Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2202(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0264/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0264/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0419

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 41k
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0264/2016),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2016 ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0264/2016),

1.  hyväksyy ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0264/2016),

A.  ottaa huomioon, että ENIAC-yhteisyritys, jäljempänä ’yhteisyritys’, perustettiin 20. joulukuuta 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tutkimusstrategia nanoelektroniikan alan keskeisen osaamisen kehittämiseksi eri sovellusaloilla;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksestä tuli taloudellisesti itsenäinen heinäkuussa 2010;

C.  toteaa, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat unioni, jota edustaa komissio, sekä Belgia, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ja AENEAS-järjestö (Association for European Nanoelectronics Activities);

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 450 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

E.  huomauttaa, että AENEAS osallistuu yhteisyrityksen juoksevien kulujen rahoitukseen enintään 30 000 000 eurolla ja osakasvaltioiden on osallistuttava juoksevien kulujen kattamiseen luontoissuorituksin ja suorittamalla rahoitusosuuksia, joiden kokonaismäärä on unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen;

F.  ottaa huomioon, että yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL-yhteisyritys) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 26. kesäkuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty ajanjaksolta 1. tammikuuta 2014–26. kesäkuuta 2014 annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä ajanjaksolta 1. tammikuuta 2014–26. kesäkuuta 2014 antanut neljäntenä peräkkäisenä vuonna varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitetuissa, hankekuluilmoitusten tarkastamista koskevissa hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys ei ole arvioinut kansallisilta rahoitusviranomaisilta saatujen, päätökseen saatettujen hankkeiden kuluja koskevien tarkastuskertomusten laatua; panee lisäksi merkille, että kun kolmen kansallisen rahoitusviranomaisen tarkastusstrategiat oli arvioitu, ei kyetty päättelemään, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla; toteaa tämän johtuneen kansallisten rahoitusviranomaisten erilaisista menetelmistä, joiden vuoksi yhteisyritys ei voinut laskea painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa; panee samoin merkille, että ECSEL-yhteisyritys vahvisti, että sen kansallisia varmistusjärjestelmiä koskevan laajan arvioinnin mukaan järjestelmät voivat taata kohtuullisen suojan yhteisyrityksen osakkaiden taloudellisille eduille;

4.  panee merkille, että ECSEL-yhteisyritys pyysi kansallisilta rahoitusviranomaisilta todisteita siitä, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja toteaa, että määräaikaan eli 30. kesäkuuta 2016 mennessä 76 prosenttia kansallisista rahoitusviranomaisista, joilta oli pyydetty todisteita ja joiden osuus ARTEMIS-yhteisyrityksen ja yhteisyritysten kokonaismenoista on 96,79 prosenttia, toimitti vaaditut asiakirjat ja vahvisti, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

5.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 2 356 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 76 500 250 euroa maksumäärärahoja;

6.  panee merkille, että yhteisyrityksen mukaan kansallisia varmistusmenettelyjä on tutkittu huhtikuuhun 2015 saakka niiden maiden osalta, jotka saivat 54,2 prosenttia yhteisyrityksen avustuksista; on ilahtunut yhteisyrityksen aikomuksesta jatkaa näitä toimia siten, että voidaan kattaa 92,7 prosenttia kaikista yhteisyrityksen myöntämistä avustuksista; pitää myönteisenä yhteisyrityksen vahvistusta siitä, että kansalliset menettelyt tarjoavat kohtuullisen varmuuden tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö