Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0340(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0269/2016

Teksty złożone :

A8-0269/2016

Debaty :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Głosowanie :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0414

Teksty przyjęte
PDF 388kWORD 47k
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg
Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2016 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0721),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0269/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 116.
(2) Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności