Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2956(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1159/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0422

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 46k
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne
P8_TA(2016)0422RC-B8-1159/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016 Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Irakin tilanteesta(1), 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta(2), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa(3), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Isisin/Da´eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamista hyökkäyksistä ja kaappauksista(4) ja 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman niin kutsutun Isisin/Da´eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta(5),

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 Syyriaa ja Irakia sekä Isisin/Da´eshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta, 14. joulukuuta 2015 Irakista, 16. maaliskuuta 2015 Syyriaa ja Irakia sekä Isisin/Da´eshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta, 20. lokakuuta 2014 Isisin/Da´eshin aiheuttamasta kriisistä Syyriassa ja Irakissa, 30. elokuuta 2014 Irakista ja Syyriasta, 14. huhtikuuta 2014 ja 12. lokakuuta 2015 Syyriasta ja 15. elokuuta 2014 Irakista annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä varapuheenjohtaja / korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 27. tammikuuta 2016 hyväksytyn päätöslauselman 2091 (2016) Syyrian ja Irakin vierastaistelijoista,

–  ottaa huomioon Mosulin vakauttamista käsitelleen 20. lokakuuta 2016 Pariisissa pidetyn 22 valtion, YK:n, EU:n ja Arabiliiton ministeritason kokouksen, jossa puhetta johtivat yhdessä Ranska ja Irak ja jonka tavoitteena oli laatia siviilien suojelemista, avun jakamista ja Isisin/Da´eshin käsistä juuri vapautettujen alueiden hallintoa koskeva suunnitelma,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön vuodelta 1998 ja sen määräykset toimivallasta kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja hyökkäysrikosten yhteydessä,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Irakin armeija on käynnistänyt maailmanlaajuisen Isisin/Da'eshin vastaisen liittoutuman sekä Kurdistanin aluehallituksen ja puolisotilaallisten PMF‑joukkojen tuella operaation Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin ja monien Mosulin käytävässä sijaitsevien kaupunkien ja kylien vapauttamiseksi Isisiltä/Da´eshilta;

B.  toteaa, että Isis/Da´esh on asettanut Mosuliin äärimmäisen ankaran hallinnon; ottaa huomioon, että pakenemaan onnistuneet kaupungin asukkaat ovat kertoneet äskettäin ihmisten näkevän nälkää ja odottavan malttamattomasti vapautusta;

C.  ottaa huomioon, että Niniven tasanko, Tal Afar ja Sindžar sekä koko laajempi alue ovat olleet kristittyjen (kaldealaiset/syyrialaiset/assyrialaiset), jesidien, sunni- ja šiia-arabien, kurdien, šabakien, turkmeenien, kaka’i-vähemmistön, sabianisti-mandeanistien ja muiden kotiseutuja, ja he ovat eläneet siellä vuosisatoja yleisen moniarvoisuuden, vakauden ja yhteisöjen välisen yhteistyön hengessä huolimatta äärimmäisen väkivallan ja vainon jaksoista aina tämän vuosisadan alkuun asti ja siihen saakka, kun Isis/Da´esh miehitti suuren osan alueesta vuonna 2014;

D.  toteaa, että Mosul on ollut pitkään monietninen kaupunki, jossa sunniarabien enemmistö on elänyt rinnakkain kaldealaisten/syyrialaisten/assyrialaisten, kurdien, jesidien, šabakkien, kakaiden ja turkmeenien (šiiojen ja sunnien) kanssa; toteaa, että myös kaupunkia ympäröivät alueet ovat perinteisesti olleet etnisesti ja uskonnollisesti monimuotoisia, kun kristityt ovat keskittyneet Niniven tasangolle, jesidit Sindžar-vuorten ympärille ja muslimiturkmeenit Tal Afariin; ottaa huomioon, että Irakin kristittyjen määrä oli yli 1,5 miljoonaa vuonna 2003 mutta on nyt supistunut alle 200 000–350 000:een, ja monet heistä elävät köyhyydessä; ottaa huomioon, että kristittyjen ja muiden vähemmistöjen läsnäololla Irakissa on perinteisesti ollut suuri sosiaalinen merkitys, että nämä vähemmistöt ovat vaikuttaneet merkittävästi poliittiseen vakauteen ja että niiden katoaminen alueelta horjuttaa tilannetta entisestään;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamenttia, joka totesi 4. helmikuuta 2016 Isisin/Da´eshin suorittavan kristittyjen ja jesidien ja muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen vastaista kansanmurhaa, ovat tukeneet Euroopan neuvosto, Yhdysvaltain ulkoministeriö ja kongressi, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti, Australian parlamentti sekä muut kansakunnat ja instituutiot ja että ne ovat yhdessä Euroopan parlamentin kanssa todenneet, että Isisin/Da´eshin julmuudet Irakin uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan käsittävät sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhan;

F.  panee merkille, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) mukaan vuodesta 2014 noin 3,3 miljoonaa irakilaista on joutunut siirtymään pois kotiseuduiltaan sodan seurauksena ja että yli 1,5 miljoonaa ihmistä on välittömässä vaarassa joutua siirtymään suorana seurauksena alueen palauttamisoperaatiosta;

G.  panee merkille, että UNHCR on avannut viisi leiriä ja se on valmiina antamaan suojan 45 000:lle Mosulista ja lähialueilta pakenevalle ihmiselle; panee merkille, että organisaatio suunnittelee leirien lukumäärän kasvattamista 11:een lähiviikkoina, jolloin ne pystyisivät ottamaan vastaan 120 000 henkeä; toteaa tämän edellyttävän, että tähän tarkoitukseen voidaan varata maata turvallisilta alueilta kaukana rintamista; panee merkille, että UNHCR:n budjetti Mosulissa toteutettaviin toimiin on tällä hetkellä rahoitettu vain hieman yli 38-prosenttisesti; toteaa, että rahoitusta tarvitaan paitsi alkuvalmisteluihin, myös käsiteltäessä väestön laajaa siirtymistä, joka voi kestää koko talven;

H.  katsoo, että on varmistettava tarvittavat turvalliset olosuhteet, jotta kaikki, jotka ovat joutuneet lähtemään kotiseudultaan tai jotka on siirretty kotoaan väkisin, voivat mahdollisimman pian käyttää oikeuttaan palata kotiseuduilleen;

I.  ottaa huomioon, että EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukainen yhteistyöneuvosto kokoontui toisen kerran Brysselissä 18. lokakuuta 2016 keskustelemaan Irakin välittömistä humanitaarisista ja vakauttamishaasteista; panee merkille, että EU on tähän mennessä antanut Irakiin humanitaarista apua 134 miljoonaa euroa, mistä 50 miljoonaa euroa on annettu Mosuliin;

J.  pitää tärkeänä turvallisuuden varmistamista kaikille, myös kaldealaisille/syyrialaisille/assyrialaisille ja muille vaarassa oleville ryhmille Niniven tasangolla;

K.  ottaa huomioon, että Irakin perustuslain 2 pykälässä taataan kaikkien henkilöiden täydet uskonnolliset oikeudet uskonnon ja sen harjoittamisen vapauteen;

L.  ottaa huomioon, että Irakin perustuslain 125 pykälässä taataan eri kansallisuuksien, kuten turkmeenien, kaldealaisten, assyrialaisten, ja kaikkien muiden ryhmien hallinnolliset, poliittiset, kulttuuriset ja koulutukselliset oikeudet; ottaa huomioon, että Irakin pääministeri Haider al-Abadi totesi, 15. huhtikuuta 2015, että ”jos emme hajauta hallintoa, maa hajoaa, eikä hajauttamisella mielestäni ole rajoja”;

M.  katsoo, että Niniven tasangon, Tal Afarin ja Sindžarin yhteisöjen mahdollisimman suuri autonomia ja turvallisuuden suojaaminen Irakin liittovaltion puitteissa merkitsisi kyseisen alueen alkuperäiskansojen perusihmisoikeuksien ja myös omistusoikeuden palauttamista ja säilyttämistä;

1.  tukee vahvasti Irakin aloittamaa operaatiota Mosulin vapauttamiseksi Isisiltä/Da'eshilta; katsoo, että tämä operaatio on ratkaiseva osa käynnissä olevaa globaalia pyrkimystä saada pysyvä voitto Isisistä/Da'eshista; luottaa siihen, että Irak voittaa tämän taistelun yhteistä vihollista vastaan ja vapauttaa Mosulin ja maan muut osat Isisistä/Da'eshista;

2.  vahvistaa täyden tukensa Irakin itsenäisyydelle, alueelliselle koskemattomuudelle, itsemääräämisoikeudelle ja sen oikeudelle ryhtyä tarvittaviin toimiin näiden säilyttämiseksi;

3.  on huolissaan alueellisten toimijoiden välisistä viimeaikaisista jännitteistä; kehottaa kunnioittamaan täysin Irakin alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä pidättäytymään kaikista sotilaallisista toimista Irakissa ilman Irakin hallituksen suostumusta; korostaa, että on tärkeää edistää Irakin ja alueen maiden vuoropuhelua turvallisemman Lähi-idän rakentamiseksi;

4.  muistuttaa, että Irakin viranomaisten on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin siviilien suojelemiseksi hyökkäyksen aikana, muun muassa ohjaamalla ja valvomalla tehokkaasti puolisotilaallisia joukkoja ja toteuttamalla kaikkia käytettävissä olevia varotoimia siviiliuhrien ja ihmisoikeusrikkomusten välttämiseksi hyökkäyksen aikana; korostaa, että maajoukkojen on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä operaatioidensa kuluessa;

5.  tukee Irakin tasavallan ja sen kansan tunnustusta sille, että Niniven tasangolle, Tal Afariin ja Sindžariin perustetaan poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti elinkelpoiset ja kestävät provinssit tavalla, joka vastaa alkuperäiskansojen alueellisen autonomian laillista ilmentämistä;

6.  korostaa, että Niniven tasangon, Tal Afarin ja Sindžarin siirtymään joutuneilla alkuperäiskansoilla, joista monet ovat siirtyneet Irakiin, on oikeus palata entisille kotiseuduilleen ja että tämän olisi oltava Irakin hallituksen poliittisena painopisteenä, jolla on unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen yhteisön tuki; korostaa, että näiden kansojen perustavat ihmisoikeudet ja omistusoikeus on palautettava täysin Irakin hallituksen ja kurdien paikallishallituksen tuella niin, että ohitetaan kaikki muiden tahojen mahdollisesti esittämät omistusoikeutta koskevat vaatimukset;

7.  korostaa, että Niniven tasangon, Tal Afarin ja Sindžarin alkuperäisyhteisöillä – kristityillä (kaldealaiset/syyrialaiset/assyrialaiset), jesideillä, turkmeeneilla ja muilla – on oikeus turvaan, turvallisuuteen ja alueelliseen autonomiaan Irakin tasavallan liittovaltiorakenteessa;

8.  tuomitsee jyrkästi ISISin/Da´eshin Irakissa jatkuvasti harjoittaman väkivallan ja joukkoteloitukset; on erittäin huolissaan jatkuvista kertomuksista, joiden mukaan ISIS/Da´esh käyttää lapsia, ikääntyneitä, naisia sekä haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä kilpinä torjuakseen Pohjois-Irakissa käynnissä olevia sotilaallisia vapautusoperaatioita;

9.  panee merkille YK:n humanitaarisen avun koordinaattorin muistutuksen siitä, että Mosuliin hyökkäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa ennen näkemättömän laajaa humanitaarista hätätilannetta varten ei ole riittävästi varoja; pitää myönteisinä EU:n toimia Irakissa ja erityisesti aiempia humanitaarisia toimia ja improvisoitujen räjähteiden poistamista, joka on oleellisen tärkeää, jotta pakolaiset ja maan sisällä siirtymään joutuneet voisivat palata pian; kehottaa kuitenkin EU:ta ja sen jäsenvaltioita pikaisesti tehostamaan näitä toimia vapautettujen alueiden vakauttamiseksi;

10.  kehottaa Irakin hallitusta ja sen kansainvälisiä kumppaneita asettamaan etusijalle Irakin tasavallan kiistanalaisia sisäisiä rajoja koskevien kysymysten rauhanomaisen ratkaisemisen;

11.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta vihamielisyyksien aikana ja niiden jälkeen sekä noudattamaan konfliktissa suhteellisuuden, erottelun ja ennalta varautumisen periaatteita; vaatii kaikkia konfliktin osapuolia avaamaan humanitaarisia käytäviä, jotta mahdollistetaan siviilien pakeneminen konfliktin tieltä ja autetaan heitä siinä sekä estetään siviilien jääminen vangeiksi Mosuliin ja heidän käyttämisensä Isis/Da´eshin ihmiskilpinä; vaatii myös mahdollistamaan turvan ja humanitaarisen avun sekä takaamaan siviilien avustamisen ja suojelemisen turvallisuusselvitysprosessin aikana kansallisten ja kansainvälisten normien mukaisesti etenkin sen varmistamiseksi, että perheitä ei eroteta tai lapsia aseteta vaaraan; vaatii myös perustamaan YK:n puolueettoman tarkkailujärjestelmän; kehottaa erityisesti ryhtymään kaikkiin varotoimiin sen varmistamiseksi, että lapsia ja heidän perheitään suojellaan pommituksilta, uhrien määrä minimoidaan ja siviili-infrastruktuuria ja varsinkin kouluja ja sairaaloita suojellaan;

12.  kehottaa kaikkia Isisiä/Da´eshia Irakin tasavallassa vastaan taistelevia kehittämään kestävän pitkän aikavälin osallistavan poliittisen yhteistyön ja vuoropuhelun, jotta voidaan luoda perusta radikaali- ja ääriliikkeistä vapaalle Irakille; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita, Isisin vastaista liittoutumaa, kansainvälistä yhteisöä ja kansainvälisiä toimijoita tekemään yhteistyötä Irakin tasavallan kansallisen hallituksen ja paikallisten hallitusten kanssa, jotta Niniven tasangolla, Tal Afarissa ja Sindžarissa voidaan saavuttaa kestävä turvallisuusratkaisu;

13.  kehottaa Euroopan unionia, Yhdistyneitä kansakuntia ja koko kansainvälistä yhteisöä tekemään yhteistyötä Irakin tasavallan kansallisen hallituksen ja alueellisten hallitusten kanssa valvottaessa kaikkien siirtymään joutuneiden irakilaisten sekä etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen uudelleenintegrointia;

14.  kehottaa EUH:ta, jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä antamaan käytännöllistä ja diplomaattista tukea alueen kestävälle ja osallistavalle konfliktin jälkeiselle rakenteelle ja viittaa erityisesti mahdollisuuteen, että alueen alkuperäiskansat tekevät poliittisen aloitteen autonomisesta provinssista, johon kuuluvat Niniven tasanko, Sindžar ja Tal Afar; toteaa jälleen, että uskontoon perustuvat avustusjärjestöt on otettava mukaan koordinoituun humanitaariseen toimintaan erityisesti siirtymään joutuneiden etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen tueksi;

15.  kannustaa unionia ja sen jäsenvaltioita sekä kansainvälistä yhteisöä antamaan teknistä tukea Irakin hallitukselle pantaessa täytäntöön päätös Niniven tasangon provinssin perustamisesta Irakin hallituksen 21. tammikuuta 2014 tekemän päätöksen mukaisesti ja kehottaa jatkamaan hajauttamista myös perustamalla provinssit Tal Afariin ja Sindžariin ja auttamalla uusia autonomisia provinssihallintoja saavuttamaan täyden potentiaalinsa;

16.  kehottaa EUH:ta tarjoamaan apuaan Kurdistanin aluehallinnon ja Irakin hallituksen kanssa käytävissä vapauttamisen jälkeisissä neuvotteluissa, jotta voidaan varmistaa, että alueen etniset vähemmistöryhmät, erityisesti kristityt (kaldealaiset, syyrialaisortodoksit ja assyrialaiset), jesidit, turkmeenit, šabakit ja kaka’it saavat lailliset oikeutensa ja että ne otetaan mukaan uuteen hallinnon rakenteeseen, jotta voidaan estää uusien konfliktien syttyminen;

17.  kehottaa unionin jäsenvaltioita yhteistyössä Irakin hallituksen kanssa lisäämään paikalliset turvallisuusjoukot tukeen oikeutettujen joukkojen luetteloon; katsoo, että paikallisten turvallisuusjoukkojen olisi käsitettävä paikalliset joukot, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan haavoittuvia etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöyhteisöjä Niniven tasangolla, Tal Afarissa, Sindžarissa ja muualla jihadisti-salafismin uhalta;

18.  muistuttaa, että siviilien henkien pelastaminen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on olennainen poliittinen kulmakivi sovinnon ja kehityksen saavuttamiseksi sekä ainoa keino kukistaa vihanpito ja jakolinjat; katsoo, että on olennaista olla lietsomatta enempää jännitteitä yhteisöjen välille ja luoda pohjaa vakaalle ja kukoistavalle Irakille;

19.  vaatii Irakin johtamaa sotilaallista liittoutumaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet Isisin/Da'eshin tekemien sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuneiden rikosten todisteiden säilyttämiseksi, jotta varmistetaan asettaminen vastuuseen;

20.  pitää erittäin tärkeänä tarjota oikea-aikaista ja tehokasta turvaa sellaisten aitojen turvareittien kautta, joilla suojelemista voidaan pitää yllä; toteaa, että turvaa voidaan tarjota vapautetuilla alueilla myös miinanraivauksen, oikeusvaltion palauttamisen sekä terveydenhuollon, sähkön ja koulutuksen kaltaisten peruspalvelujen kautta; varoittaa, että ääriliikkeiden toiminta voi käynnistyä uudelleen, jos peruspalveluja, turvallisuutta, pitkän aikavälin strategiaa perussyiden torjumiseksi ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevia toimia ei tarjota; kehottaa siksi perustamaan vahvan humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön verkoston, jotta varmistetaan avun katkeamattomuus humanitaarisesta avusta aina Irakin vakauttamiseen, sovintoon ja kehitykseen saakka;

21.  korostaa Mosulin merkitystä koko Irakille ja kehottaa turvaamaan vähemmistöjen edustuksen Mosulin uudessa hallinnossa; korostaa etnisille uskonnollisille vähemmistöille kuuluvaa oikeutta poliittiseen osallistumiseen sekä omistusoikeuksiensa palauttamiseen; kehottaa rauhanomaiseen yhteiseloon ja pyytää kunnioittamaan täysin niiden eri etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia, jotka ovat historiallisesti olleet näkyvästi läsnä ja eläneet rauhanomaisesti rinnakkain erityisesti Sindžar-vuoristossa (jesidit), Niniven tasangolla (kaldealaiset, syyrialaiset ja assyrialaiset) Tel Afarissa (turkmeenit) ja osissa Kirkukin hallintoaluetta; kehottaa myös toimenpiteisiin siirtymään joutuneiden pakolaisten turvallisen paluun varmistamiseksi;

22.  kehottaa Irakin hallitusta unionin ja sen jäsenvaltioiden tuella tarjoamaan keinot miinanraivaukseen alueilla, joita Isis/Da´esh aikaisemmin miehitti, sekä tekemään yhteistyötä vähemmistöjä edustavien paikallisten neuvostojen kanssa, jotta turvataan toimiva koordinointi ja vältetään viivytykset, jotka estäisivät pakolaisten ja sisäisesti siirtymään joutuneiden paluun;

23.  korostaa, että myös Mosulin vapauttamisen jälkeen alueella ja sen ulkopuolella on jatkettava taistelua, etteivät islamistiset jihadistiset ideologiat ja Isisin/Da´eshin rikosten teologisena ja poliittisena yllykkeenä toimiva jihadisti-salafismi leviäisi edelleen; kehottaa unionin jäsenvaltioita vaatimaan, että Da´esh-taistelijoiden Irakissa, Syyriassa, Libyassa ja muualla toteuttamat kansanmurhat ja tekemät sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan viedään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallitukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0171.
(2)EUVL C 234, 28.6.2016, s. 25.
(3)EUVL C 310, 25.8.2016, s. 35.
(4)EUVL C 316, 30.8.2016, s. 113.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0051.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö