Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2121(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0295/2016

Testi mressqa :

A8-0295/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 25/10/2016 - 7.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0401

Testi adottati
PDF 330kWORD 48k
It-Tlieta, 25 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, adottat b'mod definittiv fil-25 ta' Novembru 2015(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(3),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(4),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit emendatorju Nru 3/2016 adottat mill-Kummissjoni fit-30 ta' Ġunju 2016 (COM(2016)0310),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016 adottata mill-Kunsill fil-11 ta' Ottubru 2016 u li ntbagħtet lill-Parlament fl-istess ġurnata (12600/2016 – C8-0409/2016),

—  wara li kkunsidra l-ittra tal-President tal-Parlament lill-President tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2016, b'mod partikolari l-paragrafu 3 tagħha;

—  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tal-punt 27 tal-Ftehim Interistituzzjonali li hija parti mill-konklużjonijiet konġunti li ntlaħqu fil-qafas tal-proċess ta' konċiljazzjoni għall-baġit tal-2016 fl-14 ta' Novembru 2015;

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0295/2016),

A.  billi l-attakki terroristiċi riċenti wasslu lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jirrevedu l-ħtiġijiet tagħhom ta' sigurtà u biex jidentifikaw il-ħtieġa ta' riżorsi addizzjonali fl-2016;

B.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016 għaldaqstant jipproponi li l-baġit għas-sigurtà jiżdied b'ammont totali ta' EUR 15,8 miljun għall-Iskejjel Ewropej, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

C.  billi, b'mod partikolari, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016 għandu l-għan li joħloq 35 post tax-xogħol permanenti addizzjonali għar-reklutaġġ ta' aġenti tas-sigurtà addizzjonali fil-Parlament Ewropew; billi dawn il-postijiet tax-xogħol għandhom jinżammu fil-baġit tal-2017 u għandhom jiġu eżentati mill-mira ta' tnaqqis fil-persunal ta' 5 %, peress li dawn jikkorrispondu għal attività ġdida; billi l-Parlament jirrispetta bis-sħiħ id-dikjarazzjoni tiegħu dwar tnaqqis ta' 5 % tal-persunal annessa mal-konklużjonijiet konġunti dwar il-baġit tal-2016;

1.  Jieħu nota tal-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016, kif imressaq mill-Kummissjoni;

2.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 3/2016 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) ĠU L 48, 24.2.2016.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza