Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0340(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0269/2016

Indgivne tekster :

A8-0269/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0414

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 47k
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg
Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  der henviser til udtalelse af 22. maj 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0721),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0269/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 271 af 19.9.2013, s. 116.
(2) Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik