Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2872(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1126/2016

Dezbateri :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0425

Texte adoptate
PDF 259kWORD 43k
Joi, 27 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Serviciul european de voluntariat
P8_TA(2016)0425RC-B8-1126/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2016 referitoare la Serviciul european de voluntariat și promovarea voluntariatului în Europa (2016/2872(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă (2011)(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE” (COM(2011)0568),

–  având în vedere Agenda de politici pentru voluntariat în Europa a Alianței pentru Anul european al voluntariatului 2011,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la voluntariat și activitățile de voluntariat în Europa(3),

–  având în vedere definiția activității de voluntariat propusă de Organizația Internațională a Muncii (OIM) în Manualul privind măsurarea activității de voluntariat (2011) elaborat de aceasta,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2012 referitoare la recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 aprilie 2008 referitoare la contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială(5),

–  având în vedere Carta europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor(6),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la voluntariat și la Serviciul european de voluntariat (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  reamintind că, în 2016, Serviciul european de voluntariat (SEV) își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare și că de-a lungul acestor 20 de ani au fost sprijiniți 100 000 de voluntari;

B.  subliniind că Anul european al voluntariatului 2011, susținut ferm de Parlamentul European, a reprezentat o oportunitate politică majoră de a scoate în evidență valoarea adăugată a voluntariatului în Europa și că acum, cinci ani mai târziu, Parlamentul European ar trebui să analizeze impactul pe care l-a avut, din perspectiva valorii adăugate, Anul european al voluntariatului 2011 asupra elaborării politicilor și asupra modului în care voluntariatul este integrat în principalele programe europene, cum ar fi Erasmus+ și Serviciul european de voluntariat;

C.  reamintind că Anul european al voluntariatului 2011 a constituit imboldul și a oferit contextul pentru crearea și/sau revizuirea a numeroase cadre naționale și juridice privind voluntariatul din Europa; subliniind însă că Europa nu dispune încă de politici coordonate în materie de voluntariat, cu un punct de contact unic în instituțiile UE;

D.  reamintind că acțiunile de voluntariat se întreprind de bunăvoie, reprezentând o alegere și o motivație personale, fără a se urmări câștiguri materiale; subliniind că voluntariatul poate fi definit ca un parcurs de solidaritate și că reprezintă o metodă de a răspunde nevoilor și preocupărilor umane, sociale și de mediu;

E.  întrucât voluntariatul este un factor-cheie al cetățeniei active și al democrației, precum și al dezvoltării personale, întruchipând valori europene cum sunt solidaritatea și nediscriminarea, și întrucât acesta contribuie, de asemenea, la dezvoltarea democrației participative și la promovarea drepturilor omului în cadrul și în afara Uniunii Europene;

F.  subliniind valoarea și importanța voluntariatului, acesta fiind una dintre cele mai vizibile forme de manifestare a solidarității, care promovează și facilitează incluziunea socială, construiește capital social și produce transformări ale societății; subliniind că voluntariatul contribuie atât la dezvoltarea unei societăți civile dinamice, care poate oferi soluții creative și inovatoare la provocările comune, cât și la creșterea economică și că, prin urmare, merită evaluat într-un mod specific din perspectiva capitalului economic, dar și a celui social;

G.  reamintind că existența unui mediu favorabil este esențială pentru a asigura implicarea unui număr mai mare de cetățeni europeni în activități de voluntariat, garantând astfel o finanțare echitabilă pentru infrastructura necesară voluntariatului, inclusiv pentru organizațiile care lucrează cu voluntari, pentru a-i susține pe aceștia și activitățile lor;

H.  subliniind că voluntariatul presupune o combinație de mecanisme de sprijin și/sau de structuri organizaționale adecvate, care să identifice drepturile și responsabilitățile voluntarilor și ale voluntariatului;

I.  subliniind că orice persoană are dreptul la acces egal la oportunitățile de voluntariat și la protecție împotriva oricărui tip de discriminare și ar trebui să aibă dreptul de a-și concilia activitatea de voluntariat cu viața privată și cea profesională, astfel încât să poată avea un anume grad de flexibilitate pe parcursul activității de voluntariat;

J.  evidențiind faptul că recunoașterea valorii sociale și economice a voluntariatului este esențială și pentru a încuraja stimularea adecvată a tuturor celor interesați și a spori, astfel, cantitatea, calitatea și impactul voluntariatului;

K.  reamintind competiția Capitala europeană a voluntariatului, care recunoaște succesele obținute de municipalitățile din Europa în ceea ce privește recunoașterea și sprijinirea eforturilor depuse de voluntari în regiunile lor;

L.  subliniind că noul program Erasmus+ oferă încă oportunități de finanțare și sprijinire a proiectelor de voluntariat, în special prin programul SEV, și că programul „EU Aid Volunteers” a fost lansat de DG ECHO pentru a oferi sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar; recunoscând că noul CFM al UE pentru 2014-2020 a rezervat o serie de fonduri UE pentru voluntariat, în special programul „Europa pentru cetățeni”, gestionat în prezent de DG HOME, care a păstrat voluntariatul ca prioritate; remarcând însă că accesul organizațiilor de voluntari la alte fonduri importante ale UE, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, rămâne foarte limitat;

M.  reamintind că reacția UE la actuala criză a refugiaților este un exemplu grăitor și un simbol vizibil al importanței voluntarilor și al modului în care aceștia întruchipează valorile europene, contribuie la construirea rezilienței și sunt dispuși să ofere soluții flexibile și pragmatice la provocările comune,

1.  recunoaște că voluntariatul este o expresie a solidarității, libertății și responsabilității, care contribuie la consolidarea unei cetățenii active și la dezvoltarea personală umană și reprezintă un instrument esențial pentru incluziunea și coeziunea socială, precum și pentru cursurile de pregătire, educație și dialog intercultural, asigurând, în același timp, o contribuție importantă la răspândirea valorilor europene; subliniază că avantajele sale sunt, de asemenea, recunoscute în munca de voluntariat desfășurată cu țările terțe, ca instrument strategic pentru încurajarea înțelegerii reciproce și a relațiilor interculturale;

2.  subliniază că este important să se asigure un cadru european pentru activitățile de voluntariat, care să definească drepturile și responsabilitățile sale, și să faciliteze mobilitatea și recunoașterea competențelor; încurajează statele membre care încă nu au definit un cadru juridic pentru voluntari să folosească recomandările din Agenda de politici pentru voluntariat în Europa și Carta europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor;

3.  încurajează statele membre să implementeze procese concrete de validare în cadrul Recomandării Consiliului din 2012, pentru a asigura o mai bună înțelegere și comparabilitate a competențelor și experienței; solicită ca orice inițiativă viitoare privind pașaportul european al competențelor și Europass să acorde o importanță mai mare voluntariatului ca oportunitate de învățare informală și non-formală; reamintește că voluntariatul contribuie la dobândirea unor competențe care facilitează accesul la piața muncii; subliniază că voluntarii nu ar trebui considerați sau folosiți pe post de forță de muncă alternativă;

4.  constată că, în Europa, aproape 100 de milioane de cetățeni de toate vârstele sunt voluntari, activitatea lor contribuind la realizarea a aproximativ 5 % din PIB-ul său; solicită Comisiei să ia în considerare valoarea economică a bunurilor și serviciilor furnizate de către voluntari prin elaborarea unor politici axate pe voluntariat;

5.  sugerează că trebuie sprijinite și adoptate inițiative de tipul celor propuse recent de Comisie în noua propunere privind Regulamentul financiar, prin care timpul petrecut ca voluntar să fie eligibil pentru cofinanțare prin granturile acordate de UE;

6.  invită Eurostat să sprijine statele membre în acest demers pentru a se asigura că sunt colectate date comparative în Europa, precum și pentru a dezvolta indicatori și metodologii comune la nivelul UE pentru măsurarea impactului social al voluntariatului; îndeamnă statele membre să adopte sistemul elaborat de Organizația Internațională a Muncii pentru a măsura valoarea economică a voluntariatului;

7.  încurajează acele statele membre care încă nu au luat astfel de măsuri să instituie programe de voluntariat naționale finanțate corespunzător și să îmbunătățească accesul la informații de calitate privind oportunitățile de voluntariat la nivel național și local, în special prin rețelele de informare existente pentru tineri și informări reciproce („peer-to-peer”) și să creeze centre de serviciu civic național, care să promoveze și oportunitățile de voluntariat internațional pentru cetățenii de toate vârstele;

8.  invită Comisia să faciliteze elaborarea unei politici europene de voluntariat mai coordonate, în vederea stabilirii unui punct unic de contact în cadrul Comisiei, care ar urma să facă legătura între inițiativele și programele individuale și ar îmbunătăți accesul la programele de voluntariat;

9.  solicită Comisiei să elaboreze un studiu privind sistemele naționale de servicii de voluntariat, corpurile naționale de serviciu civic și de solidaritate, precum și mediul existent pentru voluntarii potențiali din rândul statelor membre, pentru a promova înțelegerea reciprocă și diseminarea bunelor practici și posibilitatea de a crea un serviciu civic european care să vină în completarea oportunităților de voluntariat existente – toate acestea în scopul consolidării cetățeniei UE;

10.  ia act de ideea Comisei de a crea o nouă inițiativă europeană de voluntariat pentru tineri, cunoscută sub denumirea de „Corpul de solidaritate al UE”; invită Comisia să evalueze valoarea adăugată a acestei inițiative, pentru a sprijini activitatea desfășurată deja de societatea civilă, și să asigure includerea organizațiilor voluntare; subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura faptul că implementarea inițiativei nu va submina bugetele deja alocate pentru alte programe;

11.  sprijină Comisia și statele membre în aniversarea celor 20 de ani de la înființarea SEV; insistă că programul SEV este benefic pentru persoanele și organizațiile implicate, precum și pentru societatea în ansamblu, și că SEV ar trebui să consolideze aspectele din programul Erasmus+ ce vizează implicarea civică; subliniază că este important să se promoveze SEV pentru toți tinerii, în special pentru cei care nu sunt încă interesați de voluntariat și mobilitate, creând, astfel, motivații și schimbări de mentalitate, fără a exclude generațiile mai în vârstă, întrucât acestea au o contribuție importantă, de exemplu ca mentori;

12.  încurajează statele membre să promoveze SEV în sistemele lor educaționale și academice ca instrument de popularizare a educației de solidaritate și de implicare civică în rândul generației tinere;

13.  reamintește că SEV se bazează pe oferte de voluntariat de calitate și respectă Carta voluntariatului și principiile din Carta de calitate a mobilității educaționale și că SEV ar trebui să aibă la bază o structură care încurajează organizațiile de voluntariat să devină organizații de primire, oferind-le astfel fonduri adecvate și cursuri de formare, consolidând, în același timp, rolul de coordonare al organizațiilor care oferă asistență unui număr mare de organizații de primire, de exemplu în ceea ce privește gestionarea și pregătirea;

14.  reamintește că SEV ar trebui să permită un acces ușor și rapid al tinerilor la program și, prin urmare, solicită o simplificare a sistemului actual de depunere a candidaturilor;

15.  subliniază că este necesar să se consolideze monitorizarea și dimensiunea locală după o experiență de voluntariat în străinătate, prin acordarea de sprijin nu doar înainte de plecare, ci și la întoarcere, sub forma unor cursuri de post-orientare și post-integrare;

16.  îndeamnă autoritățile naționale, regionale și locale să asigure o finanțare adecvată, să simplifice procedurile administrative și să ofere stimulente fiscale organizațiilor și rețelelor de voluntari, în special celor mici și cu resurse limitate;

17.  insistă că ar trebui asigurat un mentorat de calitate pe parcursul întregului proces, prin intermediul unui management responsabil al voluntariatului și prin sensibilizarea voluntarilor cu privire la responsabilitatea care le revine în ceea ce privește angajamentul față de organizație și comunitate;

18.  invită Comisia să îmbunătățească și să reconfigureze strategia de comunicare privitoare la SEV prin scoaterea în evidență a valorii sociale, umane și civice a voluntariatului;

19.  subliniază rolul îmbătrânirii active în activitățile de voluntariat și evidențiază rolul cetățenilor tineri și mai în vârstă pentru angajamentul civic în Europa, bazându-se pe impulsul oferit de Anul european al activităților de voluntariat (2011) și Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (2012);

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 17, 22.1.2010, p. 43.
(2) JO C 398, 22.12.2012, p. 1.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0549.
(4) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 14.
(5) JO C 259 E, 29.10.2009, p. 9.
(6) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate