Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0340(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0269/2016

Texte depuse :

A8-0269/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Voturi :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0414

Texte adoptate
PDF 241kWORD 47k
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 octombrie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0721),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0269/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 116.
(2) Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate