Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2956(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1159/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Afstemninger :

PV 27/10/2016 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0422

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 50k
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg
Situationen i det nordlige Irak/Mosul
P8_TA(2016)0422RC-B8-1159/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 Situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 27. februar 2014 om situationen i Irak(1), af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal(2), af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(3), af 12. marts 2015 om ISIS/Da'esh' nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere(4), og af 4. februar 2016 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Da'esh(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra Da'esh, af 14. december 2015 om Irak, af 16. marts 2015 om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIS/Da'esh, af 20. oktober 2014 om ISIS/Da'esh-krisen i Syrien og Irak, af 30. august 2014 om Irak og Syrien, af 14. april 2014 og 12. oktober 2015 om Syrien og af 15. august 2014 om Irak,

–  der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–  der henviser til resolution 2091 (2016) "Udenlandske krigere i Syrien og Irak", der blev vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 27. januar 2016,

–  der henviser til det ministerielle møde om stabiliseringen af situationen i Mosul, hvor 22 lande, FN, EU og Den Arabiske Liga trådte sammen under fælles ledelse af Frankrig og Irak, som blev holdt i Paris den 20. oktober 2016 med det formål at udforme en plan for beskyttelse af civile, uddele bistand og tage fat på spørgsmål om regering af områder, der for nylig er blevet befriet fra ISIS/Daesh,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol af 1998 og dens bestemmelser om jurisdiktion for så vidt angår folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den irakiske hær med støtte fra den samlede koalition mod ISIS/Daesh, den kurdiske regionalregerings peshmerga-styrker og de såkaldte folkelige mobiliseringsstyrker har iværksat en operation for at befri Iraks næststørste by, Mosul, og en lang række byer og landsbyer, der er beliggende i "Mosul-korridoren", fra ISIS/Daesh;

B.  der henviser til, at ISIS/Daesh har indført et meget strengt styre i Mosul; der henviser til, at indbyggere, som det er lykkedes at flygte, for nylig har rapporteret, at folk sulter og er desperate efter at blive befriet;

C.  der henviser til, at Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar samt regionen som helhed har været det oprindelige hjemland for kristne (kaldæere/syrisk kristne/assyrere), yazidier, sunni- og shiaarabere, kurdere, shabaker, turkmenere, kakkaier, sabean-mandæere og andre, hvor de – til trods for perioder med ekstern vold og forfølgelse – har boet i århundreder i en ånd af generel pluralisme, stabilitet og indbyrdes samarbejde frem til begyndelsen af dette århundrede og ISIS'/Daesh's besættelse af store dele af regionen i 2014;

D.  der henviser til, at Mosul længe har været en multietnisk by, hvor et sunniarabisk flertal har levet side om side med kaldæere/syrisk kristne/assyrere, kurdere, yazidier, shabaker, kakkaier og turkmenere (shiamuslimer og sunnimuslimer); der henviser til, at områderne omkring byen også har tradition for etnisk-religiøs mangfoldighed, hvor de kristne er koncentreret på Ninive-sletten, yazidierne omkring Sinjar-bjergene og de muslimske turkmenere i Tal Afar; der henviser til, at antallet af kristne i Irak i 2003 var på over 1,5 millioner, men at dette tal er faldet til under 200 000-350 000 i dag, hvoraf mange lever i fattigdom; der henviser til, at tilstedeværelsen af kristne og andre mindretal i Irak traditionelt set har haft en stor social betydning ved at have bidraget til den politiske stabilitet, og der henviser til, at udryddelse af disse mindretal i regionen vil have en forstærkende, destabiliserende virkning;

E.  der henviser til, at Parlamentet, som den 4. februar 2016 anerkendte, at ISIS/Daesh begår folkedrab mod kristne og yazidier samt mod andre religiøse og etniske mindretal, har fået følgeskab af Europarådet, USA's udenrigsministerium, USA's kongres, Det Forenede Kongeriges parlament, det australske parlament og andre nationer og institutioner med hensyn til at anerkende, at de grusomheder, som ISIS/Daesh begår mod religiøse og etniske mindretal i Irak, omfatter krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

F.  der henviser til, at omkring 3,3 mio. irakere i henhold til kontoret for De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har måttet forlade deres hjem siden 2014 på grund af krig, og at mere end 1,5 millioner mennesker i Mosul er i overhængende risiko for at blive fordrevet som en direkte følge af operationen for at generobre område;

G.  der henviser til, at UNHCR har fem lejre åbne og er klar til at modtage 45 000 mennesker på flugt fra Mosul og fra de omkringliggende områder, og til, at organisationen planlægger at have i alt elleve lejre åbne i de kommende uger med en kapacitet på op til 120 000 mennesker, såfremt der kan stilles arealer til rådighed i sikre områder, som ikke ligger i nærheden af frontlinjerne; der henviser til, at UNHCR's kriseresponsbudget for Mosul på nuværende tidspunkt er finansieret med godt 38 %; der henviser til, at der er behov for finansiering – ikke blot i forbindelse med de indledende forberedelser – men også med henblik på at håndtere de omfattende fordrivelser, som kan strække sig over hele vinteren;

H.  der henviser til, at de fornødne sikkerhedsmæssige betingelser bør sikres for alle dem, der har været tvunget til at forlade deres hjemland eller er blevet tvangsfordrevet, med henblik på at gennemtrumfe deres ret til at vende tilbage til deres hjemstavn så hurtigt som muligt;

I.  der henviser til, at Samarbejdsrådet under partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak afholdt sit andet møde i Bruxelles den 18. oktober 2016 for at drøfte Iraks umiddelbare udfordringer i tilknytning til den humanitære situation og med hensyn til stabilisering; der henviser til, at EU hidtil har ydet 134 mio. EUR i humanitær støtte til Irak, heraf 50 mio. EUR til Mosul;

J.  der henviser til vigtigheden af at sikre beskyttelsen af alle befolkningsgrupper, herunder kaldæere/syrisk kristne/assyrere og andre udsatte grupper på Ninive-sletten;

K.  der henviser til, at artikel 2 i den irakiske forfatning sikrer fuld religionsfrihed og religionspraksis for alle borgere;

L.  der henviser til, at artikel 125 i den irakiske forfatning garanterer "administrative, politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige rettigheder for de forskellige nationaliteter, såsom turkmenere, kaldæere, assyrere og alle andre grupper"; der henviser til, at den irakiske premierminister, Haider al-Abadi, den 15. april 2015 erklærede, at "hvis vi ikke decentraliserer, vil landet falde fra hinanden. For mig er der ingen begrænsninger for decentralisering";

M.  der henviser til, at størst mulig selvstændighed og sikring af beskyttelsen af samfundene på Ninive-sletten, i Tal Afar og Sinjar inden for rammerne af Republikken Irak ville genoprette og opretholde de grundlæggende menneskerettigheder, herunder ejendomsrettigheder, for de oprindelige folk i regionen;

1.  støtter energisk den operation, som Irak har indledt for at befri Mosul fra ISIS/Daesh; betragter denne operation som en afgørende del af de igangværende globale bestræbelser på at tilføje ISIS/Daesh et varigt nederlag; udtrykker sin tillid til, at Irak vil vinde denne kamp mod en fælles fjende og befri Mosul og andre dele af landet fra ISIS/Daesh;

2.  udtrykker på ny sin fulde støtte til Iraks uafhængighed, territoriale integritet og suverænitet og landets ret til at tage de nødvendige skridt til bevarelse heraf;

3.  er bekymret over de nylige spændinger mellem regionale aktørere; opfordrer til at respektere Iraks territoriale integritet og suverænitet fuldt ud og til at afstå fra gennemføre militære aktioner i Irak uden den irakiske regerings samtykke; understreger betydningen af at fremme dialogen mellem Irak og landene i regionen med henblik på at opbygge et mere sikkert Mellemøsten;

4.  minder om, at de irakiske myndigheder skal tage konkrete skridt til at sørge for civiles sikkerhed under felttoget, herunder ved at have nøje hånd i hanke med militserne og ved at træffe alle realistiske forholdsregler for at undgå civile tab og menneskerettighedskrænkelser under fremstødet; fremhæver, at de indsatte styrker skal efterleve folkeretten om humanitære regler og menneskerettigheder under operationerne;

5.  udtrykker sin støtte til Republikken Irak og dets folk med hensyn til at anerkende oprettelsen af en politisk, social og økonomisk levedygtig og bæredygtig provins for så vidt angår Ninive-sletten og regionerne Tal Afar og Sinjar i overensstemmelse med de lovlige ønsker om regional selvstændighed, som landets oprindelige folk giver udtryk for;

6.  understreger, at de fordrevne, oprindelige folks ret til at vende tilbage til deres hjem på Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar – hvoraf mange er internt fordrevne i Irak – bør være en politisk prioritet for den irakiske regering, der støttes af EU, dets medlemsstater og det internationale samfund; understreger, at disse oprindelige folk med støtte fra Iraks regering og den kurdiske regionale regering bør have genoprettet deres grundlæggende menneskerettigheder fuldt ud, herunder deres ejendomsrettigheder, som bør gå forud for alle ejendomsrettigheder, som påberåbes af andre;

7.  understreger, at de oprindelige samfund på Ninive-sletten, i Tal Afar og Sinjar – kristne (kaldæere/syrisk kristne/assyrere), yazidier, turkmenere og andre – har ret til sikkerhed, beskyttelse og regional selvstændighed inden for den føderale struktur i Republikken Irak;

8.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold og de massehenrettelser, som begås af ISIS/Daesh i Irak; udtrykker sin dybe bekymring over de vedvarende rapporter om ISIS'/Daesh's brug af børn, ældre, kvinder og sårbare personer som skjold mod de igangværende militære befrielsesaktioner, som finder sted i det nordlige Irak;

9.  noterer sig FN's humanitære koordinators advarsel om, at der mangler tilstrækkelig finansiering i lyset af en eventuel humanitær nødsituation i et hidtil uhørt omfang som følge af Mosul-offensiven; bifalder EU's engagement i Irak, navnlig dets seneste humanitære indsats og fjernelsen af improviserede eksplosive anordninger, som er afgørende for, at flygtninge og internt fordrevne personer kan få mulighed for hurtigt at vende tilbage; opfordrer ikke desto mindre indtrængende EU og dets medlemsstater til at optrappe bestræbelserne på stabilisering af de befriede områder;

10.  opfordrer indtrængende den irakiske regering og sine internationale partnere om at gøre det til en prioritet at sikre en fredelig løsning på spørgsmål vedrørende Republikken Iraks omstridte interne grænser;

11.  opfordrer alle konfliktens parter til at overholde den humanitære folkeret under og efter fjendtlighederne og til under konflikten at overholde proportionalitets-, distinktions- og forsigtighedsprincipperne; opfordrer indtrængende alle konfliktens parter til at åbne humanitære korridorer for at gøre det muligt for civilbefolkningen at flygte fra konflikten og hjælpe dem hermed for at undgå, at de fanges i Mosul og bruges af ISIS/Daesh som menneskelige skjolde, for at sørge for adgang til sikkerhed og humanitær bistand og garantere bistand til og beskyttelse af civile under sikkerhedsundersøgelsen i overensstemmelse med nationale og internationale standarder, navnlig for at sikre, at familier ikke adskilles, og at børn ikke udsættes for fare, samt til at etablere en FN-mekanisme for tredjepartsovervågning; opfordrer navnlig til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at børn og deres familier beskyttes mod bombeangreb, og for at minimere antallet af ofre og beskytte civil infrastruktur, navnlig skoler og hospitaler;

12.  opfordrer indtrængende alle de forskellige aktører, der kæmper mod ISIS/Daesh i Irak, til at indgå i et holdbart, langsigtet og inklusivt politisk samarbejde og dialog med henblik på at skabe grundlaget for et fremtidigt Irak, som er frit for radikale og ekstremistiske bevægelser; opfordrer EU og dets medlemsstater, den globale koalition mod ISIL, det internationale samfund og internationale aktører til at arbejde sammen med den nationale og de regionale regeringer i Republikken Irak hen imod en bæredygtig sikkerhedsaftale for så vidt angår Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar;

13.  opfordrer Den Europæiske Union, De Forenede Nationer og hele det internationale samfund til at arbejde sammen med de nationale og regionale myndigheder i Republikken Irak med henblik på at overvåge reintegrationen af alle irakere og af alle etniske og religiøse mindretal, som er blevet fordrevet;

14.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne og det internationale samfund til at give deres praktiske og diplomatiske støtte til en bæredygtig og inklusiv struktur for regionen i postkonfliktfasen med særlig henvisning til muligheden for, at en selvstændig provins, herunder Ninive-sletten, Sinjar og Tal Afar, repræsenteres af regionens oprindelige folk i politisk henseende; gentager, at det er vigtigt at inddrage trosbaserede organisationer i en koordineret humanitær indsats, navnlig for de fordrevne etniske og religiøse mindretal;

15.  tilskynder EU og dets medlemsstater og det internationale samfund til at tilbyde teknisk bistand til den irakiske regering i forbindelse med gennemførelsen af beslutningen om at gøre Ninive-sletten til en provins i overensstemmelse med regeringens afgørelse af 21. januar 2014, og til at støtte yderligere decentralising ved også at oprette provinser i Tal Afar og Sinjar og støtte de nye provinsers administrationers bestræbelser på at nå deres fulde potentiale;

16.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at tilbyde sin mellemkomst i forbindelse med forhandlingerne med den kurdiske regionalregering og Iraks regering i tiden efter befrielsen med henblik på at sikre, at de etniske minoritetsgrupper i regionen, navnlig kristne (kaldæere/syrisk kristne/assyrere), yazidier, turkmenere, shabaker og kakkaier tildeles deres legitime rettigheder og inddrages i en ny administrativ struktur for at forebygge udbrud af nye konflikter;

17.  tilskynder EU's medlemsstater til i samarbejde med den irakiske regering at tilføje lokale sikkerhedsstyrker til listen over styrker, der er berettiget til at modtage bistand; mener, at de lokale sikkerhedsstyrker bør omfatte lokale styrker, der er forpligtede til at beskytte stærkt udsatte etniske og religiøse mindretalsgrupper på Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar samt andetsteds mod jihadisme- og salafismetruslen;

18.  minder om, at beskyttelse af civiles liv og overholdelse af den humanitære folkeret udgør en politisk hovedhjørnesten for forsoning og udvikling og er den eneste måde, hvorpå had og splittelse kan bekæmpes, og at det er afgørende ikke at give næring til yderligere spændinger mellem befolkningsgrupper og at skabe grundlaget for et stabilt og velstående Irak;

19.  opfordrer indtrængende den irakisk-ledede militære koalition til at tage alle nødvendige skridt til at bevare beviserne for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af ISIS/Daesh, for at sikre ansvarlighed;

20.  understreger den afgørende betydning af en rettidig og effektiv tilvejebringelse af sikkerhed, gennem ruter, der reelt er sikre, og hvor beskyttelsen kan opretholdes, herunder gennem minerydning og genindførelse af retsstaten samt grundlæggende tjenesteydelser som sundhedspleje, elektricitet og uddannelse i de befriede områder; advarer om, at manglende evne til at levere grundlæggende tjenesteydelser, sikkerhed og en langsigtet strategi for håndtering af de underliggende årsager samt en indsats til fremme af den sociale samhørighed kan føre til en genopblussen af de ekstremistiske kræfter; opfordrer derfor til en stærk sammenhæng mellem humanitær bistand og udviklingssamarbejde for at sikre kontinuitet i bistanden fra humanitær bistand til stabilisering, resiliens og udvikling i Irak;

21.  understreger Mosuls betydning for hele Irak og opfordrer til repræsentation af mindretallene i en ny Mosul-administration; understreger etniske og religiøse mindretals legitime ret til politisk deltagelse og til at få genetableret deres ejendomsrettigheder; opfordrer til fredelig sameksistens og fuld respekt for rettighederne for de forskellige etniske og religiøse mindretal, som historisk set har været stærkt repræsenteret og har levet fredeligt side om side – navnlig yazidier i Sinjar-bjergene, kaldæere, syrisk kristne og assyrere på Ninive-sletten og turkmenere i Tal Afar og i dele af Kirkuk-provinsen; og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at fordrevne flygtninge kan vende sikkert tilbage;

22.  opfordrer indtrængende den irakiske regering til med støtte fra EU og dets medlemsstater til at tilvejebringe midler til at rydde miner i tidligere ISIS/Daesh-kontrollerede områder og til at samarbejde med lokale råd, der repræsenterer mindretal, om at tilsikre en velfungerede koordination, og at der undgås forsinkelser, der ville kunne forhindre flygtninge og internt fordrevne personer i at vende tilbage;

23.  understreger, at det er nødvendigt fortsat at bekæmpe den yderligere spredning i og uden for regionen af islamistisk-jihadistiske ideologier, herunder salafistisk jihadisme, der tjener som teologisk og politisk inspiration til ISIS/Daesh's forbrydelser, også efter befrielsen af Mosul; opfordrer EU's medlemsstater til at presse på for at indbringe de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som ISIS/Daesh's krigere har begået i Irak, Syrien, Libyen og andre steder, for Den Internationale Straffedomstol;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Iraks regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, den regionale regering i Kurdistan og De Forende Nationers generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.
(2) EUT C 234 af 28.6.2016, s. 25.
(3) EUT C 310 af 25.8.2016, s. 35.
(4) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 113.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0051.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik