Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2107(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0319/2016

Indgivne tekster :

A8-0319/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0430

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 49k
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet
P8_TA(2016)0430A8-0319/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 22. november 2016 om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2107(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 14. april 2016 om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister i forbindelse med en retslig undersøgelse (sag nr. 1422400530), der er indledt over for Jean-François Jalkh ved en retsinstans i Paris på begæring af den nationale sammenslutning til bekæmpelse af antisemitisme (BNVCA) på grund af offentlig anstiftelse af diskrimination, had eller vold – der blev givet meddelelse om denne anmodning på plenarmødet den 8. juni 2016,

–  der har hørt Jean-François Jalkh, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningsloven af 4. august 1995 nr. 95-880,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0319/2016),

A.  der henviser til, at den offentlige anklager ved appelretten i Paris har anmodet om ophævelse af parlamentarisk immunitet i forhold til et medlem af Europa-Parlamentet, Jean-François Jalkh, i forbindelse med en undersøgelse vedrørende en mulig forseelse;

B.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet vedrører en mulig forseelse i form af anstiftelse af diskrimination, had eller vold over for en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en bestemt etnisk gruppe, nation, race eller religion – en forseelse, som er reguleret i fransk ret i artikel 24, stk. 8, og artikel 23, stk. 1, i lov af 29. juli 1881;

C.  der henviser til, at Jean-François Jalkh er blevet anklaget af den nationale sammenslutning til bekæmpelse af antisemitisme (BNVCA) i en begæring, der blev indgivet til den ledende undersøgelsesdommer i Paris den 12. august 2014;

D.  der henviser til, at klagen vedrørte udtalelser fremsat af Jean-Marie Le Pen under et interview, der blev videreformidlet på webstedet www.frontnational.com og derefter på bloggen www.jeanmarielepen.com den 6. juni 2014, efter at et medlem af publikum havde nævnt navnet på sangeren Patrick Bruel, der havde udtalt, at han ikke længere kunne optræde i byer, hvor der var valgt borgmestre med tilhørsforhold til Front National, hvilket gav anledning til følgende kommentar fra Jean-Marie Le Pen: "Det undrer mig ikke. Hør her – næste gang kommer vi dem alle sammen i ovnen."; der henviser til, at Jean-François Jalkh var direktør med ansvar for publikationer på Front Nationals officielle websted;

E.  der henviser til, at medlemmerne i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

F.  der henviser til, at medlemmer af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

G.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af en europaparlamentariker under udøvelsen af hans hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse;

H.  der henviser til, at Jean-François Jalkh endnu ikke var tiltrådt sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, da den mulige forseelse fandt sted, dvs. den 6. juni 2014, men at han først tiltrådte dette hverv pr. 1. juli 2014;

I.  der henviser til, at anklagerne tydeligvis ikke har forbindelse til Jean-François Jalkhs position som medlem af Europa-Parlamentet, og at de i stedet vedrører aktiviteter af rent national eller regional karakter, eftersom de pågældende udtalelser vedrørte kommunalvalgene i Frankrig, som fandt sted den 23. og 30. marts 2014, og hans position som direktør med ansvar for publikationer hos Front National med redaktionel kontrol over partiets websteder;

J.  der henviser til, at de pågældende handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

K.  der henviser til, at der ikke foreligger nogen mistanke om, at den retslige undersøgelse, der er indledt på begæring af den nationale sammenslutning til bekæmpelse af antisemitisme (BNVCA), skulle udgøre et forsøg på at obstruere Jean-François Jalkhs parlamentariske arbejde (fumus persecutionis);

1.  Vedtager at ophæve Jean-François Jalkhs immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks kompetente myndigheder og Jean-François Jalkh.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik