Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2115(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0318/2016

Predkladané texty :

A8-0318/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.2
PV 22/11/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0429

Prijaté texty
PDF 257kWORD 44k
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha
P8_TA(2016)0429A8-0318/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2115(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha, ktorú 14. apríla 2016 podal francúzsky minister spravodlivosti v súvislosti so súdnym vyšetrovaním (spis. zn. 14142000183), ktoré sa začalo proti Jeanovi-Françoisovi Jalkhovi na krajskom súde v Nanterre na základe spoločného podania predloženého združením Maison des potes – Maison de l’égalité pre verejné podnecovanie k rasovej a náboženskej diskriminácii, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 8. júna 2016,

–  po vypočutí Jeana-Françoisa Jalkha v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky, zmenený ústavným zákonom č. 95-880 zo 4. augusta 1995,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0318/2016),

A.  keďže prokurátor odvolacieho súdu v Paríži požiadal o zbavenie poslaneckej imunity poslanca Európskeho parlamentu Jeana-Françoisa Jalkha v súvislosti so súdnym konaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha súvisí s údajným spáchaním trestného činu verejného podnecovania k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, rasy alebo náboženstva ústnym podaním, písomne, graficky alebo prostredníctvom verejnej elektronickej komunikácie neznámou osobou alebo neznámymi osobami a podľa francúzskeho práva, konkrétne podľa článku 24 ods. 8, článku 23 ods. 1 a článku 42 zákona z 29. júla 1881 a článku 93 ods. 3 zákona č. 82-652 z 29. júla 1982, je trestným činom, za ktorý sa ukladajú tresty podľa článku 24 ods. 8, 10, 11 a 12 zákona z 29. júla 1881 a článku 131-26 ods. 2 a 3 trestného zákonníka;

C.  keďže Jeana-Françoisa Jalkha obvinilo združenie Maison des potes – Maison de l’égalité v žiadosti podanej na krajskom súde v Nanterre 22. mája 2014;

D.  keďže sťažnosť sa týkala vyhlásení v brožúre s názvom Príručka pre poslancov miestnych zastupiteľstiev za Národný front, ktorá bola vydaná 19. septembra 2013 a uverejnená na oficiálnej webovej stránke hnutia Národný front 30. novembra 2013, v ktorej sa vyzývajú všetci kandidáti za Národný front, ktorí budú vo voľbách uskutočnených 23. a 30. marca 2014 zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva, aby na prvom zasadnutí nového miestneho zastupiteľstva odporučili uprednostňovať pri prideľovaní sociálneho bývania Francúzov (tzv. priorité nationale); keďže Jean-François Jalkh bol riaditeľom pre publikačnú činnosť Národného frontu a vykonával redakčnú kontrolu nad všetkými webovými stránkami hnutia;

E.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

F.  keďže podľa článku 26 Francúzskej ústavy poslanca francúzskeho parlamentu nemožno trestne stíhať, vyšetrovať, zadržať alebo súdiť za výroky pri výkone funkcie poslanca alebo za názory vyjadrené hlasovaním;

G.  keďže rozsah imunity poslancov francúzskeho parlamentu fakticky zodpovedá rozsahu imunity poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie; keďže Súdny dvor rozhodol, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a jednoznačná;

H.  keďže Jean-François Jalkh nebol v čase údajného spáchania trestného činu, t. j. 19. septembra a 30. novembra 2013, poslancom Európskeho parlamentu, no údajne urážlivé materiály boli dostupné ešte 23. júna a 2. októbra 2014 a mohol do nich nahliadnuť každý, kto o to mal záujem;

I.  keďže obvinenia nemajú preukázateľne spojitosť s funkciou Jeana-Françoisa Jalkha ako poslanca Európskeho parlamentu a týkajú sa činností, ktoré majú čisto vnútroštátny a regionálny charakter vzhľadom na to, že vyhlásenia boli určené potenciálnym poslancom miestneho zastupiteľstva v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa mali konať 23. a 30. marca 2014, a s jeho funkciou riaditeľa pre publikačnú činnosť Národného frontu, ktorý vykonával redakčnú kontrolu nad všetkými webovými stránkami hnutia;

J.  keďže údajné konanie nesúvisí s vyjadrenými názormi ani hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže neexistuje podozrenie z pokusu o marenie parlamentnej práce Jeana-Françoisa Jalkha (fumus persecutionis) prostredníctvom súdneho vyšetrovania, ktoré sa začalo po prijatí podania, ktoré združenie Maison des potes – Maison de l’égalité predložilo skôr, ako začal vykonávať svoju funkciu v Európskom parlamente;

1.  rozhodol zbaviť Jeana-Françoisa Jalkha imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Jeanovi-Françoisovi Jalkhovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579 rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia