Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2121(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0295/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0295/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0401

Usvojeni tekstovi
PDF 316kWORD 48k
Utorak, 25. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Sigurnost institucija (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2016, koji je Komisija donijela 30. lipnja 2016. (COM(2016)0310),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 koje je Vijeće usvojilo 11. listopada 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu istog dana (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Parlamenta predsjedniku Komisije od 7. lipnja 2016., a posebno njegov stavak 3.,

–  uzimajući u obzir svoju izjavu o primjeni točke 27. Međuinstitucionalnog sporazuma koja je dio zajedničkih zaključaka donesenih 14. studenoga 2015. u okviru postupka mirenja za proračun za 2016.,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0295/2016),

A.  budući da su zbog nedavnih terorističkih napada institucije Unije preispitale svoje sigurnosne potrebe i pritom utvrdile da su dodatni resursi potrebni u 2016. godini;

B.  budući da je stoga nacrtom izmjene proračuna br. 3/2016 predloženo da se proračun za sigurnost u europskim školama, Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, Sudu Europske unije, Europskom revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj službi za vanjsko djelovanje poveća za ukupni iznos od 15,8 milijuna EUR;

C.  budući da se, konkretno, nacrtom izmjene proračuna br. 3/2016 želi uspostaviti 35 dodatnih stalnih radnih mjesta za zapošljavanje dodatnog sigurnosnog osoblja u Europskom parlamentu; budući da ta radna mjesta treba zadržati u proračunu za 2017. te ih izuzeti iz cilja smanjenja osoblja za 5 % s obzirom na to da je riječ o novoj djelatnosti; budući da Parlament u potpunosti poštuje svoju izjavu o smanjenju osoblja za 5 % koja je priložena zajedničkim zaključcima o proračunu za 2016.;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 3/2016 koji je podnijela Komisija;

2.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016;

3.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 48, 24.2.2016.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti