Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2063(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0302/2016

Testi mressqa :

A8-0302/2016

Dibattiti :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Votazzjonijiet :

PV 22/11/2016 - 5.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0433

Testi adottati
PDF 293kWORD 58k
It-Tlieta, 22 ta' Novembru 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015
P8_TA(2016)0433A8-0302/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Novembru 2016 dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 (2016/2063(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(1) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari l-Artikolu 15 tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0302/2016),

A.  billi dwar il-possibilità li r-Renju Unit jirtira mill-UE, il-President Draghi korrettement iddikkjara li "l-punt li fih il-perspettiva ekonomika se tkun affettwata jiddependi miż-żmien, l-iżvilupp u l-eżitu finali tan-negozjati li se jsiru. S'issa, iż-żona tal-euro baqgħet reżiljenti, imma minħabba din l-inċertezza, ix-xenarju ta' referenza jibqa' suġġett għal riskji ta' ċaqliq 'l isfel"; u li "indipendentement mit-tip ta' relazzjoni li tiżvolġi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, hu ferm importanti li l-integrità tas-Suq Uniku tiġi rispettata. Kwalunkwe eżitu jeħtieġ jiżgura li l-parteċipanti kollha jkunu suġġett għall-istess regoli";

B.  billi, skont l-aħħar tbassir tar-rebbiegħa tal-Kummissjoni, it-tkabbir reali taż-żona tal-euro huwa mistenni li jkun modest u mingħajr uniformità ġeografika – 1,6 % fl-2016 u 1,8 % fl-2017, li jsegwu l-1,7 % fl-2015;

C.  billi, skont l-istess tbassir, il-qgħad fiż-żona tal-euro mistenni jirreġistra tnaqqis, minn 10,9 % fi tmiem l-2015 għal 9,9 % fi tmiem l-2017; billi d-disparitajiet bejn ir-rati tal-qgħad tal-Istati Membri komplew jiżdiedu fl-2015, b'ċifri li jvarjaw minn 4,6 % fil-Ġermanja sa 24,9 % fil-Greċja;

D.  billi, għal darb' oħra skont l-istess tbassir, id-defiċit tal-gvern fiż-żona tal-euro hu mistenni li jonqos gradwalment minn 2,1 % fl-2015 għal 1,9 % fl-2016 u għal 1,6 % fl-2017, u l-proporzjon tad-dejn mal-PDG huwa mbassar li jonqos għall-ewwel darba sa mill-bidu tal-kriżi, għalkemm għad hemm erba' pajjiżi taż-żoni tal-euro involuti fil-proċedura ta' defiċit eċċessiv tal-Kummissjoni: Franza, Spanja, il-Greċja u l-Portugall; billi Ċipru, l-Irlanda u s-Slovenja implimentaw programmi makroekonomiċi li ppermettewlhom inaqqsu d-defiċits rispettivi tagħhom għal inqas mil-livell limitu ta' 3 % tal-PDG;

E.  billi, skont l-istess tbassir, iż-żona tal-euro mistennija li jkollha bilanċ pożittiv estern, ta' madwar 3 % tal-PDG kemm fl-2016 kif ukoll fl-2017; billi Brexit totali ("hard Brexit") jista' jkollu impatt negattiv fuq il-bilanċ tal-kummerċ kemm tal-UE kif ukoll tar-Renju Unit, meta jitqies li r-Renju Unit hu wieħed mis-sħab ewlenin tal-kummerċ taż-żoni tal-euro;

F.  billi l-Artikolu 127(5) tat-TFUE jitlob lis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali biex tikkontribwixxi għall-manutenzjoni tal-istabilità finanzjarja;

G.  billi l-Artikolu 127(2) tat-TFUE jitlob lis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali biex "tippromwovi l-operat bla xkiel tas-sistemi ta' pagament";

H.  billi, skont il-projezzjoni tal-BĊE ta' Settembru 2016, ir-rata medja tal-inflazzjoni fiż-żona tal-euro, wara li kienet ta' żero fl-2015, se tibqa' qrib dan il-livell fl-2016 (0,2 %) u tilħaq il-1,2 % fl-2017 u l-1,6 % fl-2018; billi r-rati baxxi ta' inflazzjoni fis-snin reċenti jistgħu fost oħrajn ikunu attribwiti primarjament għall-prezzijiet baxxi tal-enerġija;

I.  billi l-mira tal-inflazzjoni qed isir iktar diffiċli li tintlaħaq minħabba l-konsolidament tax-xejriet demografiċi, prezzijiet tal-enerġija li qed jibqgħu baxxi u l-impatt sħiħ tal-globalizzazzjoni finanzjarja u tal-kummerċ fuq soċjetà Ewropea li qed ikollha rati għolja ta' qgħad; billi dawn il-pressjonijiet deflazzjonarji qed jikkontribwixxu għal nuqqas ta' investiment u għad-dgħufija tad-domanda aggregata;

J.  billi f'Marzu 2015 il-BĊE vara programm estiż ta' xiri ta' assi (APP) li jammonta għal EUR 1,1 triljun u li inizjalment kien ippjanat li jibqa' għaddej sa Settembru 2016;

K.  billi dan il-programm ġie aġġornat, bix-xiri tal-assi skedat li jibqa' għaddej sa Marzu 2017 għal ammont totali li għandu jkun madwar EUR 1,7 triljun, u l-lista ta' assi eliġibbli twessgħet biex tinkludi bonds korporattivi mhux finanzjarji u bonds tal-gvern reġjonali u lokali; billi qed ikun hemm tħassib li fil-karta tal-bilanċ tal-BĊE il-livelli ta' riskju qed jikbru;

L.  billi l-BĊE xtara EUR 19 094 miljun f'titoli garantiti b'assi (ABS) sa mill-bidu tal-programm ta' xiri tiegħu;

M.  billi l-BĊE ffaċilita aktar il-pożizzjoni monetarja tiegħu billi naqqas ir-rati ta' intervent ewlenin tiegħu għal livelli bla preċedent, bl-operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin (MRO) u l-faċilità ta' depożitu jinżlu għal 0 % u – 0,40 % rispettivament f'Marzu 2016; billi l-BĊE qed joffri lill-banek inċentivi biex jagħtu self u, b'dan l-għan quddiemhom, qed iwettqu serje oħra ta' operazzjonijiet ta' refinanzjament immirati fuq terminu itwal (TLTRO-II);

N.  billi, skont il-BĊE, it-twaqqif ta' Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) iffukat fuq applikazzjoni konsistenti ta' superviżjoni mikroprudenzjali u ta' infurzar fiż-żona tal-euro kollha sabiex jiżgura kundizzjonijiet indaqs għall-operazzjonijiet bankarji u jimponi metodoloġija ta' valutazzjoni komuni (SREP);

O.  billi l-President tal-BĊE kompla jinsisti dwar l-urġenza ta' riformi strutturali ferm meħtieġa fiż-żona tal-euro;

P.  billi l-BĊE qed jappoġġja l-qafas ta' Titolizzazzjoni Sempliċi, Trasparenti u Standardizzata u rekwiżiti kapitali ridotti riżultanti li se jerġgħu jagħtu l-ħajja kemm lis-swieq tat-titoli kif ukoll lill-finanzjament tas-settur tal-ekonomija reali;

Q.  billi l-Artikolu 123 tat-TFUE u l-Artikolu 21 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew jipprojbixxu l-iffinanzjar monetarju tal-gvernijiet;

1.  Jenfasizza li ż-żona tal-euro għadha qed tbati minn livell għoli ta' qgħad, ta' inflazzjoni baxxa wisq u ta' żbilanċi makroekonomiċi kbar, inkluż żbilanċi tal-kontijiet kurrenti, u li, barra minn hekk, iż-żona tal-euro qed tiffaċċja livell baxx ħafna ta' tkabbir tal-produttività, li hu riżultat ta' nuqqas ta' investiment – 10 punti perċentwali aktar 'l isfel mil-livell ta' qabel il-kriżi – , nuqqas ta' twettiq ta' riformi strutturali u dgħufija tad-domanda interna; jinnota li l-livell għoli ta' dejn pubbliku partikolarment in-numru kbir ta' self mhux produttiv u settur bankarju b'kapitalizzazzjoni insuffiċjenti f'uħud mill-Istati Membri, għadhom joħolqu frammentazzjoni tas-suq finanzjarju taż-żona tal-euro, u b'hekk inaqqsu l-ispazju għall-manuvrar biex jiġu appoġġjati l-iktar ekonomiji fraġli; jenfasizza li politiki fiskali sodi u riformi strutturali soċjalment bilanċjati orjentati lejn żieda fil-produttività huma l-unika mod li bih isir titjib ekonomiku sostenibbli f'dawn l-Istati Membri;

2.  Jenfasizza n-natura federali tal-Bank Ċentrali Ewropew, fejn m'hemm l-ebda veto nazzjonali, li ppermettietlu jaġixxi b'mod deċiżiv biex jindirizza l-kriżi;

3.  Jirrikonoxxi li, quddiem dan l-ambjent ferm kumpless u r-riskji ta' perjodu mtawwal ta' inflazzjoni baxxa, il-miżuri straordinarji adottati mill-BĊE biex jerġa' jġib l-inflazzjoni lura għall-objettiv ta' terminu medju ta' 2 % kienu konsistenti mat-termini tal-mandat tiegħu, kif imniżżel fl-Artikolu 127 tat-TFUE, u għalhekk mhux illegali(1); jinnota li, sa mit-tnedija tal-APP f'Marzu 2015, u minħabba operazzjoni ta' programmi ta' rifinanzjament immirat fuq terminu twil (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) lejn l-ekonomija reali, il-kundizzjonijiet finanzjarji tjiebu kemmxejn, u dan ta spinta lis-self għall-azjendi u l-familji fiż-żona tal-euro; jinnota li dawn il-miżuri ikkontribwew ukoll biex tidjiq il-firxa ta' wħud mill-bonds ta' gvernijiet taż-żona tal-euro; jinnota li t-titjib ma affettwax Stati Membri b'mod ugwali u li d-domanda għall-kreditu f' xi Stati Membri baqgħet dgħajfa;

4.  Jenfasizza li f'Ġunju 2016 il-BĊE beda sensiela ta' erba' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament fuq terminu itwal (TLTRO II); jirrimarka li l-inċentiv tal-istruttura tal-programm inbidlet meta mqabbla mat-TLTRO oriġinali, minħabba li wħud mill-banek se jkunu jistgħu jisselfu b'rati negattivi anke jekk ma jżidux is-self nett tagħhom lill-ekonomija reali;

5.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li meta qed joffri likwidità b'rati negattivi, imma qed jelimina r-rekwiżiti għall-banek li jirritornaw il-fondi jekk ma jilħqux il-punt ta' riferiment ta' self tagħhom, il-BĊE qed idgħajjef ir-rabta bejn il-provvista ta' likwidità tal-bank ċentrali u s-self lill-ekonomija reali li kienet fiċ-ċentru tal-kunċett tat-TLTRO;

6.  Jilqa' l-wegħda kategorika tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' Lulju 2012 li jagħmel dak kollu meħtieġ biex jiddefendi l-euro, li kien strumentali fl-iżgurar tal-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro;

7.  Jemmen li l-APP ikollha impatt aktar fuq l-ekonomija Ewropea kieku kienet akkumpanjata minn riformi strutturali effettivi u soċjalment bilanċjati mfassla biex iżidu l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u kieku kellha sehem akbar mix-xiri tal-bonds tal-BEI, partikolarment relatati mat-TEN-T u t-TEN-E (proġetti bi prova li għandhom valur miżjud Ewropew f'termini soċjali u ekonomiċi), fost oħrajn, u self titolizzat tal-SMEs; jistieden lill-BĊE jfassal studju li janalizza x'ikun l-impatt tal-APP jekk din ikollha tixtri dejn pubbliku tal-Istati Membri direttament marbuta mal-investiment u b'nefqa tar-riċerka fis-swieq sekondarji; jinsab imħasseb li x-xiri dirett ta' bonds maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji fi ħdan il-Programm ta' Xiri ta' Assi tas-Settur Pubbliku (CSPP), li tista' tkun ġustifikata fiċ-ċirkustanzi attwali, jista' jkollha effetti ta' distorsjoni;

8.  Jaqbel mal-President tal-BĊE, Mario Draghi li l-politika monetarja unika waħedha ma tistax tistimula d-domanda aggregata sakemm ma tkunx akkumpanjata minn politiki fiskali sodi u ambizzjużi u soċjalment bilanċjati fil-programmi ta' riforma strutturali fil-livell tal-Istati Membri; ifakkar li, bi qbil mal-mandat tiegħu stabbilit fil-liġi primarja fit-Trattati tal-UE, l-għan ewlieni tal-BĊE hu li jissalvagwardja l-istabilità tal-prezzijiet sabiex jiggarantixxi ambjent stabbli li jwassal għall-investiment; iqis li l-politika monetarja waħedha mhijiex l-għodda xierqa biex issolvi l-problemi strutturali tal-ekonomija Ewropea; jenfasizza li l-irkupru ekonomiku mistenni mhuwiex sostitut għal riformi strutturali essenzjali; jiġbed l-attenzjoni għal studji u diskussjonijiet reċenti dwar waqgħa possibbli fir-rati newtrali tal-imgħax osservati fid-dinja kollha dawn l-aħħar għaxar snin; jirrimarka li din is-sitwazzjoni tista' twassal biex il-politika monetarja tkun aktar ristretta u inqas effettiva, minħabba li spiss ikun hemm riskju li tqarreb lejn iż-żero;

9.  Jaqbel li suq kapitali li jiffunzjona sew, diversifikat u integrat jista' jappoġġja l-mezzi ta' trażmissjoni tal-politika monetarja unika; jitlob, f'dan il-kuntest, l-ikkompletar u l-implimentazzjoni sħiħa gradwali tal-unjoni bankarja u ta' konformità sħiħa tal-Istati Membri mal-leġiżlazzjoni relatata tagħha, kif ukoll il-bini ta' unjoni tas-swieq kapitali, peress li dan jista' jkun pass deċiżiv biex titjieb l-effikaċja tal-politika monetarja unika u jkunu mitigati r-riskji li jirriżultaw minn xokk fis-settur finanzjarju; iqis bħala ferm importanti li tinstab soluzzjoni għal self improduttiv għas-setturi bankarji nazzjonali l-aktar affettwati sabiex jerġa' jkun hemm tranżmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja għaż-żona kollha;

10.  Jenfasizza li r-riformi strutturali u soċjalment bilanċjati fl-ekonomija u fis-suq tax-xogħol għandhom ukoll jikkunsidraw bis-sħiħ id-defiċit demografiku fl-Ewropa, sabiex jiġu indirizzati l-pressjonijiet deflazzjonarji u jinħolqu inċentivi għal struttura demografika aktar bilanċjata li tagħmilha aktar faċli biex tinżamm il-mira ta' inflazzjoni għal madwar 2 %; jirrimarka r-riskju ta' stennija ta' investiment negattiv fejn ix-xejriet demografiċi jkunu sfavorevoli;

11.  Jinnota, madankollu, li minkejja li l-impatt tar-riskji u tal-effetti konsegwenzjali tal-miżuri mhux konvenzjonali kienu sinifikanti, partikolarment fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' finanzjament għal banek fil-periferija, l-inflazzjoni mhijiex mistennija li tikkonverġi lejn l-objettiv ta' terminu medju ta' 2 % sal-2017; jinnota li l-irkupru attwali f'self mill-bank u tas-suq mhuwiex distribwit b'mod ġeografikament ugwali fost l-Istati Membri u sa issa ma pproduċiex kompletament l-effett mistenni fuq id-diskrepanza eżistenti fl-investiment fiż-żona tal-euro; jenfasizza li n-nuqqas ta' investiment hu kkawżat mhux biss min-nuqqas ta' aċċess għall-fondi, imma wkoll minn domanda baxxa għall-kreditu, u li hu meħtieġ li jkunu promossi riformi strutturali li direttament jiffaċilitaw l-investiment u l-impjiegi; jiġbed l-attenzjoni għat-tnaqqis fid-disponibilità ta' assi ta' kwalità għolja li jkunu aċċettati b'mod internazzjonali mill-investituri istituzzjonali;

12.  Jinnota li, waqt li l-effetti fuq l-ekonomija reali kienu limitati ħafna, il-banek setgħu jaċċedu għal finanzjament virtwalment mingħajr l-ebda spiża jew bi spiża baxxa ħafna u dan ikkostitwixxa sussidju dirett għall-karti tal-bilanċ tagħhom; jiddeplora l-fatt li d-daqs ta' dan is-sussidju, minkejja li jirrappreżenta effett ċar ta' riperkussjonijiet fiskali fuq il-politika monetarja, mhuwiex sorveljat u ppubblikat, jiddeplora wkoll il-fatt li hu ħieles minn kundizzjonalità stretta f'termini ta' jekk u kif jiġi investit; jinsisti li kwalunkwe miżura straordinarja ta' dan it-tip għandha tkun akkumpanjata b'miżuri biex jitnaqqsu d-distorsjonijiet tas-suq u tal-ekonomija;

13.  Jiddeplora d-distakki eżistenti, għalkemm qed jonqsu gradwalment, bejn ir-rati ta' finanzjament mogħtija lill-SMEs u dawk mogħtija lill-kumpaniji ikbar, bejn ir-rati ta' self fuq ammont ta' self żgħir u kbir, u bejn il-kundizzjonijiet ta' kreditu għall-SMEs li jinsabu f'pajjiżi differenti taż-żona tal-euro, iżda jirrikonoxxi l-limiti ta' dak li l-politika monetarja tista' tikseb f'dan ir-rigward; jenfasizza li l-ħtieġa persistenti ta' aġġustament għall-karta tal-bilanċ tal-banek qed taffettwa, fost oħrajn, id-disponibilità tal-kreditu għall-SMEs f'uħud mill-Istati Membri; jirrimarka r-riskju, barra minn hekk, ta' distorsjonijiet ulterjuri possibbli tal-kompetizzjoni bħala riżultat tax-xiri ta' bonds korporattivi mill-BĊE fis-suq kapitali, li fih il-kriterji eliġibbli sottostanti m'għandhomx joħolqu aktar distorsjonijiet, b'mod partikolari meta jitqies il-qafas tar-riskju, u li minnhom l-SMEs m'għandhomx ikunu esklużi;

14.  Jissottolinja l-fatt li perjodu mtawwal ta' kurva ċatta tar-rendiment jista' jnaqqas il-profittabilità tal-banek, speċjalment jekk dawn ma jaġġustawx il-mudelli tan-negozju tagħhom, u jista' joħloq riskji potenzjali, partikolarment għal fondi privati ta' tfaddil u tal-pensjonijiet u tal-assigurazzjoni; iwissi li tnaqqis fil-profittabilità tal-banek jista' jnaqqas ir-rieda tagħhom li jiżviluppaw attività ta' self; jindika b'mod partikolari l-effett negattiv ta' tali politika ta' rata ta' imgħax fuq il-banek lokali u reġjonali u l-banek ta' tfaddil bi ftit finanzjament mis-swieq finanzjarji, u ta' riskji fis-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet; jitlob, għalhekk, sorveljanza speċifika u kontinwa tal-għodda ta' rata tal-imgħax negattiva, l-implimentazzjoni tagħha u l-effetti tagħha; jenfasizza l-ħtieġa ta' ġestjoni xierqa, prudenti u fil-ħin tax-xoljiment ta' din il-politika dwar ir-rata tal-imgħax ultra baxxa (negattiva);

15.  Jifhem ir-raġuni għalfejn il-BĊE implimenta rati negattivi, iżda jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar il-konsegwenzi negattivi potenzjali ta' politika ta' rati baxxi tal-imgħax għal individwi li għandhom kontijiet ta' tfaddil u l-ekwilibriju finanzjarju tal-iskemi tal-pensjoni u f'termini tal-iżvilupp ta' bżieżaq spekulattivi tal-assi; jinsab imħasseb dwar il-fatt li f'xi Stati Membri r-rati tal-imgħax ta' tfaddil fuq terminu twil huma aktar baxxi mir-rati tal-inflazzjoni; huwa tal-fehma li, minħabba t-tendenzi demografiċi u preferenzi kulturali għal tfaddil, dawn l-effetti negattivi fuq id-dħul jistgħu jwasslu għal żieda fir-rata tat-tfaddil domestiku, ħaġa li tista' tkun ta' detriment għad-domanda domestika fiż-żona tal-euro; iwissi li, minħabba r-riġidità 'l isfel tar-rati ta' depożiti, il-benefiċċji li jimbuttaw ir-rati ta' depożiti fil-BĊE ulterjorment lejn ambitu negattiv jistgħu jkunu limitati;

16.  Jibqa' mħasseb bil-livelli li għadhom sinifikanti ta' assi li ma jistgħux jinbiegħu u titoli ta' sigurtà sostnuti mill-assi mressqa bħala kollateral għall-Eurosistema fil-qafas tal-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tagħha; itenni t-talba tiegħu lill-BĊE biex jipprovdi informazzjoni li fuqha l-banek ċentrali aċċettaw dawn it-titoli ta' sigurtà u biex jiżvela metodi ta' evalwazzjoni dwar dawn l-assi; jenfasizza li dan l-iżvelar jista' jkun ta' benefiċċju għall-għan tal-iskrutinju parlamentari tal-kompiti superviżorji mogħtija lill-BĊE;

17.  Jitlob lill-BĊE jistudja kif it-trażmissjoni tal-politika monetarja tvarja f'dawk l-Istati Membri b'setturi bankarji ċentralizzati u kkonċentrati u dawk b'netwerk aktar divers ta' banek lokali u reġjonali kif ukoll bejn pajjiżi li jserrħu aktar fuq banek jew swieq tal-kapital għall-finanzjament tal-ekonomija;

18.  Jistieden lill-BĊE jivvaluta bir-reqqa r-riskji li fil-ġejjieni jerġgħu jitfaċċjaw bżieżaq spekulattivi tal-assi u fis-settur tad-djar minħabba politika b'rata tal-imgħax baxxa ħafna (negattiva) tiegħu, speċjalment fid-dawl ta' volumi ta' self li żdiedu sew u ta' prezzijiet sproporzjonatament għoljin fis-settur tal-proprjetà, partikolarment fi bliet kbar, u jemmen li, flimkien mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), għandu jressaq proposti biex jitfasslu rakkomandazzjonijiet makroprudenzjali speċifiċi f'dan ir-rigward;

19.  Jappoġġja l-valutazzjoni tal-BĊE li l-pakkett CRR/CRD IV attwali nieqes minn ċerti miżuri li jistgħu wkoll jindirizzaw b'mod effettiv tipi speċifiċi ta' riskju sistemiku, bħal (i) miżuri varji min-naħa tal-assi, li jinkludu l-applikazzjoni ta' limiti għall-proporzjonijiet bejn self u valur, self u dħul jew servizz ta' dejn u dħul, u (ii) l-introduzzjoni ta' limiti varji ta' espożizzjoni li jaqgħu lil hinn mid-definizzjoni attwali ta' espożizzjonijiet kbar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-ħtieġa ta' proposti leġiżlattivi f'dan ir-rigward; jinnota li wħud minn dawn il-miżuri jistgħu diġà jkunu integrati fil-kuntest tal-ħidma leġiżlattiva li għaddejja madwar il-proposta EDIS;

20.  Jinnota li, kif indikat mir-rwol tal-BĊE rigward l-għoti ta' likwidità lill-Greċja f'Ġunju 2015 u d-diskussjonijiet li ġew żvelati tal-Kunsill tal-Gvernaturi tal-BĊE dwar is-solvenza tal-banek Ċiprijotti, il-kunċett ta' "insolvenza" li jsejjes l-għoti ta' likwidità tal-bank ċentrali lill-istituzzjonijiet fiż-żona tal-euro huwa nieqes minn livell suffiċjenti ta' ċarezza u ta' ċertezza ġuridika, kif il-BĊE fis-snin li għaddew irrefera alternattivament għal kunċett statiku ta' solvenza (abbażi ta' jekk bank jikkonformax mar-rekwiżiti minimi kapitali f'punt partikolari ta' żmien) jew għal kunċett dinamiku (abbażi ta' xenarji ta' testijiet ta' stress li jħarsu 'l quddiem) biex jiġġustifika l-kontinwazzjoni jew il-limitazzjoni ta' dispożizzjoni ta' assistenza ta' likwidità f'emerġenza (ELA); jissottolinja li dan in-nuqqas ta' ċarezza jeħtieġ li jiġi indirizzat sabiex tiġi ggarantita ċ-ċertezza ġuridika u titrawwem l-istabilità finanzjarja;

21.  Jinnota r-rikonoxximent tal-Presidenza tal-BĊE tal-eżistenza ta' konsegwenzi distribuzzjonali tal-politiki tal-BĊE b'impatt fuq l-inugwaljanzi, u jieħu nota tal-valutazzjoni tal-BĊE li t-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kreditu għaċ-ċittadini u l-SMEs, filwaqt li jsaħħu l-impjiegi fiż-żona tal-euro, jistgħu parzjalment jikkumpensaw għal dawn l-impatti distribuzzjonali;

22.  Jinnota li l-APP tal-BĊE naqqas ir-rendiment mill-bonds fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri għal livelli mingħajr preċedent; iwissi kontra r-riskju ta' valutazzjonijiet eċċessivament għolja fis-swieq tal-bonds, li jkun diffiċli li jiġu ġestiti jekk ir-rati tal-imgħax jerġgħu jibdew jogħlew fin-nuqqas ta' rkupru suffiċjentement robust, b'mod partikolari rigward pajjiżi involuti fil-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv jew b'livelli għolja ta' dejn; jirrimarka li bidla f'daqqa tar-rati ta' imgħax minn livelli attwalment baxxi matul il-kurva ta' rendiment fihom riskji tas-suq importanti għall-istituzzjonijiet finanzjarji bi proporzjon sinifikanti ta' strumenti finanzjarji ta' valwazzjoni skont is-suq;

23.  Jenfasizza l-prerekwiżiti definiti mill-Qorti tal-Ġustizzja li jridu jintlaħqu minn kwalunkwe xiri ta' bonds tal-gvern tal-Istati Membri taż-żona tal-euro fis-suq sekondarju mis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ):

   ix-xirjiet ma jitħabbrux,
   il-volum tax-xirjiet ikun limitat mill-bidu,
   ikun hemm perjodu minimu bejn il-ħruġ tal-bonds tal-gvern u x-xiri tagħhom mis-SEBĊ li jkun definit mill-bidu u li jevita l-kundizzjonijiet tal-ħruġ milli jkunu distorti,
   is-SEBĊ tixtri biss bonds tal-gvern ta' Stati Membri li għandhom aċċess għas-suq tal-bonds li jippermetti l-finanzjament ta' tali bonds,
   bonds mixtrija jinżammu sal-maturità biss f'każijiet eċċezzjonali, u x-xiri jkun ristrett jew miżmum u l-bonds mixtrija jkunu kkummerċjalizzati mill-ġdid jekk isir meħtieġ li l-intervent jitkompla;

24.  Jikkunsidra l-fatt li xi Stati Membri jistgħu qegħdin jużaw politika ta' rati tal-imgħax baxxi ħafna (negattiva) biex jipposponu riformi strutturali meħtieġa u l-konsolidament tad-defiċits pubbliċi primarji tagħhom, partikolarment fil-livell tal-gvern ċentrali, u jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-impenji tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; jirrikonoxxi li wieħed mir-raġunijiet li kkontribwixxa għal eċċessi baġitarji f'xi Stati Membri kienu r-rati ta' imgħax negattivi tad-dejn pubbliku tagħhom; jenfasizza li l-politiki ekonomiċi nazzjonali għandhom ikunu koordinati, partikolarment fi ħdan iż-żona tal-euro; jissottolinja li l-proċess inevitabbli ta' ħruġ mill-politika monetarja mhux konvenzjonali se jkun ferm kumpless u jrid ikun ippjanat sew biex jevita xokkijiet negattivi fuq is-swieq kapitali;

25.  Jilqa' l-pubblikazzjoni tal-minuti tal-laqgħa tal-Kunsill kif ukoll id-deċiżjoni li jiġu żvelati l-ftehimiet dwar l-assi finanzjarji netti (ANFA) bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali; iħeġġeġ lill-BĊE sabiex ikompli fl-isforzi tiegħu ta' trasparenza; ifakkar lill-BĊE li l-politika ta' reklutaġġ tal-ħaddiema trid tikkonforma mal-aħjar prattika;

26.  Ifakkar li l-indipendenza tal-BĊE għat-twettiq tal-politika monetarja tiegħu, kif minquxa fl-Artikolu 130 tat-TFUE, hija kruċjali biex tinżamm l-istabilità fil-prezzijiet; jitlob lill-gvernijiet kollha biex jevitaw dikjarazzjonijiet li jixħtu dubju fuq ir-rwol li għandha l-istituzzjoni fil-mandat tagħha;

27.  Jistieden lill-BĊE jagħti attenzjoni partikolari lill-prinċipju tal-proporzjonalità f'konnessjoni mal-kompiti superviżorji bankarji mogħtija lilu;

28.  Jinnota t-tqassim tar-responsabilitajiet bejn il-BĊE u l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE); jenfasizza li l-BĊE m'għandux isir entità de facto li tfassal l-istandards għall-Banek li mhumiex SMU;

29.  Jinnota li fit-18 ta' Mejju 2016 il-Kunsill Governattiv tal-BĊE adotta r-Regolament dwar il-ġbir ta' kreditu granulari u ta' data dwar ir-riskju tal-kreditu (AnaCredit); jitlob lill-BĊE u lill-banek ċentrali nazzjonali jħallu kemm jistgħu flessibilità meta jimplimentaw l-AnaCredit;

30.  Jistieden lill-BĊE biex ma jibdix ħidma fuq stadji ulterjuri oħra f'konnessjoni mal-AnaCredit sakemm ma sseħħx konsultazzjoni pubblika, b'involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew u jitqies b'mod partikolari l-prinċipju ta' proporzjonalità;

31.  Jinnota bi tħassib li l-iżbilanċi ta' Target 2 qed jerġgħu jidhru fiż-żona tal-euro minkejja tnaqqis fl-iżbilanċi kummerċjali li jindikaw ħruġ ta' flussi ta' kapital mill-periferija taż-żona tal-euro;

32.  Ifakkar li d-djalogu monetarju huwa importanti sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-politika monetarja quddiem il-Parlament Ewropew u l-pubbliku ġenerali;

33.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) Kif reċentement sottolineat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u mis-sentenza tal-Qorti Federali Kostituzzjonali tal-Ġermanja tal-21 ta' Ġunju 2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza