Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2274(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0286/2016

Внесени текстове :

A8-0286/2016

Разисквания :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0402

Приети текстове
PDF 607kWORD 65k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение
P8_TA(2016)0402A8-0286/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (2015/2274(INI))

Европейският парламент,

—  като има предвид съвместното изявление, направено от заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, и министърът на външните работи на Иран, Мохамад Джавад Зариф, на 16 април 2016 г. в Техеран,

—  като взе предвид Резолюция 2231 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно споразумението във връзка с ядрената програма на Иран от 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-специално резолюциите от 10 март 2011 г. относно подхода на ЕС към Иран(1), от 14 юни 2012 г. относно положението с етническите малцинства в Иран(2), от 17 ноември 2011 г. относно Иран — неотдавнашни случаи на нарушения на правата на човека(3) и от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран(4),

—  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; като взе предвид годишните доклади на ЕС за правата на човека,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно годишните доклади на ЕС за правата на човека;

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание(5),

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран от 10 март 2016 г., последните му изявления от 20 май и 8 юни 2016 г., в които се изразява загриженост във връзка с лишаването от свобода на защитници на правата на човека и скорошната вълна на подбуждане на омраза срещу бахайската общност, както и доклада на генералния секретар на ООН от 3 март 2016 г. относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран,

—  като взе предвид Резолюция 70/173 на Общото събрание на ООН относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран, A/RES/70/173, приета на 17 декември 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини от 14 октомври 2015 г. относно екзекуцията на непълнолетен правонарушител в Иран и от 20 май 2016 г. относно осъждането на иранската правозащитничка Наржес Мохамади,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0286/2016),

A.  като има предвид, че след Споразумението във връзка с ядрената програма на Иран и вътрешнополитическите събития в Иран се създаде възможност за реформи в страната и за подобряване на нейните отношения с Европейския съюз;

Отношения между ЕС и Иран

Политически диалог

1.  Счита, че Съвместният всеобхватен план за действие (СВПД), известен още като Споразумението във връзка с ядрената програма на Иран, е забележително постижение за многостранната, и в частност за европейската дипломация, което трябва не само да доведе до чувствително подобряване на отношенията ЕС-Иран, но също и да насърчи стабилността в целия регион; счита, че понастоящем всички страни носят отговорност за осигуряване на неговото строго и цялостно прилагане; приветства създаването на съвместната комисия, съставена от представители на Иран и на E3/ЕС+3 (Китай, Франция, Германия, Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховния представител/заместник-председател); напълно подкрепя върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност в нейната роля на координатор на съвместната комисия, създадена по силата на СВПД, и счита, че стриктното и цялостно изпълнение на СВПД продължава да бъде от първостепенно значение;

2.  Приветства посещението на върховния представител/заместник-председател Могерини и седем членове на Комисията в Иран на 16 април 2016 г. като важна стъпка към създаването на амбициозна програма за двустранните отношения между ЕС и Иран в области от взаимен интерес; отбелязва, че няколко изявления на Комисията и делегации на ЕС в Иран — последната от които включваше заместник-председателя/върховен представител и седем членове на Комисията — поставят акцент върху търговските и икономическите връзки;

3.  Припомня, че решението на Съвета за вдигане на всички свързани с ядрения въпрос санкции срещу Ислямска република Иран в резултат на изпълнението на ангажиментите от страна на Иран по Съвместния всеобхватен план за действие позволява възстановяване на отношенията с Иран и ще създаде възможности и ползи и за двете страни, разкривайки потенциал за отваряне на иранския пазар за европейските предприятия; припомня, че Иран има голямо, сравнително високо образовано и младо население, че има един от най-разнородните по своя състав БВП в региона, че се нуждае от инвестиции и че е потенциален пазар за висококачествени европейски стоки;

4.  Приветства отварянето на отношенията с Иран; изтъква, че развитието на отношенията между ЕС и Иран следва да напредва ръка в ръка с изпълнението на ядреното споразумение/СВПД; припомня, че съгласно споразумението в случай на неизпълнение от страна на Иран е възможно повторно въвеждане на санкции; насърчава подновяването на отношенията между ЕС и неговите държави членки и Иран, при което и двете страни работят в тясно сътрудничество по двустранни и многостранни въпроси за гарантиране на повече стабилност в региона и ефективно изпълнение на споразумението във връзка с ядрената програма; счита, че отношенията между ЕС и Иран следва да бъдат развити чрез многопластов диалог, включващ политически, дипломатически, икономически, академични, технически и междуличностни контакти, които включват представители на гражданското общество, НПО и защитници на правата на човека; подкрепя установяването на отношения между ЕС и Иран от взаимна полза за двете страни, които да се основават на реалистична оценка на общите интереси и различия, с оглед насърчаване на постепенното разрастване на сътрудничеството в атмосфера на изграждане на доверие, на първо място в полза на народите на Иран и ЕС; подкрепя в този контекст ангажимента на Европейския съюз за подновен ангажимент по отношение на Иран, въз основа на „диалог от четири елемента“: широкообхватен диалог; сътрудничество в областите, в които Иран и ЕС имат общи интереси; критичен, открит и откровен диалог в области, в които Иран и ЕС изразяват несъгласие, но търсят допирни точки; и като цяло е конструктивен по дух и на практика;

5.  Приветства институционалните промени, извършени в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в отговор на резултатите на СВПД, и по-специално създаването на работна група за Иран в ЕСВД с цел координиране на различните сфери на дейност по всички въпроси, свързани с Иран; приветства стъпките, предприети от ЕСВД за създаването на делегация на ЕС в Техеран, за което се призоваваше в предишни резолюции на ЕП, тъй като това ще позволи на ЕС да работи с иранските органи и ще направи възможно по-доброто познаване на ЕС в обществото, да противодейства на недоразуменията и да изгражда нарастващо сътрудничество между ЕС и Иран; във връзка с това подчертава, че търговията и инвестициите са от компетентността на ЕС и че създаването на делегация на ЕС в Техеран ще улесни сътрудничеството между ЕС и Иран в областта на търговията, образованието, културата, правата на човека и устойчивото развитие на околната среда и ще има съществен принос за изпълнението на очакванията на двете страни; подчертава, че „Евронюз“ на фарси в бъдеще следва също да бъде важен медиен мост между Европейския съюз и публиката, която говори фарси;

6.  Припомня, че ЕС и Иран са взели решение да решават въпросите от общ интерес по конструктивен начин; призовава стратегията на ЕС за възстановяване на връзките с Иран да се основава първоначално на мерки за изграждане на доверие в технически области, които биха създали положителни прецеденти в съвместната работа между ЕС и Иран и биха могли да проправят пътя за по-съществено дългосрочно сътрудничество;

7.  Настоява, че е важно да се развива парламентарното измерение на отношенията между ЕС и Иран, като част от стратегията за възстановяване на взаимното доверие; във връзка с това отново изразява своята подкрепа за предложението, обсъдено между Парламента и иранския парламент, за междупарламентарен диалог по въпросите на борбата с тероризма, като признание за общите предизвикателства, свързани с радикализирането в Иран, целия Близък изток и в самия ЕС; приветства подновения политически диалог между ЕС и Иран, включително по въпросите на правата на човека; насърчава развитието на диалог по въпросите на правата на човека в бъдеще, който да включва представители на съдебната система, силите за сигурност и гражданското общество; признава, че въпреки че се наблюдава съмнение и недоверие от двете страни, между много държави членки и Иран съществува също така дълга история и че Иран демонстрира амбиция да поддържа добри отношения с ЕС, което предоставя потенциал за отношения, основани на взаимно доверие и уважение; признава сложността на вътрешнополитическата ситуация в самия Иран и отново заявява, че ЕС няма за цел да се намесва във вътрешните политически решения в тази държава или в която и да било друга държава, но се стреми към сътрудничество, основано на взаимното зачитане на международните стандарти и принципи; счита, че пълно нормализиране на отношенията може да настъпи, успоредно с продължаващото изпълнение на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), само чрез редовен и устойчив диалог и че непосредствен приоритет следва да бъде разширяването на обхвата на отношенията между ЕС и Иран в области, в които е налице общо съгласие за това; въпреки това счита, че крайната цел трябва да бъде създаването на партньорство между Иран и ЕС;

8.  Подчертава категоричното, принципно и дългосрочно противопоставяне на Европейския съюз срещу смъртното наказание във всички случаи и при всички обстоятелства, и подчертава още веднъж, че премахването на смъртното наказание е ключова цел на политиката на ЕС в областта на правата на човека; продължава да изразява остро неодобрение във връзка с честото прилагане на смъртното наказание в Иран; разглежда намаляването на прилагането на смъртното наказание като основна цел в рамките на политическия диалог; призовава за незабавен мораториум върху изпълнението на смъртни присъди в Иран; отбелязва, че повечето екзекуции са за престъпления, свързани с наркотици; разбира предизвикателството пред Иран като един от основните транзитни пътища за наркотици в света, като 86 % от опиума в световен мащаб се залавя на негова територия; въпреки това счита, че посредством ангажимент по проблемите, свързани със смъртното наказание, като прилагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, и срещу лица под 18-годишна възраст, които нарушават доброволно поетите от Иран международни ангажименти по силата на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, би могло да се осигури обща програма за решаване на този въпрос; призовава членовете на иранския парламент като първа стъпка към преразглеждането на член 91 от Наказателния кодекс от 2013 г. да премахнат смъртното наказание за лица под 18 години; отбелязва внасянето на закон в иранския парламент, който, ако бъде приет, ще намали от смъртно на доживотно наказанието за престъпления, свързани с наркотици, ако не е приложено насилие; отбелязва, че ако бъде приет, законът може значително да намали броя на екзекуциите в Иран;

9.  Подчертава, че премахването на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, би довело до драстично намаляване на броя на екзекуциите (до 80 % според прогнози на Иран); призовава за сътрудничество между ЕС и Иран в областта на борбата срещу незаконната търговия с наркотици като начин за решаване на въпроса с екзекуциите в държавата, като в същото време се гарантира спазване на правата на човека; призовава Комисията да предостави техническа помощ и помощ за изграждане на административен капацитет, насочени към укрепване на принципите на правовата държава в Иран, включително чрез насърчаване на реформа в съдебната система, за да се подобри отчетността и да се предоставят алтернативи на лишаването от свобода и смъртното наказание; призовава Комисията да гарантира, че техническата или друга помощ, предлагана на Иран, не се използва за извършване на нарушения на правата на човека;

Търговски и икономически въпроси

10.  Отбелязва заявената цел от Иран за постигане на годишен темп на растеж от 8 %; счита, че европейските инвестиции са от ключово значение, за да може Иран да постигне тази цел; подчертава факта, че Европейският съюз няма да пречи на законната стопанска дейност с Иран, нито на работещите с Иран международни дружества или финансови институции, стига те да спазват всички приложими закони; подчертава, че за да може Иран да реализира своя икономически потенциал, той ще трябва да предприеме стъпки за създаване на прозрачна икономическа среда, която благоприятства международните инвестиции, и да вземе мерки за борба с корупцията на всички равнища, по-специално по отношение на спазването на препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), в които се разглеждат въпроси като спирането на потока на финансови средства към терористични организации; призовава ЕС да подкрепи изцяло усилията на Иран в този процес, по-специално чрез подкрепа на дейността за изработване на двустранно инвестиционно споразумение между ЕС и Иран;

11.  Подчертава, че търговията и подновеният достъп до основаната на правила световна търговска система предоставят възможност за преодоляване на изолацията на Иран и че търговията би могла да бъде важен инструмент за укрепване на политическия диалог и стимулиране на сътрудничеството между държавите в региона, с оглед ускоряване на регионалното развитие и увеличаване на заетостта и стабилността в по-широкия регион;

12.  Отбелязва, че Иран е втората по мащаб икономика в Близкия изток, с номинален БВП, който се оценява на 397 милиарда щатски долара през 2015 г.; освен това отбелязва, че търговията на ЕС с Иран в момента възлиза на около 8 милиарда щатски долара и се очаква в следващите две години да нарасне четирикратно; припомня, че някога ЕС беше основният търговски партньор на Иран, и смята, че той следва да се стреми да си върне тази позиция; подкрепя разрастването на търговските отношения на ЕС с Иран и призовава ЕС да развива търговското, финансовото и икономическото си сътрудничество с Иран в интерес на подобряване на условията на живот и работа на иранските граждани и повишаване на регионалното развитие; счита, че разширяването на търговията и инвестициите с Иран може да допринесе в дългосрочен план за насърчаване на мира и стабилността в целия регион, ако ЕС потърси възможности за регионални инвестиционни схеми, например в областта на енергетиката и транспортните връзки;

13.  Изразява становището, че въпреки сключването на много договори с европейски дружества, Иран не е в състояние да изпълнява своите ангажименти поради липса на ликвидност, което означава, че процесът на отваряне на Иран се намира в порочен кръг;

14.  Отбелязва, че Иран е най-голямата икономика в света извън СТО; подкрепя желанието на Иран да се присъедини към СТО; отбелязва, че настоящият мандат на ЕС за водене на преговори за споразумение за търговия и сътрудничество с Иран е остарял; призовава Комисията да проучи възможностите за укрепване на връзките в областта на търговията и инвестициите с цел по-голямо доближаване на Иран към правилата на СТО и защита на европейските инвестиции; подчертава, че една официална рамка за преговори ще позволи на ЕС да използва максимално предимствата, които има като най-големия интегриран пазар и икономически блок и да създаде форум за обмен и диалог; призовава ЕС да проучи възможността за възобновяване на преговорите за присъединяване на Иран към Световната търговска организация (СТО), тъй като членството в СТО ще доведе до по-нататъшна либерализация на иранската икономика за постигане на растеж, ще постави страната в рамките на глобалната, основана на правила система и ще предостави механизъм за подкрепа на необходимите икономически реформи с Иран и за търсене на отговорност от Иран във връзка с изпълнението на поетите международни ангажименти; призовава Комисията да използва тези преговори като възможност да настоява за ключови реформи в областта на трудовите права, основани на основните конвенции на МОТ; изразява загриженост във връзка със забавянето на назначаването на председател на работната група по присъединяването на Иран към СТО; призовава Комисията да упражни в пълна степен влиянието си за незабавното отстраняване на тази пречка и за започване на процеса на присъединяване на Иран към СТО; счита, че, за да бъде завършен процеса на присъединяване, Иран следва да бъде изваден от списъка за публично оповестяване на FATF;

15.  Счита, че липсата на свобода на изразяване на мнение онлайн, системното наблюдение и контрол на трафика в интернет и липсата на цифрови свободи е пречка за търговията с Иран, както и нарушение на правата и свободите на хората; подчертава потенциала на отворения и сигурен интернет в Иран за развитието на цифровата икономика; повтаря своя призив за ефективен европейски режим на контрол върху износа за предотвратяване на използването на изделия и технологии с двойна употреба за нарушения на правата на човека и срещу ЕС;

16.  Подчертава освен това значението на това Иран да развива икономически и търговски отношения с регионалните участници при надлежно спазване на правилата на СТО, с оглед формиране на сплотен икономически и търговски блок; посочва, че ЕС може да предостави своя експертен опит и подкрепа за развитието и изграждането на този регионален диалог;

17.  Счита, че вдигането на свързаните с ядрения въпрос икономически и финансови санкции на ЕС и международната общност, както е посочено в СВПД, е важен фактор, който показва, че ЕС е изпълнил своите ангажименти по отношение на Иран, и същевременно демонстрира желанието за засилване на икономическото сътрудничество от взаимна икономическа изгода; отбелязва обаче, че докато повечето икономически и финансови санкции вече са вдигнати, други остават в сила и не са засегнати от споразумението във връзка с ядрената програма; призовава ЕС да ангажира търговските дружества със седалище в ЕС да гарантират пълна прозрачност на дейностите си в Иран; призовава да се обърне специално внимание на качеството, както и на количеството на инвестициите, както и за инициатива за оценка на съответствието на новите инвестиции с ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, подобна на оценката, извършена след отмяната на санкциите срещу Мианмар/Бирма; отбелязва, че ефективното прилагане на насоки за корпоративна социална отговорност е от изключително значение за положителния ефект на развитието на търговските отношения между ЕС и Иран върху иранското общество като цяло;

18.  Припомня правната несигурност, която произтича за дружествата от ЕС, желаещи да инвестират в Иран, от първичните санкции на САЩ и факта, че сделките се извършват в долари, което излага на риск постигането на очакваните в съответствие със СВПД икономически ползи за иранския народ; настоява върху необходимостта да се обърне внимание на този и други финансови въпроси в съответствие с препоръките на FATF, за да се създадат необходимата яснота и правна сигурност за дружествата от ЕС, извършващи дейност в Иран; призовава за промяна в подхода към търговията с Иран; призовава еврото да стане валутата за сделките с Иран, за да не могат органите на САЩ да налагат санкции, както направиха в миналото по отношение на някои европейски банки; подкрепя тесен диалог със САЩ, за да се гарантира приемственост на търговския обмен и европейските инвестиции в Иран;

19.  В същото време подчертава, че от съществено значение за реализирането на икономическия потенциал на Иран е да се положат по-сериозни усилия за осигуряване на благоприятна среда за международни инвестиции; във връзка с това призовава Иран да гарантира прозрачността на финансовия си сектор и да се бори с корупцията и прането на пари в съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF); приветства плана за действие на иранското правителство въз основа на препоръките на FATF, както и техническите срещи, проведени между ЕС и ирански официални лица на 12 юли, които са насочени към предприемане на необходимите реформи в тази насока;

20.  Приветства положителните резултати, вече постигнати от СВПД, като например увеличаване с 43 % на търговията между Иран и ЕС през първите три месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г., факта, че 30 ирански банки са свързани отново със SWIFT, както и положителното въздействие на СВДП за засилване на тенденцията за намаляване на инфлацията и лихвените проценти в Иран; приветства факта, че все по-голям брой малки европейски банки вече извършват дейност в Иран, улеснявайки кредитирането на МСП; призовава за отделянето на специално внимание на ролята на МСП от Европа и Иран за развитието на търговските отношения;

21.  Приветства факта, че иранското правителство се стреми да привлича чуждестранни инвестиции, като потребност от преки чуждестранни инвестиции съществува във всички основни сектори на икономиката; отбелязва, че през следващите 10 години вероятно ще са необходими инвестиции в инфраструктура в размер на повече от 1 трилион долара, което създава възможности за европейските предприятия, включително в сферите на енергетиката, автомобилостроенето и самолетостроенето; приветства факта, че след подписването на СВПД 180 търговски делегации са посетили Техеран, включително от 15 държави — членки на ЕС, като знак за нарастващия интерес към икономическите отношения с Иран; призовава ЕС и неговите държави членки да проучат възможностите за използване на експортни кредитни гаранции за засилване на търговията, финансирането на проекти и инвестициите в Иран; подкрепя положителния резултат от сключването на споразуменията между иранското правителство и Airbus и Boeing като допълнителна мярка за изграждане на доверие след приемането на СВПД;

Отраслово сътрудничество

22.  Отбелязва, че Иран има вторите по обем залежи на газ в света и четвъртите по обем залежи на нефт; счита, че сътрудничеството в областта на енергетиката може да изиграе значителна роля за диверсификацията на източниците на енергийни доставки за ЕС и намаляването на енергийната зависимост на държави членки от един единствен доставчик, като по този начин допринесе за енергийната сигурност на ЕС; счита, че вдигането на икономическите санкции има потенциала значително да увеличи разходите за нефтената и газовата промишленост, както и за други сектори на икономиката, които ще извлекат ползи от инвестициите и достъпа до нови технологии; призовава европейските предприятия да инвестират в иранския енергиен сектор; призовава по-специално ЕС да подкрепи разработването на технологии за ВПГ в Иран; изразява убеденост, че инвестициите на ЕС в Иран трябва да бъдат изцяло в съответствие с дългосрочните ангажименти на ЕС за декарбонизация;

23.  Отбелязва, че понастоящем повече от половината от енергийните нужди на домакинствата в Иран се покриват от природния газ; подчертава големия потенциал на развитието на възобновяеми енергийни източници в Иран, държава със средно 300 дни слънцегреене годишно, и приблизителен производствен капацитет, който по оценки е равностоен на 13 пъти общото потребление на енергия на Иран; призовава Комисията да подкрепи развитието на възобновяемите енергийни източници в Иран като принос за диверсификацията на енергийния микс на страната;

24.  Призовава Иран да се присъедини към инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) и за енергийно сътрудничество между ЕС и Иран, което да се основава последователно на целта за подобряване на екологичните и социалните, както и икономическите ползи за народите на Иран и на ЕС;

25.  Подчертава, че Иран е изправен пред множество предизвикателства в областта на околната среда, включително недостиг на вода и деградация на земите, и че възползвайки се от пълния потенциал на икономическото сътрудничество, ЕС следва да помогне на Иран в опазването на околната среда и насърчаването на устойчиво в екологично отношение развитие; призовава за сътрудничество в областта на околната среда по отношение на управлението на опазването на водите, включително подкрепа на Иран за спасяването на езерото Урмия, борбата с опустиняването, сеизмичното наблюдение, както и отговор на замърсяването на въздуха и управлението на отпадъците; изразява особена загриженост във връзка с нивата на замърсяване на Каспийско море и настоятелно призова за активна подкрепа от страна на ЕС и държавите членки на усилията на иранското правителство да спре драматичното влошаване на положението; приветства факта, че иранските екологични НПО са създали партньорства с други НПО в региона; приветства тяхното участие в конвенцията на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и в Розмарската конвенция; призовава Комисията да подпомага иранските НПО в разработването на проекти за управление на участието;

26.  Счита, че регионалният диалог и регионалното сътрудничество по екологични въпроси между Иран и неговите съседи са належащи за решаването на такива предизвикателства като замърсяването на въздуха, недостига на вода и опустиняването; подчертава, че ЕС следва да подпомага подобно регионално сътрудничество като важна мярка за изграждане на доверието и да надгражда върху доброто желание на участниците в региона да се възползват от европейския опит в тази област;

27.  Отбелязва проучвания, в които се твърди, че ядрената енергия е може би неконкурентна в Иран, поради ниските запаси от уран и разходите за неговия добив; въпреки това призовава Комисията да проучи потенциала на гражданското сътрудничество с Иран в областта на ядрената енергетика, в съответствие с ангажимента, поет в рамките на СВПД, и да насърчи Иран да подпише Конвенцията за ядрена безопасност; приветства предложението на някои ирански служители относно установяването на регионален диалог по въпросите на безопасността и сигурността на ядрените програми с граждански цели;

28.  Подчертава потенциала за сътрудничество в областта на авиационната безопасност, предоставяне на техническа помощ и достъп до необходимите компоненти, така че ирански дружества да бъдат извадени от европейския черен списък;

29.  Отбелязва факта, че в Иран намират убежище 3 милиона афганистански граждани, само 950 000 от които имат законен статут на бежанци в Иран, което прави Иран една от основните държави на прием на бежанци; приветства допълнителните 6,5 милиона евро финансиране от ЕС в подкрепа на Иран в областта на образованието и здравеопазването за афганското население в страната; подчертава необходимостта да се предприемат конкретни мерки, които да защитават правата на човека на афганистанските мигранти и афганистанските бежанци в Иран, включително правото им на справедлив процес и равенство пред закона; счита, че сътрудничество ЕС-Иран в управлението на бежанците може да засили взаимното разбиране, да насърчи подобряването на зачитането на международното право и правата на човека на самите търсещи убежище лица и бежанци, както и да допринесе за разрешаването на конфликти с цел да се намалят причините за настоящите и бъдещите потоци от бежанци; счита, че сътрудничество ЕС-Иран в управлението на бежанците следва да подобри благосъстоянието на бежанците в Иран и да предотврати трафика на хора; счита, че сътрудничеството между ЕС и Иран следва да включва и всеобхватен диалог по въпросите на миграцията, особено относно политическите и законодателните подходи и приоритети във връзка със законната и незаконната миграция, търсещите убежище и бежанците както на национално, така и на регионално равнище;

30.  Потвърждава, че — при оценки, според които повече от 60% от населението е под 30 годишна възраст — младото, добре образовано и технологично напреднало население в Иран и неговото динамично общество могат да предоставят конкретни възможности за насърчаване на междуличностните контакти с граждани на ЕС, основани на принципите на взаимност и уважение; счита, че програмите за младежки обмен са сред най-успешните дейности за сближаване на обществата и културите; следователно приветства нарасналия брой студенти от Иран по програмата „Еразмус Мундус“ в европейските университети като начин за борба с погрешните възприятия и стереотипите; призовава за засилване на сътрудничеството в областта на образованието, научните изследвания и иновациите чрез увеличаване на обмена на студенти и изследователи, включително сътрудничеството между университети, в областта, наред с другото, на околната среда, възобновяемите енергийни източници, правосъдието, правата на човека и доброто управление; призовава Комисията да увеличи бюджета за студенти от Иран по програмата „Еразмус Мундус“; приветства семинарите, които се проведоха наскоро в Техеранския университет, за повишаване на осведомеността относно потенциалните ползи, които иранските университети могат да извлекат от участието си в „Хоризонт 2020“; призовава иранското правителство да назначи национален координатор по „Хоризонт 2020“, който да предоставя техническа помощ и консултации на иранските университети във връзка с кандидатстването за проекти по линия на „Хоризонт 2020“; призовава Комисията да проучи възможността за подобряване на улесненията за ирански учени и изследователи с цел образование и обучение в европейски университети; призовава за създаване на програма на ЕС за съвместна работа между учени и студенти от Иран, държавите от ССПЗ и Европа с цел изучаване на опита и поуките от регионалната интеграция в Европа;

31.  Изразява сериозна загриженост във връзка с арестите на лица с двойно европейско и иранско гражданство при влизането им в Иран и подчертава, че тези арести възпрепятстват възможностите за междуличностни контакти; призовава иранските органи да позволят на представителите на иранската диаспора в Европа да пътуват безопасно до държавата си на раждане;

Регионална сигурност

32.  Подчертава значителното влияние, което различните народи и култури на Иран са упражнявали в продължение на хилядолетия, включително в Европа; отбелязва, че поради своето географско местоположение, размера на населението и икономиката си, своите запаси от нефт и природен газ и влиянието си в региона, Иран е основен фактор в Близкия изток и Персийския залив; подчертава, че иранските стратегически интереси ще бъдат обслужени най-добре чрез възстановяване на регионалната стабилност и че тяхното преследване не може и не следва да бъде в конкуренция с другите големи участници в региона;

33.  Счита, че Споразумението във връзка с ядрената програма на Иран дава възможност за сътрудничество при разрешаването на кризата със сигурността в региона; счита, че Иран може и следва да играе стабилизираща роля в региона; счита, че целият регион може да се възползва от нормализирането на отношенията с Иран; счита, че статутът на Иран като основен регионален участник следва да го насърчи да упражнява стабилизираща роля в региона; подчертава, че прегледът на Европейската политика за съседство (ЕПС), представен на 18 ноември 2015 г., предвижда включването на трети държави, съседни на партньорски държави на ЕС по линия на политиката за съседство, в разширена рамка за сътрудничество; следователно насърчава създаването на тематични рамки с оглед изготвяне на предложения за сътрудничество между Съюза, държавите — партньори по линия на южното съседство, и ключовите регионални участници като Иран по регионални въпроси като сигурността, енергетиката, както и управлението на бежанците;

34.  Призовава всички държави от региона, и по-специално Саудитска Арабия и Иран, да се въздържат от враждебната реторика, която подхранва конфликти, от действия и подкрепа за враждебни, въоръжени групировки в региона, включително военното крило на Хизбула и Ал-Нусра; изразява загриженост относно нарастващата милитаризация в региона, разбиран в по-широк смисъл, и подкрепя усилията за осигуряване на по-голям контрол върху оръжията, неразпространението на ядрените оръжия, борбата с тероризма, като същевременно отчита легитимните опасения в областта на отбраната, но в контекста на един стремеж за насърчаване на пълното зачитане на суверенитета на всички държави в региона; изразява загриженост относно разработването от страна на Иран на изпитвания за балистични ракети, което, въпреки че не представлява нарушение на СВПД, е в противоречие с духа на Резолюция 2231 (2015) на Съвета за сигурност на ООН;

35.  Счита, че политическият диалог между ЕС и Иран следва да призове Иран и другите основни участници в региона да играят конструктивна роля в решаването на политическите кризи в Ирак, Йемен, Сирия, Ливан и Афганистан въз основа на спазването на международното право и суверенитета на посочените държави; призовава за модел на дипломацията на ЕС, който да се основава по-скоро на политически приоритети, отколкото на религиозна идентичност, както и на принципа на гарантиране на зачитането, безопасността и сигурността на хората във всички държави от Близкия изток, включително Израел и палестинския народ, с цел да се насърчи един по-стабилен и по-хармоничен Близък изток; счита сътрудничеството между ЕС и Иран в борбата срещу тероризма и агресивния екстремизъм в региона за важна част от политическия диалог;

36.  Счита, че не може да има решение на конфликтите в Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив без участието на всички страни на масата на преговорите; приветства следователно ангажимента на Иран в преговорите за мир в Сирия чрез участието му в Международната група за подкрепа на Сирия; изразява обаче съжаление, че приносът на Иран до момента не е довел до чувствително подобряване на положението и призовава Иран да даде принос най-малко за по-нататъшно улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ, за да се увеличи защитата на цивилното население от нападения, и за продължаване на търсенето на трайно решение на конфликта; отбелязва в този контекст, че режимът на Асад в Сирия става все по-зависим от Иран за своето оцеляване, и затова призовава иранските органи да използват своите лостове и да доведат конфликта в Сирия до мирен край;

37.  Приветства готовността на Иран да подкрепя настоящите усилия за постигане на стабилност в Ирак и настоятелно го призовава да поеме съществена роля в прекратяването на сектантското насилие, и призовава за допълнителни усилия за поставянето на всички милиции, действащи в страната, под ръководството на иракското правителство, така че да бъдат представени всички интереси; подчертава, че ЕС и Иран са изправени пред общи врагове в лицето на Даиш, Ал-Кайда, Ал-Нусра и други подобни посочени от Съвета за сигурност на ООН терористични организации, които се вдъхновяват от екстремистки извращения на исляма; приветства иранския принос в борбата срещу ИДИЛ/Даиш, включително ранната му подкрепа за регионалното кюрдско правителство в Ербил, и признава решителния му принос в Ирак, чрез който беше спряно настъплението на ИДИЛ/Даиш и бяха възвърнати територии, подложени на джихадистки тероризъм; изразява за сметка на това загриженост поради зачестилите сведения за пускането на свобода на висши кадри на Ал-Кайда; отбелязва споразумението между Иран и Австралия за обмен на разузнавателни данни относно борбата срещу ИДИЛ/Даиш;

38.  Счита, че регионалните съперничества са основополагащ фактор за конфликтите в няколко страни от региона; изразява особена загриженост по повод на разрастването на сектантското насилие в региона и подчертава необходимостта от трайно и цялостно дипломатическо ангажиране на ЕС за преодоляване на вътрешната динамика на конфликта чрез дългосрочна подкрепа за помирение между различни етноси и религиозни течения; отбелязва със загриженост влошаващата се битка между Иран и Саудитска Арабия за политическо и религиозно влияние и предупреждава за нейните последствия за решаването на конфликта и сигурността в Близкия изток и извън него; счита, че политиката на сближаване между Иран и Саудитска Арабия и конструктивното сътрудничество между тях са особено важни за намаляване на напрежението в региона, като курс към намиране на решения за решаване на въоръжените конфликти в Ирак, Сирия и Йемен и произтичащите от тях миграционни потоци, както и за справяне с първопричините за тероризма и екстремизма, които са заплаха за региона, както и за Европейския съюз и извън него; призовава за активна дипломация на ЕС за намаляване на напрежението между Техеран и Рияд, включително за изграждане на доверие, гражданска дипломация и мерки за намаляване на напрежението, насочени към възобновяване на саудитско-иранските дипломатически отношения, като първа стъпка за нормализирането на техните отношения; призовава ЕС да работи съвместно със САЩ и Русия за тази цел и, по-специално, в подкрепа на разработването на нова регионална инфраструктура за сигурност, която да взема предвид възприятията за заплаха от страна на Иран и Саудитска Арабия и легитимните им опасения относно сигурността и да предоставя гаранции за сигурност както на Иран, така и на страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив; подчертава, че сътрудничеството в областта на морската сигурност в Персийския залив, включително подписването на харта за свобода на корабоплаването, би могло да бъде първата мярка за изграждане на доверие за нарастване на регионалното доверие и сътрудничество;

39.  Категорично осъжда многократните призиви на иранския режим за унищожение на Израел и политиката на режима за отричане на Холокоста;

Социално-икономически въпроси, принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека

40.  Счита, че иранското революционно наследство и неговото учредяване като ислямска държава, както и основните различия между Иран и ЕС що се отнася до техните политически и институционални системи, не трябва да бъдат пречка за откритост и откровен и пряк диалог и за намиране на обща позиция по въпроси, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; призовава Ислямската република да разшири пространството за политически плурализъм; подчертава, че иранският парламент е про-реформистки и про-европейски и същевременно счита, че резултатите от изборите за парламент и съвет на експертите, проведени през февруари 2016 г., отразяват волята на иранския народ, предоставят възможност за по-задълбочено ангажиране с Европейския съюз и неговите държави членки, което следва да доведе до конструктивни отношения, както и до възможност за вътрешни икономически, политически и социални реформи; призовава Иран да позволи напълно провеждането на честни и свободни избори в съответствие с международните стандарти;

41.  Отбелязва, че Иран е станал по-отворен, понеже се нуждае от помощ, за да задоволи нуждите на своите граждани и да задържи младите и образовани хора в страната, което е важно за нейната стабилност;

42.  Отбелязва със загриженост, че Иран е държавата с най-много изпълнения на смъртни присъди на глава от населението в света; подчертава, че премахването на смъртното наказание за престъпленията, свързани с наркотици, би намалило драстично броя на екзекуциите; приветства в това отношение възможността новоизбраният Меджлис да разгледа законодателство, което да изключи някои престъпления, свързани с наркотици, от списъка на престъпленията, наказуеми със смъртно наказание;

43.  Отбелязва, че приетият през 2013 г. Ислямски наказателен кодекс дава по-голяма свобода на съдиите и че ратифицирането от страна на Иран на Конвенцията на ООН за правата на детето забранява екзекуциите на малолетни и непълнолетни правонарушители и позволява на всички непълнолетни правонарушители, осъдени на смърт преди 2013 г., да искат повторно разглеждане на делото; призовава Иран да гарантира, че тази забрана се прилага изцяло и че всички съответни нарушители са информирани за посоченото право; призовава Иран да обяви мораториум върху смъртното наказание;

44.  Призовава освен това Иран да оказва пълно съдействие на всички механизми на ООН по правата на човека и да работи за прилагане на изложените в този контекст препоръки, включително в универсалния периодичен преглед, като даде възможност на международните организации за правата на човека на провеждат своите мисии; това развитие ще допринесе за по-доброто приемане на Иран от европейското общество подчертава факта, че иранското правителство повиши чрез диалог своята ангажираност със специалните процедури на ООН; призовава правителството на Иран да предприеме действия по съществените безпокойства, изтъкнати в докладите на специалния докладчик на ООН и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в страната, както и по конкретните призиви за действие от резолюциите на Общото събрание на ООН;

45.  Призовава ЕСВД и Комисията да подкрепят създаването на среда, позволяваща правилното и независимо функциониране на организациите на гражданското общество; подчертава колко е важно в контекста на отношенията между ЕС и Иран да се отстояват насоките на ЕС за правата на човека, включително по отношение на защитниците на тези права;

46.  Призовава Иран да зачита, защитава и изпълнява изцяло ангажиментите си съгласно Конституцията на Ислямска република Иран, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за правата на детето и Международния пакт за икономически, социални и културни права, като зачита правото на свобода на изразяване както онлайн, така и офлайн, правото на мнение, сдружаване и мирно събиране, правото на свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията и гарантира — законовото и практическо — упражняване от страна на неговите граждани на техните индивидуални, социални и политически права без дискриминация или преследване въз основа на пол, език, религия, политически или други убеждения, национален, етнически или социален произход, пол, сексуална ориентация или друг статус, както е предвидено в посочените инструменти; посочва, че това включва основното право на равенство пред закона, както и правото на равен достъп до образование, здравеопазване и възможности за професионална реализация;

47.  Приветства реформите, извършени по силата на новия наказателнопроцесуален кодекс, но изразява сериозна загриженост, че той не предлага в пълна степен международните надлежни процедурни гаранции; призовава Иран да извърши преразглеждане на наказателнопроцесуалния кодекс от 2014 г. и да осигури включването на гаранции за справедлив съдебен процес; призовава Иран да преразгледа и измени законодателството, за да гарантира, че показания, изтръгнати чрез изтезание, малтретиране или други форми на принуда, не се приемат като доказателства в наказателните производства и че всички твърдения за изтезание или друго малтретиране, доведени до знанието на органите, се разследват автоматично;

48.  Призовава за освобождаването на всички политически затворници; призовава Иран да освободи лишените от свобода граждани на ЕС, които са били задържани или осъдени в съдебен процес, несъответстващ на международните стандарти, сред които: 58-годишната Назак Афшар, задържана от март 2016 г., 76-годишния Камал Форуги, задържан от май 2011 г., 65-годишната Хома Худфар, задържана от юни 2016 г. и 37-годишната Назанин Загари-Ратклиф, задържана от април 2016 г.;

49.  Признава съществуването на голямо разнообразие от вероизповедания и убеждения в Иран; отбелязва, че някои религиозни малцинства и техните основни религиозни свободи са официално защитени от конституцията на Ислямска република Иран; при все това изразява загриженост относно нарасналия брой на задържани лица от миноритарни религиозни общности или поради техните убеждения; призовава иранските органи да гарантират пълното зачитане и законовата закрила на правата на религиозните и етническите малцинства и за разширяване на свободата на вероизповедание;

50.  Отбелязва напредъка на иранските жени в областта на образованието, науката и изследванията, илюстриран от факта, че повечето студенти в иранските университети са жени; насърчава ЕС и неговите държави членки да продължават да повдигат въпроси, свързани с равенството между половете, в двустранното си сътрудничество с иранските органи; призовава за пълно равенство между половете чрез мерки за отстраняване на съществуващата правна и практическа дискриминация срещу жените и за гарантиране на равно участие на жените на пазара на труда и във всички аспекти на икономическия, културния, социалния и политическия живот; приветства опитите за изготвяне на закон за закрила на жените от насилие и се надява, че новоизбраният парламент ще разгледа законодателство, което изцяло криминализира насилието срещу жени, в т.ч. домашното насилие и съпружеското изнасилване;

51.  Приветства обещанието на кампанията на президента Рохани да представи Харта за правата на гражданите, както и неговите изявления за насърчаване на правата на етническите малцинства; счита, че хартата следва да се основава на международните задължения на Иран в областта на правата на човека и да бъде в пълно съответствие с тях; подчертава важността на зачитането на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт за предоставяне на необходимата правна сигурност, която е необходима за осъществяването на преки чуждестранни инвестиции, но преди всичко е в интерес на самия ирански народ; призовава съдебната система да гарантира свободен и справедлив процес и на заподозрените да се предоставя достъп до адвокат; призовава ЕСВД и Комисията да работят заедно с иранските органи в области като съдебната реформа и реформата на системата на затворите, включително условията на задържане, отчетността на управлението, зачитането на принципите на правовата държава, свободата на словото, всеобщите права на човека и основни свободи на гражданите, както и борбата срещу корупцията;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Иран, Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и ЕСВД.

(1) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 163.
(2) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 102.
(3) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 157.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0339.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0348.

Правна информация - Политика за поверителност