jiġu ppreżervati u biex jiġi żgurat l-infurzar tal-liġi, b'mod partikolari billi jintużaw il-mezzi kollha possibbli, inter alia, il-ftehimiet ta' sħubija volontarja jew id-diliġenza finanzjarja dovuta, sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni globali tal-qtugħ illegali ta' siġar u tiġi żgurata l-esportazzjoni tal-injam lejn l-UE;

219.  Jiddeplora, madankollu, in-nuqqasijiet kumulattivi li ġew identifikati fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni u l-proġetti FLEGT, li issa jirrikjedu evalwazzjoni rapida u komprensiva;

220.  Jemmen bis-sħiħ li wasal iż-żmien, wara li ġew allokati EUR 300 miljun matul l-2003-2013 għall-appoġġ relatat mal-FLEGT, li ssir analiżi serja tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji tal-proċess FLEGT għat-tnaqqis tal-qtugħ illegali ta' siġar u l-kummerċ relatat, iżda anke li jiġi ssemplifikat id-disinn tal-mekkaniżmi eżistenti sabiex isiru aktar effikaċi f'termini ta' eżiti u impatti;

221.  Jiddeplora d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' zzjoni FLEGT, l-adozzjoni tardiva tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18) (ir-Regolament tal-Unjoni dwar l-Injam) u d-dewmien tal-Kummissjoni biex tislet tagħlimiet mill-finanzjament kumplessiv għall-FLEGT;

222.  Jappella lill-Kummissjoni tipprijoritizza l-isforzi ta' għajnuna tagħha permezz ta' objettivi u kriterji ċari; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni ma tibqax issawwar il-finanzjament tal-Unjoni minn baġits differenti u tikkunsidra li tuża baġit wieħed li jkun definit b'mod ċar;

223.  Jappella lill-Kummissjoni biex issaħħaħ malajr l-oqsfa ta' trasparenza u responsabbiltà permezz ta' monitoraġġ u rappurtar regolari, inkluża valutazzjoni xierqa tal-progress; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tissorvelja u tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tar-regolament tal-Unjoni dwar l-injam fl-Istati Membri u tieħu l-azzjonijiet ġuridiċi meħtieġa sabiex tiżgura l-applikazzjoni tiegħu;

224.  Jappella lill-Kummissjoni tissemplifika u tikkoordina aħjar l-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra l-qtugħ illegali ta' siġar fil-politiki differenti tal-Unjoni u s-servizzi involuti;

225.  Ifakkar li t-traċċabbiltà tal-prodotti tal-injam permezz ta' sistema ta' liċenzjar operattiva u stabbilita legalment bejn l-Unjoni u l-pajjiżi li jesportaw l-injam għandha titqies bħala objettiv ewlieni rikorrenti, b'mod partikolari fid-dawl tal-fatturi identifikati mill-Qorti, bħall-korruzzjoni mifruxa, infurzar dgħajjef tal-liġi u valutazzjoni insuffiċjenti tar-riskji u r-restrizzjonijiet fil-proġetti;

226.  Jappella lill-Kummissjoni biex tinnegozja standards għall-importazzjoni tal-injam fil-ftehimiet relatati mal-kummerċ fuq livell bilaterali jew multilaterali fil-ġejjieni, b'mod li ma jiddgħajfux is-suċċessi li nkisbu permezz tal-Pjan ta' Azzjoni FLEGT flimkien mal-pajjiżi li jipproduċu l-injam;

227.  Jikkunsidra li dawn il-lakuni fil-governanza fis-sistema FLEGT għandhom jiġu indirizzati jew f'evalwazzjoni esterna tal-azzjoni FLEGT jew fuq bażi ad hoc mill-Kummissjoni.

Parti VII - Rapport Speċjali Nru 14/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "IlFaċilità ta' Investiment talAKP: tipprovdi valur miżjud?"

228.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-valur miżjud tal-Faċilità ta' Investiment tal-Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) bħala eżempju konkret u pożittiv ta' segwitu mill-Qorti għall-proċedura ta' kwittanza tal-2012 u 2013, fejn il-Parlament talab li jitħejja rapport speċjali dwar il-prestazzjoni u l-allinjament mal-politiki tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-objettivi tal-attivitajiet ta' self lejn l-estern mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), qabel ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-mandat estern tal-BEI u qabel ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-faċilità ta' investiment;

229.  Jikkunsidra li l-inklużjoni fil-pjan ta' ħidma tal-Qorti tat-tali awditu rigward il-Faċilità ta' Investiment għall-AKP hi prattika tajba f'termini tal-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Qorti u l-ħidma tagħhom ta' skrutinju kollaborattiv;

230.  Jemmen li dan ir-rapport ta' awditjar huwa stadju importanti f'dan il-proċess, peress li huwa l-ewwel awditu li wettqet il-Qorti f'dan il-qasam speċifiku; jiddeplora l-fatt li l-Faċilità ta' Investiment għall-AKP ma taqax fl-ambitu tal-awditu tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni annwali tal-Qorti;

231.  Jinnota l-konklużjonijiet pożittivi rigward il-koerenza tal-Faċilità ta' Investiment għall-AKP mal-objettivi tal-politika ta' żvilupp tal-Unjoni u l-effett katalitiku tagħha; jilqa' l-kooperazzjoni tajba bejn il-BEI u l-Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti;

232.  Jiddispjaċih madankollu li l-Qorti ma setgħetx tidentifika b'mod aktar preċiż il-valur miżjud li ġie ġġenerat permezz tal-Faċilità ta' Investiment għall-AKP; jistieden għalhekk lill-Qorti biex, fir-rapporti speċjali fil-ġejjieni, tagħti eżempji aktar konkreti u tispeċifika wħud mill-proġetti sabiex tispjega b'mod aħjar il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha; jistieden lill-Qorti tibbenefika minn din l-ewwel esperjenza biex tkompli tirfina l-mezzi biex tivvaluta l-effett ta' ingranaġġ u dak katalitiku u l-valur miżjud ta' tali faċilitajiet; jistieden ukoll lill-Qorti tikkunsidra l-valur miżjud mhux biss mil-lenti tat-Trittiku klassiku (Ekonomija, Effiċjenza u Effikaċja) iżda anke f'sens aktar estensiv, inkluż Trittiku ieħor (Ekoloġija, Ugwaljanza u Etika);

233.  Jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex tieħu kont tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti fil-proposti leġiżlattivi u n-negozjati tagħha fil-ġejjieni, bħal pereżempju fir-reviżjoni tal-mandat estern tal-BEI jew il-ftehim li jsegwi dak ta' Cotonou;

234.  Jirrakkomanda li l-Faċilità ta' Investiment u l-politika tal-BEI jiġu adattati rapidament skont l-eżitu tal-COP 21 u l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju possibbli wara l-2015 bħala kwistjoni ta' konsistenza politika min-naħa tal-Unjoni; jemmen li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u l-konsegwenzi diretti u indiretti kollha tagħha, b'mod speċjali fl-ifqar pajjiżi tad-dinja, għandhom jingħataw prijorità akbar;

235.  Jemmen li huwa kruċjali li l-BEI jinvesti ħin kontinwament fid-diliġenza dovuta flimkien ma' għodda għall-valutazzjoni tar-riżultati b'mod li jikseb għarfien aħjar tal-profil tal-intermedjarji finanzjari u l-benefiċjarji u anke biex jevalwa aħjar l-impatt tal-proġetti fuq il-benefiċjarji aħħarin; jappella lill-BEI jieħu kont tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti bis-serjetà u jtejjeb il-prattiki attwali b'mod li jsaħħaħ il-valur miżjud tal-Faċilità ta' Investiment għall-AKP;

236.  Jemmen li m'għandux ikun hemm flus mill-kontribwenti tal-Unjoni li ma jkunux soġġetti għall-kwittanza tal-Parlament; għaldaqstant, itenni u jemmen bis-sħiħ li l-Faċilità ta' Investiment għall-AKP ġestita mill-BEI f'isem l-Unjoni għandha tkun soġġetta għall-proċedura ta' kwittanza tal-Parlament, peress li l-faċilità ta' investiment hi ffinanzjata bi flus il-kontribwenti tal-Unjoni jew tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

237.  Jinnota li l-Ftehim Tripartitiku msemmi fl-Artikolu 287(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jirregola l-kooperazzjoni bejn il-BEI, il-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-modalitajiet għall-kontrolli eżerċitati mill-Qorti fuq l-attività tal-BEI fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni u l-fondi tal-Istati Membri wasal biex jiġġedded fl-2015; itenni l-pożizzjoni tal-Parlament li l-qasam ta' responsabbiltà tal-Qorti f'dan il-kuntest għandu jiġi aġġornat billi jiġi inkluż kwalunkwe strument finanzjarju ġdid tal-BEI li jinvolvi fondi pubbliċi mill-Unjoni jew mill-FEŻ;

Parti XIX — Rapport Speċjali Nru 15/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Lappoġġ taħt ilFaċilità għallEnerġija AKP–UE għal enerġija rinnovabbli flAfrika talLvant"

238.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-appoġġ taħt il‑Faċilità għall‑Enerġija AKP-UE għal enerġija rinnovabbli fl‑Afrika tal‑Lvant u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

239.  Jilqa' l-fatt li, mit-tieni sejħa għal proposti taħt il-Faċilità għall-Enerġija, l-inklużjoni ta' analiżi preliminari tal-fattibbiltà saret obbligatorja; jenfasizza li t-tali analiżijiet tal-fattibbiltà għandhom ikunu bbażati fuq xenarji eżatti u realistiċi; jenfasizza wkoll li x-xenarji għandhom diġà jinkludu stimi dwar kif il-komunitajiet lokali jistgħu jiġu inklużi fl-implimentazzjoni tal-proġett sabiex jittejbu s-sjieda lokali u l-promozzjoni tal-proġett;

240.  Hu tal-fehma li r-rabta bejn il-fattibbiltà tal-proġett u s-sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali tiegħu għandha tiġi stabbilita aħjar sabiex tiġi żgurata mhux biss l-effiċjenza, il-koerenza u l-viżibbiltà tal-proġetti ta' investiment tal-Faċilità għall-Enerġija, iżda anke l-effikaċja u r-riżultati f'livell aktar estensiv tagħhom fir-reġjuni kkonċernati;

241.  Jikkunsidra li l-monitoraġġ tal-proġetti u r-riskji assoċjati għandu jitwettaq regolarment u jiġi akkumpanjat b'miżuri ta' mitigazzjoni rapida bil-ħsieb li, jekk ikun hemm bżonn, jiġu aġġustati l-istrateġija ta' akkwist u l-proċessi ta' għażla u ta' implimentazzjoni; jikkunsidra li s-sejbiet fir-rapporti ta' monitoraġġ għandhom jintużaw fl-implimentazzjoni tas-sejħiet għal proposti sussegwenti;

242.  Jappella lill-Faċilità għall-Enerġija biex tiżgura li l-partijiet interessati lokali, bħall-organizzazzjonijiet mhux governattivi jew il-komunitajiet lokali jiġu involuti tul il-ħajja sħiħa tal-proġetti, mit-tnedija sal-fażi wara t-tlestija, waqt li tieħu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti ta' proġetti speċifiċi; jappella biex jitkompla l-appoġġ għall-iżvilupp tal-kapaċità fil-livell lokali, permezz ta' offerta ta' taħriġ xieraq tul il-ħajja ta' proġett, bl-għan prinċipali li tittejjeb ulterjorment is-sjieda lokali u li jiġi promoss il-koordinament b'mod li l-proġett ikun vijabbli u sostenibbli wara li jiskadi l-perjodu ta' finanzjament;

243.  Jappella lid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DĠ DEVCO) biex jiżgura li s-sħab implimentattivi jwieġbu għat-talbiet kollha għal informazzjoni addizzjonali rigward l-implimentazzjoni tal-proġett(i); jappella lid-DĠ DEVCO biex jiffoka b'mod speċjali fuq l-attivitajiet li potenzjalment jinvolvu korruzzjoni u/jew frodi mis-sħab implimentattivi, filwaqt li jevita piżijiet amministrattivi addizzjonali bla bżonn; u, fil-każ ta' korruzzjoni u/jew frodi, jappella lid-DĠ DEVCO biex itemm kif dovut il-kuntratti u jfittex sħab ġodda fir-reġjun;

244.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura koerenza politika u kooperazzjoni mill-qrib mal-atturi l-oħra fil-qasam, speċjalment il-korpi tan-NU u l-inizjattiva SE4ALL (Enerġija Sostenibbli għal Kulħadd), iżda mhux biss fil-qasam tal-enerġija, bil-ħsieb li tikseb l-aħjar riżultati possibbli għal min jgħix fir-reġjun u għall-ambjent; jikkunsidra li s-sinerġiji ma' proġetti oħra fuq il-post, inklużi l-proġetti fil-fażi ta' ppjanar kull meta jkun possibbli, għandhom kemm jista' jkun jiġu sfruttati mill-proġetti kollha;

Parti XX – Rapport Speċjali Nru 16/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Titjib tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz tal-iżvilupp tas-suq intern tal-enerġija: jinħtieġu sforzi akbar"

245.  Sabiex jinkiseb funzjonament korrett u kontinwu tas-suq intern tal-enerġija, jappella lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-investimenti tagħhom fl-infrastruttura tal-enerġija u l-mod kif jirregolaw is-swieq tal-enerġija tagħhom, sabiex jiżguraw il-kwalità ottimali fil-konfront tal-ispejjeż li jsiru mill-UE;

246.  Jikkunsidra li r-riformi tas-suq tal-enerġija jibdew fil-livell tal-Istati Membri; jikkunsidra li l-implimentazzjoni tal-pakketti li jkun intlaħaq qbil konġunt dwarhom fil-qasam tal-enerġija, b'mod speċjali it-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija, kieku toħloq il-kundizzjonijiet għar-realizzazzjoni tas-suq intern tal-enerġija;

247.  Jikkunsidra l-approċċ reġjonali futur lejn is-sigurtà tal-enerġija, jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri individwali jkunu jistgħu jiżguraw l-infrastruttura meħtieġa għall-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-enerġija iżda wkoll biex jaġixxu bħala pajjiż ta' tranżitu għall-gass u l-elettriku;

248.  Jenfasizza li l-proġetti tal-enerġija futuri kollha tal-Unjoni għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u ma' prinċipji tal-Unjoni tal-Enerġija: id-diversifikazzjoni, l-aċċessibbiltà, is-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u s-sostenibbiltà;

249.  Jikkunsidra li t-tisħiħ u t-titjib tal-interkonnessjonijiet ma' Stati Membri ġirien għandhom jitqiesu bħala prijorità; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' kapaċità bidirezzjonali (flussi bidirezzjonali) f'kull interkonnessjoni transkonfinali bl-involviment tal-Istati Membri li minnhom jgħaddu l-kurituri;

250.  Jikkunsidra li l-implimentazzjoni ta' proġetti infrastrutturali strateġiċi tikkontribwixxi għal aspetti fuq żmien medju u fuq żmien twil tas-sigurtà tal-enerġija;

251.  Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex talloka aktar riżorsi finanzjarji u setgħat meħtieġa lill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija u jikkunsidra li l-Aġenzija għandha titħalla timpjega persunal addizzjonali sabiex tippermetti implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tal-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija;

Parti XXI – Rapport Speċjali Nru 17/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta´ azzjoni għaż-żgħażagħ: ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus suffiċjenti fuq ir-riżultati"

252.  Jilqa' r-rapport tal-Qorti, jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tagħha u jinsab kuntent li l-Kummissjoni taċċettahom u se tqishom fil-ġejjieni; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni implimentat dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-qafas ġuridiku tagħha għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-perjodu 2014-2020, biex b'hekk tiżgura kwalità aħjar fil-konfront tal-ispejjeż li jsiru, jiġifieri permezz ta' qafas u riżerva ta' prestazzjoni, kundizzjonijiet ex ante, u indikaturi komuni tar-rendiment u tar-riżultati;

253.  Jinnota li l-qgħad fost iż-żgħażagħ hu problema serja madwar l-Unjoni u li għandhom jiġu ddedikati r-riżorsi xierqa fil-livell tal-Unjoni biex dan jiġi indirizzat; jinkoraġġixxi bis-sħiħ lill-Istati Membri biex jużaw l-appoġġ disponibbli tal-Unjoni;

254.  Jinnota li t-timijiet ta' azzjoni għaż-żgħażagħ kienu prinċipalment eżerċizzju politiku u hekk tħabbru mill-bidu, intenzjonati biex jikkonvinċu lill-gvernijiet nazzjonali jorjentaw mill-ġdid il-fondi li ma jkunux intużaw sabiex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ, filwaqt li fl-istess ħin la jimponu proċeduri amministrattivi jew/u proċeduri ġuridiċi addizzjonali u lanqas ma jallokaw fondi ġodda;

255.  Jinnota n-natura politikament diffiċli ta' dan il-kompitu u jirrikonoxxi l-ħidma tajba mwettqa mit-timijiet ta' azzjoni għaż-żgħażagħ biex iżidu l-kuxjenza fl-ogħla livell politiku, iqarrbu lil diversi awtoritajiet politiċi u amministrattivi u jikkonvinċuhom jagħtu prijorità lill-impjiegi għaż-żgħażagħ fuq inizjattivi oħra;

256.  Jisħaq fuq il-fatt li hemm bżonn li l-attenzjoni tiġi ffokata fuq il-prestazzjoni u r-riżultati u jinsab kuntent li l-qafas regolatorju l-ġdid għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 jinkludi dispożizzjonijiet għar-rappurtar dwar ir-riżultati mill-Istati Membri;

257.  Jinnota li, ħafna drabi, l-Istati Membri li l-aktar li jeħtieġu l-fondi huma wkoll l-aktar li qed ibatu minn kapaċità amministrattiva dgħajfa li twassal għal enfasi fuq il-ġestjoni tal-proġett, minflok il-ġestjoni tal-miri tal-investiment;

258.  Jinnota li l-effetti tal-investiment, fil-parti l-kbira, għadhom qed jiġu mmonitorjati permezz ta' indikaturi kwantitattivi, li ma jirriflettux l-aspetti kollha ta' valutazzjoni prattika tajba; jinnota li l-produzzjoni u r-riżultat mhumiex indaqs;

259.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu ta' twissija bikrija kontra approprjazzjonijiet mhux utilizzati tal-FSIE sabiex l-Istati Membri jkollhom biżżejjed ħin biex jerġgħu jallokaw il-fondi għal miżuri favur l-impjieg taż-żgħażagħ;

260.  Jistenna bil-ħerqa r-rapport tal-Qorti dwar "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE - L-Implimentazzjoni fl-Istati Membri", li għandu jitlesta fil-bidu tal-2017 u jissuġġerixxi li l-eżitu għandu jitqies għar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju plurennali;

Parti XXII – Rapport Speċjali Nru 20/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-kosteffettività tal-appoġġ taħt l-Iżvilupp Rurali tal-UE għal investimenti mhux produttivi fl-agrikoltura"

261.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw l-investimenti mhux produttivi (NPIs) b'aktar sinerġija ma' miżuri oħra ta' żvilupp rurali u/jew skemi ambjentali u li l-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tal-Istati Membri rilevanti permezz tar-rapporti annwali ta' implimentazzjoni tagħhom mill-2017;

262.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar il-kriterji tal-għażla tal-NPIs għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u tivverifika li japplikaw proċeduri xierqa għall-għażla tal-proġetti; jirrakkomanda wkoll, f'dan il-kuntest, li l-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri tal-għażla tal-NPIs ikunu trasparenti, pubbliċi u implimentati b'mod effikaċi, u li jivverifikaw b'mod effikaċi l-konformità ma' dawn il-kriterji;

263.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tiżgura li l-kontribuzzjoni tal-NPIs għall-kisba tal-objettivi agroambjentali tal-UE tiġi mmonitorjata, jew għall-inqas evalwata b'mod speċifiku, waqt l-evalwazzjonijiet tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

264.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tħeġġeġ u tassisti lil dawk l-Istati Membri fejn l-appoġġ għall-NPIs huwa sinifikanti biex jiddefinixxu indikaturi tar-riżultat speċifiċi għall-NPIs li l-aktar spiss jiġu ffinanzjati ħalli jiġi żgurat titjib fil-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-NPIs għall-kisba tal-objettivi agroambjentali tal-UE; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri jirrappurtaw dwar dawn l-indikaturi fir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni tagħhom minn Ġunju 2016 u jinkludi l-valutazzjoni tar-riżultati tal-NPIs fil-pjanijiet ta' evalwazzjoni tagħhom;

265.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tipprovdi aktar gwida dwar id-definizzjoni ta' kriterji li jiddeterminaw il-karatteristiċi remunerattivi tal-NPIs li jibbenefikaw mill-ogħla rati ta' għajnuna u li l-Istati Membri jistabbilixxu tali kriterji mingħajr dewmien u jużawhom biex jimmodulaw l-intensità tal-appoġġ;

266.  Jitlob li l-Istati Membri jimplimentaw, mingħajr dewmien, proċeduri biex jiżguraw li l-ispejjeż relatati mal-appoġġ tal-NPIs ma jaqbżux l-ispejjeż ta' tipi simili ta' prodotti, servizzi jew xogħlijiet offruti mis-suq; jikkunsidra li f'dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu valuri u/jew spejjeż ta' referenza xierqa li l-ispejjeż tal-NPIs jiġu vverifikati magħhom b'mod sistematiku bħala parti mill-kontrolli amministrattivi tagħhom;

267.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tuża l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar il-kontrollabbiltà u l-verifikabbiltà tal-miżuri għall-approvazzjoni tal-PŻR tagħhom għall-2014-2020 biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jiddefinixxu u jimplimentaw proċeduri adegwati dwar ir-raġonevolezza tal-ispejjeż, u biex tiġi vverifikata l-applikazzjoni effikaċi, min-naħa tal-Istati Membri, tal-kontrolli previsti f'dan ir-rigward; jirrakkomanda wkoll li l-Kummissjoni tiffaċilita l-iskambju ta' prattiki tajbin bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-istabbiliment ta' proċeduri għal verifiki tar-raġonevolezza tal-ispejjeż;

268.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiddefinixxu, qabel ma jitwettqu l-ewwel kontrolli fuq il-post għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, metodu ta' konsolidazzjoni u analiżi f'waqthom tal-kawża tal-iżbalji li jinstabu matul dawn il-kontrolli, u jieħdu l-miżuri neċessarji għat-titjib tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tal-iskemi tal-NPIs;

269.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tikkunsidra d-dgħufijiet identifikati mill-Qorti fil-qasam tal-infiq tal-NPIs u tieħu l-miżuri rilevanti flimkien mal-Istati Membri biex tiżgura ġestjoni finanzjarja xierqa għal investimenti ta' dan it-tip.

Parti XXIII — Rapport Speċjali Nru 22/2015 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-superviżjoni tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu mill-UE — stabbilita tajjeb iżda għadha mhix kompletament effettiva"

270.  Jenfasizza li l-objettiv tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19) (CRAR) huwa li jintroduċi "(...) approċċ regolatorju komuni sabiex itejjeb l-integrità, it-trasparenza, ir-responsabbiltà, il-governanza tajba u l-indipendenza ta' attivitajiet tal-gradazzjoni tal-kreditu, jikkontribwixxi għall-kwalità tal-gradazzjonijiet tal-kreditu maħruġa fl-Unjoni u għall-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq intern filwaqt li jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur u għall-investitur" (Artikolu 1 tal-CRAR);

271.  Jirrikonoxxi li l-Qorti u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) qablu dwar ħafna mill-aspetti tal-verifika u r-rakkomandazzjonijiet;

272.  Jilqa' l-fatt li l-ESMA stabbilixxiet sisien tajba għal sorveljanza effettiva tal-aġenziji li jiggradaw il-kreditu fl-Unjoni f'perjodu qasir ta' żmien; jinnota, madankollu, li l-Qorti tqis li l-proċedura hi ineffiċjenti, minħabba d-diviżjoni bejn il-fażi ta' kompletezza u l-fażi ta' konformità, kif mitlub minn dan ir-regolament;

273.  Jikkondividi l-opinjoni tal-Qorti li tul il-proċess ta' reġistrazzjoni, l-ESMA għandha tiddokumenta b'mod adegwat l-evalwazzjoni tagħha tal-ħtiġiet regolatorji kollha fir-rigward tal-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, u l-provi tal-proċess ta' approvazzjoni għandha tinħażen mhux biss f'korrispondenza interna iżda wkoll ġo fajls apposta tal-każijiet;

274.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti u l-ESMA jaqblu dwar approċċ ibbażat fuq ir-riskju tal-ESMA; iqis li l-identifikazzjoni tar-riskju għandha tkun proċess trasparenti, komprensibbli u traċċabbli;

275.  Huwa tal-fehma li l-investigazzjonijiet kollha għandhom jiġu dokumentati b'mod xieraq biex jintwera u jiġi żgurat li l-konklużjonijiet kollha huma appoġġati minn analiżi adegwata tal-evidenza; jinnota li, għal dan il-għan, il-Qorti tirrakkomanda li tiddaħħal għodda ta' sorveljanza ddedikata tal-IT; jinnota l-argument tal-ESMA li l-għodod ta' monitoraġġ attwali tagħha kienu effettivi; jibqa' konvint, madankollu, li għodda ddedikata tal-IT tkun l-aħjar mod biex tiġi ġestita l-informazzjoni b'mod trasparenti, komprensibbli u traċċabbli b'kont meħud tar-rati normali ta' tibdil fil-persunal; jitlob għalhekk lill-ESMA tipprevedi l-introduzzjoni ta' tali għodda tal-IT fl-ippjanar baġitarju tagħha;

276.  Ifakkar li wieħed mill-għanijiet u r-responsabbiltajiet tal-CRAR huwa li tiġi żgurata l-indipendenza u jiġu evitati l-kunflitti ta' interess (ara l-Anness 1 tal-CRAR); jemmen, għalhekk, li s-CRAs għandhom jivverifikaw ukoll l-attivitajiet kummerċjali tal-analisti tal-klassifikazzjoni; iqis, madankollu, li l-ESMA għandha tissorvelja, b'mod strutturat, is-sistemi stabbiliti mis-CRAs biex jiġu trattati każijiet ta' kunflitti ta' interessi;

277.  Jindika l-Artikolu 23 tal-CRAR, li jiddisponi: "Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament, l-ESMA, il-Kummissjoni jew kwalunkwe awtorità pubblika ta' Stat Membru ma għandhomx jinterferixxu mal-kontenut ta' gradazzjonijiet tal-kreditu jew ta' metodoloġiji."; iqis, għaldaqstant, li l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji tal-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu tista' tiġi mmonitorjata biss ladarba r-reġistrazzjoni tkun lesta, permezz tal-proċeduri superviżorji attwali f'dak iż-żmien;

278.  Jaqbel li l-ESMA għandha teżamina l-aspetti importanti kollha tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji tas-CRAs li għadhom ma ġewx koperti; jinsab imħasseb li dan il-kompitu ma jistax jitwettaq minħabba nuqqas ta' riżorsi;

279.  Jiddispjaċih li s-sistema attwali ma tiggarantixxix protezzjoni effettiva tas-swieq f'każ li toħroġ xi informazzjoni u jitlob lill-ESMA biex ittejjeb is-sistema ta' kontroll tagħha sabiex jiġu evitati u miġġielda azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet fis-swieq;

280.  Jiddispjaċih li r-regoli attwali li jirregolaw l-euro ma jiżgurawx li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati mal-ESMA huma kollha fuq l-istess livell; jitlob lill-Bank Ċentrali Ewropew u lil-leġiżlatur Ewropew jirrimedjaw din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr;

281.  Jifhem li r-repożitorju ċentrali se jiġi integrat fil-pjattaforma Ewropea tal-klassifikazzjoni (Artikolu 11a tal-CRAR) maħluqa fl-2013 u li bħalissa qed isir xogħol fuqha; jitlob lill-ESMA tiżgura l-korrettezza tad-data rrapportata mis-CRAs;

282.  Jistieden lill-ESMA ittejjeb u tarmonizza ulterjorment il-prattiki ta' divulgazzjoni tas-CRAs kollha;

283.  Jilqa' l-intenzjoni tal-ESMA biex tkompli ttejjeb is-sit web tagħha u, b'mod partikolari, tippubblika l-leġiżlazzjoni applikabbli u d-dokumenti rilevanti kollha u tkun aktar faċli biex tintuża mill-utenti;

284.  Jinnota li xi terminoloġija użata fir-regolament tal-CRAR (jiġifieri l-metodoloġija) tista' tagħti lok għal interpretazzjoni u għalhekk jista' jkollha effett negattiv fuq l-implimentazzjoni tar-regolament; jistieden, għalhekk, lill-ESMA u lill-QEA biex jittrasmettu lill-Kummissjoni u lil-leġiżlatur lista ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jistgħu jibbenefikaw minn kjarifiki ulterjuri;

Parti XXIV — Rapport Speċjali Nru 2/2016 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Rapport 2014 dwar is-segwitu tar-Rapporti Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri"

285.  Jilqa' l-fatt li 23 minn 44 rakkomandazzjoni ġew implimentati b'mod sħiħ;

286.  Jilqa' wkoll il-fatt li l-Kummissjoni, b'mod ġenerali, aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet addizzjonali tal-Qorti fir-rapport speċjali attwali;

287.  Jinnota, madankollu, li l-Qorti ikkunsidrat li 18 minn 44 rakkomandazzjoni ġew implimentati parzjalment, ma ġewx implimentati għalkollox jew ma setgħux jiġu vverifikati:

   (a) fil-qasam tal-politika agrikola (10 rakkomandazzjonijiet) is-sewgitu tar-rakkomandazzjonijiet ta' spiss kien jikkonċerna lill-Kummissjoni u l-Istati Membri u tal-ewwel kienet tal-opinjoni li ssodisfat ir-responsabbiltà tagħha;
   (b) fil-qasam tal-politika soċjali (2 rakkomandazzjonijiet), li jaqa' taħt il-ġestjoni kondiviża, il-Qorti kkunsidrat li l-prestazzjoni u l-effikaċja ma tkejlux b'mod suffiċjenti;
   (c) fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni (3 rakkomandazzjonijiet) il-Kummissjoni għandha tivvaluta direttament ir-raġonevolezza tal-ispejjeż tal-proġetti u tiddependi inqas fuq l-għarfien tas-suq ta' organizzazzjonijiet internazzjonali; u li l-Kummissjoni missha tejbet il-kwalità u s-sigurtà tas-Sistema Komuni ta' Informazzjoni Relex (CRIS); kif ukoll
   (d) fil-qasam tal-kompetizzjoni (3 rakkomandazzjonijiet) il-Qorti hija tal-opinjoni li l-investigazzjonijiet preliminari għandhom ikunu ġestiti aħjar, li l-għadd ta' ilmenti bla bażi għandhom jitnaqqsu u li għandha titjieb l-Interfaċċa ta' Rappurtar tal-Għajnuna mill-Istat (SARI).

288.  Jisħaq fuq il-fatt li, mill-perspettiva tal-Parlament, mhuwiex sodisfaċenti meta proċeduri akkużatorji jintemmu b'konklużjonijiet differenti mill-Kummissjoni u l-Qorti; jistieden għalhekk liż-żewġ istituzzjonijiet biex jevitaw tali sitwazzjonijiet;

289.  Jistieden lill-Qorti biex fir-rakkomandazzjonijiet tagħha tindika b'mod ċar liema tip ta' azzjoni hija mistennija mill-Kummissjoni u liema tip ta' azzjoni hija mistennija mill-Istati Membri;

290.  Jappella lill-Qorti biex, flimkien mal-awtoritajiet ta' awditjar nazzjonali, tiżviluppa sistema li tippermetti li l-Qorti tevalwa s-segwitu li l-Istati Membri jkunu taw għar-rakkomandazzjonijiet tagħha;

291.  Jenfasizza li qatt ma rċieva spjegazzjoni sodisfaċenti għaliex matul is-snin il-Kummissjoni qieset bħala importanti ħafna li d-direttorati ġenerali jiddisponu mill-kapaċitajiet ta' awditjar intern tagħhom stess, biex imbagħad jerġgħu jingħaqdu flimkien mill-ġdid il-kapaċitajiet ta' awditjar intern taħt is-Servizz tal-Awditjar Intern minn April 2015.

o
o   o

292.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje  L).

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0147.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) Fl-Anness I tar-Rapport Speċjali tista' tara l-lista ta' kontroll żviluppata mill-Qorti għall-valutazzjoni tat-tfassil tas-sistemi ta' kontroll fid-dawl tar-riskji assoċjati mal-ispejjeż għall-iżvilupp rurali.
(8) Rapport speċjali Nru 1/2014 bit-titolu "L-effettività tal-proġetti għat-trasport urban pubbliku appoġġati mill-UE" u r-rapport speċjali Nru 21/2014 bit-titolu "Infrastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE: valur baxx għall-flus".
(9) Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).
(10) Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).
(11) Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40).
(12) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).
(13) Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470).
(14) Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).
(15) Id-Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż tas-suq (direttiva dwar l-abbuż tas-suq) (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 179).
(16) Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).
(17) Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 238).
(18) Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam (ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23).
(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.)


Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
PDF 352kWORD 88k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2203(DEC))
P8_TA(2016)0149A8-0137/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti finanzjarji u l-kontijiet tad-dħul u l-infiq tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  wara li kkunsidra l-informazzjoni finanzjarja dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (COM(2015)0295),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet li jaqgħu taħt it-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194 u SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(3) u emendat f'Ouagadougou, il-Burkina Faso, fit-22 ta' Ġunju 2010(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Komunità Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea")(5),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tal-Ftehim Intern tal-20 ta' Diċembru 1995 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità taħt it-Tieni Protokoll Finanzjarju għar-raba' Konvenzjoni AKP-KE(6),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 32 tal-Ftehim Intern tat-18 ta' Settembru 2000 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità permezz tal-Protokoll Finanzjarju għall-Ftehim ta' Sħubija bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat f'Cotonou (Benin) fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-allokazzjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li dwarhom il-Parti Erbgħa tat-Trattat KE hija applikabbli(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tas-17 ta' Lulju 2006 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar il-finanzjament tal-għajnuna Komunitarja permezz tal-Kwadru Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu 2008-2013 skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin li għalihom tapplika l-Parti Erbgħa tat-Trattat tal-KE(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tal-24 u tas-26 ta' Ġunju 2013 bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-pajjiżi u territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 74 tar-Regolament Finanzjarju tas-16 ta' Ġunju 1998 applikabbli għall-kooperazzjoni għall-finanzjament tal-iżvilupp skont ir-raba' Konvenzjoni AKP-KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tar-Regolament Finanzjarju tas-27 ta' Marzu 2003 applikabbli għad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 50 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 215/2008 tat-18 ta' Frar 2008 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(12),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/323 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp(13),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93, l-Artikolu 94(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0137/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2203(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti finanzjarji u l-kontijiet tad-dħul u l-infiq tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  wara li kkunsidra l-informazzjoni finanzjarja dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (COM(2015)0295),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet li jaqgħu taħt it-tmien, id-disa', l-għaxar u l-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni(14),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(15) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194 u SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(16) u emendat f'Ouagadougou, il-Burkina Faso, fit-22 ta' Ġunju 2010(17),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Komunità Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea")(18),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tal-Ftehim Intern tal-20 ta' Diċembru 1995 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità taħt it-Tieni Protokoll Finanzjarju għar-raba' Konvenzjoni AKP-KE(19),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 32 tal-Ftehim Intern tat-18 ta' Settembru 2000 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar u l-amministrazzjoni tal-għajnuna tal-Komunità permezz tal-Protokoll Finanzjarju għall-Ftehim ta' Sħubija bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha iffirmat f'Cotonou (Benin) fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-allokazzjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li dwarhom il-Parti Erbgħa tat-Trattat KE hija applikabbli(20),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tas-17 ta' Lulju 2006 bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar il-finanzjament tal-għajnuna Komunitarja permezz tal-Kwadru Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu 2008-2013 skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin li għalihom tapplika l-Parti Erbgħa tat-Trattat tal-KE(21),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Ftehim Intern tal-24 u tas-26 ta' Ġunju 2013 bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-pajjiżi u territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(22),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 74 tar-Regolament Finanzjarju tas-16 ta' Ġunju 1998 applikabbli għall-kooperazzjoni għall-finanzjament tal-iżvilupp skont ir-raba' Konvenzjoni AKP-KE(23),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tar-Regolament Finanzjarju tas-27 ta' Marzu 2003 applikabbli għad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(24),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 50 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 215/2008 tat-18 ta' Frar 2008 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp(25),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/323 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp(26),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93, l-Artikolu 94(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0137/2016),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp huma kif jidhru fit-Tabella 2 tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 289.
(2) ĠU C 379, 13.11.2015, p. 124.
(3) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.
(4) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.
(5) ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1.
(6) ĠU L 156, 29.5.1998, p. 108.
(7) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 355.
(8) ĠU L 247, 9.9.2006, p. 32.
(9) ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.
(10) ĠU L 191, 7.7.1998, p. 53.
(11) ĠU L 83, 1.4.2003, p. 1.
(12) ĠU L 78, 19.3.2008, p. 1.
(13) ĠU L 58, 3.3.2015, p. 17.
(14) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 289.
(15) ĠU C 379, 13.11.2015, p. 124.
(16) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.
(17) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.
(18) ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1.
(19) ĠU L 156, 29.5.1998, p. 108.
(20) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 355.
(21) ĠU L 247, 9.9.2006, p. 32.
(22) ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.
(23) ĠU L 191, 7.7.1998, p. 53.
(24) ĠU L 83, 1.4.2003, p. 1.
(25) ĠU L 78, 19.3.2008, p. 1.
(26) ĠU L 58, 3.3.2015, p. 17.


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
PDF 712kWORD 276k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC))
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Awditur Intern għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' April 2005 dwar ir-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Ġunju 2014 dwar ir-Regoli Interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8–0135/2016),

A.  billi l-President tiegħu adotta l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2014 fit-8 ta' Lulju 2015;

B.  billi s-Segretarju Ġenerali tiegħu , bħala l-uffiċjal awtorizzanti b'delega ewlieni, iċċertifika, fit-18 ta' Settembru 2015, l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li r-riżorsi assenjati għall-baġit tal-Parlament intużaw għall-iskop maħsub tagħhom u bi qbil mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

C.  billi l-Artikolu 166(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jirrikjedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tieħu l-passi kollha xierqa sabiex taġixxi fuq il-kummenti li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-President tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8–0135/2016),

A.  billi fiċ-ċertifikazzjoni tiegħu tal-kontijiet finali tal-2014, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Parlament iddikjara l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li l-kontijiet jippreżentaw stampa veritiera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Parlament fl-aspetti materjali kollha, u li l-ebda kwistjoni li tirrikjedi riserva ma tressqet għall-attenzjoni tiegħu,

B.  billi, permezz tal-awditu tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-awditu ma identifika l-ebda dgħufija sinifikanti fis-sistemi magħżula u r-rapporti ta' attività annwali tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet,

C.  billi, bi qbil mal-proċedura tas-soltu, intbagħat kwestjonarju lill-amministrazzjoni tal-Parlament u t-tweġibiet waslu għand il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u ġew diskussi minnu fil-preżenza tal-Viċi President responsabbli għall-Baġit, tas-Segretarju Ġenerali u tal-Awditur Intern,

D.  billi dejjem hemm lok għal titjib f'termini ta' kwalità, effiċjenza u effikaċja fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, u hemm bżonn ta' skrutinju biex jiġi żgurat li l-amministrazzjoni u t-tmexxija politika tal-Parlament jagħtu rendikont ta' għemilhom liċ-ċittadini tal-Unjoni,

Il-kontijiet tal-Parlament Ewropew

1.  Jinnota li l-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2014 ammontaw għal EUR 1 755 631 742, jew 20,13 % fl-ambitu tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) allokati għan-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-2014 fit-totalità tagħhom u jirrappreżentaw żieda ta' 0,3 % fuq il-baġit għall-2013 (EUR 1 750 463 939);

2.  Jinnota li d-dħul totali li tniżżel fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2014 kien ta' EUR 174 436 852 (2013: EUR 158 117 371), inklużi EUR 26 979 032 minn dħul assenjat (2013: EUR 25 991 783);

3.  Ifakkar li fl-2014 erba' kapitoli rrappreżentaw 72 % tat-total tal-impenji: il-Kapitolu 10 (Membri tal-istituzzjoni), il-Kapitolu 12 (Uffiċjali u persunal temporanju), il-Kapitolu 20 (Bini u nefqiet relatati) u l-Kapitolu 42 (Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari);

4.  Jieħu nota taċ-ċifri li abbażi tagħhom ingħalqu l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2014, speċifikament:

(a)  Approprjazzjonijiet disponibbli (EUR)

approprjazzjonijiet għall-2014:

1 755 631 742

riporti mhux awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2013:

734 000

riporti awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2013:

277 774 604

approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul assenjat għall-2014:

26 979 032

riporti li jikkorrispondu għal dħul assenjat mill-2013:

106 934 452

Total:

2 168 053 830

(b)  Użu tal-approprjazzjonijiet fis-sena finanzjarja 2014 (EUR)

impenji:

2 138 652 789

pagamenti li saru:

1 742 390 229

approprjazzjonijiet riportati awtomatikament inklużi dawk li ġejjin minn dħul assenjat:

383 988 975

approprjazzjonijiet riportati mhux awtomatikament:

0

approprjazzjonijiet ikkanċellati:

39 918 558

(c)  Dħul tal-baġit (EUR)

miġbur fl-2014:

174 436 852

(d)  Karta tal-bilanċ totali fil-31 ta' Diċembru 2014 (EUR)

1 476 824 398

5.  Jinnota li, b'kollox, ġew trasferiti EUR 71 500 000 minn intestaturi b'approprazzjonijiet provviżorji u minn sorsi oħra, sabiex jgħinu fil-finanzjament għal pagamenti tal-kera annwali tal-bini Konrad Adenauer f'Lussemburgu u l-estensjoni u l-modernizzazzjoni tiegħu; jirrimarka li dan jammonta għal 4 % tal-approprjazzjonijiet finali għall-2014;

L-opinjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għall-2014 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi

6.  Ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri twettaq valutazzjoni speċifika tan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor bħala grupp ta' politiki uniku għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni, inkluż il-Parlament Ewropew u li, b'mod ġenerali, l-evidenza mill-awditjar tindika li l-infiq għall-amministrazzjoni mhuwiex affettwat minn livell ta' żball materjali; jieħu nota tal-fatt li l-verifiki tat-tranżazzjonijiet jindikaw li l-livell stmat ta' żball għall-intestatura 5 tal-QFP dwar l-amministrazzjoni huwa ta' 0,5 % (li jirrappreżenta tnaqqis mill-1 % fl-2013);

7.  Ifakkar li l-awditu involva eżami ta' kampjun ta' 129 tranżazzjoni ta' pagament, inklużi 92 pagament ta' salarji u pensjonijiet, allowances relatati u spejjeż oħra għall-persunal, 14-il pagament fir-rigward ta' kuntratti relatati ma' bini u 23 pagament marbuta ma' nefqa oħra (enerġija, komunikazzjoni, teknoloġija tal-informazzjoni, eċċ.); jenfasizza li mill-129 tranżazzjoni awditjata, 20 (jew 15,5 %) kienu milquta minn żball; jieħu nota li għal 12-il żball kwantifikabbli, il-livell stmat ta' żball huwa ta' 0,5 %;

8.  Jissottolinja r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri biex il-Parlament Ewropew isaħħaħ il-verifiki tiegħu fuq l-ispejjeż rimborżati mill-partiti politiċi Ewropej lill-organizzazzjonijiet affiljati tagħhom, jiżviluppa regoli xierqa għall-partiti politiċi Ewropej dwar l-akkwist pubbliku, u jissorvelja l-applikazzjoni tagħhom permezz ta' verifiki xierqa u gwida aħjar; jinsisti fuq trasparenza totali rigward in-nefqa min-naħa tal-partiti politiċi Ewropej u li l-kumitat kompetenti jeżamina u jiddiskuti din l-informazzjoni fid-dettall fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza ordinarja;

Ir-rapport annwali tal-awditur intern

9.  Jinnota li, waqt il-laqgħa tal-kumitat kompetenti mal-awditur intern li saret fil-25 ta' Jannar 2016, l-awditur intern ippreżenta r-rapport annwali tiegħu ffirmat fis-16 ta' Lulju 2015, li fih iddikjara li, fl-2014, huwa wettaq dan ix-xogħol ta' awditjar fuq l-amministrazzjoni tal-Parlament:

   segwitu trasversali għall-azzjonijiet pendenti mir-rapporti ta' awditjar intern - fażijiet I u II ta' xogħlu fl-2014;
   inkarigu konsultattiv dwar il-proċeduri ta' ġestjoni u ta' kontroll interni fid-Direttorat għas-Sostenn għad-Demokrazija (DĠ EXPO);
   rieżami perjodiku tal-proġett tal-Bini Konrad Adenauer - ara "Fażi 2: stima, rappurtar u kontroll tal-ispejjeż tal-proġett tar-rapport";
   awditjar tal-pagi u l-allowances tranżitorji tal-Membri;
   awditjar tal-proċess tal-għotjiet fid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM);
   awditjar tas-sistemi ta' informazzjoni tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tal-IT - ara "Inkarigu 1 - l-ewwel rapport: ottimizzazzjoni tar-riżorsi u kontinwità tal-IT";
   awditjar tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu, fir-rigward tas-servizzi ta' interpretazzjoni,

10.  Jenfasizza li fl-awditjar tiegħu dwar il-proċess tal-għotjiet, l-awditur intern ikkonkluda li hemm lok sinifikanti għal titjib ta' ċerti proċeduri ta' ġestjoni u ta' kontroll, biex b'hekk tingħata aktar assigurazzjoni li l-programm tal-għotjiet jilħaq l-objettivi tiegħu billi:

   jiġi żgurat li l-programm tal-għotjiet pluriennali jkun allinjat kompletament u jappoġġa bis-sħiħ l-objettivi fit-tul tal-istrateġija tal-istituzzjoni għall-komunikazzjoni;
   jiġi żgurat li l-valur miżjud tal-programm huwa mkejjel bi strumenti u indikaturi tal-prestazzjoni xierqa;
   jiġu konklużi ftehimiet ma' għadd aktar limitat ta' sħab strateġiċi li jkunu kapaċi li jipproponu pjan ta' azzjoni li jkun ikopri l-perjodu kollu tal-ftehim ta' sħubija;
   titjieb l-evalwazzjoni tal-proġetti proposti billi tiġi definita metodoloġija komuni għall-valutazzjoni tagħhom mill-kumitati tal-evalwazzjoni kollha;
   titjieb l-evalwazzjoni finanzjarja u operattiva tal-proġetti mlestija fl-istadju finali tal-pagament, jiġifieri li l-azzjonijiet twettqu f'konformità mal-objettivi inizjali tagħhom;

Awditjar tal-Qafas ta' Kontroll Intern tal-Parlament

11.  Josserva li fi tmiem l-2014, wara progress sostanzjali, erba' azzjonijiet biss baqgħu ma tlestewx mill-452 azzjoni ta' qafas ta' kontroll intern li kien hemm qbil dwarhom inizjalment; jistieden lill-awditur intern iżomm lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit informat dwar il-progress miksub fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet li għad baqa';

Segwitu għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2013

12.  Jieħu nota tat-tweġibiet bil-miktub għar-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013(9), mogħtija lill-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit fil-15 ta' Ottubru 2015; jilqa' l-preżentazzjoni tas-Segretarju Ġenerali dwar id-diversi mistoqsijiet u talbiet magħmula mill-Parlament fl-imsemmija riżoluzzjoni u l-iskambju ta' fehmiet mal-Membri li segwa;

13.  Josserva li kien hemm inkonsistenza bejn id-dati tal-preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport għall-kwittanza tal-Parlament u l-ambitu għat-tressiq ta' mistoqsijiet addizzjonali indirizzati lis-Segretarju Ġenerali;

14.  Jikkonstata t-tweġiba tas-Segretarju Ġenerali dwar l-aċċessibbiltà tal-applikazzjoni ePetitions għall-Membri u għall-pubbliku ġenerali; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinforma lill-Parlament bl-eżitu tal-konsultazzjoni tas-Servizz Legali u jivvaluta kemm se tiġi tiswa, f'termini tekniċi u baġitarji, l-espansjoni tal-aċċessibbiltà tal-applikazzjoni;

15.  Ifakkar li s-servizzi tal-kantins għandhom l-għan li jipprovdu servizzi ta' ristoranti rapidi lill-Membri u lill-persunal; jinsab imħasseb bl-ispazju limitat tal-kantins fil-perjodi meta jikkonkorru ħafna nies, partikolarment matul il-ġimgħat tal-plenarja fi Strasburgu; jilqa' pożittivament id-disponibbiltà tal-ispazju estern il-ġdid li se jtaffi, parzjalment, din is-sitwazzjoni meta t-temp ikun jippermetti; jistieden lill-amministrazzjoni tkompli ttejjeb il-kantin ta' Strasburgu billi tagħmel użu aktar effiċjenti tal-ispazju disponibbli kollu;

16.  Jinnota li l-Parlament beda japplika "kuntratti ta' prezz fiss" għas-servizzi tal-forniment tal-ikel; jirrimarka li l-mezzi baġitarji meħtieġa għas-servizzi tal-forniment tal-ikel kienu pjuttost limitati, u jammontaw biss għal 0,23 % tal-baġit annwali; jistenna li l-prezzijiet fiċ-ċentri tal-forniment tal-ikel fil-Parlament jibqgħu stabbli wara ż-żidiet ripetuti u konsiderevoli fil-prezzijiet tal-menujiet offruti;

17.  Josserva l-fatt li l-kuntratti l-ġodda għal attivitajiet ta' forniment tal-ikel fi Brussell, li ġew konklużi fl-2015, m'għadhomx jipprevedu esklużività għal fornitur tal-ikel wieħed; jistenna li ċ-ċentri ż-żgħar tal-forniment tal-ikel ippjanati fi Brussell joperaw b'tali mod u manjiera li jinkludu lill-SMEs u jippromwovu d-diversità fost il-fornituri tal-ikel, bil-għan li jiġi żgurat servizz ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli;

18.  Jinnota bi tħassib li, minħabba l-fatt li l-livelli tal-prezzijiet żdiedu, dan wassal għal prezzijiet sfavorevoli inġustifikati, speċjalment għall-assistenti, it-trainees u l-viżitaturi; jenfasizza li ż-żidiet ifissru li l-prezzijiet fil-Parlament bħalissa huma prattikament ekwivalenti għal dawk tar-ristoranti u tal-barijiet tal-madwar; jinnota bi tħassib, madankollu, li filwaqt li l-prezzijiet għolew, il-kwalità tal-ikel naqset notevolment;

19.  Iqis li bosta ġimgħat riservati għall-attivitajiet esterni kif ukoll tas-sessjoni plenarja jirrappreżentaw perjodi li matulhom il-faċilitajiet tar-ristoranti u tal-kantins ma jkunux qed jintużaw kompletament; jissuġġerixxi li l-ftehimiet mal-fornituri tal-ikel iqisu l-għażla li l-persunal ta' dawn is-servizzi jiġi impjegat band'oħra matul il-ġimgħat meta mhux il-kantins u l-kaffetteriji kollha huma miftuħin;

20.  Jistieden lill-amministrazzjoni tevalwa u tipproponi skema ta' prezzijiet li tgħaqqad ir-regoli l-ġodda filwaqt li tiżgura l-possibbiltà ta' skontijiet għat-trainees, b'xelta ta' menù bi prezzijiet raġonevoli;

21.  Hu diżappuntat li l-amministrazzjoni mhijiex fil-qagħda li tipprovdi data dwar l-għadd varjabbli ta' ikliet servuti matul il-jiem u l-ġimgħat parlamentari differenti; jistaqsi kif jista' jiġi eżerċitat xi kontroll fuq il-fornituri kuntrattwali jekk informazzjoni bażika bħal din mhijiex disponibbli; jistieden lill-amministrazzjoni tqiegħed il-kuntratt ta' forniment tal-ikel li daħal fis-seħħ fis-26 ta' Settembru 2015 għad-dispożizzjoni tal-kumitat kompetenti u tforni d-dettalji tal-ikliet servuti;

22.  Jenfasizza li r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri adottat fil-11 ta' Lulju 2014 jiddikjara li potenzjalment, kieku l-Parlament jiċċentralizza l-attivitajiet tiegħu, jiffranka madwar EUR 114-il miljun fis-sena; itenni l-appell tiegħu lill-Parlament u lill-Kunsill biex jieħdu ħsieb il-bżonn ta' pjan direzzjonali għal sede unika, kif jiddikjara l-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet preċedenti, bil-għan li jiffranka r-riżorsi fit-terminu twil;

Kwittanza għas-sena finanzjarja 2014

23.  Jirrikonoxxi l-kwalità tal-iskambju ta' fehmiet bejn il-Viċi President responsabbli għall-baġit, is-Segretarju Ġenerali u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fil-preżenza tal-Membru tal-Qorti tal-Awdituri u l-Awditur Intern, fl-4 ta' Frar 2016; jilqa' b'sodisfazzjon id-disponibbiltà tas-Segretarju Ġenerali u jappella għal żieda fil-frekwenza tal-opportunitajiet ta' dibattitu miegħu fi ħdan il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar materji b'impatt fuq il-baġit tal-Parlament;

24.  Josserva l-iffirmar tal-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u mal-Kumitat tar-Reġjuni li sar fil-5 ta' Frar 2014; jitlob li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati speċifiċi dwar il-funzjonament tas-servizzi kondiviżi mit-tliet istituzzjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li l-implimentazzjoni tal-ftehim trid tkun ibbilanċjata u ta' ġid għat-tliet istituzzjonijiet b'mod indaqs; jitlob li fir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-ftehim għandha tkun inkluża valutazzjoni ta' kull istituzzjoni dwar l-impatt li l-ftehim qiegħed iħalli f'termini ta' riżorsi umani, sinerġiji, valur miżjud u sustanza, u jforni analiżi fid-dettall tar-riżorsi ffrankati u/jew taż-żieda fin-nefqa baġitarja li jirriżultaw mill-ftehim, b'attenzjoni partikolari għall-kapitoli li jittrattaw il-persunal; jitlob li jkompli jiġi informat dwar is-segwitu mogħti lill-ftehim;

25.  Ifakkar li massimu ta' 80 uffiċjali mill-KESE u mill-Kumitat tar-Reġjuni (mis-servizz ta' traduzzjoni u mill-assistenti) se jkunu trasferiti fil-Parlament skont dan il-ftehim, u se jaħdmu għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) il-ġdid; huwa tal-fehma li tali trasferiment għandu jippermetti li l-produttività interna tal-Parlament tiżdied b'inqas mezzi baġitarji ddedikati lill-esternalizzazzjoni ta' studji, valutazzjonijiet jew evalwazzjonijiet; jinnota bi tħassib li, sal-lum, 25 uffiċjal mill-KESE u 24 uffiċjal mill-Kumitat tar-Reġjuni ġew trasferiti fl-EPRS, fil-parti l-kbira tagħhom kienu viċin ħafna l-età tal-irtirar, bir-riżultat li ż-żewġ istituzzjonijiet se jiffrankaw riżorsi sinifikanti fil-kapitoli dwar il-persunal filwaqt li l-baġit tal-Parlament se jiżdied konsiderevolment kemm fi żmien qasir (salarji) kif ukoll fit-tul (pensjonijiet);

26.  Jilqa' pożittivament il-pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-fornituri ta' servizzi fil-homepage ta' kull Membru, flimkien mad-dettalji tal-assistenti parlamentari akkreditati (APAs) u tal-assistenti lokali impjegati mill-Membri;

27.  Jiddeplora t-trasferiment tar-responsabbiltajiet mill-amministrazzjoni għall-uffiċċji tal-Membri; jappella għal rieżami minn u dwar l-amministrazzjoni li tivverifika liema obbligi (pereżempju r-responsabbiltà ta' assigurazzjoni għat-trainees) jistgħu jingħataw lura lill-amministrazzjoni;

28.  Jisħaq fuq il-bżonn li xogħol il-korpi deċiżjonali interni tal-Parlament, partikolarment il-Bureau, isir aktar trasparenti u aċċessibbli; jappella għall-pubblikazzjoni tal-aġendi u tal-minuti tal-laqgħat fl-Internet u biex dawn jintbagħtu lill-Membri sistematikament u fi żmien utli;

29.  Jirrimarka li l-piż amministrattiv għall-uffiċċji tal-Membri żdied ukoll f'termini ġenerali u jitlob razzjonalizzazzjoni tal-formoli li għandhom jintużaw għall-proċeduri parlamentari interni, bħar-reklutaġġ ta' assistenti ġodda;

30.  Jinnota li wara dewmien konsiderevoli, r-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta ġew adottati u daħlu fis-seħħ f'Jannar 2016; jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' protezzjoni mogħtija lill-informaturi u jistieden lill-Parlament jiżgura li drittijiethom jiġu difiżi bis-sħiħ; jistieden lill-Bureau testendi r-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta lill-APA u jappella biex il-leġiżlazzjoni nazzjonali ekwivalenti tiġi applikata għall-assistenti lokali;

31.  Jitlob kjarifika marbuta mal-forma tal-kooperazzjoni uffiċjali u mhux mal-OLAF għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontijiet tal-Membri; jissenjala li almenu f'każ wieħed l-informazzjoni għaddiet għand terzi; iqis dan bħala ksur tal-indipendenza tal-mandati tal-Membri;

32.  Jinnota li kien diffiċli li wieħed jiddistingwi kompletament l-attivitajiet politiċi tal-President mit-tħejjija tiegħu bħala "Spitzenkandidat" biex imexxi lill-Partit tiegħu fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, u li kien diffiċli wkoll li ssir differenzjazzjoni għal "Spitzenkandidaten" oħra; iqis li ma saritx distinzjoni inekwivoka bejn iż-żewġ rwoli; jappella għal segregazzjoni ċara tal-funzjonijiet tal-uffiċjali fil-kariga mill-kandidaturi għall-kampanji elettorali Ewropej; jiddispjaċih bl-użu indirett, tal-anqas, tal-persunal tal-Parlament sabiex jgħin fil-preparamenti għall-kampanja u jappella għal azzjoni bil-għan li tiżgura li dan ma jerġax jiġri fil-ġejjieni; jiddispjaċih f'dan ir-rigward li l-President ittrasforma l-profil Twitter tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew fil-profil personali tiegħu u użah matul il-kampanja;

33.  Jinkariga lill-EPRS iwettaq analiżi komparattiva tal-qafas ġuridiku li jirregola l-kompatibbiltajiet tal-kandidati li joħorġu għall-kampanji elettorali fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn kif ukoll fl-Istati Membri (elezzjoni ta' Prim Ministru, ta' Segretarju Ġenerali, ta' Kanċillier, eċċ.);

34.  Jinnota li fil-perjodu bejn it-22 ta' Jannar u t-18 ta' April, il-missjonijiet internazzjonali uffiċjali li wettaq il-President kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom ma' gvernijiet u rappreżentanzi uffiċjali affiljati ma' partiti u organizzazzjonijiet soċjalisti; jappella għal aktar informazzjoni f'dan ir-rigward;

35.  Jitlob aktar informazzjoni dwar il-kampanji ta' kull "Spitzenkandidat", b'mod partikolari jekk dawn kinux akkumpanjati minn uffiċjali u minn persunal statutorju ieħor mhux bil-leave waqt il-kampanja elettorali; jilqa' pożittivament l-informazzjoni komplementari mogħtija mill-Parlament u jitlob l-istess livell ta' trasparenza mill-kandidati l-oħra;

Allowance għan-nefqa ġenerali

36.  Ifakkar li l-allowance għan-nefqa ġenerali hija maħsuba biex tkopri n-nefqa fl-Istat Membru tal-elezzjoni, bħal pereżempju l-kera tal-uffiċċji tal-Membri, tagħmir, fornituri, dokumentazzjoni jew organizzazzjoni loġistika ta' avvenimenti; jieħu nota li sistema komprensiva ta' kontroll tal-allowance tal-mandat parlamentari tal-Membru kieku tirrappreżenta minn 40 sa 75 post amministrattiv ġdid, li jmur kontra l-iskema ta' tnaqqis tal-persunal;

37.  Jappoġġa trasparenza sħiħa fir-rigward tal-allowance għan-nefqa ġenerali sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jiġu informati dwar in-nefqa ġenerali tal-Membri tal-Parlament Ewropew; iħeġġeġ lill-Bureau jirrevedi l-lista ta' spejjeż li jistgħu jitħallsu mill-allowance għan-nefqa ġenerali;

38.  Itenni l-appell għal aktar trasparenza rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali għall-Membri; jistieden lill-Bureau jaħdem fuq definizzjoni ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tal-obbligu ta' rendikont tan-nefqa awtorizzata fl-ambitu ta' dan l-allowance, mingħajr ma jiġu ġġenerati spejjeż addizzjonali u piż amministrattiv għall-Membri;

39.  Ifakkar lill-Bureau dwar il-ħtieġa urġenti li jsir awditu tal-allowance għan-nefqa ġenerali;

Il-ġestjoni tal-iskema ta' sussidju għall-gruppi ta' viżitaturi

40.  Jilqa' favorevolment titjib fl-allinjament tas-sussidji tal-Parlament għall-gruppi ta' viżitaturi mal-ispejjeż reali inkorsi f'dan ir-rigward; jinsab inkwetat ferm, madankollu, li din hija l-unika azzjoni kritika identifikata mil-awditur intern tal-Parlament;

41.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-finanzjament għall-gruppi ta' viżitaturi fl-2014, fil-maġġor parti għadu qed jitħallas bi flus kontanti: nefqa ta' EUR 24 593 928,16 fl-2013 tħallset b'dan il-mod: 73,14 % bi flus kontanti u 26,86 % permezz ta' trasferiment bankarju, filwaqt li nefqa ta' EUR 22 281 749,46 fl-2014 tħallset b'dan il-mod: 71,15 % bi flus kontanti u 28,85 % permezz ta' trasferiment bankarju;

42.  Jieħu nota tas-sejba tal-Qorti tal-Awdituri fl-analiżi panoramika tagħha tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, jiġifieri li l-prattika li jsiru pagamenti bi flus kontanti għar-rimborż tal-ispejjeż lill-gruppi ta' viżitaturi tqajjem "tħassib b'riskju għoli"; jitlob għalhekk li l-pagamenti bi flus kontanti jiġu limitati kemm jista' jkun meta jsir rimborż tal-ispejjeż għall-gruppi ta' viżitaturi; jindika r-riskju għoli għar-reputazzjoni tal-Parlament u r-riskju sinifikanti għas-sigurtà involuti meta jsiru pagamenti għall-gruppi ta' viżitaturi bi flus kontanti; jirrikonoxxi t-tħassib prattiku u jitlob li ssir valutazzjoni ta' metodi alternattivi u effiċjenti għall-pagamenti qabel l-adozzjoni ta' regoli ġodda dwar l-akkoljenza tal-gruppi ta' viżitaturi;

Ir-reġistru ta' trasparenza u l-kunflitti ta' interess

43.  Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni tat bidu għal proċedura ta' konsultazzjoni pubblika fir-rigward tar-reviżjoni tar-reġistru ta' trasparenza attwali tal-Kummissjoni u tal-Parlament u l-estensjoni tagħha għall-Kunsill; jitlob li immedjatament wara l-konsultazzjoni pubblika jitwaqqaf grupp ta' ħidma interistituzzjonali bil-għan li jipprepara l-proposti dwar ir-reviżjoni tar-reġistru, il-kodiċi ta' kondotta li jmur miegħu kif ukoll il-funzjonament tiegħu;

44.  Jappella barra minn hekk għal rapport mill-amministrazzjoni tal-Parlament dwar liema ex diriġenti, uffiċjali kapijiet eżekuttivi, diretturi u membri ta' bordijiet f'diversi NGOs Ewropej rilevanti issa huma Membri tal-Parlament;

45.  Jitlob rapport mill-amministrazzjoni tal-Parlament dwar l-użu tal-istabbilimenti tal-Parlament min-naħa tal-gruppi ta' interess u tal-organizzazzjonijiet esterni l-oħra; jistieden lill-Bureau jeżamina l-kompatibbiltà ta' dawn l-avvenimenti max-xogħol parlamentari filwaqt li jiżgura li l-Parlament jibqa' istituzzjoni miftuħa għall-iskambju mas-soċjetà ċivili u għad-dibattitu pubbliku;

46.  Ifakkar fl-obbligu tal-Membri li jinformaw minnufih lill-amministrazzjoni b'kull bidla fid-dikjarazzjonijiet ta' interessi tagħhom; jiddispjaċih li s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Membri eletti fl-2014 ittellgħu fis-sit web tal-Parlament tard ħafna;

47.  Iħeġġeġ lill-Parlament jadotta regoli sabiex jiżvela kull kontribut li jasallu mil-lobbisti/rappreżentanti ta' interess dwar l-abbozzi ta' politiki, liġijiet u emendi bħala "impronta leġiżlattiva";

48.  Jistieden lill-Bureau joħloq il-possibbiltà teknika għal dawk il-Membri li jkunu jixtiequ jagħmlu dan biex jippubblikaw il-kalendarji tagħhom fuq il-paġna web uffiċjali tagħhom u b'mod partikolari l-laqgħat tagħhom mal-lobbisti;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni u d-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni

49.  Josserva li l-ispejjeż tad-delegazzjonijiet, tal-assemblej parlamentari konġunti, tad-delegazzjonijiet ad hoc u tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali barra mill-Unjoni fl-2014 ġew limitati minn EUR 5 794 360 (2013) għal EUR 1 351 212 (2014) b'segwitu għall-osservazzjonijiet li għamel il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija qabel għas-sena finanzjarja 2013 u bħala r-riżultat ta' tnaqqis fil-vjaġġi uffiċjali matul il-bidla minn leġislatura għall-oħra, meta ma saret l-ebda żjara ta' delegazzjoni għal bosta xhur; jikkritika l-fatt, madankollu, li xi missjonijiet tal-Parlament qamu flejjes kbar, speċjalment għal dak li jirrigwarda destinazzjonijiet imbiegħda; jistenna li tali spejjeż tingħatalhom spjegazzjoni ulterjuri u jitnaqqsu fil-futur qrib u jappella li d-dettalji dwar kemm qamet flus kull missjoni jiġu ppubblikati fir-rapport ta' attività annwali;

50.  Jemmen għandu jkun hemm riflessjoni dwar il-mod kif l-istrumenti tal-IT, bħall-vidjokonferenzi, jistgħu jintużaw biex jitnaqqas in-numru ta' żjarat tad-delegazzjonijiet;

51.  Jagħmel appell għall-iżvilupp tas-siti web tad-delegazzjonijiet interparlamentari u biex dawn jiġu mgħammra urġentement b'kontenut; jikkunsidra wkoll li hi xi ħaġa essenzjali li, jekk il-baġit ikun jippermetti, il-laqgħat pubbliċi tad-delegazzjonijiet għandhom jiġu trażmessi f'xandira diretta fuq l-Internet, kif isir għal-laqgħat tal-kumitati parlamentari;

Id-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari

52.  Ifakkar li s-servizz ta' riċerka għall-Membri l-ġdid beda bil-għan li jipprovdi kapaċità ta' riċerka ddedikata għall-Membri individwali permezz ta' pubblikazzjonijiet ta' informazzjoni dwar il-politiki prinċipali kollha; jindika li fl-ewwel sena sħiħa ta' attività, is-servizz ta' riċerka ġġenera aktar minn 450 pubblikazzjoni, wieġeb 1 675 talba għal riċerka mill-Membri u ttratta 745 talba simili minn klijenti oħra tal-Parlament; jinnota li din il-faċilità tagħti aċċess għal ammont kbir ta' informazzjoni rilevanti li għandha tnaqqas b'mod sinifikanti li wieħed jirrikorri għal għarfien espert estern, u li dan jirrappreżenta ffrankar konsiderevoli; jitlob li kull tgħarrif dwar temi f'oqsma prinċipali jiġi tradott bil-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri;

53.  Jitlob definizzjoni aktar ċara tal-kompiti tad-diversi oqsma ta' servizz (is-servizz ta' riċerka, il-valutazzjoni tal-impatt) u li dawn l-oqsma ta' responsabbiltà jiġu mgħarrfa lill-Membri;

54.  Jitlob li l-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ex Ante ttejjeb il-viżibbiltà tagħha, permezz ta' l-email, fir-rigward tas-servizzi eċċellenti li tipprovdi lill-Membri tal-Kumitati u r-rapporteurs, kif ukoll għal metodi ta ' ħidma tagħha; u r-regoli tal-ingaġġ tagħhom permezz tal-posta elettronika; jinkoraġġixxi t-tkomplija ta' sessjonijiet ta' taħriġ għall-konsulenti u l-assistenti tal-Membri; jitlob titjib sostanzjali fir-riżorsi tal-persunal disponibbli f'dan il-qasam, peress li dan se jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex il-Parlament ikun jista' jipparteċipa bħala sieħeb ugwali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

55.  Jilqa' pożittivament il-fatt li sal-lum ma kien hemm l-ebda lment dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt unilaterali u jistieden lill-unità tkompli tiggarantixxi n-newtralità f'dan ir-rigward;

56.  Iħeġġeġ lid-DĠ EPRS jiddifferenzja ulterjorment il-pubblikazzjonijiet tiegħu mill-pożizzjonijiet uffiċjali tal-Parlament bil-għan li jkun evitat taħwid fil-pubbliku u fil-mezzi ta' komunikazzjoni; japprezza l-introduzzjoni taċ-ċaħda f'kull pubblikazzjoni; jistieden lid-DĠ EPRS jagħmel din iċ-ċaħda aktar viżibbli u mhux biss fil-qoxra ta' wara, u jdaħħal elementi addizzjonali li jippermettu li ssir distinzjoni faċli mill-pożizzjonijiet uffiċjali adottati mill-Parlament;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

57.  Jinnota li VoteWatch rċeviet żewġ għotjiet (EUR 149 172 fl-2012 u EUR 350 000 fl-2013) għall-kofinanzjament ta' proġetti speċifiċi marbutin mal-elezzjonijiet Ewropej; jitlob li ssir valutazzjoni tal-valur miżjud ta' dawn il-proġetti;

58.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' riżultati reali mill-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Parlament, meta jiġi kkunsidrat il-perċentwal dejjem aktar baxx ta' nies li joħorġu jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, kif ukoll dwar in-nuqqas ġenerali ta' għarfien fi ħdan is-soċjetà tar-rwol tal-Parlament u tal-attivitajiet tiegħu;

59.  Jikkritika l-preżentazzjoni ta' data statistika dwar l-ispjegazzjonijiet tal-vot, l-interventi fil-plenarja, il-mistoqsijiet parlamentari, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, il-mistoqsijiet bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni jew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fis-sit web tal-Parlament, li tidher li hija maħsuba biex turi liema Membri tal-Parlament suppost huma "attivi" fuq pjattaformi bħal MEPRanking; jistieden lill-Parlament jieqaf jipprovdi numri mhux ittrattati f'forma statistika u biex jikkunsidra kriterji aktar xierqa biex jidentifika Membru bħala ''attiv'';

60.  Jinnota li d-DĠ COMM qiegħed isemma' ħafna leħnu meta jappella għal tnaqqis fl-infiq u li ssir aktar enfasi fuq l-effiċjenza; jappella għal enfasi akbar fuq l-użu effikaċi aktar milli l-użu għali ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT); jinnota li minkejja l-ammonti kbar ta' flus li ntefqu fuq is-sit web tal-Parlament, dan għadu kumpless, diffiċli biex tużah u ma jiġġenerax il-viżibbiltà mixtieqa; jissuġġerixxi rieżami tal-istrateġija tal-marketing; jenfasizza li sit web trasparenti u aċċessibbli huwa fundamentali għall-involviment taċ-ċittadini;

61.  Jitlob magna tat-tiftix tas-sit web tal-Parlament ġdida u effiċjenti li tipprovdi kemm ottimizzazzjoni b'saħħitha tal-magna tat-tiftix u paġna tar-riżultati tal-magna tat-tiftix kompletament komprensiva, flimkien ma' sforz iddedikat għat-titjib fl-aċċess għas-sit web, permezz ta' rikonoxximent imtejjeb tal-kliem ewlieni użat għat-tiftix; jirrakkomanda kooperazzjoni interistituzzjonali intensa biex jiġu kkollegati l-bażijiet ta' data tas-siti web kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li dan se jiżgura iktar trasparenza tal-attivitajiet tal-Unjoni għaċ-ċittadini kollha;

Dar l-Istorja Ewropea

62.  Baqa' ddiżappuntat meta sar jaf li x-xogħlijiet fil-Bini Eastman, li se jospita Dar l-Istorja Ewropea, komplew jakkumulaw dewmien; jappella għal pjan ta' komunikazzjoni/proġetti ta' promozzjoni u sit web/pjan ta' marketing li jispjegaw fid-dettall kif Dar l-Istorja Ewropea se tikiseb il-livell ta' impatt mixtieq;

63.  Ifakkar li x-xogħlijiet kellhom jitlestew sa tmiem l-2014; jistenna li l-baġit totali li ntlaħaq qbil dwaru inizjalment għall-kostruzzjoni tal-proġett jiġi rrispettat, minkejja d-dewmien, u li l-ewwel wirja tiftaħ fl-aħħar tal-2016;

64.  Jappella għal separazzjoni stretta mill-kontenut tal-informazzjoni pprovduta fil-Parlamentarium li diġà jeżisti; iwissi mill-ġdid dwar ir-riskju ta' spejjeż sussegwenti għolja żżejjed, li ma jkunu bl-ebda mod proporzjonati mal-ikkummissjonar tal-faċilità;

Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

65.  Jilqa' l-fatt li l-Parlamentarium huwa wieħed mill-attrazzjonijiet turistiċi li l-aktar jirċievi viżitaturi fi Brussell u li laqa' 340 500 viżitatur fl-2014 (fl-2013 kienu 337 000); jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet Belġjani jiġu informati dwar dawn iċ-ċifri u l-benefiċċji li jġibu magħhom;

66.  Jinsab imħasseb li l-linja baġitarja għaċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew żdiedet b'24 % fuq dik tas-sena ta' qabel, meta mqabbla maż-żieda fl-għadd ta' viżitaturi li kienet biss ta' 1 %;

67.  Jirrakkomanda li l-Istat Membru fejn jiġu stabbiliti l-faċilitajiet tal-Parlamentarium jiffinanzja parzjalment l-istabbiliment u l-ispejjeż operattivi tagħhom;

Il-Premju LUX

68.  Jinnota li n-nefqa għall-Premju Ċinematografiku LUX, stess fl-2014 kienet tammonta għal EUR 391 506, somma li tirrappreżenta tnaqqis sinifikanti meta mqabbla mas-snin preċedenti (2013: EUR 448 000; 2012: EUR 434 421) u li tkopri l-għażla uffiċjali, il-kompetizzjoni inklużi s-sottotitolar fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE u l-istampar għall-wiri tal-films fit-28 Stat Membru, kif ukoll iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju; ifakkar li l-għan tar-reklamar u l-promozzjoni tal-Premju Ċinematografiku LUX, flimkien mal-premju Sakharov u mad-drittijiet tan-nisa, huwa li juru l-impenn tal-Parlament favur valuri kunsenswali, bħalma huma d-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-impenn tiegħu favur id-diversità kulturali u lingwistika; jiddispjaċih dwar il-fatt li r-riżultat ta' stħarriġ tal-għarfien dwar il-premju LUX u l-impatt tiegħu, li ntalbu fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-2013, għadhom mhumiex disponibbli; jappella biex ir-riżultati ta' dan l-istudju jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sa nofs Mejju 2016 u biex issir preżentazzjoni uffiċjali tar-riżultati lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tiegħu;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Persunal

69.  Jieħu nota li, fl-2014, ġew irreklutati 309 uffiċjali u aġenti temporanji oħra fi ħdan is-Segretarjat u 8 aġenti temporanji fil-gruppi politiċi; jieħu nota li, sal-31 ta' Diċembru 2014, b'kollox, 6 040 uffiċjal u aġent temporanju kienu impjegati fil-Parlament (5 295 fis-Segretarjat u 745 fil-gruppi politiċi); jisħaq fuq il-fatt li, għall-2013, dawn iċ-ċifri kienu rispettivament: 6 105 (totali), 5 308 (Segretarjat) u 797 (gruppi politiċi);

70.  Jitlob li r-rekwiżiti ta' kwalifiki għall-persunal ikunu aktar ċari, b'mod partikolari fir-rigward ta' funzjonijiet sensittivi bħal, pereżempju, fis-segretarjati tal-kumitati jew id-dipartiment għal studji tal-impatt ex ante; jitlob li jiġu eżaminati mill-ġdid ir-rekwiżiti speċifiċi fir-rigward tan-newtralità ideoloġika u politika tal-persunal; jitlob li l-Parlament jiġi ppreżentat bil-kriterji għall-għażla tal-persunal;

71.  Jindika li, fl-2014, il-Parlament irrekluta 114-il ex membru tal-persunal interim għas-sessjonijiet plenarji ta' Strasburgu bħala aġenti kuntrattwali; jissottolinja li, minnha nnifisha, is-sentenza ta' qorti Franċiża rigward dawn l-"intérimaires" ma tistax tiġġustifika d-deċiżjoni li dawn jiġu rreklutati skont ir-regolamenti tal-persunal;

72.  Jisħaq fuq il-fatt li, fil-kuntest tar-reviżjoni tal-2014 tar-regolamenti tal-persunal u l-QFP attwali, sal-1 ta' Jannar 2014 kienu tħassru 67 post (66 permanenti u 1 temporanju) mill-pjan ta' stabbiliment sabiex jinkiseb it-tnaqqis ta' 5 % fl-għadd ta' postijiet matul il-perjodu mill-2013 sal-2017, bl-esklużjoni tal-gruppi politiċi;

73.  Jindika li ż-żieda fis-sigħat tax-xogħol minn 37,5 għal 40 siegħa fil-ġimgħa skont ir-reviżjoni tar-regolamenti tal-persunal hi ekwivalenti għal aktar minn 350 post żejjed u li virtwalment tikkumpensa għat-tnaqqis fl-għadd tal-persunal ta' 5 % fuq diversi snin li ntlaħaq qbil dwaru bħala parti mir-riforma tar-regolamenti tal-persunal; jappella lill-Parlament biex jippreżenta rapport trasparenti b'indikazzjonijiet annwali tat-tnaqqis ippjanat fil-postijiet u biex, meta jagħmel dan, iqis iż-żieda fil-ħin tax-xogħol;

74.  Jinnota li l-proporzjon ta' uffiċjali nisa għadu għoli ħafna u żdied għal 59,2 % fi tmiem l-2014, meta imqabbel ma' dak ta' 58,8 % fi tmiem l-2013; jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' parità fl-amministrazzjoni, fejn 30 % biss mill-kapijiet ta' unità, 34 % biss mid-diretturi u 18,2 % biss mid-diretturi ġenerali huma nisa; jappella biex jiġi introdott programm għall-opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari fir-rigward tal-postijiet maniġerjali, bil-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli; ifakkar li 1 mit-8 diretturi u 9 mill-31 kap ta' unità li ġew irreklutati fl-2014 kienu nisa; hu tal-opinjoni li l-proċedura ta' reklutaġġ għandha tkun ibbilanċjata; itenni l-appell tiegħu għall-ħtieġa li n-nisa jiġu rrappreżentati b'mod aktar ibbilanċjat fil-postijiet maniġerjali superjuri;

75.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Parlament għadu ma ppubblikax informazzjoni fuq bażi annwali dwar l-uffiċjali superjuri li telqu mill-amministrazzjoni tal-Parlament, kif ukoll lista tal-każijiet potenzjali ta' kunflitti ta' interess li ġew indirizzati, kif rikjest mill-Artikolu 16(4) tar-regolamenti tal-persunal;

76.  Jieħu nota tal-fatt li fi tmiem l-2014 kien hemm 1 686 (2013: 1763) APAs jaħdmu mal-Parlament u 4 453 assistent lokali kellhom kuntratt ta' impjieg ma' Membru;

77.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-għadd ta' assistenti lokali impjegati jvarja ħafna bejn Membru u ieħor, varjazzjoni ta' bejn 0 u 46 fl-2014 b'kuntrast mal-varjazzjoni bejn 0 u 43 li kien hemm fl-2013; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li 91 Membru impjegaw aktar minn 10 assistenti fl-2014 b'kuntrast ma' 84 fl-2013;

78.  Jilqa' l-fatt li, fis-26 ta' Ottubru 2015, il-Bureau adotta ġabra ġdida ta' regoli għall-ġestjoni tal-allowances għal assistenza parlamentari, b'mod li saħħaħ ir-rekwiżiti għar-rimborż tal-kuntratti tal-assistenti lokali, speċifikament billi tiġi allokata mill-anqas 25 % tal-allowance għal assistenza parlamentari biex tkopri n-nefqa fuq l-assistenti akkreditati;

79.  Jinnota li, fi tmiem l-2014, l-assistenti parlamentari akkreditati kienu jikkostitwixxu 26,7 % mill-persunal tal-Parlament; ifakkar li l-kuntratti ta' madwar 1 700 assistent parlamentari akkreditat impjegati matul is-seba' leġiżlatura waslu fi tmiemhom f'Lulju 2014 u li, qabel tmiem l-2014, tfasslet operazzjoni importanti li twettqet mid-Direttorat Ġenerali għall-Persunal għar-reklutaġġ ta' 1 686 assistent parlamentari akkreditat biex jaħdmu mal-Membri matul it-tmien leġiżlatura;

80.  Jenfasizza li l-allowances għas-sussistenza li jirċievu l-assistenti parlamentari akkreditati li jivvjaġġaw lejn Strasburgu huma mill-inqas 21 % aktar baxxi minn dawk li jirċievi persunal ieħor; jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma weġibx għat-talba li għamel il-Parlament fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015; jappella għal darba oħra lill-Bureau biex jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkorreġi din l-inugwaljanza u biex l-allowances tal-assistenti parlamentari akkreditati iġibhom konformi ma' dawk ta' persunal ieħor;

81.  Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma rnexxielu jieħu l-ebda azzjoni bi tweġiba għall-paragrafu 71 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-29 ta' April 2015; jappella lill-Bureau biex, b'urġenza, jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-kompożizzjoni tal-kumitat konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fuq il-post tax-xogħol li hu responsabbli għall-assistenti parlamentari akkreditati tkun ibbilanċjata u li l-kumitat ikun jinkludi mill-inqas żewġ rappreżentanti tal-assistenti parlamentari akkreditati;

82.  Jinnota b'sodisfazzjon il-miżuri li ttieħdu biex tiġi organizzata l-ġestjoni tal-kuntratti tal-assistenti parlamentari akkreditati fil-prospettiva tal-bidu tat-tmien leġiżlatura, u b'mod partikolari l-funzjonament bla xkiel tal-applikazzjoni APA People; jikkunsidra li, madankollu, missu ġie assenjat aktar persunal amministrattiv għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati f'ċerti oqsma biex jiġu żgurati aktar ħeffa u effiċjenza; jindika li r-riżorsi umani u dawk tekniċi ma kinux biżżejjed biex jiġu evitati dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti għal xi assistenti, interruzzjoni ta' kuntratti, kif ukoll dewmien fil-kalkolu tal-ispejjeż u ta' allowances oħra u għaldaqstant fil-ħlas tas-salarji; jirrikonoxxi madankollu li l-proċess tjieb b'mod sinifikanti meta mqabbel ma' dak tal-2009, filwaqt li jinnota wkoll li jeħtieġ li l-Parlament jirsisti fl-isforzi tiegħu biex iżid il-ħeffa u l-effiċjenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ tiegħu;

83.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau biex jeżaminaw u jsolvu l-problemi fir-rigward tal-APAs, bħal pereżempju dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti fil-bidu tal-leġiżlatura preżenti, interruzzjoni ta' kuntratti, l-implikazzjonijiet ta' elezzjonijiet bikrin għall-Parlament Ewropew fuq il-perjodi minimi ta' ħlas tal-kontribuzzjonijiet, eċċ., u jappella biex ir-rappreżentanti tal-APAs jiġu involuti fit-tfittxija għal soluzzjonijiet;

84.  Jinnota l-progress li sar fl-adattament tal-korsijiet ta' taħriġ għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-assistenti parlamentari akkreditati; jikkunsidra madankollu, li hu essenzjali li jsir progress ulterjuri f'din id-direzzjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' taħriġ speċifiku, orarji mfassla speċifikament u l-korsijiet tal-lingwi intensivi, li jiġu organizzati biss fi żminijiet meta l-biċċa l-kbira tal-assistenti parlamentari akkreditati jkollhom jieħdu l-leave annwali tagħhom; jappella biex jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-assistenti parlamentari akkreditati fir-rigward taż-żmien meta jiġu ppjanati l-attivitajiet organizzati biex iżidu l-benesseri fuq il-post tax-xogħol (mindfulness), il-konferenzi ta' nofsinhar, eċċ;

85.  Jieħu nota tar-rapport ta' evalwazzjoni dwar l-Istatut għall-Assistenti li sar mill-Parlament u li ġie ppreżentat f'Lulju 2015; jiddeplora l-fatt li r-rapport hu pratikament limitat għal evalwazzjoni tar-riżultati tal-applikazzjoni APA-People u għal indikazzjoni ta' wħud mill-problemi li ltaqgħet magħhom l-amministrazzjoni fl-implimentazzjoni tal-Istatut u r-regoli interni dwar l-implimentazzjoni ; juri li mhuwiex sodisfatt u li hu kompletament ma jaqbilx ma' xi ġudizzji valorattivi inklużi fit-tieni parti tar-rapport; iqis għaldaqstant li l-evalwazzjoni mwettqa ma tissodisfax l-objettivi tagħha ħlief fil-każ tal-applikazzjoni APA-People; jitlob għalhekk lill-Parlament iwettaq evalwazzjoni globali u komprensiva tal-Istatut u tar-regoli dwar l-implimentazzjoni qabel tintemm din is-sena; din l-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll dawk l-aspetti kollha ta' natura ġuridika li joħolqu diffikultajiet, b'mod li jkunu jistgħu jitqiegħdu l-pedamenti għal titjib, adattament u riforma tar-regoli partikolari fil-futur qarib; jitlob ukoll li f'dan il-proċess jiġu inklużi r-rappreżentanti uffiċjali tal-assistenti parlamentari akkreditati, fuq kollox minħabba r-rwol tant pożittiv li żvolġew fl-ewwel reviżjoni;

86.  Jitlob biex, f'ġieħ it-trasparenza, ir-rapport annwali tal-Parlament ikopri l-attivitajiet organizzati u ffinanzjati mill-Kumitat tal-Persunal mill-baġit tal-istituzzjoni, fejn jiġu speċifikati t-tipi ta' attività, l-ispejjeż li saru u l-konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

87.  Jitlob li jingħata s-sejbiet tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni APA People għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati li ġiet introdotta fil-bidu tal-leġiżlatura attwali;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika

88.  Jenfasizza li l-istrateġija immobiljari l-ġdida fuq żmien medju se tinvolvi sforzi biex jinstab bini ġdid li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Parlament fi ħdan perimetru stabbilit qrib il-binjiet ewlenin; jisħaq fuq il-fatt li l-ippjanar pluriennali għal xogħlijiet ta' rinnovament għandu jiġi bbażat fuq previżjonijiet realistiċi u dettaljati kemm fir-rigward tal-parametri finanzjarji tagħhom u kemm fir-rigward tal-kalendarji għalihom; ifakkar li l-Parlament huwa s-sid ta' 81 % mis-superfiċji kollha li jokkupa u li hemm bżonn li l-ħtiġijiet baġitarji jiġu protetti fil-konfront tal-ispejjeż għar-rinnovament ta' binjiet li qed jiqdiemu f'waħda mill-isfidi ewlenin li se jiffaċċja l-Parlament fis-snin li ġejjin;

89.  Jindika li, fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu, il-Parlament jokkupa bini b'superfiċje totali ta' 1,1 miljun m2; jikkunsidra li hu tal-ogħla importanza li jiġu stabbiliti miżuri li jiżguraw li l-binjiet tal-Parlament jibqgħu sostenibbli fid-dawl tal-ispejjeż ta' manutenzjoni li qegħdin dejjem jogħlew;

90.  Jinsisti fuq prudenza assoluta qabel ma jimpenja ruħu għal akkwisti jew kirjiet ġodda u fuq il-ħtieġa li jkun hemm monitoraġġ u aġġustament regolari tal-pjan strateġiku dwar l-akkomodazzjoni; jikkunsidra li l-kunċetti fil-qafas ta' eżekuzzjoni strateġika għandhom jipprovdu wkoll l-opportunità għall-Parlament li jnaqqas il-ħtieġa għal binjiet ġodda, peress li jġiegħel lill-organizzazzjoni tiffoka aktar fuq ir-riżultati u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-persunal; jindika li teknoloġiji u prattiki faċilment disponibbli, bħat-telexogħol, jistgħu jikkontribwixxu wkoll għal użu iktar effiċjenti tal-ħin u għal Parlament li jirrispetta aktar l-ambjent;

91.  Jinnota li, minn Ġunju 2014, madwar 1 000 membru tal-persunal mid-DĠ IPOL, id-DĠ EXPO u d-DĠ EPRS bdew jaħdmu fil-bini Square de Meeûs; ifakkar li dan iċ-ċaqliq kien l-ewwel fażi kruċjali fil-proċess biex aktar spazju jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Membri fil-binjiet ewlenin tal-Parlament; jixtieq li jinżamm informat dwar il-passi li jmiss jieħu l-Parlament, b'kalendarju konkret għal meta se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni l-uffiċċji addizzjonali;

92.  Jappella lill-amministrazzjoni biex torganizza faċilitajiet fil-binjiet ewlenin tal-Parlament għall-persunal li jaħdem fil-bini Square De Meeûs, inkluża sala fejn il-Membri jistgħu jikkonsultaw id-dokumenti b'restrizzjoni tal-aċċess;

93.  Jiddispjaċih li għadu ma kienx possibbli li jkun hemm ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni rigward il-ġestjoni konġunta ta' Djar l-Ewropa; iħeġġeġ liż-żewġ istituzzjonijiet isibu ftehim reċiprokament aċċettabbli li jistabbilixxi qafas għax-xiri jew il-kiri ta' proprjetà u jissemplifikaw il-proċeduri amministrattivi u finanzjarji għall-ġestjoni ta' kuljum ta' Djar l-Ewropa; jappella biex, jekk ikun hemm bżonn, tintervjeni l-ġerarkija politika;

94.  Iqis li r-rinnovament tal-bini Paul-Henri Spaak, inkluża estensjoni tal-binja u espansjoni tal-swali għas-seminars għall-viżitaturi u l-ispazji għall-uffiċċji għall-Membri tal-Parlament missu ilu li sar; jappoġġa l-ippjanar tal-amministrazzjoni, iżda jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li jsir abbażi tal-għadd attwali ta' Membri attwali u mhux fuq l-għadd f'każ ta' tkabbir possibbli - u mhux realistiku - tal-Unjoni;

95.  Jeżiġi ppjanar konkret u previżjonijiet tal-ispejjeż għax-xogħlijiet ta' rinnovament; iħeġġeġ favur aktar trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-Membri individwali fid-deċiżjonijiet li jkollhom influwenza deċiżiva fuq l-aspetti amministrattivi u finanzjarji tal-istituzzjoni; iqis li l-informazzjoni mogħtija u l-ftehimiet minn qabel konklużi fil-livell tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Bureau huma insuffiċjenti; jitlob li d-dokumenti strateġiċi kollha dwar l-organizzazzjoni u l-iżvilupp futur tal-Parlament jitqassmu lill-Membri kollha tiegħu;

96.  Jinsab imħasseb dwar il-proposta biex is-servizz tax-xufiera jiġi internalizzat u dwar l-ispejjeż addizzjonali li se jirriżultaw, li se jwasslu għal żieda ta' aktar minn 50 % fl-2017 meta mqabbla mal-2016;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi u d-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

97.  Jinnota li l-kalkolu li għamel il-Parlament juri li l-ammont medju ta' sigħat fil-ġimgħa li l-interpreti interni qattgħu fil-kabini tagħhom jagħtu servizzi ta' interpretazzjoni fl-2014 kien ta' 10,7 sigħat fil-ġimgħa; jinnota madankollu li s-sigħat li jqattgħu fil-kabini jirrappreżentaw biss parti mill-ħidma tal-interpreti, li jridu wkoll iħejju l-laqgħat, jitgħallmu l-lingwi u jmantnu l-livell lingwistiku tagħhom, jibqgħu disponibbli għal li jista' jkun jiġi bżonnhom il-Parlament, kif ukoll jieħdu taħriġ dwar suġġetti speċifiċi u taħriġ speċjalizzat ieħor; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex jipprovdi indikaturi li jkejlu l-attivitajiet kollha li jwettqu l-interpreti; jiddeplora l-varjazzjoni fit-twettiq tal-kompiti ta' interpretazzjoni minn interpreti individwali ta' bejn 6 u 16-il siegħa fil-ġimgħa bħala medja annwali, li twassal biex mhux l-interpreti kollha jkollhom l-istess ammont ta' xogħol; jirrikonoxxi li, minħabba l-elezzjonijiet, l-2014 ma kinitx sena tipika fir-rigward tal-volum ta' attività parlamentari;

98.  Jinnota bi tħassib li l-metodu ta' kalkolu fir-rigward tal-istatistika ma ġiex iċċarat u jappella lill-amministrazzjoni biex tikkomunika aħjar il-proċessi tagħha lir-rappreżentanti rilevanti tal-interpreti;

99.  Jappella lill-amministrazzjoni biex teskludi l-leave u l-leave għal mard meta tikkalkula l-għadd medju ta' sigħat li l-interpreti jqattgħu fil-kabina;

100.  Itenni l-importanza tal-multilingwiżmu għal-leġittimità demokratika tal-istituzzjoni; jilqa' l-fatt li, bħala riżultat tal-politika dwar multilingwiżmu li jagħmel użu aktar effiċjenti mir-riżorsi li adottat il-Bureau fl-2011 u tar-riformi organizzattivi sussegwenti, ġew iffrankati riżorsi min-nefqa fuq il-linji baġitarji ddedikati għall-interpretazzjoni; jitlob li l-kundizzjonijiet ta' xogħol jinkludu salvagwardji maħsuba biex jipproteġu kemm il-kwalità tal-interpretazzjoni, kif ukoll is-saħħa tal-interpreti, filwaqt li jindirizzaw ukoll il-ħtiġijiet li jirriżultaw minn bidliet fl-andament tal-ħidma parlamentari u minn użu effiċjenti tar-riżorsi; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex ikompli bl-isforzi tiegħu f'ħidma mill-qrib mal-interpreti;

101.  Jinsisti li, fil-forniment ta' servizz ta' interpretazzjoni, għadu possibbli li jinkisbu żidiet kbar fl-effiċjenza, b'mod speċjali billi tissaħħaħ l-effiċjenza ta' servizz li bħalissa mxekkel minn regoli li ilhom fis-seħħ mill-2005 u li m'għadhomx kompatibbli mal-andament attwali tal-laqgħat tal-istituzzjoni; jitlob li jsir eżami dwar jekk iż-żidiet fl-effiċjenza jistgħux jinkisbu wkoll fl-unitajiet ta' appoġġ amministrattiv tad-DĠ INTE;

102.  Jitlob li jsir rieżami biex jiġi evalwat jekk, anke waqt il-ġranet tax-xogħol ewlenin, hux iggarantit għadd xieraq ta' interpreti interni;

103.  Jappella lid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi biex jieħu l-miżuri maniġerjali kollha meħtieġa biex itejjeb l-għodda informatika u l-appoġġ tekniku għall-interpreti b'mod li jiġu jikkorrispondu ma' dawk tal-Kummissjoni, biex iżid il-produttività f'termini tal-kompiti ta' interpretazzjoni, biex jallinja mill-ġdid l-ammont ta' xogħol ta' interpretazzjoni li jkollhom jagħmlu l-interpreti individwali, biex jiżgura li interpreti interni jkunu preżenti u disponibbli waqt il-ġranet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament, filwaqt li jirrispetta kompletament id-drittijiet soċjali tagħhom; jitlob finalment lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta kunċett ġdid bl-għan li jkun hemm użu effiċjenti u kosteffikaċi tal-persunal, u dan il-kunċett għandu wkoll jiġi bbażat fuq ftehim mal-interpreti;

104.  Hu tal-fehma li titjib fil-forniment tas-servizzi ta' interpretazzjoni, b'mod partikolari flimkien mal-Kummissjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni istituzzjonali, kieku jgħin biex jiżgura li dawn is-servizzi jintużaw b'mod iktar effiċjenti;

105.  Huwa mħasseb dwar il-fatt li r-responsabbiltà għall-organizzazzjoni tal-laqgħat u tgħall-ġestjoni tal-konferenzi hija mxerrda madwar diversi DĠ;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi

L-aġenzija tal-ivvjaġġar

106.  Jilqa' l-fatt li l-istruzzjonijiet tad-DĠ FINS lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tfittex l-aħjar prezzijiet qed jiġu implimentati b'mod effikaċi; jinkoraġġixxi ulterjorment lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tikkumpara b'mod aktar intensiv u tipprova tilħaq ftehimiet mal-linji tal-ajru ewlenin għal aktar flessibbiltà u prezzijiet aktar ekonomiċi filwaqt li tiżgura l-possibilità li l-arranġamenti għal vjaġġi jistgħu jiġu mmodifikati jew jitħassru; jappella lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tfittex attivament biljetti anqas għaljin meta tagħmel ir-riżervazzjonijiet u biex, b'mod ġenerali, toffri prezzijiet aktar kompetittivi waqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-linji tal-ajru kollha; jappella lid-DĠ FINS biex ifassal stħarriġ fost l-utenti dwar il-livell ta' sodisfazzjon bis-servizz tal-aġenzija tal-ivvjaġġar sabiex jidentifika l-oqsma ta' titjib ulterjuri;

107.  Jieħu nota tad-diffikultajiet biex jiġu ġestiti t-talbiet għal arranġamenti għal vjaġġi ta' istituzzjoni bid-daqs u d-dmirijiet tal-Parlament u l-partikolaritajiet (flessibbiltà, kanċellazzjonijiet tal-aħħar minuta) inerenti għan-natura ta' xogħlu;

108.  Jappella lid-DĠ FINS biex, f'kooperazzjoni mill-qrib mad-DĠ SAFE u d-DĠ COMM, jivvaluta mill-ġdid il-pjanijiet ta' kontinġenza għas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza biex jindirizza aħjar it-theddid ġdid għas-sigurtà, b'mod partikolari għall-missjonijiet bejn is-siti differenti tal-istituzzjoni;

Fond pensjonistiku volontarju

109.  Jinnota li l-fond pensjonistiku volontarju żied id-defiċit attwarju stmat tiegħu, li jiġi kkalkolat abbażi tal-assi tal-fond, għal EUR 270,3 miljun fi tmiem l-2014 (fl-2013: EUR 207,9 miljun); jisħaq fuq il-fatt li dan iqajjem tħassib dwar it-tberbiq prematur tal-kapital tal-fond;

110.  Jindika li l-obbligazzjonijiet futuri ipproġettati tal-fond huma mifruxin fuq bosta deċennji; jappella lill-Bureau biex jikkunsidra alternattivi biex itejjeb il-likwidità tal-fond;

111.  Jappella biex ir-riżultati tal-valutazzjoni esterna mitluba mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 jiġu pprovduti mingħajr dewmien ulterjuri; iqis li l-bord tal-fond pensjonistiku volontarju hu prinċipalment responsabbli għal-livell tad-defiċit tal-fond; jappella biex ikun hemm kunċett uniku għall-fond pensjonistiku privat, b'mod li jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet ta' dan il-fond; jappella lill-Bureau biex ifassal proposta għal pjan ta' azzjoni komprensiv biex jindirizza r-responsabbiltajiet tal-Parlament immedjatament wara li jirċievi l-valutazzjoni esterna; iqis li hemm bżonn li jitnaqqsu l-benefiċċji għall-irtirar għall-membri parteċipanti tal-fond;

112.  Jappella lill-Bureau biex, malajr kemm jista' jkun, jagħmel valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-fond pensjonistiku;

L-assistenza parlamentari

113.  Jilqa' r-regoli ġodda u aktar stretti li japplikaw għall-assistenti lokali u l-fornituri ta' servizzi; jinnota li wħud mill-punti tar-regoli l-ġodda għadhom vagi u huma sors ta' interpretazzjoni żbaljata; jappella għal kjarifika ulterjuri ta' dawn il-punti, speċjalment fir-rigward tal-attivitajiet sekondarji tal-assistenti lokali u l-fornituri ta' servizzi; jisħaq fuq il-fatt li ż-żewġ gruppi għandhom ikunu taħt skrutinju strett ħafna;

114.  Jilqa' l-ħolqien tal-portal elettroniku għall-Membri; jikkunsidra li dan jikkostitwixxi għodda kosteffiċjenti u effikaċi għal rieżami tal-finanzi bi qbil mal-politika li qed isegwi l-Parlament biex jimminimizza l-użu tal-karti; jappella lid-DĠ FINS biex jippromwovi b'mod attiv l-użu tal-portal fost il-Membri kollha tal-PE;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku

115.  Jinnota li l-politika tal-Parlament dwar is-sigurtà tal-informazzjoni tirrikjedi strateġija kkoordinata u armonizzata dwar is-sigurtà korporattiva;

116.  Jappella għal sistemi għas-sigurtà tal-informazzjoni aktar b'saħħithom biex jipproteġu l-informazzjoni minn aċċess mhux awtorizzat filwaqt li jiżguraw l-iżvelar, kif ukoll jipproteġuha milli titħarbat, tiġi mmodifikata jew tinqered, b'mod li jiġu pprovduti l-integrità, il-kunfidenzjalità u d-disponibbiltà;

117.  Jappella biex tinħoloq sistema ta' twissija bikrija ta' emerġenza li tippermetti li DĠ ITEC, f'kollaborazzjoni mad-DĠ SAFE, jibgħat komunikazzjonijiet rapidi permezz ta' SMS jew email lill-Membri u lill-persunal li jagħżlu li jkunu parti minn lista ta' komunikazzjoni ta' dan it-tip li għandha tintuża f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza speċifiċi fil-qasam tas-sigurtà;

118.  Jinnota li l-awditu estern tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni twettaq minn parti terza indipendenti kif rikjest matul il-kwittanza tal-2013; jinnota wkoll li l-objettiv ta' dan l-awditu kien il-valutazzjoni tal-kapaċitajiet fil-qasam tas-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Parlament u ta' kemm is-sistemi tiegħu huma potenzjalment esposti għat-theddid ċibernetiku, bil-ħsieb li jiġi żviluppat pjan ta' titjib għas-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni li jinkludi pjan direzzjonali ssuġġerit biex isaħħaħ il-livell tas-sigurtà globali tal-Parlament; jappella biex jiġi adottat regolament dwar iċ-ċibersigurtà li jiggarantixxi li l-Parlament ikun jista' jipproteġi s-sistemi ta' informazzjoni tiegħu b'mod effikaċi u jiżgura s-sikurezza u s-sigurtà tal-Membri kontra attakki ċibernetiċi;

119.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-valutazzjoni tal-organizzazzjoni, il-maturità u l-kapaċitajiet ta' sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Parlament, li saret skont l-istandards ISO 27002:2013 u l-aħjar prattiki fil-livell internazzjonali, uriet li l-livell ta' maturità tas-sigurtà organizzattiva hu relattivament dgħajjef;

120.  Jappella biex regolarment isiru simulazzjonijiet ta' kriżi għas-sistemi ta' sigurtà tal-Parlament fil-qasam tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni;

121.  Jinnota li l-Bureau adotta politika dwar is-sistemi ta' sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni fil-laqgħa tiegħu tas-7 ta' Settembru 2015; jisħaq fuq l-urġenza li tiġi implimentata politika dwar is-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni li tkun konsiderevolment aktar robusta, bi qbil mal-pjan direzzjonali tal-Parlament għal strateġija globali dwar is-sigurtà tal-informazzjoni;

Id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni

122.  Jieħu nota tal-fatt li l-internalizzazzjoni tas-servizzi ta' sigurtà tlestiet f'Diċembru 2014 fi Brussell u fl-1 ta' Lulju 2015 fi Strasburgu, b'segwitu għall-adozzjoni ta' kunċett tas-sigurtà globali; jisħaq fuq il-fatt li, minħabba l-kuntest reċenti fil-qasam tas-sigurtà, għandhom jiddaħħlu miżuri ulterjuri fil-qasam tas-sigurtà u għandha ssir reviżjoni urġenti tal-kunċett tas-sigurtà globali kif ġie adottat mill-Bureau fl-2011;

123.  Jesprimi tħassib fir-rigward tal-approċċi differenti li ħadu l-awtoritajiet ta' Brussell u Strasburgu għas-sigurtà tal-bini parlamentari; jikkunsidra li ħidma mill-qrib mal-awtoritajiet Belġjani, Franċiżi u Lussemburgiżi hi indispensabbli biex jitqawwa l-perimetru ta' sigurtà madwar il-bini tal-Parlament;

124.  Jappella biex isir tgħarbil effikaċi tal-membri kollha tal-persunal fil-qasam tas-sigurtà bil-ħsieb li jiġi żgurat li jkollhom id-dispożizzjoni biex jikkompletaw il-kompiti tagħhom kemm f'termini ta' affidabbiltà u kemm f'termini ta' kompetenza professjonali;

125.  Jinsisti biex it-tisħiħ tas-sigurtà tal-bini tal-Parlament u d-dwarijiet immedjati tiegħu jingħata l-ogħla prijorità; jikkunsidra li hemm bżonn jiġi żgurat tagħmir u kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa għall-persunal fil-qasam tas-sigurtà fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali f'dal-qasam;

126.  Jappella biex issir reviżjoni tal-miżuri għas-sigurtà tal-bini u biex ikun hemm aktar kontroll fl-entrati tal-parkeġġi tal-Parlament permezz ta' sistema għar-rikonoxximent awtomatiku tal-pjanċi tal-karozzi; jirrikjedi l-implimentazzjoni ta' punt ta' kontroll estern ċentrali biex jikkontrolla lill-fornituri esterni kollha li jidħlu fil-bini tal-Parlament;

127.  Ifakkar fl-inċidenti ta' serq li seħħew f'uffiċċji ta' Membri tal-PE; jappella lid-DĠ INLO u lid-DĠ SAFE biex jiżguraw aktar sigurtà u trasparenza fir-rigward tal-kuntratturi u l-persunal ta' manutenzjoni li jkollhom aċċess għall-uffiċċji;

128.  Jikkunsidra li hu fundamentali li jkun hemm tgħarbil robust qabel xi ħadd jiġi impjegat, proċeduri vinkolanti li jirregolaw it-tluq tal-persunal, strutturi xierqa għall-ġestjoni tas-sigurtà u taħriġ adegwat dwar il-ġestjoni tal-kriżijiet;

129.  Ifakkar fl-inċident li seħħ fis-7 ta' Ottubru 2014 bl-involviment ta' dimostranti Kurdi; jappella biex issir valutazzjoni komprensiva u kunfidenzjali tas-servizzi ta' sigurtà tal-Parlament; jilqa' l-fatt li, bħala pass inizjali, ġie stabbilit grupp ta' livell għoli magħmul minn rappreżentanti tal-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-istat Belġjan biex isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà; jappella għal kooperazzjoni ulterjuri mas-servizzi ta' sigurtà nazzjonali u internazzjonali;

130.  Jinsisti li hemm bżonn ta' livelli ta' kooperazzjoni akbar bejn id-DĠ SAFE u d-DĠ ITEC, bil-ħsieb li jiżguraw il-livell xieraq ta' protezzjoni għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-Parlament;

131.  Jinnota li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, meta jindirizzaw l-isfidi tal-lum dwar is-sigurtà u l-ġlieda kontra t-terroriżmu, juru riżorsi segregati, regoli differenti u tipi ta' tagħmir diverġenti, li mhumiex kompatibbli; iqis li din is-sitwazzjoni mhux biss timplika dgħufija fil-ġestjoni ta’ riżorsi fi ħdan l-amministrazzjonijiet rispettivi (il-baġit annwali għal infiq relatat mas-sigurtà għall-Kummissjoni u l-Parlament jammonta għal madwar EUR 40 miljun għal kull istituzzjoni, filwaqt li l-Kunsill għandu madwar EUR 15-il miljun u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandu aktar minn EUR 5 miljun għas-sigurtà fil-kwartieri ġenerali tagħhom fi Brussell biss), iżda wkoll tista' żżid il-vulnerabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

132.  Huwa mħasseb dwar l-ambjent ta’ sigurtà kurrenti, fejn theddida terroristika gravi testendi madwar l-Ewropa u lil hinn minnha, b'mod partikolari wara l-attakki koordinati fi Brussell u f'Pariġi u l-attakk li kien ippjanat imma ġie mfixkel fuq il-ferrovija Thalys; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni b’mod proattiv jippromwovu kooperazzjoni msaħħa bejniethom, kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi ospitanti fejn huma bbażati, għandhom uffiċċji jew delegazzjonijiet, jew iwettqu l-kompiti tagħhom;

133.  Iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali, kif ukoll lill-awtoritajiet amministrattivi rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Kunsill, tas-SEAE u tal-kumitati parlamentari biex jesploraw il-bażijiet possibbli ta’ Politika Komuni Interistituzzjonali ta' Sigurtà, inkluż pjan ta’ azzjoni għall-iżvilupp ta' elementi komuni bħal assi u metodoloġiji għall-valutazzjoni tar-riskji, persunal u mezzi għall-protezzjoni tal-awtoritajiet politiċi u tal-VIP mistednin rispettivi, sillabu tat-taħriġ u riżorsi għall-persunal tas-sigurtà, tagħmir u teknoloġiji ta’ kontroll tal-aċċess, iċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-komunikazzjoni, kif ukoll il-ġestjoni tar-riżorsi speċjalizzati, li għandhom ikunu f’sinerġija mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi ospitanti tas-siti ewlenin tal-Unjoni, tal-uffiċċji esterni u tad-delegazzjonijiet;

Parlament li jirrispetta l-ambjent

134.  Jilqa' s-sejbiet inkoraġġanti tal-awditjar li sar fl-2013 u l-2014 mill-Qorti tal-Awdituri, li ddikjarat li, mill-14-il istituzzjoni Ewropea li awditjat, il-Parlament kellu l-aktar strateġija ambizzjuża biex inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju;

135.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-vidjokonferenzi u t-telexogħol jistgħu jgħinu biex jiżguraw li l-ħin jintuża b'mod aktar effiċjenti f'Parlament li jirrispetta aktar l-ambjent, u fl-istess ħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u tal-vjaġġi;

136.  Jevidenzja f'dan il-kuntest il-ħtieġa li jiġi implimentat il-prinċipju ta' Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għall-kuntratti u s-sejħiet għal offerti kollha; jappella biex jiġu stabbiliti objettivi vinkolanti u ambizzjużi għall-kuntratti ekoloġiċi, b'mod speċifiku fl-oqsma tal-ikel u l-forniment tal-ikel, il-vetturi u t-trasport, it-tagħmir sanitarju u tal-ilma, il-karti, il-ġestjoni tal-iskart, it-tagħmir informatiku u għall-ipproċessar ta' immaġnijiet, it-tidwil, it-tindif u l-għamara;

L-akkwist pubbliku ekoloġiku u l-EMAS

137.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali biex ifassal pjan biex inaqqas l-għadd ta' bagolli disponibbli għall-vjaġġi parlamentari; jissuġġerixxi li tiġi introdotta "sistema ta' bagolli fuq talba" jew "sistema għall-kondiviżjoni tal-bagolli", biex b'hekk jiġu jiswew anqas f'termini finanzjarji u tal-impronta tal-karbonju;

138.  Jilqa' l-miżuri addizzjonali bħala kumpens għall-emissjonijiet li ma jistgħux jiġu evitati; jappella lill-Parlament biex jiżviluppa politiki ulterjuri ta' kumpens għall-emissjonijiet ta' CO2;

Il-gruppi politiċi (partita baġitarja 4 0 0)

139.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 0, attribwita lill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, intużaw kif ġej:

Grupp

L-ewwel semestru tal-2014

L-aħħar semestru tal-2014

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati*

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss (2015)

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Membri mhux affiljati

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Total

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

140.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 2 intużaw kif ġej(10):

Partit

Taqsira

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

Bilanċ favorevoli mid-dħul (trasferiment għar-riżervi) jew telf

Partit Popolari Ewropew

PPE

2.126

9.327

13.605

85%

345

Partit Soċjalista Ewropew

PSE

1.083

5.297

7.864

85%

78

Partit tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa

ALDE

759

2.813

3.582

85%

173

Partit tal-Ħodor Ewropej

PĦE

575

1.918

2.493

84%

50

Alleanza tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej

AKRE

373

1.943

2.376

85%

0

Partit tax-Xellug Ewropew

XE

282

1.219

1.501

85%

54

Partit Demokratiku Ewropew

PDE

123

565

730

85%

13

Demokratiċi tal-UE

DUE

49

274

340

85%

0

Alleanza Ħielsa Ewropea

ALE

126

526

708

85%

0

Moviment Politiku Kristjan Ewropew

MPKE

73

388

475

85%

4

Alleanza Ewropea għal-Libertà

AEL

93

521

614

84%

-3

Alleanza Ewropea tal-Movimenti Nazzjonali

AEMN

117

363

480

85%

37

Moviment għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

MELD

124

635

941

85%

5

Total

 

5.903

25.789

35.709

85%

756

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

141.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 3 ntużaw kif ġej(11):

Fondazzjoni

Taqsira

Affiljata mal-partit

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

 

Ċentru għall-Istudji Ewropej Wilfried Martens

ĊSEWM

EPP

831

4.203

5.034

85%

 

Fondazzjoni għall-Istudji Progressivi Ewropej

FEPS

PSE

636

3.087

3.723

85%

 

Forum Liberali Ewropew

FLE

ALDE

169

941

1.110

85%

 

Fondazzjoni Ħadra Ewropea

FĦE

PĦE

174

914

1.088

85%

 

Nittrasformaw l-Ewropa

NE

XE

111

587

698

85%

 

Istitut tad-Demokratiċi Ewropej

IDE

PDE

43

265

308

85%

 

Ċentru Maurits Coppieters

ĊMC

ALE

48

216

264

85%

 

Direzzjoni Ġdida – Fondazzjoni għar-Riforma Ewropea

AKRE

195

915

1.110

85%

 

Fondazzjoni Ewropea għal-Libertà

FEL

AEL

45

244

289

85%

 

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Interstatali Ewropea

OKIE

DUE

21

135

156

85%

 

Fondazzjoni Politika Kristjana għall-Ewropa

FPNE

MPKE

37

187

224

85%

 

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Identitajiet u Tradizzjonijiet Ewropej

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Total

 

 

2.414

12.139

14.553

85%

 

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

 

-

157.229

158.325

159.554

85%

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 247, 28.7.2015, p. 1.
(4) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(5) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) PE 422.541/Bur.
(9) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 3).
(10) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12.
(11) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12.


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
PDF 429kWORD 96k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2015/2156(DEC))
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0101/2016),

1.  Jiddifferixxi d-deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta' kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2015/2156(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0101/2016),

A.  billi t-trasparenza u l-iskrutinju ġenerali tal-kontijiet pubbliċi huma prinċipji demokratiċi ġenerali li japplikaw ukoll għall-Unjoni;

B.  billi l-proċedura ta' kwittanza hija parti mill-kunċett ta' demokrazija rappreżentattiva;

C.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Parlament Ewropew għandu r-responsabbiltà esklussiva li jagħti l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

D.  billi l-baġit tal-Kunsill huwa taqsima tal-baġit tal-Unjoni Ewropea;

E.  billi skont l-Artikolu 319(2) tat-TFUE, il-Kummissjoni jeħtiġilha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa dwar l-implimentazzjoni tan-nefqa u tal-operat tas-sistemi ta' kontroll finanzjarju;

F.  billi, skont l-Artikolu 335 tat-TFUE, kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha awtonomija amministrattiva, u skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("ir-Regolament Finanzjarju") l-istituzzjonijiet huma responsabbli b'mod individwali għall-implimentazzjoni tat-taqsimiet tal-baġit relatati magħhom;

G.  billi mingħajr l-informazzjoni meħtieġa, il-Parlament ma jistgħax ikun fil-pożizzjoni li jieħu deċiżjoni infurmata dwar l-għoti ta' kwittanza;

H.  billi esperti legali u akkademiċi qablu dwar id-dritt tal-Parlament għall-informazzjoni fis-sessjoni ta' ħidma tal-Parlament Ewropew dwar id-dritt tal-Parlament li jagħti kwittanza lill-Kunsill li saret fis-27 ta' Settembru 2012;

1.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, ikkonkludiet li l-pagamenti b'mod ġenerali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 għan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi ma kellhomx żbalji materjali;

2.  Jieħu nota tal-fatt li, fir-rapport annwali tagħha għall-2014, il-Qorti tal-Awdituri osservat li għadd żgħir ta' żbalji relatati mal-kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal u xi dgħufijiet fil-ġestjoni ta' allowances tal-familja nstabu fir-rigward tas-suġġetti awditjati għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill;

3.  Jistieden lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill itejbu l-ġestjoni tad-dgħufijiet identifikati u jikkoreġu l-iżbalji osservati mill-Qorti;

4.  Jinnota li fl-2014, il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill kellhom baġit globali ta' EUR 534 200 000 (EUR 535 511 300 fl-2013), b'implimentazzjoni ta' 91,3 %; jinnota żieda fir-rata ta' użu fl-2014;

5.  Jieħu nota tat-tnaqqis ta' EUR 1,3 miljun (-0,2 %) fil-baġit tal-Kunsill għall-2014;

6.  Jibqa' mħasseb dwar rata għolja ta' nfiq inqas li tkopri kważi l-kategoriji kollha; itenni l-appell tiegħu għall-iżvilupp ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni biex jitjieb l-ippjanar baġitarju;

7.  Jinsab imħasseb dwar in-numru għoli ħafna ta' approprjazzjonijiet li ġew riportati mill-2014 għall-2015, b'mod partikolari dawk relatati mal-proprjetà, impjant u tagħmir; jemmen bis-sħiħ li x-xejra ripetuta ta' approprjazzjonijiet riportati tmur kontra l-prinċipji tal-annwalità u tal-ġestjoni finanzjarja tajba tar-Regolament Finanzjarju;

8.  Iqis li trasferimenti kbar min-naħa tal-Kunsill fi ħdan il-linji baġitarji jistgħu jiġu evitati permezz ta' programmar baġitarju aħjar;

9.  Itenni li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għandu jkun separat bl-għan li jingħata kontribut għat-trasparenza tal-ġestjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet u titjieb ir-responsabbiltà taż-żewġ istituzzjonijiet;

10.  Jinsisti li l-Kunsill jeħtieġ li jinżamm politikament responsabbli u jkun trasparenti, bħalma huma l-istituzzjonijiet l-oħra, u jistieden lill-Kunsill jidħol fir-reġistru ta' trasparenza tal-Unjoni;

11.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill biex jibagħtu lill-Parlament ir-rapport annwali tal-attività tagħhom b'analiżi komprensiva tar-riżorsi umani kollha disponibbli għaż-żewġ istituzzjonijiet, imqassma skont il-kategorija, il-grad, is-sess, iċ-ċittadinanza u t-taħriġ professjonali;

12.  Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-istituzzjonijiet u tal-aġenziji tal-Unjoni jista' jkollhom rwol importanti fl-ottemperanza fir-rigward tat-trasparenza, ir-responsabbiltà politika u l-integrità; jappella lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji tal-Unjoni jinkludu kapitolu standard dwar dawn il-komponenti fir-rapporti annwali tagħhom;

13.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-Kunsill għadu ma adottax kodiċi ta' kondotta; huwa tal-fehma li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni għandhom jaqblu dwar kodiċi komuni ta' kondotta, peress li dan huwa indispensabbli għat-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità ta' dawn l-istituzzjonijiet; jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni li għad ma għandhomx kodiċi ta' kondotta sabiex jiżviluppaw tali dokument mill-aktar fis possibbli;

14.  Jistieden lill-Kunsill jimplimenta r-regoli interni dwar żvelar ta' informazzjoni protetta mingħajr aktar dewmien;

15.  Jappella sabiex dikjarazzjoni ċara tal-interessi finanzjarji tal-Membri tal-Kunsill tiġi ppubblikata fuq l-internet;

16.  Jinnota bi tħassib li ma hemmx regoli dwar l-integrità, dikjarazzjonijiet dwar il-kunflitti ta' interess u informazzjoni bijografika fir-rigward tal-President tal-Kunsill Ewropew u tal-membri tal-kabinett tiegħu; jinnota wkoll li ma hemmx regoli komuni dwar l-integrità fir-rigward tar-rappreżentanti nazzjonali fil-Kunsill; jistieden lill-Kunsill jintroduċi miżuri li jirrimedjaw is-sitwazzjoni u jirrapporta dwar dan lill-awtorità ta' kwittanza;

17.  Jilqa' l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jiddetermina l-emolumenti ta' detenturi ta' karigi pubbliċi għolja tal-Unjoni u l-iffrankar tal-ispejjeż ippjanat skont dan ir-regolament;

18.  Jistieden lill-Kunsill jiżviluppa linji gwida dettaljati kontra l-korruzzjoni u politiki indipendenti fi ħdan l-istrutturi tiegħu;

19.  Jinnota bi tħassib li hemm nuqqas inkwetanti ta' trasparenza fir-rigward tal-proċess leġiżlattiv, tan-negozjati, tal-pożizzjonijiet tal-Istati Membri u tal-laqgħat fi ħdan il-Kunsill; iħeġġeġ lill-Kunsill jiddivulga d-dokumenti rilevanti u jdaħħal fis-seħħ sistema ċara ta' rapportar li tippermetti lill-pubbliku jsegwi l-proċeduri leġiżlattivi b'mod miftuħ u trasparenti;

20.  Jinsab imħasseb bin-nuqqas ta' trasparenza fit-trilogi u fil-laqgħat ta' konċiljazzjoni; jistieden lill-Kunsill jżid b'mod sistematiku t-trasparenza u l-integrità fir-rigward tan-negozjati;

21.  Jirrikonoxxi r-riżultati miksuba permezz tal-kumitat tal-ftehim interistituzzjonali għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni fl-istabbiliment ta' metodoloġija armonizzata li tippermetti tqabbil dirett tal-ispejjeż tat-traduzzjoni tal-istituzzjonijiet kollha; jilqa' l-fatt li l-Kunsill ipprovda data skont din il-metodoloġija;

22.  Jenfasizza li wieħed mill-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2014 ma ntlaħaqx – it-tlestija tal-bini Europa sa tmiem l-2015; jiddispjaċih dwar id-dewmien u jitlob li jiġi infurmat dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-posponiment;

23.  Itenni l-appell tiegħu li l-politika tal-Kunsill dwar il-bini tinhemeż mar-rapport annwali ta' attività tiegħu, speċjalment peress li huwa importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif xieraq u mhux eċċessivi;

Raġunijiet għad-differiment tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' kwittanza

24.  Itenni li l-Kunsill għandu jkun trasparenti u kompletament responsabbli lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni fir-rigward tal-fondi fdati lilu billi jieħu sehem b'mod sħiħ u in buona fede fil-proċedura annwali ta' kwittanza, bħalma jagħmlu l-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni; iqis, f'dan ir-rigward, li s-superviżjoni effikaċi tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni tirrikjedi kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill permezz ta' ftehim ta' ħidma; jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li nqalgħu fil-proċedura ta' kwittanza sal-ġurnata tal-lum; jenfasizza l-ħtieġa li titjieb il-kapaċità għal djalogu bejn iż-żewġ istituzzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni kemm jista' jkun malajr li se tippermetti konformità mal-mandat tat-Trattati u responsabbiltà lejn iċ-ċittadini;

25.  Jinnota li l-proċedura ta' għoti ta' kwittanza separata lill-istituzzjonijiet u lill-korpi individwali tal-Unjoni hija prattika li ilha stabbilita, u li żviluppat sabiex tiggarantixxi t-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika lejn il-kontribwenti tat-taxxi fi ħdan l-Unjoni; jissottolinja li dan jiggarantixxi b'mod effikaċi d-dritt u d-dmir tal-Parlament li jagħmel skrutinju tal-baġit tal-Unjoni kollu kemm hu;

26.  Jinnota wkoll li fl-ittra tagħha tat-23 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni esprimiet il-fehma li l-istituzzjonijiet kollha huma parti sħiħa mill-proċess ta' segwitu għall-osservazzjonijiet magħmula mill-Parlament fl-eżerċizzju ta' kwittanza u li l-istituzzjonijiet kollha għandhom jikkooperaw biex jiżguraw il-funzjonament mingħajr xkiel tal-proċedura ta' kwittanza b'rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet rilevanti fit-TFUE u fil-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti;

27.  Jenfasizza li l-Kummissjoni fl-ittra tagħha ssostni wkoll li mhijiex se tissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjonijiet oħra u li l-fatt li tagħti risposta għal mistoqsijiet indirizzati lil istituzzjoni oħra jikser l-awtonomija ta' dik l-istituzzjoni biex timplimenta t-taqsima tagħha stess tal-baġit;

28.  Ifakkar li kull istituzzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(b) tar-Regolament Finanzjarju, għandha l-awtonomija li timplimenta t-taqsima tagħha tal-baġit skont l-Artikolu 55 ta' dak ir-Regolament; jafferma li, skont il-prassi u l-interpretazzjoni tar-regoli attwali, u sabiex tinżamm it-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika lejn il-kontribwenti tat-taxxi tal-Unjoni, il-Parlament jagħti l-kwittanza lil kull istituzzjoni fuq bażi individwali;

29.  Jissottolinja s-setgħa tal-Parlament li jagħti l-kwittanza skont l-Artikoli 316, 317 u 319 tat-TFUE u l-Artikolu 55 u l-Artikoli 164 sal-167 tar-Regolament Finanzjarju; iqis li dawn id-dispożizzjonijiet huma bażi legali suffiċjenti biex jiġi eżerċitat id-dritt tal-Parlament li jieħu deċiżjoni separata ta' kwittanza fir-rigward tal-Kunsill, minbarra d-dritt tiegħu li jagħti kwittanza lill-Kummissjoni; jafferma li l-għoti jew in-nuqqas ta' għoti ta' kwittanza huwa dritt u dmir li l-Parlament għandu lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni;

30.  Jenfasizza li mill-2009 l-Kunsill irrifjuta li jikkoopera mal-proċedura ta' kwittanza kif implimentata mill-Parlament, billi naqas milli jgħaddi l-informazzjoni meħtieġa, milli jwieġeb għal mistoqsijiet bil-miktub u milli jattendi seduti ta' smigħ u dibattiti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu stess, u li għalhekk, bħala riżultat, aktar minn EUR 3 biljun f'fondi pubbliċi ntefqu mingħajr skrutinju xieraq; iqis li dan huwa sinjal negattiv mibgħut liċ-ċittadini tal-Unjoni;

31.  Itenni li mingħajr il-kooperazzjoni tal-Kunsill, il-Parlament mhuwiex f'pożizzjoni li jagħmel deċiżjoni infurmata dwar l-għoti ta' kwittanza;

32.  Huwa tal-fehma li dan jikkostitwixxi nuqqas serju ta' rispett tal-obbligi stabbiliti mit-Trattati, b'mod partikolari l-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera bejn l-istituzzjonijiet, u li għandha tinstab soluzzjoni malajr sabiex ikun jista' jsir skrutinju tal-baġit kollu tal-Unjoni; f'dan ir-rgward, jirreferi wkoll għall-Artikolu 15 tat-TFUE, li jipprevedi li kull istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni għandha tiżgura li l-proċeduri tagħha jkunu trasparenti;

33.  Itenni li l-kontroll baġitarju effikaċi huwa possibbli biss li jiġi implimentat jekk ikun hemm kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill, filwaqt li l-elementi ewlenin tiegħu għandhom jinkludu laqgħat formali bejn ir-rappreżentanti tal-Kunsill u tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit, jitwieġbu mistoqsijiet magħmula mill-membri tal-kumitat abbażi ta' kwestjonarju bil-miktub u jiġu sottomessi dokumenti li jservu bħala materjal ta' sfond għall-kontrolli baġitarji, meta jiġi hekk mitlub;

34.  Ifakkar li l-Parlament jagħti kwittanza lill-istituzzjonijiet l-oħra wara li jikkunsidra d-dokumenti pprovduti u r-risposti mogħtija għall-mistoqsijiet tiegħu; jiddispjaċih li l-Parlament ripetutament jiltaqa' ma' problemi biex jirċievi risposti mill-Kunsill;

35.  Jieħu nota tal-ittra mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill b'risposta għall-istedina tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit biex jattendi skambju ta' fehmiet fil-11 ta' Jannar 2016; jenfasizza li l-ittra la tirrispondi għall-istedina u lanqas għall-kwestjonarju bil-miktub mibgħut lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill fil-25 ta' Novembru 2015 b'mistoqsijiet mill-Membri tal-Parlament, iżda sempliċiment ittenni l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni finanzjarja li diġà ġiet espressa fil-passat;

36.  Jemmen li l-proċedura ta' kwittanza hija strument importanti ta' responsabbiltà demokratika lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni;

37.  Jitlob lill-Kunsill biex jidħol f'negozjati mal-Parlament Ewropew bl-għan li jiġi żgurat li dan tal-aħħar ikun jista' jeżerċita d-dritt tiegħu ta' aċċess għal informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill; jemmen li dan jirriżulta f'obbligu tal-Kunsill li jagħti l-informazzjoni mitluba;

38.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li mhux l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni jirrispettaw l-istess standards dwar it-trasparenza u jemmen li l-Kunsill għandu jagħmel titjib f'dan ir-rigward;

39.  Huwa tal-fehma li, filwaqt li sadattant, is-sitwazzjoni tista' titjieb permezz ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tat-Trattati, reviżjoni tat-Trattati tista' fl-aħħar mill-aħħar tkun meħtieġa biex il-proċedura ta' kwittanza ssir aktar ċara, fis-sens li l-Parlament jingħata l-kompitu espliċitu li jagħti l-kwittanza lill-istituzzjonijiet u lill-korpi kollha b'mod individwali;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni temenda r-Regolament Finanzjarju biex tikkjarifika l-objettivi tal-proċedura ta' kwittanza u tiddefenixxi b'mod ċar sanzjonijiet f'każ ta' nuqqas ta' ottemperanza tar-regolamenti; jenfasizza li dan għandu jsir sabiex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jinżammu responsabbli bl-għan li jiġu protetti l-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni; jenfasizza li ma għandu jkun hemm ebda eċċezzjoni.

(1) ĠU L 51, 20.02.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
PDF 346kWORD 81k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2015/2157(DEC))
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0123/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2015/2157(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0123/2016),

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-rapport annwali tagħha tal-2014, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tas-suġġetti awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-"Qorti tal-Ġustizzja");

2.  Jilqa' l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

3.  Jinnota li fl-2014, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha approprjazzjonijiet li jammontaw għal EUR 355 367 500 (EUR 354 880 000 fl-2013), u li r-rata ta' implimentazzjoni kienet ta' 99 %; jilqa' ż-żieda fir-rata ta' użu fl-2014 meta mqabbla mas-96,3 % fl-2013;

4.  Jieħu nota li l-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa wieħed purament amministrattiv, b'aktar minn 75 % minnu jintuża għan-nefqa tal-persunal li jaħdem mal-istituzzjoni u l-bqija jintuża għall-bini, għamara, tagħmir u spejjeż oħra;

5.  Jilqa' l-produttività tal-attività ġudizzjarja tal-Qorti fl-2014, b'1691 kawża mressqa quddiem it-tliet qrati u b'1685 kawża magħluqa f'dik is-sena;

6.  Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja għalqet 719-il kawża fl-2014 (701 kawża magħluqa fl-2013), u tressqu quddiemha 622 kawża ġdida (699 fl-2013); japprova r-riżultati statistiċi pożittivi u jemmen li l-prestazzjoni tista' titjieb fil-futur;

7.  Jieħu nota tal-fatt li fl-2014, il-Qorti Ġenerali rċeviet 912-il kawża ġdida, ittrattat 814-il kawża u kellha 1423 kawża pendenti, li jirrappreżenta żieda ġenerali fl-għadd ta' proċedimenti meta mqabbla mal-2012 u l-2013;

8.  Jirrimarka li l-ħolqien ta' disa' karigi ta' segretarju fuq bażi temporanja fil-Qorti Ġenerali fl-2014 saħħaħ it-tim ġudizzjarju, żgura l-effiċjenza tagħha u żied ir-rata ta' prestazzjoni;

9.  Jinnota li fl-2014, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għalaq 152 kawża, meta mqabbel mal-184 kawża fl-2013, u kellu 216 -il kawża pendenti; jinnota li fl-2014 it-Tribunal kien inqas effiċjenti fl-attività ġudizzjarja ġenerali tiegħu;

10.  Jinkoraġġixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tkompli ttejjeb l-użu tar-riżorsi eżistenti; huwa tal-fehma li r-riformi interni implimentati fl-2014, jiġifieri r-riforma tar-Regoli ta' Proċedura li jirregolaw il-funzjonament tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet tal-IT sabiex it-trattament tal-kawżi u l-komunikazzjoni jsiru aħjar, ikkontribwew għall-ottimizzazzjoni tal-użu tar-riżorsi;

11.  Jilqa' l-pjan tal-Qorti tal-Awdituri li twettaq rieżami tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tivvaluta l-prestazzjoni tagħha, wara t-talba li għamel il-Parlament fil-kuntest tal-kwittanza għall-2013;

12.  Jinnota l-informazzjoni, li ngħatat f'Jannar 2016, dwar il-lista tal-attivitajiet esterni li għamlu l-imħallfin wara li saret talba għaliha matul l-iskambju ta' fehmiet li sar fil-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit dwar l-eżerċizzju tal-kwittanza tal-2014; jiddispjaċih li mhuwiex imsemmi l-għadd ta' mħallfin li pparteċipaw fl-avvenimenti differenti; jitlob biex issir ħarsa ġenerali tal-attivitajiet esterni kollha li saru minn kull imħallef, inklużi lectures, taħdidiet, avveniment oħra u tħejjija għalihom matul is-siegħat ta' ħidma, u mhux biss ta' attivitajiet approvati uffiċjalment; jitlob li jkunu żvelati r-riżorsi kollha użati relatati mal-attivitajiet esterni tal-imħallfin, pereżempju servizzi tat-traduzzjoni, skrivani u xufiera tal-qorti;

13.  Huwa tal-fehma li l-informazzjoni kollha dwar l-attivitajiet esterni ta' kull imħallef għandha tkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali; jitlob li dik l-informazzjoni tkun ippubblikata fuq is-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja u inkluża fir-rapporti annwali tal-attività tagħha (AARs);

14.  Jitlob għal dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tal-imħallfin biex tkun imdaħħla fis-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja;

15.  Jistenna li r-riforma li għaddejja tal-Qorti Ġenerali ssirilha valutazzjoni tal-impatt sabiex jiġi stabbilit li din kienet xierqa u ssimplifikat is-sistema ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja;

16.  Jinnota b'sodisfazzjon it-titjib li sar fl-applikazzjoni e-Curia u ż-żieda fl-għadd ta' Stati Membri li bdew jużawha fl-2014; jiddispjaċih, madankollu, li għad baqa' tliet Stati Membri li mhumiex inklużi fil-lista tal-utenti;

17.  Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja tadotta aktar teknoloġiji ġodda sabiex tnaqqis akbar fin-numru ta' kopji stampati kif ukoll fin-numru ta' laqgħat li jeħtieġu traduzzjoni u interpretazzjoni jkun possibbli mingħajr ma jiġi ppreġudikati r-responsabbiltajiet tal-Qorti;

18.  Jieħu nota li l-attivitajiet tad-direttorat tat-traduzzjoni ġew meqjusa bħala sodisfaċenti; jemmen li xorta waħda jista jsir iffrankar f'dak li għandu x'jaqsam ma' atti mhux ġudizzjarji, billi jiġi applikat reġim ristrett ta' traduzzjoni;

19.  Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja tieħu sehem fil-Grupp ta' Ħidma dwar l-Attività Interistituzzjonali u Indikaturi ta' Prestazzjoni Ewlenin (KIAPI) li janaliżżaw fost affarijiet oħra kwistjonijiet dwar l-ispejjeż tat-traduzzjonijiet; jiddispjaċih li l-Qorti għadha mhix tipprovdi data skont il-metodoloġija armonizzata maqbula fi ħdan il-KIAPI;

20.  Itenni t-talba tiegħu biex l-aġenda tal-laqgħat tal-Qorti tal-Ġustizzja tiġi annessa fl-AARs tagħha;

21.  Jinnota li għad hemm nuqqas ta' nisa f'karigi ta' responsabbiltà fil-Qorti tal-Ġustizzja u jappella sabiex dan l-iżbilanċ jiġi rettifikat malajr kemm jista' jkun;

22.  Iqis ir-risposta li ngħatat mill-Qorti tal-Ġustizzja għall-mistoqsija Nru 26 (Pensjonijiet) tal-Parlament bħala insoddisfaċenti; jitlob mill-Qorti risposta ċara u dettaljata, kif taw istituzzjonijiet oħra; iqis li l-Qorti għandha tagħti risposta għall-mistoqsijiet kollha mibgħuta mill-Parlament u jistieden lill-Qorti tkun kompletament trasparenti fir-rigward tal-pensjonijiet;

23.  Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha 75 vettura uffiċjali fil-flotta tagħha bi spiża ta' EUR 1 168 251; jinnota li s-salarji tax-xufiera ammontaw għal EUR 2 434 599 fl-2014; iqis dan bħala spiża eċċessiva, li tmur kontra x-xejra ġenerali fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni li tillimita l-użu tal-vetturi uffiċjali; itenni l-appell tiegħu lill-Qorti biex tnaqqas l-għadd ta' karozzi uffiċjali għad-dispożizzjoni tal-Membri u tal-persunal tagħha; jenfasizza li l-ispejjeż tas-servizzi privati estensivi pprovduti mis-sewwieqa qegħdin jitħallsu mit-taxxi taċ-ċittadini tal-Unjoni; jirrakkomanda li l-Qorti teżamina dawn il-kwistjonijiet f'kuntest interistituzzjonali u jħeġġiġha biex b'mod attiv tippromovi l-mobbiltà ekoloġika;

24.  Jilqa' l-miżuri li ħadet il-Qorti tal-Ġustizzja biex tissodisfa l-prinċipju ta' akkwist pubbliku ekoloġiku u jappoġġa t-tisħiħ ta' din l-istrateġija;

25.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-politika tal-Qorti tal-Ġustizza dwar il-bini hija annessa mar-rapport ta' attività annwali;

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
PDF 351kWORD 86k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2015/2158(DEC))
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0107/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2015/2158(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0107/2016),

1.  Jinnota li l-eżerċizzju tal-awditjar tal-kontijiet annwali tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") isir minn awditur estern indipendenti – PricewaterhouseCoopers SARL – bl-għan li jiġu applikati l-istess prinċipji ta' trasparenza u ta' obbligu ta' rendikont li tapplika hi stess fil-konfront ta' dawk suġġetti għall-awditjar tagħha; jieħu nota tal-opinjoni tal-awditur li r-"rapporti finanzjarji jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Qorti";

2.  Jenfasizza li fl-2014, il-Qorti tal-Awdituri kellha approprjazzjonijiet finali li jammontaw għal total ta' EUR 133 498 000 (EUR 142 761 000 fl-2013) u li r-rata ta' implimentazzjoni globali għall-baġit kienet ta' 98,8 %, apparagun ta' 92 % fl-2013; jilqa' t-titjib fir-rata ta' eżekuzzjonijiet b'baġit imnaqqas;

3.  Jenfasizza li l-baġit tal-Qorti huwa purament amministrattiv, b'ammont kbir li qed jintuża għall-ispiża relatata ma' persuni li jaħdmu fi ħdan l-istituzzjoni;

4.  Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali tal-Qorti biex jiġi żgurat infiq aħjar u aktar intelliġenti tal-fondi tal-Unjoni; ifakkar li l-Qorti hija f'pożizzjoni preeminenti biex tipprovdi lil-leġiżlatur u l-awtorità tal-baġit b'opinjonijiet siewja dwar ir-riżultati u l-eżiti miksuba mill-politiki tal-Unjoni, bil-għan li jitjiebu l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Unjoni;

5.  Jilqa' l-proġett ta' riforma tal-Qorti li beda fl-aħħar tal-2014 li għandu l-għan li jissimplifika l-proċess tal-awditjar, jittrasforma l-Qorti f'organizzazzjoni bbażata fuq il-kompiti u jwessa' l-ambitu tal-ħidma tagħha; jistieden lill-Qorti tinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar l-objettivi milħuqa u dwar l-impatt identifikat b'segwitu għal dik ir-riforma;

6.  Ifakkar lill-Qorti li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu fil-punt 54 tal-approċċ komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati mill-2012 li l-aspetti kollha ta' awditjar estern esternalizzat "jibqgħu taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-QEA, li tamministra l-proċeduri kollha meħtieġa amministattivi u ta' akkwist u tiffinanzjahom, kif ukoll kwalunkwe spiża oħra assoċjata mal-awditjar estern esternalizzat, mill-baġit proprju tagħha"; jiddispjaċih ħafna li l-approċċ il-ġdid ta' awditjar li jinvolvi awdituri tas-settur privat wassal għal żieda fil-piż amministrattiv għall-aġenziji deċentralizzati; jinnota bi tħassib li dan wassal biex il-piż amministrattiv żdied b'85%, għal aktar minn 13 000 siegħa apparagun tal-awditjar preċedenti ġestit mill-Qorti, u li dan jikkorrispondi għal medja ta' 3,5 ekwivalenti full time; jiddispjaċih li ż-żmien użat fuq l-akkwist u l-amministrazzjoni tal-kuntratti ta' awditjar ħoloq aktar minn 1 400 siegħa ta' xogħol addizzjonali għall-aġenziji deċentralizzati, u li t-total tan-nefqa addizzjonali tal-awditjar estern tas-settur privat fl-2014 kien jammonta għal EUR 550 000; itenni t-talba tiegħu lill-Qorti biex issegwi l-approċċ komuni u tikkuntratta u tħallas għall-awdituri esterni tal-aġenziji u biex tipprovdi gwida aħjar lill-awdituri privati sabiex jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv;

7.  Jinnota b'sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti qed tippjana li twettaq rieżami tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tivvaluta l-prestazzjoni tagħha, wara t-talba li għamel il-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu tad-29 ta' April 2015 għas-sena finanzjarja 2013(6);

8.  Abbażi ta' din il-kooperazzjoni tajba, jitlob lill-Qorti tipprepara rapport speċjali dwar jekk il-Kummissjoni għamlitx użu sew mis-setgħat tagħha ta' appoġġ għall-Istati Membri u ta' kontroll fuqhom meta jkunu qed jimplimentaw il-baġit tal-Unjoni;

9.  Jappoġġa lill-Qorti fl-isforzi tagħha biex tiddedika aktar riżorsi għall-awditjar tal-prestazzjoni; jistenna li l-organizzazzjoni bbażata fuq il-kompiti tal-persunal tal-awditjar tippermetti li l-Qorti tkun tista' talloka r-riżorsi b'mod aktar flessibbli mingħajr ma ddgħajjef il-missjoni tagħha; hu tal-opinjoni li, skont l-Artikolu 287(3) tat-TFUE, għandha tiġi segwita kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Qorti u l-istituzzjonijiet ta' awditjar supremi nazzjonali, partikolarment b'rabta mat-twettiq tar-rapporti ta' awditjar tal-prestazzjoni (valur għall-flus) ta' politiki u programmi differenti tal-Unjoni u l-awditjar ta' arranġamenti ta' ġestjoni kondiviża; jistenna riżultati konkreti f'dak li għandu x'jaqsam mal-kondiviżjoni tal-programm ta' ħidma annwali tal-Qorti;

10.  Jinnota l-inizjattiva tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirriforma s-sistema tagħha tal-awli; jixtieq li jkun jaf iktar dwarha;

11.  Jieħu nota li, skont il-Qorti, is-sena 2014 tikkorrispondi għal rekord fl-output tal-istituzzjoni; jilqa' karatteristiċi ġodda bħalma hija l-analiżi panoramika;

12.  Jinnota li ż-żmien meħtieġ għall-produzzjoni tar-rapporti speċjali tnaqqas mill-2008, għalkemm għadha ma ntlaħqetx il-mira ta' 18-il xahar; jenfasizza li l-mira għandha tkun realistika, sabiex ma tikkompromettix il-kwalità tar-rapporti;

13.  Iħeġġeġ lill-Qorti teżamina r-relazzjoni bejn l-għadd u tempesitività tar-rapporti speċjali;

14.  Jisħaq li r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapporti speċjali ta' spiss ma jkunux ċari u huwa tal-opinjoni li għandhom jiżvelaw b'mod konsistenti l-aspett tal-imġiba pożittiva u negattiva tal-pajjiżi kkonċernati;

15.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-obbligu ta' tnaqqis tal-persunal b'5 % qed jiġi implimentat mingħajr impatt negattiv fuq il-politika tal-Qorti għat-tisħiħ tas-servizzi ta' awditjar tagħha; jitlob lill-Qorti tiżgura li t-tnaqqis ulterjuri mhux se jaffettwa l-kwalità tar-rapporti tagħha;

16.  Jistieden lill-Qorti biex tiżgura l-bilanċ ġeografiku tal-persunal tagħha, b'mod partikolari f'karigi maniġerjali u direttorjali, flimkien mal-mertu u l-kompetenza;

17.  Japprezza l-isforzi magħmula mill-Qorti biex ittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fost il-persunal tagħha; jissottolinja u jilqa' kemm iż-żieda fl-għadd ta' awdituri nisa, li bla ebda dubju għandha riperkussjonijiet f'termini tal-preżenza tagħhom f'karigi ta' responsabilità f'dak is-settur, kif ukoll il-ħolqien ta' netwerk ta' awdituri nisa; jenfasizza l-ħtieġa li l-ħidma f'din id-direzzjoni titkompla;

18.  Japprezza l-isforzi mwettqa mill-Qorti b'rabta mat-taħriġ professjonali għall-awdituri tagħha, bil-għan li l-ġestjoni u l-aġġornament tal-għarfien isiru iktar effikaċi; jifraħ lill-Qorti għall-kollaborazzjoni tagħha mal-Università ta' Metz/Nancy fil-ħolqien ta' korsijiet speċjalizzati fl-awditjar Ewropew, u jħeġġeġ lill-Qorti tistabbilixxi kuntatti ma' universitajiet Ewropej oħra bl-istess skop;

19.  Jieħu nota li l-bilanċ tal-fondi disponibbli fil-kuntratt maħluq għall-ħlas tal-bini K3 se jintuża biex jiġi ffinanzjat l-ammeljorament tal-bini K2; huwa jixtieq li jkun jaf iktar dwar il-firxa ta' dawk ix-xogħlijiet;

20.  Itenni t-talba tiegħu biex il-politika dwar il-bini tal-Qorti tinhemeż mar-rapport annwali tal-attività tagħha;

21.  Jirrikonoxxi li l-Qorti qed tagħmel sforzi biex tnaqqas l-ispejjeż tat-traduzzjoni; jemmen li l-konklużjoni ta' ftehim ta' kooperazzjoni għat-traduzzjoni - bħal dawk li għandhom il-kumitati konsultattivi mal-Parlament - jista' jitqies bħala parti mill-istrateġija 2013-2017 tal-Qorti biex ittejjeb l-effiċjenza u tnaqqas l-ispejjeż; jistieden lill-Qorti tikkunsidra l-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni bħala mod ieħor kif tiffranka l-ispejjeż;

22.  Jirrikonoxxi r-riżultati miksuba mill-kumitat interistituzzjonali għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni fil-ftehim dwar metodoloġija armonizzata li tippermetti t-tqabbil dirett tal-ispejjeż tat-traduzzjoni tal-istituzzjonijiet kollha; jilqa' l-fatt li l-Qorti qed tipprovdi data skont din il-metodoloġija;

23.  Jistieden lill-Qorti biex fir-rapporti annwali tal-attività tagħha tinkludi, b'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-istituzzjoni jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett tal-investigazzjoni;

24.  Jinnota li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tas-servizz ta' awditjar intern għar-rieżami tar-regoli inklużi fil-gwida għall-missjonijiet ġiet posposta minħabba raġunijiet tekniċi;

25.  Jinnota l-ewwel passi tal-Qorti lejn ambjent mingħajr karti; jappoġġa l-inizjattiva tal-Qorti iżda jistenna li l-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit ikompli jirċievi xi kopji stampati tar-rapporti tal-Qorti; japprova l-istrateġija ambjentali implimentata s'issa mill-Qorti, inkluża l-attenzjoni tagħha fir-rigward tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, l-użu iktar mifrux tal-vidjokonferenzi, l-istallazzjoni ta' sistema għall-irkupru tal-ilma tax-xita u l-promozzjoni ta' mobilità sostenibbli;

26.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-titjib fiċ-ċarezza tal-messaġġi tal-Qorti permezz tal-midja; jistenna li dan it-titjib jitkompla;

27.  Japprezza l-kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit u jilqa' l-feedback regolari tal-Qorti b'reazzjoni għat-talbiet tiegħu.

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 123).


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
PDF 419kWORD 94k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2015/2159(DEC))
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0111/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2015/2159(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tat-18 ta' Novembru 2015 li tagħlaq l-inkjesta dwar l-ilment 1770/2013/JF kontra l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0111/2016),

1.  Jilqa' l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 għan-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn żbalji materjali;

2.  Jinnota bi tħassib li fir-rapport annwali 2014 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri osservat dgħufijiet fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) f'erba' każijiet mill-15-il proċedura ta' akkwist li eżaminat;

3.  Jilqa' l-fatt li, b'reazzjoni għall-osservazzjonijiet magħmula mill-Qorti tal-Awdituri, il-KESE waqqaf servizz ta' appoġġ speċifiku għall-akkwist pubbliku biex jgħin lid-direttorati, apparti d-Direttorat għal-Loġistika, li diġà għandu dan is-servizz; jistenna li dan is-servizz ikun qed jopera bis-sħiħ fit-tieni nofs tal-2016;

4.  Jieħu nota li fl-2014 il-baġit tal-KESE kien jammonta għal EUR 128 559 380 (EUR 130 104 400 fl-2013), ammont li jikkorrispondi għal tnaqqis b'1,19 % meta mqabbel mal-baġit annwali tal-2013, b'rata ta' utilizzazzjoni ta' 95,6 %; jinnota ż-żieda fir-rata ta' utilizzazzjoni fl-2014 iżda jiddispjaċih li għadha ma laħqitx is-96,8 % tal-2012;

5.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-KESE huwa wieħed purament amministrattiv, li minnu ammont kbir jintuża għan-nefqa fuq persuni li jaħdmu fi ħdan l-istituzzjoni filwaqt li l-bqija tintuża għall-bini, l-għamara, it-tagħmir u spejjeż operattivi mixxellanji;

6.  Jieħu nota tal-osservazzjonijiet ta' segwitu mehmuża mar-rapport ta' attività annwali tal-KESE fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-Parlament tad-29 ta' April 2015 għas-sena finanzjarja 2013(6);

7.  Jinnota li l-KESE pproduċa anqas rapporti u opinjonijiet fl-2014 u organizza anqas laqgħat ta' ħidma leġiżlattiva; jinsab, madankollu, sorpriż biż-żieda fl-għadd ta' opinjonijiet ġuridiċi maħruġa mill-unità legali f'dak il-perjodu; jitlob li jkun infurmat dwar ir-raġunijiet għal din l-espansjoni;

8.  Jinnota li fil-5 ta' Frar 2014 ġie ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Parlament, b'żewġ annessi dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-impatt baġitarju, flimkien ma' ftehim parallel bejn il-Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni, bil-għan li tiġi żviluppata kooperazzjoni politika u amministrattiva;

9.  Jilqa' r-reazzjoni tal-KESE għat-talba tal-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu msemmija hawn fuq għas-sena finanzjarja 2013 biex jagħmel valutazzjoni individwali tal-impatt li l-ftehim ta' kooperazzjoni qed ikollu f'termini kemm ta' riżorsi umani kif ukoll ta' nefqa, sinerġiji, valur miżjud, u kwalità sostantiva;

10.  Iqis li għad hemm lok għal titjib fi ħdan il-ftehim ta' kooperazzjoni, b'mod partikolari fl-isfera politika; jemmen li l-Parlament, il-KESE u l-Kumitat tar-Reġjini huma kapaċi jiżviluppaw sinerġiji ulterjuri li se jtejbu l-produttività fil-livelli kollha fl-oqsma ta' kooperazzjoni u jappella biex jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati speċifiċi dwar il-funzjonament tas-servizzi komuni għat-tliet istituzzjonijiet; jitlob li l-membri tal-KESE jiġu mistħarrġa dwar is-sodisfazzjon tagħhom fir-rigward tas-servizzi pprovduti lilhom mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew; jitlob li jinżamm infurmat dwar is-segwitu għall-ftehim ta' kooperazzjoni;

11.  Jitlob li r-rieżami ta' nofs it-terminu tal-ftehim ta' kooperazzjoni jkun jinkludi analiżi dettaljata għal kull istituzzjoni tal-iffrankar u taż-żieda fl-ispejjeż baġitarji li jirriżultaw minnu;

12.  Jieħu nota li l-KESE implimenta r-regoli l-ġodda dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-Membri abbażi tal-ispejjeż reali, insegwitu tat-talbiet speċifiċi tal-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza għall-2013 tas-sena li għaddiet; jilqa' l-fatt li s-sistema saret operattiva għal kollox mal-bidu tal-mandat il-ġdid attwali tal-KESE fil-ħarifa tal-2015;

13.  Jinnota bi tħassib li t-total tar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-allowances imħallsa lill-benefiċjarji tal-KESE kien jammonta għal EUR 17 375 864; iħeġġeġ lill-istituzzjoni tiżviluppa strateġija sistematika biex tnaqqas dawk l-ispejjeż u allowances b'mod sostanzjali;

14.  Jieħu nota li fl-2014 il-KESE kellu bilanċ pożittiv ta' EUR 1 560 000 skont il-ftehim ta' kooperazzjoni; jinnota bi tħassib li 36 uffiċjal mill-KESE u 24 uffiċjal mill-Kumitat tar-Reġjuni, kollha kemm huma mis-servizzi ta' traduzzjoni u li fil-parti l-kbira tagħhom kienu viċin ħafna tal-età tal-irtirar, ġew trasferiti skont dan il-ftehim ta' kooperazzjoni, bir-riżultat li ż-żewġ istituzzjonijiet se jiksbu ffrankar sinifikanti fil-kapitoli dwar il-persunal (salarji u pensjonijiet) filwaqt li l-ispejjeż tal-Parlament se jiżdiedu b'mod konsiderevoli kemm fi żmien qasir (salarji) u kemm fit-tul (pensjonijiet);

15.  Jiddispjaċih għaż-żieda tal-ispejjeż tal-missjoni tal-persunal minn EUR 338 366 fl-2013 għal EUR 387 481 fl-2014 (14,5 %);

16.  Iħeġġeġ l-inklużjoni ta' ħarsa ġenerali lejn il-persunal b'kariga maniġerjali mqassma skont in-nazzjonalità, is-sess u l-kariga fir-rapport ta' attività annwali;

17.  Jilqa' l-kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-KESE u l-Kumitat tar-Reġjuni fit-tfassil tar-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta peress li wħud mis-servizzi u mill-membri tal-persunal huma komuni għat-tnejn li huma; iqis li l-KESE ħa wisq żmien biex japprova dawn ir-regoli; jilqa', madankollu, il-fatt li r-regoli qed jiġu infurzati retroattivament;

18.  Jinnota t-titjib ċkejken fl-2014 fl-għadd ta' wieħed miż-żewġ sessi b'karigi maniġerjali (40 %; 39 % fl-2013); jiddispjaċih, madankollu, għad-diskrepanza li għadha tippersisti u li ma tinstabx fil-kategoriji l-oħra; jisħaq fuq l-importanza li jiġu stabbiliti għanijiet fuq terminu medju li bis-saħħa tagħhom ikun jista' jintlaħaq il-bilanċ meħtieġ, u jħeġġeġ it-tkomplija ta' ħidma attiva lejn dan il-għan;

19.  Jilqa' t-tnedija ta' kors speċifiku min-naħa tal-KESE dwar it-tema "Etika u Integrità" maħsub biex itejjeb l-għarfien u s-sensibbiltà dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-membri tal-persunal; iqis, madankollu, li dan il-kors m'għandux ikun obbligatorju biss għall-membri tal-persunal il-ġodda iżda għall-persunal kollu;

20.  Jiddispjaċih li l-KESE għadu ma implimentax il-miżuri kollha mitluba mill-Parlament fil-paragrafu 24 tar-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu msemmija hawn fuq għall-2013; iqis li meta ma bagħatx informazzjoni dwar żewġ sentenzi tal-Qorti kontra l-KESE lill-Bureau tal-Parlament u lill-membri u l-persunal tiegħu stess u minflok għażel li jinkludi tali informazzjoni f'pubblikazzjonijiet oħra ta' natura ġenerali, il-KESE ma ġabx ruħu kif suppost; jittama li ommissjonijiet ta' dan it-tip se jiġu solvuti permezz tal-iżvilupp tar-regoli l-ġodda dwar l-informaturi u li konsegwentement, f'dan il-każ speċifiku, jistgħu jiġi regolarizzati retroattivament;

21.  Jittama li bl-infurzar tar-regoli l-ġodda dwar l-informaturi, il-KESE se jieħu, minnufih u b'mod effiċjenti, il-miżuri meħtieġa biex jiżgura r-rikonoxximent, ir-rispett u l-kunsiderazzjoni tal-informaturi f'każijiet rikonoxxuti bħala tali mill-Qorti Ġenerali qabel l-adozzjoni ta' dawk ir-regoli; jappella biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jintemmu darba għal dejjem l-attakki li qed isiru kontra dawk l-informaturi permezz ta' diversi pubblikazzjonijiet tal-KESE;

22.  Jiddeplora l-fatt li fid-deċiżjoni msemmija hawn fuq li tagħlaq l-inkjesta 1770/2013/JF kontra l-KESE, l-Ombudsman tiddikjara li l-KESE aċċetta biss parti mill-proposta magħmula biex tissewwa l-amministrazzjoni ħażina; jiddeplora l-fatt li l-KESE ma rrikonoxxiex l-amministrazzjoni ħażina u ma rrikonoxxa l-ebda żball fid-deċiżjoni tiegħu li jassenja mill-ġdid lill-persuna li ressqet l-ilment; jiddeplora l-fatt li l-KESE ma qabilx li jirrikonoxxi dawk l-iżbalji bi prinċipju, għalkemm fil-prattika aċċetta wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman li jagħti lill-persuna li ressqet l-ilment kumpens għall-inġustizzji li saru;

23.  Jieħu nota tal-informazzjoni pprovduta mill-KESE fis-segwitu għar-riżoluzzjoni ta' kwittanza msemmija hawn fuq għall-2013 dwar l-użu tal-għodod tal-vidjokonferenzi; jitlob li jinżamm infurmat dwar il-progress miksub f'din il-kwistjoni; jemmen li l-użu tal-vidjokonferenzi u teknoloġiji simili se jippermetti lill-KESE tnaqqas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-laqgħat b'mod sinifikanti;

24.  Jinnota li n-numru ta' laqgħat li jużaw l-għodod tal-vidjokonferenzi rdoppja meta mqabbel mal-2013; jinnota li l-għodda tal-vidjokonferenzi ntużat fl-laqgħat fejn m'hemmx bżonn ta' interpretazzjoni; iħeġġeġ lill-KESE juża t-taħriġ fil-lingwi b'mod effikaċi sabiex jiżgura li jkollu bżonn anqas interpretazzjoni u li, b'hekk, il-ħidma tagħha tkun aktar effettiva u effiċjenti;

25.  Jinkoraġġixxi lill-KESE jsaħħaħ il-politika ta' informazzjoni u komunikazzjoni tiegħu kif ukoll il-preżenza tiegħu fil-midja soċjali;

26.  Jinnota l-isforzi tal-KESE biex jgħolli l-profil tiegħu permezz ta' politika ta' informazzjoni u komunikazzjoni effikaċi; jaqbel miegħu li jiffoka fuq l-ixprunar tal-kooperazzjoni interistituzzjonali sabiex itejjeb il-komunikazzjoni u l-viżibbiltà kif ukoll fuq it-tisħiħ tal-preżenza tal-membri ta' istituzzjonijiet fil-livell nazzjonali, u jinkoraġġixxi lill-KESE jkompli jaħdem f'din id-direzzjoni; jilqa', f'dan ir-rigward, kwalunkwe sforz ulterjuri sabiex itejjeb il-fluss ta' informazzjoni u, b'hekk, it-trasparenza;

27.  Jinnota b'sodisfazzjon ix-xejra 'l isfel fir-rata tas-servizzi tal-interpretazzjoni mitluba iżda mhux użati minn 5,1 % fl-2013 għal 4,3 % fl-2014; jistenna li t-termini nnegozjati skont il-ftehim ta' kooperazzjoni jiżguraw tnaqqis ulterjuri fl-ispejjeż ta' interpretazzjoni;

28.  Jinsab sorpriż bit-tnaqqis ta' 1 % fit-traduzzjoni esternalizzata meta mqabbel mal-2013; jistenna li din it-tendenza tinbidel wara l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni, li jipprevedi aktar esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni wara t-trasferiment tal-persunal tat-traduzzjoni lejn il-Parlament;

29.  Jirrikonoxxi r-riżultati miksuba mill-Kumitat Interistituzzjonali tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni fl-istabbiliment ta' metodoloġija armonizzata li tippermetti l-ipparagunar dirett tal-ispejjeż tat-traduzzjoni tal-istituzzjonijiet kollha; jilqa' l-fatt li l-KESE qed jipprovdi data skont din il-metodoloġija;

30.  Jiddispjaċih li fl-2014 kellu jiġi pospost avveniment ewlieni; itenni t-talbiet tiegħu lill-KESE biex jippjana aħjar l-organizzazzjoni tal-avvenimenti interni;

31.  Jilqa' l-inklużjoni tar-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi fl-2014 fir-rapport ta' attività annwali;

32.  Jappoġġa d-deċiżjoni tal-KESE li jehmeż il-politika immobiljari tiegħu mar-rapport ta' attività annwali;

33.  Jieħu nota tal-kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju ta' kwittanza.

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 128).


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
PDF 444kWORD 103k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2015/2160(DEC))
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0132/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat tar-Reġjuni għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2015/2160(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0132/2016),

1.  Jinnota li fir-Rapport Annwali 2014 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tat-temi awditjati relatati mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Kumitat tar-Reġjuni (il-"Kumitat");

2.  Jinnota li l-Qorti, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, ikkonkludiet li l-pagamenti b'mod ġenerali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 għan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn kwalunkwe żball materjali;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jinnota li fl-2014, il-Kumitat kellu baġit approvat ta' EUR 87 600 000 (EUR 87 373 000 fl-2013), li minnhom EUR 86 300 000 kienu approprjazzjonijiet ta' impenn, b'rata ta' użu ta' 98,5 %; jilqa' ż-żieda fir-rata ta' użu fl-2014;

4.  Jinnota li l-Objettiv 4 tad-Direttorat għall-Amministrazzjoni u l-Finanzi ­ "li jiżgura ambjent ta' kontroll intern effikaċi u jwettaq il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-Regolamenti Finanzjarji" ­ ma ntlaħaqx għal tnejn mit-tliet indikaturi tal-impatt: ir-rata ta' redditu għall-korrezzjoni ta' impenji jew pagamenti legali jew baġitarji taqa' taħt il-mira ta' 4 %, filwaqt li n-numru ta' eċċezzjonijiet finanzjarji żdied b' 6 % fl-2014, minflok naqas bi 3 %;

5.  Jinsab imħasseb biż-żieda fin-numru ta' rapporti ta' eċċezzjoni: 87 eċċezzjoni finanzjarja u tliet eċċezzjonijiet amministrattivi; jenfasizza li dawk it-tliet eċċezzjonijiet amministrattivi kienu relatati man-nuqqas ta' konformità ma' proċeduri interni; jinnota li l-erba' derogi li saru fl-2014 (meta mqabblin ma' waħda fl-2013) dwar regoli ta' akkwist / jew ġestjoni tal-kuntratt u li l-parti l-kbira tar-rapporti ta' deroga (58 minn 81) huma relatati ma' nuqqas jew insuffiċjenza ta' impenji legali; jitlob informazzjoni dettaljata dwar kif seħħew dawk id-derogi u dwar l-ammonti involuti; jeħtieġ rapport sħiħ dwar il-miżuri korrettivi meħudin sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili fl-aħħar ta' Ġunju 2016;

6.  Jinnota t-13-il trasferiment minn linja baġitarja għal oħra matul is-sena finanzjarja 2014; huwa tal-fehma li t-trasferimenti fir-rigward tal-baġit għall-komunikazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-istampar f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea setgħu ġew previsti fil-baġit li ġie inizjalment approvat;

Iffrankar u nefqa amministrattiva

7.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Kumitat huwa wieħed purament amministrattiv u li ammont kbir minnu huwa użat għan-nefqa fuq persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni u l-bqija għal bini, għamara, tagħmir u spejjeż operattivi mixxellanji;

8.  Jinnota, madankollu, li total ta' EUR 8 277 556 fl-2014 intefaq biss fuq l-allowances għall-ivvjaġġar u l-laqgħat tal-membri u tal-membri supplenti tal-Kumitat flimkien ma' EUR 409 100 f'missjonijiet u spejjeż tal-vjaġġar tal-persunal; iqis li n-numru ta' missjonijiet huwa wieħed estremament għoli (787), hekk kif inhi n-nefqa ġġenerata mill-membri għal allowances għall-ivvjaġġar u l-laqgħat; iqis li l-missjonijiet li jitwettqu mill-Membri għandhom jiġu deskritti b'mod ċar fir-rapport ta' attività (AAR), bi spejjeż dettaljati u analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji; jenfasizza li r-referenza għall-missjonijiet tal-membri hija vaga, impreċiża u ma tipprovdix ċifri ċari; iħeġġeġ lill-Kumitat biex dejjem jinkludi data dwar il-missjonijiet tal-membri fl-AAR tiegħu;

9.  Iqis l-ammont totali ta' EUR 9 594 089 li tħallas mill-Kumitat għal spejjeż ta' kiri (lokaturi esterni) fl-2014 huwa għoli wisq; ifakkar li anke wara li titneħħa l-kontribuzzjoni ta' EUR 1 181 382 tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ("il-KESE"), l-ammont nett imħallas mill-Kumitat baqa' ogħla mil-limitu tas-sehem tal-kontabbiltà ta' dawk il-pagamenti tal-kiri, filwaqt li d-differenza ġiet irreġistrata bħala spejjeż tal-bini (EUR 852 464); jenfasizza li l-biċċa l-kbira tal-obbligi tal-Kumitat jirriżultaw minn tranżazzjonijiet iġġenerati minn binjiet mikrija (95,6 % fl-2014), u li, fi tmiem l-2014, il-pretensjoni tal-kera finanzjarja kienet tammonta għal EUR 65 051 695; jistieden lill-Kumitat jidentifika soluzzjonijiet b'mod konġunt mal-Parlament u l-Kummissjoni, bħall-użu konġunt estensiv ta' bini u kmamar tal-laqgħat u tal-konferenzi, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż;

10.  Jitlob li l-politika immobiljari tal-Kumitat tinhemeż mal-AAR tiegħu, speċjalment billi hu importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif jixraq u li ma jkunux eċċessivi;

11.  Jinnota l-iffrankar magħmul fis-servizzi ta' interpretazzjoni; jiddispjaċih li informazzjoni dettaljata dwar r-rata ta' użu u ta' kanċellazzjoni tas-servizzi ta' interpretazzjoni ma ġietx ipprovduta fl-AAR tal-Kumitat; jitlob li dik id-data tiġi inkluża fl-AAR tal-Kumitat għall-2015;

12.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Kumitat inkluda informazzjoni dwar is-servizzi ta' interpretazzjoni mhux użati fl-AAR għall-2013; iqis b'mod pożittiv li r-rata ta' servizzi ta' interpretazzjoni mhux użati naqset minn 3,23 % fl-2012 għal 2,51 % fl-2013 u jemmen li dik ir-rata tista' tiġi mtejba ulterjorment; jistieden lill-Kumitat jippjana l-laqgħat tiegħu aħjar;

13.  Jinnota ż-żieda fl-użu tal-vidjokonferenzi mill-Kumitat; jiddispjaċih, madankollu, għad-dewmien fl-introduzzjoni ta' faċilitajiet ta' vidjokonferenza portabbli u jitlob li jiġi informat dwar l-iżviluppi f'dan ir-rigward fl-AAR tal-Kumitat għall-2015; jieħu nota li, skont il-Kumitat, l-għodda għall-vidjokonferenzi intużat f'dawk il-laqgħat fejn m'hemm l-ebda bżonn ta' interpretazzjoni; iħeġġeġ lill-Kumitat juża t-taħriġ tal-lingwa b'mod effikaċi sabiex jiżgura li jkun hemm bżonn anqas interpretazzjoni u b'hekk il-ħidma tal-Kumitat tkun aktar effikaċi u effiċenti; jistieden lill-Kumitat jipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza b'aġġornament f'dan ir-rigward sa tmiem Ġunju 2016;

14.  Iħeġġeġ użu estensiv ta' vidjokonferenzi u l-għodod relatati kollha sabiex l-ispejjeż jitnaqqsu b'mod sinifikanti; ma jistax jifhem kif numru daqshekk għoli ta' missjonijiet lejn il-Greċja u l-Italja (77 u 125, rispettivament) jissarraf f'valur miżjud għaċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi jew għal ċittadini oħra tal-Unjoni;

Kooperazzjoni u ftehimiet

15.  Jilqa' l-adozzjoni tal-Karta għall-Governanza f'Diversi Livelli fl-Ewropa fl-2014, imnedija b'impenn li jiġu żviluppati forom ġodda ta' djalogu u sħubija bejn l-awtoritajiet pubbliċi kollha fi ħdan l-Unjoni, sabiex jiġu ottimizzati l-politiki pubbliċi u l-infiq pubbliku u tiżdied l-implimentazzjoni tal-politika; jitlob li jiġi infurmat dwar l-istrateġija tal-proġett f'dak ir-rigward u r-riżultati tagħha;

16.  Jinnota li ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kumitat u l-KESE ġie ffirmat fil-5 ta' Frar 2014 bil-għan li tiġi żviluppata l-kooperazzjoni politika; jinnota li ntlaħaq ftehim ukoll fuq Anness dwar il-kooperazzjoni amministrattiva;

17.  Iqis li għad hemm lok ta' titjib fir-rigward tal-kollaborazzjoni bejn il-Parlament u l-Kumitat abbażi tal-ftehim ta' kooperazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-aspetti politiċi; jistieden liż-żewġ istituzzjonijiet jeżaminaw jekk jistgħux jinstabu aktar sinerġiji li jtejbu l-produttività fl-oqsma koperti mill-ftehim ta' kooperazzjoni u jitlob li jiġi infurmat dwar l-iżviluppi f'dan ir-rigward; jistieden għall-istabbiliment ta' dispożizzjonijiet speċifiċi u dettaljati dwar il-funzjonament tas-servizzi kondiviżi mill-Parlament, il-Kumitat u l-KESE;

18.  Jitlob li l-membri tal-Kumitat jiġu mistħarrġa dwar is-sodisfazzjon tagħhom fir-rigward tas-servizzi pprovduti lilhom mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew; jitlob li jkompli jiġi infurmat dwar l-iżviluppi fir-rigward tal-ftehim ta' koperazzjoni;

19.  Jitlob li fir-rieżami ta' nofs it-terminu tiġi inkluża analiżi dettaljata għal kull istituzzjoni tal-iffrankar baġitarju u taż-żidiet fl-ispejjez baġitarji li jirriżultaw mill-ftehim ta' kooperazzjoni;

20.  Jinnota li fl-2014 il-Kumitat u l-KESE kellhom pożizzjoni baġitarja pożittiva fil-qafas tal-ftehim ta' kooperazzjoni; jinnota bi tħassib li 24 uffiċjal mill-Kumitat u 36 uffiċjal mill-KESE, kollha kemm huma mis-servizzi ta' traduzzjoni u li fil-parti l-kbira tagħhom kienu viċin ħafna tal-età tal-irtirar, ġew trasferiti skont dan il-ftehim, bir-riżultat li ż-żewġ istituzzjonijiet se jwettqu ffrankar sinifikanti fil-kapitoli tal-baġit għall-persunal (salarji u pernsjonijiet) filwaqt li l-ispejjeż tal-Parlament se jiżdiedu b'mod konsiderevoli kemm fi żmien qasir (salarji) u kemm fit-tul (pensjonijiet);

21.  Jieħu nota tal-fatt li l-ftehim bilaterali ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn il-Kumitat u l-KESE ġie ffirmat fl-2015; jitlob li jinżamm informat dwar dik il-kooperazzjoni bilaterali fil-kuntest tal-valutazzjoni ta' nofs it-terminu;

22.  Jinnota tal-kooperazzjoni bejn il-Kumitat u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju ta' kwittanza;

Ġestjoni tar-riżorsi umani

23.  Jiddispjaċih li l-Objettiv 2 tad-Direttorat għat-Traduzzjoni - "it-titjib tal-metodi ta' ħidma u l-ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tar-riżorsi umani u finanzjarji" - ma ntlaħaqx; jinsab imħasseb dwar ir-rata baxxa ta' eżekuzzjoni għal-linja baġitarja 1420 (l-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni u l-għodod tat-traduzzjoni); jinnota, b'mod partikolari, li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-baġit għal diversi linji ta' traduzzjoni kienet taħt il-medja sew meta mqabbla mas-snin preċedenti;

24.  Jirrikonoxxi r-riżultati miksuba permezz tal-Kumitat Interistituzzjonali tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni fl-istabbiliment ta' metodoloġija armonizzata li tippermetti tqabbil dirett tal-ispejjeż tat-traduzzjoni tal-istituzzjonijiet kollha; jilqa' l-fatt li l-Kumitat ipprovda data skont din il-metodoloġija;

25.  Jinnota n-nuqqas rikorrenti ta' nisa f'karigi għoljin fil-Kumitat; jitlob li jiġi stabbilit pjan favur l-opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari fir-rigward ta' karigi maniġerjali, bil-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli;

26.  Jiddispjaċih li anqas minn 35 % tal-maniġers huma nisa filwaqt li aktar minn 60 % tal-persunal hu kompost min-nisa; jenfasizza, għalhekk, li 28 % biss tal-pożizzjonijiet maniġerjali superjuri huma okkupati min-nisa; jistieden lill-Kumitat jirrimedja din is-sitwazzjoni ta' żbilanċ fir-rigward tan-nisa;

Ġestjoni tal-akkwist u tal-kuntratti

27.  Jenfasizza li l-kumitat tal-awditjar analizza l-prattiki ta' akkwist attwali tal-Kumitat u għamel rakkomandazzjonijiet relatati mat-titjib taċ-ċirkwiti finanzjarji, flimkien ma' 15-il miżura biex jissaħħu s-sistemi ta' kontroll; jitlob informazzjoni dettaljata dwar il-grupp tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-akkwist u l-effikaċja tagħha kif ukoll deskrizzjoni u segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat tal-awditjar f'dan ir-rigward sa tmiem Ġunju 2016;

28.  Jiddispjaċih li l-għadd ta' derogi fir-rigward tar-regoli tal-akkwist jew il-ġestjoni tal-kuntratti żdied minn waħda fl-2013 għal 4 fl-2014; jinnota li deroga waħda partikolari ħarġet minn żball proċedurali fi proċedura konġunta bejn il-Kumitat u l-Parlament dwar il-kontinwità tas-servizzi tal-IT; jistieden lill-Kumitat jieħu l-miżuri meħtieġa biex sitwazzjoni bħal din ma tirrepetix ruħha; jitlob lill-Kumitat jindirizza mingħajr dewmien il-kwistjoni kontinwa tar-rapporti kollha ta' eċċezzjoni dovuti għan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju jew mar-regoli ta' proċedura interni; jinnota, madankollu li n-numru ta' eċċezzjonijiet jirrappreżenta 0,4 % tal-operazzjonijiet konċernati;

Awditu intern

29.  Jinnota li l-kumitat tal-awditjar, li nħoloq fl-2013, iltaqa' darbtejn fl-2014; jinsab imħasseb dwar ir-riżultati tas-segwitu tal-awditu dwar il-prestazzjoni ta' proġetti tal-IT; iqis li l-prestazzjoni ta' proġetti u applikazzjonijiet tal-IT jippreżentaw dgħufija identifikata b'mod ċar, li ftit li xejn ittieħdu miżuri għaliha; jiddispjaċih ħafna li waħda biss mill-15-il rakkomandazzjoni tal-awtorità tal-awditjar ġiet magħluqa; jitlob analiżi tal-impatt ta' dawk il-proġetti tal-IT u l-valur miżjud tagħhom għaċ-ċittadini tal-Unjoni sa tmiem Ġunju 2016;

30.  Jinnota b'sodisfazzjon li 16 mit-18-il rakkomandazzjoni magħmula mill-awdituri dwar il-prestazzjoni tal-komunikazzjoni esterna bil-miktub issa ngħalqu u, li skont it-tieni rapport ta' segwitu, ir-riskji ta' nuqqas ta' effiċjenza u effikaċja minħabba r-rakkomandazzjonijiet pendenti li fadal huma kkunsidrati baxxi;

31.  Jinnota l-approvazzjoni tas-Segretarju Ġenerali fl-2015 tal-awditu dwar l-adegwatezza tas-sistema ta' definizzjoni tad-drittijiet statutorji u jitlob tagħrif supplimentari dwar id-19-il rakkomandazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-proċeduri ta' sottodelega, it-titjib ta' proċeduri ta' analiżi tar-riskju b'rabta mar-riżultati ta' verifika, id-definizzjoni jew ir-reviżjoni ta' proċeduri u listi ta' kontroll, l-applikazzjoni tal-politika ta' taħriġ u l-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar ħatriet, trasferimenti u status; iħeġġeġ lill-Kumitat iressaq, sal-aħħar ta' Ġunju 2016, pjan ta' azzjoni mfassal mis-servizz awditjat, li għandu jinkludi dati ta' skadenza dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri korrettivi meħtieġa;

Regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta, kunflitti ta' interess u sitwazzjonijiet ta' "revolving doors"

32.  Jilqa' l-adozzjoni ta' deċiżjoni mill-Kumitat li tistabbilixxi regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta(6), li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016; iqis, madankollu, li ħa wisq żmien biex jistabbilixxi dawk ir-regoli; jistieden lill-Kumitat biex jippubblikhom u biex jinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-progress tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tagħhom fil-ARR tiegħu; jilqa', madankollu, il-kollaborazzjoni stretta bejn il-Kumitat tar-Reġjuni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fit-tfassil tar-regoli interni tagħhom dwar l-iżvelar, minħabba li jikkondividu xi servizzi u persunal; jilqa' wkoll il-fatt li dawk ir-regoli qed jiġu infurzati retroattivament;

33.  Iqis li hu inaċċettabbli li l-Kumitat ilu jittratta l-istess każ ta' żvelar ta' informazzjoni protetta sa mill-2003 u li, minkejja s-sentenzi tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-2013(7) u tal-2014(8), u r-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-Parlament tad-29 ta' April 2015(9), għadu ma kkonformax ma dawk is-sentenzi, ma rrikonoxxiex l-azzjoni tar-rikorrent bħala leġittima u ma spiċċax biex jagħlaq il-każ; iħeġġeġ lill-Kumitat jieħu l-passi kollha meħtieġa biex isolvi din is-sitwazzjoni mingħajr aktar dewmien u pubblikament jammetti li s-sejbiet tal-informatur kienu korretti, kif indikat mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u korpi oħra tal-Unjoni; jistieden lill-Kumitat jaġġorna lill-Parlament dwar il-progress fir-rigward tal-każ ta' żvelar ta' informazzjoni protetta sa tmiem Ġunju 2016;

34.  Jirrikonoxxi li, skont il-Kumitat, ma seħħet l-ebda sitwazzjoni ta' kunflitti ta' interess matul is-sena finanzjarja 2014; iħeġġeġ lill-Kumitat biex jippubblika CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-Membri kollha u tal-persunal maniġerjali superjuri u biex jadotta politika interna u regoli ċari dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u sitwazzjonijiet ta' "revolving doors", f'konformità mal-linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni; jistenna li l-Kumitat jipprovdi dawn is-CVs, dikjarazzjonijiet ta' interess u regoli lill-Parlament sa tmiem Ġunju 2016;

Prestazzjoni globali, ippjanar u ġestjoni strateġika

35.  Jinnota tal-isforzi u l-kisbiet tal-Kumitat fl-intensifikazzjoni tal-politika ta' informazzjoni u komunikazzjoni tiegħu; jinkoraġġixxi lill-Kumitat biex jagħti spinta lill-kooperazzjoni interistituzzjonali bil-għan li jtejjeb il-komunikazzjoni u l-viżibbiltà, kif ukoll li jsaħħaħ il-preżenza ta' Membri tal-istituzzjonjiet fil-livell nazzjonali; jilqa', f'dan ir-rigward, kwalunkwe sforz ulterjuri min-naħa tal-Kumitat sabiex itejjeb il-fluss ta' informazzjoni u, b'hekk, it-trasparenza;

36.  Jenfasizza li r-riskji identifikati fl-awditi u fl-analiżijiet tar-riskji li saru, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ġestjoni finanzjarja u kwistjonijiet operattivi jew organizzattivi, jeħtieġ li jiġu indirizzati mingħajr dewmien; jitlob preżentazzjoni dettaljata tal-miżuri ta' mitigazzjoni li qed jipproponi l-Kumitat, u kalendarju ċar għall-implimentazzjoni tagħhom, sa tmiem Ġunju 2016;

37.  Jistieden lill-Kumitat jinforma lill-Parlament dwar l-azzjonijiet meħuda biex "iħeġġeġ l-involviment" taċ-ċittadini tal-Unjoni, bħal sitwazzjonijiet fejn saru skambji reċiproċi maċ-ċittadini u l-involviment tagħhom seħħ u fejn riżultati diretti - li jistgħu jitkejlu, iffokati u b'impatt viżibbli - ġew miksuba permezz ta' tali parteċipazzjoni;

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) Id-Deċiżjoni Nru 508/2015 tal-Kumitat tar-Reġjuni, tas-17 ta' Diċembru 2015, li tistabbilixxi regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta.
(7) Is-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla) tas-7 ta' Mejju 2013, Robert McCoy vs Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea (Każ F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56).
(8)Is-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Novembru 2014, Robert McCoy vs Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea (Każ F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).
(9) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 132).


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
PDF 374kWORD 108k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2015/2163(DEC))
P8_TA(2016)0156A8-0136/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabilità tal-kontijiet, kif ukoll dwar il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet li jaqgħu taħthom, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99 u 164 sa 167 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0136/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għall-implimentazzjoni tal-baġit tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2015/2163(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0136/2016),

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) kompla jimplimenta l-baġit tiegħu mingħajr ma jiġi affettwat minn żbalji kbar u li l-livell ġenerali ta' żbalji fil-baġit amministrattiv ġie stmat mill-Qorti tal-Awdituri li huwa 0,5 %;

2.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri ma identifikat l-ebda dgħufija sinifikanti fis-sistemi magħżula u fir-rapport ta' attività annwali;

3.  Jistieden lis-SEAE jtejjeb is-sistemi ta' monitoraġġ tiegħu għall-aġġornament f'waqtu tas-sitwazzjoni personali tal-membri tal-persunal, li jista' jkollha impatt fuq il-kalkolu tal-allowances tal-familja; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-allowances għall-persunal diġà kienu punt ta' tħassib u kienu soġġetti għal żbalji fis-snin preċedenti; jitlob li jsiru kontrolli aktar stretti rigward din il-kwistjoni f'isem is-SEAE mill-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali;

4.  Jistieden lis-SEAE jkompli bl-isforzi tiegħu biex jappoġġja u jissorvelja l-implimentazzjoni ta' regoli tal-akkwist u proċeduri fid-delegazzjonijiet permezz ta' aċċess għal pariri, taħriġ u gwida mill-kwartieri ġenerali, speċjalment għall-akkwist ta' servizzi ta' sigurtà;

5.  Jirrikonoxxi l-isforzi biex jiġu strutturati aħjar il-kontrolli ex-ante u ex-post ta' operazzjonijiet fi ħdan is-SEAE; jistieden lis-SEAE, f'dan il-kuntest, inaqqas ir-rata ta' żball li nstabet fuq l-impenji u l-pagamenti taħt verifika, li bħalissa hija stmata li hi ta' 18 %;

6.  Jinnota li l-baġit finali għas-sena 2014 għall-kwartieri ġenerali tas-SEAE kien ta' EUR 518,6 miljun, li jirrappreżenta żieda ta' 1,9 % meta mqabbel mas-sena finanzjarja ta' qabel, u l-baġit kien maqsum kif ġej: EUR 212,9 miljun għall-kwartieri ġenerali tas-SEAE u EUR 305,7 miljun għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li, minbarra l-baġit proprju tas-SEAE, il-Kummissjoni kkontribwixxiet EUR 271 miljun f'kumpens għall-ġestjoni tal-persunal tal-Kummissjoni fin-netwerk tad-delegazzjonijiet tal-UE;

7.  Jieħu nota tal-fatt li, fil-kwartieri ġenerali tas-SEAE, 65 % tal-baġit hu maħsub għall-ħlas tas-salarji u d-drittijiet l-oħra tal-persunal statutorju u ta' dak estern (jiġifieri EUR 138,2 miljun) u 14 % (jew EUR 29,9 miljun) għall-bini u l-ispejjeż assoċjati u s-sistemi tal-kompjuter (inklużi s-sistemi u t-tagħmir tal-informazzjoni klassifikata li jammonta għal 12,7 % (jiġifieri EUR 27,1 miljun));

8.  Jinnota li, fir-rigward tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, EUR 305,7 miljun inqasmu bejn EUR 103,4 miljun (33,7 %) relatati mar-remunerazzjoni u l-intitolamenti ta' persunal statutorju, EUR 59,8 miljun (19,6 %) huma għall-persunal estern u servizzi minn barra, EUR 19-il miljun (6,2 %) għal infiq ieħor relatat mal-persunal, EUR 103,1 miljun (33,8 %) għall-bini u EUR 20,4 miljun (6,7 %) għal infiq amministrattiv ieħor;

9.  Jinnota li s-SEAE issa huwa kompletament responsabbli għall-ispejjeż amministrattivi kollha marbuta mal-funzjonament tad-delegazzjonijiet ħlief għad-delegazzjonijiet f'pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP); ifakkar li proċess baġitarju adegwat u b'mod partikolari simplifikazzjoni tal-istruttura baġitarja jibqgħu sfida ewlenija fuq medda qasira ta' żmien sabiex jiġu ssimplifikati ċ-ċirkwiti finanzjarji u tiġi megħjuna l-konsolidazzjoni tal-funzjonament tas-SEAE;

10.  Jistieden lis-SEAE jissimplifika l-arranġamenti tal-baġit attwali u jagħmilhom inqas riġidi, sabiex jippermetti użu flessibbli iżda effikaċi tal-persunal tad-delegazzjonijiet fl-interessi tal-Unjoni;

11.  Jieħu nota tal-organigramma l-ġdida u r-razzjonalizzazzjoni korrispondenti ta' struttura ta' ġestjoni li kellha ammont sproporzjonat ta' karigi tal-ogħla livell favur anqas livelli ġerarkiċi; madankollu jinnota b'dispjaċir li l-qafas finanzjarju u amministrattiv intern tas-SEAE għadu kumpless wisq u riġidu; josserva li l-istruttura attwali ma tippermettix lis-SEAE jirreaġixxi għal kriżijiet b'mod f'waqtu u li, bl-istess mod, il-perjodu ta' żmien biex jaċċessa informazzjoni kruċjali huwa twil; jistieden lis-SEAE jħejji, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-Istati Membri, riforma oħra sabiex jissimplifika l-proċessi interni tiegħu u l-istruttura tiegħu;

12.  Jibqa' mħasseb dwar l-iżbilanċi kontinwi fil-profil tal-persunal tas-SEAE rigward is-sess u n-nazzjonalità; jilqa' l-progress reċenti, iżda jinnota li l-iżbilanċi bejn is-sessi, partikolarment fi gradi ogħla u fil-maniġment, jibqgħu konsiderevoli; jiddispjaċih dwar il-perċentwal baxx ta' waħda miż-żewġ sessi f'pożizzjonijiet maniġerjali għoljin fil-kwartieri ġenerali tas-SEAE (16 %) u f'karigi ta' kapijiet tad-delegazzjonijiet (23 %) u jistenna li jara titjib fil-bilanċ bejn is-sessi f'rapporti annwali futuri; itenni t-tħassib tiegħu dwar l-għadd sproporzjonat ta' karigi ta' grad għoli fis-SEAE;

13.  Iħeġġeġ lis-SEAE jirrevedi l-formula tal-persunal billi jistabbilixxi l-bilanċ bejn persunal mill-Istati Membri u dak mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jinsisti fuq il-fatt li din il-formula għandha tapplika għal kull livell tal-ġerarkija, partikolarment għall-kapijiet tad-delegazzjonijiet fejn id-diplomatiċi tal-Istati Membri huma rrappreżentati żżejjed wisq, b'59 minn 128 kap ta' delegazzjoni ġejjin minn Stati Membri (jiġifieri 46 %) li minnhom 20 biss minn Stati Membri li ssieħbu fl-Unjoni fl-2004, fl-2007 u fl-2013; iqis din ir-rappreżentanza żejda bħala sinjal ħażin mibgħut lill-Istati Membri li ssieħbu mal-Unjoni mill-2004 lil hawn; huwa tal-fehma li huwa meħtieġ bilanċ aħjar bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u saħansitra fost l-Istati Membri, sabiex tkun rappreżentata u riflessa d-diversità fi ħdan l-Unjoni;

14.  Jenfasizza li bilanċ ġeografiku, jiġifieri r-relazzjoni bejn in-nazzjonalità tal-persunal u d-daqs tal-Istati Membri, xorta għandu jibqa' element importanti tal-ġestjoni tar-riżorsi, partikolarment fir-rigward tal-Istati Membri li ssieħbu mal-Unjoni mill-2004 lil hawn, li issa jirrappreżentaw 18 % tal-persunal fil-livell ta' "amministratur" (AD) fil-kwartieri ġenerali u d-delegazzjonijiet, meta mqabbla mas-sehem tagħhom fil-popolazzjoni tal-Unjoni ta' 21 %, li għalihom għadu ma kienx hemm progress;

15.  Jinnota li fl-2014, is-SEAE naqqas l-għadd ta' persunal fil-kwartieri ġenerali tiegħu bi 17-il kariga bħala riżultat tal-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-persunal ta' 5 %;

16.  Jinnota li l-objettiv statutorju li mill-inqas terz tal-persunal fil-livell ta' AD fi ħdan is-SEAE għandu jiġi minn fost id-diplomatiċi mill-Istati Membri ntlaħaq fl-2013 u nqabeż bi ftit fl-2013, bi 33,8 %;

17.  Jinnota, madankollu, l-għadd relattivament għoli ta' esperti nazzjonali sekondati mill-Istati Membri (407 fl-2014 bi 350 fil-kwartieri ġenerali u 57 fid-delegazzjonijiet) u jitlob aktar kjarifiki dwar l-intitolamenti tagħhom, l-ispejjeż finanzjarji għall-baġit tas-SEAE u l-kwistjoni potenzjali tal-kunflitti ta' interess; jemmen li għandha tiġi żviluppata aktar politika ċara relatata mal-esperti nazzjonali sekondati;

18.  Iħeġġeġ lis-SEAE jkompli bil-proċess ta' riflessjoni li qed isir fih dwar il-futur tar-rappreżentanti speċjali tal-UE u r-relazzjoni tagħhom mal-mibgħuta speċjali u s-SEAE;

19.  Jenfasizza l-importanza li jittieħdu passi biex ir-rappreżentanti speċjali tal-UE jiġu integrati aħjar u aktar mill-qrib fl-istruttura amministrattiva u l-ġestjoni superjuri tas-SEAE ħalli jiżdiedu l-interazzjoni u l-koordinazzjoni, jiġu sfruttati s-sinerġiji u tiġi żgurata l-kosteffikaċja; jilqa' l-isforzi li saru biex tiġi indirizzata l-ħtieġa li jiġu integrati b'mod aħjar ir-rappreżentanti speċjali tal-UE u l-informazzjoni li s-SEAE qed jinnegozja mal-Istati Membri dwar din il-kwistjoni; jitlob li jinżamm infurmat dwar aktar żviluppi dwar dik il-kwistjoni;

20.  Jenfasizza li t-trasparenza u r-responsabbiltà huma rekwiżiti essenzjali mhux biss għal skrutinju demokratiku iżda anke għall-funzjonament xieraq, u l-kredibbiltà tal-missjonijiet imwettqa taħt il-bandiera tal-Unjoni; itenni l-importanza mogħtija mill-Parlament li jkun hemm sorveljanza fuq il-missjonijiet u l-operazzjonijiet differenti tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK);

21.  Jinnota l-ħolqien ta' ċentri ta' servizzi kondiviżi bħala mezz biex jitjieb kemm l-appoġġ ċentralizzat amministrattiv u dak fil-qasam tal-loġistika u tal-akkwist għall-missjonijiet ċivili tal-PSDK u għar-rappreżentanti speċjali tal-UE kif ukoll ir-rapidità tar-realizzazzjoni ta' dawk il-missjonijiet u l-kosteffiċjenza tagħhom; jirrimarka wkoll li bħalissa qed tiġi stabbilita pjattaforma ta' sostenn għall-missjonijiet u li madankollu ma toħloqx duplikazzjoni tal-funzjonijiet;

22.  Jilqa' l-fatt li proġetti ta' kolokazzjoni ta' delegazzjonijiet tal-Unjoni mal-Istati Membri komplew jiġu żviluppati fl-2014 bl-iffirmar ta' 17-il memoranda ta' fehim għal kolokazzjoni, li jġib l-għadd totali ta' arranġamenti ta' kolokazzjoni għal 50; jitlob lis-SEAE jkompli b'din ix-xejra u jirrapporta regolarment lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament dwar din il-kwistjoni;

23.  Jenfasizza li l-kapijiet tad-delegazzjoni tal-Unjoni qed ikomplu jiġu mgħobbija żżejjed b'kompiti amministrattivi minħabba l-inflessibbiltà tar-regolament finanzjarju; jistqarr li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet għandhom jingħataw l-għodod adegwati biex jiġġestixxu u jissorveljaw b'mod effikaċi lid-delegazzjonijiet mingħajr ma jiġġeneraw piż amministrattiv eċċessiv; jilqa' f'dan il-kuntest, id-diskussjoni dwar l-identifikazzjoni tal-kompiti li jistgħu jsiru b'mod remot u l-possibbiltà li jiġu stabbiliti ċentri reġjonali ta' appoġġ amministrattiv li se jtaffu xi wħud minn dawk il-piżijiet u jistgħu jagħmlu parti minn soluzzjoni futura usa'; itenni t-talba tiegħu lis-SEAE u lill-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw is-soluzzjonijiet kollha għal din il-kwistjoni minħabba l-ekonomiji ta' skala;

24.  Iħeġġeġ lis-SEAE jsaħħaħ il-koordinazzjoni u s-superviżjoni tal-Kooperazzjoni Konsulari Lokali fost l-ambaxxati u l-konsulati tal-Istati Membri tal-Unjoni u jkompli jikkunsidra l-possibbiltà li jipprovdi servizzi konsulari permezz tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni; itenni t-talba tiegħu lis-SEAE sabiex iħejji analiżi dettaljata dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji u l-iffrankar tal-ispejjeż li jkunu saru;

25.  Iħeġġeġ lis-SEAE jistabbilixxi kooperazzjoni, koordinazzjoni u sinerġiji aktar mill-qrib ta' attivitajiet bejn id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u l-ambaxxati tal-Istati Membri barra mill-pajjiż;

26.  Jinsab imħasseb dwar l-effiċjenza u l-isforzi tal-ħidma tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni barra mill-pajjiż; iħeġġeġ lis-SEAE biex regolarment isegwi l-programm ta' evalwazzjoni tiegħu għad-delegazzjonijiet u sabiex fir-rapport ta' attività annwali tiegħu jipprovdi sinteżi tad-dgħufijiet u d-diffikultajiet prinċipali li wieħed jiltaqa' magħhom waqt il-funzjonament tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni abbażi tal-pjan ta' azzjoni stabbilit għal kull delegazzjoni bħala riżultat tal-missjoni ta' valutazzjoni;

27.  Huwa tal-fehma li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu mfakkra b'mod regolari dwar dmirijiethom matul il-proċess ta' reklutaġġ u ta' qabel il-ħatra dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom ta' ġestjoni u sorveljanza fl-assigurazzjoni ġestjonali relatata mal-portafoll ta' operazzjonijiet tad-delegazzjoni tagħhom (il-proċessi ġestjonali fundamentali, il-ġestjoni tal-kontrolli, fehim u valutazzjoni adegwati tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni) u li m'għandhomx jipprevalu jew jikkonċentraw biss fuq il-komponent politiku ta' dmirijiethom;

28.  Jinnota li tmien delegazzjonijiet ħarġu dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni b'riżerva minħabba kwistjonijiet ta' akkwist, nuqqas ta' riżorsi umani u/jew restrizzjonijiet ta' sigurtà lokali estremi;

29.  Jemmen li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jingħataw gwida ċara fir-rigward tal-linji gwida ġenerali operattivi dwar id-definizzjoni tar-riżervi u l-komponenti tagħhom, l-elementi li għandhom jiġu kkunsidrati biex tinħareġ riżerva, bħal-livell tar-riskji finanzjarji u r-riskji għar-reputazzjoni involuti, id-dgħufijiet operattivi, il-limitazzjonijiet interni u esterni identifikati u l-impatt relatat fuq il-ġestjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' pagament; ifakkar li l-ħruġ potenzjali ta' riżerva għandha tidentifika b'mod ċar il-proċess li qed jiltaqa' ma' dgħufijiet rikorrenti jew temporanji filwaqt li jiġi korrelatat mal-funzjonament, l-adegwatezza u l-prestazzjoni tas-sett ta' standards ta' kontroll intern;

30.  Jilqa' l-implimentazzjoni effikaċi tal-istandards ta' kontroll intern bħala l-konklużjoni tal-istħarriġ intern imwettaq fl-2014 fil-kwartieri ġenerali u fid-delegazzjonijiet tas-SEAE, bl-eċċezzjoni tal-kwistjoni tal-kontinwità tan-negozju li għad teħtieġ titjib rapidu fil-proċeduri tal-ġestjoni; iqis utli li jittieħed approċċ dinamiku u olistiku għat-trattament tal-informazzjoni tal-ġestjoni, tal-indikaturi ta' prestazzjoni u tal-istandards ta' kontroll intern peress li kull tip ta' informazzjoni, ibbażata fuq prattika tajba internazzjonali biex jinkisbu għanijiet ta' politika u operattivi definiti b'mod ċar, tikkontribwixxi għall-kwalità globali u l-eżawrjenza tal-proċessi tal-ġestjoni u l-effiċenzja u l-effikaċja fil-ġestjoni tal-politiki tal-Unjoni;

31.  Jistieden lis-SEAE u lill-EuropeAid isaħħu s-superviżjoni tal-kapijiet tad-delegazzjoni fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali awtorizzanti mis-sottodelegazzjoni għall-Kummissjoni bl-għan li tiżdied ir-responsabbiltà tagħhom fi ħdan l-assigurazzjoni tal-katina globali billi jipprovdu rappurtar kwalitattiv u eżawrjenti (bl-hekk imsejjaħ Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna) fil-kuntest tar-rapporti ta' attività annwali tas-SEAE u tal-EuropeAid rispettivi;

32.  Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-EuropeAid jiżguraw li d-delegazzjonijiet tal-Unjoni jindirizzaw b'mod attiv in-nuqqasijiet identifikati fil-programmi u l-proġetti ta' assistenza esterna diġà matul il-fażi ta' implimentazzjoni, sabiex programmi u proġetti li għaddejjin jilħqu l-għanijiet tagħhom u jevitaw id-dewmien;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi u tnaqqas l-impenji pendenti (jitnaqqsu l-impenji pendenti (reste à liquider - RAL), ir-RAC (reste à contracter) u r-RAP (reste à payer) u jitnaqqas il-perjodu medju tal-implimentazzjoni tal-proġetti;

34.  Jilqa' l-fatt li l-linji gwida mtejba u aktar komprensivi li jsaħħu s-superviżjoni tal-kapijiet tad-delegazzjoni, li jkopru r-rekwiżiti kemm tar-responsabbiltà kif ukoll tar-rappurtaġġ, inħarġu fil-qafas tal-eżerċizzju tar-Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna (RĠAE) li jkopri s-sena 2015;

35.  Jirrikonoxxi li l-valutazzjonijiet li ġejjin mill-RĠAE jipprovdu biss idea tas-sitwazzjoni ta' kull proġett fl-aħħar tas-sena u li l-impatt reali tad-diffikultajiet identifikati jista' jiġi vvalutat biss sa tmiem il-proġett;

36.  Jilqa' l-iffirmar ta' ftehim amministrattiv bejn l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u s-SEAE skont ir-regolament il-ġdid tal-OLAF li daħal fis-seħħ;

37.  Jiddeplora l-fatt li r-regoli u l-linji gwida operattivi applikabbli għall-istatus ta' informatur għadhom ma ġewx finalizzati taħt il-politika estera u ta' sigurtà komuni; iħeġġeġ lis-SEAE jiffinalizza u jadotta dawk ir-regoli sa tmiem l-2016;

38.  Iqis li s-SEAE u l-Kummissjoni għandhom jiżviluppaw funzjonijiet ta' appoġġ sabiex jgħinu fir-realizzazzjoni rapida, effiċjenti u konsistenti tal-missjonijiet tal-PSDK, li jipprovdu taħriġ għall-persunal kollu qabel titneda l-missjoni dwar proċeduri u politiki tal-Unjoni, linji gwida komprensivi dwar kompiti operattivi, filwaqt li jagħmlu użu massimu mit-tagħlimiet misluta minn missjonijiet preċedenti tal-PSDK ħalli jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien u l-effetti ta' sinerġija fost missjonijiet differenti;

39.  Jistieden lis-SEAE jagħti rendikont dwar l-istrument finanzjarju prinċipali tiegħu fl-Afganistan, il-Fond Fiduċjarju għall-Ordni Pubbliku fl-Afganistan immexxi mill-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (u fondi fiduċjarji multidonatur f'pajjiżi terzi oħra), li qed jiġi kkritikat minħabba ġestjoni ħażina u nuqqas ta' trasparenza; itenni, barra minn hekk, il-ħtieġa li l-kanali xierqa kollha ta' finanzjament għall-missjonijiet PSDK fil-ġejjieni, inklużi l-fondi fiduċjarji tal-Unjoni, jintużaw b'mod effiċjenti sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-objettivi politiċi tal-missjoni u ġestjoni finanzjarja tajba;

40.  Jenfasizza li xi missjonijiet tal-PSDK jinvolvu spejjeż estensivi relatati mas-sigurtà; jenfasizza, fl-istess ħin, li ambjent tax-xogħol sikur huwa essenzjali sabiex jiġu implimentati proġetti b'mod effikaċi u jiġi reklutat persunal kwalifikat; jistieden lis-SEAE jqis l-ispejjeż relatati mas-sigurtà fil-baġit għall-missjonijiet sabiex jipprovdi mezzi finanzjarji suffiċjenti għall-implimentazzjoni tal-mandat reali tal-missjoni;

41.  Jistieden lis-SEAE u l-Kummissjoni jagħtu attenzjoni partikolari lill-proċeduri ta' akkwist u tar-riżorsi umani biex jiżguraw li huma jwieġbu għall-bżonnijiet operattivi tal-PSDK; jirrimarka li l-implimentazzjoni ta' proġetti sofriet minn proċeduri ta' akkwist onerużi li wasslu għal prestazzjoni baxxa;

42.  Iħeġġeġ lis-SEAE jtejjeb is-sostenibbiltà tal-eżiti tal-missjonijiet tal-PSDK, sabiex jiżgura li l-aspetti ta' sostenibbiltà jiġu kkunsidrati fl-ippjanar operattiv tal-attivitajiet kollha tal-missjoni tagħha billi jivvaluta sistematikament il-ħtiġijiet u l-kapaċità lokali għas-sostenn tal-eżiti;

43.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jikkoordinaw il-missjonijiet PSDK b'aktar reqqa minn qabel ma' sforzi tal-Unjoni, missjonijiet bilaterali u sforzi internazzjonali oħra b'objettivi simili; jappella, f'dan ir-rigward, għal aktar kooperazzjoni u koordinament bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha permezz tal-promozzjoni ta' sinerġiji;

44.  Itenni l-ħtieġa li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-politika estera u ta' sigurtà tagħhom sabiex jiġu ffrankati l-ispejjeż; jenfasizza li dan huwa ta' importanza kruċjali għall-Istati Membri biex ikunu jistgħu jirreaġixxu b'mod deċiż għall-isfidi ta' sigurtà komuni fi żmien meta dawn l-isfidi qed jiżdiedu b'mod sinifikanti;

45.  Josserva b'dispjaċir li s-SEAE għadu nieqes minn strateġija globali u viżjoni għall-istituzzjoni li tagħmilha diffiċli biex jirreaġixxi malajr għal avvenimenti mhux mistennija fid-dinja li qed tiżviluppa b'mod rapidu; jistieden lis-SEAE jiċċara l-viżjoni tiegħu għall-ġejjieni sabiex jagħti direzzjoni lill-missjoni tiegħu, li l-implimentazzjoni tagħha inkella se tkun dgħajfa, u jipprovdi appoġġ ta' kwalità għolja lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u lill-Istati Membri fit-twettiq tal-politika barranija; f'dan ir-rigward jistieden lis-SEAE jiżviluppa l-kompetenza dwar kwistjonijiet globali bħat-tibdil fil-klima u s-sigurtà tal-enerġija;

46.  Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jimplimentaw it-tagħlimiet meħuda mill-każ ta' Eulex f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Parlament, filwaqt li b'mod konġunt jesploraw modi biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport Jacqué kkummissjonat mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni pendenti;

47.  Jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex, fir-rapport annwali li jmiss tagħha, tinkludi rieżami tas-segwitu mogħti mis-SEAE għar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament magħmula f'din ir-riżoluzzjoni.

(1) ĠU L 51, 20.02.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
PDF 413kWORD 85k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2015/2161(DEC))
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0121/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Ombudsman Ewropew għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Ombudsman Ewropew għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2015/2161(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0121/2016),

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-Rapport Annwali 2014 tagħha, il-Qorti tal-Awdituri osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija sinifikanti fir-rigward tal-elementi awditjati b'relazzjoni mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Ombudsman Ewropew (l-"Ombudsman");

2.  Jenfasizza l-fatt li, abbażi tal-ħidma ta' awditjar tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 marbuta man-nefqa amministrattiva u ta' tip ieħor tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kienu ħielsa minn kwalunkwe żball materjali;

3.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Ombudsman huwa wieħed purament amministrattiv u li fl-2014 kien jammonta għal EUR 9 857 002 (EUR 9 731 371 fl-2013), b'EUR 7 977 702 allokati għat-Titolu I (nefqa relatata mal-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni), EUR 1 346 800 attribwiti għat-Titolu 2 (bini, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat) u EUR 532 500 għat-Titolu 3 (nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni);

4.  Jieħu nota tal-fatt li, mill-approprjazzjonijiet totali, ġew impenjati 97,87 % (98,20 % fl-2013) u ġew imħallsa 93,96 % (91,82 % fl-2013) b'rata ta' użu ta' 97,87 % (98,20 % fl-2013), li tirrapreżenta tnaqqis fir-rata ta' użu;

5.  Jinnota żieda partikolari fl-impenji fl-2014 relatati mal-Membri tal-istituzzjoni; jitlob lill-Ombudsman tagħti deskrizzjoni komprensiva ta' dawk l-ammonti fir-rapport ta' segwitu tagħha għall-kwittanza tal-2014;

6.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li f'konformità mal-Istrateġija lejn l-2019 ġdida tiegħu, l-Ombudsman segwiet inkjesti fuq inizjattiva proprja, billi ħadet approċċ aktar sistemiku ta' kwistjonijiet kumplessi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħha; iqis li dan huwa għodda effikaċi u jitlob lill-Ombudsman tinforma regolarment lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-impatt ta' dawk l-inkjesti u tidentifika b'mod ċar il-kompiti tal-koordinatur; jirrimarka, madankollu, li l-prijorità tal-Ombudsman għandha tkun li tindirizza l-ilmenti taċ-ċittadini fi żmien raġonevoli u li l-inkjesti fuq inizjattiva proprja fl-ebda ċirkostanza m'għandhom imorru kontra dan l-objettiv;

7.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' kariga ġdida magħrufa bħala "koordinatur ta' inkjesta fuq inizjattiva proprja"; iqis li dan huwa pass lejn xogħol aktar effiċjenti u jistieden lill-Ombudsman tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-prestazzjoni, l-impatt u l-effiċjenza ta' din il-kariga;

8.  Jistieden lill-Uffiċċju tal-Ombudsman biex josserva il-prinċipju ta' trasparenza, b'mod partikolari rigward l-identifikazzjoni u l-assenjazzjoni ta' linji ċari ta' responsabbiltà, u jiżgura li s-sit web tal-Ombudsman ikun aġġornat regolarment u li jirrifletti b'mod preċiż l-organigramma tal-istituzzjoni;

9.  Jinnota li l-Istrateġija lejn l-2019 introduċiet indikaturi ġodda ewlenin ta' prestazzjoni, b'miri speċifiċi ħafna; u li dak, skont it-tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, uħud minn dawk il-miri ma ntlaħqux; jirrimarka f'dan ir-rigward li l-Ombudsman ġabet punteġġ iktar baxx f'termini tal-proporzjon ta' inkjesti magħluqa fi żmien 12 u 18-il xahar u aktar minn hekk fil-proporzjon ta' każijiet li fihom id-deċiżjoni dwar l-ammissibilità tittieħed fi żmien xahar; jistieden lill-Ombudsman tiżviluppa strateġija li tindirizza l-mitigazzjoni ta' kwalunkwe nuqqas potenzjali f'dan ir-rigward u żżommlill-awtorità ta' kwittanza informata dwar kwalunque żvilupp;

10.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-proporzjon ta' inkjesti magħluqa għal dawk li għadhom għaddejjin fi tmiem l-eżerċizzju preċedenti (2013), laħaq l-ogħla livell li qatt kien hemm b'punteġġ ta' 1,4 inkjesti magħluqa għal kull waħda li għada għaddejja, kontra l-mira ta' 1,1; jisħaq li fl-2014, il-proporzjon ta' inkjesti magħluqa fi żmien 12 u 18-il xahar naqas; jirrikonoxxi li, skont l-Ombudsman li l-Istrateġija lejn l-2019 l-ġdida, inkluż it-twettiq ta' inkjesti fuq inizjattiva proprja, kellha impatt fuq l-għadd ta' każijiet magħluqa; jitlob lill-Ombudsman tagħti spjegazzjoni aktar ċara dwar dan l-impatt lill-awtorità ta' kwittanza fir-rapport ta' segwitu li jmiss dwar il-kwittanza;

11.  Jisħaq li l-għadd ta' lmenti li ma jaqgħux fl-ambitu tal-mandat tal-Ombudsman għadu għoli ħafna, speċjalment minn ċittadini ta' xi Stati Membri bħal Spanja u l-Polonja, li bla dubju joħloq ħafna frustrazzjoni fost iċ-ċittadini fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni b'mod ġenerali u tal-Ombudsman b'mod partikolari; għaldaqstant, jistieden lill-Ombudsman ittejjeb il-politika tagħha fir-rigward tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u toħloq rabtiet aktar b'saħħithom għal kooperazzjoni regolari u mingħajr xkiel man-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen u mal-ombudsmen nazzjonali u reġjonali sabiex tirrimedja din il-problema;

12.  Jinnota li, skont it-tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, l-livell ta' sodisfazzjon fost il-persunal tal-Ombudsman kien iktar baxx minn dak immirat; jirrikonoxxi li din is-sitwazzjoni kienet prinċipalment relatata ma' bidliet kruċjali fl-istruttura tal-Ombudsman u minn dakinhar ġiet solvuta permezz ta' ċertu għadd ta' miżuri; jistieden lill-Ombudsman tkompli tiżgura livell għoli ta' sodisfazzjon tal-persunal;

13.  Jilqa' r-rapport annwali tal-attività li huwa strutturat tajjeb, ċar u faċli biex jinqara, ippreżentat mill-Ombudsman; jilqa' l-istrateġija intensifikata tal-komunikazzjoni esterna u l-preżenza aktar qawwija tagħha fuq il-midja soċjali;

14.  Jistenna li l-Ombudsman tkompli tistinka għall-konsistenza fir-rapport annwali tal-attività u li dan ir-rapport tagħmlu kompletament komprensiv, peress li huwa għodda importanti għall-valutazzjoni tal-ħidma tagħha;

15.  Jinnota l-għadd kbir ta' missjonijiet tal-persunal tal-Ombudsman bejn Brussell u Strasburgu (212 b'kollox, li jammontaw għal EUR 126 000 flimkien ma' madwar EUR 60 000 f'ħin tax-xogħol mitluf waqt l-ivvjaġġar); jistieden lill-Ombudsman tnaqqas kemm jista' jkun l-għadd ta' missjonijiet tal-persunal tagħha u tagħmel użu massimu ta' vidjokonferenzi u mezzi tekniċi oħra relatati, kif diġà qed jagħmlu istituzzjonijiet oħra, sabiex jiġi evitat l-ivvjaġġar u jitnaqqsu l-ispejjeż b'mod sinifikanti; ifakkar lill-Ombudsman, barra minn hekk, dwar l-impatt ambjentali tal-emissjonijiet tas-CO2 iġġenerati minn dan l-ivvjaġġar u li għalhekk huwa importanti li tassumi r-responsabbiltajiet tagħha f'dan ir-rigward u tirrapporta lill-Parlament dwar il-progress li tkun għamlet;

16.  Jinsab imħasseb dwar il-politika ta' reklutaġġ tal-Ombudsman, li involviet l-użu dirett ta' proċeduri ta' emerġenza biex jiġu impjegati dawk li kienu apprendisti b' kuntratti qosra; jiddeplora l-fatt li tliet membri tal-persunal temporanju ġew reklutati fl-2014 mingħajr ma għaddew mill-proċedura ta' għażla; jistieden lill-Ombudsman iġġib f'konformità, bħala kwistjoni ta' urġenza, il-kriterji tal-għażla tal-persunal tagħha mal-istandards ta' kwalità ta' trasparenza, ta' oġġettività u ta' opportunitajiet indaqs tas-servizz ċivili Ewropew;

17.  Jilqa' l-progress li sar mill-Ombudsman fl-2015 dwar il-bilanċ bejn is-sessi; jenfasizza, madankollu, li d-data disponibbli għall-2014 għadha turi disparitajiet kbar, b'mod partikolari fil-karigi AST (21/9) u l-pożizzjonijiet maniġerjali (9/2), u jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti objettivi fuq medda ta' żmien medju li jiksbu l-bilanċ meħtieġ, u li tkompli l-ħidma b'mod attiv fuq din id-direzzjoni;

18.  Jitlob lill-Ombudsman, bil-ħsieb li tiġi żgurata trasparenza akbar, biex tinkludi tabella tar-riżorsi umani kollha mqassmin skont in-nazzjonalità, is-sess u l-grad fir-rapport annwali tal-attività tagħha; jistieden lill-Ombudsman twieġeb id-domandi mqajma mill-Parlament u mill-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-pensjonijiet;

19.  Iġedded is-sejħa tiegħu li saret is-sena l-oħra, għall-Ombudsman biex tiddikjara, fir-rapport annwali tal-attività tagħha għall-2015, ir-rata tas-servizzi ta' interpretazzjoni mitluba iżda mhux użati għall-2014;

20.  Jilqa' l-iffrankar fuq il-linji baġitarji għat-traduzzjoni u l-pubblikazzjonijiet;

21.  Itenni t-talbiet tiegħu, fir-rapporti annwali tal-attività tagħha, fuq l-Ombudsman tinkludi, f'konformità mar-regoli eżistenti dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, ir-riżultati u l-konsegwenzi tal-każijiet magħluqa tal-OLAF, fejn l-Ombudsman jew xi ħadd mill-individwi li jaħdmu għaliha kienu s-suġġett ta' investigazzjoni;

22.  Jieħu nota tal-kalkoli tal-Ombudsman fir-rigward ta' ffrankar potenzjali ta' EUR 195 000 jekk ikollha biss sede waħda; iqis li s-sede tal-Ombudsman hija marbuta mas-sede tal-Parlament u għalhekk iqis li jeħtieġ li l-Ombudsman tiġi inkluża fi kwalunkwe dibattitu dwar iċ-ċentralizzazzjoni tas-sede tal-Parlament; jisħaq li din iċ-ċentralizzazzjoni għandha tkun promossa b'mod attiv.

(1) ĠU L 51, 20.02.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1


Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
PDF 341kWORD 77k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC))
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0109/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0109/2016),

1.  Jikkonstata l-konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") li l-pagamenti kollha kemm huma għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 għall-infiq amministrattiv u għal infiq ieħor tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ("il-Kontrollur") kienu ħielsa minn żbalji materjali u li s-sistemi ta' superviżjoni u kontroll eżaminati għall-infiq amministrattiv u għal infiq ieħor kienu effikaċi;

2.  Jikkonstata li fir-rapport annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kontrollur għas-sena finanzjarja 2014 ("ir-rapport tal-Qorti"), il-Qorti osservat li ma ġiet identifikata l-ebda dgħufija serja fir-rigward tat-temi awditjati b'rabta mar-riżorsi umani u l-proċeduri ta' akkwist għall-Kontrollur;

3.  Jikkonstata li, fl-2014, il-Kontrollur kellu baġit allokat totali ta' EUR 8 012 953 (EUR 7 661 409 fl-2013), u li r-rata ta' implimentazzjoni kienet ta' 92 % (84,7 % fl-2013); jilqa' b'sodisfazzjon it-titjib li sar;

4.  Jiddispjaċih li r-rapport tal-Qorti kien iddikjarat bħala kunfidenzjali fir-rapport ta' attività annwali ("RAA") tal-Kontrollur għall-2014;

5.  Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Kontrollur huwa wieħed purament amministrattiv u li ammont kbir minnu huwa użat għan-nefqa fuq persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni u l-bqija għal bini, għamara, tagħmir u spejjeż operattivi mixxellanji;

6.  Jikkonstata li r-rakkomandazzjonijiet pendenti kollha magħmula ms-Servizz tal-Awditjar Intern ingħalqu fl-2014, inkluża dik dwar is-sigurtà tad-data li tinsab fl-ilmenti;

7.  Jinnota li b'segwitu għal rakkomandazzjonijiet ta' awditjar intern u skont il-Pjan Strateġiku għall-Awditjar Intern tal-Kontrollur, ġie adottat Pjan ta' Akkwist għall-ewwel darba għas-sena 2014; iħeġġeġ lill-Kontrollur itejjeb l-awtonomija finanzjarja tiegħu;

8.  Jiddispjaċih li l-Kontrollur ma għamilx mezz li tkun disponibbli l-informazzjoni kollha dwar il-politika tiegħu marbuta mal-kunflitti ta' interess; iħeġġeġ lill-Kontrollur josserva r-regoli koperti mill-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, jiddefinixxi regoli vinkolanti ċari fir-rigward tar-"revolving doors" skont il-linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni u li jagħmel dik-informazzjoni disponibbli għall-Parlament fir-RAA tiegħu għall-2015;

9.  Jikkonstata li l-Kontrollur adotta deċiżjoni dwar regoli interni rigward l-iżvelar ta' informazzjoni protetta mill-Kontrollur fl-2015; jitlob lill-Kontrollur jinkludi tali informazzjoni fir-RAA tiegħu għall-2015 u jiżgura konformità sħiħa mal-Artikolu 22c tar-Regolamenti tal-Persunal, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014;

10.  Jikkonstata li verament ftit informazzjoni hija disponibbli dwar il-proċeduri ta' akkwist u l-kriterji tal-għażla ta' kuntratturi; josserva li, għall-2014, deċiżjoni ta' għoti ta' kuntratt waħda biss hija ppubblikata fuq is-sit web tal-Kontrollur; jistieden lill-Kontrollur jinkludi lista tal-kuntratti kollha mogħtija li pparteċipa fihom, anki jekk imnedija minn istituzzjonijiet oħra, kif ukoll il-proċeduri u l-kriterji tal-għażla tagħhom fuq is-sit web tagħhom u fir-RAA tiegħu għall-2015;

11.  Jikkonstata l-ftehim miksub fi tmiem l-2015 mill-Parlament u l-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku ġdid tal-protezzjoni tad-data, propost mill-Kummissjoni fil-25 ta' Jannar 2012;

12.  Itenni t-talba tiegħu biex ikun infurmat dwar l-użu tal-faċilitajiet ta' vidjokonferenzi fl-2014; jilqa' l-aħbar dwar l-użu ta' apparati ġodda, bħall-VoxBox tal-Parlament;

13.  Jappoġġa l-użu ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għall-valutazzjoni tal-użu effiċjenti ta' riżorsi; jistieden lill-Kontrollur ikompli jforni tabella ta' valutazzjoni fir-RAA tiegħu;

14.  Itenni t-talba tiegħu magħmula fl-2015 biex il-politika immobiljari tal-Kontrollur tkun annessa mar-RAA tiegħu, speċjalment meta jitqies li hu importanti li l-ispejjeż ta' tali politika jiġu razzjonalizzati kif xieraq u ma jkunux eċċessivi; jistieden għalhekk lill-Kontrollur iforni lill-awtorità ta' kwittanza l-politika immobiljari tiegħu fir-RAA tiegħu għall-2015;

15.  Itenni t-talba tiegħu magħmulafl-2015 li jkollu tabella eżawrjenti tar-riżorsi umani kollha għad-dispożizzjoni tal-Kontrollur, imqassma skont il-grad, is-sess u n-nazzjonalità; jikkonstata li din it-tabella għandha tkun inkluża awtomatikament fir-RAA tal-Kontrollur; jistieden lill-Kontrollur għaldaqstant iforni lill-Parlament b'tabella eżawrjenti tar-riżorsi umani kollha kif ġie deskritt f'dan il-paragrafu fir-RAA tiegħu għall-2015;

16.  Jikkonstata li approprjazzjonijiet allokati għal missjonijiet, vjaġġi u spejjeż oħra anċillari tal-Membri u l-persunal tiegħu nżammu l-istess matul l-2014; jistieden lill-Kontrollur inaqqas din in-nefqa, meta jkun possibbli, mingħajr ma jdgħajjef ir-rwol tiegħu;

17.  Jistieden lill-Kontrollur jipprovdi, sal-aħħar ta' Mejju 2016, informazzjoni dettaljata dwar il-missjonijiet imwettqa mill-Membri u l-persunal tiegħu fir-RAA, inklużi l-ispejjeż ta' kull missjoni;

18.  Jikkonstata t-tnaqqis fil-linji baġitarji għat-traduzzjoni, il-pubblikazzjonijiet u l-attivitajiet tal-Kontrollur.

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.


Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014
PDF 458kWORD 121k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll (2015/2205(DEC))
P8_TA(2016)0159A8-0080/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2015)0505) u d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  wara li kkunsidra r-rapporti annwali speċifiċi tal-Qorti tal-Awdituri(1) dwar il-kontijiet annwali tal-aġenziji deċentralizzati għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(2), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 110 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0080/2016),

A.  billi din ir-riżoluzzjoni tinkludi, għal kull korp imsemmi fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kummenti trasversali li jakkumpanjaw id-deċiżjonijiet ta' kwittanza bi qbil mal-Artikolu 110 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 u l-Artikolu 3 tal-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew;

1.  Itenni l-importanza tal-kompiti mwettqa mill-aġenziji u l-impatt dirett li għandhom fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tal-Unjoni; itenni wkoll l-importanza tal-awtonomija tal-aġenziji, b'mod partikolari dik tal-aġenziji regolatorji u ta' dawk li għandhom il-funzjoni tal-ġbir indipendenti tal-informazzjoni; ifakkar li r-raġuni ewlenija għat-twaqqif tal-aġenziji kienet għall-fini li jitwettqu valutazzjonijiet indipendenti ta' natura teknika jew xjentifika;

2.  Jinnota mis-sommarju tal-Qorti tal-Awdituri dwar ir-riżultati tal-awditi annwali tagħha għall-2014 tal-aġenziji tal-Unjoni u korpi oħra (is-"Sommarju tal-Qorti") li l-baġit tal-aġenziji għall-2014 ammonta għal madwar EUR 1,9 biljun, li jirrappreżenta tnaqqis ta' madwar 5 % meta mqabbel mal-2013, u madwar 1,4 % tal-baġit ġenerali tal-Unjoni; jirrimarka li madwar 63 % (EUR 1,2 biljun) ġejjin minn finanzjament tal-Unjoni, filwaqt li l-bqija huwa dħul minn tariffi jew minn sorsi oħra;

3.  Jieħu nota li l-aġenziji jimpjegaw 6 578 bejn uffiċjali permanenti u temporanji li jirrappreżentaw żieda ta' 0,64 % meta mqabbla mas-sena preċedenti u 14 % tat-total tal-uffiċjali tal-Unjoni awtorizzati taħt il-baġit ġenerali tal-Unjoni; jinnota, barra minn hekk, li l-aġenziji jħaddmu madwar 3 200 membru tal-persunal kuntrattwali jew issekondat; jirrimarka li ż-żieda fil-persunal hija primarjament ikkonċentrata f'dawk l-aġenzji li ngħataw kompiti addizzjonali, f'dawk b'responsabbiltà superviżorja għall-industrija finanzjarja, u fl-aġenziji eżekuttivi b'responsabbiltajiet addizzjonali taħt Orizzont 2020 u programmi oħra;

Approċċ komuni u pjan direzzjonali tal-Kummissjoni

4.  Ifakkar li f'Lulju 2012 il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni adottaw Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati ("l-Approċċ Komuni"), qbil politiku dwar il-ġestjoni futura u r-riforma tal-aġenziji; jieħu nota li l-Kummissjoni hija responsabbli biex tagħti segwitu għal dan il-qbil;

5.  Jirrikonoxxi r-rapport ta' progress tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Approċċ Komuni, kif ukoll l-isforzi li saru b'mod konġunt mill-Kummissjoni u mill-aġenziji deċentralizzati, li wasslu biex sar progress dimostrabbli; iqis li dan se jiżgura governanza aktar ibbilanċjata, effiċjenza u responsabbiltà mtejba u aktar koerenza. jirrikonoxxi, barra minn hekk, abbażi ta' informazzjoni min-netwerk tal-aġenziji tal-Unjoni ("in-Netwerk"), li l-aġenziji għamlu progress tajjeb fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet previsti fl-Approċċ Komuni, li laħqet rata ta' 99 % fl-ikkompletar tal-azzjonijiet speċifiċi għall-aġenziji fil-pjan direzzjonali;

6.  Jilqa' f'dan ir-rigward il-linji gwida maħruġa mill-Kummissjoni f'konsultazzjoni mal-aġenziji dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni bil-għan li jivvalutaw ir-riżultati miksuba mid-diretturi eżekuttivi tal-aġenziji u l-linji gwida żviluppati mill-Kummissjoni għall-adozzjoni tar-regoli ta' implimentazzjoni tal-aġenziji relatati mar-reklutaġġ ta' persunal tal-karrieri; jistenna li dawn se jgħinu lill-aġenziji biex jarmonizzaw il-proċessi u b'hekk jiffrankaw il-ħin u r-riżorsi;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

7.  Ifakkar li l-prinċipju tal-annwalità huwa wieħed mit-tliet prinċipji bażiċi tal-kontabbiltà, flimkien ma' dawk tal-unità u tal-bilanċ, li huma indispensabbli biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti tal-baġit tal-Unjoni; jieħu nota mis-sommarju tal-Qorti li livell għoli ta' riporti ta' approprjazzjonijiet impenjati għadu l-aktar kwistjoni frekwenti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja, u li din il-kwistjoni kienet tikkonċerna 28 aġenzija; jirrimarka, madankollu, li r-riporti ħafna drabi huma parzjalment jew għal kollox ġustifikabbli minħabba n-natura pluriennali tal-programmi operattivi tal-aġenziji, li mhux neċessarjament jindikaw dgħufijiet fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-baġit, u li lanqas ma jmorru dejjem kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità; jirrikonoxxi l-fatt li l-ammonti riportati li jirriżultaw minn dawn il-programmi operattivi huma, f'ħafna każijiet, ippjanati minn qabel mill-aġenziji u jkunu kkomunikati lill-Qorti tal-Awdituri, b'mod li jiffaċilita d-distinzjoni espliċita bejn ir-riporti ppjanati u dawk mhux ippjanati;

8.  Jieħu nota li l-Qorti kkonstatat tmien każijiet ta' livell għoli ta' kanċellazzjonijiet ta' riporti minn snin preċedenti; josserva li tali riporti jindikaw li l-approprjazzjonijiet riportati saru fuq il-bażi ta' stimi ogħla mill-ħtiġijiet reali jew ma kinux ġustifikati b'xi mod ieħor; iħeġġeġ lil dawn l-aġenziji biex jieħdu azzjoni ħalli jevitaw din il-kwistjoni fil-ġejjieni; jirrikonoxxi, abbażi tal-informazzjoni min-Netwerk, li l-livell ta' kanċellazzjonijiet huwa indikattiv ta' kemm l-aġenziji antiċipaw sewwa l-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom, u li dan huwa indikatur aqwa ta' ppjanar baġitarju tajjeb milli huwa l-livell ta' riporti; jirrikonoxxi, abbażi tal-informazzjoni min-Netwerk, li l-aġenziji kkonċernati implimentaw diversi miżuri biex itejbu s-sistemi ta' monitoraġġ baġitarju tagħhom u jindirizzaw din il-kwistjoni;

9.  Ifakkar lill-aġenziji li r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (Regolament Finanzjarju ta' Qafas) jipprevedi rapport annwali tal-attività kkonsolidat (RAAK) li jiġbor flimkien informazzjoni mir-rapporti annwali tal-attività, ir-rapporti ta' awditjar intern u estern kif ukoll ir-rapporti finanzjarji li għandhom jintbagħtu sal-1 ta' Lulju ta' kull sena lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-awtorità ta' kwittanza; jitlob li l-aġenziji li għadhom m'għamlux dan jinkludu informazzjoni dettaljata dwar awditi interni u esterni fir-RAAK tagħhom;

10.  Jinnota mill-informazzjoni min-Netwerk li l-implimentazzjoni prattika tar-Regolament Finanzjarju ta' Qafas mill-aġenziji f'ħafna każijiet joħloq sfidi għall-infiq effiċjenti u simplifikat tal-baġit, b'mod partikolari fl-oqsma tal-akkwist pubbliku, l-ipprogrammar pluriennali, il-ġestjoni tal-għotjiet indiretti u d-dokumentazzjoni kkumplikata għall-pakkett ikkonsolidat tal-kontijiet; jistieden lill-Kummissjoni u lin-Netwerk jesploraw aktar il-possibilità li jissimplifikaw ir-regoli, filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet diverġenti tal-aġenziji;

11.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-kontijiet finali tal-aġenziji deċentralizzati kollha jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom fil-31 ta' Diċembru 2014, kif ukoll ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti finanzjarji applikabbli u r-regoli tal-kontabbiltà adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni;

12.  Jinnota b'sodisfazzjon li, għall-aġenziji deċentralizzati kollha, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

13.  Huwa mħasseb li ċerti aġenziji huma parzjalment iffinanzjati permezz tat-tariffi mħallsa mill-industrija, meta dawn ir-rabtiet finanzjarji jistgħu jaffettwaw l-indipendenza tagħhom; jistieden lill-aġenziji kollha sabiex jistabbilixxu miżuri biex jissalvagwardjaw l-indipendenza tal-attivitajiet interni u esterni tagħhom;

Kooperazzjoni fost l-aġenziji u ma' istituzzjonijiet oħra – servizzi u sinerġiji komuni

14.  Jirrikonoxxi min-Netwerk li 93 % tal-aġenziji ddikjaraw li huma jikkondividu servizzi ma' aġenziji u istituzzjonijiet oħrajn; jinnota li 75 % tal-aġenziji diġà għandhom ftehimiet ta' kooperazzjoni, memoranda ta' fehim u arranġamenti ta' ħidma għal kooperazzjoni ma' aġenziji, istituzzjonijiet u Stati Membri oħra; jieħu nota li l-ftehimiet ġenerali qed jiġu implimentati fuq bażi annwali u b'azzjonijiet individwali aktar konkreti fl-oqsma tas-servizzi amministrattivi u servizzi operattivi speċifiċi; jinkoraġġixxi lill-aġenziji biex jagħmlu aktar servizzi kondiviżi fejn dan jirriżulta fl-iffrankar ta' spejjeż u aktar effiċjenza; jenfasizza li meta s-servizzi jiġu kondiviżi, l-ispejjeż għandhom jinqasmu b'mod ġust bejn aġenziji jew istituzzjonijiet parteċipanti sabiex jiġi evitat li parti waħda titgħabba bl-ispejjeż kollha tas-servizz;

15.  Jissuġġerixxi li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jikkunsidraw il-lokalizzazzjoni ta' aġenziji ġodda li jistgħu jkunu meħtieġa fil-futur qrib ħafna ta' aġenziji oħra sabiex ikunu jistgħu jikkondividu s-servizzi aktar faċilment;

16.  Jieħu nota tal-opinjoni tan-Netwerk dwar l-amalgamazzjoni ta' aġenziji; ifakkar il-mandat tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar l-aġenziji deċentralizzati biex jikkunsidra l-effiċjenzi f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti bidu għal analiżi tal-impatt fit-tul dwar l-amalgamazzjoni tal-aġenziji deċentralizzati li joperaw fl-istess qasam ta' politika wiesa' jew iwettqu kompiti simili;

17.  Jilqa' l-linji gwida għal proċeduri ta' akkwist bejn l-aġenziji u għall-parteċipazzjoni tal-aġenziji fi proċeduri ta' akkwist immexxija mill-Kummissjoni; jirrikonoxxi l-benefiċċji mhux biss għall-aġenziji iżda wkoll għall-Kummissjoni li jinħolqu sinerġiji u ppuljar tal-proċeduri tal-akkwist fil-qafas tal-Approċċ Komuni; jiddispjaċih f'dan il-kuntest li l-Kummissjoni qed tippjana li tibda timponi tariffi amministrattivi lill-aġenziji għas-servizzi tagħha; ifakkar lill-Kummissjoni li l-aġenziji huma mħallsa mill-istess baġit tal-Unjoni u li dawn it-tariffi jistgħu jirriżultaw f'inqas parteċipazzjoni fi proċeduri ta' akkwist konġunti; jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tikkunsidra l-introduzzjoni ta' tariffi għall-aġenziji għall-proċeduri ta' akkwist immexxija mill-Kummissjoni;

Ġestjoni tar-riżorsi umani

18.  Ifakkar li l-punt 27 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(5) jitlob tnaqqis progressiv ta' 5 % tal-persunal fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha li jrid isir bejn l-2013 u l-2017; jinnota l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-aġenziji diġà laħqu jew qabżu t-tnaqqis ta' 5 % abbażi tal-pjanijiet tal-istabbiliment rispettivi tagħhom għall-2012; ifakkar li l-Kummissjoni bdiet timplimenta t-tnaqqis ta' 5 % fil-pjanijiet ta' stabbiliment tal-2013 tagħha, billi tibbaża l-kalkoli fuq il-livell ta' karigi fl-2012; jiddikjara li l-Kummissjoni applikat imposta addizzjonali ta' 5 % tal-persunal għall-aġenziji sabiex toħloq pul ta' riallokazzjoni minn fejn talloka l-karigi lill-aġenziji bkompiti ġodda fdati lilhom jew waqt fażi ta' tnedija; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel analiżi SWOT dwar il-mandati tal-aġenziji u l-programmi ta' ħidma annwali sabiex tasal għal deċiżjoni infurmata dwar liema Aġenziji għandhom bżonn aktar persunal u liema m'għandhomx;

19.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-proċedura tal-baġit li l-persunal iffinanzjat minn tariffi magħmula mill-industrija, u konsegwentement mhux iffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni, m'għandux jintlaqat mit-tnaqqis annwali ta' 1 % applikat mill-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tittratta bħala każ separat l-aġenziji li huma ffinanzjati primarjament mill-baġit tal-Unjoni, u tressaq qafas speċifiku għall-aġenziji li huma ffinanzjati primarjament mill-industrija, li għandu jkun proporzjonali għas-servizzi mogħtija mill-aġenzija kkonċernata;

20.  Iħeġġeġ lill-aġenziji kollha biex jipprovaw isibu bilanċ bejn is-sessi fil-pożizzjonijiet amministrattivi għolja; jinnota li f'ċerti aġenziji ċ-ċifri huma partikolarment insodisfaċenti; jistieden lin-Netwerk biex jagħti rapport dettaljat lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-passi li qed jittieħdu biex jiġi żgurat il-bilanċ bejn is-sessi fil-pożizzjonijiet amministrattivi għolja fl-aġenziji deċentralizzati kollha; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovaw isibu bilanċ bejn is-sessi meta jaħtru l-membri tal-bordijiet;

Kunflitti ta' interess u trasparenza

21.  Jirrikonoxxi min-Netwerk li iktar minn 80 % tal-aġenziji deċentralizzati kollha għandhom strateġija kontra l-frodi fis-seħħ; jinnota li, mill-erba' aġenziji li fadal, tlieta ġew stabbiliti biex jiżviluppaw u jadottaw strateġija kontra l-frodi matul l-2016 filwaqt li r-raba', l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija, tapplika l-prinċipji u l-istandards definiti fl-Istrateġija Kontra l-Frodi tal-Kummissjoni, flimkien ma' mudell finanzjarju qawwi li jinvolvi attivitajiet ta' verifika ex-ante u ex-post kontinwi; jieħu nota li l-istrateġiji kollha adottati jqisu l-metodoloġija u l-gwida tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi għall-istrateġiji kontra l-frodi;

22.  Jirrikonoxxi l-opinjoni tal-aġenziji li l-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni fl-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-Unjoni hija tal-ogħla importanza; jinnota li l-aġenziji introduċew għadd ta' miżuri u għodod konkreti sabiex jindirizzaw b'mod adegwat ir-riskji ta' kunflitti ta' interess effettivi u perċepiti; jistieden lill-aġenziji sabiex iqisu strateġija dwar kif jistgħu joqorbu lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni; jinnota li l-aġenziji kollha diġà adottaw politiki għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, u li dawn il-politiki huma allinjati mal-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fl-aġenziji deċentralizzati tal-UE; jinnota li dawn il-politiki jinkludu, inter alia, miżuri għall-identifikazzjoni tar-riskji potenzjali fi stadju bikri, l-identifikazzjoni tal-aħjar prattika f'entitajiet oħra bħalma huma l-Kummissjoni, aġenziji oħra u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, kif ukoll il-politiki tal-kunflitti ta' interess għall-persunal u l-kollaboraturi li mhumiex koperti mir-Regolamenti tal-Persunal; jistieden lill-aġenziji sabiex iqisu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li jkun hemm regolamenti komuni li jirregolaw il-kunflitti ta' interess;

23.  Jitlob li jkun hemm titjib globali fil-prevenzjoni tal-korruzzjoni, u t-taqbida kontriha, fis-settur pubbliku, u speċjalment fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni, permezz ta' approċċ olistiku, li jibda b'aċċess pubbliku aħjar għad-dokumenti u regoli aktar stretti dwar il-kunflitti ta' interess, l-introduzzjoni jew it-tisħiħ tar-reġistri ta' trasparenza u l-għoti ta' riżorsi li jkunu biżżejjed għall-miżuri ta' infurzar tal-liġi, kif ukoll permezz ta' koperazzjoni mtejba fost l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi rilevanti;

24.  Jinnota bi tħassib li ċerti aġenziji għad iridu jadottaw linji gwida dwar l-informaturi; jeżiġi li dawk l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni li għadhom ma għamlux dan jadottaw b'mod urġenti regoli interni dwar l-informaturi u jieħdu approċċ komuni lejn l-obbligi tagħhom, b'fokus fuq il-protezzjoni tal-informaturi; jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji biex jagħtu attenzjoni speċjali lill-protezzjoni tal-informaturi fil-kuntest tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li dalwaqt se tiġi adottata, dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi leġiżlazzjoni dwar livell minimu ta' protezzjoni għall-informaturi fl-Unjoni; jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji biex jiżguraw li dawn mhux biss formalment jobbligaw lill-uffiċjali biex jirrapportaw kull tip ta' irregolarità, iżda wkoll jistabbilixxu protezzjoni xierqa għall-informaturi; jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji biex jimplimentaw l-Artikolu 22(c) tar-Regolamenti tal-Persunal mingħajr aktar dewmien;

25.  Jikkonstata min-Netwerk li 16-il aġenzija (52 %) jużaw gruppi ta' esperti, panels u kumitati xjentifiċi u kważi kollha jqisu t-tħassib imqajjem mill-inkjesta fuq inizjattiva proprja tal-Ombudsman Ewropew (OI/6/2014/NF) li bdiet fit-12 ta' Mejju 2014 fil-politiki tagħhom dwar l-impjieg ta' persunal għal dawn il-gruppi; iħeġġeġ lil dawk li ma jkunux diġà jqisu dawn il-fatturi biex jagħmlu dan mingħajr dewmien; jistieden lill-aġenziji japplikaw ir-regoli l-ġodda li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni dwar il-gruppi ta' esperti;

26.  Jagħraf li 29 aġenzija ('il fuq minn 90 %) għandhom fis-seħħ politiki dwar il-pubblikazzjoni tas-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-bord tat-tmexxija, tal-persunal maniġerjali u tal-esperti esterni u interni tagħhom; barra minn hekk jinnota li 23 aġenzija (74 %) jippubblikaw is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tagħhom fuq il-websajts tagħhom; jinnota bi tħassib li ċerti aġenziji għandhom problema dwar il-pubblikazzjoni tas-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-bord tat-tmexxija tagħhom, peress li m'hemm l-ebda mekkaniżmu li jobbliga lill-membri tal-bord ta' tmexxija jipprovdu dawn id-dokumenti; iħeġġeġ lill-membri tal-bordijiet tat-tmexxija tal-aġenziji li għadhom ma pprovdewx dokumenti li jikkonfermaw in-nuqqas ta' kunflitti ta' interess biex jippreżentaw dawn id-dokumenti sabiex jiġu ppubblikati fuq il-websajts tal-aġenziji rispettivi mingħajr dewmien sabiex tiżdied it-trasparenza;

27.  Jitlob li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jimplimentaw l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal billi jippubblikaw l-informazzjoni dwar l-uffiċjali anzjani li telqu mis-servizz u lista ta' kunflitti ta' interess kull sena; jitlob li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jivvalutaw il-kompatibbiltà ta' wara l-impjieg mal-UE jew is-sitwazzjoni fejn l-uffiċjali u l-ex Membri tal-Parlament Ewropew jiċċaqalqu mis-settur pubbliku għal dak privat (il-kwistjoni "revolving door") u l-possibbiltà ta' kunflitt ta' interess, u jiddefinixxu b'mod ċar il-perjodi ta' preklużjoni, li għandhom ikopru mill-inqas il-perjodu li matulu jingħataw benefiċċji tranżitorji;

28.  Jissottolinja l-ħtieġa li titjieb l-integrità u jitjieb il-qafas etiku permezz ta' implimentazzjoni aħjar tal-kodiċijiet ta' kondotta u l-prinċipji etiċi ħalli tissaħħaħ kultura komuni u effikaċi ta' integrità għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni;

29.  Jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni li daħħlu kodiċijiet ta' kondotta, inkluż lill-Parlament, biex jintensifikaw il-miżuri tagħhom ta' implimentazzjoni, bħalma huma l-verifiki tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji;

30.  Jistieden lill-aġenziji kollha sabiex jużaw il-qafas li għandu jinħoloq skont il-Ftehim Interistituzzjonali l-ġdid dwar Reġistru Obbligatorju tat-Trasparenza u jużawh biex jiggwida l-interazzjoni tagħhom ma' organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu għal rashom fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni sabiex tinħoloq aktar trasparenza fejn jidħlu l-attivitajiet ta' lobbying;

Prestazzjoni

31.  Jinnota li l-prinċipju ta' "valur għall-flus" u "valur miżjud tal-UE" jgħodd ukoll għall-aġenziji, li għandhom jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu infurmati tajjeb dwar ir-riżultati tal-attivitajiet tal-aġenziji; jinnota li l-kisba tar-riżultati hija importanti; jenfasizza li ħafna aġenziji ma jinkludux espliċitament fir-rapporti annwali tagħhom l-informazzjoni dwar l-effikaċja u l-effiċjenza tal-attivitajiet tagħhom b'mod responsabbli; itenni li huwa importanti għan-Netwerk li jsir membru tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar il-Prestazzjoni l-ġdid sabiex jilħaq fehim komuni dwar il-prinċipji tal-ibbaġittjar ibbażat fuq il-prestazzjoni u orjentat lejn ir-riżultati, kif ukoll biex jidentifika titjib possibbli għall-mudelli ta' prestazzjoni attwalment applikati fl-aġenziji; jitlob li l-Qorti tal-Awdituri tipprovdi evalwazzjoni tal-prestazzjoni u r-riżultati tal-aġenziji f'ħin utli għar-rieżami tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali fl-2016;

Komunikazzjoni u viżibilità

32.  Jikkonstata min-Netwerk li kważi l-aġenziji kollha inkludew fuq il-websajts tagħhom id-dikjarazzjoni li huma aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, li tgħid li hija korp konsultattiv indipendenti għall-Parlament, għall-Kunsill u għall-Kummissjoni; barra minn hekk, jinnota li 50 % tal-aġenziji diġà ppubblikaw informazzjoni fuq il-websajt tagħhom fil-lingwi kollha tal-Unjoni, erba' aġenziji offrew informazzjoni fi 23 lingwa tal-Unjoni, 22 % joffru informazzjoni f'mill-inqas żewġ lingwi u 9 % tal-aġenziji għandhom websajts disponibbli biss bl-Ingliż, b'xi wħud li qed jippjanaw li jespandu d-disponibilità għall-Ġermaniż; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li approċċ multilingwi sħiħ għall-aġenziji kollha mhuwiex fattibbli għalissa minħabba l-ħtieġa ta' riżorsi addizzjonali; jistieden lill-aġenziji sabiex iqisu li jużaw għodod tal-midja soċjali, stħarriġ u gruppi fokus fuq temi speċifiċi biex ikejlu l-għarfien pubbliku u jevalwaw il-modi kif jistgħu jtejbu l-istrateġija ta' komunikazzjoni tagħhom fil-ġejjieni;

33.  Jirrikonoxxi d-dikjarazzjoni tan-Netwerk li l-aġenziji huma impenjati bis-sħiħ biex iżidu l-preżenza tagħhom fuq il-midja soċjali; jinnota li kienu biss ftit l-aġenziji li għadhom mhumiex preżenti fil-midja soċjali iżda li huma impenjati li jinvolvu ruħhom f'tali komunikazzjoni fil-futur qrib; josserva li l-attivitajiet promozzjonali permezz tal-midja soċjali jinkludu rapporti, avvenimenti, opportunitajiet ta' xogħol u akkwisti; jinnota, barra minn hekk, li l-attivitajiet tal-midja soċjali huma integrati ma' għodod oħra ta' komunikazzjoni tal-aġenziji;

34.  Jappella lill-aġenziji biex ikomplu jsaħħu l-isforzi tagħhom u jtejbu l-politiki tagħhom dwar il-komunikazzjoni, biex jestendu l-viżibilità tagħhom permezz ta' għodod differenti fil-qasam tal-midja soċjali, biex iqajmu għarfien dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tagħhom u biex jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu informati sew dwar xogħolhom.

Kummenti oħra

35.  Jinnota li fuq il-bażi tal-kontributi tal-aġenziji, il-Kummissjoni elaborat linji gwida b'dispożizzjonijiet standard għall-ftehimiet dwar il-kwartieri ġenerali bejn l-aġenziji deċentralizzati u l-Istati Membri ospitanti; jinnota li sa Jannar 2016, erba' aġenziji kienu għadhom fil-proċess li jinnegozjaw mal-Istat Membru ospitanti tagħhom, meta mqabbla ma' 10 aġenziji fis-sena preċedenti; itenni l-importanza ta' dawn il-ftehimiet għall-operazzjonijiet u s-sigurtà tal-aġenziji; iħeġġeġ l-aġenziji u l-Istati Membri li ma jkunux daħlu fi ftehim dwar kwartieri ġenerali sabiex jagħmlu dan mingħajr iżjed dewmien;

36.  Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-aspetti soċjali tal-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali tal-aġenziji mal-pajjiż ospitanti tagħhom, bħall-prevedibilità tal-kondizzjonijiet soċjali u tal-għajxien tal-persunal (miżati skolastiċi, kwistjonijiet dwar status, eċċ.);

37.  Jinnota bi tħassib li ċerti aġenziji għandhom żewġ sedi, u jqis li hu essenzjali li l-każi kollha fejn hemm żewġ sedi li ma joffru l-ebda valur miżjud operattiv għandhom jitneħħew mill-aktar fis possibbli;

38.  Jitlob lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni biex japplikaw strettament il-miżuri rigward id-diskrezzjoni u l-esklużjoni fl-akkwist pubbliku, b'verifiki ta' sfond xierqa mwettqa f'kull każ, u biex japplikaw il-kriterji ta' esklużjoni sabiex iħalli l-kumpaniji ma jitħallewx joperaw f'każ ta' kunflitti ta' interess, billi dan huwa essenzjali għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

39.  Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu dwar il-Paragrafu 54 tal-Approċċ Komuni li l-aspetti kollha tal-awditjar estern esternalizzat jibqgħu taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-[Qorti], li tamministra l-proċeduri kollha meħtieġa amministattivi u ta' akkwist; jitlob lill-Kummissjoni tikkonferma b'mod urġenti li l-Approċċ Komuni għadu japplika; jiddispjaċih ħafna li l-approċċ ta' awditjar il-ġdid li jinvolvi l-awdituri tas-settur privat irriżulta f'żieda ta' 85 % fil-piż amministrattiv fuq l-aġenziji, li hija ekwivalenti għal aktar minn 13 000 siegħa addizzjonali jew medja ta' 3,5 ekwivalenti ta' ingaġġ full-time (FTE) imqabbla mal-awditjar preċedenti mmexxi mill-Qorti tal-Awdituri; jiddispjaċih li ż-żmien użat fuq l-akkwist u l-amministrazzjoni tal-kuntratti ta' awditjar ħoloq aktar minn 1 400 siegħa ta' xogħol addizzjonali għall-aġenziji deċentralizzati, u li t-total tan-nefqa addizzjonali tal-awditjar estern tas-settur privat fl-2014 kien jammonta għal EUR 550 000; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tipprovdi gwida aħjar lil awdituri privati b'tali mod li tnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv miżjud;

40.  Jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni biex itejbu l-proċeduri u l-prattiki tagħhom immirati għas-salvagwardja tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u biex jikkontribwixxu attivament għal proċess ta' kwittanza li jkun orjentat lejn ir-riżultati;

41.  Jissuġġerixxi li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jqisu l-amalgamazzjoni ta' aġenziji iżgħar li jwettqu kompiti simili jew interkonnessi; isostni li dan jista' jipprovdi żidiet fl-effiċjenza fuq perjodu twil;

42.  Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-istituzzjonijiet u tal-aġenziji tal-Unjoni jista' jkollhom rwol importanti fl-ottemperanza fir-rigward tat-trasparenza, ir-responsabbiltà politika u l-integrità; jistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni biex jinkludu kapitolu standard dwar dawn il-komponenti fir-rapporti annwali tagħhom;

43.  Jinnota l-pubblikazzjoni simultanja ta' pjanijiet direzzjonali li jagħtu bidu għar-reviżjoni tar-regolamenti li jistabbilixxu t-tliet aġenziji tripartitiċi tal-Unjoni, is-CEDEFOP, l-EU-OSHA u l-Eurofound; jenfasizza li r-reviżjonijiet għandhom jippreservaw ir-rwoli ewlenin ta' dawn l-aġenziji ta' fama tajba ħafna u n-natura tripartitika tagħhom, filwaqt li jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva tal-awtoritajiet nazzjonali, it-trejdunjins u r-rappreżentanti tal-impjegaturi fil-governanza u l-funzjonament tagħhom;

44.  Itenni li d-diskussjoni dwar l-abbozz tal-programmi ta' ħidma annwali u dwar l-istrateġiji pluriennali tal-aġenziji fil-kumitati kompetenti tal-Parlament tgħin biex jiġi żgurat li l-programmi u l-istrateġiji jirriflettu l-prijoritajiet politiċi reali iżda jenfasizza l-ħtieġa li ċ-ċiklu baġitarju tal-UE jiġi allinjat mal-Istrateġija UE 2020 bil-għan li jkun jista' jkun hemm sorveljanza sħiħa u rappurtar komprensiv dwar il-prestazzjoni ta' kull aġenzija fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tagħhom biex jintlaħqu l-objettivi UE 2020;

45.  Jirrikonoxxi l-prattika tajba ta' kollaborazzjoni fost l-aġenziji, fl-oqsma tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien, it-taħriġ vokazzjonali u s-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, li timmasimizza s-sinerġiji u l-kooperazzjoni u ssaħħaħ il-komplementarjetà; jilqa' u jħeġġeġ ukoll it-tkomplija tal-iskambju ta' prattiki tajba bejn il-Kummissjoni u l-aġenziji;

o
o   o

46.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-aġenziji soġġetti għal din il-proċedura ta' kwittanza, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 1.
(2) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1
(3) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(4) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(5) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
PDF 535kWORD 102k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2191(DEC))
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0087/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2191(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(7),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(8) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(10), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(11),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0087/2016),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2191(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0087/2016),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tagħha, il-baġit finali tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (l-''Aġenzija'') għas-sena finanzjarja 2014 kien ta' EUR 10 880 000, ammont li jfisser tnaqqis ta' 8,80 % meta mqabbel mal-2013; billi l-baġit kollu tal-Aġenzija huwa derivat mill-baġit tal-Unjoni,

B.  billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Segwitu għall-kwittanza 2013

1.  Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, ittieħdet azzjoni korrettiva fir-rigward taż-żewġ kummenti li saru fir-rapport 2012 tal-Qorti u li huma mmarkati bħala "Għadhom għaddejjin" fir-rapport 2013 tal-Qorti, u ż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma issa mmarkati bħala "Ikkompletati"fir-rapport tal-Qorti; jinnota, barra minn hekk, li fir-rigward tat-tliet kummenti li saru fir-rapport tal-Qorti tal-2013, ittieħdu azzjonijiet korrettivi u żewġ kummenti minnhom huma issa hija mmarkata bħala ''Ikkompletati'' filwaqt li l- wieħed huwa mmarkat bħala "Mhux applikabbli'';

2.  Jirrikonoxxi li, skont l-Aġenzija:

   livell għoli ta' bilanċ fi flus kontanti ta' EUR 5 500 000 fi tmiem is-sena, li jirriżulta parzjalment minn meta ġie rċevut baġit emendatorju relatat mal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) ("REMIT"), ġie bbilanċjat fl-2014 u mnaqqas għal EUR 3 300 000 fl-aħħar tal-2014; jinnota b'sodisfazzjon li r-rapport tal-Qorti jindika l-azzjoni ta' segwitu bħala "Ikkompletata";
   il-politika riveduta tagħha dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess ġiet adottata mill-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Aġenzija fil-31 ta' Jannar 2015; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li din il-politika l-ġdida hija applikabbli għall-persunal tal-Aġenzija, għall-membri u s-sostituti ta' kull wieħed mit-tliet bordijiet tal-Aġenzija, kif ukoll għall-Presidenti u l-Viċi Presidenti tal-Grupp ta' Ħidma tal-Aġenzija ("AWG"), u l-persuni responsabbli mit-Task Force, li huma f'pożizzjoni li jmexxu l-ħidma tal-AWGs;
   is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-bord tat-tmexxija tal-Aġenzija, tal-Presidenti u l-Viċi-Presidenti tal-AWG, u tal-persuni responsabbli mit-Task Force kienu fil-biċċa l-kbira ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija; jistieden lill-Aġenzija tirrevedi u tippubblika s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess rimanenti mingħajr dewmien, kif previst fil-politika tagħha;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2014 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 95 %, li tfisser li l-Aġenzija laħqet il-mira ppjanata tagħha u li tirrappreżenta tnaqqis ta' 2,53 % meta mqabbla mal-2013; jinnota, barra minn hekk, li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 69,84 %, li tirrappreżenta tnaqqis ta' 14,84 % meta mqabbla mal-2013; jikkonstata li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament hija taħt il-mira tal-Aġenzija ta' 75 %, prinċipalment minħabba t-tiġdid jew negozjar tal-kuntratti annwali tal-Aġenzija lejn tmiem is-sena kif ukoll minħabba n-natura multiannwali tal-implimentazzjoni tar-REMIT;

4.  Jiddispjaċih li ma ntlaħaq l-ebda ftehim għal kwalunkwe kontribuzzjoni lejn l-Aġenzija mill-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, peress li t-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija għadu jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea;

Impenji u riporti

5.  Jirrikonoxxi li r-riporti relatati mat-Titolu II, approprjazzjonijiet dwar nefqa amministrattiva, ammontaw għal EUR 980 000, li jirrappreżentaw 41 % tal-approprjazzjonijiet għan-nefqa amministrattiva taħt it-Titolu II; jinnota, barra minn hekk, li dawn ir-riporti kienu prinċipalment relatati ma' studji għall-implimentazzjoni tar-REMIT kif ukoll għal kuntratti annwali mġedda lejn tmiem is-sena;

6.  Jieħu nota tal-fatt li total ta' EUR 1 570 000 mill-approprjazzjonijiet impenjati tat-Titolu III ġie riportat għall-2015, li jirrapreżenta 62 % tal-approprjazzjonijiet impenjati għan-nefqa operattiva; jinnota, barra minn hekk, li r-rata ta' riporti tat-Titolu III tnaqqset b'29 % meta mqabbla mas-sena 2013; jenfasizza li dawn ir-riporti kienu prinċipalment relatati mal-attività multiannwali kumplessa tal-implimentazzjoni tar-REMIT, li għalihom ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014(14) ġie adottat fis-17 ta' Diċembru 2014;

7.  Jirrikonoxxi li skont r-rapport tal-Qorti, l-Aġenzija għamlet żewġ pagamenti ta' prefinanzjament fi tmiem l-2014 li jirriżultaw mill-approprjazzjonijiet riċevuti permezz ta' baġit emendatorju lejn l-aħħar tal-2013 u li jammontaw għal EUR 1 560 000; jinnota li dawk il-ħlasijiet kienu assoċjati ma' kuntratti għall-provvista ta' servizzi relatati mar-REMIT fil-perjodu 2015 sal-2017; jieħu nota tal-fatt li l-Aġenzija kellha tissospendi parti mill-implimentazzjoni tar-REMIT minħabba li l-adozzjoni tar-Regolament REMIT seħħet iktar tard milli mistenni oriġinarjament; jifhem li dawn il-pagamenti se jippermettu lill-Aġenzija tiffinanzja l-attivitajiet futuri tagħha relatati mar-REMIT u l-kuntratti mogħtija kif ippjanat oriġinarjament; jisħaq, madankollu, li għalkemm l-implimentazzjoni tar-REMIT hija ta' natura kumplessa u multiannwali, riporti għoljin u pagamenti ta' prefinanzjament huma kontradittorji għall-prinċipju baġitarju ta' annwalità; jinnota li l-Aġenzija għandha tkompli ttejjeb l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-baġit annwali tagħha;

Proċeduri ta' akkwist u reklutaġġ

8.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Aġenzija adottat il-politika riveduta tagħha dwar il-proċeduri ta' reklutaġġ u l-ħidma tal-Bordijiet tal-Għażla f'April 2014; jinnota, barra minn hekk, li din il-politika tinkludi kundizzjonijiet speċifiċi għall-intervisti u l-eżamijiet bil-miktub, kif ukoll dispożizzjonijiet stretti biex tiġi żgurata l-anonimità tal-kandidati; jirrikonoxxi d-dikjarazzjoni tal-Aġenzija li din il-politika tiżgura pass 'il quddiem fl-impenn tagħha għal trasparenza u trattament ugwali tal-persunal tagħha;

Kontrolli interni

9.  Jirrikonoxxi li r-reviżjoni tal-istatus tal-Aġenzija tal-implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern ("ICS") ma uriet l-ebda dgħufija sinifikanti li saret evidenti fl-2014; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li, wara r-reviżjoni tal-istatus, l-Aġenzija tqis lilha nnfisha li hi konformi mar-rekwiżiti minimi sottostanti għal ICS kollha; jistieden lill-Aġenzija tkompli ssaħħaħ il-kontrolli interni tagħha u tiżgura li l-kontrolli introdotti jaħdmu b'mod effikaċi u jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tagħha;

Awditu intern

10.  Jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni ("IAS") wettaq awditu tal-Aġenzija skont il-Pjan Strateġiku ta' Awditjar tal-Aġenzija għall-2013 sal-2015 dwar is-suġġett "L-Iżvilupp ta' Linji Gwida ta' Qafas u Opinjoni dwar il-Kodiċi tan-Netwerk"; jieħu nota tal-fatt li, matul l-awditu, l-IAS identifika oqsma għal titjib u pprovda rakkomandazzjoni waħda indikata bħala "importanti ħafna" kif ukoll ħames rakkomandazzjonijiet indikati bħala "importanti";

11.  Jiżgura li, b'reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-IAS, l-Aġenzija ħejjiet pjan ta' azzjoni sabiex jiġu identifikati n-nuqqasijiet; jinnota li l-IAS aċċetta li l-pjan ta' azzjoni jindirizza b'mod adegwat ir-riskji identifikati;

12.  Jinnota li 10 mill-11-il rakkomandazzjoni magħmula mill-IAS fl-awditu tagħha tal-2013 huma magħluqa, filwaqt li rakkomandazzjoni waħda mmarkata bħala "importanti" fl-awditu tal-2013 hija mmarkata bħala “parzjalment implimentata” u trid tiġi kkompletata matul is-sena 2015;

Prestazzjoni

13.  Jieħu nota tal-fatt li l-Aġenzija rrevediet is-sistema tagħha tal-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs), li biha introduċiet distinzjoni bejn l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-KPIs maħsuba biex jagħtu indikazzjoni aktar ċara lill-management dwar jekk l-għanijiet globali tal-Aġenzija kinux qed jintlaħqu; jinnota li s-sistema l-ġdida kellha tiġi applikata fl-2015, fi ħdan l-istruttura l-ġdida tal-Programm ta' Ħidma tal-Aġenzija;

14.  Jilqa' l-fatt li sabiex tirreġistra u żżomm rekord tat-tranżazzjonijiet baġitarji, l-Aġenzija tuża l-ABAC, l-istess sistema finanzjarja użata mill-Kummissjoni, bis-sistema SAP integrata bħala back-end għall-parti kontabilistika;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

15.  Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-Aġenzija jista' jkollhom rwol importanti fil-konformità rigward it-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-integrità; jistieden lill-Aġenzija tinkludi kapitolu standard dwar dawk il-komponenti fir-rapport annwali tagħha;

Kummenti oħra

16.  Jirrimarka li skont il-Ftehim dwar is-Sede bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru ospitanti, għandha tiġi stabbilita Skola Ewropea fl-Istat Membru ospitanti; jiddispjaċih li aktar minn erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dak il-ftehim, ma twaqqfet ebda Skola Ewropea; jirrikonoxxi d-dikjarazzjoni tal-Aġenzija li l-gvern tal-Istat Membru ospitanti qiegħed jivvaluta l-emendi u l-arranġamenti legali meħtieġa sabiex tinstab l-aħjar soluzzjoni; jinkoraġixxi lill-Aġenzija u lill-Istat Membru ospitanti jsolvu din il-kwistjoni u jistieden lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-istat attwali tan-negozjati;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ l-integrità u jittejjeb il-qafas etiku bl-implimentazzjoni aħjar ta' kodiċi ta' mġiba u ta' prinċipji etiċi, sabiex tissaħħaħ kultura komuni u effikaċi ta' integrità;

o
o   o

18.  Jirreferi, fir-rigward tal-osservazzjonijiet l-oħra li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016(15) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 18.
(2) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 18.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 18.
(8) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 18.
(9) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(10) ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1.
(11) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(12) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(13) Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).
(14) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 (ĠU L 363, 18.12.2014, p. 121).
(15) Testi adottati, P8_TA(2016)0159.


Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Uffiċju BEREC)
PDF 441kWORD 97k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2192(DEC))
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0093/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2192(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Uffiċju(7),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(8) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(10), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(11),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0093/2016),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppublikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2192(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0093/2016),

A.  billi, skont id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tiegħu, il-baġit finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ("l-Uffiċċju") għas-sena finanzjarja 2014 kien ta' EUR 4 162 874, li jirrappreżenta żieda ta' 17 % meta mqabbel mal-2013; billi din iż-żieda rriżultat primarjament mill-inklużjoni ta' dħul intern assenjat minn snin preċedenti,

B.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tiegħu, il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-Unjoni lill-baġit tal-Uffiċċju għall-2014 kienet tammonta għal EUR 3 617 948, li tirrappreżenta żieda ta' 1,74 % meta mqabbla mal-2013,

C.  billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwalital-Uffiċċju għas-sena finanzjarja 2014 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Uffiċċju huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari,

Segwitu għall-kwittanza 2013

1.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-Uffiċċju:

   introduċa proċedura dettaljata ta' monitoraġġ kull xahar li wasslet għal rati ta' implimentazzjoni baġitarja mtejba sabiex jiżgura l-implimentazzjoni xierqa tal-baġit tiegħu kif ukoll tal-programm ta' ħidma annwali tiegħu;
   emenda l-Politika tiegħu dwar is-Sigurtà tal-Informazzjoni sabiex jindirizza n-nuqqasijiet identifikati wara l-awditu ta' segwitu dwar l-implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern mis-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni; jinnota b'sodisfazzjon it-tħejjija ta' Ftehim dwar il-Livell ta' Servizz ("FLS") bejn l-Uffiċċju u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni ("ENISA"), li għandu jnaqqas ir-riskji relatati mas-sigurtà tal-informazzjoni tal-Uffiċċju;
   ħa diversi azzjonijiet biex itejjeb il-proċess għar-rimborż tal-esperti u jnaqqas in-nuqqasijiet identifikati fir-rigward tal-pagamenti tard; jilqa' l-introduzzjoni ta' Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni f'kull pass tal-proċess u t-taħriġ addizzjonali tal-atturi fiċ-ċirkwit finanzjarju u b'mod partikolari; jinnota b'sodisfazzjon l-esternalizzazzjoni ta' parti mill-proċess tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali ("PMO"), li aċċellerat kumplessivament il-proċedura ta' rimborż;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

2.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2014 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 97,91 %, li tirrappreżenta żieda ta' 8,36 % meta mqabbla mal-2012; jinnota, barra minn hekk, li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet 75,66 %, li tfisser tnaqqis ta' 0,92 % meta mqabbla mal-2013;

Impenji u riporti

3.  Jinnota b'sodisfazzjoni li, skont ir-rapport tal-Qorti, il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet impenjati żdied minn 87 % fl-2013 għal 98 % fl-2014; jinnota, madankollu, li l-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati żdied għal EUR 900 000 (23 %), meta mqabbel mal-EUR 500 000 (13 %) fl-2013, l-aktar minħabba l-attivitajiet operattivi tal-Uffiċċju, bħal studji li għadhom għaddejjin dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi;

Trasferimenti

4.  Jaċċerta, abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-Uffiċċju, li huwa għamel għadd ta' trasferimenti baġitarji matul is-sena 2014, li biddlu b'mod konsiderevoli l-istruttura tal-baġit inizjali, sabiex jiffinanzja l-ħtiġijiet addizzjonali għan-nefqa operattiva; jinnota b'mod partikolari li dawk it-trasferimenti kienu prinċipalment relatati mal-istudju "Net Neutrality Study" kif ukoll mal-proġetti "BEREC net"; jinnota li l-finalizzazzjoni ta' dawn il-proġetti matul is-sena 2014 kienet inċerta fil-mument tat-tħejjija tal-baġit;

Proċeduri ta' akkwist u reklutaġġ

5.  Jilqa' l-fatt li fl-2014, għall-ewwel darba sa mill-istabbiliment tiegħu, l-Uffiċċju organizza proċedura ta' akkwist pubbliku għall-istudju "Net Neutrality Study" dwar il-valur tan-newtralità tan-netwerk għall-konsumaturi fl-Unjoni; jinnota li r-riżultati finali ta' dan l-istudju għandhom jintużaw bħala kontribut għall-programm ta' ħidma tal-Uffiċċju;

6.  Jinnota b'sodisfazzjon li s-sitwazzjoni ta' għadd komplut tal-persunal intlaħqet fi tmiem l-2014; jinnota, barra minn hekk, li fl-2014 l-Uffiċċju organizza 11-il proċedura ta' reklutaġġ u ffinalizza żewġ proċeduri ta' reklutaġġ imnedija fis-sena preċedenti; jirrikonoxxi l-fatt li opportunitajiet ta' sekondar, li kienu diffiċli li jimtlew, kienu koperti għalkollox sal-aħħar tal-2014;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza

7.  Jinnota li l-Uffiċċju ġie inkarigat bil-ġestjoni tad-dokumenti kollha li nħolqu matul il-kors tal-attivitajiet tal-BEREC, kif ukoll biż-żamma ta' reġistru pubbliku tad-dokumenti, minħabba li l-BEREC m'għandux personalità ġuridika; jinnota, barra minn hekk, li sabiex tiġi żgurata aktar trasparenza, l-Uffiċċju stabbilixxa subtaqsima fir-reġistru pubbliku speċifikament għall-politika tiegħu dwar il-kunflitti ta' interess;

8.  Jitlob lil dawk l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni li daħħlu kodiċijiet ta' kondotta, inkluż lill-Parlament, biex jintensifikaw il-miżuri tagħhom ta' implementazzjoni, bħalma huma l-verifiki tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji;

9.  Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-Uffiċċju jista' jkollhom rwol importanti fl-ottemperanza fir-rigward tat-trasparenza, r-responsabbiltà u l-integrità; jistieden lill-Uffiċċju jinkludi kapitolu standard dwar dawk il-komponenti fir-rapport annwali tiegħu;

10.  Jinnota l-ħolqien ta' għodda ta' kollaborazzjoni li sservi bħala pjattaforma interna għall-iskambju u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni, l-aħjar prattiki u l-għarfien espert, sabiex il-ħidma tal-korpi preparatorji titmexxa b'mod aktar effiċjenti;

11.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Uffiċċju huwa impenjat li jtejjeb is-sit web tiegħu u jagħmlu aktar faċli għall-utenti; jinnota, barra minn hekk li, skont il-pjan ta' komunikazzjoni tiegħu, l-Uffiċċju stabbilixxa kont uffiċjali fuq Twitter u stazzjon fuq YouTube;

Kontrolli interni

12.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-istandards ta' kontroll intern rilevanti kollha ġew adottati mill-Kumitat ta' Tmexxija tiegħu; jinnota, madankollu, li l-implimentazzjoni tal-istandards ta' kontroll intern għadha mhijiex kompluta; jistieden lill-Uffiċċju jirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-progress li jsir f'dan ir-rigward;

13.  Jinnota li l-Uffiċċju żviluppa gwida dettaljata dwar il-ġestjoni tar-riskju sabiex jistabbilixxi u jimplimenta proċess sistematiku tal-ġestjoni tar-riskju; jilqa' l-fatt li din il-gwida ġiet żviluppata bl-appoġġ tal-ENISA;

14.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Uffiċċju wettaq l-ewwel eżerċizzju ta' awtovalutazzjoni tar-riskju fi ħdan il-qafas tal-ftehim dwar il-livell ta' servizz (FLS) bejn l-Uffiċċju u l-ENISA għall-kondiviżjoni tal-funzjoni ta' Assistent Koordinatur ta' Kontroll Intern; jinnota li t-tmexxija tal-Uffiċċju eżaminat l-eżitu tal-eżerċizzju u identifikat ir-riskji li għandhom jiġu inklużi fir-reġistru tar-riskju;

Awditjar intern

15.  Jinnota li fl-2014 l-eżerċizzju ta' awditjar tas-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) iffoka fuq is-segwitu tar-rieżami limitat tal-2013 bl-għan li jivvaluta l-istat ta' konformità mal-istandards ta' kontroll intern; jinnota li l-IAS għalaq tnejn minn18-il rakkomandazzjoni abbażi ta' riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni; jinnota, barra minn hekk, li l-IAS eżamina 16-il rakkomandazzjoni miftuħa li fadal matul is-segwitu u kkonkluda li 14-il rakkomandazzjoni ġew implimentati kompletament;

Kummenti oħra

16.  Jieħu nota tal-fatt li d-dispożizzjonijiet tal-baġit tal-2014 għal kontribuzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles ("EFTA") li għandhom status ta' osservatur fil-BEREC ma mmaterjalizzawx fin-nuqqas ta' ftehimiet mal-pajjiżi tal-EFTA; jirrikonoxxi l-fatt li l-baġit tal-2015 tal-Uffiċċju ġie korrett kif xieraq; jistieden lill-Uffiċċju biex jibqa' prudenti meta jiġi biex ibassar il-kontribuzzjonijiet relatati mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-pajjiżi tal-EFTA;

o
o   o

17.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016(13) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 27.
(2) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 27.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
(5) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 27.
(8) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 27.
(9) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(10) ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
(11) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(12) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
(13) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2016)0159.


Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
PDF 434kWORD 90k
Deċiżjoni
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2170(DEC))
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0084/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2170(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta taċ-Ċentru(7),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(8) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata liċ-Ċentru fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea(10), u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(11),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0084/2016),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2170(DEC))

Il-Parl