Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0340(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0269/2016

Predkladané texty :

A8-0269/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0414

Prijaté texty
PDF 247kWORD 41k
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0721),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0269/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 116.
(2) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia