Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0141(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0293/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0293/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0415

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 38k
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***II
P8_TA(2016)0415A8-0293/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. lokakuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (08795/2/2016 – C8‑0364/2016),

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0267),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0293/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2)Hyväksytyt tekstit 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö