Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2196(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0275/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0275/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 18

Szavazatok :

PV 27/10/2016 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0421

Elfogadott szövegek
PDF 345kWORD 48k
2016. október 27., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás
P8_TA(2016)0421A8-0275/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. október 27-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2016. április 28-i határozatára(3), valamint a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 33. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 34. o.
(3) HL L 246., 2016.9.14., 438. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. október 27-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2016. április 28-i határozatára(3), valamint a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 33. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 34. o.
(3) HL L 246., 2016.9.14., 438. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. október 27-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

1.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: Számvevőszék) a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet és a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2014-es költségvetés 1 168 800 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 567 600 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a kifizetési előirányzatoké pedig 88,5% volt; megjegyzi azonban, hogy az eredeti 2014-es költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány csak 73% volt;

3.  tudomásul veszi, hogy az ITER-projekt előtt álló jelenlegi kihívások nyomán az ITER-szervezet új főigazgatója olyan cselekvési tervet mutatott be az ITER tanácsának, amely célzott intézkedéseket tartalmaz a jelenleg a projekt fejlesztésének útjában álló akadályok megoldására; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozást illetően az új megbízott igazgató a közös vállalkozásra vonatkozó, az ITER-szervezet cselekvési tervét nagyban támogató cselekvési tervet készített; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás megbízott igazgatója 2015 márciusában bemutatta a cselekvési tervet a közös vállalkozás igazgatótanácsának, amely teljes mértékben támogatta azt, valamint hogy a közös vállalkozás cselekvési terve több szempontból kiegészíti az ITER-szervezet cselekvési tervét és további fejlesztéseket határoz meg a közös vállalkozás saját működése tekintetében; megállapítja, hogy az ellenőrzés idején még folyamatban volt a két cselekvési terv végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedések meghatározása; megjegyzi továbbá, hogy 2015 márciusa óta az ITER-szervezet és a közös vállalkozás végrehajtja és szorosan nyomon követi e cselekvési terveket, és azok várhatóan előrelépéseket fognak eredményezni; kéri e cselekvési tervek végrehajtásáról szóló jelentés időben történő előterjesztését;

4.  üdvözli az ITER tanácsának 2016. június 15–16-i ülésén meghozott következtetéseit, amelyek megerősítették, hogy az ITER-projekt most a helyes irányba halad oly módon, amely lehetővé fogja tenni az ütemtervre és a járulékos költségekre vonatkozó megbízható, valószerű és részletes javaslattételt a First Plasmáig, jóváhagyták az ITER-projekt frissített integrált ütemtervét, amely a First Plasma időpontjául 2025 decemberét tűzi ki, kimondták, hogy a projekt eddigi összes mérföldkövének időben vagy határidő előtt történő sikeres lezárása az ITER-szervezet és a nemzeti ügynökségek azon közös képességének pozitív jelzése, hogy továbbra is a frissített integrált ütemtervnek megfelelően teljesítsenek, valamint hangsúlyozták, hogy a fokozottan hatékony döntéshozatalról tett tanúbizonyság, a kockázatok jobb megértése és a kötelezettségvállalások szigorú betartása ismételten megalapozza az az iránti bizalmat, hogy az ITER-projekt fenn fogja tartani jelenlegi lendületét;

5.  üdvözli az ITER tanácsának azon álláspontját, hogy a First Plasma révén az alapvető elemekre való kiemelt összpontosításnak hatékonyan csökkentenie kellene az ITER-projektben rejlő kockázatokat, és hogy a frissített integrált ütemterv technológiai szempontból a legmegvalósíthatóbb utat jelenti a First Plasma felé, amely a Tokamak és a támogató létesítmények kulcsfontosságú szerelési és üzembe helyezési szakaszának lezárását fogja jelenteni;

6.  megjegyzi, hogy az ITER tanácsának 2015. november 18–19-i ülésén felállított mérföldkövek elérése jól halad előre, és a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (a továbbiakban: F4E) a számára 2016-ra kitűzött hat mérföldkő közül négyet már teljesített;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás székhelyének bérlésével kapcsolatos kérdés megoldódott, mivel a spanyol kormány a jelenlegi székhelyre vonatkozó hosszú távú bérleti szerződést és a jelenlegi irodaterület egy újabb emelettel történő bővítését ajánlotta fel; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsa 2016. június 29–30-i ülésén tudomásul vette az F4E irodáira vonatkozó hosszú távú bérleti szerződés megkötését a Spanyol Királyság és az épület tulajdonosa között, és jóváhagyta a közös vállalkozás rendelkezésére álló irodaterület felújítására vonatkozó terveket;

8.  tudomásul veszi a személyzeti szabályzat részleges végrehajtását, és arra ösztönzi a közös vállalkozást, hogy folytassa a fennmaradó rendelkezések végrehajtását; üdvözli, hogy 2016. január 1-jén hatályba lépett a közös vállalkozás új pénzügyi szabályzata és annak új végrehajtási szabályai; elismeri, hogy a közös vállalkozás elfogadta a fúziós/nem fúziós alkalmazás munkadefinícióját, amely megkönnyíti a szerződéseken belül keletkező szellemi tulajdonjogok kizárólagos felhasználására vonatkozó hatály kialakítását.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat