Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2121(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0295/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0295/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0401

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 43k
2016. október 25., Kedd - Strasbourg
A 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az intézmények biztonsága
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Az Európai Parlament 2016. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Az Intézmények biztonsága (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. június 30-án elfogadott, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0310),

–  tekintettel a Tanács által 2016. október 11-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  tekintettel a Parlament elnökének a Bizottság elnökéhez intézett, 2016. június 7-i levelére, különösen annak 3. bekezdésére;

–  tekintettel az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatára, amely a 2016. évi költségvetésre vonatkozó egyeztetési eljárás keretében 2015. november 14-én elfogadott együttes következtetések részét képezi;

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0295/2016),

A.  mivel a legújabb terrortámadások arra késztették az uniós intézményeket, hogy 2016-ban felülvizsgálják a biztonsági igényeiket és azonosítsák a további erőforrások iránti igényeiket;

B.  mivel a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet következésképpen a biztonságra vonatkozó költségvetés összesen 15,8 millió EUR összeggel való növelését javasolja az Európai Iskolák, az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a Bíróság, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében;

C.  mivel a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetnek különösen 35 további állandó álláshely létrehozása a célja, hogy az Európai Parlamentbe további biztonsági személyzetet lehessen felvenni; mivel ezeket az álláshelyeket a 2017. évi költségvetésben fenn kell tartani, és tekintetükben nem szabad érvényesíteni az 5%-os létszámcsökkentési célkitűzést, mivel ezek új tevékenységet jelentenek; mivel a Parlament teljes mértékben tiszteletben tartja az 5%-os létszámcsökkentésről szóló, a 2016. évi költségvetésre vonatkozó együttes következtetésekhez csatolt nyilatkozatát;

1.  tudomásul veszi a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

2.  jóváhagyja a 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 48., 2016.2.24.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat