Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0325/2016

Indgivne tekster :

A8-0325/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2016 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0431

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 47k
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg
Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande ***II
P8_TA(2016)0431A8-0325/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. november 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  der henviser til udtalelse af 13. december 2012(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0498),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0325/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 44 af 15.2.2013, s. 125.
(2) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 193.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik